Skip to main content

Full text of "Tahiti_1-4_1854"

See other formats


91 oman a u 6 t*r -&u 6 ft t ovn /rifbridj 0rcft£dier. <Er|l« JSanft. v 

t 
^-r— : jgjrrmaim CofUtidblf, Ku&olpb (Satrfiifr, 

J859. 
k?." y/ 1 '''-- -" .-:'* ": 

i'*- • .- mm ;■■-'; 


■•"■' ..";■■., . a ,;■"',. ■ - . ■ V 

■*•!*. ' , <':'■ " ■ - 'i 

$&$&&;• ■/•:■•■ " ; H 

' 5 I V"" ^ ;r \"fo''- !5 £>cr <3. ©. (btti'ftm liudfiailing 

bic ed itmi modify nmd)k ben rang^^en SGimfd; 

cm* 9tcife tun bic SBeTt m^ufutjrm, kin fl t bicfc 

erftc grucjt bcrfeCGcii inbanBnm^odjadjtung bcc Setfftffn. ■ - - BSB^'te ■- ? -..-.v.--;rw 

• -=;• Sr . : • . y* 

k! ••:. ®*if. ■ - ... 

fe-.' ••'; ■•••'•••■'• ■•'; •■ 


"lp? "l" 1 ■ 

£•. " '" " ' '•• "■ 

Kli ?.v." -■: %^SM ,i /iff-, I -v. C«MU'- -'•<•: "- Stomffn 'fiiifl tier- 6ijff&"_.< "-■? 
* ft* -' ■»?;?,-.■ -s*;>/ S&gZiLV ffJ¥>sm i^> 45** *]fe ... S^% 
vryzy.-z 


■h ' '■ 


:•;.-'/ 


<tri;,V 


•••'' * .' 


T*- 


- ... : 


I ;"'.'.; 


'■:<<• - 
.-• ■ 


frfi. 


* 


■XpH 


». 


4U8TC 


J>»»'' 
f 'v- : 
?;» "' 
fig.;* 

•is - , v .. hi ..> i k":V-- PU "11(6(1 fiOuitfl teo tDirius wlrt- noft §. 4. b. txt tfcftkfi oom 

11. ?llltl 1837 -a b':;.r;lt(:-. "/';:.■. 


3?S& 1 ■ • ■- 5~. . ■-;■■. 7 V 


hj,. 


•<-r 


hv- 
-... 


% *•■«. 
#' • - 
?fc -=-- 
«* -<?•>- ' - *- m.:,-'-: ,:• 
Subolpfc ©a«tner. 
. 1- 

2. * 3. 

* 4. 

* 5. 
- 6. 

* 7. 

*. 8. 

* 9. 

* 10. Sn&alt beg ccftcn SanbeS. S>ct mUfttyf&ttya ..'.';•,.. '. i 
Sic Sftidjt, mib iwtfdjm 3)i>fltneifd;er fflc'nfi 

fanb is 

Sfcf VMbcQcn Bun Sftfa. . . . . . .,.. 47 

©er SRi lo na re .'.;.'..,.. 59 
S>atf ©tjMnbnip ..... .- . ... 124 

SBna fcee rgtftrirbigt 3ttc. 32otoe boju fflflt . 155 
©et fficrrntf, iui& wic flrfj btibe adrift ba&ri \" 

irtfen . . ' . . , ... . ." . ,"•, leo \iffi 

W»' ...... . . -..":. . .. . .224 ; 

©I* ttift ^aiivtlinflc . . . . . ... .-..,253 

©ic aictfmiimlung . . ; .'- ., . .373- ,....'"-. 

-. v " -• . ''' --A «.- •i • : 
* 
i § , •- ■ ; } i ' iCnpitel J. -■ i qt. &er SBoU fi f^f an b 

■■*'••* s»* ' ''.: l; ; ••'' 

SBon eini'm (ee$ten Dftynfi'ai' gcfiic&m, feftju-.Mt 

Obwfcgcl fep^. jet fogar nod) iiiit cinem : '9fref ;tu 

tfreujfcgcf, fcer »or ciniflm Sltumben ginetiifjcnotiK 

men, itub bm man fid) gar nirfjt.bic Sftul)^ gegc^cn 

i)aik wicbev audsnficcfjen, font tin ftfjweiffifltg^, 

ftftinlifcig au$[el>c>ibc$ .©dn'ff fangfam.&d bcmSBinbe* 

M&) ©ubm .Jjeruntcr itnfc naljertc fid} ditto in bet 

genu I'Dcn jtdjtbar werbmbeit ftdnm Ijoljen Snfe I bet 

QsotfWljruWc. $■* ; '•: / ■£. 

■ <5$ouJ)[c; groflcu feUigm,@tcflm in bm@cgeta, 

mtf ,bcwn *>it Scute, nadj belli. Sijraitau&f oc&cn, bciiii 

Sitcfen aUa&mblid; gdegm, vwrictyen ben £SMfifd>* 

finger, Ijattm ifjn ntyt and; bie, ait befonbemi jfra^nm 

©ci(td(fer*fl 3fl(iiti. I. s xa& j .-.# ' i ' 
K' ■ 

':■■■-■ -;-> :.:SbtoT.«nrJ.«c-f f?M95?52B»fR333!ErmB^ca 


fry 1 ■I 

h'K* "* 

I* -" s • i ii In 1 -'d 

ju bciben ©orben aufgeljangmcn unb nocty auf Otter* 
fh'tpcn 'fiber 2)etf bcfonbcrraeljaltenm <8ootc ate \oU 
rfjcii bar(jc({)flii. Slnbcrc gafjt^cugc befudjten au$ 
frftot bicfc ©cwaffcr unb fclbfl Jrf? 2Baripftf)frtngcr 
nur in bicfen OToiMtcn Samiar unb gf&ruar, ctjc fie 
wiebcrnut cmGwdjcnbetngruljh'na, n$$fo!bctt aufgin* 
flciv bieemtrngjidjcrc, n>eiiigfrcii6 crgieuigercSagbbcr 
dtttym 9&u*ffifd)e" bcr bcr Spermacetis tfojjUjfc^cfc. 

<£d war bfeSmal nbcf m>c() sicmlid) fail) in bet 
3at)vc$$cit uub.ber Delaware, njic bet ©apfdtfan* 
gcr getauft toorben, Ijatfe iin Slnfang oca&fldjtigr 
flcrabc 311 Saljirt .rtnaufoufen; buret; ben flatten ©fc 
paffflt abcr unb bic ffcfn gcfitfjrtcn gcgef, uric mfe ber 
flatten ?kquatoria(ffroimmg ocgen ftcr) 311 sic! 11 adj 2Bc* 
pen Setfejfc flutfle ct erftn>iebct nad) ©uben Ijimmter, 
ctmaS inefjv in.bie Region- bcr t-crfinbcrlittjfn 3$inbt 
#1 foramen, pber oud) DieUcietjt emeu ber bann unb 
fiann cinfefcenben. SBefhuinbc 311 &ctttt$rtt, unb be 
f4M>&t-.nttr "bic crffc in : feidjt' Wfmfefidjc 3nftf 
■'flnjulaufen, urn ctnigc @ifiifrf;unjjeu unb toiettcidu 
etnws §0(3 tiiwmcfyncn. 

3>a& Gaffer 3mifd)cn bleffn Snftfit if? uOrtgcnS, 
t)aufigcr 9iiffc vorgen, bm©d>ifftft oft gefa^Rdj, unb 
bic wit bcnSecau'tatcnitidjc fcljr gutttcrtrmitengaljD 
imfo-'matyn, vocmi fie in folcfjcn ®mppen nidjtS ju 
trjun Ijabcn;- (ic&cr cineiijieinftcr) MeutcUben Ummc'a, 3 Re 311 uingcljen, at* bag fie fid) Icidjtfinnigcr SBeifc 
(jtoeimvagen: mt einem 2finHfifcr)fangcr ift bae a&cr 
ganj erroad anbcreS; er wrfaumt, fooatb cr flcf> crfr 
einmaC auf feincm Sagbgtunb uefinbct, feme 3eit 
mcTjr, benn ivciirt ec fegefti rjat er He Sftoglidjfcit 
c6cn fo auf fcnier ©cite, bap et toon gifdien teeg, 
al6 iljucn gecabe enigcgcnlauft, unb menu cr flitf 
tkflt; fann cr euen fo gut fine gnnjc „school" t>cr* 
famneit, bic toieUciffjt bort tooriiUcrgcIjt WD ec Ijattc 
fcin Knneu, a(^ bie auf ir)n ^ufomincnben rjcrabe n>ie 
auf ber Srtuct n&fangen. 2)ad ©an-jc ifi ©(urf^facCjc 
unb ban $itfcr)cn auf fflotrjvoilb in cincm fremben 
SBflfbc uid;t unafjnlict). ifommen biefc SBanpfc^fan* 
gcr alfo an fo-Idje .©tcttcri, fo furjai f^ cfje-eS bun* 
fet roirb, I)intet irgenb cine flcimre 3»|V( obct Wlfp. 
ban! ju lauffli, wo fto entmeber Sinfcrjjtunb obet 
9?rtum juin .ftrcuicn iiaben, unbtreibenbort biet)?act)t 
ficium/MS itjnm bic auf|kiaenbc.6onnc iwicbcr it>re 
8at)n bcteudjtet 

©erabc nn't ©onncnuiitctgang ujflr'benn autt) bet 
SWanuirc, bid locfttid^onSUiu, ciuct nidjtgang uu* 
bcbcutcnbcn^nfer, gefonimen, unb bcr Maintain loarc 
gem bie 9taajt mainfcr gegangen, bieOuMeii a6cr, 
bic er un'tetfu^tc roarcn u6cra(f, M« fafi bidit an 
bie fdjiVumenbeit Miffoanfe, fo iicf, bap er (ia^ ufdjt 
ber ©cfat)r au^fejjm inorfjte, fo nai)t unter Sem 6M* 
.,-: ^4 
*8 } . 3S ■ ■■-, U # 
j flttigm Ufcr DicITcWit cinnm! von cmem b« Ijicr oft 
fcf ; i rafd; eintrcrmbcn 2Btft|hirme lioermftijt ju nnr* 
bm. 6t Xieg alfo Die ©rg C [ bid)t tccfeu unto frcuatc, 
(tbcn nidn jum gSergmigen bcr^aimfcfiafr, bie fate 
*>* ad;t OTot in fact $«$( m it bent <3d;iff $ nwn 
. maptr) in Xec bcr gnftf auf unb nictcr. . 

•WKteWfc taimcrtc flrfj u&rfgai* bm fim* 
Fcr banun, oo « fcincit Semen ba.nit cincn ©fMeti 
tytt obcr nirf;t - cr unb fie panbcn, vote fccuft am 
Sanfcenamtn ntfrbe - „auf ^ftdn" im't emanber 
- b. 1). cr fp W $, fci - t fje bn« rc&te OTftt oaf bm 
femtbwidjfih.fcr,. gemefen, nio C S pi cinigen Sluf-fn'f, 
ten ocfommen mr, mtr W$ Wf<* mil il } nm unb 
mmt % mn « fte S u cincc SM in. gfojifen 
aupttcrtt, ttfWty flttfler, unb if you please 
m {tarter SBtfttmtafl bcS % f n SBotfo, fl&cr nift 
r m ,f » fcnbci ' b " Wfi* gmug fagre: Jfett 
~u m_tf,t fonnafr, ©imrfjle, 3 u tfnm i*tf trfj Sir 
f«8«, fo top ( d; ^ (, d bcn ^ e . n(n fluf i } - ngtfn „ 

ftr|ui Sfliif bnffir, fjiep bri bm fcute, Mt 
nuc.fonft bie (Sapitainc ocmoljitlid; „bcn Site" ((he 
old woiu uc.mcit, „ifc e Jd devil" (bec alte 
SwfrG, unb muptc -bae aua) rccfjt gut, {a c* ffl)icn 
ifcn orbentftf, Spag 3 u mac&m baf er fc geuanut 
wm-bc, .imb er r;nt(cfcm C r^ a .mf^ftfd;oii mc*x» SB- mate oerfidjerr, cttooUc fia) 6em<u)*n, fcinemSRamen 
fcinc ©djnnbe $u madjen ; metdjefl 33crfibred>cn cr aud) 
bte je(jt, fo wit ed in fcincit tfraffeii fianfc, reblicr) 

grijafien. 

£>ie HKa«nfdr)aft cineS ©rijiffa ift in foId>n giil* 
fen u&cl to'rnn — roibcrfc&t fie fief), fo tfi e« SReu* 
tcrci, unb fuivirb fcarna$ beflrafr, mogen bicficurc 
rcrfjt gcliabt l;«6cn ofcer «((§(, unb finitcn fee, auf bcr 
mibnen ©cite aud oi3 gum 2«J(cn, unb toerffaacn 
naajtjcr bctt ^apitain, fo t'jt 3er>« gegen (5ht5 ju 
mcttcn, ba$ bicfer bennoap Mccr>t befommt. 3u fcljt 
oielen gallcn fiat cc'S abcr aud), imb <6 flicbt woJ)I 
auf feincn gaf^citflcu bec 9Bclt, .^ricgSfc^iffc mc(* 
feia^t attSgcuoinnicn, (oiler jafammen gcmiirfelrcd 
ffinif, tt(« nuf biefen Safljtfdjfmigmi. gin «bmt* 
Itc^cr 9J?fltrofc gefjt fcta obcr nic bnrauf, cfi iflmeift 
(outer aufftdcfmrt Ufcwolf, tit fau( graug finb ifjrc 
ciaenc Oir&cU bci ©eitf ja n>crfcit, unb SRomaultf flc-- 
nug im #opfe l)abm, ftrf) »on cincnt /^flDpfcfeug" 
Cjn ganj 6cfonbcrcii ffiergnugen unb atipcrbcnt cincn 
bedcutenben Sttuftm $u »crfprec()cn. 2)ic gutcn 2cu(c 
fefjen fcann gcn>6l)nlic§ tnuncrctrcad ju fpat ciu, bnp 
fie fit() in bec crptcn <6roartung jebeSmal, unb nur 
in [jaupg aud) in bcr anteren gctaufd;t ^afcen, unb 
fie finb bann eben einmnl unb nidjt wicber §BaE= 
fifdjfangcr genocfen, fo bag fnfl jcbcS nru flu6gct)enbe WSL Z&JP&TKZZf'K 


<DB m 5 

1 P i I '■■'- J: <3o)iff, Wc Office miggmommen, aud; dne bura> 
and ucuc $t|7t$un$ £>af* 

<5d)ufier unb ©c|ntfber, 6cfonbcr6 Me frlsta, 
W man frfjr Muft ba&ci, $ Wcr unt 5^^ 
©cjmftbe unb ©6thgtt, ©crDcr unb (SigarrenmadKr 
- SUfcS luirb 9Batlfifd,fang« unb bcr Ga^ain ci< 
IKS for*cu Sflforage, tct won bent m&n, febatb 
-« -erne woffc SBcfajmng f;nt unb fefthtfafl of. 
tollmen iff, m (See tymuid gcftMt mirb, f,at bann 
9fl> mt fid) nirljt ie» nm Up, cine eriff^e Acft 
*■ «*, Don brm cr twfr* wc.p bay c* fco* nur 
eutf ■ «eire M fl,m oM^IR^ja fd,ou an Dm nM. 
Ken j^* „ rt anfcflt for ^ |[f ^ iuam fr • 

mir ©ehfloi^rft b«3u fl at>c, fa mil cln S »rid)tm, bag 
He teertfeffenfl erf* ciitmot screen (emeu urn* ftc 
jittr uDcrf W ( su f[ , mt dan. 2*3 fleita<$nr»it* 
«* WM in mndjen I,ot bairn ftyon wemger <Sc$»f* 
ifpta. jftmmeit nun orbmttitye rufifae ^mfAen 
waii*mof jrtftyB bfefe Ijmcin - b . fc b ic Mann, 
W«P, bam bic OfPjtefe, worn 8u||kutr <mfb&rtt, 
•poi em w fcfmibcre*, Abetr«rofTenr0 frn* _ 
10 fl T c " P* b, ' c f c 8«>**»H* ftfctyi imgHtiHty unb 
MM* ben Slngmolitf, mp fie fid; » on bcrfto* 
nmui.f bet <Sna> fie^rot ifepen - fl b ft iefeer su 
fiwt, unb bre vict^alb fcft bic cine frm ga^rt 
Wljaufig baitert, ivtrbcn u)ncn *ur ^offe. 2>orf) jjututC an 5Borb unfcrcS gafit$cug$. 3um 
Shtdfdjfliwn ftttf bcr Sarf worn jlattb em junger 
9»mm, beffm cblc, faft fdjonc ©eftdjt^xige, wic fact 
fdjlanfc fdjmadjtig flc6autc tfotytt rooljf ^dffehfctt 
fur rincn 6a (on ate toa$ SBorwftfe cines ©aUfi|a> 
faitgerS gcfdjienm fjtiftrn. 3)a8 Dofle brnime ^jaar 
quoU itjm fn bfegtcn SRaffcn unter ber Jrtitcn fifect* 
tifc^m, Minfe(6inum SRfijc tfor ; unb feine rciniic^e 
St Icibung fcibcr uaUeifrf)icb iljn auffaUig »on bcr film* 
gen, befonberd in biefent SfJunft Ijorfjft nfldjfni'ftgcn 
©■t^aar. ISd war efn junger grcnijofc auS fcljr guiec 
gamilic, bcr fid) in ©oflon mcl)r cincr tollen Saunc 
ober jidfoffll SKeifciuft |ti Sic&c, a(d au6 irgcnb eincr 
flicbfflf Urfadje l>aHc verleikn iaffcit, anSorb'bcS 
3)rintt)flrc cine SJicifc nadj ber 6fibfee initsiiiiwid)en, 
unb bn jefct ftiU unb brutcnb nad) ban nar)cn San be 
(jinflbcrfa^autc, bad mit beni bnnfedt ^djattm fciitcr 
Spafmat in trflmnmfcljer 9htl)c wt iljm lag. 

„^un ffttttt, fo in ©cbanfen?" fagtc ^to&fid), 
bicfjt iie&en ifya, cine freunblicCjc Sttnnnc unb cine 
$nnb 6eru[)rtc (cife fcinc ©coulter — „an n>a3 benfft 

'DerSFngsrcbete f«[)r aft Wie erfcfjcccTi mi5 fcinem 
9tad)bcnfcn empor unb fdjautc ficf> urn, alS er a6« 
ben <Sprcd)cnben crfanntc, ffigtc ct rafd) unb- faft cr= 
frewt : ^IBTi^ZTJ' ~ii .-iff* R* I • 
'ft«n( f |«e6,8Ibo(pf,,..b„ M u i , embc (, Ibl . c . 
fern flugenOI.tf ju mfr fmmfl, id, i{„ t6c!1 mft 11Ici= 
mm entftfjfug £„« a? cine 6(fmnm __ . . r _ 
b.«s ©d|i(f." " 

, „£(jorl>cii," f«gtc sibotpf) to»fWf.tWnb- „©u 
fc«n(i bic ajcrljfirtnilie fiier nicf,t, Mcnc". jMm|t 2>u 
Wtt% gttrfifrf, „„ 8mib; fp bmd)t( te g^^ 

mttrfw un6cbcutci.be Scrofcmmg flll f 2)cii.m ^nnn 
^ ® u »*»»* "H.,n 9S .oe «„«acCkfcr f ; 
Jet) bin frcjon frf.r;cr !,icr gcmcfc. ui.b Ijnbc bet g<rtf 
5tt.t,m«I fl «8gcfur,rt gefcfjci,. Sic ginacbto.m fine 
f«r«(a »t, ntcr «,ic bic .Stabcr _ cm ©pirf.mg 
f»n«le fa jii irgcb ttwa ecrffiijren - u « mm 
lain ®utm obcr jam SBofoi." 

,#** itt) oft feflen mm unlcr ben Siigm, f 
fnnttm |ic mid; nur alflScieficwicbct jurfrffd,nffcn/- 
murmcitc 9Jenc ...it bflflctcm Slicf unb fcjJcr Cm,- 
«'•')«' 3«>lf4)m b (ll jufaimncngebiffcnm 3ar>«t 

„®rtf ware £$ortjei t ," f fl g (t fl6cr ftin Mtmr 
Srcunb, en SnnbSnmnn sou ii),,, mb jc j { W(cr 

4KWDimin auf ten. Selonmre, bet m<tOt«i< fcfiou i„ 
8 gi« Bt^ta „„„ in 6nnnba ^ lmb binmn|g 

aillc^crfudjt^ttcii,,,, cinenfo toKe,. Sniffs w cm. 
rtUd) Kerjdort, m.Sjurcbcn, alg g Cmcincr 5^^ 
b«« Seta ci.ua aBnUfif^fft„g Ct9 JU ccrflIcf)eiI . ^ -■ oifl nod; jung Wcntf unb M 2ebcn (fcfjt 2>ir weit 
unb fceubig offen — Ejicr nun cinnml to biefffemme 
gemtljew, firing 3>ic& btftgoffi nidji gleicfj urn m&, 
bloS n>ti( c6 2)ir in ben Sinn fommt bic Suppr, 
bic JDa ©It fetter eingc6r&tft, itidjt au6cffen 311 woHm. 
(Sin, ^o^ftendjwoa^r, unb 3)u &ift roiebcr frri 
10k bcr Qlogcl m bcr fiuft, unb fff&ffc bfcfc 3cit nnrb 
Sir bann, fo fcfjmeipott mab entfc^Cidj fteSir ic^t aud) 
fdjciiK, emefreitbige, vtcffctrfjt ficbetc @rmn«uita jdn^ 
ate mana)c frof) unb fllucf(uf) ucrfe&te @nmfte." 

„3cf) f)aft' efl nid)[ au3, 2Ibofpi), id) foiir cS &ei 
<SoU nidjt auS" fdgtc JRenf fopffdjuUcfob — ,,!jicf 
untcr bem rofjm Stotf ncd) Sa^rclang bfcifem unb 
(in ©eifl unb ^or^cr . ju ©runbe geljcn — id) ver= 
inag cS nitfjt. 5)« n>dft bnbet, mie n«^c id) $wtU 
mat frfjon baran row* mit bem (Saptiain fdbcr, bec 
faft fdjfimmer ip «(S bcr ©djlfamfie feincr ?eutc^ 
Suimnmcniugem^cn, Unb tocc fd)aiut mfrf) banntticU 
fcfd)t fogar »i>t fdncit roljcit Wi^nnblungcn? 
3)a& Oiefultat 6Iicbc'baffcI6c, aud) bnS crtruge id) 
ttidjt, unb [ieber tt>iU i<(» mcin 2eben |{« rongen, wo 
inir notfj bae HKoglidjfeit «in«4 ®ntfammflt« b(ci6t, 
ale gufc&t gqwungen werben bem Sapitdn Did* 
fdcjt cin 5Kcffcr in ten Mb p rennen nnb fiber 
Sorb ju fpiingen. 9idn, abofpej, icft bin ftfi ent^ 
fdjloifcn" fc^tc cr leife a&cr mil rufjigcrunb u&eiv wsasfflHSffBBraSH! 


;;■:; 


mu JO 

^tff Cfitotf ftp - „bic crfic ©cf egcnfie it , bfc 
m mfc Wrttf An Sanb au f 0IJimfIV unb folic -eft ca 
ramiminenb $u fudjen Jrim, 6enuft«*, unb *> 
So^cn inffgen bamt-fdh wie fie n>ou*e» - id) mig 
wtb fuljfe^ bag mir n(rt;t« €($limi>i«cs taegnm 
rjmt, aft me ($ j (tt in ©ctfemniat unb innmc 
unrulje $u fcibeu fyabe. 

• »««ft ber £cnfcr", fagtc *bo<M imfl) fut^ciii 
©innen -„n>cr mcip *b £d)S nitytan Seiner ©left, 
unb mil Dcfnem jungm Shit in bcnSlbcnt umGrnbc 
m Wte SIDcr «>ic fcflfjt ©u an Sflnb fommfn? 
<* »P »**. fl«>i3 unga»ffl ob bee. oftc Sctifer ctit 
-Soot abfdjirft «rfrif4un fl en ein 5 uncf,mcn ober fti<& 
— cr mm line alien mfl cinanber nid;t." 

„JD«i" entgepcte ifjm dlcnt - „fcfc r )(1 j, c » or , 
9* PPfl 0el)6», Dap unfer Soot mil ban ctftm 
WWK rnoigm mit Sngctobmdj l,imiuer ML 
ctnms Srobfrudjt unb ^ocp^niiffe afyiWnu 5>ic 
©ercgcnljcit miK ia) jcbenfaas emupw, n«n baju 
*« e3 und entcn SSonv.aiiD gie&t, rcid)tid)cff(efbcr mit 

AWmsleittn von -Dm @in 9 f6omcn dn 3 utaufd,en." 
_ „Unb .fan* ©u f m 2£a(b brin biff fagte SlboliM) 
MM no$ fopff^efab, ,,tef beraftc6et*uirt»on 
punier Sir b£e gemje @i»m>oljncrfn) n ar Nnterfe 
- \m uMft 5Du fytrn cntgc$en?- Rat 0!cn L < c* 11 ift watyr, bflfi S<inb liegt hoo^f wrfoefcnfr genug 
»or und ba, unb felbfl: miv- $urft'3 in ben £nod?en r 
cinmnl frci barauf Ijeruin£ufpa$iertn imb von bicfem 
— werbnmmtcn SHwicrfaiten tofyufommen, aber — 
id) weig bod) nid)t — (jaf* bu cinmnl bad Scfjiff 
ocrlauftn unb witft nnebcr cingefangen, fo fommft 
2)u Hither crfl in cine ^oUe, main 2)u uorijcr in 
feiner gemefen b\% unb WOlri i$ gdnj aufricfttig fcht 
folT, fo giniib' id) nidjt bap 3)u aroei 3;ngc Don un« 
Weifrft, ci)t ftc 2)irij ivicber fjtiucn — unb bicgraei 
^flgc fiber GijiSBu bann mefjr mie tin gcljc^tf r Sffioif 
aI3 wic cin ?3?cnfdj." 

y/ Unb c« Ijilft bocfj SitlcS ^W" ladjctte 3icnc 
triibj „id) ^a6'fl mir nun einmal in km Stiff gcfejjt, 
nnb id) ffiijr cS aurfe aiid, mag barnud cntpcijen»on5 
ba Witt; fdjiintmcr fann'd nid;t u>crbcn ate cS 
frfion i(i." 

ff S)9^ bod?" fagtc Slboip^ „c« fonn nod) »icl 
ttiel f(fjlimmei \wrbnn, $u Ijaft c3 uodjntdjtgcfctjcn, 
wenn cS an Sorb eineS <Sd}iffc6 cimnal red) tfdjlimm 
\%" feftte ct fdjanbernb $111311 — „unb id) wtlflnrf c« 
ctofaUfi nicy nic roifber p er(e6cn. Sluf erbem NftSu 
bec epmajc gat nit^t mfidjtig — wic witift 2)u ©id) 
ben Saitcn vcrftonblid) nmd)cn? f&mt f & gefjt in 
bet 2Be(t nUcd Bad) <5igenmi& — &ifi 2)u crft cinmnl 
alter y mirfi JDn taS nud) fetber erfaken — unb bie H & :.'■ **:■ iwraiwv i i ft m.m wk- : i iZ §ittflt6orcncn gftt tnifjm wtfit'giir, J)ag fie^on einem 
enttmiftiwn SQtotrofcn nfcfjt Diet ©uteg imb gar feftten 
Srufccn ju gcn>«rtfgcii t, fl &m, roctyrfitb fljncit be go. 
pfenm fine annffc <5tm>n gcben fitrin, bie fiir fie unb 
tyr n'lifadjcg §c6f n fdnn(icr)c <?tl;a&e finb. * . 

,,3cf> Jjalie ©etb 6ci mfc" fagre 9Cm^ rafd) — 
„Peste, id) braudjc bc$ often ©cfmffcS ©(utflcO) m'cfjt, 
tttfr mcrnc $Btu> audi tet ftylimmftat gatf *u cr* 
fasifen, Wflllt eS.bcmt nicijtaitberS [cut faun." 

„S)(id ift ftfjon, em frljr fefjr grower Sorr^if" 
(Mjclic Slbotyf), „unb e3 twrben wenig SDhtrofen 
»on S©offfircrjfflngcvn locgfaufm. tee toirffiifj cinen 
Smnc in bet Safcfje fja^en, <i&cr bec gnpitam bu-iOr 
immcr im ©orUjcfC ^ sicrte, $cilc, attune unb 
Sdjmurf unb bcfonbcrS SmYiruofen (inb t^nen'n>cft 
licber ate ©ctb, unb fiber berfei ©ac^cii f)a(r $u 
tinnier iticfjt^i ttccfitgen." .' ■ 

„S}crm"infliflcr ifficifc inagjt JDu 9?c(f>t $abcn, 
SiboW, fadjefte aber bcr imtgc SWatm, auf atfc 
bicfe Siigumcnte - „unb i«> 0r«tubc feI6(i bag es 
cmc Slrt »ft,ot)rifc(tcr6(fjrittc ift, auf dncr fo Fleim* 
3nfW, »fe biefe ju fcin ftfjetnt; ju cntmufeit - bic 
SWogridjfcit 'P *mmcr efjer bn, bag man einacfangen 
rm'rb." — 

„eag* flebcr bic mty\tf)tmli(hUit» uuterbradj 
tyn €(bo-r»)r). '.-''. ■ 
13 ,>ttnb meinctfjctl&m nudj bic Sffiatyrfrfjcinlidjfcit'' 
inumKkc9ifn^wifd)cii tot 3ufainnicnge0iffaicn3a> 
ncn burd), ia) Ijabe .number nod) me *tn>a$ fo fcp 
Dorgenonuneit flc(jaDt, .oljne.cd burd^ufu^rcti, unb 
btn SBttfudj idiU i*y madjm, obcr bavuber $u ©runbe. 
gd?en!" 

,/Eh bicn" ladjtc Siborpl^ „foba(b $u cinmai fo 
unit gefommm, if* cfl nidjt noting mcljr bariibcr 
ju fared) en. 9MdiK aCuitfdjc fur Sfin 2Boft( fcafl 
2)u ii6ri*jeiu3, unb id) njotfte nur, bajMd) $ir in 
irgcnb em>n& bnfcei nu^lirfj fcin fonntc; id; fcl)c nur 
iw>$ nid>t luic." ,; 

/; aBcr rorip tm'cftd) ba3 nodjM^ nrndjen fmm" 
fagtc 9tcinJ — abcr- auf bem Biwlcrbecf werfen fie 
fcijon wicbK bie gnHc lod — „in bcr 3)iittcrna(^i«= 
n>ad;c ui6a)t' id) 5)ii nod) clival fngm." 

„Shij) about" imterbrnd; u)u l;icr bcr eimwiigc 
9tuf; bic Scute Iratcn fammUid) an if>ve ^open unb 
bnS ©djiff wurbc ubcr bm. anbercit Sug gelcgt, |e&t, 
wiebcr worn Sanbeabrjalienb. 

9^2it 4>er iiadjfrm SOtorgcnbmmncrimg baitcn fie 
bie ^u(le, unb ^ar einc Heine 2Irt 93ai, bic oon 
aioei au3[aufcnbfn doraHcitTi'ffat gebifbet ^uurte, gc* 
rabe sor fid), nnb b'er 9iuf bc3 erfien §ar|3unierS 
fammelte tie Scute 'in feinSooi; incf)rc bort fdjon 
aufgcfd)ic§tcte ©<ia)m, §anbcie^ imb' Sfluf^auifct f - Bf } a fv fv- ; &*; ^ m pp. _i4 

Soot fcfj^ng frei unb auf tiTtt«tfrtte unfa 
b«c TOmmfdjaft fefltc (icf> in bic 9Jubcr. 

Al mtto fur *Pctfc*c ba »owt?« fagtc ber 
§*«, tf* fie tbm »on Sorb aGge^m njarcn, 
„n>cr l)at bfc emgciuorfm?" 

«®h pa«r $emben unb mibcrc £&HHMl 
SRi ***- enufebertc ©„« bcr Scute - fM v 
mm unft aucfj fen* g r ^ tm cflltnnfc ^ m r „ 

»Unb bnS nnbere bane&rn?'' 

,,£affcu3c'< crmtctocrtc 9fcn«, ben bie-ffrage an* 
gmg. 3)er^rpuni« fflfltc ,.ia)tg lucte unb 9tmc 
w«r nod) cincn Mpy*ai Witf mufj Sorb mm 

21J** franb unb •• ««»W*f. dr war ifim bc= 
'•* ***" bie ««*«« »», unb otoe bnfi fie 
an 3orb fetter cftw* b«»on S u fcfjm befamen, m'S 
*ot *u fefjajfen, ber Capftrin fth* c* fonfi .,„i C r 
*WBI W**li o&glcicf; bics ehuaS 

swnii* gcn^itya an. Sorb m mum* 

fltttt ifr. ' " 

St Gmioc* fameit tttiigetie fcfoe Snbiana a6 
u»b ,f,nm tntfitjtn, rifty fie ineQme Odnoed in 
bcr.am 11*01 fatjevunb miv erf* <i(0.fit tie 8* 
r^m^anf tel**; ^m 0&en [(f ^ 

Sufoen erne ft^Mf-SUnte „ Hb 5rflUcn m| ^ 
ben flirt aowrtfftttcm oefbtyar, m benen fiegtu^te 
15 unb 2Kufajcln ttttgm; unb erft cut 3«'djen ber 
grcuibenabauwarten fcf)ienen, cf>e fie fid) ir)nen 

©cr 4Jarpunfer, ber ficr) fcil fecner 3u 9 enb faffiu 
fcicffll ©tacit r)ermngctric6en, fpraa) ifjre ©pwdjc 
SiemUtf? g^fa; «nb eta *>aar frcunblidje SSSotte fn 
biefer fatten faft cine gauvatyaftc Sirfung auf bie 
©dja-ar. 2)k, tic tin Slnfang bic furdjtfamjfrn gc* 
luefcit romm, rfefrn fttr) crftaunt untcr einnnber gu 
bflg bie Srembcit gmmbe fcien, unb bicfctfce ©pradjc 
mft tfjnm fatten, unb auS often Stfiftfjen unb 3)itfid> 
ten bradjen Re jefct Ijeraud, uub mifd)tcn ftd) fo forg* 
(a« unb vcrtvftUtnb h)ie Jhnbcr awifdjen bie Scute, 
bcfuljlten ba'S 3eug iljrer #(ciber, [tufyeit fiber tyre 
©arte uni ©djulje, unb fpnmgen unbfangen, ate ob 
fie ftt)on 3atjre (ang raft ifjncn ficfmmt genjefen 
warm. 

2icr Saufdjtjanbet gmg inbeffm niflig t»ot fWj; 
gegen 9)k|fer unb Saburf, i?rtt(une unb ©laSpcrrcn 
bradjUn fie SSaffen ber ^cnlidjpcn grudjle, befon^ 
bci-3 xjorlrcfflidjc Crpngen unb Srobfrudjt unb n>a> 
renb bcr §nr>>unicr unter cinem jlaet(i^cit^mibanu6 
faf, bie ifjm geBw^tm Wmm mujierfe, uub 6c* 
ftimmtc tons er bafur geucn ttwlk, mifrfjkn fitf) bic 
Intel nur .Sinai bcrfelbm bci bein SBoot faffenb, 
cbfnfnae untcr bic (Singcfanmi, bie njciiigcn ^(ciiiig; ^1-H^'S.m k i I fflcV ' 16_ 

fjaupiffl(f,rid ? fl &cc tie erfien, $u Dcrhiufc^cn. 

Sfcfcn 3c.'ipunft &«tu^c toC, fd>natt(e fcinffci* 
ncd Sihibrt, ba£ cr iirf Smfang w ben ©ingcborc* 
nerr auggcbreitct getmbf, n>icfccr gufammcn, nnb » £ r* 
(or fid; bamft, of,!ie bag irgerib Scmanbauf ifjnarr}t 
Ijnttc> fm £icfid)t. Son ben emaeborenen f^en 
tljli WfccHei^t&mge, acfjtctm abet nid)t auf ifjn, 
unb bie Scute vom Sdjiff loarcn oier 3 u fet,r mit fief; 
fetter imbiber «mfl«fam 8 .ftef^Kgt, fid, nut i m 
mmtepnt batttm gu Drfummero, \m(Bimt bcr to 

gen tfjat. 

3n>ci ©tunben footer ctwa, ntf bcr £arpumcr 
" mrggegeben luaS cr mitgebrad?* , ufib. fcin53oot 
fflfi gcffitfnoar mit atf ben SHaffcu von ©ad;cii bic 
cr. bafiir cingctaufefjt, ricf .fcin SScfc^ tie Scale wfc* 
ber gufaiinncn, unD cr |tfcg fclber inS Soot, an ©orb 
3unirf^ifcljreii. 

» aBo *8 ■»«* frufl cr, a(3 er emeu fflrtrf ilbcr 
bic SJtoimfcOnft geiDorfcn. , > 

lt $twl\" twite bcr ftuf bcr 9)rfl|rofen - „oh 
Rent- J" 

itcinKcnc r.'cfi fid, bitden tmb feaiuY miijtc 
luaS xnift ir)m gemorben, ja em yaar bc^eifeUcn, 
ba^cr iiberrjmipt mit an 33orb ocfommen fci, fo 
wenig fjatter. fie fit?,, mit bcin Snnb \m fief,, um 


17 
eiimnbcr befiimmerr. 3cbenfau>i fer)fte abcr ein 2Rann, 
unb ber Dffoier uuipte and,, bnp cr bci ber #cruber* 
fatjri fcinc Dotte flcrooftnlidje SBefafeuug geijnbt. 

„Damn it" ricf ber §arpunicr cnbticj, im ©oot, 
in bem cr fcinen &i$ fdjon wicber cingenomrnen, ta- 
bic #6i>e fpfingnuV— „he has bolted,") bte tyeft 
ubcr bm £altunfcn; ober ben wota wir balb n>ie>* 
ber {jaben. — 23(cibt 3rjr l,icr im Soot bi8 id) ntruefc 
fomwe!" ricf er bairn fcinen Skuten $u, unb fiber bic 
<£i(*e ntcflfpringenb, eiltc cr ipicber (in to unb 
roanbte fid, bort an einen bcr (Singc&ornen, bcr erne 
9!rt £)bcrl)errfa>ft u6crbic 2mberii aufyuiiben fdjien. 

t/ $alio greunb!" rebcte er ifjn an, „@incr son 
meincn Scuten ifl mir roeggetnufen, foimt Sjt ft)h 
micber fangen, unb wad n>oflt 3i)t tafur Ijaben?" 

„§nl cr ©erocljr mit?" frug bcr Sirte 5iem(id> 
Dorflc(>n*tj / barn er fdn'cn banad) ben ^rcifi bed Sin* 
fiingene l>cfrtmincu 511 mount. 

/r s J(eiii, fein ^ctjk0gnui()r, tn'eUeidjt nid)t ctnmal 
rill Mcffcr" lautctc bic ermutljigenbe Slntiport. 

2)ic (Sinflcborncn fingc. jc{>t cifrig an untcr ein= 
anber $u serfianbetn, unb i^uar in fo rafd,er unb oft 
tigcntt,»intid)cr 6prad,c, bap ber 2Imcrtfancr fclber 
nid,t vcrftefjen foimtc n,a6 fie mitfammen fjatten. «"flB*H'» ffdljltL I. I- **■- «*3BaaEW— *ij.Vir,UJ4UttL-iWl!J!K .^Juj^uuiuiifiiRi l+v . 18 Wu3 ifjrm Srmegungen ttmrbc e<5 u)m jcboo) Mb 

braffl*., bmn yvH ba*on gitigen rtarfj einrm bcfon* 

bcm tyttl fin Sufcg unb tinWfu^tm l,icr fafe ga^ " 

ten unb ifjrcit ©cpiculationm natfe fdjien e*,- ate ob 
bcr gfurfjKflf f 4 M f)nKin 9fmanb( ^ ^ 

one Snbianct 3 ci 3 te ffy flH a} bnlb crfiotifl igm ben 
Stan wiebcr g u.wfa)affcii; feme framing bafilr 
mar aUt jbU^MMWbj er woUfc jftttun unb 
Weft*, rtmatSabatf unb in bcr£$at cm rocnig &on 
Mm Ijabcn, unbafe 3encr cnblt'd) eimuitriate {On 
bad Sltfrt $u gebcn, rjarte er no* cin <Bcii iinb em 
§emb unb nufirere. anbere Jttcmigfciten *ergcffm. 

2>cr§nrpunfcrroupteu&rigcn« bap fibber <Sa< 
* >,tni " n^t.fonfle T>fcr an^aJfen mm, unb ko& 
tfenb (Wn warbc iipcr btc gfudjt bed ttanncd; er fatfe 
nlfo ban SUren fcinc fanmtftym gorbcrungen §tt, 
oorauSgefat ba0 fie mit bcm Ocfnngoim am Ufa 
ll*ab fo6alb Re mit ten ffiooc uttb ben »cr(angtc» 
<Sad)m wtocr iwn 6d»iff m te fein fomtfen. 

£>tc* abgcmacfjt, fHcf- bad Soot mijpifilfcWd) 
1,01,1 "■**# * fiVtaufcbku Srud;ic mit bcr fata* 
jm 9?arfjridjt on Sorb *u brtugen unb brngnnalota 
fl£ bat GntMcnm-ljmiSfr *u Wen, roafcnb bie 
<Sm 9 eNrncn InbrRht role -etfrtjunbe ben inkalm, : 
gmoimncncn ga^tm bed glfiajtigm JuuMieftn. 
2>ic tffodjt, unb tocufjen Sottjnctfdjer. 3Een6 fonb. 

Sicnc* njar, aider firf; nur eimnar anfer bcm 
SBerddj fcincr tfamcraben fal), fo" wfd) « fomtte 
gcrabe etnem bcr nadjfrm ^ugct sugecift, unb baS 
fefb|r fdjim mit bcr 2afl bk cr trug gernbe fdn tttt- 
ntf Unierncljmcn. gar em §tfflt Ijattc cr (id? nfim* 
lid) toorbcr cin paar grim* ©ptoenuffe- unb cinige 
Sananm cingetmifdjt, bnmit cr nidjt gcnotfjigi ware, 
gfcta? in ben erpen loicruubjnjonn'g ©tunben ttjcgcn 
Mabrungfimittcln ciitcn irgcnbioo gcfimbcncn SSerpcif 
$u Dcrfaffcn, unb biefe, ncben feincn ®unbeiitlcibcrn 
trflgrnb, raufte er Ro) burdj bctf, mandjinal ttttftfr 
lid) birfc ©cbufa), forhcaferenb mit bcm fntafen ©c* 
fitl)I tocrfotgt ju werbeu, ©afjn bredjen. (5t roufte 

2' ~j — ~w~uyfl**p? mmm 
20 tktfM if>m Oe»or|lanb, nwrbe a Don 'bm Scute*. 
btf^einnmTc i»febcr cmaefangcn, unb write »tm> 
fltnB ftidjfc roa« in frinm- eigencu tfraftcn fhnfr 
uimcrfua)t EafTcn, fid) f rotit oto mogiid) j f&fE \oU 

*" *** * u «**•* -3n bicfer SftfWf arbeitcie 
cr fid; aud> fecn, r,aOcrm 2(,eit bee Jfoftf gU/ mdI „ 

bort «rflend bm Saguncu oufl ban 2Bcg fling, bie 

flier fdnm *pfab 5 u bcengm broken, unb ban n aurfj 

iM^chW m ticfttce 33ufn>crf tfiidMnr, mas 

Son ben C.<iQc6orncn fcloer feiicn fcctrctcn mnrbe. 

91(3 cr Ittlf cift cinniaf foigeligcn Soben crrcitfjtc, 

nmrbc fiinc gfurfjt baburd) |rf;r cr(cid,tcrt, ba^ cr 

fultiwrtcftunb ctogefcngtrt, rocim aud) burdjUnfraut 

gicmfid) arg ilteroadjfniee -fcmb ttaf. Sort «a»e 

cr fid; ipcnigficts bwrd; feme vcnuacbfencn ©ufdje 

mrfc Stft. gu brcdjcn unb fonmc fcin 2ermin em 

tttnifl frdct u&cifcfjcn. 58lic6 cr ta in bcv Pfofo fo 

mm «utd;grud>t gcnihj, iijn cin 3a$r fm ^rom'm.t 

ju Ijafecu; lifccrbtcft mar bcr gan*c SBato »*B gefidjie, 

bcnn bie (Submit (fatten mil 2le»fcut, warn aua) 

nod) nirf)r wllfonimcn gerciff, formf id) brbrtft. 9hir 

bie ©ocoepnfincn- rctdjtcn uidjt fo met* (jinnuf, bod; 

M « Dici fli ben gcibcrn cine TOaffe SBaHennefmien, 

b»e ibn rcid)lid).baftir cntfdjftbigcn fonnten.' mittt 

burfte cr fid> fur jr^t fiber nidjt beiabeit, bcnn fit rag 

Woivwii* cr ubcrijaupt tfagrn fonatc, imb »ie$$e 21 roar grofj. 3)ie ungmjoijnre Slnftrcnnung tmb- Sfof* 

rcgung.rljatcn naturfia) aud) bad ifjrige babei. 

■ 

2>urd) bie Setter ging bag aud) gaitj gut, ttter* 
Ijnlb bicfm nnirbe boi 3)itfidjt aberroifber fo fdjlimm 
wie es jc flewffen, unb tic ©uunjcHbufdjc fd>iatcn 
Ijicr tint fonnlirfje unbura>bringlid)e §crfc git bilbm, 
burd) bie cr fid; mir gc&fnft, uni> fcin ©cpad oft 
Ra$F$(c$ftgnb, Ijiiiburdjbrangcn fonnte. Slur crfr, 
mo Weft enbiieb aufJjortcn, unb init iljncn jebe $irt 
Ben fmfy, bcflanncn Ijoftc bmific (5afu<iriucn, bie 
cSncn wcit 6rffmi3>urdjgaiig i ijcn>ai)rt (jaden nmrfcrn, 
mflrm nidjt fo tiicic trorftne unb bflm 2lcftc Don 
i&lKtt f)crmin:rgcfallcn geiucfen, bie fid) it;m oflmaiU 
Wlf fonnlidjc SJJaBifabai cHtgcgmjirfllcn. 

5[6er cr muf re ln*nturcf), unb bad war cin iflcfc 
tigeS 9Bort, il)n aHc €d)wicrigf<ttcn fflit [ticbtcm 
Wiiiij udcnuinben 311 laffen. §ier muibe bcr ®runb 
aud; flcinig, unb cr fnnb, nf3 cr ben tjodjflcn *JJunft 
cnblic^ KJd^te/ju fcmcrgrcubecincnficinen felfigen 
^fajj, ben cr fid) frl6cr^ntle nidjt fo)6ncr unb paf" 
fenber 311 efnem 6afteU aufbmicn fonncn, n(5 c3 l)icr 
bie 9ratur fur ifjn grtr)nn. 3cijn gu| war cr borr 
o&cn son alien c$ciJcn frci, nnb bafl brorftigc ©c^ 
ftein, wa« ben flcii auffaufenben ©ipfct fciibclc, foniite 
ifm *■« 2lnfnng cben fo molji 3 um fficrbcrgcit, old t masss _.u ^u^^ufjamaKPrm 23 W»«i » er gcfunbcn locrben, «W SBftffr btcncii, 
fluf kgcub. cfoen anbrfogmbcn gcinb nicber$uro(Icn. 
TO rfitcm formfictjcn SrfuinMruf milnrt cr son 
biefcr ffeinen gcfhinfl 35cfu), unb a(« cr oben fcine 
2a|t a&geWorfen, unb frcr) bie'naffm §a<irc aud bcr 
©tlrit.gcltrti&m Ijatte, fagte cr lacfjcfnb: 

w Sdip $iimnel, mitSfeofyf) f>icr unb $mti giitcn 
©cmdjrcii, motif id) mix bie gan^e 9Ma|>ung be* 
mmm v«m eri6c unb einrm ffcnttfen Sturm 
a^altcn - h a -. ] e Delaware!" lmtcr&mtr) cr fid) 
Ploftrt^friOcf fittrwfcft*, «nb faff uiin>iUffirrf« irnt 
cr luntcr c.'ncn bcr grttflfefc, ^ n r$ fc tfn frffcn 
WW natf) rtitficn juarf fab cr, bag cr frci u6 f r baS 
SRcer fdjaucn fonnfc, unb bort lag <md> fcin aftcfl 
6<Wff (b-fl« unb rwfiDor tym, bag cr bic tiitpforn 
finite an bcf)<n 29orb foimle auf. unb dbgcljcn fcl>en. 
9Mtbm.0foA.nuigtrn ftc im etcmbe fcm ifjn, f* 
&a(B er fj4 nut frci acigfc, weKfomatm sue a u unlcr* 
pftfum @r udcrlpgte fief) jebod) baft, bag fie bid 
m ™ ©orb no* fcine SUjnuitg *on feiner g(ud,t 
>i6m foitnlcn, Dmrc cfen; fam erfl baft ©oor, bcm 
cv mtfWjrn, boritjm jurfitf/unb er fonnte fcibft «r* 
fatnm wfe bie Scute von untm fjinaf an ©cr?) 
flcttcrlcn. i ■ 

3cbcnfaflS War cr atfo fa)on wrmift unb er 
mm barnuf flcfngt fcin bag ilm bie (Sinfic&orencn 
fluffpuren roitrben, barn ttiit fcimr Sabung Qatte cr 
<in vieleu <5tcu"m rfne jicinlidj. breite unb ticfe gflljrte 
gurfttfgclaffen. 3>!c fur$e 3cit alio .tie. fljm 6ifl ba* 
Ijin blieb, wofltc cr oenu&cn ficr) nod) fo gut aid 
c8 com artgfag $u befefrigen, nadjljcr fccin <Sd)«ffa( 
unb fcinem gutrn ©lf«f bad Ucbrige ju ubcrlaffcir. 
Qt max jung unb cin §ran$ofe — alfo n>cit btroon 
mtfernt fid; Sorgen oor bcr 3«i* JU nieidjot, ufcer* 
bicg fjattc *r Sifted wflS iljm jc^t bcWdrfJanb boroud 
jjnuupl unb cd fam idm ^idjts uncinjartct 

©djicinoaffai ()atlc cr, jtoci Heine Server ote au3« 
flcnomnicn, (cine; auger birfrn abcr cin [angefl jrocis 
fdjncibigcd fdjwcrcs ffirfftr in kberner Sdjcice, roo? 
»on er fidj bic mcipc §uifc Dcrfprad^ unb cin Icidj* 
tcS tropin's faft mutljioiftigcS &xA)tln uterftog fcine 
fdjoiien 3"flc, <ild cr bic Ocibcn fleincn ^iftolcn auS 
bcr £afd)c ualjin, unb »or fid) atlf bie ©tcinc legte. . 

,,66 finb jiocir fcinc 3 1 uciunbbrci-gigpfunbcr" 
fagtc cr ba&ci lodjenb ttor (id) i)in , w unb icr) n>etg in 
ber. Sljat iiidjt efnmnt ob fie fibciljaupt lofigrijcn 
Wcrbflt, n&cr fie [)abcu bod) SRiinbungcn, unb ifl 
ben (Singcbonun l)ier fdjdn ubcrfjauvt jcmal« cin 
folates 3nfimment roie eine$ifioIe gu ©cRcfjt gefom* 
men, fo mupte ia) mia^ feijr irren, roenn id) iiidjt 
giauben foUte bie flaujc 3ufct bam it son mir ab* 
I)a(tcn jk fonncn. £tt»c grip wcrben fie mir abcr -:■ 24 

boc^ ipoljf Dktje faffcn, unb bie n>ifl -td> bfnn roem> 
flenS tynufytt.mefhm Jtfflwr fin rocnig $u reftau* 
rircn unb mit (Epeife unb SJrariF $u erquitfen/' 

Unb taimft frfjiturte er toofjlgeinutfi -fefnm ©flit, 
bei Wfcbff, <mf, m ban er mid) cm ffcfntf iparftf mft 
cincin yaar ©<$i|ftyvic&a<fcn unb cincm Qtfttf 6nfy 
flcifc^ ucrborgtn Ijatte, unb mft einein Sfjpjf t>on 
biefcm unb cimgcn Snnanm, TO03U er fine bet go* 
coSnuffe anjatftc unb etnjaS bwoir tranf, fctaeu 
nflcrbingd brennenben 3)ict|l 311 lofdjen, ljic*t re cine 
fo toortrefflidjc unb rurjigc 3)2tt$fjeft, al*d ob er fid; 
in Oollcr.6idjcrl)ci( hi ir-flcnb eiucm gutcn ®afr$au* 
befanbe, unb nidjt jcben Slugcnfrlicf furdjtm niitpe, 
uinficttt unb gefangen jM werben. 

3)ie gciubc ivarcn iljni ubrtgcnS meet mtyer aid 
cr ic wrmufyct, brim faum r>a(te « fcin SMjl bc- 
cnbet, unb cben micber btc GocoSnuji an bit Stypcn 
gc&oben, nod) eincn (e&tcn <Sdjfu<f 511 r$un, ate cr 
G<ir nidjt n>cit von fid) .ciitfcrni cm ©craufd) $u fjo< 
rcn gtau&te. ©r In'clt Ijordjenb cin — ba fradjten 
wafaljAfiifl toieber bie SBufrfje. $icf)t$brjrcm>cniger 
tranf cr erfl in aUtt JRurje, benn er wugte rcdjt gu£ 
bfl(» cr Ijicr obtn in -friner fcpen (Stcttung iiiajt -fo 
pltyltig fitemfijt itcrben Conine, ficUte bnnn bfe 
9*up »orftcf?ti0 u»h cut pciar @tcfnc barum fcgcnb, 
bci Sefte, bap fie nfd)t.umfic( unb fet'nen Suffers 25 rati) g(cirf) um bic £atfte fccrringerrc, griff feine btU 

ben £er$erole auf, tinb ftfjaurc-fcrtin, Winter irgenb 

cinen bcr groftcn <Sietnc gebrflrft, aufmerffam read) 

bortr)in x»on jooljer |ldj jc(>t sovftajJig irgaib 3emnnb 

ju naljern fdjteri: <Sd bauerfc audj nirfjt tange, fo 

fonnte cr fdjon btc buntcn Stotrunubcrnu'irfe mcfjrercr 

(Singrborcncr crfamen, bic langfam unb mifmcrffam 

btn Sofccn bctrarijtcnb, fcincn tjintfrlaffenen ©yuwn 
fofgten. 1 .. 

2Bic toielc ed nmren (icp |ie& nod) nirfjt cre«thcn, 
b(t& blicb fidj aber nua) glcid)j war cr cr|t cinrnaf 
aufgefimben, fo fqnntcii fte, fo fte ubcrfjaupt fciub= 
lirfjc 3ib|1^tcn fjattcit , icidjt 3}crfinrfung ^oler., unb 
er miiiitc doc aCfen $inflfli fe^cn fld> auf cine fricb* 
h'djc 5it( mit if)nen 311 fcerfrmibigett 3)ie Scr^roie 
fonntcn tynmber bn&ci nut meljrSdjabena^^cn 
(•ringrii, unb cr ftcdtc ftc mf)aib aorffiiitfg wicber in 
tie Safdjc, bic Slnfunft bcr 3»bianer jc(jt msf b<t« 
mfjigfte unb fflttblutigftc crroiutcnb. 

©iefc Jiegcn ifyi nuc^ nidit fnnge" mc^r Mtx if)rc 
Sl&fttfct im 3ujcifei. 2)er @rpc ber coranging modjtc 
einc gcioiffeObcrgeiunlt fiber bic Slnbern ba&cn, benn 
birfjt miter ben ©icincn, auf benen fte bat g(ud?t* 
'ilifl gnr nidjt ju »crmutr)c!i fdjiencn, fanbte cr 3tt>ci 
rcd)t3 unb jwei Einfd ah, 3.11 fct>eri mfyn fccf> bie 
©purcn ftron ben Scrg luicber l)immter ^gen, waly I H «iT i r~ifW¥ W ' I'D I MUM" II li »■■■■■■ tmb ■« frfbcr gcrabe mif ben grifai aifom. %„£ 
touSIc rc*t 8 «( baf « B „n bfrfd. funf.Smtcn no* 
••«."(« ftmc® t f„r, rau fM;ttn (^ unt 6 0t f, itb J 
faff^ufgffunbm n>erbm,m,, 6te , ^ nlfo maib 
nufnrf)hnb, unb m it fcjbcn @fl6i, fl m,mtf eincm b« 
Wr4m.ii fflC nbm:Sr6rf f (Jfl^fc, fof, cr erfi finc 
■?g ** * cn ^"n" mm, tfr <mf bcm frer |W» 

STy 1 ? "*** «* ™« to eput.finig ju M tt 
W)ic«, tncOcrnbju, unf f nftt e bmm pffiy^ „{«„,,„ 

|tiimne be fetf mcrjrfad; ge^rm, ,,„„ 6 c „ nI(fncn 

■- i/Joranna-boy!" • 
Wan to, <Sm fl c6 Tnm, bcr geoucft unb bic 2lu* 
9m m onrtfli 93»bcn gefjefm, faft flf rabe untcr 
•W/ f" Sinmm.Tirftufe.ibfujj uEcr ben 9k rfm 
JW fr Wlf Mfc» after unb mel,r rrftraft i„ 
^>c ^c uitb .-jur-eciie fpringat Mm, imb crft 
»«• fame**!. £*£ fe fluf ^ ( )mnmm 

:£%*« fllt6 bcm ****** tiwtftw 

JJ, br«a)tc ir )I( .n>icbcr cm memg 5 u fa. ta ^ 
«**, ben cr nber in ,*»&* tocrrafd)uitg aiitae. 
M» M $mrcia)enb genwfen, feme ©rf^cn urn 
*n m fammdn, unb bfe fdnf rotf,m 58urfd)en, bic 
t>tcr imt-fp feinbfe'igen W|i*tm $erauf cfoi»mcn 
MR* MMtften-ngciiUtcfj flidjf re*trt>ie Hmen geftfia*, 
«W fit Dm gcrabe, »on bcm fie bic sriminiflPe Oc S en, 27 iufljr ermartef, in bet fl r£$at ®emut&ti*fcit »or ft$ 
unfc.fo frieblid) acflnnt fatten, »&^ cd.-.niinmer 
pttcn erawrtcit Mfrfea. • 

^rft.fnfjm fie cine flange 3«t fongfdjroeigntb )u 
iimi empor — cfi ioar auflrnfd)einlic(), fie miprrautcn 
nocfc bcm au|jereu Slnfelm ber Singe — - biefe grevnb* 
lidjfet't fonntc Sfrtefc- fcin fie p[ojjfii^ -ju,fifcrrum* 
pr(n, unb obglcfd) fie fimxtffhet wareit; b, I>. ,jtyei 
ffi&rtcn &$a*,$31gtt imb $ic anbern .brci ©inec cm 
Self «nb 3iocie Suffer — unb bcr 2Bef|jc untm 
ifjncn bic SBcrlirfjerung (jeaeBm fjaftc bafi bcr glfid>t= 
fing nicljtfi bcrartigeS mitgenojniiien ^.ibc, wufte» fie 
bo* nidjt jDdcfjc nugerorbcntEitJcn OTittet (&m Fon(* 
TinVUcicfjt 3 u ©ebcte flcljCM nioiijtcn iijncn ^u frijaben. 
Sic n>arcn nUerbing^ mitTcnd bic cw$ecfc$tc Sf(^ 
mmg ^u ucrbtcnen, bndj(mfl6cr babci gar nic^tbaran 
ir>rcit-Sci6 ober gar iftrScbcn irgcnb cincr umio^igen 
*mb ^u oermcibenben ©cfaljr au^ufcftin. 

State* 6fic6 flbrfgmfi m fcincr nicbts roensger ale 
rcinblid>cnetcaung / toobrf cr fid) |tbod> wo&l ge^ 
W l>attc fcinc ©ffiaft bcii gfmrotjron bed €d)iffc5 
ptcis ju geben, unb ba bic fo rrftaunten unb vittm^ 
len Orftoitcit to 3nbinncr alfcrbinge fomifdj genua, 
audfcljcn.mupien, unb cr fid) gar fcinc Mljc gab 
fcin Sadjcn ^u oerbcrgen, fo ocrtor fid? bicfe gurd)t 
benit aua) eiiblid). . r .■■ •■ ; , ..J^U~.4LJWIJHWB • -? 8 _ 

2>cr Pfjrcr far} feme 58f (cftcr crft goto, ernfujaft 
flit, unb bann »cr$og dn ireiteft @rinfen ofcerSefrui 
fetal fonfl flirtmatl)t 8 m3fi 8 f, »>%enb |M) biefe no* 
erne Heine SBrife *u geniren .fd;icnen, - enb(irt) mod)tc 
t$m M fiomifaje tfjrcr Sage abcr and) foo!j[ ein* 
(CUdjimb Uflftcn. 35ft ® ne Wnft , fluf enima£ fin 

m ytmtm m®. bb mm baim uq>r^ri%- 

wwbff fo croft unb pitftcr tf« *>orf)er, aU n abcr 
ben ^jniipKing anfal) unb bfffen autfredjrnbe ffr6I>- 
mm feftaft, tfmHt cr atta) ufflBUQ bent 
anfhmb voac ©emigc gtbfjfef p, ^fa,, unb pfaftte 
vm auf cinmat fo rafe$ unb- lam rjerau*, bflfi ficfi 
Me Slnbcrn orbciUIicJ) erfdjreeft nnd) ifjnt unif^m. 

„-Tor«nna, Joranna!" rfcf |e0i bcr (Srfte tynmtf, 
Mffl <iugcnf<Orinff<$ cm eiein ttoiti ^cr^cn oefaflett 
fawn, ba er bic Sacfje (left fo fr,cb(M> Idfm fajj - 
«nb C0 jrlgte firf, j,, t ba p cr ^ cm ^ Qfbxod)m 

«8hM fpradj, n>ic mnn faff auf often biefen 3nfcfo 
m$nt ptf, bic 2Borie imb Srbrnfttitni, im 9tth%t 
mltbcngrembcn, ai<f flC fan fl cn unb brfrKtrn fjaben 
„Joranna boy! _ tvft fl r$t*« - ftfe*** grtunb 
- fomin Emitter, fomm fjerunrer — it>rf; ( r Sfcmn, 
m^itain fagr y fott Jcnmtnf wmnen.'' 

,.So?" fo^te Mraf in bnftftm QSpvaftt, — 
*»nfrr Warm Mlflin fa fl t affo id; fra Ijcrunrer 
fommen?" 
a ■3)er 3nbian« ttftfte auf ba$ freunbttcfjfU, 'bap 

cr iljn f& flut Pcrftanbeit fratte, unb ucrfidjerte, fuf> 

511 feincn Skgtettcrn wenbenb, bfefen, m tt bie 

•6fld)e je&t aiigenplicttid) in Srbnung bringen rourbc. 

„3a, foinm r)crunter, femni ijciuntec 4- toripct 
StSamt €a|>ttain fagt" nu'ebetyofte er nod) CUtmat 
bicfetS §a<rum »or alien $istgen aupcr jeben 3wcife( 
511 fteOcn. 

i' f Unh mutt fa), metier, attaint fciit Gastrin 
mutmdjt mill?" lacijte Mcni*. 

„9?it&t Ml?" ricf ber Suiter ber Sm fl c&omen 
erftnunt ant, unb fnfi ben SJrcntbcu an; batm ater, 
barn cr foniue in beffen ®e|l*t immcr nod) feme* 
(Snip embecfen, bice c&cnfa^ ffir cincit guten <Sv4 
bcffelbcn (;artcnb, ten cr p iljtcin ctgenen Scrgnfi; 
Sen Ofmacfjt ^a6e, f^aute er (id) uaa) ben Slnbcrn 
um, (artjlc.Iaut auf, unb er^nfjlte il)nen mitber grop^ 
icn greunfcHajfeit u>a0 ber 3Bcipe ba obcit c&cn \o 
^ufJigcd gefagl (ja6e. 

©f* u&rigen (Sinocoornen, bie flfeic^ toon a«em 
Sfiffang gar nid)td Sintered mu.utct Jatten, foiinten 
barin a&cr nicrjt bin minbcffeit S^ag eucbctJm, unb 
«»" pflar, ^u fttcfcm 3tucrfe an ben 9I(ten fitrfdjMe 
ffiotie marten biefen c&tnfaKfl roicber ernfrijaft unb 
Afen if>n bod) an bic sndgllcbfcit glau&cn bag ber 
tJrembc am 6nbc wlrfHeJ niript felOer Ijernntcrfoi^ -*»--»«r*—4— «i-. x-rsrs—azemmmmi 30 nffftt, >mb i$n b« punter |U $olcn, roar 
jcbcnfntfe r inc mi|Hfc$t ©adje. • 

,,33afj, balj" fagte b« SIf te je^t tyfftflttrrnb unb 
mit tint* •** flte - 0& man elnf|1| ttl!flr%n4K i«b* 
Wflflib cine ^orfjcit ftmotifm »»ue - „iiarriffl, 
3) ng ntaTd, M m _ t^c^cr Sfcm* Ga^aVn 
9"tcc Wt<m mlan m mitn mfti mie r,mmrcr* 

„SB«« fefommt 3Dr bafftf mid; gu &tfffi?« fhia 
• flbpr Wfn * f» tfwbc- m'ittcn in affe feme 9J 
nungrn fm,cin, |*f cr $ti gaftj ttfftcr ^ g flf; 

Jn fl Dracfjtc unb er K benSBrffrn, unb bnnn feme 
««ftte eidmwt anfaft, fl«fjcnf.f,einlia) u,,fa)fu ff j fl 
«l* btefe chvaS mbiScrcfc^age ft gerabc,u, u»b 
ber SM^.t gfm&p 6mntWorifII f0(fc> ^ ^ 

om toe filr Dcffa e* erf! mit ben <gcmm gu 6cra= 
«)m ; ba btcfc flbcr nin)t bnfi m&tbcfl« Sebcnfht barnr 
NJ* femem «Bunr«e 5 u MB** nxinbie cr ftt 
~ 3" bem jungen gra^fm unb tiftlfetim fefit 
■**• flrote emf^^Wl aire bic Slriifef auf 
»« Ite Wommen ttftrbtn, «„b ^ar mit eincm ®te 

wSttZlV** mt Uin ** ** «•* 
222 J*****" unb 'font brn tftfi* ate 
btcjcr §errf ,cf,fci t cn nW^ ron fl c r/ nXberr^urrfjcr SHJc ifc 

wrjueni&alifit. .;. ' 

3« iftrcm @rftrtunm;ite0fiij, a 6er bcr grcrobc 
fcl&ft nifijr bura) bic erwa&nung te.'&rt*afrmm 
bic fflnf Shtrbd rotftm tfntrmr &cflc-d)m, fonbern 
Miri» nur rufjifl unb tm&flirtgfld) in Mm <Stcffum 5 . 
Slngmc^in u» -e0 i&m afrcr nid)t, biefe 3faff e ow 
fdjiebenarfiger ©cgmpanbe -attga^m *u frown, unb 
cr fonntc bantu* nitfjt otfein ; fct)m n?je »(d bem 
§<irpimicr tarait grtrgm gctwfen war il;n wkbtt gu 
befontmen, aid aucf> uric fc&r.faon bic §a&nict biefcr 
fonfr cinffld ? p3i unb gutmfit^sm Scute crregt ^morben, 
bm auSg^ttn fi E;n fo rafd) ate. moglMj 3 n »cr* 
HCUB. llcberrcbuna ^(f \)kv mm, -fo »ief faf, cr 
r«5t o«t dn, iwdrc cr fel&fl iSwr@pta^»of»ommm 
mftSHg gcrocfen, uttb bo6 rinjfoe iun« ficr) norf) out 
iljneu im ©utcn flnfangen Mi m'f$m an ®eib 
unb t>«cUcid)t attorn gfcicf,cn SKu^n 5 u Hctcn, too 
cr batm wiebcr bnd ju fcincn ©unftcn Jjatte, bag fie 
6ci brffen Siimatmic ifjrc ©iiebmapen in fcinc©cfalir 
Bracfjtcn.- 

,/<So?" fagtc cr- nifo, ba (If geenbtt Ijattcn unb 
nun ntyfft anbei'fS ^u cnoartm -fo>irnm a(« bag cr 
na* foremen fcatgcUgtm ©runben , ifercn ®m>cifcn 
»ici)t longer rorrben tDibcrftcftcn fonncn — „fo? — 
jws.alfo r)at €u^ tucker Wtaxm ffapitain 'HU ac. 
wen, mid), ernjig unb fl fcfo njicber untcn ateuSe* 
fern?*?. .'•'... LUR-jaytr— 32 33 „3a grcunb — b(»s iintcu aOauiiefern'' (autcte 
Mr Slnrmort ■ ••■ 

*%bl obcrrc&enti'o?" frufl abcr.ber junac 9»ann 
mit grogtcr tfafMuttgfcit gnrutf, unb ttftyidtt ha* 
bilrrfj bmStttcn majt iwenfg, bcr fcgt jum *rften3fcir 
mi *u begreifen fhtg, bag bcr greutbe boa; am Gnbe 
"io)t fo gain, gimmflig mittyntn 8 ^ fn j^ 

„2obt ober MenNfl?" u>iebtt$i>(te er crftount 
«nb vcrfucfyt-ju fodjen, wad iljm aber mfftuWtt— 
„tobt? roir foKen bo^ n>cigcn 2J?ann nidjt tobt afc 
(iefem — lcbfiibigt>erftcl)t pa)." 

„Unb iDcitn fta) nun mrifet Stain uir 2BcT>r 
fat?" fagfc 9iene\ 

„3ur SBer>r fefcen?" frug berSIfite, bcr bad Sort 

nidjt fo ttd)t &rmffam frfn'eu ~ ^ ltr Sfflrfjr fc&cn I" 

„9t"un id) incinc, werni w^prcMaun imtce feinet 

Sebingung guimiaig ntitgcljcn u>itt unb ftdj iertfafc 

ttgt" crflikte cO tt)m bcr grcmbe beutffd) gemtg. 

„2l6cr ftmf garb* rotten Mtmx — fin §nnfc 
SHI — jmcf Staffer* ; bc ann bcr crjtauntc (Sfngebomc 
atfc bic£erriid;fcitcn iwicbcr aufeiu,a(>rcn; ftenc* aber, 
bem WdjtS baran lag fie nur (mijur/attni, was 
er mit Scic^tigfeit fur ben gan^it Sag Ijfittc njtra 
Kmicn ba ttiffc bicfer Scwtc foft ga-rfeincit Scgriff 
»on 3«* obcr bemSBcru) bcrfelbcn r,a6en, uiitcrbrarr) Ito mitten m b« fa>n gefcorten Siffc unb f agtc fmutb(id), njafjrcnber cine gan^e . (cmbpoa . ©if 6er« 
gcib <n0 fcfucr Safcrjc imr)m unb tynen Dor^igtc: 

„«ffiaS>ollr 3f;r beun ttjmt, warn if Sua) nun 
c6cnft>&iet an banrtm <§clbe gebc, ate (Sua) rueipec 
SKtttn Gapiram fur micr) loerforodrjen t)at, r)cr) 
unb bamt &cl Gurr; 6Ecibe unb mit Gucr) Ie6e unb 
»»oI)iie?" — ' ■" 

2>a3 umr jebenfato chtSarfdjfag jur @ute, unb 
tie (Singeborenen ben'etfjen Jangc un'ter fia) n>a$ fte 
bflmft tljun fottten; cnbfjct) erfuntoigte ftct) ber 2llte 
naljec .bana<t) mic »ici @elb bnd eigmKia) fei,Hja$ 
a ba in ber £anb fjaltc. . 9tcnC saljKc c3 uber — 
es maren fca;8 pnf s granfcnt(ja(cr unb sicWcift- ge^it 
granfen an ffeincr ^hi^c ©eib, road fie Ijier, in 
«>rem Scrfcljr mit Safjtti, rcdjt gut faunttu. 

gtir cine folcJjc ©unnne wuptcrt fie ana) gut gc* 
11U 9' *«$ fie fetbft in 55apeiee ebenfoyief an 2Baaien 
ftcfoinnim Knnten aU i^nen ge6otenn>orbcn; crftria) 
akr n»ar bcr SBerferjt mit jenem Wa$ nirfn fctjr^e. 
bewtcub, unbbaimEjflttcu f« ia audybiV<Hatt)cnnoa) 
nidjt fiicr, ma^rcnb fie bicfefben ttonfflorb bed 2Bfla% 
fWangerd g|eia> ri(t)tig unb o^ne wcitcre 9tftu)c ubcr^ 
(iefcrt befaineii. 

3)ie Unterljanbtung fief fur ben OTatrofen un* 
flfuifiigaud, unb ber Silte fua)tc,i^n nun, gcroiffe^ 
ma^cn afe ^ntfa)utbigung . feincr 3 abftfcfaatgen Slut* 

Siiitftfcr* StilH i. a TS ZES ES aET ! '"J . I \ 34 wort, unb oft eui^ges Sfetfe ir)m aBdgetuiig, aus* 
efnaRbequfeften, mic jia) auf biefer 3nf f ( Hitman* 
ojne.. SBciffimmuitfl ifjrea Fua ober ffonfgd son 
frembcn fflfilfern auftaltrn bfirfc unb bap (ic <%, 
h>mn fie <md> feC&cr founfa)icn «)n bei-ficc) p 6c* 
^alten, u> barin bed) .niajt unterpufrcn bxirften. 
A" fctfe bann ber Sttfc mit \>UUx 5Iufri*tf fcit 
unb aud) gooff SBafrljeit ftjngit _ „n>oirtra w»r 
|$ fcl6p.5)cin ©elb ncr>men, unb ${j$ aufriebm 
laflen, wit tomtten 2>ifl) bod) nfd&t fcfjftjjen, unb bee 
tfonig wiirbe balb Slnbcre forfeit, bic $£<$ tro(jbcm 
abfjuften." '■ 

Slenf'fal) bicS rec^t gut ein, unb bctfjlop atfo 
MMO mit $r. OTaicPat fetber *« unterEjanbem — 
WlC aber bnfi mealier; gu maawi? flicg er Jtmmter, 
fo flfl6 cr ftcfj woflfojiimcn in bic ©ematt fefner getabc, 
unb iibcrpclcn unb banben ifjm huftmdfot, fo fonn* 
ten fie ifjm mit icitijter TOlje abnefyitai toa* « bet 
fEa) Pte, c.*jne eag er jc fm ©jarttw gemefen wore 
aud) nur erne (Sratimc fefntMSMM roieber p.&* 
fommen — unb <Sr. aWaiefiat gnjunm^m $ier p& m 
^eraufeuncttern, mit einem entfaufciicn SRatrofcn uk* 
gar einifler Stytfcr $u iintcrfjanbcln war bod) aud) 
em taenia. »ie( ttrfaiiat. 9h'a)t3bcfroioeniger 6efa)fop 
er bm S«fu# p maajen, ,bcnn (inunter.wouV-er 
ouf-fcinen gaff efjer fleigen, 61S jit'^t bee Scfaware 35 bic Sttfrf verlaffen. fjattc. (ft- to arfo bar8Ktcn, 

bee u&erfjaupt ber Sete bee Se^aar & fern f^ien, 
ifjti erfl no$ einmar fur^c 3?it Jfa okn 8 u laffm, 
unb iitbejfen fetter Ijinuntcr nj 6r. ^Hnjepde gu ger^m, 
ober roraigfume tfnen tin feinen Seuten fttnuntttjii 
fdjttfen, ber bem ^onijj ffunbe, son feincm SBorfdjfag 
braajte, ifyx um bic (Fr(flu6in'f fah'geren ShtfentfjaltcS 
nuf biefer 3nfel unb <S4)u$ gu bitten, bfd-ft^ bafl 
fcembc edjiff eiufernt I;atte, itiofur er benn fcincr* 
m SBiHcnd fef, €r; Sffafrfiat, faltabiefe i^m feinc 
@id)cr^it gamnHre, sWanjig Sunf^ranfentrjalcr — 
ein Capital -fur biefc SRenMat - au^u^rcn, 

„3a -^ fel>r gut ba$/''f*gfe ber arte -hao) -'cincc 
tojen *«ufe crnRcr Uckrlegung - Jc&r 8 ut ba3, 
tocipcr 5Kann nfa)t 6<ipitaiit fann mit fu-a fpredjeu, 
«iDcr mup fn'nuritcr ge^u - &M$ nidjt faremffom* 
men (jier oben auf Serg — itoiiig fct)r fauf, ma)t 
»iet Serge flcigen." 

«3fly id) fann i^iii ba aber bod) nicr)t ^elfcn/' 
faajtc fflene' — „n>enn cr bie gmanug gropen ©rtitfe 
©tter »erbi«neit MU,-m$ er au<jj mas mtfc ba, 
ftr tfiun, nts bios met bent geejWer ttmlen. SHfo 
™«W Sir guten ffrrunbe, -Mngt @r. ^erffWt meiV 
ncn frtunbK4m ©rup unb ^nnbfdjlag, unb melbet 
iEjin, wa« to) i.tyin i)icmit ent&ieteh raffe. (Sr fott 
elnen \iortrefftidjen ffiafaHen an mir Ijabcn, unb Fann 

3* gBB BggBH B a IS" 
tva 36 ai#, wenirer c$ nur irgenb Jtyp^kRMTttfif; nod) 
*#%i fiu3 iriir gic^eitj itfj bin gefeEjrig, 

imb wet wcip ^ mi*: mrfjt fe(6ff gnna BortrcffHri) 
^u e$micgcrf0f,tt imb SKadjfofger eigitcn raurbe/' 

; 2>er SHte t>erff«nb,iid;cr nfo)t bit $a(ffc son qKc 
feeing bad tym bcr greiiibe ba in fcincm teifyen ftffr 
lidjen Wtutf) Bwpfaubcrtc; fotoiei after begrijf-cr, bap 
er bem tfom'g cine gmrffle ©uminc, imb gfoar fine 
jiemlid* Sebeurcnbc bot, ( u>n frci au taffm unb md>t 
We mmbcftc9Ibfia?t Ijnbe worker ficwnier Ju fonmien. 
@iii0 nun bet mnlg bicfc Sebingiing em, fo »ertor 
cr fetter jebenfaitt fcincn Shtinett an bem auSgefcfcten 
WW, 'fling.. fr fie after nid>t eft, fo war ber gu» 5 c 
©carbon) urofonft gemefen, unb-eS erfdjien ifjm dlfc 
iueit-befTfrjlcidj.bae ?c6tcrc Bon Bornfimin an$u 
nefjmen, unb ben jungen ©urfcijen; bcr to okn botfj 
frfttmiffy laa;tc, imb fin; gemip nfa)t gegm fie 
we(;ren uwbe, nur »or aHm 2>mge» crfi cinmni 
Ijcnmtcriu^IenHnb'mitauncrjnren; ba$ Sincere fonn* 
ien ftc ia nad;i)er mttm audmadjen. din paarjaiit 
fefnen Scgreitern rafd; gcwcd)fe(tc SBorlc fcjitf biefe 
WR bem gefapieri Gntftluf m , ^enntniji/ unb fin; 
bann Wiebct 311 bem Watrofcii iwcnbenb, bcr iljn auf* 
merffam betmefate feme ®irfd;cibmig 8 « r^ren, . fagte 
cr mil &ebfla)tigcr©timme,4nbem er (ict) bas fienbem 
hia) cmmS fefkr nn^og unb eiiiftaftc, ungefaijr in •37 

berfeto SBeifc mie Sfattofcn gewofinfid;, mdjt.in 
cine to ^genunjnfjeit, ifjre urn btcpften biajt <m> 
fdjfiejenbcn 6egcltud)f»o|cn in bfe £6.1jc ^iegen. -v 

„3a m\fcxWann,m& tt$i gut, raeipcr SJtoim 
Ha $ita in £at aoer gefflgt muffen unten-fcin, m 23oot 
mit ffmtun unb Zabai unb defter unb 23ei[ unb 
£<ttfe unb finberc tSadjcit nneber juturffommt; foffofg 
nur fjerunter fofange, woUcn unteit crfi $x tfonig 
gei)!!, unb naajfjcr gu Hm'pc Waim gapitaiit."- . 

„3d) f)Ubc2)ira&erfd5on gefagt, 3>u ctmaS Ijart* 
Iioriger *8urftf;e 3)u/ J fagte 3(cn^ f«|i uisgcbuibig 
wecbenb, ^bag tdj md;t cfjer fjimmtcr Jonimen roilT, 
W ia) @r.- gjJdieffat ben.iloivlg biefcr wicaddjt tjer^ 
einigtcit 3nfc(n gefprodjen Ijrtbe - fl ff mn #e bof 
Su jU ifjm fommft, je c^er er ^ier i(i, beflo fa^neller 
fonncn roir unfern §anbel infi Seine bringen." 

5)cr ?Ute aber, o& ei bice ?c$tc niajt redjf uer* 
fianben, ober (fit cine C&nfabung genommen, obec ob 
er mid; *iclTeicl>t glnutte efi fci jejt ffiet bie 6flttje 
genug gefi>rod;cn roorben, unb mu|Te nun ciitmnC gc* 
^.lnbclt tverbca, fur^ ec rief fcinen S3cg[eitccn anJci 
«ber breiSBorte mit einem entfa^icbenenXon ^u, unb" 
fiieg bann nu't weiE me^r @ntfebu>ffenf)cit, aid cr bis 
j«Jt uberfjauv* gc^eigt l)attc, tit brorfiidjen gelfcn 
Ijinan bem Drie jw, too ber Sfrembe iijn ru^ig er* 
nmrtenb Rnnb. r *^ Bm ,.- ! ^xT.Tzsttrs- 7^ j -' r-- - r ?^ j .. ..._ mm m :■'■: , 88 

Xm( I,5ite i^m mil feidjfer SBMlje eincn b<r f^»e-- 
ttfi nut foum in ber Safonce riegmbcri Stcine auf belt 
«4>f roffcn f3nnen, «6cr cr n>oDie f f [6cr in feinem 
nomen &tter f fle-8en*frtf 8 ftte B fofange m-mfo 

«*■ wijttrfftrtt* axtiM fed, hifflt <&. 6e ji nbfcfe 

be«&nI6 flud, ten 81iten nio)t im gjJinbcftcn fci fci* 
non Sfetft, „„b bicfer fanb fia) flffict, bnrauf, «*' 
Aftt fdbU gegen peine cigene (Srmntiunq, obm ouf 
bcr Kdntn$f<ittforin, ntfen feinem wnnutyrfm £>»fcr, 
ftftftrnb fei.ic via SBcgJcflec c&„, &„,„-,$( »„„„ {* m 
Inngfrim jii fofgrit. ■'.-,•, 
j,<&6,» fnglc bcr 3iibi«n« mit frcunblfcfjem ffo# 
nfcfm, nfg « enblirO „ c 6cn »«« iWb ,„,b c6m bie 
®m niiSffrcrfle n>. «,f bie ©fritter 3 u fropfen, 
„fp fftcimb mcipttaWonn, mm nwlfat «,ir -/' nBer 
cr fprad, i.( 4 M MMfter - nur cin Bllrf gfe, „uf bn<S 
-Sterol flefatfen, b<i8 btr aBeigc mljfg in bcr fitmtl 
tftK, unb ...it ttotnvety ber fefbfj W *fert urn feme 
Sftfcrfofl beforgt nmajtc, fprang cr son bcr Hcinen 
feiem»e|tc nO narf, bcr ffinr^cl cineS liefer iirgenben 
Wm*, unb »on biefcr micber auf bie @rbe bin* 
«»te, w a iticf,, et,er ffrr,cri hm, 6(8 „ bm jm, 
Jflttm Gtamnt ei,,„ G nflMrine emi(i)t ^ 
'em m « (cut mit bm p,*, fluf baS y^. 
«'■ ju flcfticulirci. ffafl, urn, iabti m _ miait 39 I s flIS ob if)m &a oficit bad fdjma!jrid}flc Unrest ge* 
fdjefjen ronrc. i r ,'«'-"_ 

2)ie2lnberen tvarteten nattirtuft, <rt$ fie feed $u> 
MrS-gfoc&t faf>en, in i^rer, roic fie gfau6ien tfenfafl* 
Wfl gcfa>betm etefmng, gat nia)t :a6~bfe.'ttrfac$e 
fo faitrifm JSuajugS $u- erfragen, fontorn fofgtcti 
nur c6en, fo rnfcf; fie fonntcn, bem gcgeknm Sei* 
fi»id bed Slltm. -. 

©pnbertara Sffieift rirfjtctc (U| aW biefca 3om 
fei»e6n>cg0 nuf ben jungen SRnn.n, foitbim nur auf 
ben „JDCipen SRann (5apitaiii", bcr iljn i)ier untct 
Hlfdjcr fflorrpicgeiinig,, m (t SluSfefeung dncfl TOcit gt= 
n'ngcrm Soijnee, ouf cine ©rpefcitian au^gefa)icft fjaHe, 
wo er flcgen ;.cbe 93cra6rcouiig SBajftn, unb fogar 
i()m rccfjt gut bef«nnte 6^ffproaffm fanb. 

„5)(i« jinb * Q wti$anbUHc," rief er f^efttg, ,,unb- 
je^n (Sffat JPaltun — siuei. fuiif," mbcin er btc einc 
§anb mit geftreitten gingern jTOeimaJ won |ia> 
briirfif, — y/ unb s>ier 2I?off« unb ^Wei 3 ^n 6taiv 
gm Sa&nf" — cc ttrieberfjtilt^ wic mtt (id) feI6fl 
«bmb, btc Scwcgung ber ^anb — „unb jtoef 
^•Kfcn, unb jtvci SnnbuoH 9lag«I unb. cine Ijanb^ 
voU ifnopfc — mcipcr SBann €a))itam fagt wa« 
«i*t watjr ift — fcinc SBflffen*^ pu& — wad if* 
Dae? - ficine blanfc 3>ing b.: — puff! raat^r 2o# 
in atmen ^onala." wmmmmmmM ■A i R _40_ 

<■ ,£aht fcine SInafi marferer tfrieger/' rfef ton 
0icnd * c & ( ra * cnb *)"tunter, bar fan Slnfana- wfxfUdj 
*u ocfurc&fen fa)ien, ber Slrtc tnuffe 6ef bcm rofa 
mm mcni fl ftcn« cm paar Seine gcbrodjcn *a6cn 
- Rcf> ubngcnS ni*t.l»«, I ' 9l ' I 6crbm@infcturffrcu(c 

n>«r (Sua) ni«l bet* mfnbcRe jrfefe 4* ,_ jrt „ 

S& eu " «** W fogar «ne mi Meftn 
«anbfen»n<n- Bcfoinmcn, faff* cr mif meine Sebfiu 
mm *gK unb *fe werbm gen>i 6 na^tir in 

gncb' unbOrrunb^aftsurannnen (cDcn, iaunVm^ 
Im)cr3Bc,fe no* efnfge (macftftarfc Jfefe%n»»en » 
tan «taAM»n, aber mm maf f, e „* bag 4 
ft M» m mcinen Imfta** * ifeuttnif 

Ceftfff «us roicb cr cf« Soot abQ^t, unbmod)te ^ 
»«no«.5)rtne tofttriBflenbtn 9?tu%ict,tcn y^ 
©ff ttfte f«$ fy cubing* fcfbcr cm bag Met, 
mft femcn mcmgen 9)?ann unb mt< ©eroaft, %«M 

28P* "*■? bflnn *«%* *** ««* *« duf 

ba* Gmfangcn be* (SnHflufcneri S cfc0tc <|3rcf» „»* 
■*! b.cfcr *atte 6^^^ unb er gtaubte » on 
bem „n>ciim 9Rann «***'«, wic er ben A* 
punlcrer itmrnte, »^er erft nod, fa^t bic bo»4c 

5ft 'T 8 ^* 01 P'*""' *>* Mju ba „ ta« 
«P ©efocberk f» fcfi|t unb fdmelT fcbj0^ Jjatrr 41 

$a bet SBdfe ubrigmS, trie c8 fdjten^nidjt bic ge* 
rfngftert fcinbfi^ch. 2il>jidjtm aeigte, unb wt'ebcr gfctg 
in feine frw^rcfricMicJe ©iclfung gurtrfgefatlm War, 
fam er auctYljfntcr feincm, in ber crfien @cf$n>inbi> 
fcit anflcnontmcncn Saume iw, unb fut) «rftfur$e 
3eit mit femcn ficuten 6cfprcdjcnb, wnnbte cr fid; 
bann ptofclia) n>ieber gu bcm gluefjtting unb fagte: - 
„©ut, gut — Maiteo iuiH gc^n, raiu* mtt fu-a 
fprcdjcn — weijjft SOfonn nirfjt Snpilain 6(ei6t In'cr 
fo fangc — Sniteo fommt luieber — ©urine bort" 
— unb cr jcigte babci mit fc« §anb bfe fiintntci*- 
gcgcnb an, an roel^cr fid) bic ©Dime Geffobat murbe, 
suenn er ivieber jurflrffamc. 5)ainit gog er ftd), unb 
oljnc writer einc Slntroort a^utt>flirten, in bie Sufdje 
flutftf, unb'roic ed fc^iert fofgten if)m oUe feine SfflS; 
auger eid;t liep cr abcr [efnc ffimmtlujjc SRannf^aft 
aufSBa(f)t unb bert^nffe fie fo, bap fw bic SSetgfuppc 
nac| flffen Dicr Scilen umga6en, nii^t efcoa cine gludjt 
bcftSBciJcn toon bort ju fcerjjmbcrn, benn ba& tvuptc 
cr tedjt gut, fonntm (Ic nidjt, fonbern nur gaunt ju 
fcljcn mo cr Wicbe, faU« er MttOft «ug jicdem @M* 
tfen »ctla(fen foBte, bnmit iftnen bie neuc §Irbeit ci^ 
neS 9iadjfpurene crfpatt roiirbe, 

Maitco, n»ie er fia) fettji gcuannt, badjte uto 
ften« gac nidjt baran @r. SffaieflAt bcm tfoufg ben 
flflnjen 9?u&en bicfeS ^miflcS a«ein jw (affen^ unb ^"■™«= tso&nam mninm If I 42" ■ : : ini hpWofl »or «ltoi-3>in 8 m cinmaFp fegen, roie tier 
mcijr ©earning cr/ biefer ncuen (Sntbedung unci), 
aue bem fmnben @$$ rjeraudiotfcn tfnnc. -3>em* 
MUfo. unb ba er {cftt fclbft burd) cine ttytt ©teffe 
in ben ©uiavcit&flftym ba$ auf'e SReuc $eranrubernbe 
Soot erfennen- fonnre, ei»e cr fo.nift er fccrmoAte 
bem ,@tranb ttvicber *u, unb *raf boh mi: bem e&cn 
mif ban roefgen GoralTenfrtttb auffaufenben <Boor faft 
mem unb bcrfclOen TOnufe ciit \ 


.3>er punier flua> fibngend ntyt u>emg, ate 
«r fcorte bnfi bic ©fngefroWn ben (Sntfmifcncn allcr* 
J*g 9<f>mben, a&cr no* nidjt jum etrnnb ebrac$t 
WtWl/ imb nun crft nocrj cine iicue erfj^fe $orbe* 
rung (kite; er tftu tfmen fa cni bas fecfcsfadje 
flC0cr.cn, n>are bet entfaufene Waitofc bamit in fa 
ncn#<mbcn geruefen/benn ber (Tapi'tam beS ©da, 
">nre «>riu)e(e orbenrlfrfj ate cr biegfu^ bcs S0?ann6 
»i» femen baburdj cr d mungcucii glufciitrjart tocrnr^m, 
unb at» ifjm jebc ffioffmarfjt ben Surfdjcn, ben er 
mnmrarifa; ju" befrrafe" gcbacr>, iviebcr in feme 
®m>a!t au befommen. ' 

. 9*m'tcp foffte aber fcic enc^e nidjt mer,r afftin 
fluWcajten (jaben, fpnbcrn ©r. SRajcftat, bie won 
bem.rc.ajm, fur ben SWajtHng »crfpro«fncn Soljn 
flefiort rjatte, mifa)tc fty | 4 t felbcr fn bae ©cfrfjaft. 43 

imb frfjfcrt Diaiteo meljr afe Su^rcc ww Seitcnben be* 
tracfitm gu rooDm. . '~ 

$er.£arpunieri|rt<f mm- swat fciSer fdjon Mai* 
t» eineSeloIjming gebtoert, menu er i£m nur )u-bem 
$fefr innbringen moHe too ber guttling fci; 3ener 
frfjien bad a6er eineStljcite nfc&l geni limn gu mogen, 
unb nnberer .©cits 5 cigte ,bicS iviebcr cine ncue ©djmie* 
rigfeit. $cr ^>nrpunier r)atfc feine Scute cntnjcbw 
auturflaffcn obcr mimer)men nntfjen, urib in beiben 
pUcn fonntc, t& am (Fnbe gar nod) einem 2lnbern 
cinfatlcn, fein. ©fiidf c&cnfnCe m ben SBalbem $u 
^crfucien- 9?ac? fur^em Ucbertcgen fudfjte cr bedfjnlb 
feie Sitblaner $u fccwcgeit fo rafct) atfi mogltd) gururf-- 
uige^n UMb ben SBct^en S u Ijotcn, unb bic Scrfpre^ 
rfnuigen bie et i^nen bafur macfjte, fa mcfcr jioch bic 
.mitgcSmcfjtcn ©ndjen bie ei iljiim $ti$k f unb pon 
benen er einfgeS bein.i?6nig fdjon gab, feme ^abgier 
3« wfern, fdjienen igin nUerbmgfi bat gflnfhgfle S«e^ 
fultal jw werfpredjen. 

©icSeuie waren biegmar in feftc bebcutenber Sin* 
i«W/ frjte mit efner SRengc ncugieriger ftrauen, anf* 
gctro^en ben ©cfangc'ncn, bcr foldjcr SWaffc nic^t 
finite lmberftefjen'foniten, jum etranb-ju ftofen, unb 
Kpt ctma lange genug abWefenb ba$ ber ^arpumer 
M)on bann unb-toann nad) fciner U^r fat), unb bic 
Wit jh 6erea)rien anpng, in ber fie roiirben roieber ^V..->J_M»?> ff" " ff" 44 ftinen. Grflaunen, c fn 3e%n ,„, gJJJJf J 

» * ttW " M " nC *" Sor - b ^ rf ^ommcn; 
.ij ; "^ * n £ ***** W (* fcm?- toteft 

Sfoflfle aufmetffam maa)re- '&& ui^it* ifaf 
« <U>ct, a» Mef«, s»mt*ra6rebeten @i a naf, breimat 
auf unb IUnbi WU rbc - , M c tftfen a«d> nod, 
rfnjwor-emitbfn mm tmm. * n SBorb boys 
™ Sort - rntf, an (Sure 9fempt« _ riff;cr fcmm ' 

Wiffig am Ufer ftefecu, n%enb ft* bic juiM* 

ten foffe - benn foincf fatten fie fa)o» mft ©fiflfo, . 

9* j.«a*nfa tou^e bad in beSfetttafe 
£#*** - mupici. fie J« Winter Vr4cn 

*** cr « mait, f0 mar « *fe Srnoc o5 ^ Wf 
(Singebornen, febarb fie bad *Sd)ijf abfcgcln fafjen, 
roeitcr urn ben SBcifen befummern umrben, unb Itcji 
« bie ©adjen ta, fo fjicg b«S cm wem'g siei ber 
(£$nf$ft& biefer Scute tocrlraut, son ber cr, itac^ 
kkmlia) fangcr (£tfrtl)iung, in foftfjer ^infiajt fletab'e 
Wrien befonberen Stytfff jH Ijaben fdjien. (St nuT$(o|; 
fid) aba boifrgultytbqu, bem: elneS SfieifS tag in 
ben initgebradjtcn ©cu&en fein roirffi^er ijEeftt), unb 
anbern SfjeifS Mirfte cr bannaudjtinwufMdnien ba(i 
bie Scute — ivcnn [ic cben nfc^t wit ban ©ar^eit buidj* 
bramttcn — % $c|U4-tfym wurben fein Scitraum 
ah recfjtfertigcn. <Si<f) affo gu bem tfonig tpenbenb 
fagtc cr tym mit fur^en Sortcit, ermujfc jcgt an fein 
<Sd;ijf geljn, cr nioffe aber ben fiofin fur bad <^tni 
fangen bcS Gntfaufcncn 6ei i^m nfebcrlcgen, unb er 
uerkngc bofur wtt i^m y bap fie ben Wtmm, nwnn-fie 
Ifya ehibrarfjtcn — fofltc ba$<Sfl)iff nod) bort (iegen, 
UM ftc c3 je^i ffifjen _ aiigen6Hrf«d) in cin (Sanoc 
lKifimen unb an Sorb bmdjten, fottte e8 aber unter 
©r gel fein, fo lunge gut flermaljrtcn, bi8 er felfccr 
jurfttftamf. . . . 

©c SKajcfiflt verfprtid) ifjm bnfur bie ©adjen in 
fein eigenc3 ^auO gu leficn, unb Berfidjerte belt §ar s 
punier c« wurbc 5ei(fjts bawon fymmen, benn ftc fcien 
atlc e^riftcn unb jwei „g»itonartff' i Tjier auf -ber 
3iifcf- - 
map 


^— -- w» «WW j l g 


;r-- 46 5 • ^ ««* QWmkf f*)im. ty m rtTOflO bnrauf er> 

.• jweftlnb ..<ut,- mbCffl) '(iber. brumnjte cr hut (eft eiu 
£flt .flBette in Dm S3«rt/ fprnng ih fete- '«m -tub 
JW: : -«Wfl) barAuf„fo wfqj ityifa M aufrcrftcr 
top ber Sciife 8#^eftJRiemen*).;6tfn 8 en fcnmfet, 

J«/»on beffm ©affcf blc glagge nod fmmtt »efo 
.in* bnnn unb mm Wfl m wurbe,- em 3eicfcen .■■: • • 


Y- ' 1 /) (RfHjifiV hH mtifa ffliorf-.fBt Dieianaen OTubcr btr 
." I I * ° " I ' ~ * *' 1 
3. Sa8 3ffdbd>en Don SHiu. ' .'"«■"'.' 

Sett** fflfj mbcffm, nebcin %-bie@mgeooren en 
wrfoffen, cine fldnjtSBcifc.finnenb.fluf>cii-@(cln«n 
feims ftcinen Sort's, unb u&crfeflte was cr am SBcflcn 
tljate — lu'ct auf biefcr ©telle bftibcri unb b(e.9ttu& 
funft i>cc SStaet at craiartcn, obcr fid> DieMffr 
mit mcljr ^orfidjt cm n«uc$ 3J«:|fctf $u fua)eit, rao 
cr roenig(!cnd bid ©unfefowben unciubetfr Mcibcn 
fonnte unb bann bic ganje 9%ia)t Mt.fidj Ijatte cine 
©telle $u pnbcu fefocn Sctfolgcin ju entge^n pber 
fie l)to$u$ca.ern; ec nnip4c rcc&t gut bap ber Gnpt* 
tain be8 2>e(an)arc balb ungebufoig nwben nsurb-e, 
roenn cr ifjn nicfjt rnfd> wiebec. jururfbefamc. @d 
TOarubetbieS «ma> mogfid) bap cr fcl&er in tegtafti "t. •ttzvvx** I . ■'■ !■»!■■ f lli , (IB IWlWiW 48 cin.&moe fanfc mit ban er gctref* in .@ce gcben 

Jonntej (m 5W«b.2Beifcu , lagem nod) meftrc Snfcin, 

urib. fc(&ft.bie.©cfa(>r bcr cr fid) fca6ci au«fe|jtc, fc^icn 

ifjm nift;t fcaft fo jjrof afd bie, in bcr -cr fid; jc&t 

iwirfii$ befailfc njieber gcfcmgcn genommcn unb an 

Sorb, bed SManmre $umrfgcfdjflfft .gg M)«bcn. <5r 

fiUfrf)fp|f ftd). fllfo cnbnd) ptm bieffr ^uppe roiebfr 

finer anient ^aigcrfjjf&e- jwjugfjn/ -Die- ec »on ©fee 

mts fliiferfenncn fonnte; jcbcnfa«3 iiaijm eg taim 

femest gefnb«n einige gefcty fie ftjn it)iet>cr fafiben, 

unb Mcjtonft bcrbnrg bann fcinc epurcn ben Scr* 

fofgero. .....' 

©icfenScrfiicr)mugre.cra6er 6alb mifgebm, bemt 
fauiii fjtutte « clh>n ^unbeH ecfjtitt ben $erg l)in* 
uutcr flctfjany fo enrbcrftc fein fdjarf unif)crfpcii)mbcd 
2Iii0e bic ©effort bed borr flfttionirfen.SMfuron^, 
ber firfjaHcrbinge, B if)n fommen Joite, in bad 
bidjic^pige tfraut, juaMlwalTbrn ©oben bebctftc, 
iifcbcrbriicfte. <©r.nmr atfo uinficlft, unb ^ taff tym 
9fid>tS fcincn ©c^fu^fwinfef gu »rrfinbrw, benn bicfc 
SBadjcn nourben ifnn naturlia) nuf ( ben gcrfrn gefclgt 
fctnj i<t blc 9)?o 9 Iidjfcit rag Bor, tap fid) feme gcinbe, 
Vfeaeidjt ja^rcidjCr'nlf cr fetter cinc.Wjimng tjaltt, 
I)ier in ben ^interijnE* d^flt nwr c&cu auf feiu #ie* 
bcrfieiflcn TOaricnb, urn i&n burnt, in. bem bidjten.©e^ 
fltiipp fwiet leidjtcr ubcrffltaunb fcinben 311 Umm f 
49 unb fcr)fli, fu'nter jcbcm<5iamm einm ocrftceftcn, gum 

Slnfprung bcreiten geinb wrnwtycnfe, baS gefpannfc 

Sterol fn ber ^.anb, jog er fid) wfd) abcr un* 

bclapiflt; roicber $u bem ' faum ' vafaffttrii ©crflcrf 
guru*. . ■ - ' . t ■■• 

„®ut," murmcltc cr babci jwifc^cn ben fej|-jn*> 
fainmfngebijfenen 3<Wjnett burd), a(3 er gu fciner Ret 
ncti3$rfte gum gmcitmSftal auffticg — ,,tag fte bann 
bic golgcn nefjmen, roenn lie in id) mil ©matt $um 
SleugecPeit irei6en raoum; abec lebenbig bringen fte 
mid) &eim etotgen ©ott niefct toon bferfen ©teinen 
fjimmter." ' 

£r unterfu^te jefct auf t>a$ forgfaftigfle feine 
ffemen Scr^rele, fc^wubte bic ^ifrond M unb t&at 
frizes *puh3cr roic nn^^cr fdfdjc £upferi)ui^en 
mif, unb atd er ficfj .TOcniflficnS biefer^iilfe ^erflc^crt 
unb fern SRcffer gcfutjft \)attt t s>h c3 fljm forfet unb 
gum ©riff bequcm nn-bcr 6eiie Ijing, muptc er bap 
er fur ben Slurjcnbiiif nidjt« weiter t^un fonnte unb 
ttW»f-fl4 &er Singe bie er boa^ nidjt gu,flnbern »eb< 
raoc^ie Jbarteftb/ auf bie ©teine* iticber, feine i^rfiftc 
wmfflftaie nidjt burn) unn6tf;igc 9inflrengungen bor 
bcr 3^*3 U «fd)ppfen. 

Sr mort)te ciiva cine ^albe ©runbe fo gclegeit 
^nben, citfi bcr Sarin ber jc&t gu i^m^crauffteigenben 
*Sa?aar an fein Ol)x brans — er (jornjte einen 2Iu* 

fflfTflarfer'* eaftttl. I. 4 1.—UUW.IUH 50 SOiMitf twfunb att fr bie foutm (Stiinmen einct 
0»P'n .3^1 SKmWcn btuttftfj unterfd)ifb; btfcb cr 
ru^ig m fcmer.etelfung. @r' tvnftc bflf fie, mil 
foment ©aaufd) anu>mmcnb, u> ntc^t ubcrrafdjm 
roc-Wen, unb bap fid) iffct bcr cnlfdjcibenbc Slitgcn&litf 
natje. Gr ftattc batS &»t roirbcrguruttfommen fj$nt 
imb ftnmrftte -fount anbnt&Aft pa$ fid) bcr $aW 
nicrfci&er nu't-feuwt &uten bcr@4a<tr.«noefa)(0ffcii 
Ijabe... 

3>iefc fnm jf&t fo rafd) unb mil foldjem ©fyl<ty* 
per unb Sadjcu unb edjreicn nM>er, bap n fid) cub* 
lid; <iiffria)tcn mupie; cin $fftf aScrjeugtt if)n abcr 
er fw6e cs nur mftSnfutotah unb fcincni fciuci: 
friUjcrcn tfamcrabcit $u rt) un , unb mil bet Uc6ergcu* 
fl»n fl $og H>m aud; roicber ntue. $offmmg bitrd) bie 
Scefe. 8r M)titf fidj fe^t in fcfnc fnttyerc etetfung 
OttfTwn ©tern, unb a!3 cr fid? banner unb Srai.cn 
ill 6«ntf r SWafTc uin fid) faimncln fat), foinitc cr fclbft 
cin Sadjcht nid)t gurficf^alrcit. 
- • 3fl6 fuc cine fjcrrlidjc Situation rodrf btrg je|jt 
fur rinnt bcr frominm SKiflionafrc," murmeUc cr 
leifc bor fif$ #«, „ffi r bic „$rcbigcr in bcr 3Mfic" 
roic fie (id) fetter nfnnm — * tajeC unb Hubitoriiim 
fw unb fcr% imb m% aalju-ddjc, bunte Scrfamin* 
fong — roalu'Wtig nitcf) freemen ■*. bic Mac'&ft* 
fttt miiffen bod) Maati ba&ei fein, fetbp wmnrdgift 
5i emen armen £eufe( -ton Sttatrofeii roieber an feinc 
Renter au^juliefern. 2lber, prenez-garde roes dames, 
nod) l)abt 3Ijr ifut ntd)r, unb bittig ftnb bic 3d) n 
(SQ*en xo'.iya itattun ic. it roarjrfjnftig nicfjt berbient, 
roenn 3ljr h)n befoinint." 

Sfcetym fammtftc fid; Inbcffcn urn ben gclfcn 
Ijcrum unb obgtcid; biepmal cine t)dtjcrc ^erfon at* 
JRcn'tco , nflinlid) bcr ®6r)n U& 56nfgd felGcr; mitgc* 
fommm roar; berjiclt bod) fener bci fc *n nadtfolgot- 
ben UnrcrtjnnMurtgen" ale ©oKinctftyer ba6 9Borl, 
unb forbcric ic&t, augcnfdjcinlid) acrbn'cpfiM) burcfj 
bie i&artnArfljEeit teg 33urfd)cn uin ben, ii)m »on ©ott 
unb 9ted)u3 roegen jufttftenben S^n gcbcad>t ju fern, 
ifjn cinfad) auf [jrrunicr gu fonuncn unb mi( i^neit 
311 gctjn, rocii fie fonft ®malt firaudjen infiptcn, unD 
i(jm uirfjt gcrn ciit Scibcd t^tm n>pH(?n, 31>t Aonig 
crlaubt u>m nta^t langcr I)ter auf ber 3nfcl Ju bici* 
ben, alfo l;eife Hjm nMitcr fciit aBibcrfraub. 

3tcn^ I)a«c ftdj feo^ awfgcrSc^lcl , bic jc^t frifdj 
»on ber Sec ^eaibcriueljenbe ©rife facing tljm bad 
.bunfle (aiigc §aar milb urn bic Sdjfafc, unb fein 
©cftd)t wax »an bcr inneren Slufrcgung oofffommeit 
blcid) geioorben, aber, fcine 9lugen funfeltm unb cin 
tro&igcfi Sa^cln frau«Ic itjm feibfi bieSipue, flftec 
mi( (aulec (jcrflu^forbernbcr ©limine fy'nmUec rief : 

„6o fomint benn, menu %i)t beri OTutCj (jolt 

4 % mf<S iu.l)Qkn — fommt unb fctjt metfenSBfu? bicfe 
©rcine- gucrp fflr&m f a _ fomm( U)l t> ubertfefert 
cmen.gKnnh, bcr.gucr) nfe cm 2efoc3 gft^rtii, fefnen 
gcmbcn, 3T)r fcib ja nm Gnbe gar Wfknunb rpolTt 
nae$ ©ottcd ©cboicn Ijnnbeut — fommt, abcr ctjcitr) 
jcncd @a)iff n>iebcr (cbcnbig bcitctc -" tx fa>icg 
pfot(td) bcim/cin Slugc Ijattc in bicfem foment fnfi 
unrDfnfurlidj bflS feme Sa>acug gefudjr, m* er fab 
i*W JUht crftar SBnf bad won bcr ®affc( ftatlcrnbc 
3cief>m, »[{ bad ju bra (Sdjiff jiuuefferjrenbe $oor, 
ja cut peiter Sfuf Mediate if,„ f ogft t bag nadj 
2Bcflm r>iit bfc brci anbrnn Soote ibenfaHd uotl 
imtcr ©egd mxtn, unb bie 3Baf)r()rit bed <Ba\v 6 m 
burdpeftc ffni im Sfiu. 

2»s bfc imrcn Sicijmbcn far)cn bafi a i>(6$u*d) 
fane Slirfe fo aufmcrffain naa) bcr 3tid)tung fjm 
fanbtc, WO bad @dj;ff.% fucfjten fie cbeufalfd bort* 
■& fn ®«*IhW $u geminuen, unb w?i fungc Scute btc 
rafefr cine ber Gafitarincn erpicgen l)afifi t/ ricfen 
bnlb ctmad in i&rcr ©prarije (n'mmtcr. Won ben 
mmxttn bertlcUat tfdj jcfji mcf»-e naa; Udjtcrcn 
*imltm tjiii, 1 W1 > fi c bie (See narf) bicfer SKidjuing 
p Ocffcr toerfffjAUfii Foitnrcn, unb cd jefftte (id; gar 
Mb ba(f -etiuad Sefonbercd bort an Sorb »orget)cn 
mfilfe tvae fur ben Stogmbitef, ba « s ja aiw$ m ft 
*&tt» fficrtjmibuingcii fjicr in nat)ir ©c^ung flc^ot mujjtc, tyre Slufmecffamfeit »elIfoTnm«n son bem 
iungen SJtafrofcn ablcnfte.. 

Kent' fetter badjte fnuin mcr)r nn bic Gffnge&orc* 
nen — er far) wit bad Soot, bad iljn tjntte abljolcu 
foflcn, an 33orb bed SMaiuare ^urucFfc t)rtc, bcr augav 
bu'dlid) feinc Kaaeit umbrage unb mit gc&laljrcn 
©egcin ben »orangeef(ten Sooten na<t) 2Beft*n forgtc. 
3ebenfaIT3 tjattcn jie bort einc grope 3ar)( gifdje 
bemerfc, bic il>m lidjerlidj fefjr gu gclegeiicr 3cit nuf* 
gefonnnen waxen, unb fjieft bie 3agb miv bid Slbeiib 
nn y bap bad <Sct>{ff baburd) cine iucfttigc <Stccrfc nad? 
SBeften tterfe(jt nrntbc, fo War bic gragc ob bcr §a* 
pitain feineirorgen ^icr wicber gcgen ben *|k(fai an= 
freugeu roi'irbcj jcbcnfafld befiicil cr em en, »ieflcid>t 
mcljre Sage 3eit auf g[ud)t toon bcr 3«ffl p benfeu 
unb bic ©cfa&r rour wenigfiend fur bm Slugenblicf 
yon ir)m genommen. 2)ap er bie Snfulaner jejt 
leidjt rjon ftcf> abr)*rttcn foiintc, baran jweifcltc cr ftf? 
nen SliigcnbliaT. 

2)cr (Srfolfl ^eigte benn nud? ba^ cr barin oo(f s 
foimnen rcdjt geftabt. Die Snfirtancr, ate fit ba6 
(3rf>iff untcr votfen ©cgern Me Snfc! BcrTaffen fa^cn, 
TOuptcni nic^jt redjt woran fie roarcn, unb muptcncrfr 
Wicber eincn Soien nad) nntcn fcrjiden, ncuc SBerljaU 
tungdbcfcr)k etnjuljoten. OTerbmgfS fcegegnere bicfem 
fetjon cin Slnbcrer, ber ir)ncn bie'Otbrc bMff)tc bm r -fir } ? - Z Wt?* W«S -■■54 

juugcn grcmbciT nur einflweifcn ein$ufmtgen unb mit 
Inimtci^m^mm." S><i3 wot aber roeit eljer gefngt 
(i« aclljan> unb fam- ba« gafrjcna dm -If hoe nadtfcr 
gar nitty gurM, fo mupten fie ffn fcodj uuebcr (00 
rnffen; ba roaccS n(fo writ ftmifmftiger fyn jeftt gar 
nfc&t p-fioren, bit- bae-@<(nl wfrffif wieber ba fci, 
nn^cr fci e$ nod) 3c£t genug. 

'*i« bic grqufrf unb SKabcfjcn, bic bem 3«g fluS 
Stattficrbt grfofgt warcn unb ftcf; i m Slnfang, ba 
niflit nod; nidjt wuftc ob c3 ;u Sembfengfeitcn font* 
tneiiwurbc, fd;cu gurutf gctjotten fatten, nun, wie 
bic ©adjen je{}t- panbcit, uiic ba$ nfdjt bic minbetfe 
©cfatjr 311 filrdjlen fci, fatjen, fofnmeit ftJto&mm, 
unb fucf>teit PfiJcjU Mommcn, Don benen Re ben 
iimgcH grcnibrn gmmi braBadjim hnntm, 9tor Wit 
inn^m^m aUctn War fajon fruljcr fo tveft scr* 
gebrungen, bap fie fla) fccin UniRcITtm, raif dim m 
beren ffcihen @rbr#*$ung fafl flfgmfita ftrfano, unb 
5a(tc bie ganjc 3eit fciucn 93firf won ty m verwanbt. 
<& mar tin jungtf Ditbfdjc-ncS tfinb uoit tieffetyt 
funfsdm obec fc%()n 3fcf w fd;tonf gewflfftfrn wit 
he Wmc il>rer gfttfber, nber mit wffcm ambat 
©liebcrbnit; bic wSttfatoftfgen , m 't wotfrfeftenbrm 
6oco0of jjetrnnften Sotfm wife um bic braunc €tirn 
ffottftnb, unb bic fa)6nm gropmbunKeitSIugm Ijalb 
angfWia) Jjatfr mitfeibig auf ben jungen 9Knnn gcQtf* 
55 tct, beffen Scbcn worn cr fid) 311m aupcrftcn roiber* 
fefcte, wic fie rcd)t gut wuffrc, ur gropcr ©efafyr 
frfjwc&tc. <5te war nnd) 2irt ber ubrigen SRabdjen ge* 
ffetbet; ein Senbcntucr) son farbigem #attun, bafi i(>t 
618 auf bic fcingcformtcnifriie niebcrging, fefjtoj* ftd) 
iljr bitty urn bie §uftcn unb ein nnbercd Shta) war 
nut fofc ubcr bie linfc @cr)iiltcr geftmigcn, unb auf 
ber rcdjlcit mit cincm .jfnotcn lo<fct. jufammengc^at; 
ten, bafi cd ben rcd)feu 2lvm volffommcn nadt unb 
tljm frcic 33eu>egurtg fiep. 3u loen woffen Sorfcn trug 
(it eincn bumten Jhau) meipcr unb rotfjer SPlutljcn, 
mit SenSafem bc3 6oeoftblattc6 fefl.gufammotge6utl' 
ben, in ben Dljrcu nbec jw'ei ber gro|jen weipen buf= 
(euben Stcrnb lumen, unb wte fie bort flflnb auf bem 
6vorflicljcn ©cfleht, um bad (Id; bidji Ijuitcr l£>r bie 
Wflttl bunf(eR®ufdjefdimifflt«n, ben linfmSltm um 
bic bfumc SafuarjiK Offrijlungcn, bic fie t)ix 06m nuf 
iljfcr ciwaS gcfal)rlia)cn ©telle ftu&tc, glid) fie cfecr 
finer IflufdjciU? au6 bem Mtiify ge6tod;cncn 5Calb= 
m;mpl>c, a\& cincm cinffld;en fctjlidjtcn flinb bicfer 
3afcC». 

Stent* roar im Slufang natuifidj ju fe^r mit ber 
©cfaljr feincr eigenen ?age befajaftigt gewefen, ein* 
$r(nc ©eflaftcu ber iftn uwgc&enfecn 3nfufancr bead)-- 
ten ^u foirncn/ unb Oor^igfidj ^atte er bie Wanner 
unb tyre SBemcgungm '!m Slugc bcf)ato, ba er ja —wur '~JJ.,V»MS • nan 56 m£ mmt mm fonnic, «b fie nia)f cincn pfofe 
Ii*cn Slngriff auf iGnbcabfidj.igten; jc()t nber, «(« 
fcm fabler ©inn fyt *0j fi 6c t bic gctingere <5e- 
MfcM il)tn »«f ben Snfirfansn fcf&ef bro&ie, fiin- 
•OCflfcete, fuf,[te a ttufc bcS C f entf,i".m[id;e, fa ft* 
tatffanh fefner Sage, anb ro^rmb ba« Slut in feme 
JBMWii aumrffcDrle njUr tin (cicfitea 2«d>(n Met 
feme fcbinei, 3flfl« ff% fdjmiic cr (id; urn n fl( fi fa 
cinjclnen © IU)J p m/ „„„ ffjn md ^^ 

"(leu OTnl bem bunfim, brc.mcnbcn ?iugc bcS »> 
djenfl. 

' !Ba« boibc ffinb ftlng nber, afe p» .f«ft m „ 
fit kmrrft batfc, tammt ten «B(irf 3 „ Sbbttt, unb 
I? Jtti Wat bie n^tteaunc ^>nu(, bnp Mene" bcullid, 
bnrnnf ba« b.mtte <Srro% n , m m m&ft ^ 
-ffinngen ffttbte, «f mitc „ tonntc . ^ , ^^ 

«*« frint Biufmertfomfeii nrfebec ««f bfe Scboct bet 
■Buna : grfenfr, bie (id, fy„ n.H)crJcn u „b .> „ ori , 
emmal ftugen, o6 cr gut.uiMg p „)„,„ (^8*^ 
gen mode obet nidjt. : 

„©c»i6!« titf mgti ^ fccuMg) imb )t)at rt 

rru^er febon fcine SI6(id, t flmtfn , ; f „ ^-^ . 
M* Ocftai. bes borberi u)m Qegmfibd jfefi&hn jfe 

2 " Ur n ° d; 6Ef,artt - »8 eroi * »« '* Wnmte 
fommen unb 6ei ©ud> Ndbm, abet 3$r mfigt mit 

WrfMm bag 3(,r mid, nld). fcRt, all en obet binben I 
57 itJottt — fwiroWig Fommc id) in (§uerc Sttitte, unb 
freiruittifl rocrtc id? Darin blcifccn/bcnn. kefi Sjgiff, 
n>a&. mid? gurutf forberle, Ijcu bic 3«fc! ttcrlaffcn 
nidjt nneber juriitfjufc^rctu 503oUt 2tyr mir fllfo feft 
unb aufvicfjtig €>tc&er&eit'fur meine $afon vcrfrrc; 
djen, fo ftciflc id) augcnMitf(i<t) 511 @ud> nicber, unb 
id) fjoffc toi.r foflnt rcdjt . gate greunbe jufmnmen 
wctboi. Scib 3tjr b«8 jufricben? 

Sic Snfufnitcr, bencn Slaitco bic 2Bortc be5 Jun-- 
gm^ffaimffi WciboUmclfdjt battc, befpra^tn fidjfutjc 
3df in lautcc, lanncnber *5timmc mitcincmberv unb 
bicftt wanbte fic^ bann raiefcer ju ujm unb fafltr, 
frcuitblia) bflbei mit bec §anb minfenb: . !-? 

H 0Ut, iccigcr 2R«nn, — a haere mai r— fci 
kvittfointncn unb blcib Ui una bie bciit ©cf)ifj tt>ifbcr 
jurflrf foinnU, o-bcr fo Jange 2>u miflftf" 

„Eli Men!" ricf bet jtinge grnn^ofc lnd>cnb — 
„baS if| cut SSo-rfdjJag-jur ©ulc unb bic €naje (6ft 
fify frcuublirf)cr n[S id) cnuartcn burftc/' Unb bamit 
fdjo& cr feme £ Carole in bic Safdjc, briitfte fid) bic 
SWit^c micber in bieStirn, unb rooWtc (ic^.c6cn u&cr 
bte C£tcinc, bic feint SeRungSnxrfc biibctcn, ^inubcr* 
fdjmmgen, fltftijn cut JRuf in gutcm @»alif<^ ^lo> 
tier) nidjl affein baron Mrtjinbcrte, fonbern nuc^ cr^ 
flaunt unb uberrafdjt aufftfjaucn madjtc. '• 

Q$ war bnS fimgc ^olbc SJiabdjtn, bafl, ben VL »--»|.i^.rer.-,~a^ ..>..* J . <„'., -Ml J g gUg g^Trr??. ™ « mmmm 58 «*!« jj«, flCflm if j„ mmndti fm mi 
<«.ng(JIi(() »» rcmfim engfifrfj rief:. 

~ „"*f i S ? tembcr ~ " nEt - R c N> M» - ff« 
wolIcnS^ Dmbm unb f,ata, llllb b(m SAW, b«a 

4M.M SSfcgcfb g urf«rgeraff,n fcrt, «,i tbcr l rics 
" n "- ttnuc '*«"« «''d)t- unb 6Mte me ©u M. 

W ©mm a» n ^.gcgm bie umm 6(c , ;„ 
SS; 22 bc,m,9eai,cp **mc*«Mk unb 
ft mm ©cftrcrfm wN>a r,nttc, mic *«« j lm „c 

f«n« S!tamm 8 „„*, » mifM ,, rfef fie mft ifimcnbf 

SJSK ®! im " ,c in bcr mnm ***** 

aatWn ®bmd, f ,t, m8 flmm*: 

„<S««.nc ©ft, nhi„a*3 - fd,«„,t ©•* 3 fe 

*4*«9 »W> ftittfflffm jn a»ofa. _ sb« (i nb 
**£»*» - ». feme ©tan - tt0 f-B ^ 

soft;. br«„ 9 , f3 g**, if)I1 frinm gcilltm J fl6tr , 

*} a!t>arf,ll,rf, n ®* m iSt einrtl „„„, m 

i """I""""'"'". Mc an ten Blunt MbftfiZh bou-SaS 
5!) lirfcrn, unb 3()r nennt (Sudj (Sfjriftcn? 3f)r proftft 
bamifi in fctti ■offnrtlutym SBcrfammlungm bap 3ljr 
(SttetH Sfcnrfjflm Iteben rooflt wit (Sud) felbfl, imb 
Slnbcrcit nidjt bud $ufugcn mod)tct/ waft @udj nidir 
fclbji gefd)c&cn folic ; fdjamt (Sud} m .(Sum ©tele 
Ijincin bap (§urfj cin. anncfl jimgctS 3)t<tb$tn £ured}fe 
locifen unb (Sucre (§f>rc rcttcu mup y or b cm grcmbai I " 

tfaum abet Ejnttc fie btcfe* SCBocic gefprodjen, unb 
fat) wic Sitter ®(icfc nuf tic gcrtdjtct Warm, -atS 
<wtd). bic itotutiitfjc ntafcdjmljrtftc ©djnt wieber \&t$ 
mibcre ®cfiif)( wrbrangtc; baS Sfut fdjofj iftr in 
(Stroiiien nad) ben.'Sdjiafcit, urtb bic Slirfe itiebcr- 
fc()(ngfnb, n(6 ob fie fc(&cr irijt gerftbe cine unrcdjte 
§anblung gctljfiit, itnb niciit Cm ©egcni^cil ?lnbcrc 
von eilur foldjcii jiirud^c^altcii hatir. glitt fie in bic 
fie bidjt umfifilieptnfctn Sufaje jmftrf, unb war audj 
iiii nndjRcn 9»omcnt ()intcr bcin Scffcntjarrg tier* 
ffjjmunbcu. 

Sent", bcrbicfcrfo$citj}emrt(ien2Barnunr} bcr 3u«f>s : 
frau iwd), rafd) fcinc altc SteKutiQ wicber eingenonu- 
men tjattc, unb ic^t mil gc^ogenat SJaffcn unb fins 
ftcrcm Slid bic etwnd vertcfjen unier ifem ilcljmbc 
©djaflr tvetrn^tctc, fonntc an berm gongeiii Setragen 
Icidjt unb bcutlid) fcljcn, n>ic Bid ©runt) px jener 
Slnf^ulbtgung, bic cr fpcitec mc^r in ben Sfitfcn fcc^ 
OTiibcijcnd gelcfcn fltd aud iljrcn SSSorUn rcrflanbcn 


HHBHSHHHSHHBBHB eo JSJS2E? 1 !r*^»fiC 
JrSSt « """" ut,(,dfcn ** « *■ f«- 

_ j&fe WSma 6 f ricn;m ft* fa te (fe» efne <t<m 

^;^ ; , w „, ta ,1 M ^; 

It , 9r,ir J " mfl * m ' ** W»« «>ncn ft. 

««[cmnen bag „ „«* bcm rc(J(tn « „ f " " 

iw« t&lnra( fmucn fo a, f . IF " ,nm "" 

®B «r a i» 9 bcr 9!, 1( f,n,; t( « 8 , g^ 6cfw d „ r| . 
61 Sdjlff crfl cinmnf ganger) nuS <5irf)t, fo licp jtd> 
cljer Ijoffcn bie Scute • j«r SBcrmmft ,;u 6rmgen, jeig* 
rcnfte (1$ nber bann morgcn no* cbtn fo ijarhmctfg, 
fcann njolfte er wrfutym em danoe 311 bcfommm, 
unb Don bet 3nfcl 311 flfctjen , beim ct fonnte'fic^ 
ma)t mWm bag ber Seiaraare, ba er, mic ifjm 
baS junge $Kaba)c« gefagt, ben fur fan (Sinfangen 
bcftiwmrm Sofjn tjicr 5urutfgc|affcn, bod) jctcnfaKS 
feic 2ibfid)t "ijnben muptc bic Snfcl, roenn it)m ba3 
irgcnb mojjlid) WMj ttiebtr aityulaufen. 3>ad (ping 
iiibcffcn nod) SllieS iljeiie con ban SBcg aft ben bie 
8ff(&e na^incn, ($e«3,«>6 er im eincm obcr mer>rcrcn 
feftfam, beritt fo fangc er bm gifd) fangfeits ljaitc, 
fonnic er nid;t fegcfa unb Itic6 immer reciter nafy 
.SBeftttt'afc 

3nbefftm fieflte (M> after aucf) bei ifjra wricber 
§ungcr unb 3)iir|i <in, unto- incite bicfen 311 6efri*bi^ 
fl€n, tfjeiB bm 3nfulancrn uhtcn.ju ^cigm baft cr 
hicfjt bit minbeftc gurdjt urtb no^j ganj guten 2ip- 
prttt ^otie/ fc^tc er fid} o6cn auf fcine ©cfcfiigungS^ 
werfeunb htQcam feinc ctwaS ijinau^efd;ofcenc QJJaljU 
3cit lindj .ffraflcrt 511 fatten. 

<Srft aid c6 Slbenb wurbc ^trlicpen tyn. bie 3nfiu 
inner, unb $\>ax ot)ne iweiter mit i|)m 311 unicr^nn* 
be(n, 6ia auf bm (c^tcn ?Wann, unb feinc einj igc 
©orgewflr jc^t ba$ fie u)n in bcr 9lad)t, wenn er ^ B55BBBHBBHB 
62 ttomtofa «,«„, ubammpcin .noei,ten. gu*.* 
Jmmi -iirt.ta.ftqM* «M4>n*tata» tinea i* 
*m Serfi* ctfi fpat nm^m un* „|«fe „ rflutm 
•Mrtttj ct fief, s (cicfj nacf, '*mfim*m» 

®m(,t, gewbe wt,l tin pac.tSn.nbm pWn 
«,I ) c tb ef t o„u 1 mcrc r3 «fc(n /b cn„\ I)n ;S 

tan,,. Uctob.ce Mttetr me* „te „(f ( a Snbcte, 
mm :«M'|M in, Blnfm , 3 ,„ bW .„,„ 

®cfal,rm er fibe^up, nori) ,„ j^ ffl -^ 
; 35.ee Mte (ii„,„,,c flBrigiw f0 mtmmm „.it 
muct efgmm Mci 91llia ufccreln, b f „„ ec mt blIrd . 
***•» Stafreauna fm> bn ^ a jj 

Mot, H « «s cud) (mjjcnSMi* miimrm 

fifita I)in fflte - „ur b,'e Sorfic&t flcbrau«c,.b a,' 
tern m.i fc^ttjtai ju et|. C i 3 mbm ffh» cine, Stent 
r» (mfctju pfadren, twfj „ M bct fcifc r tm s 

*>f***«f ben I )fl r(cn S,bm »„b bem eLf 
i« bic Sfrinc nmrf. ■ ' ' 

41m ben mmifai * cftfcl W «f,t - 
*mbm ftatoi, fatten Me&fW^ »(rf*d) fetftffa^ 63 tigt in ber 9r«cr)t e(nm« flffloi tljn gu uMcrmljmcn, 
benn langc nacr) OTtttemacbt 6«uljstc einc reidj-te §anb 
fcinc ©djufter, ofnie bap er crwndjt ware. 

vflhHttcfc* fagic bn cine fmtftc, roci^c ©immr, 
unb bas junge f<£piK 2Ra b.cfjm, baS nc&m tym ftonb, 
icgte i^rc fatten ginger an feine, aom fcflcn Sdjfaf 
ertyijjte <Stirn. 

»3o>* fagtc 9tenc, bte Slugen offntnb unb urn* 
fd)auenb — „|a — frfjon acEjt ©tafen?"*) '— bic 
falre 9cad)tfuft jfricr) fiber i tut r)in — urn iljn raufd)te 
baS 2au6 bed S&nlbcS unb bte tjeflen funfefaben 
Sterne 6Iuften f(ar auf ifjn nicber. 3n bem 3Ko= 
went fd)u|i iljin ail{§ bie gan^c ©cfflljr fcintr Sage 
buret) bic <5ttU, unb rnfdj emporfpringenb, bflS £er* 
gero* nrie iiiflinrtartig im ©riff, ftfjim er ben Slnflrijf 
|U crmnrtcn. 

w 3^ fcib cine corireffricfjc ©djilbwa^c/' tadjtc 
a&er fcnS Jutige 9)?abd)cn, bad ruljig anf iljrcm. SPia^ 
ftcfjen flc6Hc6cn roar — „n>cim 3l;r nia)t beffer xifict 
anberer Seutc ©ut *uad;t, alS (Sucre cignie 6ic^cr^ 
Ejcit/ mocr)tc ify (Sua) njaEjru'd; nidjt etner SSnnanc 
QBcrtfi i>crtrauen." . . ■ . •) ©Iflfcil, ite @4in«au4bni(f« tti^m 'Shin ben g In d cut 
iionOrn, wnt jc&t tit pevf^iebnun Scljldgt Der aBodjInljc fir* 
bcutcnb, tic ailt nice ©tunfcm mst cm* ■ BrgJnnt unb jebe 
^al&c Stlinbt eincn @^(»ig ^iiijufugt. " 3, * fiHi ^'^^asraiTOmBaBa M n.«me b«« gM . t 5 rcinbl , rH f€JBn . - u ' 
m fee Sum? nod, fou m b[m ,„„,„ J 
J^c cf c f „e^ r%f y ctB ^i: 

cnblid) r,nlb fad>cnb tjntt er|tn.inr 

S T S Ti ta "'""" **•« »*« gefnbm 

25SW fcf ' bfl9 ***** *3* 3« 

bcincm SetbetSm 10301 mug -. * 

Mrcrf nb - ffe m abn BM 
„Sl(rerb(n 9 8 ftattefl Shi cine., etyiftgcip bet fiber 
Eld) macfite, abcr ea {ft bag Sluge ©»,««, t «« i(k(6 

g? ® dm8 ^ upfeS *##.4l*, WJtm beffm 
ffllirnt feint jur ©rbe ffflft - ifim banfe fur Seme 
6i*!jeri 8 e ®*ert>eit, nicbt i,„r. Sbcr fomm Stem* 
b«,« ,c(,tc fie barn, frcuntofic^er (nnju - „„'( mra 
Hem 9c» unb Wanbcte unb forge mit, id/ »ift©M 
m Sag, unb rf)e 66fc Sffienfdjen im Z(, a[t „ rue si„ s 
Wjlagc fcfjmiebcn foimtcn, m fcie anbete Seite bet 
3n|cl bringen, bmt Mffcf ft* cincS ftommen 
WmutS, bad ®W, fdjflgcn „ w# m* 3>ebt' <SAiif 
M* ©egob wrraffm l,« t , unb b(lmi f( , nil|t3)ll fpa< 
» m Sal)iti, «, »icfe Sci„ ct fcmbiMratt fefifl) 
Ilinubergefjn unb tort in <Sid;ctf)eit wp^nen," 

„OTciu Sett mitjunrfjmen, modjtc Sftt fdjroer 
wertm," iad,t C abet.SRme, itfnt lefajfn @ ilm ,•(,„ 
m to 9Mr)e bed frf,5hen 3»aba)en8 bas f» ftcunb-- 
m «n i§n ocfotgt i» nty f^on 'fiber ntteS SInbetc 
nicggefeftt rjatte, „baS mtkn roir liebet ficgen (alien- 
mit btiR Jfopfflffm m6«te t» tfyt gef,n ~ unb »ie 
•fi« mft Dm $topif{enm - foil id, bie gccoanuS 
"nb Sananen? —" ', 

•«9Bi"t fmbeit genug ouf unfntm ifficg" — unlet* 
Bract; i(,„ ain b fl 8 3»«bd,m - ,M unb irinf menn 
5>u jc^l §unget r,aft, unt, forge nfdjt mcitcr." 

•Sfi&St* Bd; **»«*m* Tnotgen B3WS5* WBBBR l* • II- < p.- 1 66 ft- fi ■ I- mm^m mm mwttmnmm ma b& 

mgmf tafrffcnf, „bcr arte ©u#e mftb 
f*on fd;nue.n, ttenn ex bad OTcjl to unb ben Bonel 
auSflcfToflch flnbef'."' : -"..--,•' 

j .„£> fprld). nftfct mitfo f^tcm SWutJ ubrr cine 
©efar)e, b« 2HT nod; fdncsmegg enfgongen (&« 
to <*«■ bad «bd,c,, y „id, fclfiaManrt nfcte:Mr 

W-Si^rftttui,,^.^^ eincrn Sinbcm 
fuljrm unb bicfen bitten £ir *u f )C (fen - er $ fc(6a- 
em »,(}« unb J ht Wiener bed $crm, unb n>ub a* 
m nmmmM^A m fcincn Sraftcn fat 
-.criff afrr bod; and; imr cm Wcn^, unb w 

mm mm nnbcrrn, m cbrn nur ri m m& m 
^Hp.gu gciuafjrcn,'/ T 

• ,,<£m2C<%r? - «nb einSiener bed ton?" 
fnfltc abet Men* rafd; unb nad;bmfcnb - .cin WU 
jionmr offo?": .... ..- ■ ' 

_ i&m, tin SOiiifionafr/' 6cfmti fl tc bie W 
(rau - „cr Ejat motion friiljctfcr 3ugcnb aufcuoacn 
iinb feme ■ Spraijc ' unb 9Wi fl lo« gefcT,*- „ ,'fl cm 
Wtt, fnebudjer unb gutcr Mam," 
. ^citf blicb imdjbenfcnb efne Kerne Bait fieftn 
W% M & m ilm W ffotf bamn m tt mm , Mcl l 
mtm femem ftit$o(ff4af tBatctmnb nod; Ofrrftfe 
Ben, upcr bic.pcotcftantifajen Millionaire fcie.cr 3** 
fern gc^tt unb 9 clcfen, 6« bmen cr eigcntlid; ftf;o« 67 au« 3TOci ©mnben feme freunbud;c Slufna^ne em?iu* 
ten burfte, er|Hid; ate cntfaufener mitrcfe unb bann 
ate&itfauVer n>ar a&cr nidjt. bet Mam ficfi am- 
ber 3eit fcieacfrfir unnoffjigc Sorgen S u marten, tt )a t 
er'S bocr/itidjt tt>enn cr W&ft Urfadjc baju %attt. ' 

„Eh bien!" rief er ' frof>lidj unb cntfrfjloffcn — 
„fei cfiroofjin e« molle, wo^in $n raic$- ffljrft 2)u 
fjelbcS ftinb, gefj icf) gem, unb \wc cS in ben 
Sob. §ier fann id) boa? ntcfjt D[fi6cii/ rf fc&te ee dv 
c^elnb ^u nfd cr mm,l)alb fomifa)en ^nib ocr^ 
(cgncn ©fid uin^mt-arf —•&„ ISfqucmiidjfeitm finb 
mcfr bcronberfl »ie(, unb mt Sag po&crtc mi* boa) 
am dube ber altc ©urftf>'c ^on 3>oumcf|d>cr iuicber 
nuf — atfo ttorwiir^ voiwoTte Wu UcbcS 9Kabd|eni 
— a6cr voc(cr)cn Jtamcn '^aft 2)u ? wit fann 105 2?icb 
itcuiicn?" 

„93?cinc SanbdJcutc nannten mid; Sntic/' fagtc 
^ fajone 5»abdjcn Ccife — ^Sabic nae§ cincm jc* 
net frcunbfidKii ©tcrne bort evben, aber mcin ^fTegiv 
uater uermtuf ten *ftamt\t nffi Ijcibnifdj, unb id) r,cifc 
jry ipvwbcntm — itur bic3"r«Iancr Mnnen bad no$ 
nicfjt gut audfprfdjen unb ncimcu mtcfj Itebcr mit bem 
ixttm Siimicu." 

„£>l) fo Inli mid; 0)id; aun) eabie nennen, 5>u 
f)o(bc3 ^fnb/' bat ba 9ccnC — ^bifi 2) U „„- r tt i# 
au(fj ciii frcunbtid)cr Stent gttvorben, bcr micf; l)icc ^ I 

I; 1 ^.^«««««Kaa^ ( ) B _,^i.aBaiBBH : 68 <m« mdnet Srfibfal tynauefjitycit fott? — unb nric 
fltm fofg ty tym — ^rubentia, fitter @oit, ber Offline 
uiflfj fur befiwflrbigfii brines gnuttcrober ®attin 
xed)t gut Mfngen, nber JDrincn Sttamen Ijincin *cr* 
wanbefo, (^abte, tyi$t bfc Sato ciner £arfe $er* 
ttfytti unbfflmbfaben baritferfoanncn — ncin (£abie, 
leudjte.mfr sown, itnb jener Stem foil nidjt genauet 
fftoc Sal))!, fjafa, nls id> be 2>einm forge." , .' 

$aft jimgc fiibtjm bfc n>ol)i benaltcn Ik%* 
voonnmen 9?amen aud>/ [fetor Wrtc nh3 bttf frembe, 
fctbjt fur u)« gtmgb fty»cre SIBort, crroieberte nicTjfe 
roeftcr, unb n>(c cine ©emfc Don bem ^icuilidj fttflm 
^nngtymmterffetternb, unb ben 3lrm»crinctbeiibbcn 
Rwl n<i<M[>t audftrccftc fie iato ju untcrfluycu, 
■fill pi ouf ben SoDcn mcber/bap Siciie- faum i'jreu 
©djritten ju folgon *crmod)te. 
CnpiW l ©cc 3JIi'to-na=rc. <SS ttiar em $icm(id> [anger Sfcufa) bur* cine 
milbe ©egenb unb off burrf) 3Mef{d;te, bind, bw cr 
flKcin m'e feinm SBeg gcfujiben; an ben gterncn fal) 
er Met lmc fie mtfe Uiniocge niadjten, entwrtw *A 
rommen unbu^brmgHdjc -giclTm ju umgerjen, obex 
an* ^•aci*tm6 g tid;eajerf lgcrirrc g ufu5ccii. £nb* 
fid) ermdjten fie mCcbcc emge$Qunte ©artcn»(a$e mil 
03anai.cn, 53robfrutf;r; Orangen, 2Ba)Tetme[onen imb 
f-ugen tfartoffeui bepflanjt, unb a(S bic Sonne efcm 
fi6er bem, njiebcr »or tynen uVgmbm 9J?ecre8fpicgcr 
einp&rfh'eg,. bctroten fie cine frcnnMic$e Slnftebuing 
moftifidjcr Samlm^uttcn, fogar mii einigen ron> 
"Dcrtu!i«;lcn§aufcm baan>ffdjcn, &ie^t in bfm<Sa>t 5 R 

i 

H- 

I 

ffi- 
|jy 
fp 

i (< Klif 

tfii i— i~™»?4,m j JiV-M-v,; ^-7.-7? u .^wwaMULjM-JUjaifflBwa It ;<■ 
I J | 

13 70 im ljof)cr <5oco6pn[mcn unb oreitaftiger Srebftudjt* 
Mtintt tyncmgcftfjinicgt/ unb Don cincr Ijofjen feflen 
Uinjflimung rihg« timfttjfofiau"- ' 

State* jogerrc im erfrch STugcnbfitf ben ©r* $u be* 
tveten i- cc btitb fic^en unb bctmdjfete fwfdjtnb ben 
fleinen frcunblid;m $fae, -bet n>ie cinin fid; abgc 
fdjtoffcjiefi $arflbic3 (WITm griebend »o* |n.k 
Sable fcfjmitc nadj i^in urn tinb frttg ttjn Eadjrmb 
ob cr ficlj furtive nafjer jit fo'mmcu. 

,MvA)te\\V> fagte ber' jungc SOftum tcife mft 
facm ftovf f*u"iMnb« „w*>m id) ubcrfjaup' etmad 
fiirdj'ctc ailf brr mciien 2Bdt — [>aft? idi ba jc biefe 
3'ifel betrcint?" 

.;,P>"*W £>u SRidj'S?" fnflte baS OTdbcfjcn 
wfcij unb erftomtt, imb fcfjmitc 311 fljm auf- „furaV 
tcR 2)u tticTx ©ott?" — 

S)cr jungc Sffiann fiitjllc bag cr fjicr cm gctb be* 
riiljr'c bad cr wmciben utuffe — fo h>cutg cr flc^ 
fetter fluS irgcnb efnent 9icUgi0n3&cfenn'nip marfjte, 
Ijattc cr bod) (! ju ticl gefunbm .Sinn ffir OTc^jt c« 
in Slitberm $u adjtcn, imb er-fjatte befonbers bem 
fjofben- tfinb nicfjt burdj cine rautje SIntwort melj 
Ijjun moflcn — « fagtc beSt-fllO au&veidjcnb: 
. »3a> fimia) nicfjt »un ©ott, <5abie — id) foradj 
»*-*« 9Rcnfa)cn - a(fo l)ier mofrttf bcrnmie 
Wifftonair?" - 

■ — ■" "i 71 „§icr rooljnt w, tenner auf bet Siifcf ifl,?.-- 
mmm baS ^flbdjen, bucdj. feine Sinrroort volt 
fommm-wfetar beruljigt — , f flttakjeji akr befu<*)t 
cr rncfjre anbere 3nfcln in TOfitonggefcrjaftcn, dkc 
frfjaii feit torerSkigcn ermar'en wit fl}h auriitf, unb 
jebe etunbe fonn ec umber tfntreffen." 

„5I(|o in bicfem ^UQmMijf wo(nt ran SRiilionair 
OWf biefcrSnfef?" — frug ber jungc Sftfltm rafd>,, unb 
»ie efl fnft fdjicn, erfreut ^> 

„ffcin njciper tTOiflionair wciiigfJcnd/* fflgJc bie 
3»«gfrtiu, „nber Qu fd)cinft 3>i<^ batflbet cl>cr ju 
frencn, imb irfj Ijtitic gcglaufrt cS jourbc ©ic^ bcru* 
^igen tt>cnn Su eincn Sanbdmmm in bcr SRabc 
WflptcIL* 

„@o §aU 3^. and) eittgcbaxehe ' QRiffconajre 
l)ift?" umging bcr juncje SJIann bie IjalbgefteHK Stage 
bmti> cine anbece — „imb finb bic auf nllcn.3nfe(ii?" 

„9*id)t cmf aUeu, borf) auf viden — ijicr aber," 
fuljr fie auf bad §mi6 tcutcnb fcrt - „mir(t 2)u 
iebeiiffl(fd@d>Hjj finben bis'Scin S^jff 3urMcr)rt, 
oenn won bcnSeiooftnern bieferSnfei tuirb ed ffeiiicr 
waflen.^anb an 3)1* gu Icgcn, fo (angc $u S)id; 
in ben 9Sauem bicfcSKrinen aBo^n.orted bcfinbe|r — 
toad ©cine cigenen fia«b«l«nc abcr t^un n>enn fie 
SWUtffommen, wcig ic^nicfjt, botf) i% ffltdjIe-Re to«? 
Dm faum bie ^eiiighit biefeS OrtcS Onerfomm, 06= »ai-™n-&;-Kia;c, izr&? BmZBBSSK! if 

i M 


im- ft 

1 '■hi 
Hi 

w 
ll( I/, I! II ,72 gMd, fie fflffc ban Women nnd, tytiftm finb. SKein 
WaWa Fj.it mit oft-trja(,(t, bap auf -'btit'6cbiftn 
Bfci bofe gottiofe SRtnf$<n r,aufen, unb wirSnfu* 
ianct :^cc mnni^mnf sic! bsffere Soften -finb afa 
jene — atonift TOafjr, Su ge^oifi nid,t jit be™?" 
i „p ba inag.<E>eirt Wtgcsaler tool,! MHfommcrt 
redji Wen," rac^cltc 9ici>V „b„ m Bic[ 6 6rif}cll5 
t&aim.barf man a cro61jn(id, auf ben 9Bau-fjf(J,faii 8 rai 
ni(J)l fuojeh — bamm finb abcrbocf, aud, »iel gutc 
braoc 9Jieh[rf;en jroifdjen ibnen, Hebe Sable,- unb itfj 
nwfl .-If i^tfiniffg' fcfn>" fe(,tc « a ulnifiil,i a r,inju - 
» aber !*[«*' 6in it!) bod, wo^i m'c6(. Sumugtmir 
ba« fteilid, auf mein c6rfid) ©cfidjt (iin gfaubm, 
benn anbcvc Sfirgcn I;abc id) reciter nidjt bafur." 

®a« 3Jabd)en labile, voOfommen jufrirtm V 
Belli, sot fid) Jin, unb jtjt imn crflcn aJtoi ffinc 
•&onb ergteifenb, fur,rfc fie ifm bnrdjbie, iijtcm 2)rutf 
nadjgebenbe Heine ©nrlenvforte, burd, ben btciltn 
gutgcfialtericn @an fl bt« Oartens, unb erne bfcfjtc 
Sldee regcfoififfa.. gepflanjftt fflananen oUcr Spifang 
bent £«ufe jii, unttr beten 6dm(,bad, SJend bie 
fieinc, ttnwS lt>o$|iic[eibte Oeflait cineS wfc e* fdiiei. 
(jalbtroirifitten 3nfuianet8 ctfamitf, -• 

Stat* tannic tin icffea Saefcefn fount »cr6er fl m 
<?I8 «r bie ©efiait mit fiudjiigtm abet fotfrfitnbem 
Slid uberffofl, unb fa|i umt>mfi)r(icj, ttangte fid) if)in 
bcr rounberri^e ©cbanfc auf bnji t«m<mi Warn 
■*m be* ©eift u „b oic motion mitfiid, »o„ oben 
gefommen fei, jfb m f«K« nod, mit . bm Srinen in. 
§etbentf;uni fictfe. -.,'-.; 

2>er Heine gelbbraune aRiffionait faf, audj iit fci= 
net I,nl6 ftommen I,al6 roitbe.i Sradit wWlid, efaw 
Wtm am® au6 . St fl ing in bfofcm ffopf, abet 
Me l»hfl (angcii faroarjen $aar« waren fuq unb 
flotttffurtfjH a nbgcfajnilren unb ■juaeftHftl - ferncr 
•rug ct tin locifjfS bauini B oIIcne3 £ C mb unb tint 
•vetfe (efn...e£a(ei>mbc, mit Wfgeltet mit Mmfcn 
Sn^fcn better SBcitc, unb iibcr bicfent Site tu 
»m, ben, tfrima fem^cg^ gufagmbtn - fdjraarjr,, 
Sraf. m fo^it alfo :.-«,„ bet ®ri|i gefonuntn, 
banmtct abet fi, I8 bet^eibc micberan - cet2Rann 
fonnte fid, an bie d,tiftiid,e Religion aber nidjt on 
pen aereo^nen, unb wabrcnb et wn bieSenben tin 
angt8 SlflcJ rati, unb gelbcrt ffcttu,,, t „ 6 6f | )f i 
freunbiid) 8 e fl m ben fdj^en S m<f abftad,, meBr, 
ft«.gcfd,(a 8 cn Ijatie, rrug' et bie fflelne soulonunen 
nadt, unb.unltt bem Jtattm. sot fdjauten nod, bie 
alten 6eibnifd,e„ afittomitungen fritter 3fi(en, lt ,ie 
Eor. B °" btm ■ d)tm ^. Mttomtm tcbroljf, 

3>« f(cinc 2Bann, frfiicn flbtigenfl ungemcin tx- 
(taunt ubet ben SSefud, unb aud, oieKeid,tgerabe n(d,t 


.IIHLHULUUU, .-,'■' • 


0" :.->■ : 74 bcfcnbcro* erfrcut; afe ;tt)in v @ftbt e in fcfncr . <Sj>r<td)e 
iiiMurJm vSBorten bn3, «uf ber otibern ©eiirber 
3hfel SorgefaHene erotic, urib if)m urn fcincn ©dnu|» 
'fur bm Serfofgtm anFpraci). (Sr Ijatte <tud) erfr, tote 
cd 5Ren£ tjo^ni/rxmc ^enge fcinwcribungen ba^cgeo 
ju iiMdjfn,/mtb -bflS 2Bort.Mitonare font fcljr Wuftg 
babei »or, Sadie cbcr Pu-de-nMt veic pe ber FIchte 
aWIffwhair in fcfucm mmbcrndjcrt tfcmberroeffdj ftatt 
Prudentia nnnritc, roujtc biffcmallm abcr gu to 
flcflncn, unb tn er fonp fcibcc toity gutmutyig unb 
gafifrci war, ljtrttt er cnbKd; nidjtS (finger bawfbcr, 
(hrceftc bent iwtgen Sfomir'mtt cincin !}a(6 frcunb^ 
ff$«t fjal(> fa(0ujtg6t>btfen ~ roafyrfdjeintid) <i6gc* 
fci)cncn 93fitf bic bicfe fctte '§nnb entgegm, bcrm 
ginger and? norfj friinere SitttototrunQcn gcigten, unb 
fagtc in finer Spvfldjc bie jebcttfatte englifcr) fcin folfrc, 
nber ■ tncifl fimner roiebcrauf tatyitifd) auWijf:. . 

«Gu — day.bodder •— gu day — aliaere mai 
— gu fend hero — choojno — very gu fend — " 
unb bnnn foigtc nod) cine Inngerc 9teetn«nbcrfc|jUHg, 
jc&t ouf cinnwt in rcirum Saljitifci; affi ob crcjfctu&tc 
bnjj ber grembe, burd^bie Dodgcrf cinicitcnbeiiaBorte 
in fciner ciQcnen ©wrodic nun emef) Dottfommcn oor* 
fecrcilct fur jebe njcjterr SInrcbc in gutcm 3nfulanifa> 
fcin infiffe: -. . •*' «' ■ >. ,"■ ... . 

©ufcir, bicfibrt>n6 : mit^albwer|!of)[ciKm2aAciit T5 We ber junge grciiibc sertegen »or i&m ftanb, 
mtb nirf>t rco)t jit reiffen Mien nm3 er au$ ban 
©flnim.inndjcn folic, ubcrf^te ifnu f^nca mad W 
fieinc m<am gefflgt fatti, unb 6nt ifr in bnS $au« 
3H treten, Hdt) m.'t ©pcife unb 2ranf $u ftarfett unb 
»on ben u6erftnnbmcn etrflpnpen nuoytruljii. . - 

B 9i6er toft farm id) icfit crfar)rcn> frug fteiiC ba$ 
Iimge *9?nba>n - w n>a3 aiif bem eijiff gcroorben 
t|t, baS fd;on vitMfy in biefein 9Iugen*lioT bi>3nfcl 
voicber, toon anberer SriJc, flufcgelt?'' 

^ud> bnran r;nfr' id; gcbrtctjf.Incbrrte fcaS SRab* 
tf)cn — fummereDi'o5 ™$t bepi;af6; ber^nnCe fc« 
«|rt efceu mEic|j, ge^r imdj, ber n.irt;|icn 33cr |pi£c 
^'nauf, Don wo er t>^mm rm fl ubcrfdjnuen lann. 
«nb bringc utt3 %^t\d)t ob bns fecmbe 6cget nocf) 
in ber mty ijt - Uubnun in'd §.m6, bent mie 
idj 2)ir fd>on gefagt l)a6e, m m Sdjijf 5 urit^el)ct 
— benn mir gcgen Seine cigencn Sanbgieule fotincit 
m«rS)id; nidn fd)%n - hi^n Rdjrt _ m j m 
bnmt fTnbeit fid; vieUeicfjt Wtttl §ty JU mbcrflcn" 
fe&ie jie freunblitt) ^in^u, 

$cr Heine SWiionarf ; benn a(« foldjen i)attt a 
Ra) Kcnc* - mi mitonaro — mi initonare frijon 
fetto ^^rgcpeifi - g r„ 9 i{)nm im famfa twn 
*»« §nu^ unb obgieid; ^eut* toirffic^ i$r ©onntag <-.:;-.:-\Jtf(5t'*^it.' !i - '*t<tt .J,- -.-- •%->'- '=-n==--.„.„_, J. w. JJ,„', - L ( l > N_JJI i y!JJ ,w~,,„.iL. 77 76 fiet>> , ferad}ie xt nicfjtSbeftoroemger cigenfj&nbfg, etft 
ZtUtr<. Unb SHcfet unfr ®a&el, bie fonfl roa^ 
fc^clnffd^ :jmr rocnig bmuttt, ticf in finer ©cljrahf* 
trfc auruljcn ftrjicnen, unb bamt faltefi gfeifd), griidjte 
wnb 6oco3nu|nn(^ r)crbci ; imb fub nun ben jungen 
"Stan niif bafl frcunblidjftc ein fi$ n.lfbcr^iffScn unb 
nadj ^cfjenSIuft ^uWgcn. : ..' .". . 

• JR«tc*..f<u) 6nbic an unb bnnn bic ©pcifm — cr 
fdjmntc (id) fie ^u bitten mit ifnn nfcbcr^ifi^cn, unb 
bod) ftitt 5 cr c« fldt fo. gem getfjan. 3>«$ fd)onc 
Sffabdjm inodjtc akx crrdiljcn urns er nntnfcr;c, benn fie 
fd>uitc[(c ladjefab. mif btmtouf unb rear im nadtfen 
SlugcnbHrf fdjon buret) bie oflbieiSjfflr t>rrf<f)»unbin. 
"3>cr ficfac SSifponalr begaim nun cine Unlets 
r)<ritimg bic Stent 311 jeber nnb'cm 3"'t imgcmcin nnuV 
ftrtljn&cn ttmrbc, in biefem Shtgcn&licf fjatte er a&cr 
luiTHid) eincn I)5djp bebcutenben £unger, unb bic 
ficlcit grugen beS tflemen, bic an unb fur fid; fcr>it 

*) ©left 3nfefn fliijitr &\(jiti unb 3mei> .ober ©iitutf ftiern 

Dm eonnntrat ftatf <Semitag,.ba fcie trflen tjier ctar^ 

treffenen Mfuwaire, bit um fcnfl.(£ay be* gutm £i 4 ff= 

mine ftffommrii Worm, 6m 3\ig ten' fit mif 160° iiic|t 

,■■ unto Dp fiangr gcrooniicn, Htdjt baju jA^im, wit (ic 

.. - v cd eigtMlid) tyun mujjtoi, unb nun iljre eigmt untcr* 

. . »efl* ftcfatteM, 3«t«{(inuiig, tie ff« um <inen 3Tflg |tt 

furj [eta fiefl, fittucllifltf n. «uf Sap imb 3m« fcfttn 

■ ■ - «* tie Qtanjofm itfei a&jjc fintf« rt. v . •". 
be« number,,"*™ ftnuberrarlfi, Wtm (tsm f6 ^ 

JtatWd «wcn, forberlm tint £f,efutn 8 ' feincr Sluf- 
merffmnfeit, bit « $t „ dt r if0et ungc , M(t bfm J 

Iitaten Fatten SdrbcineDrafen unb ben fnftigen frOfe 
fen gugaooiibt ftntte, .«Det-«Wnt.H^.«te „{*, 
n«(t) unb feus »»r alien Singm wie tt fetter. f } kfi c 
- Vajtemtym cinfad, -going, ^ Mnttih n 
Sumlid, ,,m „fl^ rprc( i, cn ._ bnim 1U1C m fei 

I)icpe aur ban « gcfom.nm fei, «nb Bon wo cS «/ 
ICfldt mnte.. ©•_ inttreffirte fuf, bcfonbcrS, t fl tt . ,„ 
bntltjtcn 3n&rcn mit §u[fc bee wdftn'fflKflionatrt 
fftwrt ©eoawp^e urtiirtm, fur bic ^ofeuplaee ber 
enfllifflm unb SlmcriFani^en Sfiffc unb fchicn ft* 
'mflcnem su fraim nlfl « cinen ,^ m Kfamrtoi'K* 
men, Soflon - bns er %i 8 e«8 .^rtnacfm i„- S( , n 
au6fprnc^ — trrcafincn 66rle. 

. ®itt§«ulpimje»« firintn unmnuilinjen aSm, 
nrt war aScr-jaleft na* be3 gremben Sffligton mtb 
a3«terronb, unb fa*tttt (id, fclfrcr fdncn f*[to 
mem 9?«men mnAen fonnen, a (8 bnfi cr G*. e8|te 
h-eiteres ftir einen gtnnjofen au8 8 fl5. 

„SBi— toi?" fflgfc b ct fW „e $tm, ttmg cr, 
toM ;W Me.Sluflenbnuten in bit &$, m -fa 


-wwaaB.-~kL.iJU' UJUJILU^U -I..* J J . ,. , . "| . gg ■ BE 78 „2Bi--h>i?" fflg(cSHm^, ber btcfcn SluSbrurf nod) 
nfdjt fanntc, crfiauiit — ,,roas Si -r- mi? — nidjt 
2Bi—nn — frenchman — fram;aii' — fcrani ,-r** 
b<im bfcfm 9luea?rucf Ifattc ifjnjdjon SlbolpI) gclrf>rt 
.' "„Es— cs" nfdte bertflcfne fd)tnun$c(iib — »$e— 
ra-^-ni — Wi— wi" -r-tf >:.\ . '■ .;.- 

',. „2Brt8 $uin $cnfet will cr ,benn fnit bem.SBi — 
tt>i?" — badtft SJlcrtd — „\>a<S muf cm befb-nbcrrr 
2>iotcft/fflr ben Sftamen fern." "- -\ • 
; S -S8i c l _ »i c [ ©i _ ro j»a ,' n g^ftf — f a <jtc ber 

fteine QHiffiottrtir micber — feinc (Sfjriftm, 2Bi— Hpfd ! * 
:••'■■ „$cine(Sl)rijfcn?" mfSimc ladjrob --■ ilttitt id) 
»ci(j bedj nidjt— einigc Rub ftdjcr baruni-er, bicftd) 
rocnigpmfi fo ntimcn — " ■ 
■..- ,>Es, (Sfjrifien" nidtc ba ; unscrioujttirfje tfftfcre— •■ 
„«6cc feme (fulfil — aita maitni — " 

3rfct begviff SRmi erffr, Worouf bet ftefnc *pro-- 
tcjtoniifd)c?0?ijfumrtit obcr ^rebigcr eigenttfd) atykU, 
benn biefc-r mujHc natuvu'd) gfauGcn, nmS ttjm bit pro* 
teftai(d}ftt ©cifWdjcn fiber bie SRrfigion Wr rtnbcrn 
SBeifleu, bie fief) cbeitf.dfo (Sftriftcn nmmtcny unto bod) 
in tyrcn .fiuficrcn ©cfcmudjcn ticfonbcrd fo uebcutcub 
von bicfcn atovitfjen i gefagt Ijfittc. (St (jutcte fid) 
fiber kvoljl auf irgcnb cinen re(igiofcii.€>iteit cin$«* 
gcljcn nnb fccfdjranftc fid) nur fcarauf tym $n erf (<ucn, 
cr njiffe nidjt u>a6 eS in JMn'h' fur ©jrifteit gabc, cr 79 fei nod) nfc bore aefcefen, in femem cigenm 93ater* 
(mtb— nm« er in ofe Unfd)ufb jtj>t fftttr-SBi— wi 
»nb .jtoar fc&r jum gr^m btfficmen Cannes 
nanntt- tffc^ aler fcl)r. 6 ure, -fromine dr?rifim. 
' 9taf fcntte ttfeftfftf no* tine OTaffc, u)m gcrabc 
: inftt geregmc gragen ficanttooritR m-fiffm, -ware in 
bicfem 2I»g C nbfirf nidjf braufim -oor ber £&ut «ine 
mm ©rorfc gciaum ivorbm unb p gfeidjerSfir 
©ftWc in bcr ^»r bes ©enmd^ crf^iaien.: JRcnif 
ftwitg fhft mit cincm grenbenraf empor, ■ .- 

S>«« ; inttge : 9Mbd)cn f*$ nber mi* nmntwCicfc 
m «u« in .Jmf -.mum SrcuJjf, J>ic fie ber ®o«n- 
Itffittet in §(,ren angefegt fjaUe. 3)icf c * c ft<mb in 
emem (angen faftiflcn ©cwahfc, ba* tyr »&cn»onbeu 
©djuilcni m auf bie flnotftf nieberficf, Jm ©firtef 
al>rr m ciner Icid>ten ro«)fcibcncn Sdjarpc 3 u|am, 
mengc^rtcn unirbc; bie §narc fjnMe fie tticber frff4 
mit ;iuo^ried;enbeui £)e( gfirmift, un b bie lanocn 
^toSocfm a iatr iilcbcr gcfmmnt, bag Re iftr -bte 
auf bie ed;u(ictn fternbficlen — a&er M6-$fim' 
fdjmufftc fie jc(jt, wo- fie 3 u © | kd g l[jvTr (rci(n 
wolTte, nur emc bunncS^mtr, auSbttl ^rij^iuincn 
bcrrcifen ?I»nna« gcfdjni.icn, m ^ ifir um .^ 
§aar unb btf.etim, ben wlfbcn^mfcfajt &<&?*$ 
S« 6anbigcn. 3« bcr fymh Ijielt Re rin HefncS &*;. 
mit gplbcnem €n)iiirt - tin aigiif^ « WftJ ^ . 'to 
f393ia& '• -:»-«-.-«tw«i W >j. „!ul ■jwh.*. u«AE3U'sira.T H' 

J, 

If 80 mart, imb bag «f|. .fa toffee mutWge .fcinb fat) jcfct 
fo mfod)cnt)aft fromm'unbf^utfjtiimflufl, bafibunffe 
Sftige-'tn|6 inMhwm .fo niilben -farif ten Slid auf 
u)m, bap er ftc faum.nneber erfanni ftatlf, imb bod) 
n>nr fie ic^t faft no^> fajomr'nlGbamafd lvie fl e, ben 
IKUftOt 3ta urn beii-SBaum'gcfc&fongeir, Mi'fatt 
gclfm (jcrab auf bit wrratljcrifctjen Sanbeftute nicber* 
iiirntc. ...,;' 

„20ie fd)5n 2>u ti% Snbic! n n'cf JKmc faft urn 
wifffurtfa) auS, unb prcrftc i^t feme §cwb cniQcgen. 
*: w 9?irf)t gob^jcut" fngte.flber bag jitngc gtofe* 
a)cn unb frf)iiltcltc Icife im't bem ffopf — ,$iubritiia 
Ijcifi id), benn fe$ fldje je&t *u mcincm ®att f bung) 
beffen (jciKgeflaBtiffer id) bm 9tamcn bcfQinrnen rja&r. 
Sfccr tjicr rntfn -greunb" fc&Cc fie mit biitenbem Son 
l)m$u inbem fie bie il>r gebotcne §anb cr$riif unb 
babci bem iungm 2Rmm $iig(cicr; bas (feme 3ud) 
cntgegcnfnclt. — „ nlmin bad tjicr tab h'cS barin, n>al> 
tfitb loir iit bcr i^icdjc far Sid) unb "©tin 3Bol)( 
bcteit rooITcn — eS Ef% cm gate* Sud) unb mirb ©id; 
iroftcn." \ , 

. <$$ fag etnutf fo riifjrenb §rr$[i(f)e» in bem $ott 
mit b^n, had ijofbe tfinfc bicfc SBortc fpriicfj, baf 
Start bfl? S3ud) iuu)m, ttjr icife bie gercia)te §anb 
briirfte uiib fafltc — 

„3d).boufc!I)fr, <Sabic — 2)u tmifjt im'r nun 81 Won errauben .3>id) fo ju nennen .- m anbett 
SBort win mir gar rittfct u6cr bie fiiptjen — aba 5)U -•■'- 
Hcibft bod) nfo^fc range?" 

^SSfcJTefd?* nur S u Iur$e $& fur fo fa^ocrc <£ui* 
bcr a&mfe fmb" fagte bas SRfibcfcn ernfi unb fap 
trailing — w abet te6e roo&r unb furdjte 9ttcf)t8 fur 
$eine ®ia)en>it; o 0tt ber anbern $cife ber 3n* 
frf Imb cbtn banner S ur JKrefje r,cn.&crgefomnicn, 
«nb fie Certyttn, bap $ein <Sd)iff nfrgmb ntrfjr ju 
fcf;m fct — e* ift roeit lifld) 2Bcficn gegangen unb 
mfipie tange 3eit fauuigm tvofftrr* oegen ben Sfflinb 
reicber mid) una aufttitjcit. — ,&Uibt a6cr fjfer im 
§aufc unb geige bid) nidjt bcnScutm braupen; boa) 
bflrum fprect)en mir nacftcr, je&t barf icr) nit^t an 
HJcftKcJe 8fldjen benfen — ia) bac^te abtr audj nur 
©chtchocgcit baran" - fate fee leifer tjin^u unb 
cine tfefc Oioifje brcitctc p« itter i^e fdjoncn fo 
cngclfanftcn 3ugc. 

Si»f ben fldntn OTito-nare IjaKc bcrXon bcr ©ferfe 
a&cr ebenfaffs cine fafl 3 au5cr^ftc SBirfung au< fl * 

bcit erfien Son bcrfeiben unb, mie tin in feiner 8u(l 
oon bem firengen Slid bed Severs tttatyUr @a)uf* 
niflbe, 30g (Jtf) fem © C (ia;r ni*t, ncin 3 urf(e eS formlid) 
in bie alten e^baren gaften ftinein, bie tym babci 
fap nod; fomifc(jet jfonbtn, aid bad Sacften » or fier, 

m 
<&cr$o& fid; aber {<$ Ijaffig, OJtiff f*ine©ud)er — 
«u*c in ber Safn'fifdjcn 6*jra<fce bur$. bie OTffponaire 
u&crfeet, — unb ©abic cinigc SBorte fagenb tjcrliefr 
cr m!i bicfer (aiigfamen Sa>uiee ba6 £au8. 

Rflti blxtb aHemiurudj <*abie Ijnttc u>n $eute 
nbflcfjind) itldjt mifeefotbert fie in fefe J?ucr> ju fc 
Qkittn, rond fie fonft gcroig nitfji oerfAiimt JfaBflc 
tttfrfcej ce Wfltcn After fciclc 3itfufoncr von berflnbem 
©tffc, Die gcflem%if nn ben ffiurfaHen gcl^ Ijer= 
uberecfoimncn, unb fie wctfte &cj^e |^artl>cicn nicr)t 
je&t frfjon mleber 3ufaiiimcn6rin0eit. $cr 9lufenlr)«ft 
bcegrcniben Fonnte flfalgwtf, nne fie «d;t gut mug* 
ten, nufjt fange. geljeim'.bleiben, main tt ba 6 fiber* 
Ijfliurt nur Did jr&t nodf) gc6(icbcn war; ben Srieben 
beg gRiffionegebaubeS fiorrcn fl ber, fet6(t bit $cr$b 
tc(f»cn if>xcd "StainnwS ntefjt fo feicfjr, uiib fie glauute 
ben arincn, m aHcn Wcbrigen Dtrfofjcneii grrmtcn 
weniflfieiiS Ijter *jcfjei\ 

* SKenc* nrnrf ftc$ nuf einc ber MmU in bem IjeEjen 
luftigen ©cbnube auSgc&rctteten ©fatten, unb tag 
fonge in ticfem 53rutcn ubcr bic refctcn fi'ir ifjn fo t>er* 
^nngnie»oU $cttttfcnen ©hinben. dr mar eincr feljr 
bringcnbcn(3cfar}rfurben2Iugen6firf entaaiigen, aber 
!flmba6©djiff^ruff- unb er jweifeftc torn barem, 
bag bcr (Sapitaht beffefben i^n nun unb itiminer fo 
Icitfjt aufflcben milrbf, or)ne rucnioftcnS noa) efitm 2$erfurf) 3 u maa>n ifjn mieberjubefomrnen - murbe 
cr ben £5nben ber ffcfnbcau* bann en rgc&en Fonnen 
unb b,n:vn««t ofeSeiebt f^U fer/.M* bat)i„ j£ 
WW 3»rurf 9 cfc&«e OTrfffionair u>m fefnen ©cftur, 
»«gmf Qfc ^ b0 « it)o!»( bas fcfc b*fi er *e! 
ber 6cr>rT nod, 2»iffionm*r abmartcte, unb fo rafefi 
«[« mogli*) tic Snfef *u serfaffm fudjle. -, 21&er 
©nb.e?-, roflrbe fie il>n beg* .ten ? - $ r eifdjraf 
»rbcn«,a) »or bem ©ebanfeu fre jurii^ulaffer,, unb 
««W^W fct0CP fajim flfN)m/ w(e flf 

tone Anb MB**]**, ft'irpMcft Me 
unb tjalle. 

„2>a« ill 2$orI)eit" mumiriit ct Bor (I* fifn _ 

****. fcfti an 8ic6c jU bcnfeti wo Du Mfe „„* 

m*« emmaf cfnreifittt Oaf} 3Wn $«upt $fi,ur««i. 
6c wrnflnftig Storf _ i, icc nn bic 3 „ fc|n » 

fen Hat brt-crfit w^t ®eiia)t tm 5Xr in ben 
^c ton Dein, ubct^upf ttmrt leicfjt cnljunbliAcS 
■Scrj in fid;| C rrof;c gMmmen geffjt — ba* {ft ei„ 
©wilier unb Smml in bec ctflcn aBarfje nu «" 

Ot (M(te ben ffopf i„ bic §nnb unb fc^Xujj ba* 
«uri; auf, Una m* i,nm« m il)m fa „. „,,„ N( 
*«a)H«Hn iflnjtcn u)in »or ben Slugm; ittifcfim 
Jrto: 3«H« tottm bic rjoiben fatlmifc&m, unb bo* 
^ f«ftei3fl 8 e bes licftcn ffinbes r )E rau«, unb rocbe- 
«. Sufa8 nod, biegorinl^r tenftfltya ben 5fflife 

6* nwws^ra&ic- j/ ki,:, . ' ..LJLV— J- l II U,IUI,l 1 84 gu«lofm bet feine^eele mit ber n>i(bcn ®(urt)Vi6& s 
lidjerabcr genjaStig erroadjte'r fiiebc ■cntyfinbet- r)atie. 
; 2)er &ig verging ifjm Idngfam — 6abie febrie 
mit' bem flcincn SRffRpnafe ropl)l urn . bie SflittagS- 
jeft jururf, aber ed war ©onntag — Urn 2«tt)eln 
jl<u)( fla) fiber u)rc 3«ge — feften obcr nie bcgeg= 
netc ifjf Slid bem fcinen , unb bie ©tunben floffen 
ifmi trnge unter ©ebcten unb £inmienfamgen bflfjfn. 

<5a*)on sor Sag am nacijficn SOforgerc rent cr auf, 
babctc in bem criflatfljcutn Staffer ber (Saratfenbanfc, 
unb fwrrtc bann mit wtrfita^er©eI)nfudjlbe5fd)onm 
tfiubeS, bnS aber fjeufc (ange, fan^c au0&fieb unb 
jid) tym gat nidjt wicber scigen woHte. SBergcbenS 
ctfrug cr fie M ban SRitwiare. 
- "' „Pu-de-ni-a?" fngte bicfer fopffcMKcfab unb rait 
fthtcm ratfjfclljaftai cnglifd) — „ber §err nxifj wo 
man baS 90Cabtj)eii fudjen foU, tuenn man fie fiaben 
Ittfff — Pu-de-ni-a ataetai — roic fie tot ©bedjfe, 
Ijici* im Saup unb ba fin %<mb — faint fie nidjt faffen 
— ifl nwg untcr ben -9iugen." 

3)er Jclcinc fdjicn ^c»Ct ubriflcnS 6cfonbcr6 auf* 
gefegt gu einer Untcrfjnftung, (efmte fid) auf feme 
SJtotte jururf, faucte bie furjen bftfen ginger auf ban 
tunben SRagm'unb begmw nu'ebet auf bn$ l>erab* 
laffcnfre cine ganje Strict won grngm an ben fungen 
SJtann JU (ku*en, bie iftm'oft faum 3eit ficpen mtr ben ©inn - u verfttfytn cije fie ffiiebtt, o$ne bie S3e* 

anhuorrung tit ecften a^arlcn, »pn antaii'fia* 

bcangt nwrben. <§x bug aber $rufe Wcbtrbcn fa^mar* 

jen grarf, ncrt) bie $e%lbe 2B'cfte mil ben Mmlm 

finopfen; feitft'bat meife §atm$) tag., forgfartig 

in eiu <Stutf gel6c« -englifdjcS <&utf <pad»apier tiiu 

gnufdeft auf einem fteinen 33ucfjerbrct, ne&en feinein 

geijHic&en 6dmfj. Seine ©eroegungeti n>aren abcr 

bflburcf; aurfi freier geiuorbcn, unb er fafen mit bem 

%tad aud) ben ganjen SRitonare autattogat m 
ftaben. 

& mx, roic tt fe&t fcI6ec to^ aue freien ©tfitfen 
»i«&fte, noa5 »oc jc^n 3a^rcn cin cntieHJ^tr §eibe 
gcroefen, ber gfaubtc bag baS ^6dt>fic SBefen Toaroa 
unb nidjt ©oft feief, ber fogtir femen ©o(jen grucbtc 
unb ^djnjeinefreifaj gum Opfcr btafyt, unbGJefatlen 
an ben funb[j«ften Sfinaen ber cingebomen 2J?aba)cu 
fanb. Miionare O-no-so-no, ©o« n>ei0 mie ber 
SRomt in n>irHid?em ©ngrifo) (jieil, ^atte «jn jeboa) ge, 
retted fern SBafcr aict unb fcin ©royaler, unb feinem 
©ropoafer fein @cp^>atcr mareu aire in bcr^offe — 
fonuten nber tticQtd bafur - iyarcn and Serfe^en Jjnv 
uiUer geforamen. - Qr I)«Uc (Id) fogar (attovoiren 
wffni, unb att er fa& bag Sent, naftrftriiifiA 
unbemupt, ein erflauntcS ©cfirijt ba&ei mnc&ie, was 
tr ftMcfo)* fur Un 8 ra W bcn na^n, luftcic cr rnit einer ^^^^-JTw-rerasasBHn I 

rjl 

* i- 

m If si 86' Ijalfcen SBtnbung ben (Saturn, pel abet crfdjtatfen 
micber in fttnc alte ©tdumg jururf, unb faf) fid) nact) 
afien^eltcn urn, at$ Otcne: bet fltf> nidjt (jelfen fonnte, 
bet ber Senjegung ^fofeHc^ fa tin fc^aUenbeS ©claa> 
tct flttSbracr). 

. 3>aG fjattebet Heine gjtonn ahtt batb ubel gc* 
ltoinmcn, OJcni? nmfte iljn jtbcrfj wicto 311 berutygtit 
unb er bcgtiugtt fid) son ba on ffnn feine Sebenfige* 
fdjufjte eljne 3ITuprationcn 311 gc6cn.. 
• 3>as SNitonare fefa war frincr 5Rcimmg r.ait) cut 
fcljt frfjmcrcd ©c[d;aft — nmuger bc« ^rebigcnS, m 
beg graded roegen — , unb bcr tick SIcrget mit ben 
gtfabdjm — foioicf junges feiajtfinnigce 33otf — 

— benfen imirier fonncn in ben §immef fommen 
rornn fic'lufiig finb — bat) — nMfFmSnuf)tbef[er~ 
2>a ih i>cm93utf) fhtyQlffeS b'rin — fcl)t guteSSSud) 

— cm %SM)cn bitf — abet fc&r gnreg SSnrlj, unb 
»ie(c fdjtucw 9Bortc b'vin. Sefii fain abet balb tine 
bofc 3eit — wcigc TOonnreS — *ier, funf, fed)* 
tomeix Ijicr Orrufcer — fatjen jtt ob ^itonare rotfjer 
SJtonn vicl u>ei|j, unb flcinc tfannfae iti— Hi gut un* 
tmicfutt f;at — \>kU fdjnjere SBorte nufittfenbig fer- 
ncn.unb ttictSIcrger mit iti — III. — Pu^e^ni— a 
gutcd ifinb" fefrte cr bann f)m$u — ,;aber cin &\& 
c&en wilb — cin 33i3rf;en felje njtfb fur waihini — 
OTftonare 0— no— so— no Softer — abet mdjt 
87, %0^r nur f Sodjter ^- mtb « bemuftc fi$ 
bann m fouger Ofcbe unb mit grower Sfofirengung 
bem Jungen W«m be 9 «ifli$ m .ma4)m bag Pu- 
,le-m- a Q^np— so—no's g?fItaerod)tcr fei. 

3>nd roar eftaa bee 3n^ft- fc»w Unterfjauung, 
bn bcr er $iem(icr) aHein ba8 SttSorl fuf;rte, unfr 3ien£ 
ntterbings nur nod)burftig ben ©inn befi (Banpn »cr> 
flnnb, mbem bet 2% ofi m^t SaljitifoK «lg englifcfce 
^orre'gebraurfjte, unb biefc luaiigen bann frfbfi nod) 
auf toa^aft gtnufanie 2lrt verftiimmeftc. 

SenC fonntc e3 gufeb* nidjt fanger unladen — 
bic 6c$n[it4t Die *r>« fluf ber clncn ©eitc quaite, 
Sabic nncbcr.ju fe^n, unb bic pemlidj fd)<ufc Sluf. 
mtrfprtiurcii bit er auf bcr niibem genoifjtgt war bom 
ffaubetmelfd; be* iflcinen h n feftenfen, wenn cr nur 
itberljaupt ben ungefa^im <Sinn bcr 9icbc faffen wolfte, 
■naciwen if;m bit llntert)attun a 3 n cinet ipaOrcn goiter, 
unb er benu&Cc bie erpc nur einigermagen pafTmbc 
©cregenfjeit aufiuftcOn, unb in ben ©artcn 3U Q d)n, 
— SI6er ©abic mx nirgenb^ roeber 311 $6ren no* 
3" Wen. '. v 

2)ic Sonne fHeg inbeffm fd)on aicmlid^od), unb 
cr marf fief) cnMid), ati er bie ©ange unaaljngc 3Harc 
nuf. unb (ibgernufcit, ermubct in bem @a)a«cn eined 
Owiiflcn, unb 6iltoncnbirfio3tg nieber, ton wo am 
«, bn bcrSpinO ctwaO cr^tjt % bnS rujfgc SBinnen* I— '^f»"»l<-. "-:--■— ~-^ rTT gT-W?S^S rjl-. ' T'^W?, '!P 


88 89 I wiiffer, ba& bic'Snftf uirigab iiub fete wrftfl btrtiigm 
Wit bet StanbUUfl f)oe$ &efi{;aumtcit Stiffs beutttd) 
ufrerfcfjcn fonnic.' 3)i^f;§nUcr bcm ftemcn Drangcit* 
Ijain liif te^mfitcbiguhfl bed ©attend f>ttt, unb 
QUlff) •oon bicfcm «b bcg/mnen $icmu'dj fteit toie nfia> 
fteit; bj$f atft@uie»^imb <£ittonen5ufcf)en bcbetftcn 
4)figcT effip&aufWgtn:' 

.SBo^lttnc I)fl(6e Snwibe tjattc er fo flvfegnt, unb 
wiIbcmunberrfd)eSuft^l&ffcraf6nut mil rttaenben 
©cbflnfcn. — D rote rcijrnb kg feme funftige^cinintr) 
untet fcen racljcnbcn $afinen unb bufltgeit Drnngcns 
&tuu>n bicfer 2Banw -~ uric- ftauftfte fefn'Sanoe 
fo pffl unb fttcbh'd) auf bcr flarcit tjerrlicfjcn gftifl), 
warn ec 2Ibcnb8 »om gtfrfrfang [jeiiufefjttc — unb 
mcWXbcS ©iib front in bcr niebtt-n £(jur bee 
©AinbuMjuMe, unb minfte itjm mit ban toetjenbeit 
Sua) ba6 fror}tid)c, l)eratfdjc Soranna cntgegen — 
I}alt! — bad loarai Scfjtittc — bfdjt Ijintcr ben 
DraityfltMumttt bflt fyuQtl Ijcrab — tin (cidjter 
©prung ubcr ben 3nun — tt fufa empor, unb an 
if)m oorii&cr fdjop mit fh'idjtfgeit @cf)TMen bic fjclbc 
2Birfiid)feit fcincr frfjoitficn Smume. 

„«?<rt>ie!* ricf er leife — ;" ' * 

»#*!" fagtc ba* 97?ttbtr)es unb nxnf tjalb fdjcu 
fjalb erft^recft belt jfepf $urutf, ben He ttou»t bunffen 
8otfen r)eut' roilb umflattertenj aid fie fiber tyrcu @cr)u&(i*ng frWfcfnr ffitbte rotcber jcn<6 bunffe *Rotr), 
baS flJE<m SlntHjj einen fo unenblic&en dauber »er* 
Hit), bit (itMidpit 3% bcrSRm'b, unb raftf) auf if)n 
flutretenb, rciajfe. (ie it>m frennblid) unb jtUrauiicf) ik 
$anb, bit er feff in bee fcinen (jiclt, ttAJjrciib. fcinc 
SiiaVnrit inniger Ciift'im ben tyrigen r)ingcn. ' 

S$ War abcr Ijeutc ga»j witter tad n>i(bc tfinb 
wieflnficnemSage, too fie n>ic em jurntnber ©ei(i 
jTOifcljcn Serforger unb ©erfotgten gcrreten. £>aS 
tangc ©enmnb Bon geflem facte fie abgcmorfrh, unb 
bad iSdujticrrua) Wtttetlj mcr?r wh ben fippiflcngor* 
men be9 ttmnbrrftonai ©MbdjcnS, a (3 ed serberfte; 
aud) burdj bic Socfen ronnb fin) ttieber ein bidder 
ffwnj buftenber Siumir, mit eiuein &0*gefat6fai 
gem bur^pdjten, U)aI)rcnD gruci grope roeipc Stcrn^ 
btumen in ifjreit Dfyffippdpn ftofen, unb bie - frine 
Sron^cfatbc bet tgaut nur noe§ mcfjr unb.rc^enber 
Ijeroorljo&cni > 

„38o bi\t 2)h abcr nur fo range geblicbtn ©a^ 
bic!" fagtc jrtf Kcne- mit leifcm fa(t ^raidjem Bor* 
u>utf. 

tf&mgc gcb(ie6m?" lafyte abet fcaS wilbe ffinb — 
„fong* gcblieben? tytf irf, benn u&trfjaupt fcmn.cn 
rooffen? - wunberltdjcr SRann, mic it>ci#r 2)u nur 
wo i* ubcraK fteute SKdrgen fdjen gowf« 6r'n — unb 
^einctrocgrn no* ba^u" — fe(jte fie mit Iriebttm 1 

L'fl bra 1 1 

1 
I 1 

I *..~u, ^.-^ ^s^Auui. Jwaai-WJUXiJUJJU 90 to(t)en unb ^a(& fl6flc«jflnbtfm ©efiojt Ijinju. — 
„bocf> fonim," fufjr fie rafd> forlnie jU mefjr fuj)(te 
aI6 fnlj bng *r ctrond barauf crmiebern roottt— „foinm 
irf) fjabc gure ?to#rtd)tat fur £irt), unb roir n>»um 
ir ? ?)cffm cin nscnig ju meiitcm 2iebliitg$j>ta|>c{>en mif 
icnn;§iiger gefjn." # . 

„2fotr id) I)a6c meineSBaffcn im $au* getaffen," 
fngte'ber junge 2J?aim — jd) fann.fi c rafrfj Ijofcn." 

tf ©« umitdjft |i« n(d)t rocfjr, racnigfrena fur ben 
Hugen&lirf niajt," ^iclt Ujn baS ^abqjm jurutf — 
^unfcrvgauptriiig felbcr (jnt mit febt 23t>rt gegcfen, 
b<uT3)u unMafligt auf ber'Snfcl Metbcn foUft, Bid 
bnS^Sdjiff rt>fcbcr fpmmt unb 2)id> nod) cinmal ju* 
rurfforbcrt — unb fclbf* bann rofrb cr nicjjt ftrnig 
mil S)ir fcin, — roc«u (ic i(m nitfjt bap trei&cn; cr 
i|t ftlt giirc? Rnt, unb itur crft feet 3fic SBcigcn . 
imS fo»W ©rtcfjeit Ijcru&ergebnufy %qM, oljnc bfc wfe 
mm einmal m'cf)t nutyt gfauben Mm £u fomun, ijt 
fcmc$a&gkr gcuicrft, unb a tljut WandjcS, twit rr 
fon(l w'djt gctijan fjrt&cn Untrbe." 

„Unb Mp Du meinetwegen Ijwfc Worgcn 
fdjon btu6cn an bee onbem @rfte ber 3nfcl gm>f= 
fm?" ruf»m*cr|taunr, faft erf<$wift ffl u» — ^fib* 
djen bo nmpt 2)u ja oor fWirtatt$t aufgcbrodKn 
unb bie gfliu/e 3«»t.fl*wanbcrt fein, burdj 2)ont imb 
SSiibniji, wit ben jartcn ©iiebern." 9i >,©<rf>!" focljte fans .n>ffl>f Jlinb uitb marf. fidj mit 
rnfefrer ffopfbenjegurig bie fiorfcu umbic@d)uiff, bag 
bie Toagcfcfirawtm Smttjm lW f Hue e^ u [, em a fc, 
berfielcn — „ifr baS bcr SRebe roertt)? — \§ 9n fl |$ 
ficineS ^abajen ton »fcr Saljren l)nb' icMen 2Beg 
attcin .gemad>t, unb je$t bin id) f.mfoctni,-, Sfttr 
gepern burft id) {a bod; n^t grip,* fcpte fit troffcr 
fcinju,,— gc|}ern nnir (Sa66ntl) unb — id? woffle bo* 
nu* -ni«r brtp 3)u tuit-cfn ©cfangencr im £<iufe 
fiftm bkifcen folItefL - $od) »m'r woOcn ia feicr nidji 
Rcfjn Mcibcn, icfj bin mfibc imb Ktt'mi&fr&n — 
fpmm/' fttfltc fie, unb aog i^n *tfld) ficlj, b« ©drien^ 
Pfortc ju, buraj bie fie gingm unb CittW bawon eincn 
ffcinm §figcf einpoifticgcn, wo^iuauf cin .orbtnflitjf r 
'-Pfab <w0gcl)aum unb Qttbntt wax, 

®« licg rtd) faum cin (ieblic^ctcS $lafcd|<m auf 
bcr ludten ©uttcdtvcft benfen are bad, too^tn ba3 
Wone 2Rabd;cn jept ben jungen 9Eton fufcrtc. — 2)rci 
nlebftc ^fllmcn, in tyrnt iCroncn faft fl(rf^ Obtr? 
^ingen bie Heine. ^tcflf, .unb jn>ar fo, bag bie -fa)at* 
tigenSBiaUer, wcit nad; Born u6crneigcnb, tie@on«e 
rtuffingen, n>enn fie nur wtttige @hmt)m fati) am 
©mmc: ftanb - bcr SBobm' utdt mit ekera feincn 
MIH^rtm gem Debccft, ber buftenbe anei, Mt 
rc^ mit Wa(6oiflefo>infirfhSflfi5eb!lbrtcn DieSrwf* 
mutt, unb mejire mit ©Jutljcn ub«r|lrcutc unb 311 r aHm'g ?ggTCTg * - infc3WB ^ 1 

If 

i 

1 =^-... _.-_..„[. ijfl.n„fi|mB IK! 

3 y2 gMt?«r 3ci« »on golbenen gcfidjtm fatf mcbecgcbcugte 
Draugenbiifdje bie ©ctaTOnnbc, mttyrenb efit bttitcf 
niebcrcc<5t$, mil fcingcftodjtenm fatten boppeltimb 
brcifaa) wria) wtaregt,.mft Qamftue gcjogcncrSRua? 
(eljne, bie tt>eitefrde9Iu8ftdjtauf ba8 bfaue 3R«C unb 
bic fdjfaimcnbe Srnnbung bcr 3tiffe gcroa^rtc. . 

Stall flanb lange in fdjweigcnbcr SJenninbmmg 
ber.rcUenbcn <Sccnc, init bem fdjoncn SWdbrtjen, ba$ 
i(m: ffidjcdib bctraijtcte, an fciner Seite. 

. ,;9Hd)t Mjatjr, baS.ift em licMi^ec *13fa& (fa auf 
bcr fteincn ffeunblidjen 3nfel?" — fagee fie enbf(cr) 
lelfc, d3-.ob.flc furdjtc m road fcin §era in bicfem 
Stogcnblitf fufjltc, gu untrrbnxfjen. 

„D nmnber — -Mjunbcrfcfjoul"- rlcf 9iertC bcgciV 
fleet tyre £imb crgreifeiifr — „cin *]3arabie6, bcin 
fclbft bic (Snget m'djt fctjlen." 

„$f"iSrcmbcr M — fagtc nb*r bn«9Habd>en ernft 
unb faft ttaurig — ,,£u.muptnid)tlaftern, roaljtcnt. 
bet f «cDt ©ott bad Sidjt fete Sonne auf £>itf> nic* 
Dcrgicfil unto bic Saunter fciner 2M »m £>id) ()cr 
auSgcbreitet Ijat — unb $u tf>ufl mic aud> we$ ba* 
writ, unb id) ijabe 2)ir bod) 9ftc()t$ $u (cibc getfjan." 
„@abic" — bat bcr jungc SBann,.tkf crflriffcit 
von bet «nfa«)cn, rutjrenben 9*aturltcr;fcjt beS Ijolecit 
tfinbefl. : . ' , . 

„Sa|i mtr gut fern,-' fagtc ftc abet roieber etrtjaa 93 fmmbUdjcr, „unb fffceSidj fjier^er — nein, ntdjt fo 

mi) §u mfe — ta m bis Qrtfc t- fo, unb mm follft 

2>u -writ einc Jrage beantivoxtm." 

Sic far) tym babei treuljer^g in bic Slugen, «nb 

nwnit fie and) md)t birtfcete bag cr ben 9lrm um pt 

' e 9' c ' '"P He bod) $W$fiBb in bcr feincn tuljen. 

■„Unb ro«3 TOtttfi!Du fragcn£)uf>olbc3Sicb?" 

„3u«fr'lKie td> ^rubmtm, ijoajftend Sabic — 

nber nidjt anbcrS — abcr ja - >j>ie fceigt £m benn 

eigcmlitf)?" 

' „9ccn* bad ifl tin ijubfrtjcr Purser 3famc, unb ff ingt 
nid;t fo fd)mcrfnUig wit bie nnberen cngUfdjcn SBortc 
— mene" ba« fonnte aut^j Bcr SNitonarc irn §au& U* 
fyaUtn/' fc(jle fie fcife ^inju unb cin fdjclmifdjeS Sa= 
cfjeln bli'etc iftr burrfj bie 2higcn; cS mi a&cr aua) 
im SKomcnt wiebcr «crfrf)munbm. 

„Unb JOrt« WoITicft 3)u mid) fragen, tSnbic?" 
D«3 jungc mM)tn wurbc in bem SIu cii6firf 
tedjt ftilf unto cmfl^ft, unb faf) iljm erf* einc gan^c 
Sficite forfajcitb, fa)mei 9 cnb in bie Slugcn, old ob fie 
bort fefen wottc, toie ed fd&fi in fcinem iimtrftm 
•&«S befejaffen fei. 2)ann nber fdjiitrcftc ffe mit bem 
#opf; Ijattc fie nicr)t gefunbm n>a3 fje fudtte obcr 
War fie iiber fid; felbfibofe, unb fagtc jc^t, a&cr nod) 
immcr feincn ©fid babet von tym oerwenbenb : 
§ 

r 

1 I 
J — — *»-«-'H*.-w=ii^j-,T^i; 5H3BH ,...«..«j. HWWU 


!-.'■'. 

: ! ■' If BW 94 „3fl e* nxujr, iSm* bap 2)it cm Ferani Gift?" 
: '^©enn-fc'u, rote id; gfctu&e, grange barunter 
bcrftcljfl _ [«," crh)icbertc SRcnc offcna&er cmaj l)a{6 
crfrauntfiberben ticfcn (Smfl bicfcr bod> geuu'g F>6d)|* 
fllci^flfirtigenfrflflf.— • •"-. 

„ttnb bitf 2)u em @r>n*ft?" fhig bod SKabrljen 
angftfic$. 

'Stent* fonnfc cin SJadjcm faitm berbergen; cr.cruv 
ncric fia> aks aurf) augicja) bcr grngm beS Heine* 
'Blitonnrcd unb faflte -f opffcfjuttctub : 

„Ciebed JNnb n>cr' fj«t dud) foirf) foltc ©riffen 
■ I>kr In ben Jt't^f flefcfc', bftg bic Sm^ofei! feine g'jrt; 
(ten nton? — 0fttlp.(mb vt>ir <%ifien, warn £<4 
ba* krufjigcn fann." 

,,2l6cr >rir3$r indjt fjcibnifdje ©rtrfiudje bet 

^tcrct Ste'igfon?'' frug fg n bnfi OTdbcfjcn jc^t briru 
flcnbcr. . .:. 

i,2lber 2)u gutcft JTinb /* 6at fie Stead, fage mtr 
nur ~" 

„D Mttc, Bfttf bmnttttbrfc nur mcinc gragc ton 
unb wafjr," imter&ratf) iljn aber, in fafl augfUitfjcr 
#afr baS fefeone SBabdjcn — Jd) witt 3Mr bmm quo) 
mir Rrcubcit jebci' grage Dfebe f*fF)CM." \- - 
. w 9ton fliit benn ©obie, 2)i($ ju beruftigen lolff 
i<J) 2>ir jeben Siuffffj'ug gdfai, bcr nut in mcfnm 
tf rfiftat flcljt 3>cr 8 rfrftc %jf bet gmiijofcn, 3ta* 95 tener, 6p<mier, *»rtu 8 fcfo,,. W fftb^en Sculffr 
lanba, n* u6erljaupt faf, affcr f«b^ flelfgener S51V 
ftr M SBtttWft Son bem „| r -«Be*pm abtfannncn, 
unb son wo^r tt>ir meif* -fjcruCerf^mmeii/ ftnb Fa= 
tftonfete -u bie norblia>r geiegenen SMffer,- a&er 
«t* m.cber mft^fWaW8m«B«ia*ih^tinbn«fcW 
^ntcmbfe 9 crhl f >«c3^f— »r»te|t<nttlf#e ISfiik 
Hot. Sfiir f»a6m jeboefj cin en ®a« unb cinen £ci* 
to*, ftfitf -^rifhtff mir in ben ^4%^ 
®c&raucr)cn untctfc&eibcn mir una bon rimmb* - 
bic ^roteftotcif^cn ^ricfter gotten pfor ©eifpW Me 
f^marje garb* fur unuingangl^ noteftibig m 

.ijrcmOmnt - bic fau>(ife&e« sictynai dnbtrc. SBfc 
pftni aud) •_ unb 14, sfau6e tf . ft Monfcetg 

WaS Sir am $«y». ««fl* - in ben Sempefn . imftrrt 
@o«f5 bfe Siibet fnmmer banner rabgrauen- auf. 
IWH, bic fn altm 3cit«i flefcBt 6a6en unb fur ,> 
ten ©iauben, mic bcr &ilanh W &l 0ff | w6cn p nt 
- ntyt a^ec a » ©ottrr, fonbern nur fl [ d Ub 
SWmfcifii, bra «orbEeb -tine anfracrn fpK ihnm 
Mftnta 9Cir fltauto bap bicfc, bura; ito 
frommen 2Banbe( S u @ot.e8 ^crrti^Wt fftl^Jgo, 
fntb unb neitn tie ^a^oJifrn }u iljnen &eUn, fo 8 c 
Wiejt c« nia>t ciwa mcii f?c gtmibicn c& feim biufl 
PftB floKliajc SB**, fonbern nur urn flc um ifire 
Bunpttwje am 5E(n nr bed £$#«, 3 u (jUcn. - 


n* wney-jlV.; — Trr~. w^,„„„^.' ■■."«„!,■!■! 11 
H 

I IM m I 

I as? 

.oft I 


96 „3d) &fo (l ber §eet S5ein ©Mr, ©u fott(i ntcft anbre 
@5tlcr tjaOen neben mir" i[t ciit ©cfc$> ba$ far imfi 
ita%(ifm;fo gut ©ultiflfeit $at, m fur bit *Pro? 

tcprtntm:^ . :.-.,;.<•:-. "> '., ... 

-„2I6cr/3^t tljeilt Heine ©ofcenbilber auS unb 
bieimraor (£uercn Siftcm SBciijraud) unb Itojav* 
fagie baS 9Mbd>cn unb .Menc". fafj.wie fie mit fop 
Vcmfic^er'^pannung bcr' Slntroort ouf bicfe grage 
IjftTric. .,"/. .. . ; , ■ 

,,S)te ^ricftcr, mem ^olbcS tfinb," fagtc JRettc 
lacfjctab,- „«jci(cn unlet iljrc SBetchtfiiiber, wie fie foidje 
ncnncn.bic untcr iljrct Qciftlitfjen gurforgc fh{m — 
Heine mtct bcr,3un9frflu Wink, .bcS ©cfmtaigten 
obcr fctbft jencr flutji, fyater ^citig gefpro^cnm Wtnu 
fc^cn aufi, bnmit bicfc bicSlufmcrffamfeit iljrer*»,flc^ 
bcfoljfcncn »ou wcftlidjen 2>ingen flMenfen unb auf 
baS $e((- Hjrcr eiflcnen (Sccfcu ridjten fatten — nicljt 
um jle- nn^ukten.-" -,- '„ 

„Unb bee SBei^tAUd)? — bic Jtagtttf" fru fl bad 
9JNibd)m fminct nod) beforgr. 
. * - tf €ctf|l baS jinbei roofjt cine fe!>r ncttMidje 2lu& 
legung," cm>ieberte SKcnfc. gutmuttjig — „jebcr rer> 
nunftige Sftcnfdj Mwjf/ bap foltfje ©adjen gcrabe nitt)t 
nflttjig finb gu feinem ©ottju Men, abcr gar ffiieic 
molten aud) burd).etma3 Simpered baran gcmatjnt 
fcin, bap 1ic in bem §oufe bed *§erm, in bcr 9raf;e II 97 

ir;tc3 ©defers fW»t, ibre©cbanfat 5 a.tj 90n jebfin 
anbern fremien, tt>eft(irf,en ©cgenftcmb abjttrcnfcit." 
„Unb bie !)3rofcf|"ioncii Mc3()r fjnfht — benfflb- 
fnfi bat 3f)t urn ©db fur <Sue« ©unben befenmt?" 
ingttbaS SJiab^nwicbtt unb wmmnbtefcmenSlluf 
Wit fcinen STiigm. 

** &ni '» Bn&am&tft; et fatte in feinem 
3<iwt Men - «,oni 9 f [tll 6 fjft tt bic @rf}llfe „„, 

Wen - „orr r riidjt fot>icf fiber bic ®e6rnud)c unb 
bm ©e [ft ft incr eignen SReligicn na^b^t, M fi cu , c 
motgen <gt bing babei Biel ju wm ,g fel6[t „^ 
fett ©cbmitdjctt, (ic6 j„ cilIt[ namcn ts Mi)!m 
»erftl6m letufen Ju fir,ten, frfj abet and, redjt q ut 
em, bflg bie ^rotcfirtniff^cn SO ( if,ionai C c feine Bl.lu 
am, Die fid) Bot, Snijitj nu « 3 „ scr6rci(m br . 

ober bte auf bm 3nf t fn cinjuful,rcn Bb„ fei„cn8anb& 
fcuicn totniancne fd,,,, bet !8crfuc| gcm fl d,t ittar, mit 
ben |d)warse(Jen 0atben gefdjilbcrt tjnllcn. 

„ttnb bie *Proceffi,>nen bie 3f)r l,ailct - ben 36, 
m ben 3f,r utn ®cib fttc <Sm Sutiben befommt?- 
IWebetI, (te btingettb ba8 6oIbe OTabrfjen, unb featc 
m §<tltb mtf feincit Sinn. . 

3fcn« fo5ultfr( C lac&einb mit bem ifobf. 

.,eie babm (tdj gro g e W!li)C gcgc()m gnt>| . 
T«8i* « mWid,, „Dir bm@(«,,b«i f„ bieiet Xaufenbe 

7 HESPSHHBSBHWHSagi * 
i «4 


I i i I 

I 
I ii.-i'. 


96 p fdjifbetn — unb fdjcm ba8 attein ware mcfc djrip* 
0*, bmn mfe.ift tf faft, al« 06 fie tocrg^ffm fatten 
mid). ber 'gufen ©eiten gu ermatjiun, b(e botfj genjifi 
eforjcbe6na)clat, alfo dud) njoljl "cine SMigiort, 
in bcrm @faub.m SKitXfoncit 9ttenfcr)cn mTufiidj ge* 
febt fjn&cit — unb nodj ie&rn. Die ^roceffioncn fmb 
$>ir gewig <;te- etwaS fctjr <S«tfci}litf)cg &efrt)ric&cii, 
unb e« if* bod) gemuj cine fcarmfofc ©a^^ bic iibri* 
gene, mie id; gar nictjtfflugiten rottf, urib mciner Sflci-- 
nurtft nad) audj wttcifyt wegfata biiTftc. €k fhib 
a&cr Bon bm $ricjicrn c(nacfe(yt,"imb gcljft Su 9((* 
lem nncfj, mein Sfefr, nmS bic ^ricftci* chifcycn obcr 
flitofbttctt, fo roirft ©u rooty 5)?aitcr>S fiiibcn, roor* 
iibcrlDu 3)ir mid} Point flkdjenfajaft gc&m fannfi — 
fefen cS nun proteftantifdje ob« fatftolifcfjc — obcr 
glaubp -Du i»ap SIM, roflS trie $ricf(cc fotui, won 
©oit fetter anbcfotjlen ifl?" 

„«<& ®Ptt, id) ivcip ba8 jn nidjt/' fugte bn« 
jungc SkWcibdjcn mit vedji ttaurigcr faivegta ©limine. 

„Unb roaS bcu 2lbfap 6ctrifft, mcin $tq," fuljr 
9ten6 fort, ifjrc $anb roicber ergrcifcub, „fo Ipat tocr 
TOotjlSOcandjcSgegcn, abcr audj SStcEcS fur fid;, ©olt 
wirb ttitS alfi cin afl6armI)craigeS SBefen gcfcijilbert 
— aid ben au1ic6enben Safer bcnTcn loir und tyn 
jft — fotfen loir ba gfouben bajj cr bem fdnwadjen 
^nifdjenrmbc bag ba funbijjt, auf fmmcr jura*, unb 
99 3^-^S 
iircanidjtbfffcnuir fonnen, roenn roir u&cr cincn 
begangenen getyer Scene f^fei;. glaufren bag 'ana 
WW M, m f?iner unwbCidjm vdtfrf^cn 
*ulb, unb .tufa- nun iw'eber, init fro^nn, Icia)tem &a* 
m- m neuc* Utn Segmncn b.urfm, are *$ roir 
.mtf.fflott m rifle* eroig jAmmta Mister benfm, 
bcr (ogar unget^t: bis ^uw&.WJ briitc, ftferte; j a 
ofOnte ©fob ffraft unb- n^trt? — 9?cm Sabie — 
Bfcftf ©laufce inag oft buraj" 663iwiff i flC obcr efgen, 
nujtgc @eif|(id,c gemipbraud)! fern, i« m M uid } t 
fcugnm, aOcr e6 ift i mmC r fem M|ni||M unb 
»»«MM 9^-N/ mag c6 tftffcfftt rca)t gut 
acincmt fjaben, a&cr er ubcrrnVb btc.ead)c. -n Sffiar 
r6 5?cin ^ftegroater, ©abic?" , * \ 

»^ciii/'fagjcbaSiuitgeOTrtbd;en, fcfff unb no*, 
bcnflid) mit bcin^Df fdjrittcfub - „ mc in fffcfl* 
Witt ip nf$l fo (Irnig unb cnifc unb cr ^at mit oft 

geraflt baf vmtmimMm m% gcn>ie r^t ^r 

bmt unb gute SWmf^ji.ttwrcn, oirlfcidjt ebcnfomef 
»it untcr ben (Sngfanbern, nut bap if,rc Mclrg.'on 
"^Jt tic redjle )ci ; unb ba8 fie norfj tticle iRftUMk 
Bu(betcn." ' 

_ ^ w «nb mcr |a( £>i r fcflin aH bic f«rcrf(ia)m ©e; 
Idjidjtcn oonune tx^% mciit &c6/' ida)elte 9Zenf 
— *M mntm cigmeu Jl6pfd}eu (inb fie bed) mbu 
Iia) nidjl cnlfptungen." ^B W ta j Hg i m*m ' JP.>iLi^jHi\^ i a «Jig- m ■*-™™aaps=3S7,!!J| 1 JaH rasasasaBSHHSBHBfflB lis 

u ill I 

in 


i'jf — ; "f 100 ;: r/ ^n," fagto ba«;SRafcrf)m trcutjcr^g — „n(tcr 
auf:£flrjUimormtcin frommer, emftcr, pttttgctSfiMW 
— tier fomint beS SaljceS m\)l tin* ober primal 
nuf unfcee 3nfel fjeruber unb prcbigt ftier ,-*• . roir 
fiird)t*n u'nO flkr aKc w ir)m> bum nur bfirfen bmut 
'felne'SHutncn tit- bat §nnrcit tragen, unb md)t.fafl)eH 
unb'frofjftd) feiit, unb er nwdjt urtd bad $cr$ babei 
aud) fo fd)tt)rr, ba|j wir nxrm er fdjon fclfrft 2BodKii 
frfnfl fort (fry burner nod) mi bic critfc|>£id)cn ©trafen 
benfcit irififfcn bic una, feibfi nad) tcid)*cm 93crgef>cn, 
in ber (Smigfcit crtoatrciu — CI) cr if*. gar fo finitcr, 
abcr mid)- feljr' fromm unb .cr bcfonbcrS fyat. unfi sor 
JDeintr Mcligfon. flcWflmt, itub un& mit eiuigcr Ser; 
bammnip gcbroljj, fo (SincS ber fnlfdjcri Scljrc feu* 
frijeu umrbc — unb $u bift mid) JTatyoIif ; Statf?" 
' »3d> fltfjwc flHtrbtofl« ju-jenen (Smfc&lid)en," 
fagrcSicntffafitfd^cnb, aft cr nber bm fdjmcrglwjcn 
3ug urn tocS licben tfinbcB fOtunb flppo^rte fe(jt( cr 
rafd) fcinju — „abcr furtfjtc nidjt fur mid), 3)u trcucS 
§cr$ — id) fclbcr Ijangc nicfjt an jenert <5te&raud;cir, 
obgrcicf; f!c unferc 5?ircf;e ttertanflt, worn id) fie aud) 
nicbt fur fo gefityriid) ijattc, afo Seine Sprfcfltt 5)id) 
gcfcfjrt Ijabcn." ■ 

i,9lcr) bad bcruljigt mid) rcdjt, Kn&fi fagtc bie 
Shift, unb Vrcpte.bfc §anb auf bad ^crj, ate 06 
ftc bn afles mcbcrbriicfcn molle, .wad u)i jefct ©ram 101 unb Summer madjen'motfe — H unb 23atcr£>66ornc 
fagt ia aud) bap ©oft fd gut - fo unenbu'df) gut fci 
unb bic 9Kcnfdjm Slttc mic fcine tf inbe r [iebe — mirbc 
cr bann ba \o Dart unb graufam fhafen fontim*— 
licber ©ott," fc(jtc fie mit rccrjt (reut>cr 5 i 8 cr ieroegter 
©timmc tfiijit - „fc$ modjtc fa ntc^t cinmaf cm 
ffcmbeS armed Stkb fur ciit rucnig ©hittjioirtcn ijarr 
ftmfffl — tiienvrniger benn mcin cigencS." 

„Unb gfmibft ©U, Sabfe, bn g ^ @oft cin 
$arabies pmSiufrntljaft gcgeten unbffiucr.ffioV 
tUtngm locii mcit won bem ffieth^ f)a6gieriger fakfy 
tcr ^enfdjen gciegt Ijatre, ttjo-ffc 3flf)rf»unbcrtc long 
bieginfac^rjdt C(jrcc6iticn unb i&r@(ud bew^rten, 
gfimtfi er auf.@it4 «nb woITe ^ud) (trafeir fur ten 
fa(f«en €»(au6en? — ©iefj mcin W&tym,* fufjr cr 
bemegter fort, n(5 er faf, i»ie f.e f^m pifl uilb auf. 
merffam in'S 2Iugc fd;aure - „iucit u6cr bee SBeft 
5crftrcut (icgen nori)»icre victc Srtiibcr, bic uicf ^iiu 
b«t put grower finb m aUt biefc 3nfefa — unb 
OUf il)i»en koo^ncn ^enfcf)cn, Dcrfd)ieben an gnrbc, 
an tforpeibatt, anSprac%c unb an {Religion — mu 
iiontn finb (Sljripcn, SOHQiohcn Wuljamcbancr, SD2J(- 
lioncn runfi tuir ^ctfcen nenncn, b<id r;ei(ir fie fjaBcn 
W) «)rc ©otter fcibcr ocbiibct unb ffjem ©eftrau^c 
bie n>ir nidjt t?erpct)cn obcr nitfjt ancrfrnnat, aber ftc 
Wm arte flfucfffff; _ ^ Pon $j m 6wr||e mi-^:-' -y -^ '';••,'/?•' ■ ' " .-' "j- ' %' ' 
&•' .■■''•■ %i : ' 


' 


'■/•-■' f' .' 


102 


fil ' •■'■: ■ ' 

gamiftat unb ifjrcm- burg crimen SwiBm';'— fallen 
flc brinn pb Wann itriefte uiitfreittrtnbfr fp Rime* 
Re Faum jc ; : fouferoftu »crgfe0cn, nte bic Gtyrfjtot 
fdjoit untet jf(jg' bc6 ®fau&cn$ megm *rgoffnt (jatan, 
unb taufenbe r-cn S.ujrch Ija&cn Re fo, runb inn bic 
* ©rciijcn" ifjrfpficfjcr Sorter |eW, unb Gtoltjfont 
„jttim lifdjt. ©<>«, meinciSnbic, bmxttpU unb ffrnft 
ober bcfoljnt bic ttaftjfa .nnd) tyrcn §anbumgm, 
nid)t.Mdyit)xm®t<ri&m, — ifjm ;ifi bet ©cgcnftonb 
jjtcid), 311 bem fid) baS^crj uxmbte,; main ba&$er$ 
fetter trcu unb rein unb fcmcr'Sicbe D'ofl mar. <pa 
I)afl $u liicint Jftcligion —$tyQUm$*tm oofe 
.&anbhmg tragt atia) jUjjleia; tyre Strife in fief) 
fcl6fl •- mffer (Stiffen ip bet .frengjte, uncrfito* 
lidulc Su'rfjter, mtt bciit wir dm aWcrfd>n>«fktt fcrh'g 
werben funncn, ihtb nn'rft uns baft ntc$it$6feft aw, 
bonn fornfm mir aitcf; gctroft ban -Bfaucit ©iinnicf 
ba broom' ir's Shifjc fdjauen* ?I6cc f)crjigc3 ffinb, rag 
mie) mil ben tn'iim empen ©cforackii auffjpren, id) 
bin jn fcfn SOh'fftonair, ber fiber fola)c @ad)en ©run* 
ben rang reben ftartf, uub.modjtc cS nmljrr/aftig am 
ivtnigftm.mttcmclpicn, roebcr bic fatyofifdje nod) 
*>roicflanrtfcr)e Religion 311 »crifjeibigcn, imb SItfce 
mnd.bariit an ©cbranericn if}, "jju rccr)tfcr(igen. — 9tfit 
SUlcm tiMtdbfe Wahir an Return unb $crrK*feft 103 

bictcn fann r>icr auSgeftattcr, maS fbffcn wt* ba fofd> 
rraurigc ©cbanfen qualen." . -. ' — ' 

'„£) ©abic, M> bin in meuient Sc&cn nod) niajt 
fo guMicr) gemefen, a£5 k btefcm ShigcnMicf — mir 
i(r CS, ale o& erfr itUt, <m Seiner <5cife, ber buitHe 
©*(«*«• flcI)o6cn ware,- ber hit baljin »or nullum 
funpigcn Scben in feiipcrer 9?arfjt fldegen. Siaftfofl, 
nnb Mr ffocm inncrn ©rang gefriebm, bem id) ttU 
ncii 92amcn 511 ge6nt -wufitc,. fagtr efr mid) in ber 
SBtlt imil^er - bic 9ifnranifd)m SBufiai unb.€ana« 
MHfn 2B51ber fomn.cn bic ©erjnfua^t niajt befriebi-- 
gen b.e mid> rocirer unb weircr fcrang(c 5 at& ©otbat 
30a id) in bic Siaubftaaten bee SUgicrcr — urnfonft 

— afc Sagcr in bic gctfenge&irflc SlmcrifaS — um> 
fonjl — fcI6fi bic Sec verfudjtc itt), unb in ben <$'\& 
meercn bc« ^orbcnS gfaii&t 1 ic§ »icCfcid>t ben $unft 
$u pnben, ber mir iiie^t 8ia|r noa) Su^e ticp. 516a- 
tbie ©pott fiaiig cd mir ubcraU entgegen, unb bad 
rolje toiberria)c2Scfeii meiner ftJtcnUmgrfsnnfljWattg 
mid; ciibM) aud; 511 bem ftjftti entfa)cibenbeii @d)riri, 
bic mir uncrtmglld; gworbenen geffefo fl^ufd)uttefn 

- obcr barubcr 311 ©nmbc $u gcjm. 2)a font id) 
3)i*/@abie — unb i^j ffiljlc nun — mii fube&l* 
ocr ©rimine, IjnUt td in. mcincm $erjm micber, bap 
pu 6i3 feft ©abie bafinur gca()nte, abet fo I>ei(i cr« 
fcfjnfc 3ie( gemefen, bem iiicmc €ee(c cnrgegenfri-eulc. HH55RHSHS ■■■■■«■ .• i04 8Brrbc.mdh«M»-_ [ fl p u»s mif bicfcr frambu'a>n 
3nfer, fern von ben e OT flcn, bcm geflHjffofm 3Sefc 
ben bcr .Sfflrf*, unfrc $chium) grunt>m. — Stcf tin 
Snub ; fcicfec.«yn(mcn.tterpctfr, von bicfem fodjcnbcn 
£fmmet ft&erfpamit, oon biefcn 6taum SBogcn um= 
fruit, an Seiner ©cite, Sabie, unb .bic ©eft, bie 
mir oig jcfrt imr cine faftc fccublofc etra#e gemefen, 
mrirtm 2Banbcrfh6 baraufju fe|,cn, nmrbe mir sum 

fkmuL* ■ . . 

©: Ijattc tyre rccfjtc #aub, bie fie if)m wiUcnlod 
uoerlfcfc rclbenfrfjrtftfW) in fcmcGc.'bm^mnbc geffl^ 
nnb fcfjmtte mil Jcucfjtmbcn Sarfcn unb Vdjgcrot^ 
ten SSangen bent junom fr[jonen <DMba>n Mttcnb 

m siiigcnrfjt. 

<5<ibfc fajj mit ffopfenbean Screen unb nicfcer fl c 
Wrfl9mcn?hi3miK&ni!f>m - - fie W av rcd>t raift 
ja fflp traurig gettorbm, unb fd;mitc fongc (imicnb 
W (leb niebcr - ci.Midj bfirftt fic Unebcr $u if>m 
«uf, fnO u)» mit ben frcucn,. in eiiier Sialic fd)vjiim 
I'imben fhsjen on, unb fagtc mit feiffr, faitm pr* 
barer, W'c furrrjtfamcv ©limine; 

,,Unb wmitSw rofcber NgbvR wn mir?" 
^fe - nic — ©nbie!" rief Stent Wbrn^aftfur) 
«nb vrcfte, fic nn fid, jictynb, etotn $ei0cit, p^ffi, 
ben Sfo$ auf i^rc Sippm. cic butbetc ben ftuf. 
oljnc ton 311 cno.cbem, bamt akr jirf, ranflfamfefocm 

9Jrm fnty'c&crib fagtc ftc leife." 

„TOft $u mtr.ctroa* vcrfprccfjen, Dcaie" ? H 
„3lU*ed, Srtbie, waS in mciiien fltaftm ftefjt," 

ricf !Rcne bic £anb nidjt fdffenb, He er nod) in bcr 

fcincit fjieft. 

,/Dann Dcrfprid; mir/' flfificrte bag fd^nc, jc&t 
rltf crrot(,enbe 2Rftb«cti, „b<u3 3)u baton nicfit ttifc 
ber mit mir rcbrn wiiift; bit mem Safer, bcr Eu'f* 
ftonair gitrucfgcfrl;rt ift, linb" ^ jf )ce @|j mine Wflr 
fo Icifc gradrbm, baf er bic SBortc faum vcrfttlpn 
Tannte — „iin*fg acta) 6iS baEjin ntdit nricbtr Hftn 
miflfh" 

„€abic! u — 

„9Jer|prfci> mir bag — nicfjt iuaftr 3>u [«aj efl 
mir $u?". oat fic bairn imb fefjnutc itjm baki fo (icb 
unb unfcOuIbSUDlr in tkfbfa&tf er rin$d%m 
bilb ]U crbftrfen flfaubtt 

u 2Bic fonntc fcf) 3)fr bie rrffe Sitte abfdjlagen 
©Abie" — fagtc cr mit ticfen ©efnfif. 

©« M ber fap traurfgc CSrnfl »on bm 3ugen 
m mtofyna, mfc bie eonne mit> tnibcii SQSoIfm 
WoWtcJ iUcr arauc wogenbe ^afitfctbcr 6ricfir, fp 
»6i-rf(og rfn frolics S flf (je(n bic cngelfdjonen 3ugc. 
^ i&M i\t gut »on 2>ir," fagtc fic mit iitmgcr 
§rqBc^eit— „m ifi rccfjtgut von ©ic, nun fdnncn *&w ^m*m ■100 wit ia aun) aufammtfuburcT) unfcre Serge wanbrfn, 
ittib ttMtoJDf broi |Hffrn 6faucn . SGBufirr -f«l;rcn, 
m untai bfc taufenb Efrfnen bunfen. gifd)d;en jmf* 
frfjni boit -<£orAl!ntMftcit fpterm unb fit& t>afn)cn — 
fonft ftatte irfj mfdj [a Wttyk serfrcrfm mfiffm A -^ 
m Be M^ tfvt r ,Unb nun hmm mdn 
Bwunb -. SRftoaoif tfer)t fa>n ba untfli »or fciner 
Sfjfir unb fdjmif (itf) w m tt nao) un3 rnn,. er (jat 
iMtr 9M ; r Omim njiid $« nfcftt fin ©tfe&.faflcit 
bnrfft imb. fl cam9i6oibfonim id) unb rjo(e£>itt}-n&.''. 
„Hnb jc&t iinttft 3)u mid) &crla|fcn ©abie?" 6at 

i,2)u muSt 3>fd) je^t (djoai tin Siddjm mit » 
Jonarc «n^l> rt rtcn/' Ificfrte baS junac 3Kabd)m 
Wfnfa), „ici, Famt Sirmdjt Wen — mk firtb oUt 
twin ben gunscn 2(6cnt> gufamincn," fatcjic troficnb 
WU-jmb ai* et> fa nebcin 3krfrrea)cit einrn v\eU 
Wit 311 $nrtlia>n 5lbfa)fcb furcate, gftt fee W>ie chr 
3ty burdj bic eciiciMfdjc Mcfct nariirtit&cn Snubr, 
"nb war. fm na«;flm foment im ^irfi^t ftp 
fd;nnmbcit. ■ .; - . 

- 9iciuS bad §cr5 Doff unb ilfecvgaictrfdj, fnp iiorf) 

cine ia»(jc 3cit on biefem munbcrrtefifrfjai $f<u>, bcr 

ifoi bur* baft roue Unb fo gewaftig. in fc.'nem %& 

W flufocfcimtc ©efufji ffemfla) Ijeiiig genwben war 

?r Otitic <$rtn$ baron. \jergcifen bag bcr Heine Sfflif* 
fionaft mit bem gffen <mf tyit roarfc. SeRomcrjr 
barfjte biefcr abcr btam, unb ate ber frcmbe 9Bi— mi, 
roic cr if)n.jc&t finnwr famuiqernb hamtfc;- gar nidjt 
foinmcn njoirre, fdjicftc cr feme gan$e ©dr)ufc nncf» 
alien SKidjiungcn <mftfimbfrf;aft and, uitb9t«rjM 
lid) balb v>o» brd- obcr *>icr junrjen nacfrcn ©urfd)c;: 
aufgetrfcocn, bie it)m Cadjcnb unb fdjrctcnb cmt SScaffc 
3«Mfl fcrtpfaubcrren »on ban erfeincSi?(6c ttcrftonb. 
9cut baS bann imb-waim wieberfclj-rciifrc 2Bort Mi- 
tonare ricf tyn fcincn Kernel fmmbfii^m 2Birn> iit'5 
©cbflfrjintfi juriirf, unb. cr foftjtc bermuntcroi ©a^aar, 
bif/ < roW.iittraiiKa)g«i>Drtm, iftrt um^tong unb um« 
jubeftc. -•.'• 

-Scm f fcincn ^itohacc fcf)icn ubrigciifl cin ©tciit 
wm £crgm 3u fatten, a(d ec fcincn fc Ijcifi crfcfjntciT 
Oa|J cr&Iirffr, unb cr Dcrfidjcrte rt)m, cr ^«fcc frfjpn cine 
vodc ©tunbe mil ©djincr^cn «uf il)m gemartcr, inbep 
ba6 ^ffen iua^rfa)dnlfd) fait gciuorbcn unb »crbor= 
hm ware. . - h " •,* ■ 

9H(tonare : $oat <&n »icf 311 gutmutrjig 66fc ^ 
mcrben, unb ate S&nc* uur tft^fig ^fai^tf, unb crft" 
"lit ifjm jipqfe? unb fncfjte, fjattc cr an u> fcincn 
SKanirgcninbcn; cc nnnntcDienc' ben beften aBi—wi 
bn; cr jc Jjcfcf n Ja&c, unb bafi rooKc »ic[ fagen, Wm. 
cr fei fa; on efnmol flU f ^afjiri gemefert,. iwo fie luilb 
ijmimncfcn, unb cr^afilic iijm nun fric foiqtm-Qfc ®»%5 ra^^assra-rssHesrasasHH ...WUiA'WMH 108 f«i(6ten '-mid bcr ,i«m fr5^icf;cu ^eibcn^cit - wfc 
H?B rjicr graftal unb gctric&cn rjtai — natfir(id> 
bomatt, n»fe critic veraa* r>u TO ifcfrcn, *fe kPiC 
nod) cnifcofidje 6tinbcr marcn. — Sluct) nuf k(i> 
>iiofc ©egcnftfnbc Jam cr cm panr SDM micbcr mi 
RHriN/ ofrftWcJ bictfcnf, f ftfl „( ba0 f6m fifftfh 
JWBf, dfctfpte'jh|fc Sim mcific.i fa>er$tc tf 
■On fca|j fern Srttec fn bo: £cffe fri.i mufjtc , bc.m 
ccr roar, obglcidj iIjiii bic Senate bamafe fcftr 
5«8*W# dn Ijcrnnnrfiflcr $eibc gcMieben; mis fc.V 
ucra m$m frf)im cr [iff; mcnfgcr ju madjen. 

3ff"c O cioa, m fiftrignift (fcfo fc(n -gaiijed Scr, 
twuat, cr 3 ci fl tc ifjn. fciuc ecOrcibbridjcr unb ftcrfjcn* 
M**, i« fogar fcin aaaficiligftcd, M uiidjrMe 
SofiHncnl fcincs Mens — efn Sfyjom Woe ifim 
»wi bcr OTifitundgefcnfcfMft in 0-no - m^rty^f 
luf; Oonbon — auSycftcllt mt, unb (ijn l,ier M 
mm^m „$ccbi<jcr in bcr 2Bufk" ancrfaiintc. 

3)fd)t ncbch bem 3>i>| wn ( rt9/ „t bcr flcincu 
ScD^OIrtbP 3 u bcr cr Hen* flcfilrjrt for*, and) cin 
J* 1 ' m '* 1 P* f"»9«* aocr 3 icrrici> gftirbrfMcft 
Safldjcn au3 ©aiibcffjoli, b«* er abcr, ate Htntt 
Huff frarauf fief, rafefc bri ©cite 311 fa)fe*cn unb mit 
bancocn liegmbm ^opicrcit p bebecfteu fuajie. $*> 
burrfMvurbc abcr bc« jun^cit granjofen Krugierbe 
icae flcmnajf, bcr r6 f«nf| vidkidjt gar rtiajt beadjtrt :■- m 

M«c, unb cr braug nun barauf bag cr if.m g«fa< 
ma3-fo ©rbnnintpvolfed baritt scrboram fci. 

WitonmiaWtuft a_«r nidjt mil &r ©pmrfjc 
JttWt*, cnMidj nber natun cr -b«6 .jfafta)en Dor, r>icit 
e* nod) Tine gan 5 c gtft („ng f R bcr &mb wafrcnb 
KinSlugc fajl mir cincm ShtSbmrf con flnr)anajia)fcft 
oarauf ruljtc — unb bann ram bic gan^e ©e|d)idtic 
(jcrau-a. 

^ DJJitonarc War. in frur>crer 3cit — ate cr nod) frit 
blinbcn aitfctfidjcn ^cibmtijum gdcbr — cin vor^ 
tnf iicfjcr unb in bcr 3^at bcr §nupitatti>wircr bcr 
3nfel jfajcfm, unb bied-JMftycii mirjlelt fcinc b,v 
mafigen aBcrf^cuge bie cr fe&r aunrbing* iun)f inri)r 
flcCraucr>tc — bain „hodderAu-e« VonSafjitt Ijaltc 
if)m bic Slugm geofihet ^u toad biefe flbgoHifd;cn 
*«"bniffl)m ©cbraurfjc fufirten — abcr boa; gci»{|fcr- 
»mipcn nod; a(d cine «rt Slcliquir, von bcr cr fid) 9f! 
»if fc^r fdjnjcr (;ftttc ircmicn mogcu, mifbciua^rtc. — 
Sroo fccra freilid), bnf bcr Heine ffltftim 2i«c3 
aufoot foiiuu ®aft $t uutcrfjalten, n*arc bicfem bod; 
loo I)( bie 3cit wU$t gar iang .gneorben, benn cr 
fcfjinc fid; naa) locit licocrcr OcfcUfdjaftj ettbic lic$ 
("On o6m mid) lu'cfjt fo lange roactcn, unb btc Sonne 
mv itud) incfjrc Siunbcn M/aft fie 311 itnicn in 
bit ape (Mt. - Serf; r8 n»ar n.'cfjt bicfctfcc enbic 
»oit JfurcSRorflfii, a(6 fie (debt gcfdiiir^ ba^d;uf s nraresss mimm*. no tctrudj urn ben narncn jOberfdrpcc ffottcmb, mil n>i(b 
tangenben gotfen, 5*«fl«o«;ctcn SBangcn unb tiiftm, 
Dm 9u m ma ban Suftyt fur.m fl . 3)as Witt 
ecfntfkrmrf) [jnitc fie- nut ton Mugm, mtfr (Suro* 
Hiftt)en ©pnn*«fltfgm»cnb vcrtaufty, unb suemi audj 
WW 3«fl«i baffflDc Jic&c Saajdn geMicfcn war, 
fdjicn He b©a; in bm roentgen ©uinbcn crnflcr, 9c* 
fctftcr, j« Attn gcnwbcngu fcin. . 

gap fdjuajtern rcidjte fie ban jungm Stoma bit 
A>ib, unb Re flmgen, a(3 fte bnib barauf b«0 $<nid 
mixtfm, m^l ciiic gauge SBcife fd)ftm 8 enb nebcu 
cinaiiber Tjcr. 2)afl tula ft* aucrfcalb, &n& (ctn> 
»t Sinn (icp t(>n nur fcin ©jfef, bit ©efigfeit bed 
WW 9lugcnWcf* ffijim mfe-jBaUe^mi fit fal> 
b«f c* fcin Safvrcffjm von $rutt SKorgcn fjieft, oe* 
lor ba(b gfcuftfafla jcdc 6# ffl , jebes angfHicjt, fie 
bccngcnbc ©cfufjf, unb war, afc fie faum ben bunf* 
fen fallen be* 3Bn(bcd Dcrrcren fjattcn, gang tote 
bci- bnd frtyriaje £uib nn'c fritytr. — 6ic fdjerjtc unb 
fod)tc, cr^ljirc beingrcmibc caufenb brpfligc @cfd)id)= 
ten, 6jf#riro i|m tyre -frfijerm 3^ngc unb @c6rilu«e, 
flwrf; ba3 fd)6nc XntyH brutal, too ifrrc Gftcnt ge* 
jw W> unb wo icfct fmnbe Wcnf^eu $u1 unb gemb* 
fd;aft gefaet u.u @ 9tt te 9B0|ht # unb finite u)n to 
fca emeu fcbmnlcn qjfab cnlfang, unler uferftngat* 
bcnGocrtpaunctt l,m, unb Dura; fwrfjtocbccftc ®ufe* 
t»en, Srangrn unb Srobfhutjtftmiiicn imdj cinem an. 
beren fWrien ©nmbfhitf, baS $u enter ?Irt Geninfc 
flarten cingefidjtet fdjicn, a6er auq) mil finer 2Kaffe 
grudjibdumen, wie Uppotappos, Coffee, 3uomol)r, 
©anaiien unb anberen bcpffaitjt mar. 

SRfc bee unocbeutenfrcn Sicbeit gab bie ©rbe ijicr 
fea* §tmberrfaer)e bed i$t anecrlrauten .©amend gu* 
nitf, unb Rati fifaubtc in feiucnt fic6en fcin fdrin* 
red, fjerr{id)frc5 2anbgefciit 8 u Ijabcn, aid biefc ((cine 
3nfcL D lute gem Ijatte er jefet jit bent SRabdjcu 
i>on iljrce fthiftjgm £eimatr) 0tfprod;ch, nber ate ob 
fte fu§lle baf foldjc Qkbanfcn in ifjin aufjtcigtn moa> 
ten (tnfte fie it)ti rafa) unb gefc^icft nn'ebcr baoon at>, 
gcigtc tfjni unb pfulcKc fur u)n bie iJttfdjfebenen fafiigen 
Srud;ic unb fur)rtc tlm gufe^rait ben etronb l;iiu 
unhrv wo in cincr itnturlidjen HeircenSai em fdjina* 
• M Iftngc« (Eanoc fag. SicS 6'rflirgcn fie unb fu^ren 
6fnmt« in ba« fpiegclgletUe unb crifriUrjelfc Sinnciu 
luaffer, bcu5 burn) bie aupcnierainraufmbm Riffe rw 
jeber einbringenben ©ec gefrfjflut mirb, uub "fo m 
unb fricb(id) in uic geftorter SRllIjc Hear, a(fi biefc 
fd^nen^fein 6(4 fejt fclber (in ipcftnt Ocean fagcii. 
^ -Scfiie' fjatfc fruljcr uon) uic bre ©ilbung bicfer 
(SoraWcnbaume, ticf tmtcr bem f farm gCaffcr, jjcfcljn, 
unb cr trautc fcinen Slug en Fount affl fid) an raeijrcn 
SteUen, 3 u bencn fr)n Safcic jepr fci6cr ijinrubcrfe, ""- »*» ■* ™"-**'— A-ii^JMaai in ii i ii wimiiii 112 m grtroenfoicl unb. ffonn cine gun; new irie fle«r ? ntc 
Sfitft T)or-iI)m eroffnctc. & foitntc fid) nic^t fart 
Mn fin ben, niit £au0af4ricfft .toatfrfnbrn ©nip, 
(MR? unb ©ilbcrn unb €nbtc Jjntfe cine orbentiirjj 
finbiftc grcubc bnriipcr, bag e$ tym ft) gefiei [jfer 
branfai an Dot ©ietfen, bic audj i()r Sicbfutaeauf, 
cnttyaft tvartn. : .. ' , - 

. ^Shm Sir m fo gcfnirt," fagte fie cnbfid) to 
d)cfnb, milt id) £)irf ; dtujj j U nirinfm (g omnci , gflrfm 
bnitflcii, unb $ir mcinc ftcfnm ©ofo* unb eilbcr^ 
BMm Acigcn; bic barfjt $ u mir a6cr . ni ^ fd)eu 
mncfceii raft bcr $mb obcr bem Dcuber, bmned fmb 
yflr fuedjtfrunc Heine Dinger." Unb wfi^ttfe lie nod) 
fprad? Icnfic ftc ba0(Sonoc ntrfter ben ttffftai 311, (.free 
bfc defc, bunfetbfau Minute ©citcufatjr*, in bcr 
Wfifl grofk Sootc.bie g fl n 3 c 3nfc[ umfcgdn fomtfm, 
wfeber in flncijcrcS differ Jinem, t»o bmifrfbraunr 
unb rftfyftg grniic GoraffenKiumc an »ic(m ©reffnt 
fcl&|1 bid S ur Okrflnrfjc bed 2Bnffer3 emjwragten, 
unb bann wither, »on bunnen, fcincrcn 3n>cige.i unb 
Stanm burttjnMWai, »cr$aimifjnm|)ig n'efcre eteUcn ' 
nUufdjcn fid; iiVfjcn, obcr ltmgabnt. 

Ucbcmfl n>immc<tc c* l,icr won fleincn fifount, 
flrifrm, lueifjen, votfjen, gefireiften unb gcfletfkn gifa> 
mtMfymm unb einjeOt fe^minnni lie [jcrum, 
•P <■!• ob cin Qrte aioif^m lie chnjcftlflgfli pfc. 
. ... cMikmnfaitfmb, wemi f.c ir a mtwc nur <g c f llr ) r 
jii fiitbccfcn fllnubtfii, <l6cr Drum m.d> gfeief, »,>(,„ 
»fc ubcr il;rc ungcgniittrtc gurd)l Bcfa&nr, fc$ fan,, 
mriiib imb bit crff imtcrtrocijfiicn S^tfe auPfl Store 
bcgiiincnb. ', •■ 

Sfend lopBtt [,i ct mit Dcin 6«noc Furje 3cii ftirr 
tttgm, torn nnmbcriitfjen Stcil.cn ba unlcn ma, 
ftfrttttn, ifsfiM licg ir,»nW,i - „i„ Ir nod, r , |t . c 
©hedfe," b„( fie, >,„„ follfi <£„ J,;,!, fnt( ff ^ m| 
«H ben §ctr(M;(c.'lc]i.bov Sicfc." u nb fcn9 Kllbet 
flcrfci- einfeocnb, ttfeb fie bn* rebate gd^qcug mfcfi 
fuvrf) tic, »ont nm Sug feirf,, m.ffrS«fmbe gft.rt, 
cinetarflf jw, too cin fterfcr Swaffnamrffl eitn fiber 
fc« D6rrP(6t-fccs mm wrnifltr. $icr I,iet( fi c 
ploHI'rf) B«8m unb ben 3awf 9 tcfajjfcitb, ricf jie 9ten( 
iu, ten Stein bcr worn, an c£ncm Soflfrfl Defeat, ,' m 
S3«fl Iicgc fjict Ijinaua unb ob™ auf bic Sorattc p 
mcrfen. Menc i[,af bicS, nnb ,1c 6rq^m tabued, tat 
teanoc t 6„n[id, v , or Qi nfa . m „„„ „„ „ fv -^ . 

etio.iu.n S , fMprft e« bn« S3«,-f|ci( g ef tntl ete, frtO (,> 
goi W* Cine flciite SBciic fonnte K«,f fl 6er nodi 
Kitp unttr fid, ertcnnwij ta« SCBaffcr lunt nod, nic&t 
"WJWI »nt bic Heine gifrijioclt t.umien, bind, 
»o» p(6 S (id>c erfdjeinen bes Qoorte gcrtort roorben 
SoMe fcflW a6cr ben ginger , 1u f bic Stftm imt fee 

1S2K *?.•*■*■*»«*«»«»".• s >«»T'53»^.u.r^.;.ws , aLyj/. , .iua,5VJ. , ; , .^r?r: ^*- H 1-WR ■■'■■'■ ■■i l l ■ in-nai' 1 

I 114 3)ic(Sorci«m&rtiimcf^icncn $icrcin«i fprmlidjcn, 
DoHfomincn bidrtcn tfmnj 3U 6i(bcn, bcr ami intfen 
mtflteiocnb, crft hnd> nujkn fin wcnig nbwigtc unb 
gcrabc 111 bic§>of>c, on mmufjcn ©tcHm bis ff(bjt 
jut D6crfI5t§c bed 933affcrS cmporrcidicc. 3)er iimcrc 
JRaum modjtc uiciroi^t p^g g.ifi ,' m fcurajmrffcr 
fjabm, imb-b<u5©an3c g ficf> faft cincr mifgcbrodxncn 
Stfcfcubfomc, bic au« iijrem umciftcn tfc(d) tmnte 
5<trfigc gafcm aiiffdjicftf. 

5U<er bic Sutmc lebtc — f>icr unf b<t, lief unfcii 
aufl ban £cfcj} fortius, faiacn cm pnar flcinc gff<6* 
a>n <tufgcfd)of[cit ale, main fie tccogno^ctrcn moHtm 
06 ■ bic ©efafc uonibcr fci — bcu3 t-miHc Smioc b«td 
mfc fciiicm (£d;attcn auf bem 2Bliffcr fag, matljtc fie 
uictfcidje nod) mfeimuift) — ater nidjt iangc mci»- 
— Tie wrfrfnuanbm mifber, unb g(ctd> tommf quott 
c0 ouft rtirni aBinfc(d;cit unb @paftcn ffcauffaSfyte 
rm tmbWaffen — (iHcgnrku wilb mib Bnntbura> 
ciiwnbcr, auf unb niebcr fnljraib, IjcntbituilbljiWiba* 
fcfiicpcitb. 

,,EUa, eita!" ricf hi (gflbic — „iaj jii m« — 
uitb ail g(cin)cr 3cit Wmf fie ffci'nc tfrumcit inbeffen 
Scrbr6ffcf(cr SBrobfrucJt nuf bic Dbafadjc be© SBaf* 
fcrfi. 3m 9?u Icbtc bled, Bon alien 6citcit fc&offcn 
fie (jerauf, fiinf |«f>S mana)m«f cine ctnxtd gr«(icrc 
Ararat faffaib unb bamft iitebrrMudKitb, anbett an III * i# Mian -ctaad gu grojjcii St&f fjmmifro^nb, o$nc fan 
etanbe 3 U fein c6 ju 6ea>a(tigcn, unb umber inibcrc 
»cf> nut ban flUtfm fcflinlfimb unb *>of>f babci 
fa(;rcnb, . 

fflKt bcr micbcrfc^rcnbcit 9iufjc nmrm <iDcr fiua), 
unb gUijIcicE) wit ben flcium wuiibcrttirbrirfjm 23c* 
tottptom bicfed cig«nU>umCid)c.i 8ufem$afW,-bcjjm 
Scinbc ittriWflrfcJtt _ a mi gro p c briHfcloKiwtt 
gifdjc, raft brcitcu gftutfem unb ffitfifa) Mifttnbm 
SJugen, mofjf grnije jmoff 3ot( fang, fur bic fit urn 
3ttf«djfli dinger abcr muiirtid; cntfc$(id;c Uugefjcucr, 
fainm nn bat auptrat 9ianb betSiumc, beren Sjwfc 
fen ju fa)ma( warm (icbur^ufoffen, obgleui? fie ben 
frfjfonfcrcn 3itnwf)itcm frcim 9m, mi) QmUn %c> 
nugmb wti&tm/w fcfjnutm mit (c&niiubiujni 
93iirfcn nan) brn birhtgebriingten erijaarcn folcii beffe 
filler Scrfcrbiffm Ijimibcr. 5)ic ficmcu SKngcx fd;ic* 
H«i abcr mi* guf 311 t»iffm bng ifjncn bcr gdnb Ijicr 
im Snncrn nlc^fS nn^abcii fonnc, nuggcncnimcn cr 
ffltn von »bcn herein, unb ttann iDarm fie aud? mic 
bit 5Sli^ -i! ijjtcn ©c$t«tf»fnfcftt. . 

SWan^mat mngte fid) nud), fcibp bedjt umcr obcr 
ifow ben Scmbcii, ein Icic()t|iimige3 gifd)ri)cn Iji.uuid 
«*** Srcie, gcrabc aft ob c$ bafi Onge^net »erf}6r> 
ncn moi(c y ctjc bfefcS <ibcr »uv im €tanbc mar fid; 
»«d; iin» im^nnienbra, obg(cia) b<u5 oft rofd) genug r.!L ._.. yjmm Iff 

I 116 fliiifl, mt icneS fdjon micbcr jmifdjoi ben gacfinen 
?PaUffaben r>mcmQcfd;aipft , unb cr^afjrtc nun nxn> 
fdjeinfiifj ben anberat ha briuncn feint $rfbciii(jiMai. 
@o trtefcen fie Ijier brnufjcn, In ten 2t3unbcrn 
bicfer fur Rene* jebmfatti natal, faft aanfccrljaftm 
2Be(i, He tic Sonne qto^ unb glufjenb fa bad OTccr 
taucr)tc imb Stem nad) Stem am Tcincui $imincf 
auffunfcttr, unt Sabic cr^tjUc bent ifjr grgciu 
iUcrft6ciiben grain* »on bem fSiffen grMm bkftf 
9anbcfl unb btm ahirfflajeri Men bnd bic Scunner 
bcffcOtcn fi"u>eu f on ittcii — warm nicfj toft DofeSttcn* 
fdjen fca, bic (I* [tfrrcn unb ftfnftat, imb Seifccm 
fd)rtftcn in itjucn mcrfteii, bic ttnicn in friUjcrcn $& 
lc.n frciiib flHuefci!. 

Stall l)fittc bic Hatty fjinbiirrfj bfefen Sickn toei* 
rf;m ^oikii imifdjm mftg.cn, abcr bad EMbdjm fenftc 
cnb(id>, tafr ■ frinen ©ittro mid; uftfji ixuwifcfjrcn, 
baS Ganoc 311m Sank jwurf, amb jc&t gttat gernbe 
bec 35i>(jimu9 t>cd ficinrn Wtomxt pc, brr fie fa) on 
m. Offer crnpfma »»"> lie rt»afi imarbiiibia, ernjartrt 
2U fjafiai frfu'en. ©r tyat and; an ©abic utcfjrc g*a* 
J)C» in ifjrcr <5prad;c, bic bad SBfut to tyre S&angcn 
irifben, abcr fie rtiUroorlctc ff»n cnbfidj ind;cuib fcaranf 
unb wrftmanb vuicber mie geffern rail mtcm freunb* 
licf)cn tfotfmcfm j)ca,cn Dtcitf. 

3>em Hctmn afflftmnre frf>ic» akx feflltc 2l6enb 

cine 2tt(nflC im tfopf $KUntjtt|n)cn, — Sciin SIbcnb- 
6rob, baS fie fcl)t frugal auS ctvuaS ©robfrudjl unb 
(SocoSmtld) unb emigen Snnancn [jicta, mat er ciiu 
ftlNg unb fnf> toe* ironic*, menu cr (id, unf>eo6aa> 
tcr itatej'VQK bcr Scire on; nadj bem 6ffm n6cr, 
unb ate gerabc bcrSDtoitb brmipcn fiber biebA6$an£ 
umartenben ^nJmcn aiiffitcg,, faprc cr ben iuiigeit 
SOtahn bci bem Slrnt, furjrtc tyu Ipnaitf ail ben Stranb 
Itttfff cincn fiatdirfjcn £mfuimi(i*93aum unb nar)m 
(fnt tjfcr, bind) cin wentg Slicfrcnung fin nod; mc^r 
gcmifiOanbcftcn @ngHfcQ afd gmj&fjn/irt), in'« ©cbtt. 
Km6 muftc nicfjtifl auftjaffen fcnfi er ben 3ufommnu 
ftang wrflanb, bam fid) an rin|cfee aeortc jn gat 
im l;atic cr lamje nufgegcfem, bcr 9Mmc Pu-de-ui-a 
bcr abrr mcbrfad) lmrfam, [ie(j iftn n) P (,f jf, nen isja3 
bcr f (cine SOTamt cijjfiulidi mrfntf, unb cr wptftc iljm 
Kfu, u6cr ba« gaitjc ^nljadiitii 311 bem gftabrfjcii 
Kaxen unb on/men ?Iuffrf)lup Qcfccii ; er (jaitc ja 9iid)»3 
wcSfjnlb er fid) 511 frijfiutcn btaua)tc, fyattc iljn ctcn 
tcr freinc 2Rfto«arc mir git 9Borec fDinmcn laffai. 
'Bowie cr n6cr mir ten SBatnb aufilj.it rief bicfer i()iu 
fcin »crl>inbcmbc6 stia aila bajvotfdjcn unb rebcic 
bairn nur ncdj Imifcr unb ^tfliocr, unb cr nmffe i(m 
ic|t idoIjI fa)on gcnjnfjren (afjen, bi^S cr co voir fcibcr 
mubc ivcrbcji tefirbf. 

Srifct ^ann," fagre inbciTcn bcr ffrinc SDHtp* nSHSDBBtSH^ri'i^rw: vassamm m 

imrc, o6cr iuenigfienS btc £a[,tc fciiier Mcbc ta to» 
Wm obcr bodj foicfjcn SBortcu Me rcc^f gut ba^ 
2? »* (mnkn - *»rffft 9tan bmmtV tmb 
pnbrt ©robfrud* unb gicifaj unb SWn tub 6* 
«S»uffc, 9am unb Jtartoffefo, unb -tttamart ft 
jrcmblid, mft fij.n; grfgf if,m Mpfe, Hnfe Wlbfrc 
©fld>m, unb lf>uf gar nid)t afc & grcmbcr Fi-rani 
move unb an fcincit @ « gtaubtc - unb unifier attaint 
W ea)u».(itr »« mtberm uxtfm SMnnrra. Am 
lane Mill (inb fveuuMidjct ncg«t ffn, *<0 Scute Dim 
ftutff ctgrnm garbr, wit wa« tyu* FcranE?- aci.t 
pt «nb mndK ffri„rt Mfi^ vum 9MiMmvf ^ 

nfurflid; _ f^ftjt i()u |tefc f Joffrt . ^ __ 

ate IWm*i if* nia)t sofa *[ tfc 11I|bcrc 9mrf 
nurber3nfcrunbm I fM I i«i._ 1 r ei . anjfl|1I]|ffiD; 
Jen genu* 6rfommm - p U ( - fo tkt, nocr nicfjt 
Ur-de-m-n. Fcnu.i gc(>t uaajftcr )t>rg unb Pu-de- 

VJf 7 0Utrt ** IIIlb ■* ■* 'I' "*# ■*> 
|Wm UMb flffc »» SOHfohftW O-no-so-no wiu 

Wat ffPu-tfo-DiHi wittfit Pica Korani r<Bf ft* 
tetf PWmcn unb mom Rmi m % Wtt <? 0llR mftrC/ 
foitmt cr bdrf, bflrum fmmcr limn nut rcd)t n>arc- 
fctttt and) f »H,cr fciuc Itf^ ^ frfjmfIfd 
*nb«i a**n, bic fed. tmmin m.b mta) clnet 

•^mmc[, ,,„b nacf, ben. ^nuf^cit bcr V mbmq ~ 
■"■*« P** ft fie Wf«n fogar fl a^ m fictnrn, »& 419 

fldtan ©otr ungefictct — a&cr banroi ffitimft bedt 

tlntn fonnen toafi rccfjt n>5rc — unb cMutf;.actfjan> 

tDcnn fcin ©afcr aud) jcht in bcr §6TCc bafur ronrc." 

£><tf uugcfafjr nxtr b>r ©ton bcr Otcbc bed tku 

tteti TOonarcS, o6afru$ fcicfc fcitcr voor)L ukr ein* 

Sattte bnutft*; ivcnn ate aurfj £ftcit£ ini Slnfang 

ltiattdmmr grin ubcr tie oft ttnmbfth'd, gmug g^ 

gotten SBortc bc3 ©fcmbcii gclnd>t ^nirc, fab cr bod; 

mis bem^a^cn wfc licD bcr ffcfncShmnba«Wfib* 

d>ctt fefber (jabcu mugie, unb toic Dirt cr won iijr 

baftc, unb W nurSffor^nip mn fie iijn fo anility 

unb eifriji acm«d)t (jabc, unb cr faptc cnbiia) fcine 

^inttb, He il)Mi ber SESitanaic fm Slufang a&cr gar 

nld)t fnffflt tDoilfc, unb f.igtc ifjm nun 9IHc3, it)(f c5 

ii)in ftuf bent §crj«n fag. 

(Si KMteCtefe unbtuo^cficficimtftcu, unb fjtcr 
fflif bcr 3i»W bd fr)ncn bleidm uitb fhm»4Dib tei 
toftvin i><uicn, unb Socofipnuiicn pftantfli — cr motrtc 
nic itic wiebrr fort von iijncn qcEju nnb weber ifjn 
nodj ^rnbmtia »«fn(fm. <gt excite tym abet bann 
and) tDic er bad (jrutc SKorant ©abie fdbcr jjcfogf, 
unb nxfdjrt ^erfprcdjen Re iftin bafur abgenomrnen, 
unb bap cr fid> feft barauf ncrtaffen fonne cr twurbc 
c6 batten unb ^abic, bis bcr aire ffifltonoir ^urflrf. 
femme, att f*ine€^we|ht anfefjeu, bcr femgeib gc 
\6)(l)tn folic, fo [anfle « tft Ijinbcm fonnc. w raswssaa-HHWBPW^a"* 120 

$er Heme aUt mm mar frcunb(ia>r unb frcunb* 
U«er. O eruorben, jc nadjbent c? me&r unb mcfir bcarm 
*«* to grenrbc mit feted SBortm mttoe, unb ma* 
cr bmbfidjtigte, <«* « a6tt'-.cr^»trjteiUtt«^Sto 
fprca)cn er bem^bdjeu m bm Unite, unb »ie a 
Wrp«erte c0 m fcten 3 u n>oum, ba libcrfam Die 
mUm aubcrcGrffyl, cr pel beni /imam SMam 
"." brnfia© u»b titb fog flr - Mr *» beffen %* 
i'mmeit bcr 8 ctr nirfjt rouble ^ ct «i6 fold;cr tec* 
■Mfc madjm fcflte - Shfen inic ffe We .«**( 
;»«> fl f«c granibfdj«f^crr.d)cn mfl bl ' c cr Hjm uber* 
0«"pt octal fmmfc" 

J -** "*»■ *"W" »«* a&fr flll „ 3 »>ie autac, 
l«Ma. -- cv erfrarec «m c - beffflt Sfln|nj tf jp J 

©Wo&ltfcft rtdjhfl mtffpwfc fur bo. Hn SBMrf 
bene ch.cn ©o>„ ai i 9 cbc( [ )rt bc; unb memic, »enn 
« Oft .Imcu auf t*r SnfcC m*, bmm woffc cr lm „ 
bcr anberc mttmtt unb P«-d, ; -„i-n bod, *n«f 
c ii, ob fie ,.id,t «* bkfoM «U»| «„ rfj emcn 
CWi moijen Knntm, mem. bo* mid, *um 
Wiwenacr ftartca nnirbt, nfd cine., Mffefcfa. 
atom mt* il;m 31, mVuljm. & umfite fo bcr $j ftt 
flor *«fe »* cr »or («„,„ Suft unb Bttgnfiflm 
«gta folfte, an M fc^fte „^ * fo p ttc U n 
*W cm paar M |* fln jU t f 

nut b«fc er fid; nod; tanner jw redXcn 3cit babrt cr= 
njifdjte — bnfi fjattc fm) fm Scfccn nidjr fur cincn 
mi-to-nn-re flefdiitfr. 

©OVttflfflfltn dtmi bit no.dtfcn brei 2Bocfjcn in 
cincm ©fiicf, son bem erfrfujer iiid;fgc a irtu6t ftatte 
brtg cd eiiic Wciifrfjcnbruf! im 6tanbc \mxc ju faffotj 
aber nidyi a\lm : &at>ic unb ffiifonate gciimmun i(jn 
in biefcr 3cit men lieber, je na^er ftc mit iljm bffannt 
Wiirten, ncin, and; hit (Smflcbflrcnim bcr3«lH b*nn 
bad (cirfjtc froijiidje Sfmjjcrammt bed (ungen jyrnn^ 
gofen fagre dU$ ifjrcn 9?etj)imgcn gembc^u; ftc fa^cu 
i'0"i gem, ierntcn iljn licb grminiien unb bcr aCteJto* 
nfg/ flupcr bem ()od)fli»gcnbm Site! cine f c I>v wn- 
frfjufbige ^erfoniirfjfeit, bte jebod> tro&bciu wtci gfn* 
ff«0 mif bieiibrigcn nuSubre, lonrbc fcin bcflcrgmmb. 
SWerbuiflfl fyattc ifyu JHent* mcljruiafd ^clcgtfdjciifc 
flcnmrijt, ma« it>m fcefl tones £cr$ perft ojfnelc, 
aCS cr nfcer fDfltcr uicfjrmafs mir Sable I)tnuf>etfam, 
unb bcr a(tcS)iaim erfuljr in mcf<f;cm 1Brrf)artntp tie 
Htfeffi ftmtbcn, unb tap i)km' fogar bcrtbfitijlijjc @i= 
nee fcincr Untcrltj.iucn 511 nicrbcn, ta wrp^ntc cr 
if)it benn mid), bay cr U>n, faa^ fem edjiff nMrflid* 
Wfcbtc iururfftMitmcn foUc, uidjt mcfjr au*licfem locrbe 
unb bap bcr umjjc mam (Eapitain -,- n>tc dlaitte 
flffl2)oHmetfef)cr libcrfc^.t — fdjon fe(;c:i fofle luic fie 
il)in cine Safe breljen mtitoh Ur t.tnjre namlid) -^■^?-W?fiMHLV„!HS< 122 Mnittwg* bamn.bm tfnmrf cr&aftenm, unb audj 

Smtflfpfjii mteber r;cifl»^ugc6cir. 

Slmfomifrfjtmfccmifl^Difltoi — tropin bali 
et frfu)er Ktf, bic flrofhc SRuf ;c grge&en l)aite, be* 
Su.dj.imgS r>abf,afuu n>crben, j« (nfebanmis |pgar 
md;t fdjatre ffienatf) p gcbraudKit, urn frincn 3i» c rf 
511 erreidjcn unb ben airtgcfcoteu s f, n gu »crbienm, 
fo (Ijrtt biefrr bod, jcfct, ^ mm cr ^ m bm 
erfteitSlugentfitf an bcs jungm Wanned ^ifrtfrainfe 
"lib 93cfr1}ii^r g«v^Kh utfrc. & erflarlc tyn aitd) 
Mb fm- fciiicii fimfgftm tejo imb *m fl n> P ( ? i s, rflf 
M« b.ifj cr^ciK 5 befo.tbcrS barmifaufnrerff™ nmdjle, 
roic intngcnnHUigfrtnmalg ten Solfincn^r^if^m 
ttM unb bmllf&n'ocn afrjiegebr.t ijaiir, un» »ie tinto 
iemc enirfm ©clb, frr&p jr(it nod? baf.ir a«dtjc(c fl t, 
fcuutfnxs* p fpfit femai. 3?cn< mar fi«g gemm fid) 
audj fcKicnSurfrijcn, ton cr u&rf fl m3 loid)( genua 
bureau*, jum Stein* p $<,ffeK, llnb cilI partr 
-Ujatcr ri>afc>. &* benn and,, win IVi.djeumg™ 
«ttl irgenb efncii WnyRob flfc ytnitco's ©cfufifc 3 c, 
fm hmen, <uif bad ttotffraaibigffe. 

Start fdjrieb HWgen* audj In bufcr 3cft nad; 
Sranfrridj, ben 8rief fur hit erfie fid; 6tct»tbc @efe 
<]mr,e«t Had) Sfl^fli ticrcit ju f )a (tm, .hm ehien S[,ei( 
inner nod) bort [kfcciiben ©elbcu unter fehier 2lbmTc :■ 123 an ben grai^ofifdjcn Sonfuf ZaHtf* $u iiuerfcuben, 
t»ie ifjni e&enfmvor}! (SinfirtjnmaSuriefe auf bic&aupt* 
infef biefer ©nt^cii $a »crfd)affen. 2Snm er tfjrec 
mid) fe|H nod) nfd>t bebume, wujjtc erbodj nidjt luic 
|ld) KincScrljarmiffc (it jMfcrti 3ciren gefrdtenwur* 
ben, unb er mollrc je^t tWJiigpffla nirfjts vwfaauwn, 
fecm uorjuarbciien. 

2>aS #ers bc3 fleiiKu ^itonavcS geiuaim er fid) 
fibriflcnS nod? auf 0^15 f-efonbrrc SBeifc burd) ben 
rege(inai;'igcnSrfnd>fchier5?ira5c, in bcr cc alCcrbingS 
m'djte won bcr *}*rcbigr vcrpanb, a6cr bodj tie 9K c(o* 
bimfcer.§i)nmeii mit fummtc, imb beu9)iitonarc ma- 
in bem ©fallen befefti^tc, bag bi>d) iioaj ant Hiibe 
cin (Sljrift and il)ni 311 macfien fci. 5)er gutc flcinc 
?J?ann mar »ie( 311 nnfdmtfcig, anf ben Gkbaitfeu ju 
foimnen, bag Ofrne cfn^tg unb aihitx ©abie'cnS ibrgeu 
bad ©otte^fjaud bcfitdie. "■^^^T —g-aR, ..... gag iCnpitcl 5. Sag ©cfCanbniS. 

'SEX* einjigc uOri fl c.i3 m<ti j m malu f ;inar Snbjc 
foioofl «(s and, ben Heine. 2Ki, 0llave baamMatt, 
awt bn8 fo m.p C r 8 ci«6I>n(icf; fange SImWc.Ocj. frcS 

ft <m<& ty* beftuumtc iu.b feftc 3BoI>mu, r^afcci,, 
Bofl) iuoM m<m*mBl votfrl baf fie auf ffeme 916, 

mnmd } «i>bam 3„f ( [„ llmc , )tm 11)0 tdl|c fe „ 
5Ptcbi fl([ moljntm, , mb blllm B&%t ^ w _ 

• ' Irtiiflcr auffldjfllici. note, .(« fr i„, si, lf(mi , 

®» ftnnbai Me s^en ois « MC « 5Bta flm « i„ 
*" lc f l 5ll 3"' »« Scbvunr, rfn s„ r| - ri)e fl6cv kfc 
■Serge gnfiferfom ,u,b mefbeic, te SBWfliontoitter _ 3 J 25 cin flcfned Safjrjcug baft flc aUc gut ganig auf bcr 
3nfc( fmmtcn — fttili r 9ii$t unt> Ijnfte gcrabc nad) 
ijierfjcr jit <ikgcn $?jttag umfegeKc cS and) bit fiib* 
lirfjfic €*% bcr 3nfc(; unb voir Softie's 8fc6K|jflfl* 
pffi&djm and fonnim fie fcfn ^dljerfoinmm bcutlid; 
beobarfjtm. 

cEabtc unb SRctic flanben borl frfjwcigcnb $aflb 
in £mnt> — Mat ftjncit SBciben aber autf> muljl baS 
£cr$ fifrtrtjpu*, bctui bori in bem flcincit gagiprg 
fam btt-Shum, bcr tyr gdndfat cutfcfjcibcn foITto — 
morfjte t'Onen bod) £ciit$ 3Borre geben. 21(5 abcr bcr 
(Sutter fid) former metjr imb mcljr tlty&tt, jefct fogar 
in bic natiirlirfje (Sinfatjrt bcr (Sorattemiffr, won e incr 
gunpigen Qrbfe getricben, cm6og, unb in bem rurji* 
gmSBafTcr ufeifftott mif fefnrn o«U)d^nEi4«t Sfnfrr» 
PH 8U0lftt — aft bic ecgd fickn, b« 5l n fer nie 
&crfd)rug unb bad Heine $A$t}eUjj Ijcnimfajwmgcnb, 
faun mcljr rite tjunbert €rf;ritt vom frfttn Snnb bcr 
3nfel fl& cinbug, bft fugle Occiie" tcifc, 6abic gu fid) 
f>cruberjtc|)cnb: 

„3Biu*il3)u jperffc mitScmnn Safer afleht rebcn, 
@^i'^/ »^cr toetfett wir iftm 23cibc jufammen carta 
fl-cgcilflcr>ix? — ttie ijl cS £ir nm liebflen?" — 

„3d) n>ci(j e3 nid)t Rent/ — fagtc bad ifflafe 
d;m leffe tat* fcfjud>tcr» — „icl) rerifi c8 ntdit — y 
uiir ift auf cinnml fo bang unb mi) nm'3 ^crs, aft ^B»^i^^: ™«~~-!J, sonaaeWCT 126 •6 1* irgciib e&iflwfrtlliitt^f acl (, n „ t)Aut _ „„„ 
id) Dm mil boci, hi«M SSfeS «uf btr n,ti,n, © oiW -- 
Wft temfl - w; fllauj. ; 4 W , f d# lllcillcm 
i«ter rnfgcgaijutmcn - imO cr ifi bmfa fo pt _ 

„S>«„« fop „„•*, jucrfi witty,, ,>«,(;«,, g aMf . 
««Mmc - „, ft p mii) .,, ,•„,„ ^ _ 

ucrc bic ,,„ ftkt inmic Slbhmf, „„b IScr^fmiffc 
'cmlnact Omhr - i* bi,, Wn mmm „ mas 
trofe Mb f.c („•„• fife, bi(f( 3llff|n „.„ ^ bn 
flrmt fcm folta; bn« <rib.it iff „ 1I[() bfe fttfcfc bag 
•ri) nnftt fm Stmt m an Sorb JcncS aBaflfif*. 
f«»8crt jtotfctei ben. rp&m m.tltc.r ajoffc ufcfefr 

, Z-T" " •*"* iimi <> ""' r «"* He6e«, f«nn 
cr ja SrlrfjW gcgn, cte( SBcici.u^mifl mil Sir rim,,, 

*m | a fcljr, £>u fiigcS Sicb?" 

®cr Sluobn.rf i„ SaWtt 3S 8en u$ (j* llit ,. t 
wrfoi.no,, _ trgcb moat m,.,itr fit hnh, J 
cm, ate |,c fipftft, etu fd; 1B ci a mt „,it bm swf 
Miib Mftfte imr frfjnrf nad, tar Gullet Uffcr, <m 
Mfc e t ii c jryt tin nrincd Soot iifetegtfafin, war 127 »u nibo-ii. fcm jurMMjrentel iRfffionalr an 8on6 ,.. ,„.„„ 

£**"* n " r '" lS 5a * rjn, «' " lit brt ®"''<M«i h" 
Kf* « M »** ** B««$H «tt cr nber jm btr 
*«f;htiifl iijrcr flttfec&ekna, §„ llfc f „ fltf/ f ,„ ,. f Bfe -! t somSinbbesedjooncrS jtoci bunfefgeffeibe ic 3)fan» 
iter in bic 36ffe niebntftcgen, ftott cincm. 

„tfcimtf 2)u ben Sttann, ber bort mil - SJcincin 
^ju-gcoaicr fommt?" friifl cr bag 9Kabcfccn. 

<5nbic lucftc (angfam unb fd;H>eigmb uift bare 
ffopf unb fngtc cub lid) (cifc: 

„$a3 iftber ctn^iflc 9Ratm, bag ciii^e SDcfm 
auf bkfee Stuff!, bne> id) furrfjte — unb id) mrip 
»l$ u>ep(ml6 — @ T (jat nod) Siicnumbem ©oft*, unb 
&>ic(cn fefcon ©uted gctfym, afar cr Cft fo cmfi unb 
ftratfl unb id; mcifj m'ri;^ abcr loran itt; mir fcincn 
©o« a(S cinfn'gfn Diirfjicr benfe,- fo u6ct(iinfi midj'ii 
Ulit giclicrfroH. geftc ^ormctu unb ©cbrauc^c fat ex 
bri&ci, von benm ?r nlcgf»rf^t i« »o" b«m Scob* 
ad)fU]ijj « unlet (Hcf(m(jci( fltfjangig madjt, unb imr 
menu id) bann melhffl 9PW*AfB bagegen reben 
Ijorc, f|l eS mir \m ^ro|r unb I'iiibcrung fur bn^ 
(rtitc *UJort btd ffnilcnt 9R<uuk& n 

rf 3)aS ift berSffiann tfim ; "oubcnrSu mic frijon 
gefprodjm, enbic/' fagtc Diem 4 — „«6cr wo n?oI)nt 
cr? — .uwe tl)ut unb tteibt cr?" 

,,^-r if* aRifiiouair wic mcin 9?,iCcr, nber bcr 
flvgftc gcinb bcu Seine 8«ibdfcute auf ben 3nfettt 
()«t6cn fonncn — fcin Rome i| E dtom unb oDgfcid) 
cr nufiiiljiti [cfotli fcpcii QBotiitil^ ftat, befudjt cr 
M), n!3 due Cirt geiRHdifr Dbcrijirt, 311 3citen bic -a^JUr-WKUj,-*, ™UU!Ui!iJ.!iE!RS 128 ef«a«6t«ft:3u|tfe; %en Sufhinb 3 u imterfud ? cn itnb 
cm km eoimtog mo. n (M) bort auffjfift, 3 u jmbi* 
flcn. 91&cr fo fcmge « m.f bcr 3nfrf itf r}6rft $>u 
Jem ?flcf;cn unb Sinom Wfcflb*fni/.J!4li 
feme Srurae iit ben $na«n Der SSftdw — hw 
bie tfmbcr fasten beii SKatm."' 

,,lta b nutf f ami e r u n 3 frfaben, S>» Ijolbrrj ?«&,« 
fflfltc SKcnC - „2>n,t *BfTc S n>atcr nlfcin r>r Seine 
fittl/in »wflcOcn, unb mom es frffrcr brtrtti 3> c in 
2BW* i|r, m$ fiiinmcrt im6 bn bcr ftolje'$rtf|fct?« 
• „mr cr im'rb mchtcm SfeMa r,efii fl gurcbm 
U»* feme etnmt%tmfl gu SttfaftT/ flnfierfc «n# 
(id; bad ^obefjen. 

„2)mm'' - ntmi U$ WeSWnaufammen, p* 
Fcfjm benm (id) ffjin em !>epf^6 SBort Jjcrmi^tivreffai 
Mttei Abet er waffle km Ifekr, ffinbe au$ nfdfc 
n*S tfjun nut fagtc, raft <iM*rcdjc«b: „§«6 guicn 
Wmi6flMe 3 ct wirb no4 Slfto gill grfieii unb lu» 
Swfle fem, bnp mir bie beibni £errcn crp erne 2Me 
r««bm;-teffm; to a** Ototomy mkfj flrm 

(ciben unb wcim'SJrin Safer ncuft 3>fr frarjt u>irb cr 
Won cincn orniftigcn ©ortcrhty fur unfl nbreaen, 
9Mfe«r getjcii n>tr brum arabc unb often S u it,m tmfc 
frtflch !()..! n>ic lie* n>ir nne rjabm unb nne toir &i« 
bet tym Auf bcr 3h|W Mcfcn unb u>o$um moffm 
I ! '". unb er voirb unS feinc (smmiaigitng jjriuig nitty »«* 
fagen." • .- ,- 

v 3gm$e cd wicSu uritlft,. dicnt/' fagie baS arme 
aWrtbdjcn leifrunbftfnidjtmt — „at>cr idj furcfjt* mirfj 
Mcfo feljr, unb irfj luollic gu ©oct bcr el)rmiirbigc 
SHr. Dioroc marc mtr.birftmal nirf)t uiitgcfoinmni." 

2>rt3 Qeot War inbcfi'cn an &mb gmibert, bcr 
Bf to Dttone ate, in flffer frfna ilnfdntfb ntcmanb 
Slnbtrcn aid fcincn SSifffoiMifr, ben nltcit clnwurbi* 
o«i ®r. Detente cwattfiib, an bra tofcimg^rafc 
jtgonflBi tljn jii tqdfm, ft mig (Fein grao^iv 
Kn)f6 mcipc3 £cmi>, nnb bad roifjc ficiibciilmt) feft 
um bcu runbei. \tmM)tn MfynpffltiQm, milieu 
bem nber n«f« # ba cr a(5 5H?itoiwFf nirfjt gut fm 
H«fmjr«pf in b'cr Sonne &cntmfaufcn foimie, cinen 
bvritniiibricieii etn>(j()ut mit f^vnricm &reiteii ©nnbf, 
unb ftnnb fdjon frinmm^lnb am lifer fcincn n(tcn 
Bwwft bie jrianb mil eincm Ijcr^licfjcn Joranna ent^ 
MflWfpHitto, a(5 er p%fi f efi bie gmtHc ©cjtaft im 
Soot ^iici'fi fi6vTmffl?t bemcrfJe, unb btimi en"d;rcift 
crfaimtc — brim Wtomtt tjattc cinm nodj ttkl 
groprrcn ScftMrlt m bem fiufiemi gcifKic^tn SKatn, 
bcr iljm bieotnal fo unvcrljofft fiber ben £a[3 f,im, 
aid fcii>p fldc flinber tttt 3nfd jufammcnaoiommen, 
mw ta|i cv nfn)t au^rciiien bmftc, locim ifjm bcr 
froimnc Wnnn in bm Sen Um, Untbrehn fl&CT 

a 


»wiM.?K«.«»w.iWjigTsjK3a .."-J-.-!.-i.JA"!?"««» 


I s -: .- 


.-.. ■• Vi.:; 130 unb "in bn« §nuS, unb b*>rt angeromiucn in bm 
fdjraarsen gratf unb bic gclbc SBepp 'f«Jt«t; 'tbar fcafi 
»rf tilted -iugmbficW. 3n bcibc tficibunggfiutfcri 
• lam er gwcrft in 'baS scrfcljrtc SlcrmdlocTj, abcr mic 
cine flcl>c(>te9fauc fanb cr jjuJegt bag rccfjtf, unb griff 
nun fn xoafyct Scrarocifluiig bad ciugcnnrfcttc §a(& 
iud); turn bcm ©infjcrbrctt tjcvunfcr, wo cfi fricbiia) bid 
Sum nad;flcn ©abbfltl) fjartc ruljm fount, rf^ c$ au$ 
bcm $£a*)icr> fufjr bann mii bcm t -$AMt$ in bic £a* 
fcjje (tott bcm fc&tcmt; cr}c er fcfncn Srrtfnun ge«>at)rfe, 
betain eg abfriuJtlKtbocft'iiotj'fllucflicbuin, unb(>artc 
mm frtp, ale ernricber mit cmem@n&c mtfiMeS^fie 
fjiimue mtiU, M SScrffiumtc flirt 311 uiarfjcn, bit 
bcibcu flcipfi'djcn §mm umgcriiiml y bic, the reverend 
Mr. Rowo boron, inbep gefonbet nwcii unb nuf bic 
frcuublid;c aM>mmg 9tt(te>nar<6 jufdjritlcn. 

Wit. Monw, fees ftbrnjcnS mofjf crfanntc rocfl* 

fcaf& ber Heine Warn fo in #a[t gcn>cfcn, benn t-tiv 

fcr fiattc in niter (Sifc ben ^cmbfragcu gar nidjt mit 

in bad gatttud) luncmgcbtinbcn, begrfipirtyn mit 

■ ...cinciugutigcn »dtcrIio)eit Slid nub $anbbnuf, \vo 

feci Sftitoimre cin ©cMjt inadjtc, ate ob cr friw 

>§nnb in fincm <3d)rauoftocf fjft'ftf. . ■ 

:.V ■ V „#un, ©ruber %«/' fngfc 9Rr. £)0Obroc framfe 

lidj, 0(6; bicfer jn iljih.i) mantrap unb fcinc §tmb auf 

bas t)cr$n%c fd;uKcUe', wa$ SDlfamaw.inft ump SS l > s .inein gutcm SBtam crwfcbcrtc — „n>£e if* e & ffiiti 

btc 3<rtt inciiicr 3l6w>cfcnTjcit crgangen? — fanner 

vooljf unb gefunb geroefen, unb in Fcmer SBcifc > 

Sdjrtbcu gefoinmch? nld&i wabr ict) bin wcit langcr 

cnlfbrit gcblicben af3 id) im Sinfung 6cfl6fidjti a (c?" 

3rl) nmp Ijier jcbocb bemcrfm bap bic ®ci|t(ia)cn 

mit bcm fleincn Warn nur in fcincr eigneit @pradfc 

wbrtwi, Mod ipctm ftdj ®r, Dsbornc mit ©ruber 

^va.~mic ber ficidc 9J(itonfirc bci bcr Sdufc gc; 

nannt niorben — ottcin bcfmtb, unb gcrabc nirf)t« 

aBic^tiged 3 u Dcrljflnbctn ijattc, fvradj cr engrif^ mit 

if)iii, mnif)mbicfe6prafl)cijfrmifigcr git madjen, unb 

fchten ctmnS ffyrrmi Wtnnb an bic fremben aBorCc 

tc(f« }U gfltto^ncn. 

Smb« @srn nntmorlctc aiif bad ^cfricbigcnPc, «te 
Aljcr bic fcrct 9»toncr in iafi §aufi feitet, fa(> f£cE> 
?)tr. Oetonu crftnuiU unb scrgebend nnd> fciuer 
5 -Pf(c0ctod;tcr mu, bic i|ll fonjl jlctd fn|t bic rrflc 6c* 
flnifit l>nrtc, unb cr frug rafty, faft niigpud; no* 
bcm ?Mbrf)cn. 

ajKtWiaw l>rtttc in bicfcm2Iugen6Iicf cbcit fogem 
fcfncn ganjen (£rttcdji*mufl anfgcfagt — if)in fonfe 
bic i*d)rccfiid)(tc aticr 9(cn'fliondufrung.cu — <ifs »or 
©niter 9comc jit cQaWcn M mit Pu-tle-ni-a vm» 
flcgrtiigcn fci, nnb metier ©a(t (id? mbcffm nuf bcr 
Snfcl cingcfuubcn fwbe. (Sr rouptt fn am befrcn in 

y "",: " - -"T7^T7-"<T^ .,^,J f^£^! ,-» 132 •ttcldjcr Signing tic Fentnis ki brut fbiumnt Mb 
rcn SRonnf ffanbcn, imb fcl(te cr jcy, fljafjlfit M 
Oicr umer fciueit cigcmm SIu fi( -n wergcgnngm lunr, 
mtb.wafl cr fetter gebulbct fyittc? fccnn |r# fnm tf 
t()H nnf cinnwl nmubcrbnrcr SBcift *or, a [6 06 bnfl 
- cin rntfcfclirfjc-s SBcrbvcdjcn gcmcfcii marc. 

Sutrty fcin 6Vl)mdgm untrbc bcr aftcSJhmn a&er 
miMifldj btforgtcr; cr gfaubrc ftp mirftidj e3 fcf bcm 
^abd>n, .bad or frtf* voic fcin eigne* A-fob (icMc, 
ctiwnfl »i)ibcrfnl)vcn, unb ate mm aUcf> 8nrt>cr dime 
toptonf bib SMfmtarc 511111 ©prrc&m aufforbertc, 
fohntf crnafiirlid; &M)I mcltr aiiriWjnitrii. a>rr8fo# 
f^ttrfP flanb ifjin mifbcreiirri^atri'bicga^feadjc 
fam imtfj unb mirfi S u S^c, U] ,b aft af$ # Mft 
fmmnrHdjfli gnctad gcotbrt Ijnrtc, ftng or <m ben 
iungcu Kcrmii 511 (o6nt, bcr efn umtjrcd Sfaiffor wm 
Ctotm ttaijtyfn fa unb fogor nls Ferani in feme 
ffirri> atfommm iwarc _ unb fo rnibMtfg m tlmt ' 
Ijaltc, aftf »d « jHtfS Mm* bavon wrftinbe. gr at 
n^iitc and) bra Bftftngfart MS ifjm fa-feata 
<%ttoinmm, ivaS cr in aud> a(6 $miptmifu)ulbk 
flunj fiir fid) nufpetrte, mib SSir, CSfamr bcr bat 
<5f)atrtfecr M 9Jtttd)Cii3 f.utiuc, allmictc leister a(* 
cr bif3 tjortf. 

■$ntbcr JRirntf* 3% Qatttn fid) «&«• i„bc|fcn mcijr 
imb mel>r urrfmfltrt — fd) on ate cr bom b.ifl em. 
»on einem SMfiT-ajfitogcr cntfpmngcncr SJtafrofe ouf 
bcr 3nftf fleMicfcen tmb nidjt wiefcer »«i fcirtcm eige* 
nra ©cjijf mit fortgmomnien fcf, fjordite a fjodj. m( f 
unb flte cS nun gar {jfrauSfaiii bag eft cm grai^ofc 
ffi, bcr fcrjui in filler ©rf^umbigfrit cin Siebedoer* 
Ijaftnip mit bcr 9Cbop(rotod;tcr bed ©ciftlidjcn angfc 
fpoimcii Elate, f<rf> man ed (t)m orbmtfidj an bafj er 
fidj SRfifjc gc6m muptc fciiicn ©roll unb 30m gu 
bemcf pern. gScrgcbcnS BHtftti je&t 33ncbrr d^nVd 5PfaC* 
men, bit cr bcm fmigcii granjDfcn fnug, \>crgcbcn6 
fclbp SWr. Ddfromcd ^imwiirf, bafi nmn icbcnfflfld 
crff cinmaf brn jimgrn 9Haim fel>cn unb fprcdjen 
luoirc — cr mar SMrofe cinc3 SoUft^fflngcr^ unb 
Smngofr — fllfo KatI>oIif, unb cin ridjtigcr fflifli^ 
imir bcr ©fi&fra SnfcJu ijayt m'ditd (iuf bcr ®c{| — 
fclbft ben Scufcf mofjl fmnu flitdgcnpmmcn — Ijcrj? 
(idjcr, aid bfcfc betben 3»fctvitucn. 

iScin Ui-tljciiSipru* wac aticjj ol)3« tucitercd gc= 
ffiKt _ „ftjcbaci llcbri'iirfcr griff, mugicn fc^iicifc 
9)tofircgc{it biiflcgm ergriffen Wertm; unb ec roptfte 
jfBt fc(bf( ofjuc writocd 511 bcm §aitpt(mg f)im"c6c^ 
flrim unb mit btcfcm M Mt%t bflju befyrcdjen. 
3)rr §auptlfll8 obcr jT6nig bwtidjc it)m nur 311 ge* 
&ictcn bic 3nfri 5" ^ertaffen, fo muffc cr bcm Scfkjt 
goigc (ciftcn, unb ©c(cf)cnf>ctt fytte cr jc^t gerafce am 
bfpm in bcm ffchicii Sdjooncr, bcr in cmigcit^agcu iU Wfetei mit iljm mi) Zafyti ^rucf fpUir, Scinertc 

cr fld) nber km ©cf^r gofgcau trifhn, fo roar »ify$ 

emfim>r af6 tljn <t($ ©efattflcnm mitforijHiicrjmot, 

imb .em ben frni^ofifctjcn (fonful in $afy:rcc *u«3it* 

lieferh, — $tcfe 3„f fm ftaiibcit untcr citgrif^cm 

©djiijjy: unb eS roar ilmcn »^terq$ISf$R Regies 

rung Wfprorfjnt (Ic flegen jebe Sufbn'ngmijfeit, 6c* 

faifretf wn franco fifdjer Sdte, git frfju^it, wo imm 

liberties nidjt rfmnal wijfni Fonnc, ob ba ttftjt nm 

Gnbc gar irgmb cm r,cim(id) gcfjatacS gtifffonfc 

ivcfrn bcr SGcrbrcitcr „p«>>>flifrf>cr Oraucl". bafimtcr 

fftifc. SfnbercrRit* tuftrbc nber ai\A) bic fmn$6fi|djc 

NcgKrmig, biegembe crfl gang ffirpfr ifjr chvnd g* 

ttwllfamtf Q]rorcctorf!t mtgetrcien, SlHcd wniKtbm, 

mil anbmn 9J?<id)tcjt, nod) ba- u «*ncd ciiifprungcncn 

fflfltroffn megm, in SolTifion 3 u foramen, gilt Re 

Ijict j»ar tf afcrgjMbc to bitfer 3cit t»n ()6dj|tci- 

■tyMtytt jntra papiftiftyen ^rojMganbcn, bic ftdj 

»6cr fnunnl(fd;c^nfcrrt 6U»crbrcitcnfucl)lcn, crimen 

W axMtn. 2>aS ffiolf bicfer 3nfclu fci »icl ju m 

WW fiiL' finpewa ©epmnge, rtfcfjt bcr ©cfnljr 

. mtSgcfcfet $u fcin von bcmpttcrflafltbcrfrttfjoitf^cH 

»«Hai«i 6ffi»rfjcn 311 u»crbcn, imb nfdjf fl Ctein 3«ljrc 

tonfle Slttflrcngmtgat mtb Slrbciten, ncilt dud) bic 

Sfffm bcr tytftHOQm wnrcn brum •onUxcn fur 
imiiur." i'Vl 4*1 -135 i' - „91bcr nm)t aUeitt in veligiofcr, nein mid) m mo* 
ratifdjer Scaling fci cS $fti$t ber ©ri|Hid;en ba* 
fn'n ju rofifcrj bfcfe fdjlimmta alTcr ;$agabuitben, 
fhxcr)tige 6ce(eute, \>m fkjjj tntftcht "ju fatten. ShirJ) 
Srubcr Osborne wiffc r«r>t girt, n>te gctatc bicfc 
9Benfd>cn bem. rooljuijiitfflcn Stolen bcr TOfnoriairc 
prfS fcmblidj eutgcgcitgcirctfn warcn, fclbfr mmn fie 
ccnfcfbcn ©faitotri mit iljnori ftaltcn; ttic vicf f<r)fim* 
met tear c3 jefer, too fofd>e Sfer^at auer) fogar'nog 
ill iftrcni©fQii6cn cine, iljxer ^chuiftg^ac^ tiicUcid>t 
DOWominm genftgrnbe Urfndje f«inbftt^UiifH?bcn prf* 
frijm ban ©cifilidjcn uitb [filter ffetnm ©fineinbc m 
facit?" -'.' -^. : , 

»8& ben^ater fci to mi|crbcm befonbere briiu 
gntbe 93flid)t, fcin anomomincnrd iffnb Bflr^ttffi^ 
*W»0 S« fdjuscii mtb tftt ^icr^ 3,11 marten vor ben 
<$mbui(fcn, bic bci cincr fof(f>cit timititurtidjen S8er= 
6inbimg uiwcnnciblicr) marcn. — 5>a& was fcinc 
SUHMUHjj tifcer tic €nrfjc, mtb fr f>offtc SBrttbcr £>& 
Dome Wfirbc mtr i&m ()ictin bofffammen f)annon£reit. 
Sfi fci notljffl bag ficjufanrmcnpanben, in bicfor ic(ji s 
3«i 3«t bee SrubfnW, urn M ©InubmS rnita." 

w «r t)a«c gucrft tic 2lb(tdjr geftibr. ben J?ontg 
niot'jjcn jii bcfud;c», nber tin 3>ln\ftt ®(?ttc3 gabe 
e^ fctnc3utr>c nod) WfjigcS fficrfdn'ebcti, mtb cr rooUc 
bcdljctlb gleier) bi>r(l)in mifbrcdjcn, i^tt mit (Id} tjeritber 
OT jre?ug i ^BROTHS'! i36 oit brhtgcn." 2>a£ cr hie (SimuiMigung bcifciben, obcr 
i>iclincl)r ben SBcfcfjt fur ben gtt<gcffng crfjattcu mflrbe, 
init crftcr <Scfcgm()eit Me Jfcifd roicber 311 wrfaficn, 
fccrpaiib fid; t»on fc!6f^ / . nnb cr giwiftfte baran ntdjt 
hit minb'tftat. 

Mr. mbmt crfudjtc %n jeftf n«$ cfumai, ben 
grcmbm mcniQftcits crfl rinnuif tufen ju faffot unb 
'"it fym git fpverfjen, tafi fie mil cujcnm 9lu&cn fafjen 
p merger flfofje \>b n 9)?enjtycn cr gcljorc; — ©ruber 
5)toij>c'$ @iiff$Iu$ loot- gefapt, nnb fra cr, burdj fciV 
lien langcit Slufcnlljatt gu>ff$m bicjtn 3nfffo ate 
Sfifcflfonflft) fid) baran grm^nUjattcunkbinflt $11 6c= 
fcfjtcu, iiibtm femr €tmnuc fur bad SBort unb bcii 
BUEat bed $crat naif — jrt &a cr bie fcfte Ucftcr* 
gcugimg Ijatft bap rtlIcbi C | t 2«ii|cnbc^urmriUaiimi 
nut buret) iljn iml> bir wcm'flm anbcm ©riftlicfjen 
Hwr wigm Oitai enrriffm, nnb ber 6fflgltt jugc* 
P)rt frior, idm (rtfo md)r afe;f$r'.&frn, il)r gained 
ciitffincd ^>ci( baiifcn mfytn, fp VwfteirtcS.ff^ mfy 
won fclbft bap cr mirfj btc wit flcdngcrc Settling u)rer 
mcftltcfjcit Slugcffflciirjcitcn woui auct) Tticfjt .jciabe 
fitfrrai, bod) In bie SaJjn (eikn femitc nnb biirffc, 
fcic ft aid bit n'cf)% fcefifnimrt. 

6r bcorbme je(jt ofjitr inciter eg — benn tyre tytafyU 
jril fatten ice frfjonan 93*rb eiua,euommcu — gwei 
©ngc&orcnc, ifjit fri etnem Mm boor, bad er 4mi 
mcfjrfad; top bcmiftt Ijatfe, urn bie 3nftf fjinum gu 
ru^crii, benn c$ pel iljin nirfjt eiu bcu (anam Set) 
3 U 8 u f ?»0 c( )»- — 3" fcicfcm nntrbc till fdjmaied 
Sonncnbad) KUfctftxuntt) imb c iiir fflicrtcifhnibc fpd» 
tcr fd)ojt bad ficiiic fdjarfgebaute ga^rjettjj, *>i>n bcu 
fraftigen 2lrmcn bcr Snfufamr gctefebm, pfcilfdjudf 
ii&cr bad fpieijcfjjiattc S5 mnenrDaffcc , tten bcr Stro- 
inung je(jt nod; ubcrbicd bcgimjtfgt #11,. unb luar in 
fuller 3cir inn bie tutcfyftc Botragmfee Sanbfpifrc »cr* 
fdjwunfcau 

State* unb 6nbic fatten mbeffen mir frcutijjrm 
©rami en bic rafclic ?ll>vcifc bed pwlcm banned gt* 
fcfjcii, bie fie ua/nb.cincrUrfadjc in feiitcm gciftlicrjen 
2Birfcn sufrfjric&cii, tmb fie Ocfdjioffen nun aiin> obtic 
Jucaterc-3 Ijimmtcr gll 3}(r. CSborne 311 ^f)n, ifjutSil-- 
fcS $tLCT£5Ij(en uitb il)n uni fcinen €cgen ju bitkn. 
Wltomxc ttSir itfrrigcnS ciibcsTcn, nur crft cinmal 
bcr 6cciigctibcu ©egmtoart befl bodder Au-e ti\ify>* 
bci!, iiidjt mfifig geiccfcit 9)?r. C$b»rnc ben jimgcn 
Smnfccn -non ber befall ©cite $u fc^iibrrii. 9tatfife> 
Iic> lag in bicfcin Sobc tin groper . %-i( ©0fHlM» 
^erborijen, bcim cd HUtfltc ja mid) cii^ig uub aOtfu 
fciitc entfdjutbiijun^ fcin, bop cr ^rnbattia'fl Urn* 
gang mil iljm flbcr^aupt gebutbet Ijattc. €oId;er21it 
war crbcnn nodj cmfig baim*t;bcfdjflfii(|l, utib Sffir. 
D^boine fail gar traft uub jinncnb tiotdftm in[nucm popapH wsrooraanroc -!.-';'.;■-. s .■■"W™"*" J 38 t$#a% ben ncfrm (Str&ogcn flU f bfc Sefmc unb 
b«3 grnuc ^ flU pi ( n t»ic w«te-$ B iu> gcfhty. ($g 
Wicn tyn TAftt Wei) unb irfifr urn's %tr& 3 u ftfn. 

©o traten bic Oefbm jungm Scute in Me £6fir, 
«• W« KM rrfl cinco SCugmbtof frf?ud»tcm m 
feet' Seme fttfci ; fl fc it abcr ben ©lief gu tfjr «rik 
«nb ****JI* efjnvurbiflo Ht»t««in 
mm fd)autc, ba flog fie, »>k in alrer 3eir auf ilm 
pt, am tip ©eRrfx an f ci - ncm $ ttjcn „„„ V| - ff; 
w SReta licucr, (ieocr SaW" 
*SBdn ffcbctf, tfcto A*|« fngtc bet dtafoft 
m Wto M feft an fe an^mfcgte «aiq* bed 
fdjoncn ttflbQena - -Ww « I,«6t 3r>r fcnti ^ m 

(cr Jw3dtmrin«r9Ift»e|m6dt (fir bofe, UfefiMb 
flfmf&m?" 

®8 ing cine fo itmigc 3fafitfcftn in bent SEon 
mil bent er bicfc SB** fprarfj, unb nur efn fo Mfct 
— ftra jcbem <Bcrb«c$t frcicr Sormurf, bop ftrfj ©u 
bie mir fcftrr gegen fcinc Stttfl picpte, n&er itjrc &mi) 
Jttrutf tmefj Mate" audfhtrfie, bicfrn Jertefentufcu m.b 
gu fxj/ctm Stater ju bring en. 

9r Site Mann, ber »«# m .f bm erjtcn Slitf 
fat), Bflp cr fcincn &OMfo QKatrofm tw ft* . 
¥H mt* bm, ltd) t'ljm jc*t i>ffc» unb fcrfraucn* 
»oir ii^ernbm jungm SRnittt frnmblty, wfnfte tf,m 
rfntn <SmT,l pi nefomi, bm SRftonare fnbeffen mft 
grower StitKttiulfifrit l)cr6eigcbradjr Ijatte, unU M 
bann Otetf, Wafl cr iljm ju fngen fjabc, ifjm ofinc 
jebmUrafdjweif, tnit jcbcm SBcrtrattcn git eroffnen — 
cc Ijabc gtabtntia a(tJ fein tfhtb nirgencmmcn, unb 
toon ffcin attfergogen aft ifjrc ©Item geftorbeu voaren 
unb bit Hciiic.SBftifc nttcin $urttrfgclajfcn fjaUcn, unb 
fjege btcfclbcn ©cfiil)ie nod; jc$t fur bad muarfjfcne 
Wabdjcn, aid OB fie feme cigenc (ciblidjc Sodjtcr fei. 
@r wo He midj nut tf>r ©turf, iitodjtc bnS abcr gc* 
ftdjert luifKit bn c$ fctaS ber gcti>6!)it[id)en 9KAbd?en 
bcr-6iitgcborcncn fet, foiibern cine faff Giuopaiftfje 
Stjietjung gmoffn l)abc unb fcabci aucr) ttiellcidjt jept 
ticfer fuljle, brfonbcrS rttibctc 2lnfid)«cn itbcc bic @t)c 
I)iit»e, flfd fie ft bicfett ©ntppew ftei tfjren SanbS^ 
nmiminncit moI)( mctft gefunfcen njiirbcn. 

SReite" iHtfnngtc 9?idjtd meCjvj er ngfijHcj«cr(l bent 
(then SKann, fa flcbrangt aid miJglid), fritic gansc 
2f6«tdflcf(^id;tc, fd)i(bertc il>tn r fo Ireu cr efi felbcr 
vermodjte, feinen pttja Qauto, iwad ir)n in bic 
2Bclt, mad t()a jultjt an Sorb eineS 5ffiatf(i|^fatt0enS 
gerriebcit l)nk, loon bcffoi ganjen 2Brfm unb Sreibrn 
cr frufjer fcutrii Scgriff gdjaM, u»b Wie cr auf bicfer 
3nfci frd) letter (Sriftet^ p en^tefien jjtfudrt unb tjicr 
Sabte'ctt gefunben unb (tcDcn gclentt tja&e. drscifjtc 
tl)m bann fete $apicrc bic er mil fid) fiiljrtc — unb 
SRt- Osborne serftanb ntnjt allcin bad granjopfdjc !-t-i-i^.»MUW.i!Uiur r , — Ul_'.- .. ... m ... J " •JC. j ■ww—m w wa J40_ 

fon&cm fprad> c* ow* ft, flciAll ^ J crfI - rtc ^ 
ba M cS fcfit fcfjcr &«Te f« ^ r>icr auf cimr bicfrr 
Welti, am fic&Rm mi f bicfcr, ni<bcr d ulnftcn, imb bat 
ben niton Wmx U )m Sabic, bic « in bcr nir^rn 3cit 
feme* Slufcufjnlffl rcdjt »*„ ^ m tM ncmo.mc. 
lj«&e, S«m SBdb |tt flffim. ft MwKfeJtj ton hci 
mtn [""c^cimrttljflnuibcn, imbSWr Clonic foil* 
men gtitm e $n unb $«$*« an iIhii ffoben. 

»Sic frnb $M )0 UV?" fric 3 i( m bcr arte ffl fl ,m, 
MOatf fcfjon fine |m g c f, fnjlg cftf>n>ic< 1 c« unb 
cr iftn fobeffro met,!- ji.mcnb ate fbrjtymb GctraffXcC 
fifltte. ' 

3>«S jimsen ©fating gfatfg r^cte fid> cm m 
1**0/ «I3 er rnoicberte: 

w«*t ©err, €ic (jaben acuiif, flenua. yon bcr 
w« lift* gH im'jfcn mfc c« mil bet Ibtyba unto 
imw Sua mciffens f(cf;(. - 3d, Din al(«bmq,S 

bfl, Cftirfge fonar fcfjr finitge jfetyoffftK, fcQ fetter 
mug Sfctun •*» AKfri^d 9 cficl,ii, r,«6c mid, mc 
KrcHfl an b» OtMucbc torbrr memer no* cincr an. 
tern €efte fallen, unb ©ft fo.mcn iiferjrurjt fcfn 
toy id) me boron tetifot afofo gcmflwbcji au m* 

ncnOKaufm ftferreben 311 Bwffek e fl bic ift in btm 
tym aufacmarfjffn utlb rin fo (fefcl, fan* »* 
*" *>«**# nc uftb u>. au<$ (mi Mefcm, unb 141 id? nwrc bcr Sctite fie bflritt $U flown, QBnS into) 
fetber Ortvifft, fo fitdjr id) rcdjt 311 fljun, unb few 
bamn nift mcincm @ote fdion fertfg ju rocrbtn — rr 
flffciH ivciO ja alia) nur, ttw ben rcrf)tcit ©faubrn 
(jat. Sic werben abcr audj m> jintcii, baf id) liter 
ten ©(au&cn cincS Qlnbern fpoitc — cin 3cbcr bat 
efn Sfrfbt 311 fcincr $Hcimmg." 

®a SJcuiioiiiiir tjotfc nun alfntings gar frijt 
scvfdiicbciic SliifidjjtWt fi&CT 9u*lii]iiMi, abev Difiic gc^ 
maun ildj fcoef) biird; bfrfc Offmtjcit fcfn fieri, 6cnn 
fcim^iDfj^ gc()wlc cr 511 jciter puljcn ^ticftcrfcftc tic, 
il)v*;)fclii}iiMi6vamcr in icr g$*bentn 9lcrt)r«l, bad 
Siiff vc-r fid> Attf tie Stint wcrfcu mib fo (angc ba* 
met fovtfdim'kn fcid fie pdtH flfliis £M ^ergeffm fd,cN 
ncit bap ba5 SSolf cigcnHid) vor fccm 4 J3aiiicr mib 
nidji vor ifjncn fnirt. 9l6w bcr olic Wann Ijaltc 
borf, nod) mibcrc unb ixrfjt crnftc 9cbmfm« unb jc 
md)r cr ben i«nj)tn I cfccii$frifd)ni Mhvm M vor fid) 
ftcl)cn falj, fo tticl fa)TOcrcr u»aib ifjm tad ©m; abet 
cc ujofltc bafi Slfipfl nidit sor CcrXo^tcraufifprctfecit, 
unb bat ftffc taS 9^abd;cn auf fm^c 3i'ii baS S^ma 
aii ycvlaffcit, cr fjabc wit tern iunnin STOami citoafi 
alfcin 511 rcbcu. 

6abic \oat ci« vici ju fcIflfflmeS itinb and) mir 
mit ciiifin 33ittf 511 jogcni — fie fu|itc tc? attcn c(>r* S£B£fil£ffifl8&KB»^ .-«a_v.™j-j (i>;;..,ji | ■ "— m : rr. i.« ta j„j..„ 1 „ - .jii«HI u% tvilrbiflcn Cannes § rt n& niit> urUrf bmm raft b*s 

S>cr aftc 9Kann fajj, fdjon aft Die IcfdjtC Sfl^ 
^d)tu- foit c I,imcr i!jr sugcfauVn jpar, no* vkft 
mm fcDmcigcitb b«, Aid ofc cr fclbcr nttt r«6fe 
S&Wfc fur bafi ffaibm fonne wad cr fagen mofTc 

,2fe6« lunger grcimb,* fccgaim cr cnblirf;, „BU 
mfc uiib anfridjlfg 8fflm IInV(j flflwfen# tmb f . 

mjk Ml )a ib and) Rfti Ud ncf)meil/ m * ^ 
d» 3*ncn fofliv bum ©oft nnij} *, a Mkh fa 
«**< *» mmm at* Stun cigmcn »4l Sk 
»*, mic r* airt 3ftrm ^ipfrren gefefm **, M 
QUtcr $ctfunft, fn ban (CfRfefe, tfcfcffigcii Sebot 
mam cr S oga., «„ ©ir^aifrfjc ©ittni, an cm fc* 
>m gciwoljut, bod srjucn nu^r hkm ftfo lwr ci>l , 
M;G|Te 3 « unb Sfaftit , mb crn rtyfetf 2Bcfm ban 
@fe nrfi anfrij(ic(im ftacn - nu%n 0k bicS nod; 
■ft left (Mm. £fe s^^ l)abat ek ^ h - 
rem imffetm fcfaj u>ctcr m 9[frffo ** forfe 

raucm etc \m Bk frfa b. i, M ** bftSSSc , 

Mrfttfp 3|«A$qtt| nub ©cftcS bfrJtffem fonntc 
- bic ro[,c@cfcnfdjflfr bco2e l iiIf.-|d,fa, ( g^tr,V6Sic 
W* ju cmciu wrjivtifrttm €rf)ritr, M Km 6b Ifc 
kr 3fjr 9ebm *#**, fltt m fort &rtyiftnffi x\u 
rufffcEjrcn wciUm. Sk fanbat In'cr, gembe in 3*rtr 
gro(itcn ©cfaljr, ouf fjoajfi romantifrfjc Seifc cin 
jungcS rcijcnbcfi TObdjm, beffen n'ebe rcgefmafige 
Stifle, beffen ©cprtUsucrP t^rc Sctbcnfrfjnft wcrftc, unb 
beffen Hnfdjulb unb Bfetolj, al« Sie baffclbe nafjer 
fennen (antm, 3r>r £erg gcmmmeit. ©ccntrfe unb 
Uingcfiuna, felbfi fogor bic »cr|a)iebcne garbc unb 
sr&flaiitinuno beS ^nbd>cu6 trug ba^n 6ci ; bai 9iei^ 
in 3(>rcm cigencu jugdibd'cfjcn '^trjcii p crljoljcn. 
Unfcr fjerviirfjes ftlima, bic trop-ifdjc ^egctniion, bflo 
(Hlfe 6tee SWar, ja bad flirajc eiiaicbcn unferrt 
(aufdjtgcn ^I«i^d>cu« ^icr befrad) 3(jvc ©hmc rarijt 
unb mcfjr, unb @ic gfautcn jc^t — ja <£ic jinb f«ft 
flfttQniflt brtoon, tap 6ie in bem fflfibdjen unb bicfer 
3nfc( bn6 SttftJ 3(j«3 ficbnis gcftinbcn, bos 3scl 
31>rcd gan$cn ©trebmi unb3)ta«jjmC crrcicfjt ijabcii. 
— 8B«m <Sic |!d) afcr nun irrcit? — 3rfj tucig wad 
6ic frtgm moKcit — ©e fotgoii bcin Grange 31> w s 
^rqaW unb furdjtcn nidjt bnfi €tc MefrS irrc fiirjrr, 
abcr i)Cn-ai £ic sm'd^ nrtjig bar/fiber ait. Sic flub 
jung, ^ 8c5«i licgt ncd; offm oor 3f)iicn — id) 
bin all, tncinc 23al;n i[t bate ftnfynmbrftj — <£ic 
fiaben tic §i>ffuuitg, id) bic erfafjnmg, unb brci unb 
3«>aii3i,q 3al)rc mcincfl SebcnS tjab' id; auf bicfen 
fdjoncn Snfcht iugcbradjt. 3n bfcfw.Qfit Ijabc irfj 
abcx aud) wide Bfefc Scute foinmcn unb ge§cn, Ijabc 
^offnungcit unb Svasmic anfblufjcn Hiib*©cm>elfcn Tsaa-fws-w *44 ■lefjn unb n>ci|j *** C m gfann „, ggm 33 C rI)rt!^ 
mffmW<ra«|inb ra fl iautt -unb wn* h finbct." 
„2tyt i'i> 3f)imi nod; STflrft new — fa $a(intn 
«fc«, bic gai^c m> v i|d;c SScgfhttuw fitt ciimi dki\ 
ouf brnSfafimtanmta aufc *rin cr fcKcu, mmig* 
ftnta in Fcmcm crfton Slnbamg, wfowftc&at fann; 
.Wtt tuniijjr Satrc fiiljmi obfr burin cine flWaltigc 
tobming Wici, baufctfto fcrnftfltMjftne 
|«3 brtdrr efnff Bribifeaav, tearf tinrS H^a 
fur mm*2(jatigrm, menu cfl niefct crfdjfcjfcji d&« in 
"won, fcann abrr rcdjt fdjlimnmt ea)lncr$ w^&n 
!»lf. Oifrfr, fi-Or oicfc (SiiroDflfi- Jjnfctn firf, bcfcnbcr-ct 
to fon tfjtfrm ^I,rcn IjiYrfjcr flc^cn, *ic nkr von 
4M, bic mitfn.0 ftfo gcMfctai (fa,, nwa. fdjou 
anrtrlam unb bra^n and; meKtaitfi^gamflfcn, 
bic h)«ch an ©**,,& ttttft^m girf^ imai; m 
m - gaff ailc bine f.unm tjicrfjcr, cin ©cfdrift |« 
toftm unb [id; mi 9kr m %K ju mwrben, Hub fie 
"wrfcm mrifl » *«*„, nwiiii if)* m*<r m «fr 
fpu Itof imcb (Snropo siinirffdntii. Stortjht pajfm 
IrmKt - i(jrc8mucn^inmf.ifd( M > vl)II Cl , a mib 
WW Uri) nad) Dort 5 uruff, unb fie fajjTm bann Kf^g 
[»cr jurarf, ai* cine fmniNiriK gtiitncrangj bic go* 
rem £* &qm frttot nfrfjt prif^n bm Galium 
ran) Sanancn fBugei gcfdMagrn." 

•®* *■* *■?» f $™ *nto mid; 3nbiauijri)c 
■■• SMbajm grljeitaifjpt — btc erffot unb Ijufrfekftm 
bfc ir)ii«T fogegnrtm — auf aflat 3nftfit jctftrcut 
ffotett eic fcIdjeScifpicfc; obcr c$ fin* bnS f.ift nur 
cfnjig unb aUriii roijc gfoitrofcn, bnien ba§ infl^ige- 
Scbrit jufagt, bic (idj mtrfj m il)rcm Bttafcnte in 
fcincn nnberen 3ufdn bemegt Ijaben, nte mo ba3 
mntcricacSBorjf ifc^aapigM unb cShcben n>«r, unb 
fcibfi bicfe miapfm gcnjoijnlid), nn<f> finer hangcrm 
Sccifjr you Saljrcn, itn' Icidjt gmug flngcrrauice 9Bcib 
uub bic nift iljr gc^citgtcu itinber — fc(b)l bicfen fl e* 
nugt JUfefet iud)t uicfjr bicfc tropifdjc ?KnI)c, unb (1c 
Kl)iim jic^ it,id; Sl&ttH^fthmg, narf) cincr ^cranbe 
rung ifjrcr Serpmifie, foirtcu (it bicfc <mrf> wicber 
mit Ijmtcr SftGeft ja foflar bcra frfdjeren Mat cr, 
fnafen nmffcu." 

„?(uf 2nl)iri 6a&ni Sic cinigc wjcnigc Seifofcfe 
imlcr 31;ic.t Sanbflcutm, tic M) mit Saljilifdjcn 
mitd)cn mirf(id> tter§e(rali)ct (jaben; jc^i fi»b bicfc 
graaai jung unb fdjoji, fie fonntcn fie naci) (Suropa 
.uinidfiiljccn unb tirffctyt ff©I 5 » n muf fan — menu 
©ic bad ©effl^r cincr ctwad mimbiT(id)cn unb bijar= 
rcu 6i*clfeit fo ncunen n>o((cn — mcibcn jic aba ail 
— unb n>ci6rid)c itorpcr biufjen unb scuMMjcn in 
unferem tropifd;cit Mima fo rnfcj wic imfcrc uppigc 
*pflQU5(nmcl! — fcftiut ifi bn6 wbri. Sf« Eonrten 
fcinc nlic 3nWmiifdjc gwu nad) tooba briimcu, 

ff«nuitci'fl Saltfif. i. 10 IT ^ TTirj. ■... siFBwssa >™»™f 140 fie boxt in Styt Recife ein$ufur)im — Sic m6ct)rcn 
ba8 mi* nidjr, bcim Sic ffiuftcn rcdjt gut, wit @ie 
5Wff 34r«n SMrfeii ban ©cfporte bcr SWtMflc, bie 
Die imljcrcitScWfflarfmbcnirfjt fan* unb nicfjt adjret, 
ucrfnUcu wfirbOL Unb rOoKen 6ic bas &<fen, ba* 
|ia) flnSiraH}jcfd)(offcn (fat unb tnit^ng uubSeefe 
an 3tam I>augt ni(i)t iuigXilcfCid> unb elrnb nmrijen, 
j» mufifiietc bci U)m unb fjfet auf bm&ifeta 6W* 
hen, unb Ummitf) Uh* <5cf;nfiidjt na$ rinem anbern 
Scim &c(jrt bmm nn 3fj nf u wctt fd;Iimmer unb flc* 
matiigcr, afs cS an bem jiutQcn igerjtn nct^an. 
©cm lag bic Sfficft nod? frci — cS fonntc norf; bnn 
crftot Grange forgot, 06 if>n bcr aua) njeid; maitcf;^ 
mat irrc fiiljrfc, jefct abcr ift baS vorbci — bic9JMg* 
lic&fcit frci 3 u l><mtcm ift e«»mimn, uub mir bcr 
©Mttfl felto gcMlcfcn, bcr bmm mir cin cn>iger SButm 
mi 31)rcm §cr$eu ftoflfc" 

„3d; fpiedjc Had) mefjrm Srifpidcn, bic id) fetter 
taic, jungrr 9Jfann, unb bic inniflc Siebc aitd;, bie 
id; fur iCmbciilin fti[)(e, madjt mid; lieforgr, i(jr ci« 
foMjtd <Sd;irfja( crfpavm 311 njottoi. $rubentfa Efc 
Wfe irf> Sljncn fa>» a,cffl0t ^6c, unb mie ek aud; 
fetter, nacO efneniBufftmnifnfcfii mil ifjr m\ nvlpm 
SBo^cn ocwfft ftnbcit inufiicn, feme bcr gcivttm* 
lid;m fumtidjtn Wtotyn bfrfcr Sitftfn, bic fief; ban 
arfici SSeflm, ofj.ic SlrgcS baOci ju benfen, Ijingcbcn, 
i - i mib gar nidjis awherU crHJatten, a(S bap er jsc, |V 
(talb eriftrcr imibc ift, mieber mttyt. 3*' furcate 
to? Agmtyrit Sic Ijabcii qjrubrntia'e ftqjjgfti 511 
\d)x gcmoiiiifiij jw marc abcr bod; nod; sieftodjr 
cine Srenmmfl mcglicl;. — e.ic ivtlrbcn $eibc an bi'cfc 
3A mfe an rinmi fdjon^n Sraum ^utiirfbciifcn , ton 
ban c3 bad §03 mir eine hixp&it ftfjmctjt — bag 
ed cben ntd)ts writer afcs ciu Srmmi mar; abcr Sic 
fimnen Seibc nuci) bAbura) wicHcid)» einem »erfel;Iten 
fichnd^Wt mtmi%m t bae bann fpater nidjt mcfir 
5tt anbem wire, unb (eibcr fnr 93c ibc aud) t)crbcrb^ 
lid) BWrbfli miiljtc." 

„3d) Din fcjr bftWdit Staqeugi, bag ^ie m bicfem 
KttflmWM 3Jmbe!Uia mit oKet Scibcnfrfjaft emer in, 
nifleii, wicllcid;i oar crjfen Dccipnej Iic6«t — abcr 
»virb bcr altt ^fliitj ciiicfl miftatm ScbenS, bei« in 
bem #cr5«i mm er(i cinfjemtir^ri, gar fo [eidjt »er* 
berblid) merben tan, biefeni ^c^m in bem ®tfD* 
Ic&cn unfercr 3nfdn 9tid;c unb griebcn fflfffll? — 
Unfm$al»m finb aumitub l)err[ia> — aber fo unc 
lie burt ftefjii, pcl>n (ic bad flaitgc 3fl^r — fein gif s 
bcitbevi faltfnbro Qfnrt, fcinc ed)necbccfc, feme <w&* 
feimenbeu madjfenben Anodpeii gc&at ituieii im naa> 
Hen giu()iaf)r unmet Itticbcr tenfetben Wcfj. — Unfcre 
Saline finb mil gnid;«en Dcberft — aber bic SBfiitycn* 
iril fc()(i una — iui> totlufen bie grudjt nic gu fr- 

10- :■ ■ ^■. i ; 1 .-- rj».r<-3ir.» .,.:■; ' . ■g ff™.g !! WWP^ R S • 148 mortal - $u* crfjoffcu — ftc i><mgt cell imb wif am 

. Saumc, U)al)rcnb [jcimlid?, \>on un6 mum frcmcrfr, 

anbcrc fobcffcii nadjuuiiKn imb lMdjnwrfjfeii, bir fclj= 

fcnbcn unmet witbrr gu crfc&cn imb bic *prfipc bet 

lUfbcrfaffmbm au^ufutlcii. 9Bi r femieti mid) $fer 

nidji bic Sovgcn imb 9Sfl|cn bes Scbcns — bad 

<sa($ ftM ^f^i^nfindjcn 9*crfel>tf, buret) baS cine 

cnuorbeHc £rifien$ crjt itjvcii 9011301 mu5 bguufrn* 

Dm 9ici$ flciuumt — \w ftrtjen 9Jforacii6 auf unb 

ffim unb iiiufcii unb fca.cn mm Stbmbe wJf&et fa)l<u 

fen. 9iad>in*)tc» u n bet aupcrcn SBcft bringen mir 

Ftften 511 n»d, imb wfc fie foinmen ware cSfrtftbrffcr 

fie blfcbcn flmij 011-0, benn onftau 511 frcfnVbigru (affcii 

fie, fcIDji in bfm §a$rtt bet Slcftcftm won un$, c (nc 

&fM 3itturf, bie Wit wrorfrnd au^nfuUcn fudicn." 

JbtOm-BH nun, mir 3Ijrcm jungen f«atfraf= 

%n$«3m fn bicfefi fetfemtmgnrtetc %%$, auS bfm 

1* feme Stfitffcfp fur @te gtebt, Ijmflbformgen? — 

MaiimCb am firmer, jungrrSrcunb _ nod)ticfm 

eic often — nodj. (iqt bic W c fi&rige 3Bc(t aueu 

flcbrritrt »oi 3$mi Stiffen — gate 8ic nidrt* 

nicjt« meljr barin rnitf and) mil ben $fl^ttflftraSIn> 
tjaurpunft fln 3^ ^ | fim? _ ^^ g^ ^ 

cincm fuifmbrn e«j)fff ten bag ficiiiffc, unorbeiu 
tcttfk ver^fffene Snu bae $ PP t, auf t m fid) bcr 
©d;iff6rf4(Jigc fimfl \>!cUcid>t fidjer ben 9Mcn -tin* 
v; 


: 140 
vmrauen fennte, retttmgdfog nut in bcu Sttgronb 

jicljm." 

2>cr aitc SKamt ftaire), unb rfnc Ifjranc $Mt 
in fcincm Slttgc; emit unb forfdjciib fefjaute cr bnbet 
ben jungai Warn an, unb «5 war, afc 06 er fciuc 
umcrffen @efiU)(c cranmbcit toolfte, cfjc tic auf bic 
Sipprn famen — fa roafjrer <*($ fie bcr 9Rtmb uicl* 
icid)t autyufpredjen Dcrmoditc. Stoic* bcgegnclc afecr, 
gftat gcrii&rr, boa) fcfl cntfdjloffcu bcmSBlirf, unb tt> 
luicbcrtc cnblidj mit ivcidjer 6tiinme: 

„€ic »cT(itrf)n c-3, after ^>crr (Sfeiem ©erg unb 
"Sectc ju foffm, mit 3&wn ©oricit, after id) fiwtngc 
ijettofl ljina(> in baft Sljal, brnn ha okn bltyt fur 
mid) fein ©liicf, feine geenbe nu-fjr. 2)ic Wtcintn 
jinb lobt obcr fd)fiimncr ate fo — idj |Mje cine SBnifc 
in bcr SBcIt, weber ©ruber nod) €d)ioeper feben, bie 
SEnfptudje auf mcinc9W)c nma>ni turftcn; ?l(icfl mafi 
mem §cb"s funft Ij.itcc binben fSimro, ift fur mid) i>er= 
loreiv nub (Vicficn Sic mid) je(,u luicbcr fait unb CP 
farmtaiggfos in bic Sffictt jurfltf, id) mfi^e retmng^ 
loS Hiucrflctjtt — imb ware rcdjt Ecdjt elcnb. 2hid) 
(£abie ijangt mit hlnfgH Sicbc an mir, unb iijr ^03 
ift nid)t flcfd>a(fc« ctiuua! ju ticben unb fo IcicEjt U)ic- 
bcr tinflejfm 511 Bniror— mUtm&t aud) and ig* 
rent £fTjeil biefc flfteWriaung rcigenV — <Sic (ja&cn 
Catic III titb bagu ivcmt id) fcWff 3I)»fltoud; flteuf* ffp ~=-=™^«^»~- -t— i—^. *„. *yn? JJlU-Cllum 150 151 fl.iftig fcin mfl|ft. S16er - iej (ami ,„id ? m l( f) irrcu," 
fou* ct bam. pI6(,(id, «b _ „ici) ,5ufd,c mid, S fc* 
U* ldl.cc in Sntirt ,g, crjflI/ „„, j[)re m 

ronre rime 3iii<ffd,,iti«i fal>i . _ Sprcd,™ eie fell,,! 
mil 3&r, iBcrtOcr .Pjcrr — fmgc, Sf c bn(5 gjifl^,, 
fclbcr, »nb t)fl(tm@ie imftre dm iiiigm.g f& gc fn^r, 
6v.n a cnb fur fie, imb glnubt 6«bic bnfi fie mtr (cUf 
nod; oIjhc grojicn <Sd,mcra mtfn 9 rn fount - barm 
Beta cwijjc @ ot , wil , irf; nidj , t ilt k|| gr(ctfn 

fWn £6«r«a grtrctm fcin, Sbritam !mb aimm „ 
j« f-icn, bomt foirm Si> fmbro bn(j id, m.d; im (Stsnbc 
em 5" "itfflgon, imb lumn md bne £ C r 5 bariibcr 
bmrije; ffin SBort beg Umnutftt - hfe mam fo(C 
ftatt MfeftotttaHM* >** «f>c bole Gmioc mid, 
5U cnicr nnbcrcn 3n|rl - oil* iljrcr mt>i fu(,rcj,." 
Bf War niifgcfpnmgcii irnb fcinc m& ergrcifenb 
»»me ci boa ginwt w^ffm, ,„ „,„ , OTlTRo , t „ ir 

PTBBI il,m nber bic §n,tb mtgrgcn „„„ fa9 , c „„-, 

gcrjlidjciii, bciwgtcni Sone: 

„35a« (ft rm> bra» lln b el,r(icf, »on 3I)nc« qc= 
^nbeft j„nger t»?,nn., unt id, gebe 3&n«i mein 
fflSMt., id) I,abe mid,, frit bem erfie.t HuflcnMMnw 
«9 ©K fnl), IWd] nirfjt emeu SiuflfnbfitE bora,, v , 
jnmftft b«,ieic SIM f fl miri, mn«, »fc s , e rt 
kern mtd)m <mgfat4m. 3d) tome fibrigenfl m tu , 
to*, »bcv tvtnn Sic bout iiebec wttm, ©nbic -J 
| : ^ w'rf ail gut um bri ifjr fangee SRebe gu Geburfm, in 
Wffifgcn a»inuJcii Ijnbcn <Sic mcinc Slntroort, rretm 
<5ie inbeffen (n'cr iix badnacfjRc$<wd — bafigenfter 
"f* f-flft fo niebrig wfe cine $l)ur — aber gtaubrrt €ic 
nia)t, jimgcr gTcimb, ba|i W) 3(jnm bad SBort rebcu 
werbc," fc£tc cr cniptcr ijiii^u, „®ic muffcn eS mri- 
ncm ©cwiffen tikrloftcn mit Sabie ^u fjnnbcln, uric 
icf) cS 'oor oeni vcrmitroorien faun." 

M §nnbf In Bit, ati Wcnn €ic iljr ffinter warcit," 
fiigte Kttii ^iicfj — „irf) miff ©abic'CttS ©liirf, 
nid;t bad mcinc/' imb cr ucrlicp mit fdjueflm €dnit= 
ten bad 3»*n«fr. 

2Iuf fccS altm iOMimcS SKuf 6c{rat bad SRabcfem 
frfjudjtcrn mtb nut iitcbcvjjcfd)(ajjcncn S3Iicfcn tins ©r- 
macb — fie fd)autc nidjt mif, ntcr [Ic ffi^te bad 
9Jcnf iiirijt mcljr im Sflitmer fci, unb iljx Jpcrj flopftc 
f<ift I)orbar in tcr SBrufl. — 3Ijr ffiatcc Ijnltc ilm ab= 
flewiffen unb bev fd?6nc Sraum if)rcd ©[ilrfd mar in 
9kri)t unb Sfjrnnm jecpoffnt 

frSptubcntio/ fagw ber alt? Wtwxm, imb jog bad 
3ittctnbc 9Juibd>cn fanft ju fid) — „itfj Ijiibc ben 
jimgcn gremben fortgefdjieft von ^ier — cr ^at Sid) 
jc(jt tvo^l lieb, afcee wenn cr n'nc 3«*i tang 'oon fei= 
ncr^fimatl) cntfcnil ift, fc(;n* cr (id) »icb« rtncf) ir)r 
iJWflif, unb fapt mein armed SKabdjot f>fcr aKcin, 
imb toann warft 3)u woI)( rca>r rea)t unghidlia) gc= -— J ....... 'LJ,':'. J." i> J52__ 

frwkm unb dmb. 3c8t ift bcr (Kitburf ttta cr auf 
®«n §«3 gcmadjt, nocf> flfldjlifl, nod) icid;i micbrr 
W wuffycn - JDt, wirtf clnm obcr jwci Sage wcu 
nm, lOniifid^erxicrgcfffii, rt^^gfc^ 
"0 fjnbe barm rcd)t imb gut gefwnbclt ._ j* roo[ (, e 
fn nut 3)cii. 28»()I." 

* :' 3 ?J°1" aBrt """' *• ®» ■* w »* 

Safer," Hupcrte-b-a SKAbc^m, bid,, fl »- fciuc 33ruft 
flcfcfiimcgt, f Icfff, bug ct (mini ffjrc Stoic ttfrftcficii 
fonntc. 

„!Bn3 ift nuin flutcstti.ib," fa fl tcBtt@rti«, abcr 

6,C ®" IC 3'"«lc ,[„„; cr ftyfe m.t j„ gut ^ 

In banzai bc« armen SK.ibdm.s »orgi.i a , imt, 
Wic tic Sick ph |, m gremben fdjoti »i t i jU tirfSBl , rs 
•* WW" »(*«, jt witter, e \ m m &cm ] tlUc 
m jWtedjoi, I,ci n ,i« fl aifft„ ju mcrbtn. & .....fitc 
ltd) abet fcll.ee cinc.r 2I.tgci.oi.rf fajtnntfr, C [ K cr for(s 
fofctn (onnic, unb ntil (cbfeaf.cr ©tiimnc wit an 
'feiflcnb (till cr feinju: 

1 „Unb, ni'd)t wafer mem ffinb _ t m „ 1B ; rft £ll 
nudj wither a |,-,rflid, mi ^ fcin/ tofc ,, i9()Cl . ? _ 
ttirfl witter ladjw uub !»,„„, „nb nid,l bas tffof, 
n;cn fo triilic Qangeit laffcn." 

„3d; will mir rtdjtc rcdjtc mt)t 6 0m Ifeta 
»*«,- fluftcnc b«» mM, m ,mb barg il,r frap 
fcfJrr cm be.n .§c.-jc., bc6 ai.cn a» ftllnca . 1 
■3 

f 453 „tf nb will ft 2>u aucfj ben grrmbm »«gcfm indue 
Settee? — itfap Dtt nrir b*i$ redjt feft unb aufr 
ridjtig Brrflut$ai, -»cbt &raw«"9Hai»d)ru?" [rug fee 
jcijt feifc bcr ®rctS. . .- 

5>a6 a bcr war JU virl fur ba8 armc gcouflitc §fr$ 
— rfttctt 2lua.cii6li<f frijicn c3, aid ob fie fid) won feu 
ncr ©mil ■cmporljcUcjt rootle, il)nt in tic Qlua.cn 311 
fdjrtucit — - Afar, fit fiinf mieber junto unb ftngic tun 
kifc: 

M) bus torCf idj nid)t — M wrif id) ma$r» 
().iftig niajr, !ict>cr, iiefcer SSfttci" — fcamit rear afar 
aurf; tyrttfwff jjebrudjen, unb fflUt unb (jtflig fd)lun> 
icnb, aid ot> ifjc bnS $erj VN$e$<n wottc in Uliflu> 
Iid)cm 9GeI), f)ni() fie in fciiicn Qlxmcu. 

Unb lie fd>iud^tc nidjt aifein, bmn mid ber 
i$dc bed Simmcrt »oc toiUe ed nod) weit kuter unb 
I)cf% l r, unb bcr flcinc aXftonaw fa^ bn a«f chiem 
bcr nifbemSB«mbuSf(Jcmrf, gang affcin uiibwrgcffen 
unb wefute, in 3:(jraum formlid) jevpicpatb, iuic rin 
flcinrt ^inb. 

5)a j»nno(f;te fid) a&cr bcr ftftc WObmrir (ind) 
nicbt (anger j« Ijattcn, unb bcr Xttym ttjraiicmUcr.' 
Prfimicd anttiO ju |1d) er()ct>enfc unbffljfcnb unbiwie^ 
bcr fuffcnb Wcf tr: 

M 3J«ln, nein ^tufcentid, id) bin ia fcin lyrmui 
bug id) inciu fiinb fo clenb unb ungJurftid) matfitu ^^-^affi?s#ttii*bU4&»e ;^5^r -3^— ^rw-^T^ asm i 154 mogrc, »ur fcctfbicWgl^feit rri|Hrf, taf rt'fofifct 
ti&fl) euunnt fo foiumen foniK — ncin, menu ©oil 
Sir cine fo" tjcivntt.'gc unb fattfae Sicbc fur ifni ftV$ 
-6*3 Orfffl* M, bcrnn nfiran f$», niimn ifm - bcr 
$crr fane @urf>, imb @r n>lrb 3WeS gum ®c pen 
tetfffi. Slber fci flitcfj TOirbcr mrin gutetf fro&IicfjcS 
aVatKtntv fflrf, loicber, fog ivfcbcr unb nmdjc b<tf 
*fq Srfiird artrn *Ba*crd fbft bur* 2>cin Jjcitcrcd 
flfurfflcjrt Slugffirjjr. 

„Stottr - (febrr Bnter!" tiff b«3 OTabdjcn in 
JuMnbtr, Frtitm gcftifUcr Sup. ^ TOonare tyM abcr 
fflum gcfjiivt wa4 ft ©<%, tic iljm fefber fctf fter: 
* Wofen bror>tc, fur cine Ambling nafolt, oft cr 
tt>fe aitf finer ffp* 8 cffl)#ii, jut £$& ftfaaufl 
Mr, unb iittcfj fflum gwei 20tinuttn ntjt bem toer 
jaeffeftm ©t-mi" - W 't K ty, nflnnft/ w «^ 
HOT flffdjlfwt torn. 

9fenc" fag im'e an ban §e%tn M alt™ Wanned 
— cr mn1ifc fel&er hum i»ie, mtb bcr ©reft ftntferte 
mien (eifcnScgm liter ben $autf(m bcr ©IfidfW^cn. 
iCnpitcl 6. 
2Sa8 3>cr cfttfeurbiflc Sffc 3fon>c baju fagr. 

2>cr 9lbmb Bflgfeg ten bcibcit Sicbmbm loic tin 
9Iugcnblitf — fie batten fidj f« raufmbetfd 511 fagen, 
fo taufenberfti 311 bcforcrtim, bap fie ben ghig bcr 
•Stunbcn gat nk&t bemcrften, unb brr attepfeWaim 
"ap (arhefnb babei, unb rooljf aw& i(un flira.cn fit btr 
etfnnmmfl arte (fefe, fo fong jc] t rtvcrgangcnc23iU 
bet fluf, mtb fufjrtcn feinc traumenben ©cbanfen 511? 
riicf jut Sugcntycir. > ; 

Slbfc aua) tic ©egennjort crftcffdjrc feme Umfidjr, 
bnm mandjimrt gebadjte tt cbcnfalW feint*, in 31011*. 
Hrfjcr STnfregung fort&tgaiigcncn Sotlcgen unb bcr" 
Sdjrittc bic bicfer ic©t ju tr)un furfjtc, baseiflcf, wad 
er fclber ^cutc 9l6cnb ^icr gef^jaffen, wiebcr 311 ;cr-- "..--T.TT L. , ..^.1. 1 g..XCT '■-"- ■■-.,. .. .' .. J'.'" ■ ■ ■ ■^jMiijjiauiigiiHI 150 157 «.! W ftoren. Qt i)ktt cfi «ttd) fur feme Wfy bicfeg bem 
JUftgtngRannrmtjtitfttfan unb tyn wenigffemSbarauf 
Wjubfwton, t>4 feint Saf)i. »„n jeftt an nod; im* 
mcr fcine gaiQ c&cnc fctit Kraw. £«ttc cr ban »on 
fn'Mtni ©iiicf forinlttjSnuifoiien ate a u$ cine wt& 
«*c Qcfafrr gcimnm, cr nnirbe iljr mfebkpnigtf. 
3«» Ococgnrt fciu, viefwnigcr benn, mo cS mir ben 
fcoicn mm* obci- 3orn cincS frtuifM ©cJfHitfjm ft. 
ewf, bcit n>tbcr€abiV6 ©tfjitffal nod) baS [cine ftm- 
lAm tefte/' Sfc* Jtc-nf,^ fribcr gfoufa cr baoci 
jicmfirfj gcmiO $u fete, nori) bojii ba bicfe gnftftcixn 
#WMtt fcUcu obcr nfe ©cfrfjcnle oerfrfjmenben, unb 
HUT bfnaBiirffl@oilf*.birftiifJr a(C@rt.ot aufflcffcn. 
§icr mar affo niche eimimf cfwad Ju genvinnen, mi 
©cflcmljrtf itur 5 u wrticKii, bnmWe3ufmmt«tim^ 
ten vedjt gut bap fcrf twin ShifattQalf cincd 9Beigcn 
t»mcil fyntn, ber formlia) «,,„ &tt j I)r| - gm |m[rb( . 
Ntt tyc'tmb b« ctmaS fur fie abficie. 

i SflfeCrtfanc fetter, main cr and; ciiicn (Sonffift 
mil Srubcr JRomc gent immicbcn (jatrc, ftonD b odj 
femcSrocgS in enter fo abTjnngtgni ©retting ton tbm, 
[town 30m furrfjtm j, m fiff m , 9 } ur eabie ^ 
ttrijerte Nciif fie Ijnbe cine ittflVp^ Sing? »or bem 
pHfteai Km, nub wolftc m'efee baram C e6cn, marc 
ft gamiest mil iljrcm ^flcgcofllcr Ijcrubergefommeit. 
<2<incm fcuibttgen Ofrfcn aba in cimnS ju be. flcgnen, mnrbe nod) an bcmfcHmt Sloenb cm (linger 
SJtoim mi* finer CpnVnt^ SBotfdjaft an ben ftfttfg flf* 
fdjirft, bag ber a(tc SJto JDSbm) bert fie SIffc auf 
ber 3itfc( tvic iljrcin Satcr HeWm, fcine. ^ficgcrcdjtcr 
bem iungen gremben 311m 9Beibe &cr|>rocbcn fjabc, 
imfc bag bicfer (jinfuXjro mir tfjnm auf ber Snfel p 
Men witoftrje, tooju fie be* jronfgft (frfaubnifi cr* 
Bitten h'epcu 

Sim nfrgfttn 3^fl fcf)vfe Sniber RefWj-HjMi in 
eincc Iii*li5 njcm'acr n(5 frrunblirfjcn etimnmng ;'ju* 
rucf. (2r Ijnite ben £»nig, von bem er oftiit mcitcrcd 
»cr(aiif|t p fjaben frtiieit ben gremben, elnat'fflt* 
fprimgcncit9)?citrofen unb^aKjod'f, in® nfe obcr mil 
,©cwafl Bon ber 3nfcl 311 cuifemen, in cioer feine3- 
ivegS flimftigm Saunc bnffir flCiroffm, unb fdjott bic 
Slu^fludjk bic biefcr nmdjre, menn tt fid> nudj bem 
pnftercn Wiffionati' geflentUcr feme bfwfteffietgmmfl 
crlnubtc, Dcrriettjen itjni ba]] cr, »wi> cr blinben ©c= 
(jorfam ermartctc imb oerfnnglc, auf (Sdjmicrigfcitcit 
ftogen fynne. 

SHfcd wad cr t*o« bem Jloitige n(f fc|lc^ 9]cr? 
fprcrfjcH cri'eidjcn fomiie mx, fid; mir ffjrcnt eiflcnen 
Wiffioiiair barubcr 311 Umtijtn, unb menu biefrr cfl 
cbenfnlls lufmfdjc, Num woltc er gent. Dot ©cfc$I 
flcteii, bitf bec jungc grcmbc bic SuffC, auf ber er 
jirfj tifcrijjend bid [fjjl fcf>r orbciitfirf? beiragen bftfic- '•77 I" ™ ....._,,...., J,..i.L.!»i *«* '. -' f • ■ W 

i58 X ,,-; «^ bcr aOc.gc : rfu^ iftrcr ntf^ Ijcir ^ cil unb 

IMpWh* bflt SlufrntMt -vcrac^crt : - 

. : , So rqfd) Aid mofllirf, f fi( f { cfci Smber ^^ 

? KM* ,f CE -„ m mum obff.ttWm^c SBunfcfi be* 
:4>S W?; 1 ** a rtrnfafTft Me @mfcrnun fl M 

■ Smp^tmmx $nftnm% nfe w cr bk 9?ad>r 
mi bcranbmri <Seirc f W , a « % ^onflgebaubm 
3un«f, imb c« fafit fi<t) bcnfen mt( loclc^cn ©cfiiWcn 
cr Ijfcr bes often er,rn>urbi en SKamicfl G=mfcf.|ufi 
*ttt«$m, bcmgrcmbm bitter *u gcOcn imb {*„ 
«W ©0*n <m m t mm . <Bcr n cbcn6 iU are» aHc fcinc 
U'inu>enbun cn, sergc&cn* blicb fcfbft fein 3urne.L 

• bngcgen. 

.,3* ftafe bem a»«b$ m ,- fa a tc bcr ©rcis, „bfc 
^.clj.mg chics iucipeii tfinbcS a cgcDrn, nub »iel* 
M<§* Wfe id; iW m ft>S| f c[jC/ unr^t batmi atffeut; 
J »* fe.tM^a grnmri^, fid; in ben (jo»5H^ 

- ^«Wmffmi5r«?flnMrcarfmIrttt turfr«d> S u ffifc 
IWJ Mc.tfniKtt .'C,vcm §crjcn, i(,rcm ®ei|k uitfjt 
S Omnfltn — Dei bcr toi„bu„ fl mit jebcm 
fMc* ift p« ftbcr bcrfclbcn ©cfaf,.' mtf 3 cfc(«, bcr 

: £ Jfcti*ft|c cntgegc.gcijt- b«p R C ulcfit m,f ^ 
U.gc bcr3c£t in, 6r«nbc n*nrc fem §cr$ au^.fuircn, 
" | 

■ 
aber awrf) ba$ ift nur notij Scrmuiljung — cd ifl cine 
9)io{jiid;frit tit wk befurdjten, aber nfdjt ooraud 
wiffen mogen, imb id; fann mia) nid;t bap &crfte&n, 
tyr §cv$ tc(jr Qtkvi^ ju bredjen, rocil eg vieflcicfjt 
[pater eimnaf jjrbrocrjen werben bitrftc* 

„Sibcr furd;*ct 3!,r nidjr bic ©unbe — ©ruber 
Csbpmc?" ricf ba bcr SWiffionair, a& atle anbere 
Seiuctagnmbc feljlgcfdjiagcn fatten — „xooUV 3l>r 
ed fcor bcr Snfci bcr ©cfcllfd?aft in Qn^iant vcrnnt^ 
mortcn, €ucr tin rtfjtm ®[nu6cn criogened ^inb 
[elder in bie §nnbe ciiicS 9lnf)finocrg bed tyab\lc& ju 
Hcfcrn? 3d) imlrfcc flc^TOniigen fein, fo Icily cs 
mir audj fclbcr ttym -niocf>tc / bif|Yh SnU nndj #uufc 
£u Bcridjten, bnin tie golgen finb gar nic^t d6^u^ 
fcljen, unb Unncn auf bflfl wrfcrMiajftc fur unferc 
Ttcinc Ocmcinbe mirfen. Unb roic (tcf)t3l)r baimBpr 
jenen cfjnurirbigen IffianncTn menu 3l,r feiber, (Sincr 
icncr9U^cni)a()iten bic nn«r bicgicibcn gcfd)irfni>ur= 
ben beic €iiamcn amfcrcr Oicligion in if>rc unn>i(fciu 
ben wcrfiorftcn ^cr^cn 311 pffdn^tit — wm\ 3Jx \tU 
btx banu Unfraut ^oifajcii bcit aficyen geffict (jabt, 
mil (Sumi figenen ^aiibcn, ja unb id? mocfjtc fap 
fageii aud) init ben §DHtte(n, bic (Sud; von bcr Sa, 
fcl bcr aJl(friondfltfctirrf)rtfi anvcrtr^ut nxum m 
iljrcm £iuuc, niclji in ©Kern cigcncn bamit 311 
fyiubcfo?" -^-■..j.xrK™^.. . .... gm^g||D «HH!Hi J 60 fflit «(tc Sfcmn blicbaUt mtrf; fefr fclGft gegcn 
We 6a(6c ©r.cfnilbigmig cincS $Uf6rau<$fi arote 
trauai, lumn E$n Wd;c Slufpfchmg audj mo( } ( red* 
frpioer.iinb Sieffrfintat mufitc. " 

,,3* t* MH|M«tf 3«H* foafe craft, 

,,imin Men bcr €arf,c pmft bic id, ff lr rftM fllUc 
$wft «nb no* 6fl[ tej ftg I)rtt)C Ill(r f „ bfr to 

flen3fft feinen rfnjigen Bonuurf, memer .fcrmblimn^ 
twifr Wffltn ju marf;cn - W fc finb 5iUc6unbcr mii> 
i* I'.n ..M)i rcincr baton aft bcr ©criugfk unter ma, 
abend; faun feci b<i0 9lu 9 e j U ©ctt mqw&tfcn unb 
*£u ««m rftynfenttP- ty bin mir niri^ 
Soicd belong. Glucf, m bfcfcm gtf fl6cr , Snibft 
*«be, Ijanbdc id) nari) fteftcm SEBificn unb SBi'Ibn 
« orau&e nitfjt aitbcrd nnntcu. 2 « fonncn, unb Wag 
id) bn (I)uc merbc id, aud; immmrmMoi - ©ucic 
Smfltc, ©ruber, mcrbc fd) &,$ frciffrfj fcibcr gte* - 
foficn iiiuffcn." 

HfavflMp flfitg iHit raftyen ui!gcbulbi 8 m@d>rjr* 
te» nn 3»nmcr flH f unb cb - am n>ciiigffcn woHte 
c& l m f™*m™ ^ncftcr in ben *otf, bnfi bcr grni.be 
mci)v fa, aia rfn 8<utffrtifr lorggrfaufnur Sflte 

Iminc mib |unU0(3^« »»« bcr gfeft g e (ebt, b<,p CC 
fi* bunt bfc fatten 9fobm3aWcn unb Scrfrw^Hngnt 
eftttf imuyn Wa)i|umigm Wcnfcftcn »fcfetyj rtn|J 16! 

fatld faufdjen Heft (?r to-otrtc b&ftaft fetber eirnnaf 

iBit ifjm refcen unb bemn bafo 'ausfinbm wed ©cijUS 

tfiiib cr fei. Gr& mitr fcinc lepte §ofnu«g. 

9Rr« OSbovnc fcl&cr wunfrfjtc bird, iveU cr ba* 

biird) cine frefferc Jemima fflt ben grcmben t, c j fccm 

ftrcngen ©cifHutyn 311 crrcidjen fjoflte, unb Iiep State*, 

bcr inirC£.ibic — jefct akr ficiffrfj fcincS ScripredjenS 

mi^brn — nad) itjrcm Sic&iingfcp'afjcfjcn gcgnngm 
roar, $u fid) bitten. 

2)?r. 9foii>c r>aftc ben 8c"jtrjhu}I bcS aftcii Wan^ 
iwfl cinflcnoinmcii, unb fafc boSrcdjteScm ubcr fcnS 
finfc gefd)(agcn, ben itopf mif ben linfcn 2!rm gc* 
Wftt, cmfr unb fdwcigcnb wie 311 ©cridjr, bcngrcim 
ben, bcr Mb borauf tad 3immer rafdj unb frof)(id> 
beh'nt, 511 mvarfen. 

<£a>n beffen fdjticire§, nia;!^ rocnigcv of« cercmo* 

nftfffS C^iiiireten rief Me gotten nuf fcinc Stirn ju* 

fniiimni unb bic bciben @II6ogen auf bie Celjneu bed 

0M|(c« ruljcn laffenb, bic ginger bcr bciben §nnbe 

rtfrcr »orn g^flfltt, fat) cr (fin mit flu'afl vorgebeugtem 

Dberforpcr unter ben bunfrcn dufdjigen ©rail en fin* 

ficr an imb fttglc, otnie ten ©nip besgranjefm ate 

tm flIS mit chiein (etfen hum &emerHicf;en Stopf* 

mrfcit ( vicm)fctern, unb ofjiic 311 iwaricn bi$ fccr©flft 

cincn g(uf)i genommen &a&r, uic( weniger ifjm feiber 

cinen fofcfjrn anjubicten : 
Onjiaifn'a Sabid. 1. «| 5ayaMStnss^! 
H ~ W *™"' L -'- ■'-t-M-:*., w~. j-jl JJJ4J*!U ■102 >8Rft wcfcfje-m ©d)i§ (fob ©i c (j fa gcfaiibct, Sir?" 
Sen* fafj «f( ben gragcr, bann ©abfcenS 33ntcr 
crflaunt nn, nl« ofc cr Ijiitte jagen mthn — rood 
frebmtrtbaSV — bin id? (jier &« ®cri^tgttttf«n? — 
9fe. Odbornc bet abn bfc UnfdutfO'djfca ciitcd foU 
djm ©etaigaiS fityfte, uoifn'gie if,„ frruublid) $fafr 
511 iifimen unb bemcrto fount, fAxka$bW&rik, 
mit cinrm 9i(rf fluf fcinm flEMtqfli, 

„$»riu murbtgergreunb, Ijrcr, fle6ff|ftm*, toimfrfjt 
fid? niit 3i,itf» hiqc3ri£3« imtnfnffan, dr ift, mfe 
irf;, fd;o« irtiijjc 3a£)tc nuf bicjat 3nf«Ih, uitib eine 
Mfta* $aupt|Mtyrn tee %ificntluintf, fcIOft in bat 
Sdta flciwefat, nw imfrrc 3iu«fid)mi #et mu) unb 
IttUttig mown, unb wit fd>n fafi bfc £ieffmmg oHf* 
gegefen gotten Gtjrifti Scfjrc ben Bty fiber Minted 
§cibcii (f)iuii jti »crfc[jflffcn." 

Men* vcrbeugtc -ilcO M «H« Slntnwt iron) cin* 
m.il, »uif ancrfnmnft, gegen t> m ®dfi(ii$tti, bcr Je* 
tori) feiitc Wim Md iwrjog mib fcuiat Kftf feft 
unb forftfjcnb ftuf $11 gcC)cftct ftelt unb jaate, hie 

frufjerc graflf jejt olnie 9Brt(cre« banutowM: 

ff fflft tern SMiuoiuc — cincrn tamfamfdim 
9Biil(p|djfa!igfr." 

„Uub nacofjnlb vcr(ifHcueic3I)cecfjiff? — ()n(= 
ta«fc .ii(f;t mim p-pcnSonttflft fur bic 90113c 9?cjfc 
gemadn?" (niuctc bic S n>ciic, fiiftnorf) frfjarfcrc grogfc * 
( ■ .,,Scr)r wcrUjct £crr," crmicfccrlc Hjui jc|jt D?mc 
veil f Pin mat rul)ig unb fccunClic^ — w njou*im €ie 
TOi)I)f t>ort)cr bic ©cfaUigfcitfjaberi unb mw fagen o& 
citfc gragen im Saufc bec Untct^altung an 
mid? gciidjt clmcrbcn, ober ob cfi boa) gttoijjcrtnafjnt 
fin @ramcn fcftt foil, gu bem ia) berafen bin?" 

•Qmfttr 9ton>c toottte cben, wnf)Tfdjcin(icr) feme 
flcrabc frambd'tfjc Slutmorl barauf geben , aid 9Kr. 
JD36ornc,* bcr jebcS bofc SBort groifdjeu ben Sribm 
iltn rtlicfi ill bcr 23c(t 511- tocrmciben luunfrfjk, rafdj 
finjicr unb gegen SRcnc gm«mbt fagtc: 

„©ruber JRoroc nimmt innigen Slnlljcil an $nt* 
Dciitia'S ©djicfffll, fcn bad fOTnbt^en cigcntlidj fo 3id(« 
fdjm mi? grog gnporben, unb r3 ifl befonbert bcs= 
&a(fe bag cr naljcrcs 3«tcrcf[f fftr 3^r friil)crce Scbni 
ful>tt." 

„3d} &a6e 3ftntn, liefcer Qttx Otfbornc," fagtc 
Cvi bcr jungc OTann, „jcbcn nur moglidjcn SInfffl>lufj 
v}cgcl)cn r bcr m tncium Aliaftcn (lanb, unb id) roitt 
baS and) mit greuben fci'cfcm ^>crrn tfjun, menu il)it 
bad liber <Sabtc'cnf> fiinfligcS ©fficf ju bemljfgcn 
^ermag/' 

„<Sabic?" unicrbrad) iljn Ijtcr hex 9Wiffionnic 

Rrcng — „foDie( iri; meif !)cijt baS mibdjen i|lru, 

bemia — n>obci id) mfiiifd;c bnp flc ir)ren Stamen cm 

ivcntg mcljr Qlyct gemacfjt Ijattc — unb id) mill nia)t 

ir : -^^ L. -J-LSU'iUi^.-l ..-, _,«' l J A.iP-lBSPWHB'f 1 *" fjoffcn bagman fogar in bnn £aii]V cmcS SicmrS 
tocr JTfr^c bcabficjitiflt bic attcn I)eibniftf)cn gforncn. 
We nn'r nur mi* Wtyt imb edjwirrigfeit untrrbrutfm 
fotmtcn, mfcbcr auffcbcn 311 foffen." . 

„<5fl iff uirfji bc3 .£>eiboit()um9 mcgtti fiebcr §rrr," 
fadjclte Cm, „„ ur M - Wo$Wm& — $rubentia 
mrtfl rcd;t fjii&fcl, fur cine nltc imirbigr: SKatrone Rat* 
<*cn, aber mcincm froljfirfjcn Ocitcrn <0tf ba)cn |>agt bcr 
Sttflme gcrabc fo, fl f« TOfim SiV tyn ber ©njeffe bcr 
SBuftc Qebm montcn." 

„tlnb bnS -finb bfc 9Iiiji((;jcn bic man i,icr mit 
fa bicfc fromme d?rifUirf;!c ©cmrinbe bring* ?» riff bcr 
©ei|ttidje, bfr nur mit 9ty femen 3»m u6cr Dc, 
mm ftW*%to %m be* jimgca grongofeii 6* 
$nwmg, w ba*.fott bcr Sawim fcin, bcr cfn ©aunt 
be* llnofoufciid fcine3)wcigc nugbwtcii imb mit fci= 
Hcm ©djnttcii bic Srurfjt ^crgfftca imlrbe?" 

8W (iff ifju fkmuub An, ber ffchtc SOHtottArc 
Mwfe afrrr mit Mr @$t4t unb Ghifr»en ' offrnm 
Wunbc fjintci hi bcr @rfc wicber mrf fcincm f (cine, 
6iul>[djen, unb frin'm nfcfytf ©enngcres 311 cii^tten 
m W mfotoaw a» rt mt mil bnii (rfifffrn ©cRrljt 
fid) jrfrt Dcn aufl fcincm £i inmc [ dmn Mm m 

^crunterljolcn unb ben rufjig unb un6rfan<|m m ifjin 
fiO«ib«i ferfen ®- W i 311 9nta 6rm«cn i»arbt 165 „€c(jr rfjrmflrbigw §err," fagtf after SHeiie* soil* 
fommen ruftig, bam er reolftc ben 9)tonn nicrjt bofer 
uiadjen, ba cr repfy fnlj im'e rniangcncfjin bad fur 
fcinm often njaefcru grcunt fein muff* — „!<$ r>offf 
nid)t fcajj ©ic circaS ©unbfyiftcS in cincin, bem Ofjr 
wotjlftingcnfcen Seamen pnfccn mcrbm." 

©ruber SRowe fdjicu aUt bftrfluf nirijt reciter tin* 
geljen gu wottw unb fiiljr fort: 

„Unb (Sic gcbmfcn ficfj fjirr nuf bifftr Srtfel nic* 
bcrjulnffen?" 

wSJMt bed ^auptlings unb incincd SfltetHc^en 
Srcunbce (Sdaubni^ fjicr — jn!" 

„9lbcr <Stc gct;6rcn bcr fat^olifajcn SJcligion 
an." — 

; ,3d) bin ciii Ctjrfft/' fagfc Stetf crap — „wa« 
ttcrlaitgen ©ic incljr?" 

2)cr Q^ifftonair bip fid) nuf bic Snppen unb Sm-- 
b« @jra fafj nad? oben^ fcenn ber ^ii& lonntc jc^t 
ntdjt (anger audbltiftcn. 

„Unb 3|re Winter? — foticn ba8 and; 6^ri* 
fteu njerben?" frag bcr ©eifttidjc mit eincr faft $ofy 
nifdjen Siueibculigfcit im Sonf. ERcn^ ftber fircrftc 
ben 2Irm ltad) fcinem alien grcunb and, unb biefc5 
^lanb.cvfjrcifeitb fngie er (jer^lirf): 
. ,. Die foil biefcr reiicbigc SJtann r)ier in ber ?el)re —.uj4-j msmmm 
m 

crn'cijen tic cr fur tie rf<$% m - ty mi G er 

mxb $}i$Winf$m mid iOnm m«$m - b rr @( nil6c 
fll mil* fllcidj," 

*Stt ©foubc if! 35noi nlcid;?" tfef aber jcu 
tci- frlMH* wic orbenttid) f»* cii.cn 2ln0aae V unf( 
fltfuitbcii jit I) fl 6c» <m bcr Sdjnmdjc bed ©cgnerd - 
***m*b W Sic mftfafi&ai ©mnbffiftcn 
mtm M)tit meima m tuertoi! cm (SM 

women <5ic firf), Mll& ^ aflftWf j fcfflj<n @if _ 
30«r*fIC*t— ii)rcr93crbmtitcr,f f itm im fWfeflfdfflfe 
iidje.i Sc6cn finb £ic cntlaufen, unb jep ivpflcn ©fe 
ft n>iem $e(fc aufbrm^n, bad fie rnir $mifa?m p<fa 
bnibci, vucii cd rciHcui ftuftga fliaufct g C ffi«i a m 

ff'J h b " ** flt ** «■ (tan flot ftfltaai 

2>wnfi b.imit Iciflct?" 

8JN iuar K^an naa) ben erficu l)cftigm ffioncii 
bed ftMMt fftarm 6hiy mtf^pnmflen, 

J****** unterbmd? cr ign ftfi feft abet rut>i 
„3()r cBtiiitb, mic bcr&tt an bem wfr mid fe* 
pita Wfijt Sic Mi jeb*r feifttwi auf birfe linger, 
mmnt - ban soir" - tmb mit cmcmfrojjtii 
®W flesai ben fifefe mft rfnrm fmmblid>m «#, 
nwftn «bcr Mai bm ©wfe, ee r«r$ cr raftfj bng 
Simmer. 

5)cr rljrmurbfgc m. dhm f,attc (to) (.1 rfnm l ■ ■ 


10? l)6rf)it muftrnnirbigcn 3<n'n tjmemgearfceitet, imb ex 
war cbenfatte aufgclVniugcn imb ging jrfct in teni 
geraumigeu ©cmadj mft fdmctrcn Sdjrittcri, bieJoanbe 
auf b cm 95utfcn, bit Slugm feft auf- ben 5Sobc» <jc- 
tjeftet, auf imb nb. 3>er aire SRr, Odbohic abcr war 
erftaitnt imb emporr suglewf) fiber tin fo rurTitdjtd* 
loud, fonntid) nitfd)tdlid)c6 SBctragtw, wit je$r mir 
um fi» fcfter chtfdiloffcu ton 'DKann, bcr fidj iwcil 
mcljr51uti>riifli fiber ifyn anjumflpfn f»c^tc a($ cr 6e« 
anfpntcfjeii bitrfte, ivijfen jii fnffm ibo fetne ©retire 
fci. Snibft 9?0Wt tnorfjtc abcr tooljl fut)fcn "bus cr 
ciit njcnlg 511 n>ett gcgaitgcn [ci, otcr tod) mit jortti« 
gen Stcbeit an bcr (Sadjc fclber nirf;tS mrl)r nnbern 
fomie, beim «r fdjtvicg tton [cur barflbcr, unb crfiartc 
Hltf feihnn (£oIlcgeii, bafi tt bicfeS 3Wa( nidji bier 
pretujm, foubcnt mofflfit fifil), ba nod) 60511 cine 
(cid)tc nxftlidic ©riff riitgefcftt lyatit, juiud nadj Xa-- 
(nti flMfbvtdjru n?»He. 9ftr. CVtorai bndjic got niriu 
btran ilju ^urfufju^attCH. 

Shu isadjjTtcn SRorgen fjatte cr audj, oljite ttiel mit 
ben SEnbcren ,511 scrfebren, feinc ©orbcreitimgeu 31a 
3lbvcifc getroffen, watjrcnb inbeffen SWr. Cdborne ben 
bj-ingcnbcit Shtcn ERenc'd iuid)ga6, unb bic Hvcmung 
bed jiingcn Roared nnf fcen nadjftcn Sag, aid an c(^ 
new ©wintog, tjfetrfi nadj bem ©o»e3bien(J feftfcjjtr. 
Sic fanbm cd uaturlid) nid)t fur notfcig Smbcr ." J * ro », i «4.^i,a,:.-:"~':".!!'!- — • -k '^-p-nMpHHH 168 *m* km m fcrmtofg 3 « fc^ ttnb crmar(f , fai 
W VW4 bc» ShiocnMtt mit Cejnfrfe too bcr 
fete Otto tofrbrr fcuir Slnfcr listen Mtbt. 
.e» mod* c* cm>„ jcftll % ^ 4 ; 

fem, *fc WW cm tfnaGc, ber tfen ubcr Me £ 
flrf 3cfomn.cn WOTj bfc »«*rty * m d)rc, cS nakrr 

©lUrf tefo«fl Iflt gemefm nud> ntlt cftmj SKtf . 

g*J? i" »<*"< &» *r, *1* ft Mf bS 
9*41 tier Mf4 nad;SaMVm §?I >Mm 3 epiaHc 
I«SSL S ******** ®« ben B(ms 

2**? *■* bic «P Kir <]cpcrn cii.gcfcKtc «* 
JJ ourfrcHaoib, |nto, unb mxUmbM 5 

SLTf M? ""■ *• "* » fai * bc » «* 

flttMirf no* »% erfamai, a6cr )k& mt audi ft, 
mm ityx pUmton, mmmtfoAmAt* 
jen Nib <r *, bic SIu S m tt amb nnmroflIlN "J 
W iyr unb »&$« fommenbe fefc^ u <feJ 

C«ute Crete unb fdnm fen »«, fdjautc 

cr rafd) utiD faft crfdjrcrft ennpor, IcQtc baiin fcincn 
arm urn fie unb $og fie ftp unb tnm'jj on fid;. 

2)aS anne Jfc'nfc war abcr fetter 311 gurrljl crfuKt 
im Stofang reben 311 ffinnaij fie fat) nur bn3 Mcidje 
Sliiiiu) fccS ©citcMcu unb glaubrc fdjou if>rc f$imim* 
pm SBcforjuuffc ciiigctroffcn. 

M c« ©tin €d)iff?" frug fie tnbiicfj mil faum 
(Mara: SlimtlK unb ivagtc tym babci mrfji emmof 
in'S Slugc $u fdjaurn. 

„$cu5 ift nod) nitty riiogltd) #1 beftimiiien £u 
Octet $cq, M fwftjtc fie abaJRcnf, wmfgpcnfl ffir ben 
Qlugenblicf gu bcrii^igcn — „idj fann bn6 §ol^ bctf 
Sdjjffed nod; nidjt cimnal orbentlicr) erfemuii, unb 
c5 fcljnn'mmen I)icr ^u uiele SaSflKpferjfanger ullcr 9fr 
tioncn (jcnim, menu id) ciud> nidjt gcgjfaufrt (jotte 
bap fie fid) nod) fo fpat m b<r 3ar)vc05eit Ijicr «if< 
IjaUen wurben" — fe^tc cc ieifcr, unb fnfl mie mit 
fid) fetter rebenb, t>iii^u. 

Stfinfi fviadj von fe^t ab cin SBort mcfjr, ifjre 
231irfe Ijingcn atcr an bm IjcWeu Serjefo bc6 ga^ 
jarflB, bafi rafct) naljer un-b naljcr fain, unb bulb fur 
bad Slugc befi juitgen SSanncfl fcincn 3mcifrf mei)t 
*>cp, bie Sufci fclkr fci fern nadjfto gftf. 9?ur 311 
balb crljicu «r <\Ux foflar uuliige ©ruripfrit, bcim bag 
edjiff war jcj^t fdjoii fo naije gcfoinmcn, ba^ cr in 
ban Qiupcndiiuer bcffelbtn ciiicn jiemiia) gropai S^ccr* -.-■•;--.-_-— -— — ■ . .v-^^™;-™— -.-— ™-» 170 ..UfJ!"* fltf .rffiiiicn fuiiiitr, ben re fetdfr cinft iiiiHin 8 cf(Oicf» 
Icr §<mb, nl8 Das € C( , c r Jum « u66fffmi m Scrf 
fag, rjillringcflofffit [jdlc. m row bcr®cf fl »>arc 
>»>b flcratc i, ltcln 8t.i 9 rn6Iirf, too cr fty femes ©hlrfd 
gclm(j grginubt, llwf ,•(„„ bafl |fi rf ifrf,c gdjicf fnl" Itertl 
""""" > tmi ""Of'WK'iacgrtljr^cuff in ticS^n unb 
brolnc ai(c* SUicS micbcr mil cine in ftaMmtu 
Silage 311 ncmidjtcn. 

SIM cr bmnals uen Sorb cmfloijcn lent unb fid, 
WOII fefnci. grinbcii tcbrfingt fnl,, trat cr Dcr ©rfafir, 
)<t ben. Sob remit cd frf„ ..i.tfUc, mil n.I.ifjcm nncr* 
I^ullcrinii §cricn migcgcn; cr I, niIr WcfjiiJ 31. *cr« 
I'ercn nnf bcr luri'Jcn ®otMmtlt als fefn 8ri.cn, „„b 
nefctctr bnfl faum finrscinfttii ©cbmifcnS wrtfj. Scijt 
«bcr ftnnb cr nicftt n.cijr ificm, r,icr mif biefcti! f(ri* 
nci. (S.fmiD, rings » m (.lm.cn SBogm mnfpiili, mar 
i!)in SIIir8 ?iric3 flcuovbci. wnS bus $™ bc8 g»ra« 
frtm an b-fc (Srbc fcjfcin tmm, unb a „ bcr <Sd>«.c(rc 
biefcS ©ir.rf« micbcr folrijcr Slrt nifcin fmibio* i„ 
tit Folic fttftt gcfl^cn 3 „ merben, cf, M wflrc 51. 
flraiiinm ~ ju cmfefttid) gr.u.f.im gciucfcn. 

Snb.c f rafl ,•[,„ „ id ,t mikti fj, lrt6 itI fdllm 

™ Mc "fMUflins «)r« frfilhmnjlm gi.rdn; ifir 
S-crj nber, b«3 firl, i„ mflbdjciilxificr erfjeu All ben 
©chcblcn grfdjmicgl, fd,( ll() jr )r Wfrttt j„ tcm nttm 
mt|d,(DfTencn SRulf,, „,if bem fie f|)„ b „m,iffl Mm I 
ftinctt gtinben en^ogen, unb )>lo(jtidj feint i>inb cr* 
greifenb, fflflte fie rcifd; unb faft frcubig: 

„<£ic fodtn 2?idj nidjt loiebec mit fortticljmcn, 
fRcnc, furdjtc fie m'd)t — id) fatne al(c <Sd)Uipf»>m-' 
fct biefci; 9B«lbcr unb nxifc iBtcttcn wo bie mctpen 
Svembcn U)i>(f)cit(anjj fudjcn uub in 53er$roeifUing o u * 
f«t*t c6 aufgeuen miiptm jc Ijiuburd^utrmgcn. 9Bir 
Scibc Puifjtcn in ben QBflrb, 6i3 bad galj^cufl btc 
3»fc[ micbcr wrfafrm hat, unb menu cd ftfn ntup 
iragt una nicin &moc nan> chicr anbern 3ufct, ttiefc 
9}?ci(cn idci'i cnlfernt »»n fjicr — ficber mfl ^)ir in 
bm 5Boflcn gu ©runbe qcTjh, aid atlcin ^ifr ofinc 
£>id) (fben Difuf." 

Unb in tui(bcr 2citrufa>afi roarf fie ficfj an fcinc 
23ruf>, a(6 06 (!« frfjou |e$t gefommen maieii, ifjn 
au3 i()rcn Slrmcii ^u retfjen. 

„@ie^ wic tic See ba braupen »6er ten 9liffcn 
fo fji>d) gt^, Su IjcrjigcS SicV f«fl^ aber Wfc unb 
traun'g bcr jungr !Ofaim — „cin (5ancc fomttc icbi 
nidjt Men in bicfer 3>unung, unb id; tnigc Siffi bem 
gcroifffii Unlcvgiing cntflcgm. Uebcrbicd fi>nnlcu \vh 
nidjt fcor 9?artjt cutfd'cljcn unb bid baljin roirb mu»lil 
bcr oilf memen gang gcfe(ttc ^rci3 9?crraiTjcr gemig 
grbungeu Ijabcn mirij cui^ubringcn. 9ccm id) faun 
meincm SdjicffaJ nidjt mefyr cntgel>cn, unb bcr ciiu 
Jtgc 2rop ifl, baB fie rnidj ntd)t (eBcnbig mil fid) 
u '"=■->- "J— *-i J-t.'-!L-!»*j;s5- l U-.U,.<.P^^MMHM i72 nm foto _ 4 enbl - C/ W) g|fluMe fo 

3" frfnimb laffe Dirfj feet nun aOnn unb timiernb 
l)icr jurficf." 

•J* ncm, fjaOe fl utm 9Huti,,» te fl &cr baft 
-Wabdjcn - .arm,* cmd, nid,t brt p bic ©cwofmcr 
>«f|cr 3nf,r f faifd, mt> tmM ^rcn. ^^ 

•» ffe m } xxod) nfaftt Uamtm, mar * erne anberc 
<£aa)e; BOH fremben Sceleutcn (ja&rn fie 6ifi jeftt faff 
"J nui -ttDtt i,„b Slcrgn- fl « Wf mib rt ^ 
Mrftacjt ten bed pftifeni qheffra &fbllrff $ irf 

M ft untf - bic SWtoncr miffm bop M» mrih 
**•»*« gen, $ ilt , unb ,- f)n j ff6fI[ pf ^ - 
ngcucn Salcr. 3a « B fcM flUC& ll)ul)( ^^ 
* i J««, b.c M| tfMp mm)m mm fic cfi 

t)«m(.d) (fjmi timxw, atex fie tuQrtai rt jeftt mcljr 
urn ben arofnen Slll)1I ^ ^ f - r ^^ 

«*0*>i nu fmmrr. 2>orf> («. j UriW j UW * lll[S 
- mm Sdj.fF unifceeir bic 5nfd « ia > wfrl> , vnr , r; 
*rm t« . fluf bnfefben <*tctt C f«„ Soot nucber an* 
Ufcr fdjKfcn, mo «S M( bdmaw (anbrtc - tfr 
wpflai M inft wdn^ SlUcr 6cwto| ^ flm 

2KJ 1 ^ ,,bcl3t - f * • *» ** W trftc W«( 
W« unb gar fo mnnjm Sad.cdt $ftp, „$ u bift 
173 ifjr bad cr|k Wat gefofgt, ba 2>u mid) nod? gar 
nidjr fanntefi — njofltcfl %>\\ jegt gurfufMciftrii?" 

95cntf prrjjtc bic ©rfirbtc fefter an ftd), unb fjictt 
fie in chum laitgen ffiip an fciiicm $crgcn, afcer 
fie manb fid) fnblidj aufi feinen Slrmcn unb fcine §anb 
WirttfT, ^uic In frfiljf rcr 3"* crgreiffnb, wofftc fie c&m 
mit ifjm fn'mmter 511111 §atifc geljn , n[§ ifjucn won 
tort fcet altc SKifjionait init fftitm anfcfjrincnl> 51'rm- 
lid) fdjnxmi i?t»vt> nitflfgcnfam, imb imtil>imi$iin"uf 
j« bei ttpintn Xcrrnffe ging. 9(cn^ fc^tc Ijicr ben ^ort, 
ben er iljm ctbijeiiommen, auf bic^rbein'ebcr unb bet 
©vcifi fagtc, nadjbcm cr nur emeu jKutyiam ^lirf 
auf fcine ffinbrc gtWDrfcn, oljnc lvciterc Umfdjweifc: 

„3dj Ijab' c$ mir grtac^t, bng rt ba$ unglflff^ 
feligc Se^iff fci, ate irfj uuv fjortc bap c3 bidjt bei 
bem SBinb bfe Snfef aitf.iufc, unb beu tyL-ndih>cUcn 
SDtflHJinb SftfattfiM nadj 9?prb^Of(en aufjuljattcn. 
Son) .mir mfiifcii \t$t tjanbfdt fliitbcr, niriji imm 
tiven unb trauria, friu. 3rf> wor R|t-flhnR SSfrMn- 
tuiifl nitcifgcii; liun abrr, ba bic 6ad>c bod) cinmat 
fo- wcit flfbicljcn ifl, iuiU fcfj i£ud> and) nidjt Bribe 
Hnghuf(icf) miffen, fo (augc id; cd nod) Vfrtjiiibcin 
fann — aber >jtU buvfen mir audj md?t metjr ner* 
tirren. 3dj (jab* in bkfrr Sadie diu\]e (yrfatyrun^ 
unb fdjon vnVI in tncineiii 3*bcn, gcrabc .Ijwr auf ben 
3nfetn niitSCattfifdjfanafrn •ctrftUxt, benen Walrofen 
■^ ! mwmammmmmm m 

".tiflufcu mxcn. Mt mm Waxen nidjt mit fcm 

fft bic * c «* *« «** fern, km. 
bitSwc inuflVn Bn ft j« nattiljcr fefbrr mm itaw* 
bicntm Mc Mc6ai){cn _ |lc ^ ^ mm 

fcuminen, Outrcirfjciib ciiicn ormen Snfitfoncr, fo mu 
W*fc» cr au* fonft fcin mod,*, *« m m mi __ 
fle^llai a6er mid; fefnc langc 3c«l fid; wtfiuMten, 
MM Mp r< reft dnm flI fr ft* h, tegU 
jj» » »tf ftM wo fie na<Wrr iioa) bic ©atltarftt> 
mreltt antatfeu miiffcn G r frifdnm a cn cm 3 u„^mcn 
■rt m nf «i)rc.i ©wmrwQug En bag ttm m» 
hrtte JM ©ajfff fann abcr fa,,,, bort nocfr p 
flutcr 3«t emfreffen, n»itn c<3 nfa)t cine fe&r M 
*ci|c ,,„«) ©^ 0&cr Sonf)u ^ unb c? 

Wtata Hi b« CqrfMi tier ftp wormian*, 
** cfejclntn 3fcumc*, „„* nod , t d||Cfl * 

>MNHm atotfwfm n^ ftcru.niic 8 cn wirt. &» 
«fa 2%cn if* c* alfo n^ffl ©fe aud ben. SEBm 
3« M*k, ban* 6h n^cr Shan* *m«tt m 

7' Wftm *» ««* ®tfp^ bap fldwtm 
Wfotc, tns iff jcbmf«I(3 bae etrfn-iftc, m bam 
Wt m IHir (tan VaiKiibcn $fa| att*rrff$n, " 
„3d; ffiOrc if>n m tie fey, ^ fafltc g rt! 

™T-fW" h ben nfocrn gfigrfn *$, Murine 
™4*4 ■* in »cr tata tone fitter bicfet 
*" ftmn cr *■*» »er|T«ft ruacn. 3d) meip i75 cine wn tfjncn bic luciu ©ruber tmb id) tn'd Dcfon* 
ber$ !)crgcrid)tct unb audgcfdjfagtn (jaben — ben *piafc 
feimt DKcmanb aid ic^ felbcr, benn bcr SBrubcr ift ia 
tobt unb fdn^fab ffljrt bosnjiit, fcinSBcg ata'Sfeg 
unb M) mill icrj bic ©irlfe im £unfc(n ftnbcn." 

„Tcr !pia(j marc §u cincc anbcrai 3aE)rc^cit, unb 
wain Kit fcincn brfftrm Ijattcn, nicllcidjt rcdjt gut," 
ladjeftc bcr @rci«, „if(Jt abet, iop eff faft febc Dkrfjt 
i»t fa)tt>cror ©djnucru nicbcrfoltt, uioc(;(e bcr SBipfcf 
ciucr tliafmc, befonberfl roenn cS fid; nidjt urn ©tun< 
ben foubcrn urn 2ngc (janbclt, bod) cin fatafcr 2lnfs 
citiljnltec-rt ftin. 9tcin, 2)« fcmift bad Ihiamoea 
^rubentia — joicS (epic UfbcrfcteiOfcl (Old bcr altcn 
^tcibcitjcit. <S3 ift fcad ciit ficiucg ©efcaufce, fruljcr 
bem ©oit Oro gcwciljt, bad jcbcufaCtfd and; mit uffen 
fibrigeit bciartigcn ^ciligiljuincru jcucr 3«< utriurfj^ 
tct ware, 6efianbc nidjf mti} 5»iilficl) in ber %milit 
tee jcljigcn Cbcrl>auivic5 bcr Sufulaim tine ntic &aQt, 
bap tcr jtonifl flctbcii miiffc fo&afb bad ©cluiubc ju» 
fammenpclc. . ^nnuntiidjc ^piftcllmigcn bcr SWiffio^ 
nairc fmb fci3 [fyt crfolgioS gcttHffll fiCttMl bttSfjffP 
Ijeit fofdjcn ©(aubeitd |U ubcr^cugcii^ ja (Sitttt unferec 
©tuber Iiitttc bciiwtj cinft fcin cigcncS Sc&cn cinijcs 
buyi, ai? cr in »ic([cia)r ctwnd ubcriric&cimn Sicnfi- 
cifcr felbcc §anb baron legcu woUtc. 9?ur jwei $«* 
fwicn (into atif bcr Snfcl bic c3 ja^rlicf) rfaimal 6e= 
, i "^-.-.- m i ■■■mi in am JJS * "* ob « *Wfc Jerome Aitaua <fcrr 
**i| 6r.be nnr, «m cm frff4c0 S^ auf0 m 

»•" etcm bm.crl,aft m.fgmdjrctc £»|f c »fe> bcm 
W/ f* gut Mjtfcrfoftm, mofjl nocf, mfliufrtf SRcdcn* 
2 ""*■; **** «** ©u toC BttRK. i 

2S3a f(3C "! * ^^ ®« M ** 

e^Mta mcrunb^ig ®tab«, an bcr Snfrf 

w €d iDiff icf, 3 u,„ § lU ,d fl r( )Ir „ nb mf(lw mm 
Wen," fajjtc 8ta£ " ' 

1 1 5 1 " ' *• wtft &f,Trr N » It 
i^ss^wss^ 
177 nidjt flfoubt bajj Gnner ber (jtcfirt.cn Scute 51m. *Oer- 
rntljer roerbcn miirbc, fo ijV e5 bod>, nMcgcfan>, bfjfer 
ifjncu flud) fcibfi tie SKoglidjfeit gu .minus ocrflHjrt 
gu.tocrben. ©cljii <£ic gfetd) yon (>icr a6, imp $Jttu 
fremiti fennrbic9?id)tung gut gmug, fo ttcig fcin 
9ttcRfd> it»o "Sic gcblicbcn finb. 9l6er Qhufaeniia map 
oud>, 10 frtjncll flfd nur.irgcnb mdg(ia) luiebcr mtud> 
fci)im, unb id; Ijojfe bap bicfcr^cffl) fl (urfiid) amine 
vorufcergefjen voire." 

w ffle6cr, t»atcrfidjer SmrnD — " fnglc bcr jmigc 
aSffltn ijmif;rt, nub (Ivcrftc km ©rcid fcfc$onb «tfe 
gtgm. 35iqw nber molfh and) Die junflm Sctue 
nid>t fcijtn Eaffrai mic raclj unt> iingplid) iljm felbcr, 
troj fciner dffigmffminmatdUKifb^ j« 5)hn&c mar, 
imb fojjtc init ci.mn wol;l rtroad cr^njunflcnni SadjcEu: 
„5icntcu ?U'idjicb, 9Icnc — bad Hiiamooa liegt 
nidjt am anbcni Gnbc bcr 2Bcft, bapttrft — " 

,.3d) nutfi(5ic Ijicr motji auffwdjm, 95rubcc£!^ 
borne!" fflgte in bfefcra Slwgcnblirf, bidjt Ijintcr iljucn 
bicSti.mm- &c3SBml»crSSon?e mil jujot ru^igem abcr 
bod) ctiuad fdjdrf-cm Son — „iumn id) llbcrljauvt 81b* 
fdjicb »on 3fjm*it ncljincii will — (£ic fdjemen gar% 
vcrgcfiVn p Ij.ibat m id) im ©qjtif mT«b|i» 
bredjen." 

Sir bvci 9)(cit|"d)cn fdjantcn |ldj urn aft ob fie 
auf eincm ^erbrcdjen crcappt wiircn, unb bad fade, U'aiVirterfl Jj^iii. j. 12 ! !A3iX"il&Ai-*.">U:_ ?T!W .. ^ ■ -;..,.-„ - - , — .— -_-— - r -^ V rr ^ L ,,, i . ,, „ , , , . , . ^ ^y ^" 178 t()fi[HflI>m(ofc©cfirf)tbcS^ncftcrS war c&enfnllS mdjt 

Siccignct fcbcs xiitauflcncljnic ©efnljl fMdtcr Ucfe 

raftyimg-ju miibcm. Set ©dftfidjc fd)icn bic3 n6er 

gar nfd;t 311 -toncrfm, obcr menu cr cS £>emctftc, $u 

&cad;tm; gegm 6abie bic #<mb auSflrcfeb Icgtc cr 

bem SKclbdjcn, ba3 [cine 9tecf)tc' ergrijf «nb ffiflfr, 

voic fegucnb bic Slinfc mif bae £mn>(, ncigfc bann 

fcineit ffopf gcjjcn Dfc»i5 y bcr biefc faifc §6flid^cit 

cbenfo found! crvoicbcrlc, uitb ging, SRr. Dsfcomc'd 

Sinn ncfjmmb, init bicfem imdj tu Sanbunq bin* 
uitlcr. 

„llnb mm fomm," fliiftcrtc Sabic, ate tag bfclitc 
©iiinucnflcbufd) Die Maimer t()«it ©Hrfcn cii^m 1- 
*ium fomm 9tm<f unb gebe @ott toafl id; ©fr redjt 
re${ t-a(& bic froljc Sotfrfjaft Seiner (Srloftma 6vi», 
gen fann." 

aCmigceccunbci.fpntrr fdjfug ficr) bcr SHklb Ijin* 
tcr ifjiicn, nnb bcvffcincfidmbrtdjc^Irt^flgfiiUu,^ 
tfltftm tm edjattcn fcincr ranfdjenben palmar. 

2>cr StffflfioiuJaittet mar hitc|i jwr Slbfaf;rt gc* 
ntfet, SBruccc gjoiuc Iraf nod) ciiuge Sinorbmmgm gu 
bem narfjft &u IjaKcnbcn Djtcrictt 5 ioifd}m ben Snfiu 
knmt inib btrlief bann, mit cincm frommtn „S>cr 
£err fegnc nub Mjiitc &ud>" — bic 3nfc(. 

93h'.D^ovncI)aMefein5Bottgeoen ifjn cmrifint, 
bftS to* etfjiff i»ae bic 3nfe| pafftrt »>ar, brtffel&c 379 I Snfjx^iifl fei, Don ban Sttni fntfprimgm war — cr 
fiiclt t& fftr beffer bic ©acEjc nu't fcincr <£j>(bc writer 
$u_fecrui>rcn. Qlucf) ©ruber 3fon>e fain nitfjt roicber 
OUf bic 93cr£;cirailjung bcr Jcibcn jimgen Scute jnrurf; 
cr modHc and) fl»>l)f cinfeljcH, b«p febc weitcrc SBor; 
ftcKung obcr (Siniprncfjc HW11U& fcin miirbc. 

2>cr (Sutler u>ar gucrfl lmrfj 93h'tiavc- befKiunu, 
bcr cI)vn?nrbigc2Jfrtim fjattc a6fr ttorljer tie Snbi.mcr 
bic am fiifjrkn nod) freorbert in tern Sfminimtiffer 
bcr 3n[cl am Ufcr $inruifei(r)aacn, ba cr juarft rtocr) 
cimnaf fcen £6nig im fecr anbem €cite m befudjen, 
nnb 9incffpwa)c mi: tyrn fiber cine Semcrfaininfnng 
311 ncfjiiwn fjfl&c. 12* -'— ™ :^^-t—-. :_' l : ™ — ;. . B33SBEX 1 ' iSi I. Scr Secrnfp, unb Wfc fi<$ Bcibc SfaOc balici forfeit. 

Sin noib(id>cn Ufa bcr 3«f«l mt mbtjfm »s 
in Stoflspnfl, bcnn ba$ 2Bicbcrrrfd)eincn bc3 6$f s 
fto, an toi* friiur bet 3nfufancr fafr mcFjr grbatyt 
l)aite, bot Urfarijc genua bad fonfh'ge eUObtcn gu 
nMcrir«$«i, Ijfittcn 9Rand;t ton itjncjt and) gemot 
nid>i ®nmb gcljaot 511 voimfdjen, bap cfi fcincti 2$ca, 
nidjt nucber (jicrfjcr gefuuben (jcibc. 

Set 3?fin igbflrfitc natiirftd) nut ciiugcr33eiinm(jiV 
gung an tic ©cfdjcnfc, bic rr tmtcr bcr SBcbingung 
flMkfcrt befommen fjattc, ben glfoftfiitg ci^ufmujci. 
unb Juo ftKttni bicfc Srtdjcn jc(it altc gcbfic6c.it? — 
mo mar bcr Singling? — Wkt ate formic and) 
Mrifim bap bn&e^jfn«rfj fo tmtflffgrii jwtflrffi^rm ■■■ imirbc, unb cine 2liuSrebc Wax fa(b gcfimbctt. $116 
fcer erfte Jparpunier loicbcr voic fruiter an Saiib fmn 
unb nnd; ban 3Kann frug, mviebcrte jf>in bcr rafd) 
tycrbcigefjoftc dlahco — benn bcr fiSnig fdjamte ficf> 
viettcidji toor fciitein eigcneit SBoit', bem rorificii Sflfonn 
churt« aoqulnflffl — mit (dncStotgfl dniftlicljci' Un* 
wfrijamtljcit, iie fatten ben gdldjtlmg banuild riii* 
gefanjjen unb brei sotfe OBorfjcn nud) cingefperrt gc* 
flatten unb gefuttert, mie <i6cr tafl <£ciuf gar nidjW 
mcljr Ijak Wli ftd) l)oren obcr frfjni laffcn, ba fcicn 
fie citbfid) 8cnotr)igi gflwfeii if)it micber fm* 511 fafjen. 
Scit bee 3nt fci cr abcr cfccnfdfS tocrfrfnouuben unb 
fie giauOteit cr ware mit cinciu fleinen <Scr)ooricr, bcr 
ncuiidj einmai bic Snfcl aitlicf, mtdj Satn'tt obcr ci- 
nec bcr bortigen Snfcm gcjogen. 

&a3 ©ait$e fdjicn tualn-fdicinfut) gcnuji, benuodj 
Witt bcr altc Seem aim 311 ocfannt mit bicfem 95o(E 
vim iljncn fcglctd), aflf bic crpc 23cftatigtmg Ijiii, bic 
crfte ucfie ©efdjidjic AUd) 511 gloubm. <Eic fatten 
ciuuinl ben ganglofm iwg, ben ber fa-u jefct, icic 
fRaitto mit Dicier ©ciftefigcfjcinwart inciter fog, fur bic 
fo tangc ilntcrljaltuug bed ©efangcnm &raniprucf)tc^ 
unb cr f<u) ivo^I eiu, bnp cr ftnffl 9?eitc cineu ^rci0 
audfe^cn muptc. Sludj (jicrin fdn'cn enoicber ©dnuic* 
riijfeitcn ju fnbcii, abcr flu« ben fan^cn Untcrfjaub* 
fiiugcn bic «ad> ben neucu fficr|>rcd;tingcn gtljaftcn 
■~™,™™™«=~™, , „ ...jjuw.i"|ui..--".u"j!;"Rii.B«yj™j la! 182 

mm matt bcr atft trader teat!* semifl *,§ 

toSHofirofr nod, jebrnfau-fS Auf bcr 3,ifc( frin .migtc, 

Wit to ©nrfjc ch! giibt sii mad,cn, bcnn bit Sonne 

'"'!)* ff Won %ttn Kntngang, dot n Bom ffonig 

|imtj<8 fmim ZWn - fin nmljrcr fflri^nm fnr 
feme ffierbnl.niffc _ ,„| c 1Iw j flIlbcr( . @f||tr Wf ff 

m.t tin Soot fftr>rtf, rcenn cr ben ffintfpraiifltnrn nodi 
bicfen SIDcnb, obcrromigffcnfl bicfc » n *| frj frfo, 
•pnnbf liefcrc. 

9fnitco fltp (id, bic ©nmmc gtvdutal micbcrbolcn 
"lib fogar, gmij firf,cr ja frin, an cm g j„ flcm „ or , 
jaWm, bam cr Ironic fefnen cigmen 0[>rrn fmnn 
(UK fo llitflcr,ciifrc&ii<mfilrti bnnrm ©effccS - oI,..e 
nffc to fiCflBcn^mn^Wtm-B, bat <BmM, ffi I( a 
«™« 5" Wnfltn. SvoHbent fdjfmclie floct k „ ra _ u 

'"" bcj " *^f ~ » «">Wt mil bcr eoa>, to fid, 
1«n after grmnb brr SHfiimair anqcnominm fattf 
«m m* i» if,!!,. Ijnbm, nnb [dgtf Staftto cr .none 
bit gremben bcbcnlcn ben 9»<tim r cl6fI ,„ fl|d 
WOW fit Sfmi&tm bag er nod) Ijfcr anf bcrSnfcl fn\ 
S>« Sarpunicr n*r,m jc(it ben Surfrtm, bem cr 
Wt,l nhfnf, jii IDn « w „„•, mi g^ )ocvh , n 

fttttttt, in ISnetm Mr, nnb So, if»m b,V ® nnm 
ndcii), mem. cr i[,„, ben Rhpa^ «fc «„*» <,„«. 
■P** §'' W» «Fl,uf c l[,in abcrSinitco am, 
ffftn bet a»aim fci nlfcrbingS nod, to, fo gefd^inb 183 iiefk fid) bn3 aber unter fcincr ©cbingung anftcltciu 
@r fjabc bic 3«it fiber, flin nnbern (Snbe bcr Snfd, 
auf bet SKiffton gciuofjnt, had @cr)iff a(d c3 Bon bort 
fjcraufrnin pber mid) jcbttifaUd fehen Knnen, unto fci 
jc&t n>teber irgenbiuo tin 28alb wrjitcfr, n>o cr affcin 
morgm roenigfta bm ganjcTt Xaq fcrmtcfKit routbc 
i()n nut aufoufourcn, uitb fcl&fr bann fci c$ cine 
fffjmifrific ©ad)c, ba bcr ffonifl nidjtd bamit $u tfnm 
Jjaben woKc, uub crfff&eriiad)f)fr, Bfefltfd&t frineff 2c* 
tend ouf bcr 3nfcl m'd)t wfeber frolj mutbe. 6r»ttMra« 
gemiy gem ben ^ot)en $rciS, mcrtn fief; ntier weipev 
aHflim (Snp-itrtin .m'djt baju ciitfdjfic&cn luoUtc jraci 
6rei Sage ottf DerSnfcigu Mcibcn lint ana) kvomog« 
lid) nocijnicf)r2eutcI)crubcr5u&rin(j.en, fo felje cr feme 
iOfocjfirf)Ecit feiiien 3^^tf 511 cncict)cn. 

5)o3 ging nidjt an, fcaS €Aiff t)atlc fief) ftber^ 
bicS f^Ott, buvd) cimVic 6Vennfif(fte gcrnbe banwlfl 
aufge^alicn a!5 Re wither nad) IRorben mtf fwujcn 
rooIftcH, in bcr3nl)rc?3citVHr|>atct, uub bcr (Sayieain 
crfl nidjt cinmnl, rro&bfm tap jit bit 3nfcl pnffirten, 
HM'ebenutfaufcn wpKck, aOec jebenfadd nut N8 nflo> 
ftenSRorgm mit^ngc^flnPTUcl) ben auf ctflcn Sermin 
ijcfcpt — roar c6 bi'S bafjin nicfjt nioglia) ben SRcimt 
ivicber jn befommen, fo mufitcu fte eS anfgeben, anb 
ber n»c *Secbar ioolltc fid) eben, init einem jTOffeJjm 
ben 3^f>ncn butdjgcbrunimtcn 5Traftflud) Ijineingebcn ■"EaTOTm a_ ^mtmuautHM - -^■^y^ . i mmmmsssKKKi i84 185 imb (in Sorb sunirffe^ren, ;of« b« ERfa 9»iffionS, 
cutter in@icfjt tm imb bct6 tjintcn nngc&ahgtcSoot 
Qlnd) bowuf bcu c&mnirbigeit mx. mom on i An b 

brad;te. -'■ 

2>cr Sfffffionair fialie nod) cmigeO mil bcrn f fl _ u 
3u bcrcbcn unb ba- punier g 6gcrle cmen Sfugcrt- 
bh'rf am life* - w fonrirc bie ecfjwar^rojfc m'djt'gut 
wimgcir, a&cr cine gragc tfj.n and; fcineu ©d)abcn, 
tmb bcr 9»ann fain gerabc von bort I)cr, wo ftcf) bcr 
§lucf)fiiufl aufa.cEjnu'en. 

'■ S3ruto Sfewe futytc victfeirfjt erne gl«'d,e 6mm 
paljic file bfefe Slrt' 2mU, cr tar. akt nitty* beffo. 
winger frnmbfid; gegert ben 6ttnwmt, uhb fautfe 
wovtctc feme Smom anf bad fcutfflinfif a 6er au& 
meirfjenb. -• JRaitco b C v nift offciicn. SKunbc M& 
Ranb, Fain e« »«, fife ob cr mit bcr 6acr)c nirfjiS 
*u ttjun fjabcri motfc, benn barum wiffen magic cr 

„@et)ii Bit, mix. - n>fe nine STjrcWarac fcto**! 

w 9Jowe." — 

;Mt) — m.mmc/> fagic bft flffti in fcancm^ 
fdjaftc fcfjon tt8miitc©eemimn - mbe.n cr faft mt 
minfni'lfri) ueben fecm fangfam fJEtiQtf bem 6franbc 
l)orgcf)cnbm ^tfefia &crfd)ritt, woburd) fie fid, »*, 
bailee, bcr ifntm jrt nidjt fofgm burfte, eiilfemtcn 
»W ifi nicty tucflfn bem rftien ©urfacn bn$ mir una 
fofc&e-SHtye geben «>n wfeber gu tefomiiirn - Wfl s J 

3 ; 
ba6 bcUmg*, fo fonntcn roir cfjcr nod) gn>ei bn^u 
entbefjren, clje n>ir gerabc jefet cincn cinjigcn Sag tjisr 
vcrfaumtrn, after cS ift nxgen bem bofcra Scifpiri — 
(cfjn bic (Eanaiflcn ba(i fie fortrVimncn fonnen,.bann 
Imift und mtf ben ©aubuMdjgmfelii nad)i>er am (Snbc 
bcr flaii5c ©cfnunrin bavon. Jtricgcn roir fiber fo tu 
ncit SBinrfdjrn roicber, imb mid) fdioit nwrjrcnb njir 
mtf SERA^C bemad; gcbcu, fo fetjen bod) bic 2Iuberu 
bap cd illicit md)t fo gang [cirjjt gcinadjt roitb unb 
En'ngcljt, unb be [inn en fic^ jmdfltoC, cl)' fie bic ^einc 
in bic §onb nc^mcii. Sluf ben 5-lreiO fpnmitS unfl 
babci nidit an, benn friegen toir fie nfdjt, fo 6qnbfen 
ivir ja aurf> WdjtS, aid »tiHcid)t ein SBific^eii Smm 
perei an (£j>icifr am , unb friegen wir fie, nun bnnn 
miiffen fic'S felber won Kjrem Sljcii abtragen." 

,„§a6tn Sic einen f>icr von ben 3nfufonccn, bem 
®ie gfantal tttttrmifll §uBnn«tt? w fnitj i£jn bee OTif* 
fionalr j^t, unb breftfe fid), mic tin ©cfpracC), f>a(b 
unci) i(jn ma, p fcljn ob ir)nen ^icintmb folgc. — 
Jhmntcn 6ie cincn bcr Scute l)icr bcitctjcn ©ic 311 
fnljrni?" 

„g«[)ren? — gemifc" brummtc bcr ^arpuiucr — 
P rootn id) nur nriifjic loofjin." 

,3d) faun niidj, ineiuer ©tcHung wegen, indji 
rait fofdjen ©adjen fiefaffen/ crwfebcrte it)in iubiicft 
^iera«f6cr©ci(tiicbc-- „€ie merbm tt&er aucb n>ol;( 


_ mmmmmagrm i fWHt m hmxhbti, mtift genrtfioiwre ■» 

2292 *" J * fc " *"" ** •**«*■ «»» 

«%iofc„ Men gmbnncnm Snfufoncr fl( »orfrn p 

„Mrfn fjewip nt^t- fl , ni , ,$ mfr bc|lfm _.,. 
2, """'I 1 !'?"- 6 """""* taenia tafefjwfc 

«n «d*NU m,f ben ®cip.itf,m, „» o6 cr y ffi 
f"«m ».»«: „ m ,„ ro n8 jl«f. bn r )intrt? _ „ ,„ 
to I)in.i!i8?" i vv """ 

,Mit tk$jrifo> pj, s mba S j on)c ^ iD . etcr 

«« JOnm bam gea-gen iff .7»< .uicber pi fccfommai." 
;,„3n fogcit.Sic .m'r nut mic!« Wnftfc DcrSlitc, 

_ ,Un»«r id © rbilIflll , lg bn|5 6ie mch)ra 
2 , ■« " C "" m ' unb ' n 'N"«e««f1»ftiflunfl o»(t 

»«bc„ ,0,, p fi nbnl ^ jfl ,, « ' 1 187 3fjrc 9tfaprcgem gut treffen, iljn ndjer in 3t)rc ©r= 
matt ftcfommen iniiffcn." 

„9f6cr mas foH tcf) tern often Slia)« bem Sffaiico 
n>cip madjen," fagte bet £<irpumer finncnb, „er Ijat 
gefctju nne voir fqjHjicr mitcinnnfcer fprcdj cu wnb id) 
fann r6 ia n idj( gut lion irgcnb cincm Slnbcrn gefoorr 
Men." 

£er SJif^wwiE Mic6 cincit SUigm&u'tf ficljn — 
bann fagte er frcbacfjtig; 

f ,$ttiidjat €>ic ficfj iiacfjfjevmit cincm mcincr Stool* 
(cute chuAd ju fdjaffen unb foreriim ®£c mit tr>in uocr 
itflcnb tincn ©cgcnftimb. — Sic fonncn 9?«ntco bann 
fagot bap Bk cd turn bem afa$KU fy&bm-, id) bin 
flicmlidj feft libcqeugt bajj iijn 3iatlco ni-tfjt ■wirtft 
bannd) frojjen mirb." 

; ,lliib U)D ill bcr ^(ao?" fntg tier £arjmnier. 

ff erhinbiflni 6ic lid) bci Diaitro/' (agtc bcr @ci|l* 
Hrijc ftiff — „ot> cc cm §au«9?nniend Ifaiamaea nuf 
bcr 3nfcl fennt. — I_|ii- a -mo-e-a — fonnrii <£ic 
ben 9?aincn bcfjnlrcnV" 

„Qx ift ucrbammt lang," 6mmm(c bcr ^jatVunicc 

— I-hi-mn-nu. 

„l-Iii-a-ino-c-a," luiebcrijoltc bcr SRiffionair. 

5)cr §arpunicr rcpelirtc bad SQort rin-^aar %3lat 
Ictfc uor fid) (jin unb fagte bann: ■• - - ~ - .*s m —-MmimmmMiimm 
188 „m benfc fo ivttb'e flf $ n , unb b<* ffcrft cr olfo 
— nbcr ffimt 3toiieo ben ©rr." 

„©cnmi gcmtg," rmitctc bicSIntmort. „<£tc ttr*. 
ben iOm after einen gitte Mm vtrforabrn muffen, 
ma bic 3nf«Iancr (jaben cine flciviffc edicit nor ic* 
net ©cgaib." 

tt<Si foir bic gangtn fniig^ sdhi* gaben menn 
cr mid (elite Wmh nod; Ijinfityrt!" ricf ber (See* 
luann raft - />u „b ©ott pmf mid, - nocf) Sttfcd 
in <ErtO>n bqilf n>«« >m Soot ficgt — nxmt left 
ten to! mtr frie fl m. 3* ^a6c nod; aufjerfcm mem 
WfotlDcrrfl ©ift mif tyn." 

-Sift bnnu Dfriiaxn fgr FefeeSefi anfe* to 
bcr HHtaMfr, wfffeft ima) ben OMAubm, ;t>o nod) 
b'c «M fl cn flanbrn, jurfirfff^otb. Jtiumek U 
atcrm.a) nw f3$w mtbern fcutCKruifTm, tn{ Sic 
nn, <*nbe ni#, am ®*m 311 foitgcn; bafl tlcM 
nod; vcrfcfjriiHuimi unb me(?rc babe* cMMflrf 11 

„2Bir finb biaSmof gffdjeurer gewefen, <ifs baS 
rrffa W«o- cnuicbcrtc bcr^imte - ,unb fiaben 
8« feme Hrin|ta f fonbeni m .r ©fffcferr fo ©^ ot 
jnni Bfobmi mitgen ommen - bie Seme fmb ftomH* 
Ii* «flrpim(w ober **|lni* ^ m.cfen fdion fefc 
ww *wg, »« n e wrii Wimi ^ Im(JC - r WNttm 

unfc m.rf, l( 6crI)n..Dt cine Katrine ju «««r)«i ^6cn 
- cc finb nut Die oenminfyfen Wtfofw bit burrf>- 189 brenrmi, ioti( fie-fid)3 flcmofmlidj ein S6i«d)eit ju 
ijubfer) aiif ciiifin SBaUfifdtfana/r jjebad)! Ijabcit." 

Sic warm inbeffen roicber 311 bed JEtmifld §au|e 
gefommen, rattdjefi bcr ©fifiionair jc&t bcrrat bnfl 
2Bcttcr obpttttottcn, bnfl aerobe im Dfrnt Ijcrnufeog 
unb fdjon init broljcnbcit SBoIftn u6cr bem §orijont 
§Ing- $er £cir)niimr mcdjfcltc utbeffra mil fccncit 
Scutcn einioc gQorie, unb gino. bmm mid) bcii betben 
111ft bem Gutter gefummenen Snfulaitem gu f bie urn 
fern iijrcd rigcitcn footed auf ben (SornUen fajjert 
unb fid; cine Heine 613am and ilncm hilanbifdjcn 
Sabaf tmbSanniKu61a(trrn brel)lcn. (Sr fclicb ciitigc 
3eit bei btefeu firljn, unb glng bann, alfl er Kaiteo 
flcrabc ubcr fid) am fffanbe bed ©cljofjcS bcincrfte, 
rofcj) auf btefen 511. 

(f 9iaitco/' fafltc cr I)icr bem nnfmcrffam 3u&or= 
djenbeu _ r rotf[fl 33u in bicfer Siadit 5)cin Olilcf 
inadjen unb tin rcidjer SKami wcrtsin? S)u fnimfi 
funfeig 2)oflflr unb ten gan^cn ^lunbcr BCtbicncn 
ber bn im Soot liegt." 

,,3n bicfer 9?arlitV" ermiefcertc 9Joilco fopffd)ut* 
tclnb — „f)nl>c iveipen Sftann (Sapitain fdjon gcfiifjt 
baf rd fo fdmefl nirfjt Qcljt — unb ift immer fin bod 
<£turf atrbci'e — fans nfa)t " 

„9ibcr SHl fannft" — fncjlc bcr ^iupimier — 
w (ennfl 3>» eln flemcd §dUfl Ijier irgcnb wo anf ber imrrCT: ran mmzsmmm m 191 &ft bafi fie I-Iii wnrtc cmmnf - ocrbammt - 
I-m-mano — " 

,,IhiamocaV" fajjfc Shim tm «nb Icifc unb to 
tmgwmbm flaunt an - ,, mib ffj bcr ^cipc^am 
ini Iliiainoea?" 

Mmmt mid h mrnn 3> u be.. 9?o.ncii mdjt 
«* «m ed,mir<t,m l,aiV fnctjle bcr «fd,tf„ acr 

^r^ ffSDu m ******* 

,,Uub n>cr lie* Surf, ben ft* ang^m?" frim 
ber ^nfu nner, tmb feme ftp, f U rf,tcn M um*«£ 

*«Bfc bee fa-u fiflub. 

,,©»« tor SurfttR b»rt <m **,« cmfcbme 
flW bft Cffiwuw, - w ffc tooifcna a&et nfcfrt * m 
*#»*•* D«P &teStt(«f|rf^ W H ftm Tommt- 
«* f* if;nm ptofSdtar bafrtr gc fl c6cn/' 

„§m" - tern* 9?aitco nnb fdkuifr nacfj bin 
Voommun I,in, bie au^fg nub abn-cdtfclnb ft, !Wnr 
bui : -n[or..u e © flarrc rmu&tai, m,b u>ic^r *,« ban 
JAM I)im.brr; bam nWv, bet ft^|u£toc» 
fmt a(4 ob « IBttt fa cn >»o«c» „,»«* gefo* Inirf; 
mi flnb ci- bdn S^unkr tin 3(M)m m ctM 

m<* to ben mm ** ,« KflfII/ Ullb Ij0t(e Ium 

W bic|tui „, wenion. SBfmitCB b«0 Wfctfgc 6c|prc 
<•'». 3><i« Iluamoea n>,u cin fefntt »j<bnrft ©c* bdubc mit emrin ©emacf) unb gwrf 9lu%i;nflcn, baS 
often ouf cincm fccr^uflcf, im milbeften Siffic^t imb 
bidjtcftm 23albc lag; fiber mif efnem ctroa flfllftig 
©efcritt brcitcn, wUfoinmcn jrticn SRauin jtonb, unb 
alfo lnitgroglcrSctr^iigfcitwn^ingcIt unb fccfcfct tt?cr* 
ben fomstc. 3n ctron anbert(>alb ©tunben fonntcn 
Tic cS son fy'cr auS encidjen unfc bad aufftoigcitbc 
Setter begita|h'gtc jeben falls citi foldjed UntcrncljiHw. 
SKaitco afcer, fo gfcrig ce wax b«3@clb 511 ocrbienm, 
fdjeute fief) cben fo f-cljr fchten 9fomcn ba&ci genatmt 
Su mijfcn, at$ bcr SRiffionair. (§r jcijjtt tym bc3; 
()afl> jc&t ben •Pfab, nuf ban (ic M? gnabc befanben, 
«nb ber bung cine bidjic ^anbanud^iebemng l)in= 
fiiijrtc — biefen fotlte bcr ^nrpunicc mit fetal to 
ten, fobafb c6 bunfcllc, cttua 300(Hdjttttmeitfo[gcii, 
unb bami pfcifen, unb 3taitco ivtirbc il)ii mm ba 6i6 
git bem §flUfl fuljrcii unb ifjm emgeben nrft « e3 urns 
(tettat foimc — in bad $&u& obcr bebung cr fid) 
flldd) voiivotn^ercmau^ glug cr nicbr Ijiuciii; „fcic 
flftClt Ijior untcn Wrtricbmen ©oitcr faficn uodj bort 
oben barta, tmc warn fie audi efnem m\$m Wtaxm 
iopIjI nid}td fliiljrtbcn fonnteii, fo liefc Ud) cin @in* 
geborener fir tobtIid;pc ©cfrtljr an Sei& utiD Sccfc." 
Uebcrbic Slu^bc^aljluug nnuben fie elH'itfaHO cinig, 
bailee befam ffmf £oi(ar im yorau^ wad i^n fouicl 
gicrigcr auf tag ubrige mad)tc, unb bcr SRcft fotlte 
'•™-™=wa=CT. jt:- u- _J -AAWW JBJUyi 192 

««l auSf-e^ft uwbcn, menu fie ben (Smfpnmnemn 
gmnfMn-te tyro: ©cuxut fjauau 

3>cr Stfatb frptc cm, mic eft 6fl 3 Starter Hfojp 
HUfl angebeufer, nVnc ^fttbP0«e unb ffl« m ma* 
vxm dimmer fjcruiKcr .oolite, fcer aBnUfifdjfanacr 
»ar km mint t>mn#t mmait m cx . hm<{) m 
¥¥ tob m cn tit Socn gfcnUicfj gefdjilfct lag -unb 
W «** m bcr .nmbcfrrn @ ff - nrjr fe^tf, aufbie 
*«*R gerricben 3 u Wtof Wn bcnm ^ mm 

m «"»■« WW* tfftfm, in fitritn «Snqtn 
ftw rt tor cbcu 9UTC0 U-aS ci- ,t„ m founts bag cr 
Mo) mif fWnrf Strife (jirir. 

^SRifliomifr f,a,rc bie&ifel rtrnfaWniaji** 
<#", otylfid, «r r.VScr bcr burd, if>» gcmiffmuaf.cn 

J**" ***•!* «• bn mcMflffB 
w^5 atf Sec nber ehunfi angfnufj fg^terc cr bad 
©««« mo^ic ,t P( (, rajIfmBrtrwcrum unb mUtt fid> 
a .Jt » (fa, Mffjjrt , on fl - ncm gab 
bcu afiogcM anvnftmim. 

»Ktt, 1KM choa in tariff ffio fl tfa)trSS# rfftaft 
W#ft, [Ufa 3 iud Ammfttife friit ft* War inbrffm bur* feme liebe m^in & m 
m m tai Ort fcfacr QcfKininunj gtf tfl r}« unb frf,ou 193 bcr £EBeg bafjin Qfieqeiigtc iljn, bag Gurovacr ton 
33to& ninmwr in roentgen Sagcn attfflnWin fomtftn, 
(jfllicn fie fctfrfr gcroufit bap, cin foldjcr ©rfjlujjfiofrrftf 
Ijier atfein, unb son ben 3nfiifanmi fonmc ja aiid) 
fcfntt gluubcn baji ifun tfefc <5t<Ue frcfaunt [ci. gte 
fo tyattc cr bad cuifficigcnDc SBcftct bemcrfi) imbnidjt 
olmc ©runb burfic cr Ijojfen tap e$ oen SaD*fifa> 
fnngcr 311)111(501 foimte, bic 3nfci »icKria)r fognv cljer 
Su Dcrtaffcn, afci cr (m Slnfang bcabfidjtiflt. ©ftp 
afiff md) ©abic »id)t t)on bem 'Brtltr tibcrrafdjt 
wcrbc, tricb cr biefe feJbrr mit ^artlf^cr 23eforgiitf 
Sum fdjlcuniflrii ^cimweg an, intD bud fdjonc Wl&b* 
d)cn flo ; i mel)v M fie 91110 bc» $fa* jururf, bcttll fie 
muptc ia bap fie, jc efter fie wfcDcr am ,§nufc fei, 
befto firfjerer audj bcn ocrm (l )f(eritBcrbad)tiJfbcrfa)ia< 
g«l nififfc, ber gtcillbe Ijafae eincn fo mciti'iulegcnen 
$Ial> ale t>a$ Ihiamoeu 511 fcinem 3uf(ud)iSoit gc* 
iualj(t _ 2i u bc„ ajjfffjonnit tadjtc 9Jicm<mb. 

©tt s l>fa(j fcibcr mar fur fo furjen SlufciKljaa 
100(11 f !dj genug; gegen 9Bmb unb SRcgcn yollftanbig 
buvd) cin gutcS 2)aa) unb faff fii(jbicfe vieUfidjt ftc&S 
8«p Ijoljc ©teteiauon flffaififtt loji fclbfl cine brciie 
and fccni bortigen ©d;i(f : jra$ gcrlod^tenc Otitic in tore 
Wlittt bcr §iittc — cut Sowig ineiji bag bcr flltc 
aRiffiwmir rcdjt Ijatk want crglau&ie, bcr djrifitid^fic 
fionig bicfer 3nfcl I;angc nod) clwa3 an fcem altcn GttrilMn'd ZitHL I, 13 -— -— =rm_,..«'. .! j J ;. L ,: S , - BBO ',— ' ■ . J 94 

Scibcri,,,,,.. a^ ll)ic BtM ^ ftj/ ffl fflm ^ 

Oict vrntreffiid; ju (tottot. 

. ©»r nOm ©team W> et jcb«$ rmd, frim.i SRJ rt r- 
I'll, (tntte fci.c fflrffcr m b m ©ar, c (, (,„, tc ilnmct 
'V.1 "lib .mtcrfu<i>tc tic Scrjcrofe - «6cr 6<* aftr. 
a»*«« Me fat be- (life b,,« ^ubwfjora B , rfl(ffw 

»Ht main curf, *,« spafore ll0 rf, UMftt »,,„,,, miSi 
inl), tout il)iii twrf) nfdji »icl 3 u Uaucn. 

«Wim id; iDcrcc (Tc i)offmt(id) nidjt braitdjm " 
n-.ri.Kltc ct leffe fur fid, ft _ Jcfffr ^ ^ 

>•« « >u8)ih fie fi*rr - c6 irtJ gi, ltlu („„„„ 
»>% aufrflUtn cmc elite SBofft ft. tcr &m& » to 
*»- -Sci be, SBaflm >, gm flto flU d, due 5M 
Mntattttf .inoi mi, bod; mte ftfotr nM 23r= 
WlrtWin UUdjfc cr |lrl) iito ben JToib ( K r, bic fe 
ftrtffta Mguncfynfli, bic ii„„ bcr mile ntte 9W 
M cue, B.,.,r Slafdjc, SBcm u..b (bcMnfMtfaft 
SiiMminciincim'fdjt, cingepatft fjmic. 

So Bff,)ii lflm «„„ rirftuntai m~ cili mm 
»al IW( cc fn bic Borbn-c Sfjfo ttr toe, »Mr„-<bt 
nun. mt M gn-io „, !)fU „ m , tll , ,,,,„. m ^ 
«"'8fW MS HcfltC jjcili,)! iHiin ci.icr fmljcrm frit [,icr 
f W " ,lb M#« and) -mi- ciuci. SSiicf u(« Mfrn 
•■ft* ©.ciijc,,-,,,, gcuatlra, itiil) cr wotf fkb at, 
>W, crmCbrt »„,„ IhHljcvsd).. ... f tftflc, BI nulB . 
m.r Me Static, MID fdjm.tc »™ imcll0 mf tic tnijln. 


SM ii>5 Stciimmnbc, tic iii fruEjcrct 3cit wotfgfaqje manner 
mttcroin*intifd}cii erase, \>icttcia)t • manrijen fu*a> 
barm Opf«:$ 8cn»rfm ttjoren. 

„Unb mo fob Sfjr jc(>t — 3f,r fto( 5 cn ^rrrfdjer 
Mcfer&rifte — £to, £n fricgcri|rf;cr ®otr, $fe», £u 
fcfttaiirr ftftttpt t>cr JStefa, Scroro, $n ©termer* 
wafer,' Sonc/Su ^errfirfjer unfa 3ljr Hfe, 9We, bic 
3l)r fnifjcr in tern Skufcbcn tcr $a(mm, in bent 
Soiniffw bev ooigen Branfeimg su (SimiStinbmt 

fpradjt? — Sic fjafccu (id? [^gffftgl con ©urfj, urn- 
.jemorfm @uccc SHMirr, in bcii'9Binb ocrmcljt fc(6ft 
SttttSSanro^ uiib baSSrcu^ v»on cii^cliini grcmbai 
itiifflfpflan^ Ij«t luic mif cincin edifage ^ucc 3a(jr. 
Ijimbmc pjfiflimmca SJcirlj Drmidtttt. 9ttcr fofitct 
3fjr flud? bicfc $af«e, bir rfwfl (Sure 9Ji\id)t fafjf", 
li» MjikIE unb ! cf dtt ijabm Mrtafcn fonnni? \\><au 
fcItSljv vidleidTt nidjt fd&p fcfrl nixt; fn ben bttnf* 
(en Srijixtim bcr SrndjKuiumc, um tic Sidbi mo 
irii()ci' ^ucrc ?iltarc gclhmfcat, imC frfjauct mil fin* 
ftiTfm ©roll fliif pk ^cnipcC cfttrd iicucn ©outs, eor 
cciii ©uitc flJtrfijurfflm Sfatit je((t i(jrc jfnfct licit' 
>)cn? Uiiifdjiuctfc nidjt Xu fcf&fT, funjfttoircr Dro 
bicfc £SMr cinfl, j,i PiflTefdjl fcllft j f (jt 1104 0cmcl(jtc 
€t5ttc, unb Nicfft ^'ivnciifc auf ten gremfen nictcv, 
Wt Rd), cin uiiflclflbciwr ©lift fiber, ©cine <£<(rttfcttc 
jjcbriiiigttjat?— 0Amemir nirfjt, finite nut itfe t^on 
1% 197 flu* ben mrijjcn- gmnbcn bicfp lifer brtwrm, ©11 
I)crffa)rcp nod) ()irr, in all Sefew gmtttyHK, td> 
l)attc SDdtaa $rifc ffine ©fitter itnb frinm grifocn 
ftfaflto, unb an twcip oft fie uirfjt gtutfffyn — 
oeffcr gcMicbat ibflrau" 

Srotgc nod) fag cr finncnb unb traumatb auf bcr 
Watte, Die* bic ciiibrcdxiifce 9?ad)t tyre edjuttcn ntc* 
bcrfanWr, unb mil bicfcn bcr$R«gctt taut unb fdjaflcnb 
.auf bad frfjiifigc £>aa) bcr .§{ittc nicbcrfa)(ug. 3B,u 
tf Ijicr aScr and) ttor feicfcm flefdjii&t, fi> fanb cr to* 
efne flrtfeew Spfaflje — chic n>a(>rr Uu^at;! »<m SDtos* 
auftod flettrai fidjFa*)onmitbcr!Bflimncmiifl cm, imb 
umrdjnmrnitciiifjn jc(jt aid fld>cr umwfjofftc imbauk 
Saw }u £aiifcnbfii. 

3m %ifang furijtc irft& ijjtttjjii mittjrai, $11- 
fajt ftbec gnb cr bad auf unb ffenfc fin), tuir friu 
2afd)cutud> ubcr bad ©cfidjt &rritmb, ftttf bit Sftmc 
and, bet Sfratftf )o vicf 6d)(uf fl ls mfitjtia) afyttfa> 
fol. @r fuljltc fin) vollfonnnen fidjer bnfi bcr 9BaH^ 
fifdjfiiiuicr, locim cr iiocrljaupt m>$ an bcr^nfcl fci, 
bicfc 9hd)l gerofg SHdjtt nnirrao)nicn nwbt i()it 
Wirtcr 5ii bffoinnmi, jmb argent fid? fafl, bic j>& 
'l)fi'iflc SfioljKmtfl unb ©abicVnS %tyt Mrfaffaj *u 
fjobeii. .. 

Shtt ©limbc I)atlf pr rtwa fa (jeCcflefi, afcr cr 
mar mn)t tni Buatte efujufuWm, btf Wmnim tricben cS ju nrg, unb fdjicncii fi>rtii>aljrcnt> in uciicn 
uuerfaididjen Srijaarcn I?craii.^ifiromcn. 

„$afl ift an fd?6n^ SpoltcrabauV 1 fcriimmtc cr 
kifc »or fid> l>m — „unb man nrincfi SRnb^en fift 
inbejj ntlcin bat>im nub nmjfriijt fid) nm ben fmieit 
gmmb — l)a! — " 

(Jr futjr in tic $6$ unb I)orri)tc, fa)uttcttc cibcr 
banit ladjehib mil ban tfopf unb murnicltc; 

w ©aS war wie in niter 3a'r, alS ict) nod) mil 
?lbolvI)c in (Sanaba* SBitfbccn jaatc — bns flann 
groan mi« fan Saabruf — bcr fefiriUc Sou finer 
flanm, an bcr frango|lfa)(n ^iijtc Ijcimifcfirn SKfitot" 

„916cr better nod) ciuinai!" rief cr- pl6^1id> in 
cmigcrltnrutje auffpa'n<jrnb — „unb lucitu bafi nun 
bod) nm @nbc Slbol^fjc fclter — obcr c3 ift in itid't 
nu'glid) — wip Ijatt* or biefm Orf mtffinbcn fonncn." 

.ih'riit'JbcftuiDcniflfr tapptp cr nad) fcintn SBaffen 
foaiim, bic ncbrn ifjin auf bcr %\<Mt (agni, uitbftccftc 
fie p flcf?- ^)rr Wcgcn finite jc(5t fur fnrjc 3*">* WWj' 
ftffaffm, unb mi? bic fcf)iucrcn ^ropfvn fictcn brauftn 
nod) con ben 3n>ciflni niebcr. ©djfafcu fonntc cr 
bodj incfjt, fllfu ftanb cr auf unb flint} an btc Sljur 
bic, IjalOnnfjclcIjiit, iljm ca'nen ffltirf aitf ben fichicn 
frcicn, jept uon bciu auf roaiiflc ^innciitc toortrc* 
awnben TOonb al)cKtcn ^(aft ejewafirte ; [ja bort 
tviUcn bcwcfllc fidj bcim avifjcn(5>ott cinc@cftalt — «™™«.-..rj.,T 5,., l_Ii ta ^M^. -rrrrr ■mnon 


;.[ k 198 SBUb fonntc.efl mjt fci», M flA 6 rft fa nfdjt auf 

bwfni 3nfcui. Quit bunfle 2Go(fc fcgrc fid; mfcbrr 
fifct ben Sfonb nub Ijutfre Slite (n ticfe Sfcuft, ofi 
flbcr 9tcnc', bad gcfpannle Seqcwf frampffjaft' f*fl In 
bcr Saufl m j t fpaljcnbcm ®ffrf unb (aufdjeub mm 
UuQkm CtaHcjHc Da pan*, crfaimte cr bciitftf, 
flWJ blmfTc ©cftaflm bic fiber ben <{ttmi, a.rabc auf 
itj" 3" fffffctt. — 

Stmty* mtirawftc cr r«fc amff^m bm 3*> 
flartatrn), unb nift Qffwftnrirc hMfr&v 
viidftrmgciib, gn»nnn cr tie nnbere S|b«. Slyer fa 
tenpfn HHBnt frir)(lc fr ^ Bon &roj rffmw|t 

Jnncn 5u,atcitt>r ^eit gflKirft unb ft n> rt r cm GMticf 
ffir ttwid0|irn« cincn bcr ganger, baf ba« Hereof 
OWfrtflt^ benn gerabc gcgcii baS D£jr MJtanmlM 
MMfft tyattc cd 9fnn< abgrbrfltft. 

wSftificU* fdnic cr, «r« cr cS yon fid) werfenb 
fefn SScflff 5 u 3 icijcii fudjrc — umfoitjc, bic Ucber* 
iuod)t hw §n grofi, unb ^ciikjc Winutcn fpfitcr lag 
a, 'in eijfbcn unb gtt|ft flefomben, in bur ®amlt 
fenwr geinbe am SBebm. 

„F>«imi it memffi.kfd K l»c„/'.(adjtc bcr aftefia* 
W nt allcrffrcubc ubcr ben gcumgcncu gang, id? 
Ijattc (jmh 2lomb, a(» id; auf ben %m find*, 
»'rfj« flcgfau&t bo|i rr mir mir £>rfneui feba 311 
0Rfn)cr3dt cincn fo g utc» Simft ttibcffffl imirbe - 
£ 


1 1 I feaS roar jcbenlaUS gut gciuciut, id) rccfjnc 2HY3 aber 
nidjr ait — Ijaue baffribc an ©finer £lrtfc gctfjan; 
nun fct aber and) wrnfmfttfl tuft ftwfji ©id) nidrt 
itltgttt merjl — voir fi»b tiicr wnferer ficbm gegm 
cincn, itnb ©u wivfr brgreifen bag ba bod) jeber 
bcrfknb nu^fod- ift. 

„9R*rbct mid)!" fdjric fl&cr Stoic" mit afft ffttft 
bcr SScrjiocifiung gegoi ftfittt Sknbm unb bic Stanf 
tie iljn nicbcrfjicltcn, aufainpfmb — „morfcct mid), 
roie 31jr mrin ©incf jcr^firt IjnM, abcr bcim rujigen 
@ott, ^t)r follt mid) uidjt Ichcntig von bicfer Snfrf 
Hcljmcn.'" 

„5)ii-5 fflmc auf cincn 93crfud) an," fagtc bcr §ar- 
pimiev fa(t6iuiig — „u>illft ®ll benn gar fcinc 
raisnn anncljincn, fo (jaben loir mid fdjon fo «ic( 
SDhltjc urn 3>idj flfgeben, taji loir Qid) nun and) 
woljl bad fifinc €tii(fa)cn 3BcgS nodi irngm fonncn. 
9fc[)nit i()n mif ^cutc — iieljnu iljn anf — ol) menu 
cr gar fo fcfjr flrampcfl — Ijicr ifr nod) Seine gnmg 
o^an^ig foldjc ©«vfci)d)en formlid) bainit rinjumirfcln 
— fo ba^ tl)ut& — nod) cinfi um bicgufjc, unb dim 
ncf)iiit il)n auf unb fort bainit — ba fomtnt fdjon 
micber cm ncucr Sfegcnfdjaucr; baft bic $lrfl tin fol* 
d)c$ ?anb l)o(c." 

.3»i n>ol)inau3 gcljt? abcr jc&t?" fogte (Knor bcr 
$ci\it, uacbbcm ftc ben lldj i»utt)tnb ©traubenben u,.^,J0U-JWtfBI^Jlll!IMIi41WB 1 

I II VI 200 :'• re 


■. 

1 „icf> rociii frit 2£rg nid)f fliifgcftoBcn ijdttcn 
mdjr." 

$cr altc £.ir»>unicr ftf; fid) cinca ?(ui)cnMjtf fcf; 
bet »crbu(3t in bcr 3)tmf«%it uw. — 

„Da,nn ll/» brunnmc berate, „ jf$f Din id) mid) 
foiifiift ficiuorbm - i 0f Jdjm (£our$ finb Wfr bemt 
%mftd) l)craiifgcffcucri. 2Bo <f* bcim bic vcrtammtc 
mic »<m Snfutaiifr - fj, ftfe,, (* llIuliac mt 
luiinfcOtc — voo finft bcr 6at.m?" 

„5lcmitfjen uiib vcrfimft /' fitirrfcfjtc 9fen/ $atU 
InVn bm ^'miiniKMrtcbiiTfiKn 3fi()ncn tjiucnrdj/ulS 

« von me Beipdfcfteii 9!nfirmflmtg gum Sob or. 
IWft ounirffunf unb firf, j$t |»(eWrt forHraacn 
(up. — m } t writ ww il)in aft antmortetc Abcr "on 
W|« 9flF @e war bcr SrifuMucr, bcr boil mif bic 
©cctcutc, auger Dm ©crcid) i>c* UtlmiMt-, wartctf, 
imb fctnvcifltiib ff.l)r»c cr ben 3u fl bm ftd( C n frf;Iupfi 
r(9«n $fab wirtw iimuf nod) bcin Snnbunfldpfa$. 

Set Dfogai a.o& jcjsr fonniid) in etrimen nicber, 
UMt aurf) t>cr SJfnb fflr ben Siuacubluf mad it«dj, 
nrlftffoi Ijattc, fl te |ic o&tr o&cn bic ttrnftarafcigfr 
bmillfl fmiajtro, unb mm nuf cbenrr Sflftn, <mf 
boil frfj.irfm Coralfaifdnb, bidjl am Ufcr finer bcr 
fhtan aa&frria>cn Sapnen abcr Wmrifm *)>'»* 
Written, bmfjntcn tout unb mnfuiatb bic Mbcu ftp 
nottmfpffe 9«i 934.HD bi-5 Mmn gn ijnen t> 


8 201 fi&cr. — Saft unnuilfurtid) Ijicfteu bic Qcutc cincn 
foment, bcr £>arVunier a&er ricf: 

„93onuarr6, nicittc 3una,en, vorwartt, roir foim 
men aerobe $ur rcdjtcn 3^'t — SBctlcr nod) cinmal, 
bafl war abgepafit, tine ■Smnbe [yAtcr unb wit §ht* 
ten bic gmijf ®c|"rfu'd)te fliifgcbm niuffen." 

H 9Bft3 tttflflffl fw an Sorb !)a&cn?" frufl ®uwr 
ber anberen £arpimicr. 

„®a()ifd)ciiiltd; tuirb tern 9(tten bcr SSJinb 311 
bunt," Irtdjtc bcr ^arpmiier, „unb jeljt (ft8 jyrafce 
cine Ijubfdjc rul)igc Smif^Oi^cft bti 9>0Tb 511 frtl>rcit' 
— roffl) 3l)r Scute, la worn fetj 1 iclj fdjen M*e §ul* 
tenfeucr." 

Sin ntiicv i&offnung^pralj! Olt^tc wt DieiiFS 
Scetc nuf — nam i()n midj iiiixtt tcr 3n[utim« 
ucrvnttjcu tjnttc, warcn il>ut bod) fafl allc Slnbcrai 
gewogen unb nut it»ci(i ob jic u)n, worn cr flc mu 
riefc, f» »or il)mi cij}cneu 3Uia.cn fficgfdjUppcn lltfcn. 
Soviet (jane cr ; iva^renb f.cined 9tn(eut()attv owf bcr 
3nfel aua) fa) on yon ber Satn'tifdjcu €pradycjjclcmt, 
unb aid rr bic crflcii Sn'iumeu an ben nicf^t metjr 
ferncn §anfcm i>ortc^ tamit bic Scute ^fit bteftattl 
ftd> 5>i fnmmcdi elje bic SSSdpcn ba* 2ioot gcioinncn 
foRiilcit/ fdiric cr pIo(>lidj mit lamer bouiiciubcr 
Srimnic mn §ulfc. w Hi — 1_.. JXJi.^iJPPi I I 
I I 1 202 .Smtel fjrr!" fagte ber punier tufa abcr 
r «W — „n>cr l,at ifyi -, 3) lt 3 f }n ?« 

„3n l)m« - flntworjcrc brr 9Jtonn brm fiaito 
nier. ben ilncOct rcicfjcnb. 

„S)er tferl fd,reit uud am -£Mf bod) no* bit 
SftjUfanrr <mf bm #afe - Wfr Wc (p »«, cr Ifff 
Met 3" Srninben gouonneu fetf, un1 , bcflfr fn 
fceffer." " ' 

9n affcn ®fiVb«rn gcbunbcn unb intr bemflncM 
I". SSuwb term,** ber ©efatgciK ff* n^| jwfto 
gu tft&rar, unb fllrid) bdtawf emicr}ten fie ben ©tomb 

Hairto forbntc nUer jeft cf,e fr *« feinen tarn 
bmwnlerfaintn, bat feta««ffi&fe brnn cr wotto 
m mfy mit m mm immmcn blufen Ufa. 
Q* fie nbfHrffm grtarf>tc cr bnun mit dm ©ruber 
** M, 3 itm Soot F hn unb bit €a*l, f n fn 
®n««na J« ne&mm, bfc bor. nod, ft il)tx mmt 
nwreit 

,Mijt rafrf, init tern 5Burfd>en bci vcrmi, km* 
fcflt i> <n<ft *«*, 6t0 irl, ben ©dn.ft [j.'cr rfp 
mt hale," ftp bll brt ^ flrvimicr aa r , i|If|I o ct ,. 
ten ~ „mm muf,e» u>fe .T,m tod, f,a(tm; unb fcfit 
£ bflf 3(>r b<(0 9}<WI flow Mttinmt 6f« id, unteu 
bin." Hub itfftrrnb bit Scute miff ty m ^ ufd) 
*m etranbr turftoit, M.'cb cr neben ben Snfnlmrcr 
Wm unb Mite ifmi ba6©fut«tfb. SlfS er fief, von 203 i(,m afowauMe femen Scirtcn $u fofgm, gtitt Raittt 
ih bit ©ufrftc. 

„§6u" unb Scitfci," fludjtc jfbed) bet «ftc £ar-- 
pimitr nIS cr pm €tranb fom unb faf, rote pie Staiv 
fdjflft mit bcin Soot befdjfifrigt roar, ka$ ljot& unb 
trotfen auf brr (maffrnbanf unb rooty fimftig €d,ritt 
»om Staffer lib fug — B op id, c3 ten vccbainmtcn 
Sdjuften won 3nfnlancrn uidjt geffl^t (jabe bn$ S5oct 
flott }u IjaUm — unb irt) jjlnube bcim Xcufrf, fie f,ci= 
ben cd nod, mel,r aufs !Xrorfmc fl^oflm; bii^ btr 
Sflfc iftrc "Sfclen vcrbctmmt. ^incirt bamft SimgrnS 

— grcift iitttcr unb trai]t c& in*8 SfiJniftr — lucrft ben 
$duibcr IrfuflUS ber vorn barin liegr — bcr (Sigcru 
tljumer mng itjn fid, fjolcn -- wo ift Mcne"?" 

„^ier om §auft liegt er," fugle" Gimr — „©iii 
unb Stooge ftcljcit SCadje bci i()m." 

„2lrf) tt)fl3 9Bad,c, ber lauft jc|jt uidjt fort — l,icr 
©10 — I)ier Slbolpljc mit nnflrfafn unb tragi bad 
$oot ju Saffcr — Ijauo mcinc 3««fltn atEe jufatn* 
men — there she comes — a Sioy-y. 5153(10 pirn 
Scufel madjt eS fo fd^rocr — tuaci li'egt fn brinuc?" 

„@fl tiegt ftinren ganjvoO;ctgracfjtc / ,J atitiuortetc 

„Srud,te? I)inmi3 bainit, mir I>af*e»i jc^t feme 3f'* 
uns mil grfldjten abjugefcen — fo — SltlcS Ijinau? 

— tjier an bic (Seite bam it, roaft m ^orben i|r, fon^ it- -7-7^^T.T~— B Tw^x£ —m ®mg m I' 
ft 

I 
'If 

ff 


I i'f _204 

nea toit mtytyx rotcbcr tyntimmfcn , nub i)aUc fji« 
- cimnal due $mtyt »o n bm 3itfufaiicm fjcr, bie 
fonnm un« mil fjelfcn, warn fie un* »fcbcrloftnwr* 
bcit looUcit." 

$S*n b.'cfrn (iej (left abcr fcinct blirfm *— bcr 

J&iilfmtf -M Hngfurfiidjcn, ben fie gcljort, ijattc i> 

»cn bad Scfjfrffat bcffeftoi »crra%n, unb toenn jtc 

AH*, ttue 9fa,t in fr^trr ttrrjnrijlinio flf()l >ffr, feu 

iue«wg* flcfom.eii nxuen if>r torn bamn 4 u fcfag 

urn i(,n mot iu tyMm, fo nuftm (It bud? fl ucb 

Wlta 9»«f* mil bcr <E«rf,c ju ifnen frfo, »M„ 

wmfgn: brim bmgranbrn ifioci fn irgenfc citoad be, 
Ijulflid) fein. 

3>id;t «m tStmnb n» bit g tWf , v ,* e Hciff;r u&n 
tocSntt von bc.n 33oot, ben Ofcnfera tffcM 
Gotten, p« ub rfm fleinc ^mbu$(jfm f , fa mrH ^ a Wc 
SRtyMItt, luemi ffc fid? mif bicfer gritc brr Sitfcl 
fcjntrt unb, »ie(Ieid;t von cmciu 9Be tt « ubmafrfu, 
*# ■* au ban 9»ffiion«arMiibe fenm rontt* 
ft* flclWmlid) fifimw^den. ^fcrfor baler firf? mi* 
fltt baft Srltff argcr p wcrbm brttyr, ber to* 

2f *!** ^i«%W Hrf H) aber natifo 
m mt Mm m rr bie burner mil ffrejn ©* 
r«ntfM mifonmicn (jfrte, fon»mi [,.V(t feme £fe 
^rbmgs Blir cfl nnc3 Saiiibitfgcfl'edjl, gfttfa|«! 
©ut$ bie fifeaU pffencn Stftfo bcr 2G,mbe foim.'e 205 cr abcr bcutlid; crfenncn roaS braufcen fcorgjna., uno 
bec gebunbene unb gcfncbclie 9lcnc Hmrbe foldjcr 2Irt 
fn nicfjt $n>ei £a>tttcn won feiner cigenen £tjure me* 
bcrflflcgt, wnljvmb bie Scute hum grfjn Sdjritt wcu 
tcr barait bcf^nftiijt voaren baflSoot bnn^affer jii* 
5uar6cilfii. ^nibcrStowcfMnb t-frijt ijintcr btrStytir 
uub fdjnurc fttwcigaib unb narfjbcnfenb nuf ben ftc* 
bunben mn 53pben SicgmOen nicter. 

Singer (fjai war aber nod? emc anbcre ©eft;i[t 
9<i"ia '» !>« Maty, nub jjtvar niem<\nb anbered aU 
bad inbircfie SBrrfjciiQ bed- etjnmubujcn ^errcn — 
Sfaiteo, ber vorfidjtijj urn bad §auS Ijnumglitt unb 
bic ©eWtgungni bcr birfjt bafcci in bcmSB^ot befdjaf* 
tigien Wanner auf bn3 vorfidjligftc bcobadjtetc. — 
@v (jatlc feincit SBrubcr obcr irgenb riltai iVincrSrcimtc 
fdjon obgc|"c()ieft bie i!)m nod) jicfoiuincnbcit 98aarcn 
511 (joten, unb fcine eigeucn ©lunbe fid) nidjt felbcr 
bortljm ju ocuriifjen. 

„(£d)ufl? — fo?" iminnritc cr bflbci ^vtfcCjcn ten 
3rtftiicn burd; — „aft ift man gut 3C11113 itcffer 
9)cann ScvM ba I)iimuf 511 fubrcu unb nadj^cr ijt 
man (5d)uft j gut — gut 9?aiteo ijt nidjt fo buium 
— Staitco tyt ©elb — Ticgt fid)er untevm 33mtm — 
9kiteo tyt fcinen Eonltaft crfufft — je$t fmm 9fo.fi 
teo iiuidjen \xnx9 tr will, uub ffP nrifl StaUeo cmmal 
fc^it jwofl cr mad) m tviU." m i I H v 1 


r W-U':.-.U!'J*«a5»» _206_. 

2>ic SaKfiftfjfAngrr fatten fitbrffot m& ma baft 

Soot fd?mcrcr mntfjen fonnte fjinmiSgcsoorfm, imb 
UJ^jwnb ber %en tvftte in eiromcit nictcrtjog, 
fflf*fti Die faben fraftigen ©cfialtm bafi Soot imb 
fdjoDcn eft (angfaiu trier In fid)crcm gortgflitg bat 
ctfffii [(fincn ?lbgang (jimmtcr; iwo cS icicbcr burcfj 
cine ucuc §om(fcnfd,id,r mifgcl,*(ten, nber aud) Met 
bicfc cnblid; mcggcljolien ujnrDc. 

„<Dic bcrbammtm 6d)itrfcn » 0]t Snbiancin fofftn 
firi) nid>t bEicfcn/' fagfc bcr otic punier, feudjenb 
i" adcr 2[nfhmnung, „abn l )0 V fie bcr ^eftfer, mir 
fcmurfjm fif audi nitfjt - Mimttcr nmne Smtgen, 
muittcr— bcnn Ijiiitcn fommti loicfcer fo \fyv m m fc 
Sttftdjl Ijcrauf ..uD ujfc ,,nl,Tcn nmdjai b<i0 ivle brt« 
©« crrcKfja,, menn und bcr 2ifjc Ijirr m\1,r art* 
toffm fair, imb noun tfete C r nad^cr dnc f$6ne 
2Xminfdjaft nn.Swb, cljnc allc Cflicicrc." 

m SMaiuarc ijaitc cine Salcruc nu^ai.gcn 
lUifi fdjfcii, fonjeit man narf) bcr ©riDrguitg bcrfcitcu 
uvtljcilcn fomitc, n>icbci- u.iljcr 311 foramen. 

311$ lid; bic €ccfcnlc mft ban 93oot von bail 6cmS 
cntfm.ten, 3 !itl ittaiico bft&mhs *», mfc mie'eme 
€cDtal!flf bidjt an Ben fcfigcbnnbcncn JWrper bed ©c* 
fmtgmtn Oman, 100 er, oljnc mid, nut enien&wi 
»o« Hd) jii grtcR imb cfjnc mciimi 3"tvev(«fi be* 
8«ra, bic »frfrt)ktfiim ecifc mil taint tafl&tjtt 207 bf& Uttgfiidlidjen foiffllffj) uimmtnbm tear, buttfou* 

fdjuciben. @n [cife unb gefdjirft W« bfoft ajfoiteirtnc 

mid), Don bcr SJtadjt begunffajt, auSgcfuijrt barber, 

gcraiffcTiuafm bier;* bawftcfjenbe TOfftonair, bcr bic 

SlUjjm bod) fornviiljmtb mif bcu jtorper gcljcfiet gc* 

(ja&t, sooljd cine SBcvoegung fat) , aber in tcr often 

S&fmtte gar nidjt uutcrfdjeiben fonnlc maft eft ctgcufc 

lid) fei. 9tcne uOrigenft, bcr fd)ou jeben ©ebemfen 

(in 9tcrtung In bHiiipfcr^craroctjlung nnfgcgcbcn (jatre, 

unb ic&t liur 3:rofl fn brm cin3igcn <5u*fci)ru0 fanb, 

fouu'c man iljn an SSorb femev geffctn cnttcbigc fcl* 

new ScBcn gcronftfam cin ^nbc ju mitdjen, ph)ftc 

faiiin ben I'djat'fcn <Sff>nitt cincd 9)i l c|ffrS an bcniSei^ 

(cn f ais iljin milbc fro^Iic^c §off»»itg bnrd) Sffiarf 

unb €ceic fd)og. @r begrtff giigfcid) lie9?otE)iuciibi^ 

f^it vottfpmmrn rci)unsi3li>3 511 bCciDcn, fcic 9Iiifmcrf= 

famfcit bev nur fui^c Strcrfc von ir)m cntfeiiUen £civ 

lcu(e n(cf)i anf fidj 311 gictjew 5 a6crfc(&|"tticScainten 

Sic er tjicr suicbec in fnrdjlbarcr <5nuaifit«^ fng, ol> 

nidjt bod) itorf>, e(jc cr ben Gkbraud) fchicr ©ticber 

iDicbcr ijcmhmcit fonnte, .iciuanb von untcii l>ciam> 

lam unb oerQjerfud) ju feiiier 3?iimug cinberft n>urbc 

— crfulitm iljn mit waljrcr Jpollcnpein. 

Siaitco l)aitc$cvfMno gciuig btc %n$c erft feci $u 
UMdjm, feiin fcluft mit gcfcimbcitcn 4-ianben war in 
bicfirm ©uufel tic^toijlidjfeir ^u cnijlicOeji ba. Ofeuc . r' Mn w — ~- - ■---^■WBHffraBHIfil ft;. L 

It? 

ill 

i I 1 li » 
I 

!if :i 

1 1 i i 208 brangtc cd a&cr ben 2Irm frei pi btfommen, Jucnig* 
ftcnMcm Wcffer, bad fr n oa) an bcr ©cftt ffiftftr, 
gu crfaffcii; feci : JTnc&cf ncrijinbctrtc iljn flbcr aiUb Hi|r 
cinm gaiit son fid) gu gcl.cn, unt^aUMwoOte but 
nic&t entfemen big cr mil nUcm uurigen im *Kemeu 
awe. ■ m ben Wen fi I«u&tc cr jc&t fcrlig ju fcfn 
unb ging nn bic Slmic, fin turning (Sctl, bnp cr in 
bcr Sunfctycft ubcrfdjen 6a«e, Z,ic(t fmc abcr n»tf; 
lUfflramffl, unb Seni bob Me Aft mif cd i(,m to 
merfltcd 311 madjeu. 

„®i'l) borf) cfmnal @iucr r)mauf unb felje narf; 
ban ©ofangencn," fagtc in bicfem SIufiriibKcf bic 
©frame bed ,£artMmicrd, bic beuirfd) gg tfjnm Ijer* 
fibtrtrang. flfafdjc erijrinc murben goam fie 311 gc< 
fjorl, unbStoitco berfcincdmegd fro €innc Iiattc fcinc 
rigmc qjcrfon irgntb rfnet ©cfafcr prcfe w i>cn, ric& 
ha IMMft tana ©ebunbenen im'c fr war, unb grift 
win btie §mid Imuim. 

§icrburd) nmrbc ed abcr nu<i> jc&t bom SWffu* 
iwfr, bcr fd>«m bet Sctvtgung bed ©cfnngcncn nn* 
amwrfjt gc|d)5»fl. Bar, bag irgenb Jjcman* on bcr 
Oftta* WlTrlbm arbcile SGcr, fonmc er natife 
H* Hidjt afcmmi, aha eS log feinrtwrgd in fehum 
9fa» ben tttann ()fcr our brr 3nfd ju brfjalten, nun 
cd bod; cfnmal foivcii gecieijen war. 209 9icnc fdjfuf; bic SCngm unb fanf jUriW in fhim* 
mcr Qkrgwriflung. 

©0! OTartn toon uiitcn fprang mif ben Sicgcnbcn 
311, unto bog fid) 511 il>m m'eber, wic 11m nacfoufcijen 
ob fciuc Sirirfe nuri) nod) in Orbnung feienj 311 
fltetcjet 3«"t a6cr ffi&tteKcnc »fc ein fdjarfed $02vffcr 
unb cine gciibfc £anb ba$ Sau yon cinanber trains 
bad fcinc SmtC fcj* nmfpannt Ijiclt, cine $anb glitt 
on fcinem Aorjjcr Tjinunlcr, fiif>ftc bflO gcit nm bic 
Mnie unb trennt audi bicfcS. 

„ K mml)l" ppcrtc babel cine ©tame bic JKcnc'S 
£»I)icu iuic Ijiimitfiftfjc epr)arenmufif flang — „OTiul> 
dkni unb jc^t fort," — unb fictj aufrid)ten* nVf cc 
taut: 

„A!I right!" unb brcfrtc fldj raf$ urn, ben $(a(L 
311 yerlaffcti, ati ft i>lo(j£ia) cincn Sinn aicf fefnee 
€d)iiltcr fufjite unb erfdjrorfen ftcfjen blieb. Rmf 
fag iioct) am Sobrn, aid cr cbenfatte bie jroctte ®e* 
pail bemcrfrc, abcr feinc^anb faptc ieifc bad 9Keffcr 
unb 309 e$ flu? bcc<Sci)cibc— cr IDugfc cr tonr frci, 
toenn jwri ©afcc Fonuten il)n i« ben ©crcirfj bc6 2Bal- 
fced unb and bcr ©email fciuer jjeinbe brfngen. 

2lbofpI)c, benn bicfer war 3t«tfs Scfrcicr, brel)(c 
fafl umuillfiu'lidj m Staff Ijalbad, urn nidjt erfaunt 
JU loerben unb furf;lc fdjon Ic^ufcmmen, fia) n>ie^ 
bcr 3mtcr fcinc ^aincrabcii 511 inifdjeii unb fcaburd;. SniUttH 14 bin 1, 14 
■mv* >'i S=^SHKW=SSBTOSSH»»! m V i H i i 
in 

fife 

i 
I 210 

itbcn SScrbndjt uni (id) $u entfemtii, a!« cr jit fci* 
item ©aunm Wc Sftomc bcs SBHfjjtmattf cr&mtte; 
»cr U)n (cifc ctivae wn ban »m«cfnt(f^ ©rDunbcnrrt 
fortjbg, bamit Differ ifjn nirtjt atanat nftfyt, nub 
mit fjaftigcr noc? untcrfcrucfter ©timmc fagtc: 

„£aur Slcfjt anf Ghtctcn ©cfmigt-ncn Sic — man 
mill i()ii 6cfrcfen — irfj fjaoc — " 

@r f.iQic iiirfjid roritw, bom cm chujger gauft* 
fd)fag bed riefigen gran^fai, flcr^b gegen fcinceiim, 
lirafte ffjn Etrlirniungfllofl pi Sobm. 

tfSiftb ifjli," flufterte ra -Slboipfjc rflfdj, firf) 511 
bicfem nicborbicgenb — „cr (jot Sty an und w 
ratficn," unb fo ftf)nd( mic cr ^cfoinnicii, |prang cr 
tic <5oiraUcn6mif uurbcr Ijimmtcr, nn> bte Scute ckn 
mil 9fnfHmgung allcr ibrcr tfraftc fcadSBoot m sum 
SGaffcrcanb gc6ra$ IjaKcsi. ■ 

•Sir ©fifangmc itcgt no* am $obm," fngte cr, 
a(« a- fidi fycx tuirbcr miter bic Ur6rig.cn mifrfjtr. 

„21&ci: I>a6t 3f)r itidjt mu[)a.cfc(Kii ol> He Seilc 
nod? in Orbmmg ftitbV" frog fcrr §arpuiiicr. 

„M) fann nod; cfnmal ftinawfecfin,*" crfcot fid) 
SIboipIjc 

$a frl^tc' ed vo>n 9Baffcr f>rnt6cr, unb g(cid) 
noraitf brofjittc la- burner 6dja« efned ucuen @$uf« 
ftd, bem in.Fmmi ciner SRinute fin jhjeiter toe, m 
tynm (jernber. 211 M ^incin mit fcem SBoot in'3 ffiafjtf!" fd;ric bcr 
Olitc, atlcd-Qinbcrc in bem Sknraftfefn bcr Sftottjiucn* 
fcigfcif Dcrflfffcitb, fo rafrfj aii moglid) ttjkber anSBorb 
£U fomincn, „n>arfcr3&r Ccutc, maifcr unb t*cgt (Suet; 
bagram mft SJntft uub <Secfe!" 

' Sen wcfo;m Wnprmgungcn bcr Scute getang t& 
m Soot boot in bic $lii£l) gn befonnnen, ba3 m* 
rufjige 2£ogm terfeiben Ijnif nan), unb bato lag eS 
fTotf. 

„3^f r)incin, mil Piemen mtt? jOi\if*m!" (autck 
bcr rafri) geartcne Scfctjf, „unb »crgcpt 9?irfitO 3fjr 
3tmgen — (apt bic §rnd)(c licgcn nn> ftc finb — vier 
von ^*udj nad) bcm^ffnngeufn — Ijult fjicr — bnS 
^oc»t flop! nodj auf — noclj cimnaf unicr, alk 511= 
fammen — a lioy — there slie goes — nun bic 
9a'cnicn unb unfcrn mossier . ftcr nub Ijincin mit 
C*ud>" 

(£0 war midjScit bap |lc *on 2fl"bc flofameu — 
bcr -ffiinb !jaltc ftd)/ njuljrenb filter frfr anbertijad* 
Stuaibcn (migen Stillr, total Ijmtmgebrcljt, nub an* 
^cften fann r3 in bicfen 23rciicn oft gar lute an 311 
ivcljcu fftngen. — $>m flvcg and) fdjon fine fdjrncrc 
i-abcnfdjmarse^nnb auf, unb bcr Delaware mwftc 
ic^t ■aiicrbinnd nmd)cn bap cr ww bcr il'upc aM?icU. 
5)ic Scute ranntcu fauuntfid), fo rafdj fte fonntcn, 
bicSBanf (jfnnuf, brci von i^nen bicDticinci nnb bcit 

u* 
^i^>-y t^F.T?^'3 .— T - J-l ^--w-w,u i uujuuu-iUJj.u_J.^WM l *. 


J 

I 

i'l'v 

I 
I 

iP'l 
fill I! 3 


I I 212 S9to(t uv^ Soot gu ncgmen; bk cinbern fcrci ben ©c< 
fcmgenm $u §<tfm. Unter Mcfcn Stooge, 

„9htf mil iljm," rief becfcr, bcu JDbcrforytr fccS 
auf bcr @rbe Siegcntocn fo' patfcnb unb mit Sctdj% 
frit eni»orl)cbcnb, bap er ben Steff-mtn feinni Sinn 
bcfaui — 9 mf mit fljnt SungcnS — imb fjimutfcr — 
ba gcljt tin anberer JfattowRftyup, 6ei ©oil!" 

$fc faciben nnbcrit Soottficucrrr faffcn, ber (Hnc 
in bcr.TOtc, bcr Slnbcre unlet tie otitic befl ©efcfte 
benen, unb fin solicit Sauf fafi gtng ti baniit pie 
(SoraUcn&anf ljuumtcr. 

„9torn fart Soot mit i(nn," fdjrie bcr $arpu* 
nftt — „l)aut tym cinS fiber ben (£a)nbf! room er 
fief> nidjt f%cn Will — an dure Su'cmcn fftc (Suet 
Mm, ban fommtd fjcrauf — Ijincin fifa Soot mil 
il)in fog' id; — rwrft i[jn jjtotfn, $m$tommttttt, 
menu er nfrijt gcljii tofff, baifd i()in aua> nitty auf 
cine ©cute mtfommm." 

„2Brtrcr nocfj cinuml," foimimte .33ttr, aid bic tin 
Soot eicljcnben Cm Utfa ffltfhptm, (fntftgqfli 
unb writ in bm$ug nicljr marfen a 16 fegren, „%«* 
if* Ijict orbentfid) j*oI$ gnoorbmj tec ^« {eft Sdjiui!* 
leu mi ben "Srijufjcit." 

@S War nber in bicfcin ?(u^c»6Iicf sucber 3«'i viti 
SBcmcrfimgcn gu inadjcn, uocf; fie ftnpprtn obcr cjar 
3U bcadjtcn. Sie finite fprmiflcn mi ilnc $(tyfc 213 nmrfen bie DHcmcn in bie StoUcn, bcr ultc^atpunicr 
Ijatte ben fcinigrn bura) baSSiubcretfen gcjogrn, xint) 
burd; btc c(aftifd;cu Sttcmen EOtWfirlS gctricfrcn $q§ 
bad fcic^tc Soot orbcntlirfj burdj bic frfjon unrufyigc 
See ban flu'ufHdjcr SBcifc nid)t felje fcmcit Sdjiff, 
bad jc$t mid) nod? cine $n>ctte fiatane aufgegogen 
fjittte, cntaegnt State* war in tern 2lugci»Mitf iilo* ilju 2lbo(pI)c 
vctXtcpj iit bic §»ljc gcfpvungcn , tint ttupic in bee 
Stjat, in bem crjtcn ©cfiifyE jitoclnbcr $rcil}rit f nidjf 
wad er tijun, ob cr bcm9iatr)cSlbo(p$td folgcn, obcr 
bcii ^n'efter imgcbunben licgen lojfcn fofllc, «jo fefixc 
gludjt barm allerbing-S g(ctd) bcinerft njerben inuptr, 
jofcflib fie iljii nut auffaptcit. §ini jwetie $crfi>u 
cntfdjicb abcr fcintn 3we£fc( y unb ^mar m'cmmib Slu* 
bercd ftlfi Slmteo. 

9Iaitrtf mat nflmllu) ciu Ijodjft aufmcrffomcr unb 
fclbfl ubcrtafdjtet 3citflc fmnintlirijer lc(itcr, fo Tdjiicd 
anf ciiifiubcr folgcnbcr 9Jorf«Kc gewefen. ,fttug gtnug 
rtber ernjufeljn bnp eS fur itni jcJjt bcfonbcrS 3'i^ f c * 
fid) bci ber.Sefrciung nod) ctwad $u Oeiljciligen, wenn 
er iil'crljnuvt [pater (iljrc unb \>icC{cid)t nudj norf) 
9tn(}cn barauS jiefjeu wollte, Ijatte er mid) nod) cineit 
anteru ©runt 3U touufdjen, bic SBeijieii modjtcn bie ^ : .:.—'. .._,[-! ...I. A.^ l 'I.-<A«^ff3!"" 214 3nfcl init htm mcmim verfaffcn, bap 2Ulc3 in Orb.- 
mmg fci, -weft fie fonft ant <£nbc nod? ©nforacfie 
tocftri ben fi&rigcn, gum Sfjcii norf) m'cijt eimnaf «, 
brgmm 2Wn tt m , obcr bo* torn fdKancu 
fatntavunb twin bcnSlm(,ci( anf berSnfcl bcfamif 
mnrfjen muf>tcn, ben cr fetter hi bmi gang M ® iU 
t«taf.0*H imb fecfjen er ficfc fewrftoift a fonft 
frm modjtr, bud; cmigmnafjen f^bnfe. tom r>aitc 
cr bce&afb ben Bffltafe von ban ft fa CT p m WlI , 
jmbfW ^r nid)( loufitc motjer cr anf fari fa* 
fount 8cff§« ,mi McSfflortc ?[bof^cfl jjefjort bfr bir- 
ftf-beni 3mn.be auf engfifd; juKcf ~ „binb ffin* 
fltt ")'» **'** ww MWfy far format 3K# 
lc « cf *W«i*tetc unb cr, mis fcincm q$ fr |tafc *m» 
flWlrnb, *Dnc ntitm $ m m tcn ^ ifm}m ^ 

m fcgtc, unb i(n. raft an $finben unb Bfipen bm. 

9fct< bcr um$fe bap cr » on M'cfcr <Scitc fcineu 
fmfi *ii .fftttfctCH, in nut $ftffc gu Ijoffcn to, fr« 
tatt ta efa. layriM ben «ttftm gar nfdJt# 
W Dtmtco fri tt *|«f flfflm fa auJM nA mil 
ftfer ettanc unb bebeuttuia^oU™ 3eto,e„ fnqtr 

„ffmfte( — ftynca!" 

, r 6rf)urfc mbammfcr, n>o fommjl ®a fa?" Tier 
Statf fafi umoilfffirliri). 

W fagtc abrr 9*aitc», biffinm! ineM im info 
bcftcii befcibigt — ff JhicM." 

3eit ronr abcr mid) in bet Sfjat an'tftt ju wrliften,. 
unb faum Ijtrttc bet 3nfufaitct ben Sfneto auf bad 
gefdjicftcftt in ben 2Runb beS am ©oben Siegenben 
gcfcracljt, Don bent cr jlclj jebocf) VPT^er looljl fiber* 
jeugt t)attc bug cr bcrouptloS roar, aI3 fie nudj fdjon 
Die 9rutc bic&oraUcitbanf Ijrraiiffvririgeit fyotten, unb 
mm rafd) unt oa$ §auft (jci'um.uub in bad Sidieftt 
fdju'ipftcu- 

3Hit flopfcnbcm -gcr^cn ()6vtc SHcne wic fee ben 
tforpcr feints 6iclIverlrciei'S auffafkn unb^uin Soot 
Ijmunter trugen — bann abet, M. bit JRicmen in 
bad SBajfw cinfictcn unb bic rcgelmaB'gen — o f o 
wof)Ibcfnnutcn Siubetfdjlagc an [fin Dfjr lonlm unb 
Writer unb inciter in bet gernc Pet^nUtcn, ba xoax rt 
iijiu nl5 i>f> fine (Scmncrfafl von fritter SBruft ftcn)a[jt 
ivsitC; unb nut ctr OringcnRcn ©cfaljt and) jebct 
trilbc ©cbanff and fci'ncv €crlc wevfd)\minbcii — feiit 
trustee Sinn fdnoamm wicber in bcr alien fr6r)lid)en 
?iijt otcn. 

JSm bi|t bod) Dcr abgefciintcfic buvdjtriebcnfte 
Ivr^fdjiirfc, Scm'tfo, ^^r pa) feenfen lajit," luanbtc cr 
Rd) ladjenb an biefen, bcr iin Qlnfang nidjt reri)t 511 
toiffen fajfen auf loctcfjcm 5u6 cr mm, im't bent cben 
Sefreilen timber ftctjen wurbc, fd)on nadj fccmitlang 
bet StJmme akv SjoDforawtn begriff rote b« „\vnpt 
SJtmut nieiit ^apitain" bic @nn)e atifnaljin, iljii abet - ........LL'WJBBPlj 216 tea noturlirt) „id„ mcrfm laffm .oolite, unbmtrinit 
rlflnlicf;cm Son jcjjr »crfifl)crtc ,mb ftctljcucrte, *tt 
•*»•«• $atc fchtcn mmmtA m nmfkn 
mm Sapilflh. wm,cn, , u ,b 1Bc ificr a» ann (&,„,-„ 
m ifjn mil »or 8 ef)aIteii«r. >4Jif,o(c unb grtimbmcn 
Qmm fowling*... fie nod, btm Don brat aniffio.mfr 
(-cjcicfjncteii !pr«g r>ttyuffifjreii. 

2)n6 erffc mar, mic Stall „U« ffltofuijcS cigmem 
WuBbt bMrr, i„ bet 2l,nt f e , M p titc ) &0<h 
fount iMfifrfcBt, tori; .ta(;m bei jimgc fan* 
Mt Smftcn cben W ic a ,„ flr , UR , ffite „ 
MIcS in fcincr nci.flcftvommici. g rc ji )c i t lti(|lt im ||l(n; 
bcflcn flcncifli auf itflmb 3cni<mb«t in to weffen 
SB* jit jSracnj fiftcrbica [, n itc ffinjfco bod; mid) ci< 
not Sijcil fcincr edjntb ruirber gut f(inl £ lmb ^ 
b.irrf, jeben falls Slcnc iiOcr etWa bconnocnc fflliffctftat 

3(aid umr ubiigctS nod; jtt |cl>r ,„it ben, (Mm 
IcIOci- 6«frf,flfii a ,. S)i c 1IC1IC11 ji <1 „ l .„cnfrt,,-,ffc »«rfe 
m bee Sap(tabi« <SH« i„ &« „ f ^ im (|[n . forl ,, |5 
fommm - clients toofAr ujn bet S8,frcitc in fci.uii, 
§cqoi fcgncic, unb bnib jciglcn mid; 6ic ^ftfle- 
Ijoitcu Cidjtcr 6np bn« Soot ait Sorb fci. M 
fonntc rr bic gonu)n|il«, m pc tjmrf) kfe 9iad,t crftit. 
■in., abet balb clofd; bicfer fd,. V fld)c !|3m.ft cOen* 
talis, unb mft ben. j C („ „u« mm *S nrff „ efltfc&cn. 
mil oainincriiDrm ^.ngc 
libcrjcugtc tap tcr Sctcmiave mrQcubS mcljr am Sm>-- 
rijont 511 crfcimm roar, flog «r mcljr al& er gino bic 
ftcilfii fdjliivfrigcn %m$c (jinumcr, bem SHifftonft* 
gefcnube in , roo ©abic fdjoit in yefnfftyt Slugfc fcm 
rtud-flffdjirftcn ©oirn ctwartfte, bcr fljr mefrcn foffc 
ob bag @d>i(f bio 3nft( Bcrfoffcn (alt, 

3BiL'crfriiraEM , &iumc9}iatii1)cn / <t(S fie bi'e fttrtfju- 
bare ©ffaljr bed Qeticftm erfiiljr, abcr bro GHiitf* 
lidjcn fanntm Uitoc (Srumcnuigcn ober ticrgangc* 
3uo Sicib, bic jruigcH frozen Smitten nitfjibcrbitrcm, 
unb Sabic mic DCcnc waren glficflictj, " 

31cit^ (jutcic |ic£;ii6n«|cu6»t)ol;r, j« cnualjwcn Wafi 
and bcin griptfetjert $ftmm gciuorbcii fci, obglcit^ cr 
ttaCuv(icf> m'djt -Dcrfjcim licfjcu foimtc unb wottic, ba(5 
cr bmd) beffen frcunblidjc gurfoege bcrrfti^cit tuor* 
ben, unb SRaitco bcobad)tcic fbmfflllfl in bicfer Jjjin* 
fidjt ciiK l)5d)ft Iobcn6i»cv«()c SSiswKon. 
I u.vc^n **WBiaB *sammmm 218 219 3Ba« mar abcr an* if;m genwrbcn? 

SHs bn6 ^uo( nur ebru nnlje anmg 311111 @dnff 
flrfomiHcn wot, bap fie tort bfc rcftcfmaftgcn 9hibcrr 
fd)(age imicr^cibcii fenntnt — fdjrfc bcr (Sapitaiii 
frt>n mft iDoimcrfrimmc tjintibcr : 

„93oot afjoy!" 

„Shi» H i.oy!" fonrctc fcicmf^cSiatauntbca^n^ 
|>unitrd — „nll rigrhii' 1 

„<sdinrf mchie Sttitgjen, frf>«rf — nmrfjt tap 3(jr 
on ©orb foimiu," fdpe tie ©tfiroiK micber — „frel)t 
Oci Ijicr mft ben Saijcn — alto ffar?" 

„2(uY$ fmr<3ir," toutctc bic Sliituwr jiwcicr SWa* 
trofm, bic an Den tfmljncn ftanben gu >v>cla)cn ba3 
2Wt acrjortc, bic Srtljci] mebequtaffm. 

„9<iebcr mft giieicn 93l6rfcn," rief'd fa>n fit bcin 
2litfl.m6rirf yon imien Ijcrauf, ate bug ®vot <m Die 
Scire frfjofi intb bic 9iubcr, mie mit ciitein Qffag 
m bic§o'I)c fleworfm, Rings l)incinficim — „f>ier — 
baft Mftfj rfn — Ijiumif mirftug — all right!" — 
WUfte bcr £arpumcr i»tcbcr Mircf; bad edjreiot bcr 
SflltC unb bn6 Maffefn bcr Draacu ofcen, bic rbenfattt 
511 flkirfjcr 3nt Iflumibgnt, ©cine Scute Hcltertcn 
mfrfj on ©orb (jirmuf, mir jwei jitriirffaffmb, bic an 
Acton Gmbcn (fcntfli unb bic cmaefjnftcn Taijeu 
Mfytrff, unb cine f,*|(>r Wmts fpfitrr frfimcbtc bad Soot 11 ad) obwt unb untw feme jftafjnc, rait bem 
Xttt ajeid), roafjrcnb tic im SBoi>t Sitrfirfflfblicbennt 
ten ©ebuntocnen iu>r()t>licit unb nad) ©orb (jiuciiu 
teidjtcu. 

r ,£cr tj-at tic Ic&icn jefjn 9Rinutm gciirmnpclt, 
itlS ot) er fid) btc<SccIc aud bemgetbe trceen tvolftc," 
frumunk ©iff, Aid (ic ifyn okn fiber bic <Sd}an$flci= 
bimg fjoltat — abev jinn "£oimcrn>eiter — " 

„3wci Ocecfcn in SBm* nub jyrofic Warafcarl — 
fort mil (Sucf) bfl rjimmf!" fdjric bcr (Sam'tain in bic* 
fan Shigcitblitf; bic Scute imtjjtcn ben ©cbuutciicn, 
tcr flrt) an ©otcn want uric tin 5Btimt, licgai (of* 
fctt ttnb bad 9JiebcrrniTcIn bcr SR-aacit, ba$ Jgiculcn 
tcr Scute m ben !Rfefra(jeii iibertoubie ffir ben Sftt* 
Qcnbiid fclbji bad, jeft mft s >fna)t auffoimntnfcc SBet- 
tcr. SJte mirijftr ^icrtclituntc nafjm fcad Sccfcn fcl-- 
bcr fn ?Infvntd), unb^iicniitnb fuinmcilc (id) inbeffen 
um Den imglftrffeh'avti Hiricftcr. ®rfl eld bic Stonn* 
fdjaft mil bem gcmol)nfin)cai tonenben ,,Qh — jolly 
men — hoy bit 9)iar6raacn mtcber atlftog, trat bcr 
jWdle .g>arpiinicr, "bcr nidjt mtt am Sanbc genjefen 
wax unb fdjon tic Icjjtcn fiinf s ))?inutcu bic an £>cif 
licflcnbc ©cRatt forfd)cnb ttnb etroaS mtfltrnuifd) be- 
tradjtet ^atrc, mif biefc 511 unb fief) 511 ifjr nitbrr* 
bicgenb rtef er crflmuit: 

„\Vliy — damn il — bad i|l dhnc nicfcM" ..-;--. . i_..;,-i >_■; TffSSXSBBOSmBB 220 „Menc nid;l?" arimjortctc tier (Sapitaiii, ber bid;t 
neben fijm ftanb, mit ber Slnfoi fine ber Sraffcn g C ; 
f'apt (jcittc, unb btc$(iat mif bic rt«fpci fl cnDrn 9trtncn 
0criri>rct t)Utt — „mv foil's bcun fcin? — belay 
Ihat _,- _ gvopc Wrtrfirnnc — iun$ licflt an jefct?" 
^ ^orben l)al& 2Bcfkn,« time, bic monotone 
elintmc win tSrrncrrnb fjcriiOcr. 

„Sleady then — §alt bm <£onr3 — u>cr fWFfi 
benu frfn Wt SwuMting.-" 

,,3&cip nityt ®r./» f Ll gt c btcfer ber, inbc(j ber 
<£a»ttaiii bic obigcirScfcljfc gend-cn, bem etcmarb 
Sugmifcn rjnlic cine brr nod) mi epintgc ftcijciabcn 
Sampe — bit worigcei()iui(Irt(fmc — IjcrmiSjubrin; 
gen, unb wit bicjer nor ban ©ebuitbmcn trat — 
„(>iHo men (ja&en MJii fjJcr ?' J 

„$*tfo ffr, Sioiofcy," rfcf aber in bfcfcni 9Iu<jriu 
Nitf ber (Sapitnin, ber rfomfalfe (jinangcticlcn ruar 
unb jeftt mi* in bad il>m uoSfommm frcrobe, nrfftc 
*trp3rtc ©cfifo bed SBrubn g&we fd>iutc - , w «i 
pfHi $mftt ()ato» ©if und &a worn fiaitbc u%* 
bM * l? ~ W*n 3lnifit \>U SuMancr bic 3amracr< 
geftatt lu'cr ate Dim* vcrfcwft ?" 

3>« attc §arvniiirr brittle jirf) rafa) burd) bic, 
ben ©ebunbenen mtotingufan JOfpcierc unb |knb, 
»#««> offer $Ui en f,aI6 crftan.it Qflft todjenb our 
22 i ir)n flm'drtct iwarcn, woftl cine Ijalbc Wlinmc wr< 
bui.it &or bem i. nm$ iljn im erftcn Qlugcnblitf fauni 
wrnigcr al3 etne (£rfcr)c:iiimg bcudjtc; enblicr) a&cr 
plafttc er [jcraufl. 

w Why — ®ott ftraf mid), b.i3 ifr [a bcr ^Sfaffe. — 

3>rn? — Jpimnieiboiiiicnwttcr — ben Ijn&cn n)tr 
torft nidit ctroa im Sootc mitgcbxarljt?" 

r S*, lunbrt if)tt vwiugfieitf lo$/' fagtc ber (£a» 
witaiit rufcig, unb mir mit $lfril)e fcin Sadjen &e& 
beipenb. 5Ba(>rniD abcr {toffl baron fliiiflcn bic S3att- 
ben auftufcijncibtn unb ben ©cfimpitn befonbas won 
fciiicm ffht&el 511 bcftcicn, ftudjtc nut. wcttertc bet 
rtltc 6nrJ>unicr anf Serf tjcrum, unb frt)ie» gar ntcbt 
ubrf 2uft j» rjaben jej^r fclbcr fiber ben Wiffionair 
Ijcrsnfiiltcn, alS ob ber armc ??iaiin bic ©d)nlb bicfer 
pic ifjit fo tvourigen 9ierwect5i"f(iutg tWftC. 

SStllbW ?)lo\uc bcfrtin fiber fnuin fcincn cigcucn 
9}?imb frci, al$ er nnd) migentiltrfliri) feme eigene 
SRefiuiTig won ber ©adjc fyiittc, fiber 93?j?rb unb ©e* 
malt frtjric, unb vevMngtc otmc ©aiimcii wicber an 
Sflub gefc^t jit werbcii. Wit Muty imt fefMn man 
Son il)in Ijeraud, bafi fcincr ^ciming 11 eta) cincr tcr 
Scute oii3 t..» ©oot iljm einen <£rf>fag ncrfe^t, ber 
il)ii bcmn(iilo6 nifbcrgcfirccft unb ifftt ban 11 luabr^ 
fdicintidi fjebunben unb gcfiuktr l)attc. §iefg«grtt PMMim gg g ggB^ 222 proicflfrte abcr bcr §arptmicr ate cine nimmgu'a)feit:, 
fccim fo (mig fei &(lr ftfftttr t»« -fc&teR Sruten »on 
m nrtfmrt gnuefcu, t> A « j U icmerfftcHiacn. Wd;is 3 
tifmmemaci' tourbm bit Scute ntTc Wfltntfm nub 
bcr frifpet pflfe jejj bet nemwn, ben cr ffo fcm 
Mfe tjflltc - )oar Dad abcr m'd>t im Stanbfc 3>er 
&qmfe ciiimmc fid; ftfe* cmiiiaf ©incn bic 
»n«r ^itnurgcfcfjtrft A « Ijrtbm nad; bean Oc&unbenra 
m ftfa, bee wot jcbod? n» 3 cn6Ii(f(id) iuriiffgefefirt 
unb 3Ibol V I)c mdbrtc fid., gfeid, «,f fie crflc gtnot 

btf ©effort amQobai (iegm otfcfju u„fc f.cfj u.n ** 
for 9?id)(S befmu inert. 

tl*Wr \mt nun dtfttbfnflSSinffi faMflmL 
unb Iran and, hi jtadjem, ftfof* firf ton «*, 
lafii cm icifcr SBerfeaoJt nufficigrn modjre, ba,] bamit 
mdjt Merlin ruTOCflanom fci, [fejj fid, fflH h m - rfjt 
M mu.bcffc mil c«»cr Slnftagf madmt, bci bcr bcr 
au#c fe!6w iiid>r cfnmal ben Stftai tttoufc, tftf, 
*wn(jjcr auf if,n 3 u fatten wruwc&tc. ©«» f flMI 
nod; & CT aire ©rail, ben SaiiWdtfanger ^HoMkOA 
fl^fft Ncminafa, fcl,r $foiflg allcrbin^ imge* 
flmnbct, mancEjmal abcr and) muMlrfad;c [,a& C n, unb 
fit ftat Stager tott m fbtfbmmm m Wirtnfm 
mticijtc (id; jcbcnfrtlfd cine gc*if|c ftirityc Sd^m* 
l*w*, baft" grrabe bcr ^ricpciv bcr bc» Sccmann tor* 
ratr)m feattc, in biefcibe ©rube grfaucn war tic cr 
bcni 2Inbcrn gcgraien, unb bcr (£apitain gudftc jtttegt 
nur rait ben <Sd)ultcrn, a(& bcr gciji(ict)c Jpttr in 
pottcin 3"rn wfidjcrtc, cr rocrbc |tcf> an fcinc Sir* 
ajcruna, roenben unb sottc ©cmigttyumig fur bicfc 
fdjmnfyEigc, nirfjtSWJurtn'gc 23cl)anbluug forbern. 

3c($t aber »er(an$te cr cor alien 2)ingcit augat* 
bluffier) unb oljnc Wciterrd ©auurert tofeber nit Sanb 
gcfcr)t 311 tucrben. 

„51n Sanb!" rief bagcgeii bcr (Sam'tain — „ic^t 
hi bem 9Cct(cr? imb lucim ®ic mir Mufmb ©oKar 
^nffagc bis $u bcr vcrbaminteit Sufcl jjflr/ftat, bic id) 
moSItc id) Ij.uic fie fm Scbcn tiid)t grfc^(n, niodvtc id) 
fcinfi tton mcincn S3outcn unb ttichbcnicicr incin 
gan^cS <&ri)iff »pd? crniunl jwifdjen ttc JJtiffc iiiiKiii- 
tvrt[3cn." 

Svubcr Siirtvc war auger ftd) — aba Sroljiuigcn 
wic ^crfvrt'djungcii btitben gleid) fmdw(o$, nub bad 
tnuiac roomit U)i\ bcr Siipitain Iroftcic, n>ar, bsip cr 
cine bcr ncrblid) ficicflCiicn 3ufcln iwoUc aiijulaufcn 
furfjen, von bti fonuc cr banu fetjen wic cr n?icbcr 
nad; £al)iti obcr l?icrl)cr jirriirffDinutC. 

3wci Xflflc (vntcr lief cr 93ola*©ofa an, \vi> it 
ben Rev. SSt Stottc abfcfjtc nub oierje&n Xage vcr^ 
3"'floi clje cr sou bort nuo im 6taiifcc iunr fcincm 
v.«a rr«w_.^,' v W.-L. S3 B WKWRSHHBBBR 324 

©«*n« mtfftn au raffm n>» cr fid> 6^mb, beffert 
Scuic inner bcr 3d( riorigcns fn voltfommencr © fB 
murfettifc, nub »(,ne m.rf, niir dnmnl nadj S ufm«tm 
\»M)alb brr Wcige »>»«« fie fo fiber ^rfjt »e* 
foffni bade, a pMir6rn «, rt rcn »o Re fid; gerabe 6c, 
twn, fie f>atfcn j« flrnug Swbfrudjt unb Gocos* 
<mffc bt>ri, iinb bcr ©goiter fojjfr^cr wr STnto, \m 
mium fie n^r? - fir Wtcn auf-blc «rt nod eto 
lovicte donate mic 2£ocl)en gov-arret. Cnpiici 8. 5 ft j * H. 

2Btc nocfj brill wiibrit fmdjt&aren ©d>fajj fined 
20cttcr3, bcr un* baft SBfwt ftorfen nmrfjtc in bcit 
Slfecm, fafi imam Shiljc cmtritt in bcr 9iatur, bcr 
nur fclfc groHcnbc 3)oimcr incljr mtb mctjr scrfjaUt 
in welter Scrnc, unb bic 98clt, won ©onnenfdjrin 
t'cgliiljt, fn'fd; mtfatfoiitmb UUb rteit bcfcbt iin rcincn 
Mf&nibcn Sidjtc licgt, fo fdjfcn ftd) tilleS 9fib, b«6 
bcr §mmid fur MeBiriJtnton m feincn tomftm 2Bof* 
fen geforgen, an bicfem (cfjtcit fiudjtbarcu £ogc cnt- 
labcn — rider and) erff^opft 511 fyafcnt. 

9Ktt bem, fafc nod) wafyrrnb tcm €turm ffftnrf 
imb (jeftig cinfctjcnbcn DfU$ajfat, l)aHc bev 3)cfo> 
Wflrc jcbmfatlS fine fangc 3cft gcbraudjt witber 

©erjUrffi'A Sabiti. 1. 15 - r ^^i'^TSi~M!ibfcftto6S' -t^-^e^BRRRsnarasBBsaamn 236 8*0*1 bit.3nfcl rtuf d ufrcu a cn, menu cr jfl nocf; tm 
©ton gcftafe mil DrffpfcWofer jptyftft fcut 3,Vf jL l 
jJfjNtn- $«* «*er war, befonbert nn« ben Icntm 
^laljriiHgc.i, m'djt mcl>r gu ruirfjten, unb rocnn fll .a) 
m Otttnu bur* bad «'ociuOu.ii[id; C aj C rfd,mi I ibL-.« 
leinrt SoBrflffi, brffei. 6b$mmt, trie u>n b« Am 
flfeu* oin onbcrit SBforgcn wrf ^ Wlwr ^^ ,„ 
bem Hmtcu So^fm fog, betmntr^ *mrbc, m£ 
*mbntc tfm bird bod; i.irfjr bic &c% $«„«„„„ m 

*«»/ njm few inu- nod) Btegmtfmtjhui&fr 
'en a u MV^M m m mnK m m ^ [kki 

m*t> bem ed». ft bcs grcmbcn Bnptjcrtwum, ben 
en. marf** Gctytt «, W< fc ft* gmtfe, 

®on ba an fl ci;ov(c Went 6 u ben Elicit be* 
tow, >.ub |tf»pMtto MM i^«fr ««| 
Ijatu-u wrrarfrrffo a*.** 5 u l*uibcm - mcnigfreuS 
mdjt unia flciuorjiiiirijcii UmfMnbwi. . 

Sim meifrcu rrftmmt wnroi aOcr bic Snfufontt 
flkt batf tef9*fcte m pnpewn aJKfefiaw, tub 
: Wr ' "W W»ottlf F*0H bic 6ctrfi6mbc ftuMcfcr 

KM ^btf nad) Saftiti fenbm, ^ fld) dkui M 

WWW n iljm I'cine Jkmttfap gfe bcu c(s 

"JW W ftlfrftfbn. ^a( D mmf tani 
jjte bic »«^m V101l fcMfcn, toa(1 „ „ wt |U £ 

[ft* planM, unb ri«I B c g^ N(fr ^ 3?w 
Kfcfc Slbcc cr »cclic(j bic Snfrf aftfe, r,nc m.rf, 227 nut cine S»(oc uber fcine gat>rt ju dufitfn obcr 
iclbft 9Jii. DfttoflH aufaufuc&cn , in beffen $aufe 
cr natiir(ia) ben, tin vclfcn 93c(l^ fcincd erftrebrcu 
©ffltfeS gefunbra f)JUtr> bet bic ttrjacfje fcincr 6rijmad; 
flciwfat; unb gegen- ben rr jv(j( cincn, mom auri) 
tjcimlidjen, bod) fo genxittiatten^afi im§er$nt trwfl. 
3t)in lag nlfo nfdjt baran gcrabe je(jt nut ifjim $u> 
fnmmcn^utrcffcn. 

SIbcr roafl fdjabetc bcr «&ap bcS fhtCtcren SBan* 
ne0 ben Skbcnbcn? — 3n iljrcm ncucn ©turf badjicn 
lie faum bcr $lnfjcnu>cft, unb Dtcnc frefonberfi, Dei 
bem bcr Ue&crfjang von roitbefter SStr^wcifhiiig ju 
tjid)ftw ©eli^fcit ili bem llmfangc ^ucnigcr ©lunbcn 
la$, fd)icrt fid) im Slnfang fauiri fflffen 311 Totmcn in 
iu6efnber, jfliid^enbcr Sup, 2)cr altc SOte Osborne 
Ijn(tc fogar allc §mtbc voll gu t()im iljn fcifcft mil' 
roatjrenb bcr lirdjlidicn^eier im3aum&u fjflllen, uiib 
10iistoMi<i*re ©jrn trippritc fortma^rcnb 11111 ||n 
Ijctum, unb frfu'en it;n um'd ScJcn gent balb an ci= 
ncin 9lnu, Ki(b an cinem Seine faffm 511 woHcu, 
nur inn bat raftlofm bciocglidjcn 2Bi~-9Bi cin thi* 
5igc6 %Ral feft m\b rutjig jn Ijaltcn, luie cd cincm 
anfranbigen (Sljripcn, bcr cr ja bod) renmcu* rocrben 
toijUc, gc^icmc. 

3n ciucm flfeidjen S-aumel verging™ t(jni fclbft 
bic mmien Won ale. £>cfl 9UffbiMM 9fowe Kfitf* 

15" . — jj^jjjmg^ 228 fef)r son fcmcin unfrdhrfWjjcn ffrcu^ug totfte i(jm 
faum tin Sadjcm aBf bie Sip^eu, fo gfe^fiftfg nw 
iW.bcr^nnitflcworbcn, tmt> mil bcin33.iu fflr [cine 
%nc ffefoe#tfmar$ Ocfrf;afti s r y ben rr nu'ttooffeui 
froljfidjen fiifcr Mitt, ftyttt re, bap cr fw cut 
tidier Stfmfrfj gcroerbni, unb bic Sritttc (jiiiter ficd 
nugebrortjm frrtSe, bie ffyt ftfe baljm norfj mit fecr 
Styflttttft* $u fcrr cr nirf;t mcljr gefjorre, Mriwnbm. 
©•> verging fap tin Mice 3nljr unb SDZr. 0& 
froruc fetter fing an $u gfaubm bap 53 ruber Dtotoc — 
ber nber felt jenem Sag SCtiu nidjt wiebrr betreten, 
foubcru tfctcJ enrol anbemi ©cifMcfcm gur SteHfton 
gefanbt Ijaltc, -fct'nnt ©voir gCjjcn bie i()m Mtfytfyt 
SJfrtftibutia bcrjungcit Scute - jU.t>« er bie -$<mb 
SrtOtWl — in ton.rrgrn fo nnrufjigen politifaVii 
SMta btt ^mipliitfel, ivic in ben gcfaijrbctrn 3n 
to(fcn fc-mce @tanbc6 ttfrgcffm, ober wntiflftai* m< 
gcbeit tja&c, mic c* b cm SJtrBrrifcr rf)riftlirf)Cii ©faiu 
bene unb SDHtart and; gc$mnc, aU ftjir eincflSflfira 
cm groped vrrfirgcltc* 6d)reuVn bc$ „bpnnl of Mis- 
sionaries 4 x>on Gngfanb, and feinem Srouu nub 
®(mi6en ri$. 

<SS war frfiw Sibbcrufuitg von 8nr« unb ©ft* 
fcjjmifl nan) Satjiii, oeunffmnafien miter bit 3(iifjtcfjf 
brr bort bie oOcrc Seining ber (40*01 ja auef; pc- 
lUifcbf»?[ugr(cgnil)fiffn fiifjmibcn Wiffiouaur, uutcr 229 92 1 fd)t ©tfUuWfl, smm&m 
bciicn ©ruber 

eimiflijm — unb roic cin 931u> «u3 Ijcitcrcm ^immct 

traf iljn bie Sotfdjaft. 

Slbcr nicrjt iljn aflcfu; eS war bie ctjic Xraucr* 
botfdjaft fur bie ganjcSnfcf, unb nxnu c3 6abte'cn6 
,!pcr$ mit Summer unb (Serge fuUtc, fc(jtc ficb ber 
Heine Sh > *t**M*tt gcrabe^u in feme 2ieblmg3crfe 
im $au* auf ben ftieWtft <5d)cnwl, unb ftng flit 
ucn ^cr^cn ivcg ^t wcinm, bag cr jr(jt fcincn alien 
grcimb unb ©ouuer, Sobbcr O-no-so-no SCrfeen 
unb cinen Slnbcrcn — virtlcidjt gar — e$ ubcrlief 
ir>n ovbentiid) roic mit giebcrfroft -- iufUefd;t gftr 
bra „©otober Slue" bafiir Ijcrubcr befommen folltc. 

©able fattc fur^ Binder bfm©<ittm cinWabdjcn 
gcboren, unb wemt cS inoglidj gewefen Ware 5Renf"6 
©turf 311 ctljjjljen, fo |ftltt cC- bicd neuc ©efuljl tcr 
93atcrfreubc tl)un miiffcii. 

mar and) ber Single vfrflci<H bev in eiuer 
llebeiiicbctuuij nod) !Xa't>iti nidjt ba5 6dHiir^(id)Cfal) 
njic®«bie unb ?)ir. Ofitorno bout h\$ fie ten alien 
Sftmn nidjt mUtm flttcto iiadj ber fcmeit 3»fci jic^ 
^cn (affrn ^crfmnb fid) ton frfbft S)tr *|ilab &S« 
war il)m fic6 unb t(>eucr geworben, unb nuc mit 
fdjwcrcin §erjen trcuntc cr fid) ba^on, aber mit fci= 
ner (Sabie unb frincm Jcinb rouptc ev and), Hi er 
fid) bic9iad)bflrinfel ebenfo gut 311111 ftiaracftfe fdjaffni jjiuuiuuuui.uu m m 

fomttfr nb ttCMI „ ^ mQ(m ^ . ^ 
''"3«Plfl0rfj«i «.n friffcn eiranbe frfu'cb, bafl bc r fc 
mmnm fam unb , 6 ouere fur fyt *„«*, ^ 
ftWifltt .(», fc« Be^el frin* auftnUaiw ^ 
»«m cr {24 baniber and; nW,t gcruc raw 9t«bt n* 

Jfo I *t b.cfcr IAN**)* m^ bif ^ £ JJ 

J mar nur n„ cfn^ TOnf rt ^ ^ 

* bcr »*«» W ''Orcr Safer fa**', *r 
W fefal «n» 2M6m bcr frrmbn, Bc^ffn^n W 
■« J*, bo* fcfc Shiftmen Hirer cigeum 8«*fc 

e , mU ben UrtrroriUw tie flrf, „« g rflI f ^ 

mm ticf wrr fW ,.„„ b ne ttflr bflWftW rc 

Oi'!K»|(rcbtc. 23* 3)«i« 8<mb ftffiu i#t tyre fimftigc §cimatt) ttflE* 
ten, »nb vvic natjenbev @<$meg lag tier ©cbimfc auf 
ttjw Score; ft* Coniitc fid) nidjt baran grwotynen, 
unD muptfi fief) eitblitfj geroaltfam logreigen t>on tern 
tfjeueren Drt. 

(Sin gar tvauriger Slbfdjicb wax e3 a6cr fcefonbcrS 
ton ttjrcm 8ieMmg$plajjcI>cn am (Secftranb; lie flmtb 
fonge, range tort, bn« fflnb am fietjen unb baS fleinr, 
jlini erftm 3M ftrgenfawcre §a\\yt an toic §8nift 
f c3 ©ntim flctcljnt, ber fie fcfl «»b ficbenb umfdtfim* 
gen l)icl£. 2&a5 fur fiipc fcligc drinneningcn fnfipf* 
ten fiefj an bicfeu ettg-cn Dimtm, unb il>r Jpcr^ blutcte, 
worn fie baran badjtc iV)n auf immet Tocrlap" 4« 
fottftt. ©ic war fo g(urflici) tj icr grtoefen — roar 
eS nodj, unb waS me()r fonnte il)r bie feme Snfel 
tueten? — 

Sid) c3 mar cin rcdrt p^UA^H^el 2aa aurfj fftr 
fcm ftften ^tfiUMiair, unb u(d bet ffeinc SWifJloi^ 
atftei cnb(itf) imtcr <Scgc[ fling, (innbcn.bic 3ttfi» 
(aner iit \m\n\ S^aatcn am &ranb, unb wenften 
mil if?reit Sfwijern, tmb ricfen ben 6^cibcnbcn ttjv 
^oranna, Soranna nad), fiber bag 6Imie SEnffer. 
Unb ©abt'c fap an SJcrf, ifjr Stub auf bem ©djooli 
nub falj tie 9BipfcI iljrcr $ahnen fanflfaiii in ba& 
ffliar taudjen unb bic §ngcl fid) fenfen, unb in bem 
fciwhtat 9tbcn"bf)aud> Her uber bic SBaffcr firtd), dcp ■, " *** "~^^ra5EH5aE55aBSSHSMB 232 "233 S*M* tjrfaciwollm Sfftf ftp bott&ui defofteh 
mo ,n ftK ft* fr^, 3l(ri - lrfMic6 h J3J2 

VWfe fie mocljic fa, fetter ©orunhfc baruoet 

•moi^fcmsi-op; mir frill unb ft*^ ff$te „ pd 
«falfr.«» n«k iOr «aupt All femer SBntf, *tf 
* firf) tort fKtt unD un fl f Jfnbtrt auftof ftim, «fer 
bam. and, mfebrr neuc # mfl p nbm formf fln ^ 
©eqcn bc3 ycti^tcn Stfamicd. 

3* ** mar fo Q IUIb g, firf ^ lm& ^ 
borne fa>n fe fruiem M aBlrft.n fl »frri* flffnniU , 

ftHTt finficrc fa* fafi nte flnfcfWl |( 

Sir *2%* mma > ■* >«■ 3»-« 

9mm, lourbe .(,.» em fminW(* rt $r&M<ii mil 
©mifl un* ©arte. 3H femen f.i.ifti 3 cn fata** 
* migcm.cfcn, fo bap ft fid) b0 tt u»6r tjAfe «>i> 
* rcd?t »°W imb ltt«H Mta tame.., asfa fa. 
** ber wnmilkttflrp ein(lui fcineS fcftm „ llbr L 

2L?E ® C8 *"* in fd,m " •"*»■ "»i 

rm« «u fktta unb tabard) fd^g^ mm m. 

Saft nut of He em ^ tttt m bfiW , ft 
\Wm wo fraitffiftfr <5infl«f, ur.b ber firf; ben. grifilidjen 3»>d) entrtngenbe Sinn Dec .©ngcbowiwn 
bie Swolfcrunq, rotim aucr) nod) nii^t ban anbercn 
©inuOcn gcjvonncn, bod) fdjo.t bem iijrm .ftf)r cut* 
fremoct Ijattc, worm itjm all jene ficbm iPflirfjnm 
fefnefi fflctilffl — mft ben (Singc&orcncn in irjrcr din* 
fadjljeit 511 »crfcl)icit unb fee in ber bejferm Scljrc 311 
fcfligcit — geitommcn roorbrn, unb cr faub mir ju 
balb, biiH cr c$ Ijicr nut cineni ganj anbercn 3Ren» 
frijaifdjfag gu lEnut Ijabc alt5 auf2ltiu. 92id)i mcljr 
rtOfefn bic mitmutfjigcn 3nfufaner bie, faft nnkru(>rr 
ooii bcrSlujjniwrlt, forglod in ben Sag Ijiuciu Icfelcn 
unb, wmn (id) 3cmmib bic 53h'd)e bap flab, mt$ 
Icfd)t enter clroafi eblcreit^idjtinijj geuiam.eti mcrben 
foimlni, Drr fie iljrc micjcboieiic ©UtHifilfjigfeit fd,on 
Don fc!6(l cntgcQcntritb/ wax e6 nuf ^aljiti cin SJoIf, 
ta$ nid)t mit bcu bitten, fonbmi faft mir rtUciit mic 
ben Unfittcn ber frembcii (SinbrfagLrnge befamit $c* 
morben, unb 6ci bem — wd^rcnb ifyn tic iO(Sglia)- 
fcit genommen war <iu*rin unb ftaftig auf jic cinjus 
loirfcu — Scidjtfinn unt ^crfutjrung roeit ftarfer unb 
meidjitger unb mi. Dirt gcu>altigcvcn SH5rtffcn arbcitete, 
fie au& gulen ehifadjru 3Rcn|~ct)en ju atlci n ^)?6gliri)eu 
jii maajen mad fdtlcdjt unb traurig war. 

Den ®lnu6cii an iljrc "alien ®6ttcr (jaitcn bic 
lefjten Saljr^ljnbe, wmn aud, nod) ncdjt gan^ jcr> 
ftorl, bodj fo crfdjiittm unb imtrrgrflta, bap bicfc 
^ VQ!B!9iQH 234 frfijjm SWfajcn irbm ginftuf, auf pc written, unb 
wtytcnb [ic fid) km d>rip(idjm giiltuSIjnignfcm unt 
J* in ttW ; t*m «it fcf%n futfjtm, fa mtyrrnb 
bic ©dfHirfjen ttocfj cifrig btmftftt i»are» jlcbcn „efu* 
Sfa Ibarjren" ©oft fomat JU fcl>rcit unb ftebcfonbtrt 
unffugcr SBcifc m bic ©^efmniffe imfercr 3>ogmrii 
tftfltRWiftra, fainen pro^Itc^ mifccrc, cbenfau's wrfft 
OTnrtnrr - Slbfemmlmge bfffttbni ©rammed, mii 
rfnem anbercn ®ott, mmiitfm mit emem anbcrcit 
mm bcffcl&m, abcr imtcr 3cr}otoa$ Ranter, 3efu« 
©Mfhta ate bcit §cir.mb crfeimcnb, fhoftcn bic trfe 
0cfomn.ci.cn mit fr)rcn 8rr)ren S%i., unb vcruu.afm 
»on bfll Snfwfomrn fie f o 0ce.i 3 i lm jttjeften 50foJ ben 
©uuiton anbern unb jefct ten ein 3 ig unb ^mirFfid) 
IN0Mf* ©oH crfennen fcruen. 

Hnb fyttrn biefe .-edjt? $» «fo 9M|ionatrc 
bmmcrcni SlitatfjemaC von Mrjteyfe m'ebcr, genu 
jic, bcmfffim bic ..ncuai" $rfcjfcr auS ben) 8m«. 
Maua,c Pc nod? 9^ barf.ber fatten, unb fkefften 
fie u)rtn ©rmrfttbcii <ite ttftamfeitt unb linaffiu* 
Mflc I)in, bid bic tocrfricbrnm ^ricftcr .nft cinem ffon* 
3ofl|dum fl'ricgofdjiff gurfi%6to«t, unb untcr ben 
Wmbimgcn bcr ftmonar U>ncit fcae 9ced;t er^ungo. 
Mltai *u Mdocn unb ben neurit ©taubru jU re»* 
rrn - unb w[d)cn gfobwrf Im .prc bad auf bfc 
tffobcr bicfer Snfeln tiiadjcn. ' 233 2>ie SD?«ffe nnfjm e3 feid)t — iljr ©(aiioe roar 
bei ben SSdfhn nod) nic^t fo crofter 9lrr jjemrfeu,, 
iljnen ba$ $cr$ fdjwcr p meicficn, ate ifmrrt anbere 
ipricftcr jcjjt bmrfefen bap bic iwcipcn 9)ttfjion<u're, 
bic jic bi3 bafyin nur mil <5fl)eu unb Hf)rfiirri)t be* 
tractjtct,. toon ci::;r anberen ©eftc nngefeinbet unb bcS 
fjrrtljumd in tcr Sfiji bcfdjulbiflt nuirbcn. 93iclc 
frcuten ft<^> fogar cuieo^TOangcSnueber Icbig ju Ibtr* 
ben, bcr anpng iEjncn (a [tig gu fein. Qlnfccre ntcr 
audi, bic fid) bent UrjrifKidjcn ©folium nut tooUer 
ungrtljcittcr 5?roft unb Sicbe rjingegeben, Ijorlcn mit 
(Siitfc&tn bic mile 8t§tt, nncf) bcr fir fa mit cine? 
anberen HngfauomS wcgw i^rc nitcn ©otter vcrf 
rutljcn. Unb war tcr ic^ige ©uniibcn berren)tc? — ■ 
§attc bcr crftc grlogcn, ton franb ifjiicn bairn bofur, 
bap nirljt sicllcidjt in 3dBreSfrifl cin neucS ©duff 
and; nruc ^pricftcr fcringen fonnlc, bic micber »trtt)nr» 
feu iwaS bic jefctgen Ic^rtcn? — unb une bmm an.r= 
ben je.itf SBrrfprcdnmgcit \ua()r, bic .'Ejneii toon cinrni 
cttlgen Sctcn flentrtd)t, unb bcrfuhvegen fie iljre cigc< 
nm ©oiter bttfaffdl unb ttafopail— tjciligfrSott, 
tutu bad Vllli'o cin ?^avd)cn ativeu'it, mir toon bem 
kbtffm SSoun crfunbtn, fid) ciitjimipen in ifjrent 
2ant, unb bic ^crrfdjnft an ftdj ju rcifcn, u>ic er eS- 
gel^nn? 

SRanaje 5r)ranc iffc ba fin 6tiHen geiveinr, mart* 
3£3tU&ffiH&3S& 
I 

■■: ,'.- 

i "-.• *=^-CJl_TF7 ^7C=T— ^'W^'iWJ'iSlii 236 rfjcs Slugc Jot ba . vapwifcrnb aufgcbricft, & ben 
treunbddjen eicmcn, in beren- frcmiMidjcu SHnfm 
fie fonp uur mm unb gmibc faljcn, bei.n cincr ri» 
netibai ©otn>it £ fl nb lag auf ^rcin San* u »b f u 
»«fan.nfi$tnH>Wit fit fid; wrnbm fotttm, bat €>tr<u)f 
%tlcnfcn bcr if>r §aupi bcbroljir. ©or ben aflm 
©ottmi burftcn fit {* nirfjt magen fidj nricber nicber* 
jiimcrfcn; bam Sifter fagen cntefiv* _ jerftrcui urn, 
Jcr.- son brn.Jtfnbem berot aeftMet, bic ciuft 
an&tfenfa r-or ilj.ten bcti Bmb $0$ _ „ no m 
ncuc ©oh? _ 3nififcf J|wrfn (J| ii)mi]1 ^ ^ 

Mr bem gw *,>, Im , imb in ftarrnn 3aram« fata 
fie btc cmft fo foiutfgf gft, fie ofcc mtb troWoa tint- 
mm} obcr fie lunvfcu fid; m $ in, Mm Utfrmnuffi, 

mm »ic b,-c ©*»« *» P4 Po|)cnb/ jfJlcII , ^ 

fdjcn Htd;(9 unb mft ifiin ban Sm.mcl nnlecr, m 
Itfoenbcr Sevdtfmsm in tit Wmt t bcr iljncn von 
bffl tfrcmben in. reject voOai SRtuu? fl cbatcn wuibc. 
<So(d;cn Bobai itmptc bcr o(te fDtanit nrit fcmcin 
Men traulfyrn Sltiu wrtniiMcn, unb nidjt eimnal 
m ben ifim itM)flat taMritatt font cr bobci btc 
n«I)ige tlntrrPABung Mfflfe n^rcnb fem f(arcr 
^rffru.b, toic fri« g UW £q ju gfcidjcr 3elt mtrf, 
ww S« txmity furjltcn, mic gnabe bewn ftarm unb 
nnbulbfaaiicr 8(m«ti«nm$ b«3 fofof b a« |1c Mam- 
PTcn nwMrn - cincr ncueri fur irrtljumlirf) gc^ffr* 237 ncn Sc^re ben @mg<mg jit mumgem — untfrfiti$tf, 
unb bem Sriirt von ben cigenm Sntypcit ganjc 
<£a>wrm in'S Sagcr jagtc. - 

!Dct cljrmurbigeS&rubcr Sflttw madjte iljin bcfoiu 
bcrS ba§ Scfrcn fdjwcr, unb fo fcf)r cr bnS fufjlte unb 
ben iljin fcinblidj geftnntcn SSann ju ciner offenen 
(Mlaruug gnungen vootttc, fo Dorftdjtifj unb gcfd)mci= 
big roicf) fcicfer jeber 3cit Hjm nfld, unb fcI6pt ber bi< 
rcftcngrngc Ijiclt cr nidjt-Stanb: Scitcjci* wax vor« 
bci, fangc DorBri, luie cr fogtc, unb gcfdjtljcnc^ingc, 
luenn umn fie »icUeid)t aud) roiebcr ungc[d)ct)cn in» 
djen modrtc, uidj* mel)r gu mibcm — in ft in em 
^erjen lebte fcin ©cfuljl bcr 9tncfjc cber bt$ 3»nicd 
— weflljnlb and) Si'adje? lueMjnib 8*m? — vcenn 
fid) 9)tr. OS&orne QJonwtrfe fiber irgeiib ehDnS ®"w 
fcr)c()cii€3 pi iimriicn Ijattc, fo bctnucrc cr ba3, abcr 
er fclbcr tEjue c$ iiiajt — 2Kr. Osborne imlffe bnfl 
rait fid) fri6M miSimirljcn, 

?flcc. £)6bc-mc verttjeitigtc fief; frcilirij tatif (Sifcr 
anc^ fclbft gegen cine folrtjc ©crinuiljung, unb farad) 
f\d) rein t»cn ictei' wiffcnl (idjen SQnbe, nbec SBvuber 
9ioivc nntioortfte i(jm pcld nur burdj tin fcommed $cr* 
brcfjen bcr Slugcn unb Slrljfeljudcny unb war frcunb- 
lidjcr 'alfi jc n f 9 fil ^)' n j fl^w uiefjWbepmwcnigcr frfjirfk 
cr im ©rljciinen *pfei( cmf $fHI ab flcgen ben alien 
SRftftn, mi^ pcrfAnuncrle unb Irubtc bicfein bad&tcn _m 

fcOMftb'-tal cr fciner rfnjfgcn <*tunbc me&r M 
uub fern ©cruf, bcir «,„, Me bnljm cfnc Sufc uiid 
Sm.bc gennfen, i(,in a ur fajumat traurigen S>- a ff 
wurfec. Unb bemtod) g«b re (irfj bcmfclbcn |$j ntft 
«ui lo-flrofcmt Ofr l)i.t; cr fufjutc bap * flUrc 
tow»c flcmbejefct am mtifiQfttn emcr£onb ocburfc, 
Die c* imrffty n ut ni.'t % mrinc, unb brr c6 nMt 
fclod um ek Q unb $mftaf< ber g^clnc., foiibcrn 
mirfhd) um b^@W^cr©» (lc 6ormcn a „^unmarc r 
Sicip unb 3cit baran ^u opfmi. 

pfe Slrt flto, roic « bflOci fciner llrfttrjeifamia 
folate, muptc ir ? n. mcf;r unb iiifljr ©cgncr untcr ben. 
muflonafreji fn'd Cc&rn rnfcii, bemt W c <£ncr £ 
fltc mit nuv nmitgcn Slu^naljmcn f emem anbrrcn 
«Wa* juffcetaf. 2>icfc nrf.ttjcten formlid; gca.cn bic 
„W»ft4m ©muc!" n>ie fie tfi nattntcn. unb bic 
„ljc.on.)dK ■taWWk' bic »ti> m bet Sieg auf 
Wfltll 3nfc!« emmgm, wa^-.tb fie fc(6(l fdjon frit 
94m bagegcu 8 r»reU t unb altc u)te9fta<fo njjnn 
rtuct) maebn.6, fluf d fbo«m Ijahc.t, M'c frembm JBtfc 
Jt cnur anbercn Religion fern 3 u ^ tn , 
W bm finph nirbrr bonnrrtcn fie mit alien mir 
injflh«m uiid umuoajtym tWdcfiMdw m j>i c 
ff Kntctbrfitf« bed j?0rp c r3 unb brr €cc(c" bic gmn- 
o^lcnoiv bic ,>c» uu't fr ; mt Jiric^frfjfffm bic franbe 
©pn« ftWra^Httflcnj mtntax w»cm«n«a)r(ft bet 239 jefct unlet tfjiien Ijeruuigctjc njie cin bruttenber Smyc, 
,*u fucfjen nxldjen cr aerfdjliuge, unb proplKjcifjicn 
bic Sicbcrtinfu^cunfl bet W&cn unb £d)Carf)£epfu, 
ocx jtiiibedmorbr nnb (plau&rnofricjje, Starrer a 10 
jc bcljarrteit fie bnoci auf ifjren £>oamen unb Sir* 
ttfclitj tiud; bic ftciujtcu £Gera,cl}m gegru ifjrc tinges 
fitfjrtcn @c6raud)c unb (Screiitomcn itjrcr ,fttrcr)c, ia 
fclbft bic a(6 fjcibnifcfj midgefdjriencn oft fclO-fr uiu 
fdjuIMgen Seipfigungett btr^nfuiamr, umrbengum 
Skrorcdjm, unb mit tiferner $tmb wotftm fte bic 
©djaarbcr ©(aubtgen, bic i()iiea nod) unocrfufjtt unb 
trim fluljmg, con bem Sl&gvunb junnfljaftcn, bcr gierig 
tyre ©celen ^u scrfdjlingen brol)le. 

Set ftltc cljnDuvbigc 9Rr. Dfibwnc gfaufrte tern 
3W auf due anbere Slrt unb SBcifc entgcgcnarbciitii 
ou mfiffen, imb fein gutte §eia jivaug ifen fdjon b<p. 
<S*r fonnte, tro& alien Scinulntujjcit fa ©tollman! 
fciatcv Sblbgm/ «id)t batjiu tjcbrad)t toctbeu bic ail* 
Net Scljvc 5a vcrbaiunun, bruit mit Dlcci) t bcljau^ 
tcic cr, bap gfrabc babtird; bm Sufulaitcnt mid) icbc 
s Hioglirf)fcit Iicnonnucn worbcu fci JibifdjOT ben bei= 
bcit $u prufcu, w>en» ^cn fceiben ©ctten 511 gtctdjee 
3citg(udj unb^cibiiinuuing gcgcu jie nufigcfpvodjcn 
M)Hrbe. ®c jeigtc iljitcu aud> nfrfjt bcit fiicngcn cm* 
Pen unb un«c vf5f) ii(icf>c« Qiott, mit beffen Sovit unb 
€tvafgci-i(f)tb:c2[»teraitro[}ici), fenfccrn ten miibcii, &fts ■ ::..■■■--■•. .., 240 ffcMoti&te, ber and; brm fettnbrii ffiW gent 
imb nrfffig bie £anb tfef^c unb ben $fab ^igc, mit 
gutcm froihmcii §er^n bnrmif gu toanfcfa, unb pa- 
te* fie froljfid; bafeef, fdngm unb tan^en fie unb 
ffym&fttn fie iljrc £nare mit Stouten, fo warnfe cr 
lie M0 ttor bem TOSraua) Wcr Sre.tbe, abet rr 
fdiriciiidjtQffid) fern anathema ub c r fir, unb fie fau 
tn\ ffjn bc^aio M unb gfaubtfii fefnen QGortm, 
ttfff itjr ©inn aunt Slifftmg in ffjrcu ^ergen fanb. 
Brdlidi fomite cr sfo, (Kg aflcbem, brm totfat 
«nb uitnMia>it SVefOrn m'rijt mf)xm f m toic 3n* 
fair, unb t>or alfm anbemt Xafyti, rrfapt Ipitr. S)urd> 
bie kot fomwftrenb SiaoBlf8cnbm«t(fg«f#fffc unb 
5ffiflfffi|d;fan 3 cr (arte ftd> fcic twifrllaje ©evening, 
mft cater mtr fefjr gercngen ffuSit<u)me, bem Safin 
iNNUM fn bie "Ivme jfnwffn, unb wefdjm *» 
tflMlm efnffup mufrt bad nirfjt mtf bit gmt 5 eSe; 
^Ifmrng ber 3iifrf meet*™. fWur bie umnMitfx 
©atim.tDigFeitunb^umlodgffit birfcr etftmmc l)Mt 
lie ba&r, >or cincm gugcirofm Mu$ itferU- 
bmfd>aften jurfitf , n>ic r*, unter gfcid>eu Umftantat, 
m jctcm nnberen Snub ber SCcft n.'cfet l,atte nudGfef* 
bet fwinwi, unfa e<3 (apt [M, bcnfe.t mfyt Wwuw 
Ji^f tinb ttttrittifc ©riftnrg bie mpmfa in 
iDMirr Uingefeimg oft eimteljmm nrnjiten. ' 

$hQM fain non) ber, 311 lm$dl aerobe fo trr* 1 24i rottfclte politffc^e 3uftonfc ber 3rifcfo, ber, cbcit 
burdj ben ubcrgroyen Siftr tor attiffionnivc Ijerbeige- 
ftiljrt roorbrn, unb mit bem id; ben fcefcr, cf;e id) 
meinc (Srgafjinng wicber luifncfjmc, jebcnfaffc erfl 
Drvirauter nmrfjeu mug. 

Snncre ffantyfe, »or$iigficr) .buret) bie Slnfunft 
(Suropmi'djcr ^djiffc fjeroorgerufen unb genttljn, unb 
mit ben new eingcfuMcit gtunnwffcn tobtlicr} gemnay, 
gotten bie3nfefo fdjon vur bey @i»ful)mng bed £tyu 
Paitfiumfi obct ber Blnfunft d)ri|tlid)cr fKiffionnirc 
ctfefjuttert, uiib cinnt $ar(ljciciti)a{j in'& Seom gcru= 
fen, ber $a$gc$nbe «o!>l untft ber Slfdjc glimmmb 
log, «6cr nuc einen SInlap .fitc^ic n>iebcr tycworju* 
bredjen unb mit er neuter Stvaft bad mimbcrfdjonc Snnb 
ju venvuflen. — 

Ctu ber nuS ciner munbcrlicr)cn Urfndje ben 5Rfl 5 
men ^ornate*) anitaljm, iwn^tc ftc^, nnd?bem ber *) Qer ffinig fdjJug <iufl ftin fiagn ghpiftftm 6tii9Jrrgtn 
fl»f, uno ber 9f(n^ 100 cc lag tear gtraCt tern 3;ijau unb 
eiiitr fdaatfcn Sugluft awggcfc&t. 3n fcer fJU^i txf&lUtt tx 
fid; imb UUwx cincn -^iiflcn, luoiifld; (Sinct ffiner $6jliiigc 
ticfc nttifi tine .§ufleiu%K[)t fruit po 9ract>i unb niarc 
$uflrn) naiuttc. ©cm Jlfiig gepet faa .fftaiig M 95«(tf 
uictlcitijt, uicllfi^t lyatle (( cine nnbcic Htfadjrf, futj cr fce^ 
f$fi>P fi<|j son fr« Beit an Po-iuare 511 ntiuicn, u»B tcr 
Sitci tfi jc^t, ntfi cr&liri; f auf fclnc «Ad»foi»mcu flBfta^ 
flanflcn. 

fflnlUrfer** Xaliltf. K jg 


mmmi KSSa^&XEnc .-...■.--:■'. 


—j : 


fJjffB . 


■ ,-•" 
:■■■■ "•:.- 


* 242 ; + 

reefjtmajifgc tfonigfiframin - Mttrirtoi- mortal,, jttin 
o&crftm £ttiH>tinig, ti-jm Arii raJii .obet ftfafg 
bei 3nfc(n empoi'jufc^mingm, imb cS gctang i^» 
mid), vbcfonbct* butcfj Me gerabe bamate fanbcubcii 
<£utopai|d;cn 6c$iffe umerfmfct, (id; S u (fatten tmb 
fciitcm ©cfcftlecfjtc ftang mib SQurbc crblia) git UN* 
dj.eit. M)t5befron)em'gcr lebten abet nua> £mipt 
liltgc beS anbcren ©rnnmtcS, imb iiic^t mil tintcrf>r 
gfouOte befonberS ber @«>I>it £tu3, Romaic H. cine 
frnfiigc Stufce frfner 9J?atfjt in ben fnmbtn u>ei|jm 
SRfiimeru flU'crljatlm, bcrm Jflriigion er nud) an* 
iw§m; oftnc fid, jcbod) fn fcincn Sittm t>ic( nadj 
iimm 311 ndjtcn — \m ct bemi mid) in gofgc fcis 
net Satflfd^ocifimgm fjauptfaajUcf) flarb. - 3« cc 
Ifcf jid) fofl«r in Ijoajft imrijrip(id)c tftkgc urn fefrt 
©6<)citbilb Dio tin, tit Sedge beffen cine Kroolutimt 
miSbvacf; tint bee tfonig wctliicpcit, bic 9Jct||1on fcfc 
6et actfprciiflt mutbe. Scr Skrluft fciner 9flad;t 
wuvijitc nber ben &&% unb »ftUef$t fuC>lcitf bag 
1611 feme rtitbcrcn ©Siicr nidjt gcnitg flefd>tit>t fjartcn, 
imb ton bent imicn ©oftc grojkfc ^lotcction crljof, 
fenb, rteKcfdjt niebcrocbcit^ bmd; maudjc ^ttflfid;c 
Seibcn p gJeirijcr 3cit, bcim feinc tf»nigin roor ihui 
ebcnfaHs gcflorbcii, wnrf cr bns af tc &vibcml)Hm jeftt 
won fio), kfcljrlc jty Dffcntlidj 31ml (srjriffent&inii imb 
fwljrtc bic*, mit $fi(fc bc$£>berprieftcr$ SofL Dec bic 


iijin ute brtijin mroertrautm ©odcrb'ilbcr offenrlidj »«* 
Omnntc, out§ nuf ten fi&rjgcn SiKfetn ein. ■•:■■ , % tfarO am 30. 9?oi>. 182i imb Ijinfcrltep nut 
cineit <&olm \>on 18 SOfotuiten rftua, ben abet bie 
Millionaire Jc&t in t'ijrcineinn'tiiib<3}cift 311 cr$ieijcn 
l)offt>n, tnbefi fie, roafjrenb Re' fcf6cr ba8 Sfantfirubcr 
in^anbm ftifjrrcn, bie SRegeti|d)aft feinet Satttc ii*6er* 
irugcn. SlOer ber junge $rni$ pavb fdjott 1827 — 
Die frcmtjc fircngc 2cbcn0roej|'c in brc i(jn bie ^ricftcr 
ftiellen, lonulc feme u6erbi.c3 fcrrtuadjlidjc 9ktur nit^t 
wcrragcit, imb baS *8o(f ticf icgr, nidjt d^iic ben Igfat 
Jfup feinet Secret, bic bie 2)todjt in bicfem ^onig^ 
^cfdjfcditc r»al)rcn imtpten tuenn ftc ntd)t furd,tcn 
tvoUtcit ben faunt befepigten (SinfEufi roicber ,511 ocr- 
ficrci-t, 9limata bic Softer il)te6 worigen ffonigd unb 
Sdj)»c[ife bed rcOmcriiotbcjtcn $u fciner ^lerrfrijcriu 
anfl, 

9tur gejwuiigcn ftlfjtcn fitr) abet bic a(tcn, von 
^c^I anberert ^onigpamm ii&3ttxigenbm ^aitptliitgc, 
%ati an tljrct ©ptyc, fcenn mit beg jungen Surften 
Sobe bpi fici) nene Coffining iijren nurij nic aufgc-- 
gebciicu Slnfwtudjcn auf ben %bxon bcS 9teut)Sj a6cr 
bad 6r)ti(lentljum tvar fdjon 3u miit^h'g gcH>orbcn 
nn Sanb, bic 5F;ifiionaicc 6cfonbcr« Ijattcn 311 gropen 

(Sinfdip flCnJc-linfn u6cr bieScwofjner unb iijregrauen, 

IG* wwj^jwjssbb 244 unb jebcr anbcrc .Slnfimidj i>cr|d}vanb cor Vr tone 
bcr jungen fa^ncnffomfliit*)... 

$>ic ntflrffcfjm !0?iffEonairc nmren jcjjt, fo fejjr 
fie fid) aud) Wr)c gaben jcbm pomi|rf;cn ©iiiffo^ 
&tro»a gfflciiMcr, »6n\#4 5 u meifen; unb. fa>n 
feft b« ffronung unb Sailing be3 fruiKren jungen 
£errfcf)er$, bic efgentfld) rcgicrcnbcn §crrcn be3 San* 
bc6; ftc gate ©efe(jc tnib serwalictcn, inbem fie uber 
bie SlrMtSfraftc bed ffioffc* jjcooteit, bic &.f|cn bed 
^rt&. 3h i(,rcn £<mbcn fog bnuei bcr &u$fc 
£mtbcl be* $tf$ benn ifjrcUntcrPiitJiitu) tfomSJhnN 
terf.inb murbc iljnen itrtturCicfe m'cfjf in ©e(b fonbem 
in c»aKfrf>cn SBaarcn, bic fie S u UMuigcn qircifetc 
nucber wmtcri^eten, iibcrfanbt, unb efl Icigt (id) ben^ 
fen bd(5 fie cifcrfiirt;tffl barubcr nmcFtfcn, fortfjev ©or* 

tf > cffc «!** fo fe» unb tcid)t wicber bcraub* *u 
tocrbtn. 

(Sine fs^c ®efal>r broljtc iljncn abcr im $ a \ }V 
1836, wo 3 tt)dl wit ben ®amKcr*3nfetit abgefanbre 
JTaajoItfrfjc spriefter, toal uitb Garct aicm(ia) (ctni* 
M) mfmw fanbcrcii unb bort fcflen g u p ^fafFm 

- $ SHi>i«t« i^cv Voiuntt iv. tfr'ffuxt 1812 getou m 
M gucril an cm<„ jmigrn $«uWlmg «■>„ £ ft § M v „ r . ciriV 
ttjt Wft ftrm p faster fcO.rt.mfcan tftttraiferfteH ©cmaf,! 
r.»cu mibcrcu im. fl rn§m.wiii lfl mii $uaWiu, rfnerflfoMa* 

MIHl, RftnOL 3 . .1 


245 fudjtcn. 9lbcr bic *JJroteftantlfci)cn Mffionairc warm 
■mtf ifjrcr £ut Uttb bcfdjloffcn, ber i?raft ber »onu> 
nen geprebtgten ficfjre unb bcr <infadjett 2eid)tglauDi\v 
fcit iljrcr Seidjtfinbet boa) nirfjt fo rcrfjt trnuenb, bic 
tjcfafjrlivfjcn gremben unter jebcr SBcbinnung unb fo 
vflfrtj d(« moglidj ^icbec ^u entfernen. ;■ ' 

3)(c *pricfier mtttfjtcn iubep bcr 5?om'gin ii)rc 'SIup 
wartung' bic fie in ©egemvart iljrcr Wffponairc em* 
pfhig, unb erfuojtcn fie iljncn ben Slufcnfljatt 311 gc* 
flatten/ legtcn and), nl3. jic ben tyia§ joieber scr* 
£iepcn y ©cfdjcnfc fur $omarc nirber, bic nad) cim* 
gen SBcigcrn angenommen nutrbenj nidjt-SbcfhmHni* 
ger wurbe itmen in eincr n«ri)(fcen ?SciTiim»i»(ung, 100; 
bei eimgc bev §auptii»tge gcgcinoflrtig warcn, tinb 
bic lie in ©egEcitung bed Slnierifanifdjm ffoiifuld, 
§crrn SSorcnljaut Gcfudjtm, bic (Sroffnuug gemadjt, 
M& i^nm bcr Slufeutfjnli auf biefen 3nff(u ntdit 
flcflfltiet werbeu founc. $ic ftailjolifdjcn ©eifilidjm 
jsrotcfHrtcn bngegen, abcr am nadjften iOtovgcn fo 
famen fte bic ajaq un^iocibeutigc ffieifung bet ^6^ 
nigiubic3nfcl'ol)nc njci(erc« miebccsitpcrlaffcn, unb 
ale and) Ijicrauf cine biveflc Sittc an bfc^onigin, 
lie ungefynbert Ijiev weiicn ju faffcn / 9ftd;to l)<ilf, 
ifyoftm fie fid) in ba3 iljnen nou 9)i6reii(jaut gegc* 
frenc §au6 cin, unb noidjen nut erft bcr formlidjen 
®fl\>A(t, bemt bic von ben $rotcfhmii|d;en 9R!ffio* m ■"""« K = R "3i73*W«H5K53EHH35HHBn5S3HH 246 247 Nta A&<jcfd)uftc q&fljd; ffettctle flm ^ W)lfl8f 
P|c fl burrijbas 2)^, M trug . tje ^^ bic 
mdjiguttDiMg gcrjm wota, wicbcr -a«f for ftofo 

■ Sx'cfc 3fctf rotrte ntdjt ol m trmtrfge gofgrn fftr 
Me Staph Bfcl6m> bcnn Me rdigicfe Mnbulbfamfcit 
to WilBoitoftt offitdf bcm fdjon b flrmi f i m ^ m 
WW VtMtm, nab grarilrcirfj dncn emnmfd)tcn 
Jjonwinb - fclnm ^aitbel tt>» feme m s ion totf-t* 

;f fc,,lfr e *W* awio grfeam, «» fcfent 

ffarrt rdfh nari; granfrrid,, bo* ©cmigtn.nmg ffe 
bic afflw fefaMm, 5 « rrtiticn, unb ban Hbmfmr 
» «tt Sftmiai* nmrbe cS mifflfttaflCU tfn ftfnocu 
djcS rrfcbH^co iWrirt; a » mumocrfen, bnS fife fcafim 
»o* fctean .grnnbm. UcWrt gcrljmi, fonb<rrt ?j[( c , 
? M»id .o. t ivewjem fa*, ton weic^r BH%b« 
J:** **#*»* M fty Aumenummat Bote 
W ia» .frcmbffi $ricflcr fclfccr efoanber feft»ctnt 
«nb S«> unb tinfoil ffe fenc ftfe, jj flftel fcmd); 

ten, bic®ottrd Saftrtiilb n.it SKTcm au^mmft 
was grop unb (jcrttidj war. 

3m 2Iu S uff 1838 aft* bit g^fcSBemia m,f 
b«r 9i(jcbc »«, ^ ipffcC/ m ^ jp e(j! ^^ ^ 

mrit bcr Aduigfn qhauHc in rmew v^atm, w 

cr 3 c romnini fci fur bic uiiwfliMgc Sktanbluna m?0m 
Srnnjofifdjft UniffHjnnai, ttfl^flgfi^ aBer bev betben 
»on f>ier crHirtcn $rifper @nwtunb.-2flMr@en«g* 
tljuliiifl $u forbcen, unb jefct dot alien $ingen cine 
fd)riftlid)c &ufd)iilbi<umg bcr tfonigin, bie ©limine 
von 2000©paHtfdKn2>otan nls &tif<$&biguii{j fur 
bie crtitimc Unbifl b<r ^ricflcr, unb tit ©cgniinmg 
bfi'Smn^ofifdjcngiaggc ink 21 San«iflijn)uffnuwt* 
langc ©(brfgenfafi* broljten bic SWunbungeii • bcr 
©efdn'tyc 93crmci>nmg iiucr ben offen unb ftfcu&foe 
brtlicgcnbcn ©tranb. 

2)ie acme ^tomcat fcattc fcfnc 9BtiI)I; fie fdnieb 
ben &ricf r crbar ficb tad *PnI»ct fclbfc toon btt'Srfttl* 
jofifrfjen grcgattc $u ten wcrfnngtcn 6djiifffii, unbWc 
SJHjfiflRdte, bertit ^cntlmni bti einci* jl'rtnwwbc-Mid) 
am meipeu bcbrotjl gnuefcu nuiveit, coflcrtirtm bnS ©elb 
tljcf(6 Unto; ftd), tljcilo Hei anberen ©iglflnbcnt unb 
Slincrifancni bcr 3"fflti/ unb btftiebigten tamit bm 
grnnjiJiifrttn Slbmiml. 

ffl&er S)n s 4Jctit ^OUflrS gfng iwcttcv, unb flirfji 
Qcbcnfenb bap "em fd;wacbe8 93o(f baffel&c JRcd)t, nicim 
mid; nia)f bicfefbe 9)?nc^t Ijabe, tym midliebjgc 9Jer< 
foncn von fid) fern 311 Ijaltcn, unb fcieUcicfyt boh ti= 
new ctraa3 rndjfiidjtigcn ©cfuhf gegen tie oUecbingS 
ufccrmutljigcn $rotc()iUitifcr)eit $riefier gc(ci(ct, ctr 
juj'nng er uod> nn^crbcm rhicn ©crtrag won bcn(£in* 
gcboreuen, nad) beni aQcn gra»3ofen: „YoaA and) «*=.-- mmmsmm 248_ 

inu.icr if,r @mabt f«|- Cntfo oud; .be,, gmitjejifdjm 
fffltijoliftiien aKiffionnirt-n; bn6 SRcdjt jufteljcn foHtc, 
fid; lifcbrtjufflffai unb ^anM-gii tnibtn mif often 

Snfdn. - . ■ 

Sin 6a(b nad; tym foimnenbce AricgiSfd)iff, bit 
Slrtcmifc, (Sapitain S.r^cc gfog „«$ roci , ec unl) 
Mdangic unb cri>iclt _ bam wit fatten fid, i[»„ bic 
*oI)ilitr iDibeticltcn Krnieit -. Bo n c 9Migic.n3frcii)cit 
fflr (life. jfflH)oli(m unb cinm SBmipInb fur cine fin, 
tyolifrtje ffiid K> 

SBcm. aber <rad, bic ^rotcflanlifcijen TOifiioiMirc 
»icfe»oi8an e e mil (lidem, frciliclj bcSfjflib nid,t 'min< 
»« Wngc.n Unmutl, bulben „ m p tcll/ gn(l cg Ra- 
cine ! 4to.,l)ei nuf Salji.i, bic mit Steuben cinmifficd)* 
Id m ben i) U (itifd,cn aScvI)«(mif|cii I)rrcin&tcri;cn fob, 
ben fie m b«i,m tma fut moglid, gctjnlten. @S 
mm bieS btc mii ben •JJomntc.i it-vet 3Jc<«6t be* 
mm SftUDHinflt, bic nut „,ft f K iinIid>cm ©rinuu 
bic £>6cr[,crr|d)dft ber fte.nbcn i(,ncn fcinblid, ge|i„n* 
lot f r.cftcr B cfuf,It, u,,6 B ergc6cnS gcfud,t bn.tcn 
iDncJi nitgcocn ju arbcitcn. 9M,t mil Urncd;) (,c# 
WWfc, ba(i bic ncucn, dim- nnberai ©eHe 3 ugc(,£ r i* 
J***N ten giufiufj jenct froljn, banner fdw* 
d>«. mufitcn, unb tlnnifll bicfet ©% beraubj, unb 
bar Sfcon bet Jlomnm, f»«„b mi, .,(d;r fo inter, 
WWm »'e$r. SUod) abet Inmcn bic <S..gIi|d,m 
6cm tyoilifdjcn Slbgruub gcrabc ji'.fiHjrtm. 

S)icifa^oli|'ri)c9ieIigiDU inflate nurgcrmgegort* 
ffferitte^bic^rotcfiantifdjm SJiiffionaiK bcljmiptclen 
tyre 9ttad)t, unb roenn mid) fdjtm bcS3nxife(6 (Soa* 
men roar eingeftreut rooirben in bic S^er^n »cr mmcii 
Sufufancr, bie mit Sntfefettt geinbe tljrcS <$Hau6en$ 
lit bcUTfcIbcitlBtftf ffp*|en fafjeu, bad itjnen ben ncucit 
®uit gebrad)*, bauerte bad Mm fjeifcit ungcbutbigcit 
Slut fter iinta^igcn ^aiipltfn^e $utang r uttt mil ber 
ftfjon fflfi crftocDcncit ^offnung riniHgm 6icgc3 frtfd) 
angcfart)t, tyavrtcn fie , nid>t ftorf gcmig ifyn fetter 311 
fur)rcn, eincm ^rifdjen Sdjlag n>iDec bie 9flad)f i(jrer 
9Ubeiibnljler fclmfudjiia. entyegen. 

(Sineit Ijnlbcu SunDc^gcnofiru, Seiiumbeu wcmjj< 
ffenfi, ber ber gran$i>rt[cS)cn Sarfjc eng ergeben unb 
ben $roicftanttfd)cn 9Jtij"|"ionaivcn nidjt befo-nbcrS 
geneig,t n>ar, §atta\ fie in bem frii^crcn §tmcrifamV 
fdjen (^onful 9florenl;tout, ber bem s 4?ieti|iifd>cn Sffiefcn 
Dei *UiotcftrtHtm itjcifS afcljotb, anbecfeitg aud) fcincn 
rigenen ?iuycn bure^ bie Dberljerrfdjflfi bet granjofm wmm HL^'J-WW 250 ju frcforbcm gfmibrc, unrer bcrni &$»$ obrr $ro* 
MflVt'tt feftt bic 3nfc!n *u brings furijfc .. 

06 er frfnm gwimbm, ben unaiifnebcnen £nupr= 
Hnflcn Mitt gmu.cn p&u mittgefrtr, eft ntyt-MMfc 
akx fo\ucT oewi^ brt$ Im Renter 1843, aid bit 
SwngoPfcJc grf G n»c 9tei»c ©toncf* uurcr ben, tor- 
fleWoteiwrllnMlbcn mtflfii ncu« enornte SwbcniiMcit 
ftrVcnbat atmitfll JS)« i|3etit founts m y m n 
*aqu t bic »fer %fapm& m $ Mala, Item 
«nb$fcoti mitgRtrcngrat an Sorb gmgcn, tmbberi 
finai gtotrag unicQcttyufeit, i„ ^nji fie bra 3& 
»ta! to, bn fit nid)t fm @tanbc tvftrcn il>r Snub 
ft|t |0 311 rc f n'crrn mit anhrrm uu^tjorrrit Bernc- 
rangm in gde»en 3 « idm, {$» Snftfn tmr-ta 
s w f*» ««ifl« ju tinmen; bcr tfm™ febo<6 
KM bcr Mrff 9 ton6frd^ AOrtfi%mSato „„, 
befmmnerr Kef unb ^arantirtc. " 

©I* &ira>f%mg bcr ff&iigfo, bfc irbm Siugeiu 
fciirf ir;rc ©iffifnbunfl cnf 8 c fl «t|fl^ iwirbc unfrrbn 
xrolnmg bed 8m>u5fifd>cn gbmlraft von 10,000 
3>oK.u (S.i*fd f (ibigi.n^f»,nnic-frtv nltc-rbuigS nur i mn = 
|MN liu&ifl, obrr voITc fkflftmtync bcr 3ttfrfn in, 
Stamen fcihf^ hlA« Mngranftrtd) etr 
3U>ungrn unb, fcffcflbic Stwfd eingcfdj(i>ffcn, bic ben 
*rotdtan«f(Jfn Wiffiw.niren, bcr nrurn Vtt^t acgnt* 
«*«# ^Uigbir^iiibf bant; bnfi tmmlicf) „.>Qcnbcm 


251 

SDfrmir, bcr baS fti&llifdje 9$otf mit SBott obcr 3fiat 
flegen bit 8ran$6fifc&r Sicgicrimg cfnjuncftmni (b^e; 
vcrfiannt racrbrn folic son ben 3tfc(n."". 

3n bicfer 3<it «&cr war geiabc ter SOlftttn ttbTOf* 
fenb won Saljiti, bcr bi$ bnjjin ben vncifien (giiifluf: 
old SProtcftnnhTdjcr ©ciftlidicr foroot)! vok nieljr irbi; 
frfjer Jttidjtcr anf bic flonigin gefjabt. Wir. $rird)cirb 
wnr nacf) Gmgfanb gegangen, bic diigd'fdic Strgierung 
fflr bag fUinc 3nfcl-9?eiri) ju intcrcffiren unb cSgcgcii 
tic njcijt vorljergcfdjenm unb gcfiirchtctnt llrtrrgriffc 
fiatljoliftfttr 9prirjifr fowl)! wit grnnjoRfdjcr JfritaS* 
frfiifc 511 fdm&cn; abcr bic aiirurfgcbiicbcncn Wtiffiot 
nairc Ejoffren brfioincf^r auf bicfc §filfe, 311 bcr fir, 
i»ic fie gfaubtcn, bic nciic Uugercd)tigfcit bco grim= 
jtififchen S&ffejjWfja&crS jc^t mir nod) mcljr bcrccbtigtc, 
mmn nid)t bcin ©nglifdjcn 9SoK and) bcr Ic^te (Sin* 
[ht$ auf bicfc 3nfcln cnt^ogcu Jocroeii f Wtc. 

flamn fjnttc brifjart Su ^ctii S^ouard bic 3iw 
fcti! iwkbcr Wcrlajffll aid fie, jctcS SJfrlw^d mtgcrtd)-' 
tct, an ben fie fid) nidjt grbicnbni crfiflrtffl, unb tic 
fffinigrn fclbcr, t»j cr iljr nbgc^iDungni n>ovbcn, ba» 
von cnlbonbeit, frc: «nb ojfen Ju Hjrcn fifteen bafi 
(Siitfcjjtidjp bcr ©cfafjr fdnibcticn, in bcr bitf Scclcn 
ifjrer 93eid>tfin'ber frfnvebten, 0011 beiii Slntirfjrijl an 
fid) gcjogen unb i«rfi5rt ju nxrbcn. 2)er Minbc S*i s 
ltntfdnuid ©fnitlntr tricb fdion gum Slcujirrflcn, fdnc 
^S^II^^^^H^^T^^^^^ r=a.^„i.^j- 252_ 

Bolflm ber ruo^renben ftrfegflftffc beretjjnenb, .,, 
ten Sinbere nid } t ben wffbtn Glftt gcbmumt, einm 
fl«mftf fl cn3fitpimf( mcmgpcii& 3 u erronrten ben „i>a* 
i>if(lfd)mOrfiuffn"niit cinem flenwMgcn ©cbr™ 
dn.enbcjii mndjm. , 

i« flanbm bie Gftifct fm.&crtft be« J^rcS 
1843, wnb. niflfirciib bie Scivolpw Snljih's fydte 

jmfittfi*. ben @tr«8fflftft«n fcer „mm «m§m 
©»"<" jufatjen unb it;rcn Orfofg tfrnfttt, arbei= 
(cicn bie iprorrfMnrcn ttittOTbttffen Itycm rinni 3irf 
ratflfflnt, unb bie unw^gen £<mptimgc fua)tcu wr, 
flrten* bm (Sonfu'ft , u ,'l,rcn ©unfteu mtfjutafrtt. 
aJiegMnjofm -fatten *trfi>ro*m iljrc Simb^cnofTcn 
gu ttttbm-, unb fie lit tfjren fl eredjtm Slnforudjen m 
Mmm~, unb ftt befeffigten fie m.r bie eigei.e 
3*a$t mif ben Snfchi unb brazen ber fronton Utt 
Mm - *«* f» mmrrft Mc m ^ c . t 

State @o»tt& - 
* ■ ■ * Die Diet $riuptlinge. ©in fonntger -§inimei fpanntc fid> ubcr bie wiib* 
jerriffenen aber bid in ttjrc I)od>ftcn fluppen 6c»al* 
bctat Serge won $a()iti; and ben n'efen Sfjalcrn 
(h'egen in fefltat, $ufamiiicngebtnna,ten 9Ka[fen bie 
weljcn fd)Wflnfeiiben<Sd)r»rttmauf, unb nwUlm firf) 
andbreitrn flegen ben nwrijtigen Soinb, aber bie fen* 
genben €tralj(en Iricbfli Tie piviitf, fjintin roiebcr in 
*ScfjJudr)t unb ^ergeSfjang, unb ty*e unb tia nft&CTgtt 
ptcptaiifeinc^nlbc, ober fymnrtricbm .toon bcmnerfi= 
fdjen ©eenomb fiber ben fafligen 9Inn>ud}S brcit&(aft= 
rincr Fefo*), niupren fie fid) wo*)! bin)! an ben So- 

*) SBiftr SHftttO, wmmmmmm. 254 ben f^imcom, untcr Snub unb SBnfiJ,, fccm ciufamen 
Stflcr baS wunb«lia> <Sa>ufpic( cincr £<&n«fonte 
Wflft in bcu Sropcn bictcnb, fo itcip wife racfef) fagot 
lie unto mm im Stoma) unfa futa bic Sailer 
•ins, SMfffii uifoenb auft £uppc unb flrafcr|an0. 

Unb b.'c $aftiwi i m $r Jrt [ unten jtyuMtrn ben 
Sfjau au* itjrcit ivcftciibm flMitai; imb rmifdjtpit 
"nt> fluRcrten Don Worjjcimnitb ifjrcit @ru(j rnfc 
flcgcn; mid bein erfjattcn etned madjtigen 3fii6auni3*) 
(Tfilrtc bet ©maomao*»), bic Safciiifcfic !Drc(fcr imb 
fccv BcUci.br ecftrti bcr Me, bic iibfr ban fpicacf, 
flfoMflt, cr^altyrffcn S&weowafftt bcr SRijfc iiact 
$cuic priefj , mlfoit jidi Darin. »«,, fem tjcrfto 
nbrr boimeitc ffar imb ptxtUffl ^ ffl rou f ra 6w 
cmiflcn Sranbung fiber bic (SwtfflWauV,, bic in ci* 
nm mitm, mir m \fy mniQm &tUm tauin u> 
tcrbrddjei.m fete «fl b i cfe 3nfc |, t umflcbm/ a(g ofi 

•) ©er OBiftmun ofcet o sumfiiianif^c rotate ( Spnn _ 
d.» 8 duicis) l.,n mil ten fi^,-,,,, S(limjn Mf £en ffl|frin _ 
iff fiitf 4 unb 5 Sufi f m fflw*Kfe. ®f c 9te iff <*«, 

ariifla fofi, fl cv g^fc m AaQmi}mn ® ef(|mWMt 

lM^ J/l t 0mfl, ^* 1, ' fcic *#««***« ««b ta dtniat 
T *• c {N**** wtnisaciiA tcr febtuttn&pe, Per Snftfit 

L&i 9 \T ^TJ 1 **' "* » M1 * ® rt ^ «»" 255 fie bus fromWiajc Sanb fdjMfccn woUten gegen bcu 
rattben ungtftntnen Qlnbranj} bcr 3£ogeu unb ir)rc 
jcrjiorenbl 9Raa)t — bic ©icmcntc matcn frcunbliajcr 
i)cgcn bics $arab!ed ate:fcfc 3ftcnfd;en. 

SBeit iiufl nad) nltcit Seften breitcte bflbci bad 
6i«tic Wlttr, i)\c unb btx ufrcr bic glarije fclipic bcx 
©djcln eiitcd lettttt ©ra^K, unb <w$ bev gernt |«* 
ufeer mgten bie fdjroffen pittovcfifcit Jfuppcn SmcoS 
obcr 5RorraS, init bem ^fllmengurtcf, bcr bm gug 
iijvcr^crgc winfa)[o8, cben (it^t&nr fiber bcm2Rtere& 
fpiegcl. SRaffcn won ((cinen fdjinnfen QmWPC?/ ben 
Siwbaum*) an bcr ©cite, bcr ba6 fd)nwinfe $(u)r* 
^eitij i>or bem Itrnfrfjlagen roaljren foflte, gliltcrt fiber 
ba^ Mtymb-; Sinrcenmaffct, aufl ben (SoraUen fjcrauf, 
mit §arpune obcr 9?c5 il>r DJ£ai)I ^u fjofen, unb oft 
uuUr bcr {hlr^enbrn Smnbung Ijiu, bcr fodjenben 
ffiagc Wit im Sprung cittgcljenb/ W)»6 kcr fa^ttanfc 
San loie cin bunficr (Streif burd) ben fcfjiiccigcn 
€a)aHm, imb bn3 broimc tro^igc ©cficftt warf (id) 
ben ©ifdjt and bem lorfigen ^nrtt mit fioljlidjem 
Sadien. *) (Sin, an t« tinta Scitc tc^ SnflPrt, tut* £Vuc«^(i« 
tiari crci ooer »i« gup wm Safir^cng f<16cc mulg(6«ftcittc 

iBaam, cine ?lrt fiufc von IcidrfcmSoIj, bic OHf bem 39afTcr 
ltf0( unb niilfdfiviiumt, imb nut Ca.ui bienl bat (tittle fc&ttflnfe" 
gfifjrjfiig DW tern Uinfd;Kigtn tU fccfcativcn. ^.w !U^-jl-rs«SKH 25 (j • m t«wjrf)in unb aerftctft fagru bic £uta bcr 
©nflcbotensrf <n icntn ^flftigcn £<uncn, bic -bad 
Ufcr mit Kjtcm fawcUcnben ®rfiir titti-jogm, unb 
flu* bem f)crau« fid, bit prad ? bo«cu goc'odpaimeu 
nod) wthMit ben .•SWcfrcifpfcgrf beugtm, aid ob 
fie iT>r.99i(b.wicbrrftnbrn woffttn in ban Styftaft 
*a uiitcn. SBfe bufhlm hit £>mw imb (Sfc&ten, 
btc fffmecfnm 6?eni6Iumcu unb-bie 9R<iiujat(u«c fo 
mi fcflS ©aimnmbfatt jittMc imb rafd>rte in bem 
SWlto ber fia) burclj 9Mum unb Suitfje fhl>[, feme 
»«|» 3» fiuftai, ben ffhiftm bcr Stfge ju; unb b« 
Rnttf.cf;c Srobrru^Mtin brnngte ft a) mit [eta g* 
fmgertm ciVrncuSrottcrn in bad paltttcfjc 2au0 ber 
9»ape; blc$apa9a fd}ffl&ffe tyre tfefdje <i«0 auf 
■ttttttf unb Sappo.SaWo*), b.'e FopIMjcu griifftte 
biefcr 3onc, unb tkf im fdjattigen' Saii6 tfcrpctft 
tfttfcn buftenbe ^IiiUkii, unb fiofcn fys tfeinje 
brm frnufflcn 9icl>t entgegen. 

<fc war oin $arablrt3 baft ©ottcd imtbc Stater* 
Nub erfdjaffen, cm 'Parabied eon fefnen. Shbein but*, 
MK "nb ©dun BafetmfljiMt t7.nbmb *.. jmr 
etunbe^- cin $ambto bad mu bic Sribenfajafr 

fltf^FS? J****"**"** ®fc fW cine son to. 
Wim Jenifer flfTwniiieiu, tot a»(fo» tyilitfic «6cr auf d, 

iifrbf wdHncapfrl, 3 257 unb .bad tro&tge J^c«j bed 9)?oifct)m of*, aef> uue oft, 
fo muflj* imb. &6dn>itTi$ ocrbarb unb jcrflorrc unb 
£af unb@d)mcr2 |W% fe[5frjtoifa)cn biefc $afm«i/ 
unb torn grteben Mrjagk/ber auf ben fh'ttcn ©totem 
in (jcitcrcr 9luijc iagerte. ©fjrjjcy unb Sanati-dmu^ 
©iiwltyfrit, ©elbgier unb forgCofcr Seidjtjinn reidj* 
ten firfj etaanbet bic §anb unb bcr Snbfancr, bcr 
gaftlitfjc^trr bicfrd SIufcitt^AM in ban dhfltf Ijnttcn 
[djmcfgm toiincn, fat) in furgfld)(igre Sufi n>ie bit 
fremben SRfltmec &yk( nod; ©pirt in fcin 6anoc 
tjemfren, ed fdmiitirftcit unb &e$ttte« unb frefuben — 
btd c6 fanf. 

©orgfofe tfinber bc5 ShtgciiMirfd, bentn qtohiit 
unb SBrobfmrfjt jcbcn £ag a,abcu wad ber Sag U* 
gdj.^c, mad fummcrrc fie bfc Suhinft? £>er buntc 
glittertanb fwtlte ftc, jeber golbeneu, bli&cnbcn 9R«* 
fcfje jubcitcii fie entgegen, unb aljneren bad%| nia>t, 
bafi fin) Ituigfam abrr ftcijfr bataufl mob, |ic nirtfr= 
mk$m and iljrfin £framcf. 

9|bcr nffl)t SI«e ttjeiiten btefc ?lpatf)ic an bat fe 
eigniffen bed 5;agee, bcutn bad ^plf faum bafi Ot)r 
lief) wwm fie gcfcijcfjcnj wic bic ^rotc(lauttfd?cn SKfw 
Uonairc urn ben etfdjfittcrtcn <£taimn bic ©urgtftt 
luicbcr tiefcr fenfteu unb gtuben, tfjm mcljr fy^y 
fcit 3u gcbcu bci bem nadjjlcn Sturm, io naglc ber 
®^fltij# imb anfcerc Scibenfrijaftcn wicHeieht, an ben Fi". w.*[.-;!^o;n 258 259 ■&crgm jener flofacn £muM(mge, tic Jfonigfi&Iut in 

ffjren SIbtm fuljta, unb bet ftfCfe gricbcn felbft ber 

. pc umgnb rtfye ben fafafrnbcn ©rirnm in ignr ©riiffc 

uub wanbelte iljncn tyr $ambic3 311 ci'ticm Sulfate 

fjal* ber DuoX 

3n ^numu, ban fubroefKidjen £(jei( »on Sfl&iti 
pane, toon madjfigcn SRapcbnumtn 6eftf;<mct,*bidjt 
am Ufcrrmtb cincfl flcinen ffnrc n 93crgiad>$, bcr fyro* 
bcmb unb fiibcrrcfit au$ bm ©crgcn mcbcrfpr<mg, 
cine icner urcitobflren, miS ©mnto crrid>frn unb 
mil ben $Iaitcrii bcr $antaami6 bidjr gefcecfren §u> 
(en, urn bie fid) b« ivcict>c9Jnfcn ftT)fo&- unb bcr ©rob* 
frudjtbanmc unb mefjmbc $alme» bm5S)<id> 6ilbetcn, 
ben fcngtnbrn €onncnflral)J alpftaftot frm ban Mb 
fen ${<$. Sin uiufaujee |wt&bunfd lagcrte auf 
bem nut Icifc rau|a)cnbcn, ftuftcrnben £ain, bem bie 
son ber ©rife fount beivcgtm Saffct laufcnb unb 
tnufcnb Mm funfelnbc Sirfjrcr cntfjcgmMiJtm, 

Slbcr feine froljiidjc tf inberfa>ic frirtfc unb fymng 
$i« am §Wufa>f jhmib, obcr fdjaufrttc fid) an fangem, 
m bit SBipfct bcr Iktmrn gcrnu>|ieu Snfifeif lucit 
unb fed fy'naufl ubcr ben CorfiHenbro&enbcn Suffer* 
faiegel; Ecin fcfctonfcS QBci'6 mft Mumcngcfdnnutftcm 
£anr fammtfo bie gma)t bon bem nnr>cn 33«um 
unb brcitetc bna reiniitfjc £ibiSauWart 311m frifdjen 
%2M)l Shir an ben ©tamm cincr $<i(mc gcUfjnr, bie Senbcn :nit bem pareu, nod) aud ber auf Der 
3nfel fcibfi geivrtigten £apa s ) unrmunbeu, bcrcn 
gelbbraune gnta iljm fajr 616 $um Jhnc niebcrfic* 
len, rofiljrcnb ©cm, (£d>u(tem unb Seib tic n'erlidjen 
bfouen SHnfcn bcr altcn, unb burefj l>ic ^J2tfilonairc 
|>n|* f$ w^craCt wetpoJitm Sflttowinmgcn jcigicn, 
(clmte eiri3nfulaner unb- fcfjaute ftifl unb fdjnxigcnb, 
njic in ticfem 9cad;bcnfcit uerfcnEt, ttuf bao unite fon-' 
mge tte|Maue 9Jrecr (n'naua y on« fcincn ©rrnnb 6c* 
fpuljUe. 

©3 roar cine cble, fraftigc ®eftai( roic fie ba ftanb 
uutcr ber .ftonigm bee SBalbcS, unb ba& roeirfjc ra* 
benfd>U)flrjc lodige .£mar fte[ itye, ungtctd) bcr fr»m* 
men toon beu qivoicftantifdjcit ©cifWdjcn einacpif)^ 
ten <SiHc f8 lurg afa^ufdjneibm , teotl unb laug urn 
bie 6a)lafe, Dis nuf bieSa^uItew niebcr. Slbei Feine 
Slumc (hit barm obcr Ijintcr bem Dljr, nod) gfangte 
fonfr ein €a)miKf «n Slrm, ^a(e ober ^nnbgtlcnf, 
unb bie fft^ncn 3% unb SlmbcSFcn befr ^attoiwircrd, 
aile fjcibnifdjc ^ci^eii m ft ^aipf^giujtten in luftfr^ 
0<$teat 5}Junftcn bcr $aut eingegrnben, fagen fafl *) 35n« c^cnt^Smfidfc iStmtbt tieftr 3nfcln, tfl« bie 
BtantN and Cev gcguljrencn -OlinCe u«fd;iebencr Sdumc, tie 
fw uorljcr ju feficc UWnffe fnetcn fo laiigc ausrdjfogcii, t«f8 ein 
tiliincfl, jitmiidj feauttftaftc* fltug tarnud loirt. 

17' ^™™=r-rars=3S=ro-KEK '<■*'-*" -- S^W^5RSS5S5 260 bto^cnb mif kit UDHgefpaniitcu fOtudfchi iinD €tty 
n cn bo iitroiam QHicbri;. 

£>a mirbcn fcifc nbcr rcQclntA^i^c 6djritlc fin 
Saube fant — naljcr _imb nafjcr fmnm jic fjcnm, 1111b 
cine aiibcrc ®e\tatt crfa)icn uiifcr ben fdjattigcn Sliittyc 
unb gmcfct Ocbcrftat Oraiiflcnj abcr bee Siimenbe 
fjorie bic Sdjritte ntdjf; feincm Srmuiim wiflenlod 
" l)uiflcgc&cn, unb bet SRcuatfommenc ftonb mir \>er* 
fcferanltflt Sirmcn ti>o[)( raeljtcw Sfflftnitat tang fdjwri* 
gciib nebm U>m, fabep femSiitf [n defeni Srnfl unb 
©iiinrii fltif iljm Ijafrrtf. 

2>cm Slcufiercn itacf) abet war c$ cine anbrrc 
©cftolt, al$ bic befl cmjlcii Sraumcro an btr Valine; 
fcinc Scnbot umfcfjlop, mic hi bcin grftcn nut rift 
etiuafl buntcrcv ^Sami, bet Dbctfotycr ftaf aber in 
cittern nod) butitcrcn ©bcrijemb, unb unttc ben, wit 
u>cd)iticd)Ciibcin Del gefalbteit Corfcn vox Uud)tc(cit 
bic cbnt aitfaebrocfjcncn tfnoSpat bc$ <Sai>**&i«miii, 
icner reijenben filicnadigen ©arbcuia mil bem bollm 
Warriffenbuft. $i e ©cine fcaten natft, unb bic often 
Sattomimiigcit audj aiif tynm fidjitmr, afor bet f tntu 
ging ticf l)Jita& unb berpffte bad meiffc bm>wt, &te 
ouf felt giertiij Qcgeicijneifjt JklMt, bcrcn SBui$cfo 
auf bm §arfm fajai umlnctib bcr ©lamm am tjin* 
fcrett %(£ bcS $cinc* fdjianf unb {Mty [jinanf 
lief, fid; fiber bm ffiflbm mil fciiicii brcitm, -feber* 261 artigen SMaltfroncn airfjutbrcftcit. 3n bcr £anb tntg 
creinen fdjfonfcn fangen Sfagcn unb cintgc ftuntbc* 
ftebcrte Affile mit (5ifcnfpi|tcii (feme SBnffen in jener 
3cit, m bie inncreu tfriege aufgcljtfrt tjrtttcn, unb bic 
3nfufattcr rtdjt gut bic Sfh'rfjtigfcit folcfjcr Sffieijr gejjcn 
gcuctrociffcn trfanntcn, foubcrn mcljr ein ©picljcug 
obcr befier gefagt tin Webungfifpirl bcr Sontcljmcn, 
ba* btfonberd bcr Stefclin^citocrtrcib btf'Borfgcn 
A0n%0 flcmcfm) unb aim ben ©d&eitd 503 |ia) ffmt 
tin wmiberlicij geftodjtcner tfraiii, fcon ©arbenien mit 
ben ftlfctrweipcn gafern ber Strroturoot unb ffeincn 
rotljcn SB(iitI)cn bunt bura^kvebt. 

„30Wftna Sati!" ricf cr cnblicb ladjciib, al& cr 
twolfJ g(rtii6tc ben ©iituenben fcincn Sffracfjtungcn 
[fllige fltnug fiberlaffcn 311 Ija&cn, unb -wnbrnib tin 
lacfjicS Ufytin fcinc fer)onen 3u<jc uberflog — „3e. 
ranita Matin, unb wad Ijangft ©u ben ffopf unb 
ffftauft fo (Hli unb brfitmb jsm 5)ia> Jin, aid 06 
^u" — ce jurttc fpfrtifd) um frtata DtunB — „pr6j>* 
lia) efn tOTifpohair gcn>orben waicfi? SBottrn 2)ia) 
bic ficmmcn 93atcr vtcttcia)* nac^ ben ©ambicr*3nfc(n 
fcnbcij, iijren ( ,©rubcvn ing^ripo" bort©(cid;cO mit 
©tcicfjcni 511 DfTgcttcn, unb bcrciteft $u ©id) *?or 
ben 9?cubeEeI)rtcii bn briibcn gu btmi\m, bap man itur 
befl-^n'mmeld Scligfcit crnbten fSniir, lucnn mon 
bic 9Stmbu>{itfel an bciben ■ ©eitcit ^mmtcr^finftcn ;-u — J-4JW1U! 2(52 foffc, unb bad »t> bcr Slugcn fieige m frrunftrflem 
©cbct?" — 

Sari, bam bet ■£nuj>tim fl mar cd, fc^aute rafa) 
unb Pnpcr. aiif bei bcm @rup, nub fefne 3fl fl c (titer* 
ten llcfnticfjt nuf, flfc « brn buitteit ©cfjmutf unb 
Sflttt -erfnnnte, mit ban fief; bet grrunb Mjangen. 

,,3-u ftn)|i atid rid ob 5)u gumSangc gingft mit 
bcnSlrcora*), fpflofaf/' fagtc cr emfl, oljnc bm©ru0 
gu cmucbcrji, /;C in 9iia)icr t>c6 Sanbcd follte fia) m 
©a)i<ffal beffffben gu £ergm ncfrimt, in fo fdmicrcr 
3«fl!« 

„2>a$ ©d)itf[n(?« (aa)fe $aofat, toic Socfm 
fc&uttclnb, ben? bie Sfiityrn auf feme €dju(tern nfc 
bqfWtti, w boflS(Oi(ff fl r Iicgt in ber $anb imt&to* 
arfnot fUJT fid) fcrtft, unb bie tyre Vhdm bcn« 3*$ 
gutimttig lm'flen, burfcit na^cr uidjt ffagtn nxmt 
c* ffeMift SBcr, beim £>ro, Ijcijt Vic frozen 
Amber unferer fdjSiim SnfcJn fid; ben grcmben ben* 
gm unb bie tfnic numb rcifrm »or cfnem ©oft, bcr 
ui.6 Ms.-itjj „ ur Slrbeit unb tfrantycfttn, nur $nf 
unb gembfdjaft acfrfjuft I)at mid fcrnem Santo? — 
3ti? fur mem Sfjcit din c$ niflbc bit EjcHc ©cfiattfe ) Mrcois, he fLn(;«fn ««'tnitycn SAnjtc mif ben 3iu 

Wn, tie cmc gtimfic, fp Sllr „rj a tff e fl&er wf , pc @ff(e 6j , 6t! 

ten uno wn 3nf*I 31. Sftfd w ., u> c £>r 9 i f . M u fri« n . 263 tungdner^aut, unb flenntniffe bie ban Srngnr Ijicr, 
wo cr (ic nid)t gebmudjen fann, nur.jur gafi ftob, 
tjofcer gefdjafct gu fct)n aid ba&> roaS unfere Q^atcr 
cfyrten. — ©{etemrifdje Sorte — EJreS 3*nt.ubtr 
fie, baft fie 3U @ift wnrben in bem 9flunb Ujrcr 

„Unb TOec t ft Sdjuib a(3 loir fel&cr, bag loir's 
fo (nn^e ju tragwt fenbeit?" tfcfSntf fid) Ijotf) unb 
frofgcnipovria)tenb, „tul)t incfjt ber glua) unferer ®oU 
kt auf biefrm Snnbc, fcit jenc fnca)tifdim !|}omarc , S 
ben <5ccj>tcr fuijrcn, [a iicgt md)t feitft ^ie junge 
^onigin in bcr ©fnutft bicfer fc^lcidjcnbcit Spriffier, 
bie fict) nur imiucr bie SMcncr beS ^crm nenmn, 
unb bnbci ben Sag fclbcr auf bie SRacfen ber 3Icii 
Sta^i'd *) bicfefi Sanbri gu ffpen rangen?" 

„Unb U)dSt ©u fca^ fie ba6 Si>lf wiebcr jufam* 
menrufen ffioflen gu nettcm llitljeil?" frug ^Saofai 
(aiierub. 

„6ie magtffl c5 nicftt/' fagtc Snii «cra$tli(^ mit 
bein Jfjjpfc fdjuttclno — „(k ffiagm e3 nirfjt, benn 
iljrc ^>(iufcr frctjn brcit unb bequent glcid) »orn am 
Stianb, unb "bie ctfrrnen iliigcln bc6 ndd)ften gram 
gojtfdjcu ©djiffeS nriujten fie iiiebcr." ') 5)ic crjitu uiiC otcrjlfit, Qitd futiU(rf|fm 9)Int tiit- 
fi>r>»fFfiirii ^duutlinge. ^^swsbb— u.,a. j . mphmhod 2(34 265 .. „8l&cr fie 4©fienauf(Snfl{onW€^ue!".rirf!B<io* 
fol; „unb *irttatf*) ifr bortfjin gegangen £itffc »i 
tjolm fur ftdj unb bic (£eintn." 

bBfll *>cr »fl tft to 8 / fn fl h «rif wdbtAfki 
„unb bie.gnglanbec IjaDcn eiiicn grog^i SRunb} fit 
JInb fart unb ofrne $cri rcic f(jr ©ott, unb f fl^g, 
bap fie bem uidjt einma^pfcrn/faffen, fonbent (Soc^ol 
unb $crfmuticif4alen forifidjrcn a W f j[ jrcil e#{fai 
unb btc ©c^cinc. fetter effen - <|3iritati wirb f 0n > 
men unb SScrfpredjungcn brtngen." 
- JHftrjk marten mtfj-r bis etfowmt!" entg*gnctc 
- lllaoffli— ^betfottcllebcnnuty bcr^ricftcr, mit bem 
fw m foloiifle cine n>irHia)e ^a*t *orgei gen [jn s 
ben, bid fie fie fetor gimtben, lift fie jebe SBorfic&t 
^flcffcn, unb urn ben ftugtnbiftf alt §ciltge unb 
potter w. bem fttf 3 u ftrfin, wagcu fie torc 
<&tficn$.V ' 

„6ie (ftttm rcd>t — tie gcranid werben 11116 
iW* niimucr ben ©egen brinacn," fagtc Zmi finficr - 
„mtd; rent fcfj.cn bic£anb bic i$ bafcei jm e P { e ( ge* 
fjabt, tain ber *!<% 2ft 9B( fadnt Sufi an bet 
Seme ju befommen, naa) ber er fa>u jttcfmal btc 
ffWttett mrtgeflrcrft. (So (angc nod) c in Srcmbcr 
«uf tfcftt 3»frf (ebt, tifl$i mi* fein .gr.Vbe «mb *fe 

-) 3n Uftn «u*fpr^r Srfttfilt, u>arfen unS fclbfl fjhmud,. ■ a« wit, fan ©ta'&wm 
cinft ben SlufenUjaJt g,eftatletcn, unb ben $ambud 
fdjlugen $u ifJNrt §uttfn •— mit fatten i(jr ©rab 
gtabett fotlcn." ■.•■*.. 

„§a bort fomrnt Sotfdjaft won Utopctcc!" rief 
$aofoi plofctid), unb beutcte mit bem Sfrm Ijinaud in 
baS Smncmuaffer berSHffc,. fiber fcrt$ fjin cin feinted 
(Sanoe, Don groei Snbttmem gembort, mi! $ntci ito 
bcren im §intcit()eil bcffclbm, rafd? ubcr bfa flare 
glutfi fitrbeifefeoj. @d)on son roeitem crfamitm fie 
bie Dcibcn §auptlhtge *faraita unb Uiami unb Sati 
fagte finftcr: 

„$>eren <£ile funbet fdjon Dormer bed ilommcnd 
©runb, unb ber gefnb ift un6 inS 2«ger gcrutft — 
o i>a$ cr bic £trcit<trt mil ftd) bradjtc unb ben <Spccr ; 
unb nidjt cioig bad tobte SBcrt mit Singen unb 
mm." 

5)ie kibrn Wanner crmartfien je^t fdjmeigpnb 
bicStnhnift befl <5mtec£, bafi braupen urn cine eii&ad 
iweit au«ameigenbe (Somttenfpi^c bog, unb bairn im 
geraben €trid» mif ben $(05 gufdjnitt auf bem bie 
beiben ^fiuptlinge ftanben, unb beffen ijclfereft 2)nc^ 
fid) fdjoii von n>ri(cin, al& treffiidjc Sanbinarfe, er* 
fcnnen Iie§. 

„$a fif& nur UtaiuiS ©efidjt!" rief ba $Pdofai, 
itfg bribe gu(jwt cnblid) fanbeten unb an y & Ufcr "s-.t*^>: .'■ :-A"0; ■■. raairaosraraHH _266 

fprnngen - „b« bunffc 3ucj fiber bcr §tftn battel 
Ui it)m ntytt @utc*. — . c« ift mit i* a efaa.t!" 

tfftnMftf "nb gr.cbm - Joranna, Joranna 
I'o-y!" Wcfm Me biibcn ©fanner, m fie ben S<0<tf, 
ttttwnfc -beftnicn, km bic %m$tbaumt unb $ar.nen 
Der fenced)* fWjenben €onne aogqroungen. " 
- *3oranna KM.— 3or<mna qjarafta, unb tvnft 
m @«dj flbrr bat Suffer f m gioatca, mcim ^ 
©wrtif fi&tc (Sucran ©ajrfier taint?" frag $ ao fe{ 
n>«fu-cnb $«« i^ncit bic $anb mtgegenfteerffc fie iu 

bcgrupcit. ° 

»8r*$n*e 35otrd;nF*/' lacfjtc $nrm'ta, a6er Die 
rcf*j«fammMi(je6fffcn€itgfiQiie U nb brr imanttMi 
>»& bem er bic 3iigc femer greunbe foofetrjitfc jtaf* 
******* Sr-flm- , cin ncucS ©ngrifdjcS mm 
NV * rfiieriaufcn unb bic ntttMtan* fa>iinmcn 
obm mtf; bcr @»tglifcf>c <Eapftafn roitf tljrm @»K 
RWft, fctf -fyt bcr anbrre nid;t after ben £ mi fm 
wfc n>ic |ic bci line £*«„>« unbfiro bet ©cite ** 
mm Wmi, unb brr morgonbe Sa 8 f« „ f„fl «„,.„ 
^.m^Mcu^cn. 2[«f Saii, auf^.ofat, W )0 ( mi 6c 
bwHityer frlta *or ©encfjt, benn mir fmb Side 
mtfgcfobcrt $u erfefjemen,"-. 

„Unb gift <* wirfiid) b (n , nj CEirfllJ/ ^ ^ ^ 
bem SctAiti abgefd;(oftcnV' f rU g £ aCi finflcr. 
«#«'« 3*wifet," Imartc bic 9tntn>ort - , bcr 267 jttmigin SBoten fiicgea ijtutc burdjS gan$e Srmb — r 
gcflctn fdjwi .gingen bie &moc$ nndj HHoreit ijiiifibcr 
unb unfl ©ciDcii luurbc felbcr emfgetragen (Sua) mit 
jur ©telle §u bringen, gmugi (Sua) ba6?" 

„Unb n?ift 3l)r gen cm roa§ bergrtjen Wcrbcn 
foil?" frag Sftaofdi 

$arafta ladjlc. 

„@d<iji cin offtntfidjed ©cljciinnil?, unb tndffiolf 
in SP^drc fpridjt 10011 ntcfjtS Sln&crem — fie rooHcn 
unfercn SBertrag&ernvrfcn unb bod *Protcctorcit granf* 
rcicfjd von (id) rocifen.™ 

„fDad grmia6[ifd;c 6djiff im §nfcn rotrb'a nidjt 
ictbeii," ricf&ui. 

ff © liegt cin [tarfcreS baneben S'iljm 3U web* 
ten/' fagtc ac&ffljutfcnb 3}rtrtiitfl. 

„Unb mafi fpricfjt lltmni?" frug Zatl, bejfeu §ant 
ergveifcub, „««f toff$a ^cite fitljil ©n ben ©cgen 

unfercS Snnbed." 

„Slnf fcincc," enrfjegnctc fopffdjiittclnb ber gretfe 
9h'd)tcr, w nitf fcincr von fricfcit Scibcu; — 3d) fjattc 
gcijofft burd) chtcn folcben ©cijritt, bcr gcmiffctnifl^cn 
mir gum Sdjcin unfere ?ltcd)tc befdjwnftc unb incljv 
cin Srcunbfcijaftdbunbnip roar mit cincr ftarfcren 
93(a d;t, Jcncn c^rgciaigen ^ricpem rirt 3 ,( ' J u ftcrfen, 
abec bit gcrniiifl fd)fl««t nut flittigcin Slugc ttttf btc3 
&uft, unb wer ttetp ob roir twctjljcr &ei ton 2nufct) I^B F« E ~^3T^r^-^^- -™-» 


I/-- 268 

flewonncn. 3 rtcnfnT' icgt M no* SHW in to 
dufimft ©*oop r u„o ,d, l, fl6e Wn , ?l)ft ffl|flI g, rni 
mifj„rjc6 E n fwr granfc ofccr 9j;|^ onnir _ , fl(i f fd 
imtcr efnunbcr frfjtngen." 
■,)Unb 33ii gcfjf}?" 

„®ttrij - fl, fol.cn nirf,t f ngf „ fomim fog 
lltomi iljrnt JRuf 8 ffiirt(,trt Ijnk." .. 

„©cfi ( t(f,W," Wiebct&olfc ^nofrtf W r, W „ ri( ,. unt> 

£"£ eft*! @,,ifI *" £B ° 9r " oon **• Some 
• e^tm 0OTPI1 fmfcm( bni f(f)|(i)ifm 6imnm ^ 

mT° ^25* h bcrc " W « afttemb fWm 

2?1? 2**" " ,ttfcnt - «- &cr « ww 

«M n.cfrt 5 un, 3 , ri bf cfc3 jf,^^ _ ^ ffio(f 
wbbw.elnr6.iiib in bie Singer flfPttllt mi „ fpf 

"JpWhe*** 5), beef, m $Z 

SeSta? J " ""' vne '' fl ' 9 » ni ««*r 

,,Untml>nn? - fdncm!" „>f btt SM to6 ,., 

S-S2 2?* Wta *™« «"> i» ON a 

* ton ©efrrad, te grcunbc [fluf _ 

8«Mtn S4W, bag fillf M fl6 369 (Hid) bag anbttc \>on unS murfYn? — SBaS fftgfl ©u, 
Ufami, ttmn .mrtoiegrcmcen purjtcn nutt bem eineu 
Sdjlng unto, i»ie bie Sffifffonaire jent frcmbm $ric* 
ficr, auf fort (gajiff parftcit toaS fte gcbradjt unb fit 
fort fdjicf ten, glcid^icl moljin, fo fie jc&t bem (Sng* 
Imibcr gfiben, fccfycimjufiiljrmm tyre $rfmatl). 3cfct, 
jc^t nod) ifl c& 3"' wwbtr cin 92cid?, tin gfiuflidjeS 
JtfeM) ju grfintotn in unfercm 3>ifcU«nb — jt(jt n>o 
bttS SBo(f gefttjen mclc^cit glutf; iljncn bic §rcnibcn 
gtbwidjt in jc&cv Slrt, wirt c3 311 uitd ftfftn init 
ilmft unb ©cmolt, unb bem cinigen aSotfe fonncn 
aucfj fclbft bie Sfutcfd^ffiHbc DcS gcmbcS nicf)t incl)t 
furdjter(id) fcin." 

Xitami fdjuttcltc crnjl mil bfltt fltyf unb fngic 
finfter: 

„3u fpat — gu fpat! — ciit gtogcr Xfjcii bec 
Unfctcii Ijiingt bem ncjicit @o»e an, unb bie ffllfpte 
nmre tjatcn tafut geforgt bag iljr 9Bol)( ron ba* 
2liibctung jcnceS niUjt gefveiuit mrrben fonnfc — jic 
pencil 311 fcfl, wabrciib bie @ng(ifd;cr. $=djiffc unferc 
-Jluftcn urnDfltlcn unto mifcrc grudjtbaiime-. m-rBcr* 
fdjmcttcni mutbcH, i(jrtm ©ottcScclcn 511 gcwiiimn, 
wit fie bmm fngtcn. — 3d» furdjlc wlc Ijabcu 11116- 
fe(6cr Sd;atcn gcUjnn, nIS tuir fccm gerrtni bic§nnto 
Men unb 6ci fljiu §ft(fc 511 pnbfii (offtrn gegen ben 
gciftlidicn S\o\^." •'■'■'" ■ ■, ■ - o 270 m — „n>fr finb 311 fcfjwnd; ptrotf* berarligcS jli un= 
icnujmoi/- unb mcnn n>ir <mtt) £<mb 4 „ § fluD mjt 
ton gcfaorenc.i #o»fcn*j ferti'o luurbcn, $ unft Die 
•Wife &«$( gu part, SBir mtipreu jefcttfaife 
warren 6id (14 it>rc ffric fl 5fd;iffc entfentr fatten, an 
plover ©4% bum unb c$ tvfirbc bm gciitbm 
NM luerbflt m gu rac^n, *as ft j c g t n*£t ret«f>- 
fct Wtyje tmf>inbent fonnen. SI6cr nod; Baton 
tefc .bm Scrtrcrcr jener .frfinbeit m$t unlet una, 
Mc tins <Srf,un unb mfcit MtQw&n fur Waubm 
«nb Wecf)tj mfjft tcr grnn^Ufdje (Sonfuf, knit «t 
fold;em tfl SKorcnlput enwmiii nfe il)n bic SImcri* 
tout nidjt ranger nncrraniitrn, roirb or cS bulbrjf, 
bnp man bm bod) nun cfninal von bcr fleuigin urn 
rfQfidjnctcn Goniraft mil Siljjcn trill?" 

^ ^'cfminfe'01,inbcrn?"fa 9 tcfld;f^uffcnb$a^ 
fa*. — ,Mt tin pant ftrbciutartat iff nidjrs abgc* 
mm&f, hjenn bcr &anati6imt6 rrfl cinniaC in ea)u|j, 
bergafc gpfomn.cn. Sic Wffftonairc (jaOcn b« to« 
tatc, Sfomtf, "j^nmi, Scrafc unb mic fie §cf$cttj 
•ft 3e(jo»nf) ouf Dm 9t»p m u>crfm bic 9forr«i fcrfj 

N m mrfji ten funb, fl( n SMummfamurf batfn ix* m 3 „ 
271 Minb in'3 gcucr fclbfl bcr Scfu'ifc, unb njenn bad 
SBblf nur fdjrcten unb fcon grciljril Ijorl, bann fcrufft 
cQ mid) feincn <Hjo-r ijinein, moflc bie golgc fcin 
mic Tie woUc. 3tf> Ijabc grofjc Sup bcr QScrfammlung 
gar mdjt bcijitrocljnen; roafi fannff Ijctfcn?" 

i ,/SaS fie nad?I)« fflgen rt>ir fallen .une> grfcr)tut 
ilnicn unlet bie Slugrn gu Helen?" ricf Salt rnfdj. 
^^Rcin, fciner barf fcr)(eii »on unS, wenn rait nia)t 
fel&er unfetc <5adje aufgeben wotfen in (Sdjinnpf unb 
Spoil — fciner, unb bort toirb fid) un$ mid) tin 
2Iu3tueg geigen bob ©efnocrpe n^umeuben." 

^S>tm ftinimc id) bei," fngtcUlami crnp — *Utt» 
fcrc Sluf^aoc ifi bem fianb bie greifjeii 51c erJjaltcn, 
bie bcr ^analidinud bcr cincn njic bic ©icr bcr an* 
bcrcn ©cttc fllcid) frfjwcr Oebroljf, mib gcbttSott baji 
unS bad gcitngt; cuicv fpatewn 3cit mag e3 bann 
oprl»ct)flltcn blcttcn uiifcrc buunn ffikria)lnngm ^u 
orbnm, son benen graii^ofcit mie SMffbttahc nfdjtt 
ttt-rftcEjn. Uitfer QJiurf iitj]t in imftm cigenen §nnb 
— wir rootlen e5 nu5 frincr fremben. — <£o jtdgetH 
n>iv bam mm and) nicbt lander, fontml mil 511 incu 
nail §au«, baf iwir UltS borl mil (Sptffj unb Sranf 
fiarfen 311 bcr Snljrt, imb bic morgciibc Sonne grupc 
un$ bic ctflcii auf bem Miinipfpln^/' 

„Rampf?" I<ed)tc$aofAi, mnijrcnb cr feincn fori- 
flcfdjoffcncn^fcii micberfjolte, ben anfceren 311 folgm — «MJJ3S 272 i.ujimi.j,.ui ii ■■ „«fn m»a Stamff mirb a rocrbm, bet mit Sinoni 
«»P«9t .mb «ft 9*« nuffior,. - M) fmK m ° m 
******* **, *«f fit nu « bcm fr j Wm 
flfiuNuftm Self folrfje ffriceT,cr unb §eud,Ier gclvpt* 
ben ftnb. S16tr jum £h,fa mil ben ©riOm - u„. 
f* 1 " »*(!« He uitf foffeit unb b<t* flfffc 
»aifl« tmfcrcr 9%, ....fete Slumm unb 9Mffcn 
u. ? b.mfcrcaa«0«v unb kaOdMyMta aumSroj 
M fQ bribim jrftt genicgen. $fmmrtttiib$«re» 
- Sic Scute fommi Borlrcffiidje ©rfd,icf;tcit eqiMen 
um man („([,! barfi6cr toenit inmt fie [j» r j _ f „blcn 

He m, tie S av - m bm m m bm § 

teifcnb W;ot, « ir,„ M, sni ,„ fcillC)1 jJ6rf)M *J 
unb tRrt, bie Socfcn m .s fcincr Stirn lt ,crfcnb, ill 
ben Ucbrigen in bus fyms. 
1 • : Sic SctfoirnnTHitfl. 

•SBciper 9i<utd) quoit <m$ ben ©djiepfufen bcr 
(Snglifdjen grcgattc „${il6ot" unb tot rafcf) folgcnbe 
bonncrnbe <Hdjfog bcS Sfeftflpft, ber bad (Sd)o grofc 
fmb metre i» ben S&eigcn, grufHe baS goltocnc Sag* 
grftim, bad cbm fcincn rotijgtalljciibcn ($cr)eiii fiber 
bic oplidK, p-afmenbebrcf-tc <B$i&t bet Ski nwrf, unb 
fetnc ©imfjfcn fanbtc fiber bn$ weite 9Hcer. 

d0 n>nr cui rcfowibcS ffiltt bad fid) fccm SBlid 
cntroffte, unb 3lt[)cm unb 8ebcn gcmaim mit bem erften 
Sidjt; im^tintergninfc bie mtib$crrifFenen tfuppen tad 
©tbirgd mit bcr bimffen Wl)n-cmgeriffcncn <Sdjuicr)r — 
miSciuanbcrgctodjim &{& bit ©runh>c|lcn her Serge 
cinft in ifjrcm inncrm Sftatf erbebtat, unb t«t)t« unb 

*trRitftfd Saljitl. |. jg 
^■«SU_ •?-,' m Jshtf: ^.U.IWL'W-"??^ 274 

fmfs m niebcrc fcitoun&ebfdftt ?<mb midftitfrnb, 
flte o& * t>ic fonnige fptcgcf a rattc Sai umfpannnt 
ttoKc mit (ic6mbc.ii 8trm, matjrcnb OR bcm lifer fjtn 
bic m)c(Hch nicbetcn ©c&aubc btyt ftiitfiitycftymirgt 
flanben in $a(mtn* unb Drangenljmii, .nit l } k unb 
J>fle(!icmaUcnmad;|.' flm S m im»6aiim, ber bicbunfef 
9ran 3 cnbc»3mcigc nicbcrfdjuitciie, ncite Surgut bem 
®rbm'dj urn fid, &er ab m minnm, ffiom fdjmm.te 
unb. Fpurte tit Shut, an bent r,cum fcmtUmfanli, unb 
ben vorbrai, Don femaitc u „ b vp fl [ mc cingcfdjlgfjVucu 

■•' fn bcm bif PM SBoinuhfltn bcr 3Db#cn 
fo b.c$t Vff fr«ft wfe $crfm hi finer I>m%6ff»cfcu 
SWufW feflfn, titbrte fin bidder 9Mb &ou S»b. 
frudjt unb Dmngen uift buiUbriityigm W^tcn unb 
brcitbuhtrigcu §i6i6cnd !C|fteccud mil bell mfm 
mnfocKa&nridjcu Stumer. 

Unb nifljt 6bc unb writ lag fend tylm, bcm nmn* 
bcrfajonm fimrbc gcgcmifcr; ncin, fjineer bcm lic&t 
funfefnbra SOaffcrfpirgef, ttn nur l,ie unb ba cin 
nifjig Vor fcincm Sutfer reitenbed ©djfff, obcr ba* 
rafrfje Gante mit bcm 6%nbcn Sfcifen fn'nicr fid; 
imtcrtrmfc brutal jty bfc meitcn ft&aumcHbcn Bttfft 
nut iljrcii ©djmefronen tuib voHcnbcui Swuiec, unb 
umfpemnten fcan bic Heine ffcnf fnfd SRoiuuta, bic 
lurc cul ®n««flb, oon rnbrrncm 33rmb unif^t; in 
bem i;ci-rii(fjcn ft<$mcit (Ktfmtnn)lc0oib lag, tvft»rmb 


Ijinlcr ifjr, nocr) ne&cn bcm nmtcn ^ori^ont bc4 
DtcanS, bic s-adigen fiilm gen'ffcncn tfuppen unb 6pi= 
m Sineofi, mie Stobtfn- empot-jtorrenb obcr Ttefigc 
tfcfltf, in Mmier gcrne fogen, bei ffarer Sufi fftofi 
ben ^ainifngfirtcl jfigmb ber (ic untfefjfog. 

6 Jilt unb regungflioS far) babci bcr 6tmnb, bis 
ju bcm edurg, mit bcm jugtcid) faff fid) bic Sonne 
fiber ben ^almcnftreifeu Ijob — mir Ijie unb ba jefgtc 
fid? cin efnjelnet Snbiancr bee, »ictfcid)t nad) fcincm 
(Sanoc fdjauenb, (angfaiu am Ufcr auf* unb nieber* 
flingjnbcr n>ie nrit cincm 3*"&«f<f)tofl uacr) bcm 
Sd)i$, unb wMjrenb ba« (Sdjo nocr) tn ben femeu 
ScftfucTjtcn brolmte nub grotttc, quoU unb brdngte 
cS fidv orbenrlidj mid ben ^pmifcrn unb §fi(icu vor, 
in binittt gfAnjcnbcr Xxafyt, unb frol)lid)c6 Scben brad; 
fid) bie Safjit in'ft grcic mit cincm Wlal 

(56 ivttr Xng gemorben in ^apeice, unb ein be? 
bcutuhgftMflftt wid;ti(|fr!9?orflCR angebrocfjen fur ben 
ficfucn etrtflt; .p$ gum §cit, ob gum Scib, ttWfi 
fummci t tcba«r.adfr0r;iid)c3nfcf»o(f mit fciitem Uidy 
ten, gliirflirfjen ©inn. 98ic bic fonnigc SCcHc ifjrcr 
93inncnn>affcr ttfebm ftc (cidjt u&cr be$ 8c&cn« Sffefr 
— cin €tam ritttcftc ftc ovfi. wilb unb gcmaltig, cS 
ift «»«)»/ fl&cr mit bci Urfnd;c bie fie geljoben, mit 
bcm Sturm, legtc jicr) «»«) Iciest bcruln'gi bad (Sir* 
mmt, unb firO in bctfc(6cn Stunbe fafl fcijon ben 

18« Jj-uuiuui«HU 276 ©differ nicbecfa)auen in bf c> crifMHrciitc Sicfe, bfo 
often roie itjr §fr^ ba wor irjm (ag,v . 

2Bfc cm 33iencnfdjtt>arm 30a, c6 unb braitgf f g 
bort cine 2BeJIc am Ufcr ijerum, bribe ©cfdifecfjter 
bunt gcmifd)r burdjcincinbcr, unb oft Hang ber fro> 
lidje Snut facfjenber 9Rab4eii{1iintnen fi(6errein After 
bn8 9Brtffcr fcftf* fcid 3U ber ©ieHc, too chvad em, 
fnm in bcr Sai, unb in ber Sfiat fo Writ abfetfs 
ore er cben cmfern burfrc, cin grogcr mcitbaut^ger, 
cntfcJKd) f<0mu(igct unb wetrenmtgenommener 28au% 
RHftap fifl- Slaf fcintm £crf fruit, ctaM* g C * 
fdjmmfiue, ofa vicircidjtmojtcrjncSnijib, mft grell^ 
vo^en ©udjftabcn im gntam gelbc, bcr Same beffef^ 
&cn, tfiiti; <5fo»er, unb won bcr ©affrf femes' S9c- 
fiiljnfegefS mcljtc bic (Sngliftfje giaggc. 

Stuf bem Ouartcvbccf beffciben frmifccn gmri Wan* 
ucr, ficibc in bic gcmSlnilirfjc <5cemannStrad)t, in Mauc 
Sncfat unb ioci(ic.&ofcitgcf{cifccr, eincu Orcitranbincn 
<&tro\)l)ut mk tangent fa>ar$m Snub gcrab auf ben 
£»Pf flCfcfrt. 3>cr rmc'voii tyncn, ber attcrc, war 
bcr CSktpitAin ber tf im, «„*«, bcr fo menia ben <B$& 
tm in mm gan^m m$m «nfc$Tu6f$ n vttiwgam 
fenntc, iuic ber Slnberc bat 3ren. 

liefer [jnttc bno fo.} uimcnnriblicfie rotfjc §aar 
femer SanbdCcuic, abcr in merfnulrbfo ffeme feffe 
Sotfen mr $r flefnotci <tf* gcbrrfjr, imb mid) urn Jtirm 277 unb £>6crtippc jog fid) tijm cin ungeljeuw ftarfec, a&er 
eben fo fc|t wnoorrencr ineinanbergebreitrcr Sari bid 
l)ocfj unttr bie ffa'nm, lidjtbfoucn 3lugcn fu'nauf, bic 
manrfnnal, wemt er fefnen £opf bem neben ifjmStes 
Ijenbcn guraanbtc, mit cmciu cigencn brotten §umor 
biuauS vcrMtytcit. 

9tod) ad)t ober jc^n SRafrofcn ctroa warm ouftt 
ben briben an 5>ccf, unb jwar mil 2Bafdjm beffelbcn 
befdjafu'gt, njoju fie bic DoHen <8fm« au6 ber ftorcn 
giutf) i)erauffd)tt>angcn, unb mil rafcijgejicUcm 9Burf 
Un orciten "Strafjt unter bic ©ben befefligtcn Suffer 
unb (ang6 5>ecf In'n fanbicn. 

2>er (Tapitaiu obcr 9)?a^er bc$ ®a«fif*fangei^ 
SRnc JRaKy, ga(J fur cinen »oi'trcff(id)en iSeemaitn, 
abcr nod) beficren §aiibfcr, unb b-afl Tjagne fcfjnrf^ 
grfdjnittenc ©cR^t, bic IjcttoTaum unflatcn Slugcn, 
bw dfwnm &ftm mtm juflleid; entfcfiioffcntjci! 
mic Sifl unb StuSbaucr. 

Sic 5?ittU (hotter roar crfi gepern In'er^r, angefc 
lia) worn 2B<i((fifd)fang, eigendtdj abcr birrfi ocn 
QSalpnroifo foininenb, cingclaufcn, unb I)at(c ben 
3tcn fle»oi|Terma(3en flffi iPafTagicr, bcr tibrigend audj 
cincn 3iemlid)cu Sljeil fpirituofcr ©ctraiife aid gracfjt 
bci fin) fityrte, iuitgc6rad ( jt. ^Ijciirueifc gefjortc won 
bemfclbcn SIrtifcf, au^ec cincr 9In^n()I 0011 ffaffcrn, 
oon benm nid)t emmal bic 9)?atri>fen wu^tqi rond 
;--"..:-:.«.T^W-.KW7TI3raS5HZ5SS^iBSSCSB! — — mmm 278 279 fcafficftan, aud> cine aiemrirfjc $«wu)ft tm &# 
tain fetter, unb cr ^og c$ bctJijntt oor, bm IffcrWr, 
Iflifmcn £afcn nfc&t M birrff *on twrt gefommen 
tftlUpfc* cancr »fc(^im««0mt§nwri unb 5 u fagft. 
li*m nufmrrffamMt bcr Sterfife&fobtn m f „t 9 cF,cn. 
WicOtdbcftoweniflcr Ijabcn b.'cfe mif ^atytftftaga 
rtrnfatfA cm fcfji ffyirfrt unb a^famt* Singe, bran 
fie mm rcdjt gut baft folajc Bffepp, toernt fie 
<md; gtrate fcin »ftfff$ed ©cfdjnft b<trau« madxit, 
bod; Rets cine pft ,iid,( mifcebcutenbe £ui<mmAt o> 
Mfetft obcr audj vcrbotcuer ®o«rc bei fid) f%cn, 
unb was He cfeit fcfnmiggern f6ttne», nitfo gem 
ucrpowwt. 

Sic »cr6otcnc Sanbung fpiritutfer ©efranfe 
torn 5Mg«# .nit ttngemcimn ednoieiigfeum ocr* 
ftttiibm, benn attf <u?< ben Snfefu fatten btc 3R(fikM 
**• Won 3 cam b.c (8nf8$ru» B bed ©rmuflweftta 
bic [jeifianiflett ©efel* crldfFai, b.Y fie mil grofer 
Ha* aufredX |hB« imb kMffavj mibcrfcto 
Wffl tic SnMmiften Qrtfrbtn fetter mtt fo(d)cr 
Wflprcfld fifyr sitfrifbcn, benn Me @injru()ruhj) bed 
l-ofen ®rrrAiif» fjaitc nur Gfcnb unb UlifrifbCT, 3mtf 
unb afotocrgufen fat bic etnminc gcbmdX fc cap 
fie 9«tt unb miflig, xoa9 rfty imm m gfl|r 

djrc mcificn Sef)rer unb ©cfc$ cbcr in bcr ftitffiftcunfi 
untcrfhi&fcii. , £>ic groniPfcn naijmen c$ nod) am [vufyefien mit 
bcr (Stnfuljumg t>o\\ ©niriluofen, fiber. nur Wenn fie 
son iforcn cigenen <5djiffen gefanbet n>urben, benen 
fie bnburdj genuffcrmafien cin SRanopoI $u ftdjern 
wunfctytm, nber audi l>armatfig Don ben Sc&orfccn 
«6cnofic^t nnirbcn unb nicfjt, oljnc ojfentu'd) bie tin* 
maf bcfteSjcnben ©cfc&f umguftapen, bawibertyanbtln 
burften. 

„Unb 3^t Rib Ijtcrtefaitnt, D'glamtagdn," fagtc 
bcr fountain mblitf), imdjbem « ttofjl cine SBicrtd* 
ftimbe [ang, oljnc cin-lSort 311 fpredjen, baf3 lifer 
burd) fein faitgcfi <£d)ijf£gla6 fdjarf bcobadjtet [jatte, 
„unb gfaubt fefc bap3i)T bic ganjt tabling nad) unb 
nod) (idjer unb otjnc cincn $cnii9 ©tcuer 511 flatten 
ait Sanb wurbet fdniiuggcdt fonnen ?" 

„?8on g Can ben ift ba gar fcinc SScbc, Captain 
dear," Ifldjtf bcr 3re, ^iiicmcr Gutter ©oljn fflttlt 
[»icr j-cbcii ijollbreit SBobcn am Ufer, unb load mcljr 
\% icbcn^ottbrcuSSotjEt imb^odjter, unb bie 9Mab^ 
djen 6efonbcrS, ^alja liefre dinger, fmb rein auf 
mid) Merfcifen. ©ic futjren ?um fdjou einntal in bcr 
gfinjen SBelt ba8 SRcgiment unb bic ju grewnben, baS 
anberc i|l Silled iflciuigfeil unb tfmbcrfpiel.-" 

„Siber n>mn unC bn nur bic jc&i'flm "poliiiftfttn 
^C!hai;i:i|ic f cincn Siriclj buret) bie 9iedjnung Plfl* 
djen/' fagte f^ffd)uttclnb bcr @d)Pttc „3Bic njtS 
ffietsssRmes! 280 

tor nrtc 3nMmcr ^eftem Slbenb ertffftc, fo ro «rcn 
hit mfiWm mmnaixt roieber tie $rrrm ba bni= 
&en, fo gut mf< fru^ec, unb baS witf mir ma> fo 
rcdjt cfnleucljten." 

2B.tr rufiren sjccrorert ntft imfcmn ©cfd)aft uniM 
flnbtrt auSffirje;" lafyc 3fa> „3.un Scufct wcnn bic 
8rmi 3 ofm bnfi £cft in §anbm tytoat, bflrften wfr 
Mifc«n fflranbl? nur gelrofr fetter trinfrn, beim Die 
nriWwn efnefotytHfofl-efyce eigmen ga WfflW p* 
ubcr mi Sanb gftwfett Ija6rn, ba$ fie tic €r«bt ba= 
mft crfaufen fonntcn. Die SKHfllottttfa baflcgen fte 
wn WftaifrMe ©Jrnfc mtffRnfu«r »«fr rrMa 
b.c fefu§r fctta no* fctjmimger mndjen; MS Sto 
mwpimi-flber tfc SPwfff mir flernbe ft, bic Mfie 
twfbm, unb — nw« tooflcii U)ir incijr?'' 

„3Mtr nitfjtd/ romunjeftt bcr @a;orfe, b«$ 
8m,»§r nfcbcrhochb unb fid, n.it eta $rtft *«* 
flnflflttt. ©eficfjt bk§anbc.rci6c..b - „ ra cuer md>, 9 , 

2S?* ~ *4N» "«$ ctma* baar'Sidb - auttf 
©iWcr.fnr unferc fluffigc Sanrc." 

v,3tf; !&% nut 3| r fraBt mf( ban mm %u 

£ * *^W»m oaiHu^- fn 9 ic3im rW. 
tfuitteinb - ,,„} glaubc mirriid? m'cfjt, ba^ c6 hier 
ic 3" cman folrijcn Sludbnicf; m gcm&Klicjfcifcn: 
Fouiinm fam, bio @i» 8 coorencn 311 berairfafffn mirfV 281 lidj @c!b fur tinen fofdjen Slrtifet mi^uiefimj — ja 
roenn e& ©ranto) ro&rc." 

tf 8u»; id) fltfjc bit gicmiicr) fidjer/ fd)mun$dtc 
few ©djottc, „bcnn fin Sijeil bcr afioffen ifi fe^c S3c- 
fieUung — »on Scmanbcin abcr ben icfy nidjt iicnnm 
barf — unb vcrfauf id} baS aubcrc riid)t fjicr, fo tueip 
id) bap id; attf ben SibfdjU unb 9cat»igator8=3nfeln 
cincn Dortrcff(id>cn 3Karft baffir finbe." 

„3a, fiber, bad ift cm ftylidjcS ©ei'djaft," mcinte 
Sim, |id> nut bem 3rf«Kfi "&« bet rcdjtcn §anb burd) 
bad .gafetud) fafjrenb — „bic (Siifjlauber unb gmm 
£i)fm IjaBcn liter betariigen £anbc( tyre eigenen 2In» 
itdjten, unbcfiflcljt foci rincr fol^m @cf(r)id|ie tmmcr 
gleid} rui bic JRaanorfe*). 3ntereflTant ift fo rin @e^ 
fdjaft rooI)I fdjon, aber — vrrbainmt f(ffa()rlid), unb 
bcr Jlw^cn bod) cigcnilid) Jiidjt im 95er(ji\Itnip gum 

„$tun, bad fame attf bic *)3 erfo 11 ati," fagte, mii 
cincin eft»fl* ^mcibcutigcu €eitenblirt auf ben 3ren, 
bcr jc^t aufmcrCfam burd) bae ©lad nad> bec 3nfe( 
I)inii6ctf*au(c, bcr (Sapitain. 3im ticrftanb aber bic ') Sic 9tamw& mi fflorb ciiicii %d)\\{t& ift tai ju^ftflc 
ISnte bcr Otaacn flcnanutcii Guerrf;ol$fr, an toclctyen tie ®« 
gtf befffiiftt find, fflci encuiipiien or. Sun wttttn Die jum 
Sftflttfl Sffi»t|dlb|l an btr Otaancde aufg^oacn. 
«^r wmmmm ■hmrhmpi jBsamasmmm im cmrn* ntrtfffiofc 5tnfi)kfun 9 unb fagte fa^mb, oto 
Kt>o(f> aufgufctjen: 

#3* Mil gcrabc fo fu)!iaj am §a(fe trie bcr bcfle 
mtfat, Ctyfah, unb iebcr^aptauf fern ©tetfjen 
Mm fo gut cr fann, 06'S nun cbcn bcr £0ftu)e lucrtlj 
ifr, obcr tu'c&t" 

»3Mn, 31111311^ fo tw'a gar „j0g <, e iueinr,« ricf 
SKnc Hatty rafd) unto etomS v-ct (cgcn. 

„$ftfe, gnfatflc fid) nfift* totttcSIm, „#im 
©fc ale cb ©k 5 u $aufc tvnren, Captain d«ar - 
*m batpmcn fommm bic ©mote}/ unicrbroa) cr 
fi* pfotjrfcO, bm rcrf;icn Sinn, oljnc bne} iluge bom 
®ia$ su nrlnncn, flfflcn $oint SBcnitfl {Ufelfhltek 
Sorbin i»url«c anrf) cbcn, aerobe, bie ©ptfcc paffi* 
Wttb, cine Heine fffoitc 3.ibiam'fa)cr gal^eugc firfjt, 
far. „<Bet 35M nr. Wac," f»r>r cr aber rebmbfacr 
ttcrtmb fort, afd cr li« boi Snijaft ber flrfnrn »fan/ 
&H MW AM flcnm.fr bctradjlct - „T,cufc 
flcl>t bie ©efrfjirfjrc [d« bo brflb™, fjmic bcfommcn 
mt tm ju fcljm, unb Jc r|H tohr tfrihiptai 
tour W), bc|h> beffer lift, bcim cfnm beffcren 9I6mb 
iinRrdCuofc^jffat ju kflhturw, nwbcu mir mi* ntt$4 
fo fctyt fmbm. iTcin Scufcl ya$t fail' nuf Die an«* 
unb cmgetjeitbrn SSoote, >mb fold ? c 3* mug man 
bcnu^cit." 

5>er detain fj««e bas ©lad hrfebrr gwptnmm 283 unb eiiwn SlugcnbCirf burrfjgcfcljen, bann aber ficfi 
raiebcr aufridjteitb unb cS jufainmenfdjiebfnb Fagte cr, 
mit cfncHi fjatbDcrffcrftcu Sadjefn in bm fclten mtfl 
iljrcr fiape gebrnfljien fnft »fc cEjcrnm 3%*n: 

„%l)t (jabt red)! 3im, ba Tjintcn fdnyimmm bic 
§nupt*©djmifpicur bcr ijeutigm Jtomobic — brci 
Sanoc8«ott@crjhjai'5r6rfc, <8ott vr>ci|i wo fie aCcfyer* 
fommm. 3>ic gcicrlid)fct'I wirb mm roofjf and) bafb 
uVenSInfangnelmten, unb id) gfaubc ie cfjer tuir r)in* 
ftftajQClfc; betfo beffer. Qa, bci ©otr," umerbwd) cr 
fid) putylid), alfl cr ftd} gufattig nadf) belt firiegfe 
frfjiffen Imtgewanbt 6att* unb bcutelc mit bem 2lrm 
fcinuber — w bo« gcbtMeSnftitifdjc^attonaljlagfle!" 
Unb in bcr 3^a( fiicg in bicfem 9iwgcnblicf bic rotfjc 
giagflc mit bfln mdpen 6fmt nuf tcr ©iglif^eii 
Srcgatk an bcr ©affel bed ^5cfol)nfcgc(S auf. „3Ba6 
bic ?cutc bodj fur ©treidje madjen," bruimiiic bcr 9UtC 
bflbci — , ; a6cr memer fOfotttt Bofyx uiiiptc fid; fcljr 
irrcn / \i>cnn (ic nfd)t tjcute b<t briiben Unl;ci( an* 
ridjtcn." 

„3>cfto beffer, Captain dear," ricf 3im, fid) scr^ 
gnfigt bic §5nbc reibenb, „bcjlo beffer; fi'mar mir tin 
Joaljrcd ©aubiuin, kocnn id) crfeben fonntc bap fid) 
bie beibcit (irbfctnbc, Srflnjofm unb Snglanbcr, miV 
bcr ctnmni bcim RoUtx Mcgtat) fffll libcrbicd laHgc 
genug Sriefcen geivcfm. SIbcr engefl giiBruwffrr sum . .,v :-;?■;.£- V/;.--*i^.-«i.-.---n . '■'.■>.-■— u»A,WAHUaWS Bs*mmmmmmm *■*»■* 284 ffltoncinwirm tjfoten fie %\tt t unb bit Gomttc fjiefte 
an* mit bcr gttgaltt nicfjt fongc genua *u0, ben 
<5png mtereffant «1 madjen." 

„<5o tofit tm'6cn fic'3 nidjt," f ag tc fopffrtjuttcnb 
bit Gapitam - „bcr grange ifr p Hug -fid) I>(cr 
mit cincr fof^cs 3rrg A »e in cmcit ttafrrftaft »cisn»i* 
fcftm flnmpf angumflcn. Stein, e3 fommt jffit SJtTed 
bfltauf an w bad 6*iff (jcipt, bafi juerp in ben 
fcafen tfnfrgelt, unb bic B"ten Scute f)fcr fptclcn rofcfc 
lid, imr cine 2ht $aat obcr Unpaar, init fyrrm gm 
$cn Snub gum (gfofag. 

„&uj, to ©png ifr bcr," lacfjtc far 3rc, „ba(j 
tit, bit bmtSmfnn fletlm, mdjt cinmai mitfpielen — 
Me nber bie 9<id;IS 3.1 mtiercn I)„bcn, bic Wffionairc, 
tnimpfen auS." 

•©» 3cft bap twit IjinMetfaljrcn," fate 2Jfoc 
JWty— iftdAVsni - damn iiSOrSmfdint, 36* 
ftnrimnt fa fja.tc bad £crf, a(d ob 3$r bic 9?agcf 
rjcMudsocidjcn woDtftj mem $o t nicber, unb m'crc 
W» (Sua) t,mcm. Unb £u Sob/' mmtM* cr fid) nn 
rfnen bcr Seme, bat 3"»nucnna>in, bcr cine gc-nnffc 
Stotorfcat cm Sort audubtc mam bic Gflfafet an 
Srtitb mm, „Pflffc mir cin 93idd)cn auf, unb »«m 
re flin Ufcr ©faiibal jjcScn unb diner Don unfercu 
fiar&apfflcn 9rad,bnm »iclfeid)t 3 mci g t fcin fotttc bic 
fltyw SU ftrffltn - «Du fennft ja bag 3eidjc3i — f» 285 

auf mit ©lercni 9lnfer, unb feljt ni bag 3l)r aufier 
Sdjuljunie fommt, benn wrir braiidjen miferc £6Ijcr 
notl;nmtpigcr. — Sfber bid baf)in bin id) mid) cmf 
(cben JjfnU nu'eber gurtuf." 

H Unb foU bic Blaggc wrfjen Weibtn, (savitain?" 
frog bcr mit SSob angcrcbelc. 

t9iac 3Mi? ftonb fd)on auf bcr ©u)aiuf fabung, 
unb roar {fan im33cgriff in bad Soot Ijiiiafyuflcfgcn. 
(Sr fclicfc (Mm, unb fefjaute cincn SUiQcuMicf n>ic ufts 
fcfyfujjig naa) ban buntcn, flaltcrnbcn Su* fn'nauf. 

,,6'toat prttrioiifdjcr," fagtc cr cnblidj, bic<3ht> 
flcnfaraticn Ijod} Ijinaufgcjogcu, „a6cv potitifd; ift'S 
itidjt. — ©ic fffnnen dimta fvcilicr> 9(id;tfl an^aben — 
Sid) UNttr" f c l*' c cr bnim to* ') ni 3 11 — »prr SBinb 
fdjirtjjt bad 2nd) bod; ma «i Sd)nnbcn — njenn >uic 
an Sanb finb nimm ben happen l>evunter3" unfa mit 
bicfer !)5d)ft uneijrerbictigen 5Scinerfu]ig bcr cigcneit 
9jationalflnf|gc fprang cr, »on ban 3rcn gcfolgt, in 
Fcin ^oot, bad fie balb init hiiftigcn iRuberfdjlagcit 
t>li$c$fd;nclE fiber bad SBnffcr beni gar nidjt fo fcr^ 
mil Ufcr jufu^rtcn. 

S^icz abcr mimmelte unb fdjrofirmtt cd inbrp »oa 
9Kcnfa)cn unb ten <5tranb ijiiumtcr fd)tcu bcr Jpaimt* 
W i u flrfJH* wo aud) roirf(id) an bci.i fogenanntcu 
s -par^, intern Stjcif ber 5l»pc wo bcr fionigin $aud -. j.^--- ,>.,7.v.v:v.- EZD =ra»5HS55BBBWB!fflE!fflHHilWH 286 ftonb, ber fur tyntft toffiminlc $crfaimnfun«*orr bcS 

StfcO lag, nxnn tyrr iifterfjaupt cut Sep aefcfcrf 
wurb*. 

@foc 6unic WMNnf4i»v brniiotc fid) am Ufcr 
f)i» unb an bar ffitcfre iwrufrcr, fcmn ©forfe in ciitein, 
9M nu« fi cfri)nitemcn Winin^cn £>r<iiig«ifoifa ()mg. 
®d warm bfitymbr, OeOJI^e ©epafim, mit tiefbimf. 
(m unb bod) fo fdjujornicrifrfjcn Slugcn, unb jartg* 
Mwtocnm, rcjigm Sipp™, oft mft Caum gcbrftuntcin 
SUM, tmter bem baa feme Kcbltyrgrwt&cn, menu 
03 «Bnngnt unb SRacfcn tUcrgofj, f* flat mit ki bcr 
Wdpai $nut fafi |w9Mfmb unb ben tlppfgw go* 
men ciitcu unmMidjcn W% t»r(fefjm fiattc, wart 
*« nicfjt cfrcn burd) bad fonft fo tocfigc {#( f uf j afa, 
flcfrf;nii(cnc $ rtfl r unb ba* mffeuiid)fte 9)Jobeir cinrf 
SraucnfnucS, ba« je bic frcic ©ririi tine* fdlonm 
CAM mWfrmbctte, rmpcfft juartar. @s mar bic 
frommc (£d)a.ar bcr SaFjin'eriimen, bic firfj gurSPro-- 
tcffnntifcOcn ifu-cf;c befannten, w\b mit ben alien fflor* 
urtljeilcit and) ifjr Sotfmfjaar uupmftn nui^ot, afs 
MM unb funbijj. Unb n>eobai6Y — tf fjaftc ©fa* 
1MB getwgen cinf* im Ijcibnifcfjcn £cm a , «nb bic 
tOttMQm JKnbw jciiri tatOfrn $immt(6fttia)c0 
MmtttOl «fl jf{t mt ir.«4 gem mii ben fnoepen* 
bfli Sliitfjcn. Slber fori mit btm irbifcfjcn £<mti 
mE ©on mm mlltc, burftc fe(n &** nidjt an 2S7 bicdrbc unb ifjren <3tfjmurf fjangen — fort -mit bem 
Joaar bad funbigc Gflcffctt mvetfle unb bcr fficrfufj* 
nmg bmSBcfl nut bafmtc gum Wanfcnbm §a^eu — 
fort mil bem buftiam ton^ barin unb ben mfym* 
ben ©ilbofafctn bcr Sltroioroot — cinm nnpanbigen 
rf)rifilirf)m §ut mit djrijtlidjcr gorm auf bemtfopf, 
unb bkftn gef^oren baiunter, unb ba@ ffinbige «£itra 
imtfjte brtnn fa)on fetter bem ©ajopfe fofgm. 

Sffiie fie fo ctyrbnt bafjiit fdjreitnv bic fonft fo noil* 
ben Sftabdjcn, baS Slugc $iid)tig gefenft, bic fd)n>crc 
©ibcl im 2lrm unb gegen bic ttoile 23ruft geprcfjr, in 
bcr ba6$er$ fo fingftu'd) ffopfnib fdjfagt — bcr§ut 
uerbirgt bic 3"flf/ itnb baS lange faltiac ©cioanb 
umljiitft fafl Dottfonunen bic gotten ©cjialtcn, nur 
km §uf — nid;i bnd Sdjonjlt an i()ncn — frci gur 
(Sdjau trflgciib. 

. AYaihine — nans — naha Mai'ru!" rief Da cine 
ntrfifdjc -Sliinmc bicijt uebm bem 3"9» »"b tin rci* 
jenbefi SRfibd^ngcficdt, obcr otjnc ben cnlftcflcnbcn 
§ut, unb bicuoflcn tiumcnbuta)fu)(5)taifii gwftn reilb 
urn bic (jotjc cblc ©tira flattcrnb, frog fid) fjalO ubcr, 
6cm il)ni nna)ftcn ^Oiabdjcn uiUcc ten fd)rcrf(id;cu 
§ut 311 fefjeu, unb bic Qugc jti erfenncn — „naha 
JIaTrc." 

Slbcr bic olfo Slugercbcte, ob fie c3 war obcr uidjr, 
bog ben &&$ nur inctjr jut 6ciic. *£ic fdjaintc jld) nranra; ..... raawaara 268 

**$*# f|Kr ftommrnSratty? - „m>ha Mm're," 
Hang wiebcr unb n»icbcr ber nnfifdje SRuf — 6tft 
2>u'S afti*) obrr md)t? _ fief? frcr 30?a,rc y fty fttr 

unb roenbe 5>cin tf6pfd;cn." 

„2N) — ba nimm ba6!« riff bn pfo&rid) bie 
ftomnw SOtoib, unb ben tfopf fjm.mmcrfcnb itacf) bee 
©uaferfo, fecren fad)enbc Stugeit fiber <wi 9Ja*fjtn 
*>ma>oKcr gitrWiw Sf^m unb fmiWrcn, fdjfug 
Tie mit tor ffnfm fladjen $amV (in ber anberen fried 
ffc bic ffliM>, rfn 3cld}ct fl rr.nbiirf;cr SBera^hntfl, 
ii)re Smbe — „ba nimm bas Shi bofc 9fte*atc unb 
rnO «nicf> jufriebflt — 6rtT; ii&er btc ©efatyerfn." 

„-§nf>(tf}al)<l!" flangtf nbcnwicSiKutron von ben 
Sippcn bcr flnbrrm -■ lr ^ )a{)aha f g^ m<ttt 
urmcS Jtmb, armed jfinb." 

«««p (ie getjn," ftfrfl b<t SWafcc ei'ne %«$6<wfo 
mi, „fop fie gcljii e3 finb mifbe Singer nub taugm 
ma)t gu unC - nmm'S bcr mt*mtt Mi bnfi roir 
M"MT>nm- flf|Vrocr;ot jf* ? r &61V 

„9)toe, SWaifrc, armed 9J?abdjen!'/ tiefa bicfc 
ftcrcn miefcer, 

r/®4* rt btyl after bicecfj»nc {cut, ben fiurjifc 

wifu>crfcub, bap bie fmifchibrn 5luircn ddK bio @fe$> 

— — — ^— _ ___ *' 289 

ncr trafen — „a(6rrncS 3«'9 &fer, fount 3f)r mid) 
nirfjt jufricbtn faffen 6eim ftir&gang ober Oeim uolfat 
3ng — obcr gfaubt f$t bap Sijr'S nad;I)cr woljl 
rotter txclbt a(S id)?" 

„91I) maitai maitai Wltittc," ju6c[tc ba 2Itc=ate 
faut anf — „fo fcfcft 3)u nod; tatter fccm £ut unb 
3)cui £«$ (icgt nidi* 6ci ben $orfcn bafjeim im 58a* 

niincn&fatl?" 

/ ,9Bcnn ftc nuc fo fdjnctf nricber nniriifen wie 
man fie abfdjncibcu faun," jfttttte bad fdjirnc TOfe 
den imb itkWf einen nn*ivrifd)cn miSirauifefoeii 23Iirf 
nndj fijvcni (gdjatteii rjimintcr, abcr fie fat) mir ben 
§ut unb frimticUe argcrlirf) mit bem tfopf. 

JSxm mit bie £aavc w<id)f«t fcfmcib' id) fie 
nidjt nucber ab," "fagtc ein untaxes 5R5bdjen baS 
nc&eu 9HaW«n ging — „fo Inngc fie fnr^ fuib bin 
id) fiomin, unb bann faun einutal eincSliibcrcau hit 
JHcI^t fommen." 

S)rri'rrrrrum — brum, brum, brum Hang ber 
SBirbcl unb Sonj rjeltcr frpi)Jid)« $Tommel|d)faa., 
ba6 Stailoual" unb SieMingtSinftntment bcr 3»f»to* 
ncr, im %ntt unb Sdjfag iijre3 luilbcpcn, abet M\d) 
bcSljafb gelicbtefleit ^aiijcd. 

„§a(i' 9Id)r, OTaire," ricf 91te=<ite an itjrcr ©cite 
|Illtan&mb — „bcr Upepehe: ©(ift'irfn'i CdfiUI, I, in k-pw^s-dsttt '-— — ' fc* 290 

$otdj! 

£otdj roic bcr SrommcT tffoiig 

£clf buret) bie itfflhueir brntig, 

Buffr mir'fl burdj gup unb Jcmc, 
S"rft "u'r'S ini #eqen Ijie 
•fjord;!" 

/,§orcrj!" ritf a6<r SBtec imb ffjrc Slugcit &flj 
(en unb funfcitm in chum roflbcn, fr6l)licE)m §ciur, 
ju htm b«is bicfc Sntfj unter ban 9Irm gar m'tfat fo 
rcdjt pflffen tvofftr. 

8a«i nm bic SBrimbuiig j|gf, 

©cgcn bic ffifffc fdjtngf, . 

#ord>! 

StrGcu bcr Suwawl 3:011 

<8ct$m id} Eummc fdjon 

#W$ ! " 

Unb rii ben Sf,or fte( b,V fifrfge frominc Scf;aav 
iuOctnb cm, unb mil ben Surfjcrn im gfem, toaljrmb 
bic flropen $fttc ben SSinb ftit 3 cai unb <t# unb nit* 
berftfergfli, uvavfen fidj bie toffrn 9tflty«Q, brant bic 
Mmrttn unb fo [rffemfoaffflcf; geficoten Scire inrf 
JH »erff.l)vm|\f) in » Cfra gcfim.gcn fotffen illicit 
29 i roibcrftcfjn 311 fonncn, von beiben ©citra in bcn'ttd^ 
ben Upcpcljc*£aii3 imb fyronflcn, flon ben nid)t fo 
fcieilicf) gcpitKicn jubctnbeit Scfnwftan rcbliri) tmbci 
untcrfiiifji, auf unb at fit bcr cafc^ gc&tfbctcn $8a(j>[ 
ben flppigftcn iljrcc Zanp mifjufuljrcn, fo (nngc tt>«* 
nigftmS bic ttcrfiUjrcrifdjc Sroimncl fctjfug. 

2Bic t>on tcr Samnkl gcf*od;cn frfjien babci bic 
<Srf)aar, imb fcl6ft bic (frufrtftcn imtcr iljtien, bic 
nu'r flnfrerciu Slirf belt often llcbcrgriff gefdjaut unb 
mit fefjnrfcn SBort ffni gcrfigt, fdjwicgttt, faljch fid> 
urn iincf) rct^t^ unb Ante — jogcrtcn noa) imb — 
fyriiitgen mitten (jinciit in ben jubemfceu gjor. 

„*Mi*to*ii<t*re!" 

SBic ban <Srfjw*nimmbcit ba8 2Borr cin ^iat 
mit Sfcicd <Sa*;n>crc ht bic ©licber fdjftigt, unb if)it 
oft yt fcincm SBcrbcrBen fur ben crjicn SUtgcnbluf 
jcber cigenen SBilfcnSTrnfr &CMu6t, fo fdjlitg T>a5 
SBort in bic Diciljcn bcr JSaujcnbcn. 

„.9Bih>ttate! M 

Gmien foment (kitten fie ww in* Stem fjcljaitcn, 
bic fi'i)[)iidj(u jubeinbeit ©mppen, nut t>on ben 3fi* 
gen ijrtitc bet ®#r«f tie 8rcl)lirt;fcit venuifrijt, nub 
ntcfjt !)inmsS faid;tc bad Stage wo bic ©cfafjr lag r 
fonbern mir bei bem ^tartybar woUtc cd ©d;er^ obci* 
©mjr bcr SQarming ftnbrn; bcr nadjfic foment 

flbec fa) on cntfrijieb ben <Sicg gegen bic Srommel — 

JO' ■ -■-■-— -^^--™t._ ... mmBmsBXBS& 292 j" ta-, P "*» ««« to %m 9mm surftc bit 

ecf) fl nr fcer Qronnncn n>icbcr in bm friir)crcn ftillon 
unb extern ©nng tjincin, btc § utc Rcfen nicbcr - 
jejjt ein rrefffidjct <5<£u& bit crrcnfcn gritycnbcit @# 
filter au bcrgcit »or h- fl cnb efnent pnlfcnben IBM, 
Me wrftoiciim 9fefc»urbm fl cmb flW fe un fc m fe 
bcr crnft imb fcicrtfd) wmtberre bic jungc Sector, 
im|$U(% §eud)(ct- mit bem froOFfdjen aRM| tin 
fatt unb ben uim<rfftr%n <£r»p riacr unb foft 
jJWttlgcn Ijerumflcfcgt, bic brcirc ©.rage attfau m 
?nrc* gu, 

**r nidjt Ml t dn ©#% ben frjj fojenb «n 
nctfi,d;e3 IHtfnHD WcuYirfjt crbadjt bic «(»» 
ftent furdjtcn 5 u mm g my , UftC w ^ flni)ffm __ 

bore obm to bent gmtfc ** lm am i n $ m , 

mffen fnHjcrcn aKfffrwwft* unb fe^cn &igHfrf,en 

feoJifuf« $ritd;art> (cm wciteS ©c&m,be mit bquc- 

met (uftfger QScranbat,, (Surovaifcf,™ 3tyfeai, ©Tafc 

fenperu unb motnltycr ftfbfl cfc a»ttci- iuncrcr &* 

TMShinfl) franb'bic fro.nmc <Sdmx bcr MMtatfe 

wr.im.ncrt ~ fie 9flfc, ..irfjt cm rfrtffler fdjf.c M 

Saw lelOcr, trie ** 3<nco, fo f ^ rtr , cll Srft(f Hnb 

Mfftz-totijcr .yuttMnbe ml SBcfrc unb ba0 nn= 

W^ftcSabrffat bn6 jc ein a<?enfd» in foftem obcr 
W«i ffihna, ,*„ @ 9m obcr gj^ . n eM6 obfr 

«««, bci SBinb obct Oirffc, benu ®cE>n, Oieiten 293 obcr "tftiJjren getragen,. bm fd?vDar$cn gnlinberfmt auf 
bem tfopf. 

„<& Ijat tind gefetm!" fiuftertc Glnei bcr SHfe 
rfjest bem anbeten ju — „cr tragi* *' 11 H&** lange6 
©turf SRetaff, ba@ roie peru*) ctuflftefjr, in bcr Xav 
fcr)e, bamit fann cr wort cincr 3»fcE nacfj bcr airtcrcn 
Ijiisubctfclui." 

„Sary $afe fflflt er Sttidjie," fuljtotc bte SJntcrc 
guriuf — r ,unb ganft cr mid) auS," fc^tc fie tro^ig 
^inju — ' „a,cf) id) }U bem anbcrcit^ricfter mitteuj 
unb Sidjt, bort barf id) mtr fo bic $ctate ro(id)fcit 
laffen unb Slumcn ^incinflcdjtcH, unb fominc bod) 
m ben §iinmel bcr SQci^n." 

„2*ic 6rcite 53forte bleiftt l)ir werfdjloffcn, pout 
3)h\bic SRiloitareS nid)t ben (Singeing seigen," roiirntc 
bic @vftc wicber. 

„@i mad/' Iacf)tc bic 3vocite [etfe, «bann biegeix 
inir bit anberen $Qitonarc6 ben Snmbufl auSeiitflm 
bcr — wrnn id) nut ijincinfomntc." 

il>te SKfibdjcn tidjctlcn iufammen untcr iEjrcn. »or- 
gcbeuglen ^aten, abcr gai^ Uife, unb bcr gug fa^ritt 
(aitgfam »orwart5, benit er njud)S mit jebein gufic 
breit SSobcn ben er gcvoann, unb an ban (c^tcu 
„3Jctl)au6" rjattcn fid> il)in atte „©iieber bcr Jtirdje" *) ©ic 3nfciaitff bet ^ut fee neniieii beii &vlb pcru. k— -l.-jujbjo^ jj* "LJJSBH»5BBB! 294 (Curch members) in fcicrftcfjcr ^roccffton unt) wn 
ban (^rwiirbigcn 2)?r. 9?owc gcfiifjrt, migcftrjfoffm. 

(S^nvflrMQc Grffetftcn fdfft im't fljrcn brounm 
©cjidnecn unb torfpeii 3<nfeu, utandjc in$ofcn, cuv 
jclne foga: im gratf unb Scnbentud;, mit bcflc unb 
l>cfh'g fleftarftcm SBmtyemb, bic Seine tattomirt mit 
aura mogtidjen Ijcibmfdjen 3cid)m, imb ben tfupf 
gefa)crcn in d)ripa>r 3>em«t|j. 

&ic(c bnvou, ja bic mciftcn, trugen Siidjer unter 
to SIvnt, unb bcr RilTc fcrnfi bcr in tyrm 9(eir>m 
fjerrfftyc, mit bcr etfjant kton fd>wa W f feftcfen SRa* 
"cm bic |c0< 3» fatten mtbrrfiiea unb u>n 3ug 
^ranging, nuuWc cincn eigmen ttmhberttdjm m* 
brurf auf ben 3ufd)flHcr. 

,^Btt wirb bcun bits: cigmtfidj Grgrabm, 3jm?" 
fajjte 9Dt« Shitty, afe (!e dm ©tranfo inn, in ctma 
f«n$8 ©djritt (Sntfcrmtng *om lifer, ben 3ug in 
ifjrcin Soot &cglcircten - „bnS 8 tf;t („ mcrfwiirbifl 
jctato* ju bci ben Scntcn — mcun in) nid;t tvuptc 
bflfl icf; in Saijiti afire, gfoufrtc id) walnfjaftig, irf; fci 
au3 ffiafcfcn iigcnbwe in 9icsu@iigtanb nngclaufcn." 

,/§att' id) bic »n>t mil bcnfdjaucrIirf)cn.§iV 
tni ba fen uid>* tan*® $„,« M)U bcr 3rC/ ^ 

gtoubt' iays una) - fdjwarj genug (Mjt bcr jropf 
town (MS, nub bunfcl geforcnWi gttyft bind; ben 
0'"«3f»3»Gi afcr fp cmfiljafjt meibcu RMMtftifah 29; rocineit, unb fefld ®an$c lauft bod) nm <$nbc wicber 
barnuf ljinmtf, bn(i fie ben £6(f)fim crfiicfjeii fid) bet 
<5ad)c, bic flc jefrt in bic *3)intc gerftten (ja6cn, mu 
guncfymen, unb naa)fjer cine (Sotlcftc fur SRifftond* 
gwede fammcun." 

9Kuc Matty fd>uttcltc mit bem tfotf. 

„Unb id) gfattM nidjt — ware baS Gnglifdjc 
5tf irgdfrfjiff m'djt ba, ja, abcr bcr gapitairt (jatt ju 
iljucn, obcr wilt wemgftctid nidjt $u bem Sranjmann 
flatten, wad id) t'fjm <iucfj nidjt vcrbcnfcii fcinn, unb 
ba wirb fie bee Sofc tootjl plagen bafi fie ivgciib ei* 
nm gefijeMtm Stitidj anSljcrfcn, &ei bem 'iijncn mfy 
^cc bic 3itf«lnner bic ffnjtanfcn oufl bcr 2lfcl)c Ijolcn 
muffen. 3fl) fenne mcinc finite/' 

Jtktoti frfit nftW ®nPr riefSta 6«j »*'« 
bit ©ffi fjinu&er^ctgcnb, naa) bcr cr ben^opf gufattig 
gciunufct — „ba fonuncn bie Soote 3t)rcr S^ajcfiat, 
mit wefjciibcn gtaQgcn, bie Sal)itifdjc sorn am SSug, 
biirubcr wirb ftdj unfer Sran^ofifrfjer 5Rad)bar unenb= 
(id) frcnen." 

„6o back water, 3h«, bort I)incin in bic fflud)t/' 
ricf DJiac fRoU\), y ,cfi wirt 3«t bag wir iaitben, unb 
uui ben Spap jefet ttOW Ufcr and bdrad)t«t" 

//3d; Ijabc cbcnfafld !Rid)tS ^wtfdjm ben SBwtcn 
3»t fmtjot, @irral)/' brttiitmte bev 3re, unb bem Sc= 
fef}t gctjocfam fcrjop baft Soot glcirlj toarauf cincm nosici <:j 296 

to cinfnd;™ BiiSjeta 8M,»un fl «pK»f K an bent 
« Smrr to Scute ucfcfngte, n><ir,rc„b |M, * Lcibm 
3Kowr m brat ®e t r«i„ a 8o „ Mmf(f;m M 

Oiupacrn rule 3nfufot«»., bic SllTc ben ^6crm XM 
to SBm.JPnrd genamu, m bic gfafe cm gropes 

3* Scute am Ufcr foimicn ate mir f,od.(l fmw, 
N. MM* Mfc* bic Socle rofd, fiber bic gtoc 
B « bar,.,, rd.o„cn unb Q, Scmammng fd, 01l if,re 
mt dn 8 ««ran m (,«. lc , f i )C te gr^tc 3MI to 

££ ' rf, !!* b "" Bl,n ''" 3 "8 Dti bc "' <*■ 
•*fl>«u8 nngcfdirofTen, mil bcmfclucu einlraf. 

®k$Metn fcimrc, obcr Pomar, Waihine fat 
M lfc« gmun, umfio„bc», «„f bevfflcmnbor, i Li 
§mi|cfl, Iftrai foniflrid,™ ©cn, n (,( , ur efi|c L 

fiacre bcS 3Wb.t nut bm ^i^J^^ 

mm b,c Ml fd„cbme„ ©u,WH«flc M Sm.bcS mf. 
bcr Junto umnbcr.idjcn «** bcr ®fo flfD w 

nnberrs bafor j» 6ictcn. 20T @e> tft tvaljr, &ad flUtc^fQ unb bcr trait offcue 
©inn bcr 3nfufancr Jjflttc SBtclc.bcn <£cgmingcn LUV 
fcrcc fdjoncn fflcligtoit fcicfjt jugmtgHcf) gcnwcf)t, imb 
fie mil grtubcii bic Stricter v>on fid) roctfen fajfen, 
fallen fie ubcrbicS m'djt aufi 9i"cigung [cntrm nut 
bc6fja(b fliigcljangcn, luetf cS fljnttt cbcit fawn itjrcit 
fflotrnt fibcrticfert roorbeii; fu entfagten ftc ban, fnV 
Ijcr 311 cincm ftmnfiefyen ©cbrmid) gc-ioorbmcn Slin* 
bedmorb*), cf>c jic felbft fccgriffcn ma3 bits SljriflcH* 
tl)imt cigciitlidj fci, unb iinljmcn bfefed bcfonbcrS bc& 
fealb an, Weil cS ifjnen aid cine Dfefigiou bet Siebe 
Wie bee gricben^ gcfdjilbcrt imirbc, uub fee ifjrcr 
flrifge unb etrcitfgfciicn frfjon fcibcr giHjlia) fait 
WflTfil, 3fl/ bic ipricflcc ciUfaglcn fognc anf niand^fii *> ©.itfiSitrt JfinbcdinotC ftinjit ofecc §itr avd) ffytiw 
met luie c« in SBitllidjttit «ac, Wciliflftcii* fano ?ll£rd ^o^ci 
palt, tort* firfi 1111c irgciib gur Snilfcerung tine* fo tntfr^tidjcii 
a}(tBK((|Cii0 ctuffn Ia$l. Sic 3nfr0l mxta ukmolfcrt (fin 
Utbrlilanb t«n bic Sivilifatinii Jc&t Bcllfotnnun rtbgcl)o[f«i Ijrtt) 
unb bit grant 11 ipurtcn nli tt\. Wl,\\mmi in febet ^iufidtt 
nntttgegttiicte Glcfdjopfe Dflrrt^t.'!, IjaKm nlfu ,mrf) ftinc 
©tiiiimf tci tCW 3T6t(ni Ctr .Rinsrr. 311c ©eridttc, ftibfk tic 
btr SRiffionaicc ftimmcsi ubrigcin' bflrin libcccin, bag .ffintcr 
nut flUitl) nud) ta ffltbtirt, t.ithicbcc wuu bem Salec felbcr 
»b(c (infill ?Intcven, fcttgciicmmen, in fine frfjon tajn brs 
teittte ©nifcc gciuorfcn unb mit (Srtc bttcrft itutttn, rin 
nut cine (jaf&c ^tnnfie altro Stinb wax uollfomnun 
fi^cr unD rour&c nie gelobtef. l^lMUW mm 298 3nfcln juerfl bem gctbrntyum, »fc bcr r>ljc 9$ric[*er 
%ati, ber fdfrer feme ©5$cn t»er6ronntc, Weil cr cm* 
m m He Mefigum ber Sieiajgeficfrer fn i §re» $cf JS 
mi cine flute fef, unb bnS 3?oif gtitfftycr matfjen 
nn'irbe, wcim ce tyr fo( e unb frinm SERid6tAuc6cn, 
fciiwn Jtampfcn nttfaflc. 

SKflrenbieflJ?ifrionflir«ba6eif(frjc)! gebficben, (>afc 
tm lie bicfni nod) widWKfirfen, a firr (ebcm ©utcn 
cmpfAngfic^rn (Stammen imfrr S^rlfif ,,$„,,, oebrn^t 
ttie tf (Sftifiuft IcOrtc, fte mm eni (Begat be m 
&mbe gc.porbcu unb In finer §nnb (ag banuKft bn$ 
©fiuf Don OTflHtnai, torn fcin 6tainm bcr @rbc 
hug bar ©admen bcS @>fm unb ©men jnrijr tint) 
rrnfiigcr Ui fitf; rt fc gcrabe bic Scunner bicfer f$o* 
»rn Sttfefit, aScr pat* bem kvfrfhtyrn ffcm Im fcrc<3 
(Bfaufctnt femftai fie if>vc Socmen unb etm'tfflftf* 
ten, nicr,Wfageiibc gormefit mib (SMufc tmb bic 
n«<W»e 3c(t Won folfic fefon mic feJjr falfrf, fie gc* 
Dnnbcrt unb trie ^rd^ unb ©fofc bcr eigenen 
©emcuibe nur, iiirfjt bem mirKtyw £$rf|latf$ um 
SInfjniiflcr gu gcmiimm, brtarmeSolf bflS fcicr gum 
O|>fttfl«0ffff5cnn»orbtii, rfjera mir degreifen fermfc 
«m wafl eft (^ uocrljaupt \jmMt, in bie ©rnuel 
emcS 9?cfigion8f ricged fcenpirfcttc. 

*ftltm bic &>aiiflclifd)rn Scfjrvr fief) eta an ten 
rcinni unb Oerrlidjcn Jfetfoltfjhcr 2cf>re a eI,aEieu, fo 299 (omtten flmen eintreffcnfce (ESeftcn feinc Scfctjrte mefir 
abtrunnig mndjen; fie fcMUdjtfli fie mir auf bats <5& 
$cntlicf)c jcbcS roaftren ©laubciid pn"t{fmfnl)ren unb 
&tt3nfulflrt« finite getmipt toc$ljiil$ cr feme ©o$m 
Bttftanntt, ^o apcr marten fie bie gormen S"t 
^aiiptfnct)cj cin fiiMfet)c3 unferer norbifdjen #a(tc, 
unftceii fhurcn Sanatidnmd nirijt geworjnted 93olf, 
baS frijoit burd? if lima nric S&obcn von (Sot* fc!6cr 
angciuiefrn tvorbtn gnus nnbetfl jit Ic&en unb $u ben* 
fen, fofftc nidit aKcin fcinc 9tc(tgton Anbcm (bad war 
nioglid) unb bie beffer ©cfhmfcn bewirfrn 6ii(b wfe 
(cidji cS iljncn wurbe griteu Qcijrcn if>r Dljr ju offnen), 
ucin aud) em anbnedSc6cnbffjinn«n; ftefottteituoUs 
fominen anbere 3Kcnfrf)cn merben, SBorte fuigcn bic 
(ie nidjt ucrflanbcn, 2nge Iaiig y finlt iSjrcc Sunjc unb 
Spietc, tfjr ?Intli^ in ben Stou6 tuccfen unb betcn, 
unb tvo fie bid Hfyin bem §imme( frifri) unb frMj* 
lid) in'd SIiicjc j]cblirfr, QUlcin eaifagcn fafi, »afi iljucn 
bic SRatitr in il>rcin rcic^fien Ueberma^ geboten; mit 
cinein 9Bort jenen bnnKcit ©a)roOTmcm unb Itcpf* 
[jangent fllcirt) wcrbcu, bic fel&fr in il>rcm norbifdyrn 
SBatcrlaiib nur tljciliueid SluIjAnflcr finbcn fonnicn, 
unb in <Btxcit unb §aocr leben mit anberen €cflcn. 
SIbcc nod) »»nren fie fclbfi fcatiu niefjt feft gewor- 
ben, ja in UJiclen fogar fd)on SnwifM aufgcfMeflcn, 
ob tl>te nlten ©otlet nidjt mil i&ncn gurnten, unb bet IQK7.H, r^rr---:-", -J_J^.^.'fl^!*"i-i-« 300_ 

neue fcine WMfiWt fie *u ftfe ben,, anfteefenbe 
mm »fit$rfm tmtcri^en unb reutfdje nie 
pounce 0tftfrtflWim ijftttcR gmm-ticn unb etAmmc 

f*** 1 bfl,f " nur &cr 6™n(ofe gutc (Staffer 

bcr 3«fufontt ff(6cr oft 6ru%g ^ ^ nbmft 

-Ott Umrfcn bic ©rmpfm «*» SMfiioiuifre Berfifer, 
Die crncn anbercn ®ott, einen anberm ©rma.cn tafr 
tar, unb maljratb bic (^ancjcfifcOcn W#tt bic R^ 
flcfounncnm a(6 ifinber brf ®«an« unb ©6*cnan, 
UctCC «*•*** »Wlrfl*Hflto« He Sclera, Art, ft, 
>«-. ^Tcrbuistf nid)t gendgten ganger, unb to 
tot Die nrmm ©iigrtorcncn, be»m to«*f.*f» 
&crtc bci ben nrum Sogmcn unb ©cte^en, auf 
ben, &etrctmc„ SCegc ftp,*, _ ^ er flU 
mm ju bem q^ Da, fie M » fl mcrfung jfe 
®mx mmsmmtomwUtn - nam(fr|, S ur§o[rc 
2>«* fort nut «R forrf;n. ftaudflt,, fctoodm* 
£»* fie n.cfjt p n^c mft be Wl >nm fetter IZ 
hum fab, mfl bm c, «* * $fer 5 u eljun hafiat - 
Pe AM »efc unb mait mtcftte ba no** mit 
ffeufen brcrn fdjfogen, MeSKcnM^t m> nut - bas 
mcniflftc and man *«„ ife* W rfan fl eit burn - »r* 
n»nftig gu madjen. 

Jfcwr Kim, 2m Mm* «**, lmb gr ^ e bic 
■■»**• *»• *WMe Sanaa, bcr m \L 301 6feirf)c: Stern im vottjen 3*fo* imb aKc gronbeh 
graven nn't abgc$pgcnm §uien bed £anbc&'&6ufgin. 

Stud) bie (Singc&ormcn folgtm, <mf«in3«d)m 
tijrctS 9J?ifjtortair&, biefcni ©c&rmicr), bic roenigflcnft, 
bic §ilte batten — imb begriffert »icl(cirf)t ba&ci fjcitt* 
juib crftcnSHnl ivcSl;al& fie bic rounberlidjen 5)inger 
cigentfidj trugen. 

$omare crljot fid), banfie mitfccimblidjcm 32u£cn 
unb licii bcnSBtirf ictngc unb forfrfjenb flStt fefc 9R«n# 
fdjenmogen gJcitc,,, bic itjrcn ciitfadun ^alafl tmila« 
gcri tjiclt. Haum n6er §c,gtc fie flclj fo bem ^Bolf, 
bdd in Sicbc unb ©f>rftird)t a,, tl)r l),'ng, bn ricf cm 
nficc 9Ramti fin ^upttlng »o« fEaiamtit, b<r un* 
feen bcr 93cr<tnbd) (tanb: 

,$OmaTt\ imfcrc Iftnigtn, in ore na oe!"*) 

imb aue bcr ©djlag bcS ©cfdiiiijes, bcr bn^ (£d)o 
Wfrftc in ben Scrgcii; ftiptc ben Sttf bie SRcngc unb 
Iniit mic bcr SBranbunfl 5)onncrton flang bftC lir&cube 
SBort: „iit ore na ^e! :t 

Spomarc luolttc rcbeit, fte I)ot> bic §nnb unb 6ff^ 
ncte ben 3flunb, «6cc t>ic ©limine ucrfagtc ujr — fie 
bnrfl tic ©turn in bcr (infcit §anb unb manbtc ben 
^t'opf, il)rc Scwcgunfl s« totrbtrgmj; b« ficC i[)r 551irf 
mif bic Stem ben an iljrcr "Seiic, auf bie febttwjen •) fflKfltjl ©u jeetttet ir-crtcn. imjuujiuJ~U4awi 302 banner ©oitcS, auf bic 'bunibltyenbM Uniform™ 
bcr (Secure; H ub anwiHfnm rafftc fie fid) gufammeii, 
nfdjt fdtoad) a u fdjeincii tor ben grcmbcu. 

girt fa'ftr SBinf ifjrcr § nb ricf ftafata, njmt 
„eprca>r" an tyre Srfte utib mic nog-wr nxmg 
SlugcnMirfm em n>ifbcd Wlen x>on Mpfm Ijcnibcr 
ltnb tjim"ibcn»ogcnb mir frumufa>n Sautcn bic Sufi 
Kfuflt f>a»c, Icgte fid) btr Sarin im Stugm6(irf mib 
w»d>fcftc in SobtcnlMe, bap burnt f unb brofjnenb 
bee fetnflt SBranbung Men rjor&nr » ur bc fi&cr bar 
edjnar, imb Wie dtt Scam f(au fl «u ban fro.n.ne.t 
SBort brd Solfe. 

»•» iff bcr^iiigiiiSGairt!^/' ftoftg brt Me wife 
"ore Sfiimuc Safoia*, „bnS bic Serf) anbnmgm bfe 
fed Sages mit @cki 6cfltanor." 

,,2)0511 flcfirn «»fr unferc »oRc fedpnun^ 
»<i(?ni ba (5fticr KKTWRtaato rofcfj bnSSBort, wU nb 
Mttm b«l rtjnoiirNgcii £>crrcii 9io»wc crfud^n bad 
©c&rt ju fytlren." 

SkXffufgfti miQtt ff)t§nnpt unb lualjrcnb enter 
perltym ©rifle-, in ba- bad Stamen bcr !Wcn 3 c 
Ijovbat Hjar, bfftaifit fcet famine gftum fcin iautcS 

©e&et 

-„$err mcni 0Mb ©cine $anb Iicgt fec-mer auf 
birfcm 25olF, SctneS ami flBnftt i ra f Hrf unb 

NWMtfht (ad gd>ctigtc $nupt, unb unfer g(cf>cn 
303 frcigc jefct auf $u Sir 511 Shiljm unb $rn'6, Setjo&alj, 
bap 5)u ©id) erbavnteii mogeft unferet Slou)." 

„t8i>n liber ban 3Rc«re rjer bro&cte bcm. fricblfcfjcn 
©tranb <$cfal)r, Reiner fiinber frommcr (Sinn, wft 
©u Cljn gnabig gefegt Ijaft in nnfere §anb, roirb gc* 
fitrjrbet buvcf) bev 93ni>tjren SBort unb bic eifemen ©e= 
fdjufce uttfroct $cin&e, unb SDrittfi §afib nur faun 
mid Tcttcn vor DiotI) unb 93cmid)tamg, 3c£)0Baf|!" 

,,U"fcre gembc finb frarf — ir>rcr <ffiaffen Wad)t 
tragi baS Sftccr, unb 9fo'u)t6 f>akn »fr iljnm nitge* 
grnjufejen <i!$ ba6 fromme 3Bort — afd ©tin SBort 
£ctr, rate 2)u c3 tm6 gcgcbcit in bcr Ijciligm 
©djrift — 3cl)o»aI)!" — 

rtSgkr ^>crr ift cm ffialf, tin jaljlrctdjcd QJoIf, 
auf bafi fcin ©ttat}l gotilirfjcr ©crcd)tigEfit flffallen 
mat in fcincr Sltidjt ; b«6 fcincn miiljfcligcn 56cg fcit 
uiigcTanntcn ©encrrttionen, siclfcidjt fcit bcm ©cjjinn- 
tco ^uiHMi&icnfio? Hitter Siwiljfr Slfrfoniniliaigcn in aft 
bcr ginficniijj, in all bf'U ©ranfen fdjrcrflicEjcu 2GaI)nd 
fcinc bunflc Saljn gcfuri)t — cincS SBaluiffl bcr jtrt) 
Ulltcr »crfd)icbcucn 5$crl)almiffcn abcr foufl imincr 
bcrfcl&c $cigtc, unb cincn fo gcnwltJgcn 'Xi>ci( be* 
mcnf(f)(icl}rn ©cfa)lca)i3 umfapt, beffen Dorragcnbe 
3iigc al»«r umncr ben cBtcinpel bc-6 Stuc^d gctrageit, 
in „Unrcinigfcu unb Slut." . — £> ©err — Ijicc — «»«TO<*osnsopi^7S3»Rn5S-_SS"HE? 304 5fff.jp cm .qjrtf, fcj bent frit frtyfrtr Aftrfirr M 
nrnW^t-Opfa gcbrAcfu mutbcn ^ frier jener frrii.be 
SDJiiHtnicnf^oiij .nit @)oj»enbu> unb Srufl ifl 9 cttic^ 

bm, ajhimmmfdjflna *n bic Srtcnbcn nfd;f cinwat 
&fflriffcn unb mir Q ma4)t brit b.mflm ©rip bcr ©ci* 
IW» gu »ttwrftten, eljiie Srop p tog<n, ofjnc Hub 
"lib D|ne met bn$ £cr S fan ©iitfernfcpcn 3.1 rcimV.cn 

i)i>n ber ©fiubf." — 

„3n bicfer riilfc&lidjen 3cit cm Srljiff, weft rarfl 
ma £on>ui fomnn in Oft - M4M gfojfo, 
(w?t -eg ittct cine ^afjentftfie unb fuljrt cine a* 
*Wfe Stywir Don ^ifftgicren atl Sorb, bic cfltcm 
feftai girt tntRi$mitym — unb n> a $ bn0 3icl? -, 
3>ic %id>ici,t ban ©ottcS <Batrrl>u(b ju Drma/n cfr 
ncr mbetbenben SBelt, bag §ei( bene. 3 ll bring™, 
bic bcrei.cn .tub ntonbeu .nib ben nrit ©ftnbfjcit ^ 
fdjfoflflWn fribm ben 3&rg an gcfpi t .i Netted *» 
wbirt. Sic ^rretec, bic MW*fn fltMttf «m5gc* 
flniiflm bicfc Qoftfidjc ^rorlanwiio,, S u vcrfflnbm fob 
PftftftftttR -- fion bcr Si,,* jenrt $ffff(|t«um* 
mtfi bc fl m,i.cu fir ftjrttl SScg bcr ©nabf. 9Hft Sic&e 
«nb 9u.t>finglirf>fcif «, i( )r ^ tato/ mft g^gg 
ouf UtoM «nb Sprung baf,cin., „m ©cfunb, 
Kit unb grebe, unb 9111cm tM bice Sc&cn refin* 
HmAMl macfttii fonnje, cntfagfen fie r.i^io ben. 
KiTen, rcri)ncfcn 5Mc3 nut »m«p, tuo fie bes 5Bor. 
masm 305 
tljcilS tfjeiluaftig werben fomiten. ben §ciln»b jit 
i>rcbigcn bicfen, bem Untergimg gcnjctfjtcu 3nfcfo.?' 
*„6ic ware auf. .■©cfaljr gcfnpt, «uf 5Fot| unb 
^linger, auf fh'mnifcEjc <Scc unb 61utgicrigch geuife, 
mif SBtrfoIgung ber : ©ol>cnyrtcp«:imb iljren .§a(i, 
ouf Minben- 9Bor>n 'inib ■fitte ^xerfcii blinbcren 
SlbcrglmtbenS; unb -Silled Site ()abm fte ecfifgt, mft 
bcr §iHfc fccS §cmn 3ctot£) ba brokn unb. fciner 
SRadjt, unb 3cfuS $l)ripu& frimm cingcborcncn <£omV 
unb bem licili&en ©eifl in all fcincr §crr(itf}feit unb 
uncrfcr;6yf(icf;m ©nabc. 2I6ct — nicfjt gefaft rcmrcrt 
ftc flufbat gcinb- in. Sagcr untcr ben cigiicn SSrft* 
bem — md)t gefaft tarauf bfij; cin cmbercd (Stjrifc 
n.djco Mcifl) fcincSotcn bc3 ^(inc-a unb 2J6crglrtu6ci.e 
fenben ibflrbe in bicSSnfcIlanb, bug frommc SBcrf 311 
Poten, 511 verbcrben. 2[bet ftel), bed §crrcn §nnb 
ifl ftarfauci) iu bcmSdjwartjnt, uub wic bcr 3BCcbfr* 
(tanb ben CDcgcubrurf crl)M)t unb ffflrfer nmdjt, fo Ijtit 
jid> jc^t bafi ganjefdfffl erfjoben toic ein S9bmt> ju 
gcujcn.bap cd @ott vcrc^rt in Reiner §crtli<i)fctt — > 
«.6cl' aurfi mir in Scuicni SGovt, unbvonfid;merfcn 
wil(, wu3 fcii.cn. fianbe uj(c fetnem ©cipe gcffelu 
legeu inocijjc 511 ©cfjmcrj unb St^man)." 

SPomnrc ivcinbte bcu Sopf nnri) bciniRcbner, unb 
bad IBfut frfjojF ijt.ui wotfen 6ir6mcu in ©u'rn unb 
©d>Infc — eSwnr n($ ob jte rcben mottic, obcr nact) 

fflnjiarfn'4 EafrjM, l. 20 - - — ™~*^*-;ca=ii*i«SAK3^3aC5nZ£3T 1 "»" 
306 wenigcntSccunticn.fciiftc ftc joicbcr bit Siugcn su93o* 
och uiib'bcr eiji-iufirbiV aSaim fiifjr fort. ^ ' 
y^^cr.WtHcijrifi fjat ftd; er$obcn wtfcr mid — 
ind;t frcf iirib- offm rt6« ir.it er anf, bem cljrlfdjm 
Sfinb flfflcnufcer bcr rf)ri% geinbj neiu fafau mtb 
rjcim(i<(> fdjiid) >cr fy M mit grcifSitciifdjcniaBort mtb 
Slid, frommc 2I5or(c mif.bm&ppm unb Surg im 
*njm. ;9Bcf 3 c! & c fc ilbcr iini, wc&c »rQe f.&cc 
<*ud) menu 3rjr tl)m taufdjtcr loader dud; wcr* 
$«i)ft mit bcr.SJop^uiiflc — brr gfucfj bltcbe nidjt 
aufl, unb ivad burd) ©otlcd §anb (jeffict in b«n langcn 
Mm ber Sulbffll unb ted Scibcd, ba* m«I)tc bed 
&UfW« §(tnb nieber in cincr fd)mnr 5 m ©hinbe." 

„2>«td ©cbet!" fliifrcrtc cincr femer SfmrdMbcr, 
bam Dk fioniflm fjo6 nriebcr ben #opf unb fcufete 
auf , uu'e von inncrcr aingfr bcFfcmmt 

„3rtVbm ber #crr S)cin @oti, 2>u fotf|t nia)t 
anfcrt ©oitcr Ijaccn ncben .inir" — fuljr <i&ct ber 
<Ucifmdjc -iit voQati (Sifcr unb ^htgeriffen won bem 
Sljcmci fori — „nMjt bunted edjntmwrf, tafen $ki* 
t>cd 3ur, nidjt Iccrc ^oriiKln unb IjoIjicS SBort [inb 
t«5 %iftm Sd^uuf, nit bcnuitrjigcS §cr$ imr unb 
cmfadjcr Sinn .-— /', r 

^ : „2>ad ©ebct/'-.mnDmt bringcubcr btc ©fimmc, 
bfiut miter bem SBoifc and; kotirtc (e(jt umndtc <Stmimc 
imtt, unfcfttff) imtcr ben flcgeniiwtiflcn gmnben, iv on 
307 

bemn wcljrcrr bcr SRomtfdjeA &ii$i ongef)5rtcii> ex* 
fjo6 ftrij eft [fifed ?Jiurren imb mtr w'oIJI btc ©cgcn^ 
mart bef ^onigm^ieEt cine forind'rfje einrebc^uvuff. 
3er fr)rroiirbige2«r. Diotoc Ijieft cirieii STuijciibiirf tin 
imb ftyiufe mit cinein serfinrieii : ©(fjf | U )h §lmmcl> 
bmm n bcr, Stole »ou feineu @cfil()fen fibcrinannt, fagte 
er mit gebfimpfter, cmfangd fount '■WL'fianblic^er, bdeJ) 
nricber n>flrfjfcnbcr/anfd)iuetreubcr ©timrit'e: : ■ •'■ "-:■' 
,>2)cm fcr ber $refd unb bie (Sljre in bcr"£61>e, 
94MMU), ©ein fei bie £err!id;rVit — fdj% unfere 
Sruber in bicfer 3nfehurtt, fdjufcc fcfl§ qflrije '■atjrt* 
(Imtfmin vor ben Scrfudjcn bed ^nbfhljuinS." - 

„®tifo 2>cincn £ci(igrn ©eifr aue'son bo bro&ett 
mif flHc &D(utgerifdjc tffrdjm, unb Vcrcinige ftc 311 
dinem Icbenbigcn ©(au&en." ' : ' •■■ '• 

■ „©icb aUcit Sljrificn, tsor^uglid) abcr ben ^flftorcn 
imb (^fingelifc'en kta$ unb DJtuitj 9?om ju n>iber* 
fire&en unb bad : fl(otrcid?c 9tcid; Scfud (Sfnijmd un* 
fcrc5 §crren unb ©ottcd mif$nr(d)fen> • •' 

^"(tote wfdj, 6ci bem ©eijr ©cmed SWuubcS 
(2. 3()ef|. 11, g.) bie tobtiidjen 3rrtr)fimcr bog $,ibf^ 
rtjuuid; brid) bad 3od), bad' cd nuf bie 9iarfen fo 
Dteicn ^plfcd (jebrueft, unb ffiljrc burd) 5)dncn JRaift 
bieeceren/bie ed obn ^ri|>u« f»n(r cnlfcmcnmodjic 
imb bie un3 njcru) unb t^uer feiii iniiffrii; "jur gfor* 
fcidjcn greifjeit tin ber Winter ©otted — abcr-i-"' -ZiMM?^ —<*. - . — -^^^^"iuwjioxujiieKaarasBfflBaw .J8 

na$(trh ,58viil?fr. font imb rafiij tin — unto SImcn 
ricfmbicllinpc^nbcn, 21 men r)au"tc e«, iufc bnmpfcn 
3>wnjerfl. 3Joit Icifc imb fdjeu- »on ben Sippcn bcr 
%ufcjil).c, ; biG bttfi {(cmc^fiitSiitnbrnnjjtftitilcn, unb 
bcrcn ^firfe an bem ctnfteSJtonn fjmgcn Unccrju 
ffi,ncm.©ott fpmtf; -fur cin frcmbeS 23o(f. <Dic 
grcmbm atict /: benen .bic fanatifcijc $icbtgt,f$pn bid 
$U;fottge ocbauerr, (joUm.iiVfiSttljcin, raufocctcn fia} 
unbjuftcrtcn mitchianba-,— bcr ©ciftfieljc foimtc 
nicjt.roctlcr bcten. ... ■ , ,./ ),. ., 

$omnrc :; 0pg (Id; jc(jt fcife 311 i^rciii gwe^nftcr, 
unb 9toiata : bcn ?Itui (litfftrcdtnb uDcr bad a^olf, , fagtc 
init fciucr foutcn, <jurf) *u ben (SMfermcjfcn ffomnb 
bcutlia) bringenben €>tumuc; ,. 

• : ., /w 3;»jv9S»uimr Bqn£<u)iti wibSmc^ £fiupmnge 
unto 3$0rt,un)> 31>r gremben bic $$t gcgcmvnrtig 
fcib. an .bicfciii Sag, tmb Sfjeif ncljmt. an unferem 
<S(f)itff<t(; bic fffinfflin $pnmrc, Slimatn, n>irb ju 
Gud> fprcdjcii unb m it @udj fprcrfjcit niter bafi @in* 
fltcifen finer frcmbcu tlHaajt in tyre SR«f(tt, baS fo 
nwrm fie f« ; burbclc, »id>t mcfcjttnigin fcin fief mif 
bcin Ztyow £)m% — (Sn^tf ^j| Wad . ^ cutc tocr „, 

Ijflubclt.mfrb,.fd ift tint n>i((j% ©Acftc . ainb Fein 
Oiiujcc. (Sffcr bnfilx o.ber toagegm foflte . bit. ©itfijtl* 
buiig.fcnfcn, afcr.rebft nudj in giiebcn inib Octet su 309 ©olt tap to en h Jjcute Viva)' jbrnt'gc SSortc ae* 
ftrocfyeitnmben fc-dten, fie mifb iirib njei^ 
nmberi, fe'ntn : -fie in ®uit'§tx$ fin'gcrjn, tinb 
bort iitdjt SUrgeriihb 6ofcn ©cifl'cr^eugcn^ 
„&W\tri\ti\U Sccle Sim, waS bieba aft freu$ 
unb queer um bat <Jompa£. gcljn, rfje ft* ben ricft^ 
tigen (Sour6 friesjen/' fagte unfer Alter JBtfoMite, 
Sttnc Stolfy, ju fclncm Sfgreitcv, niit bent cr fid; 
fticintidj'bityt $ur Ecrnntuij, flifbw Scttc <uVr im 
roetrfjer bte 9J?if)ionairt ftaribeh, borgebrangt IjnUc. 
§ier befanbm fid; bic beibeu ana) fnji ^'ntcr bem 
g«it$en roribftajen Zfyil ber SBcifflinmamg, bcr jtd) 
otjiic fruljcrc SJcra&rcbunjj; unb tigmtu'd) nur bcr civ 
flcn frommen 2lbtt)ciiung bcr 9)?nbrf;cn fofgcnb, ' bfl 
^ufninincngcfunbcti mtb fcinen 93fo& befjanptet Ijnttc. 
tt ©ic <Snrt^c mirb (angnjcifig , i ineintc 3iin ga()< 
nmb — „jcfet tocrben lie Qkid) an jii fiugrn fangen, 
unb n>mn mir nidjt \)kr bic (jiibfdje 9?acfjbnrfn;aft 
fjattm — "'• : ' 

„9£ul)e bal — ©titt! — -gebt gricben!" tontc c« 
t>on mclnrn ©eitru, unb OTcr ^opfc roanbtm fid; 
ben beiben ©cetcntcn ju, bic boburdj bic 5lufmccTs 
famfcit bec Sttcnge weft mc(jr owf (itf) gejogen fa^cn; 
<it6 (ic njoljt Dcrinutfyct. Btaiata Oegann tiber in be in* 
fel&en StugcnbEitf wiebcr, unb je^£ gu#is init ffiortcfcH 
ciner (angen 9Jebe ^om«rc3 in ^a^itifdjer ©pradjc, i$g®mBm&£m5T:.: - WiUiwuuux.W4WLUJ! 31,0 f%#.#SPfi# .%e «.cfAWc Mfcon. M#n polity 
fi&fiV®<mb,ta ©Inge ftefrf;n'cb, ,6ci meicbem fie (id) 
.fetter ate wrbnnnt^wi.iijrcm tfonigrrid* Mradtfcn 
inuftc,. unb baf.SBoirtynn aufforbcrtc birfnn3uftonb 
burn) encrgifttjed, afar nudj eimgea -gjaiibctii tin (Snbc 
311 imtdjcil. ;■,,■.-:-, 

.. ©aim wurtoc tin IBricf bed Gitgttftyen 21bniimld 
ttrrfefen, bcr bfc-Sfjcimafjinc bcr Jtcniain von @ng* 
faitb. fur. b/c tfonigin son^afjiti cuidbnuftc*) unb 
Auf,bad. Mfafligc SRurrpit bcr Q3cr|<uinnnmg manbic 
fid) Sintata mm $u bcn.tocifrfjicbcncn^iprtmgen bcr 
nncORcn Si|7t%, ifjrc JDMpinQ 411 Ijoicn. 

„gmmr fpritb $u wad 5pu benfft you bcr ®c= 
fining bcr Singe im Mdy ■- Scr 2lrlteftc Pptt, 
sponwwc fiAgt $idj, ttfflR&McgQiflflc bcifafjaltcn 
n>ic ffc t[t, obcr SMd; bcr iifii«i §mfrj;aft faugni?" 

gamic, fin ©rcid, tattoloirt nod) and bcr £cibcn= 
jcit mtb tuft emein Sffjjft'SWantd putt bc^ famteit 
ffatlund, iw'c i(>u fap alleShibemi trnpt, ftonb, mif 
feiiicn ©ta6 gcilflUt, unb frfjicn bieSlnrebc, alt cnoad 
.&ltytocrj}cuib(fdje4 frijon (atigc evmartet 311 Ijabcn. 
Sl&er bcr Hon fcincr <Su'ininc ffang rant), .wuf) wic *)'©«« wat »i» ®6nwr, im SHAr$ reiifte abrr erft t>ic 
'9Jeii&iiafjmt Tin 3iifdh turd; tic Sr.uijufen in (Snglanb &c= 

lannL.' . ■ .. ' I _311_ 

bad SBort bad cr fpwi4 unb b«8 fatige Wcipc^aar, 
bad cr nfcJjt nbgcidmiitcn fjattc mie vieie.bcr „gfc 

WamSHN";i«rurftDtifcnbflu* ber ©tirn -fagtc cr 
finfter:: - : ■ -*. ■-.. ■' . --*- ,/ ; ; ..... 

„9ifu'afrt Ijrtttc ildjbiegrage foam* ffinncn; er 
n)fip luic ganue fccnfi unb gcbarfjt Ijar fefr ftc Orod 
mm mtf b*n 3nfrin fhirjtm. £Ds grernben (inb 
f)ier $u fcict grrucfen soft »om Ijereiii, unb cd ifi m'cfjt 
war)rfc(;cinlicl) bag id; ifmen icftt- bad 9B«rt reben 
folf tc. 2Bad bcr gernni bnbci fur cin 9?cd)r t)nt uud 
rcflferen 511 moHcn? — ba|Te(bc $ r $t baft/lfy bcr 
-gmi uiinmr, menu cr in unferc Buincnnfff fommt — 
nitr bap ltd) bcr £aiftfri) fdjamt, roam er **n SRen* 
fcl)cn babct cn»f|"d)t wrfrb, unb wicber jtiriirfnctjt — 
unb bcr gcrani nirfjr. Slber cd gicbt vide Slrtcn 
uoit fyffif fcj>te cr rangFamtr t)iiqu unb fcin Slicf 
Wwriftt buffet: ubcr nlic 9Bci^c — w Hk oorfifl)^ 
gcr ~ fcigcr wn'c bic anberc. ganne morfjtc cincn 
SoraKcii&Ioff ltpljmcn unb bic ©infal>rl Dcrfiopfm — 
mtifttt liege fid; leidjt rcine Safjn madjcit.'' 

Jl&fr 2)u ftffjjt toer graflt feme Mebc gnnuc/' 
fagtc 9tai«eo uns^ulMg, „willfl ©u bic ga^nc bef* 
befallen?** 

„3c^ mup(c nirr)t baf bad buntf ^pic^cug bci 
Gut6 bic§auptfadie ifl/' fagtc bcr@rcid murrif^ — 
f/ mcnn'd bemt emmt.! etne fcin nmp, i(i bic [0 gut wic :i .-:. .*. -sjjsuj J.-U1&. 3KCBW 
312 313 icbc -fliibcrc — : n>cdljnl6 n>ccf»fcfn? fl&er£uu mufjtc 
92fcbtS toon fold)Cm ^ant." ; -.. 

• V/Jnmte^imiiit'fllfo fur SHbcIjalttmg'brttSnfl^ 
frfifii Suigge," firt &W 3Wr. 2)nmt3, ©mcr tier 9Ki|% 
(lonauc J»ir 3meo in ba& 9Bort — „Don fofdjem 
njurbigen Stan wnr bacvnicljt unberg $u crnmrtcn;" 

rfteib 2)1! Slomii?" f«(jr ftniato fort. 
f ■ „$alt fin, *|3bmrtrcl" ricf nt«cr inbicfem 2Iugeu* 
Kid 9)fr. iOtorcnfjout bcr Srnn^ofif^c (Sonful, ber bcr 
95crljmtbtun& bto batjiit fdjttjctgcnb ofier wit Irauftr 
©tim gclnufrfrt — ;,b«« itbcrfrfjrntct (Sucre SOtodjr. 
3>cr QScrtrng, bm 2>it fotoofjf, nn'c r.icr Seiner often 
§(iuytlingc untcrfdjric6cn, gic6t 2>ir m'rfjt mct)r brt? 
dM)t Jjfttp cn(fd)i-ibcn,Wfld fdjon entfcfjiVbcn ift. 
£)u ttftbie J?omgin biffcr: Snfeln xmb wirft c$ Mci* 
■ben, Tamift eS nber.mir imtcr grmifvcifl;6 <S&)\% bnfl 
2)it=cin bcffcccfi 93unbm*g bet ate ^cinc ^ricftcr — 
flirblDui) iticfjt raicber gcm$ in iljrc Wlafyt, 3Ju wfir> 
beft eS fidjcrlitf) ju fpftt fccrcucn." 

„£>ir ju'cmt fcinc Srotmng En>,, (Jonfuf fftorcm 
I)i>ut/' fagic nberipomnre fid; \>cn itjrrin 6t£ Cr^ 
bcttb — „ici> mar freimMid; gegen 2?cin Snub go* 
jinni — efl ifi cin marijtigcS Snub unb id) ftrcefte 
bum RiniQc Reiner Snfcl biegctnb cntgegen, n>cif id) 
gfcutbtc buft cr mid) ftdjcr fut)rcn roiivbc in tfictem 
SBirrfdl it no Scib, bad ©ott ubcr mid; r-erljauflt tjrtt. 3l6cr bic £nnb bic mid) ffrfjrcn fofltc- fafie micr) fe 
feft an, bap id) fmri nuffeferic ^ fie trjat 'tnir roer) 
unb id)' will flflcin geFnt k$t mtf mciner ©fl^h/'- 
: • „$fo£6ntf]m fjat frcie 2M)t t)ier, gu t()un imb 
311 laffen uinevilir flcfauV natpii jtyt, af$ bcr grnn= 
#>ftfcbe . (Sonful errwiebf rn rooUtc/ bec Suglif^C'fe 
pitaht ba«t SKJort — ^ ^ejvoungcTic ^ctft>wr)m Gin* 
ben niaV, .unb i^rcrcigenen9luefage imd) ifi ftc ba$u 
fjc^BHnficn, unb jroac in emem 3"ftonb gr^wingm 
njorben*), in bem bic gtau fdjon |ufew fcin foflfc 
vor iebcv Selfifiigung von nti^en ijcr. ©ic IsBcrljflnb* 
(unjj I)ier ubrigenft, fteljt untcr utciitcin 6efonbcreit 
@d?u(j." -* ■ ',' 

„3rt bem 8flU/' cnfgcgneie bcr gnutsofefefve Q.on* 
ful ftuftcr, „!fintt id) 9?fd>t« tfjun <t(« gegen 2l(Ic^ 
feicrlid) priMefUrcn, njii3bicgcfd)lof[ciim^rttragcbc^ 
SmtbcS, ba8 id) t)icr ^u rfprafentiren bic ^Ejrc Ijabc, 
Bcrirjit; ifjun 6ie ninfi.Sic Krnutmortm fonncH." 

(Sim folic SBcr&cugung be§ (SnglantcrO onttvpr- 
tctc iljin, tmbSRainta, ubcr beffen ^ugc cin ■ triura^ji* 
rentes Sodjcln flog y wieberljoltc fcinc gragc an Slonui, 
cincn §tiu^tmig auS tO?at«DnisS8ai. *) *npnmtc etiMttftc aerate in icntr &t\t t of3 fie Su 
*JJctit2(jouatd uiwifjrcUiiIctfAtift Sctrniiglc, ttbt©iiiiiCe iljrc ■--J4^^^I^!=K,.-.JJ^.WS«LJ.J!JlM,fW«)U 314 315 y : <Moimi roar cm fromiiKr&Ijn'ji — bc» gefdjormen 
&M cniW^t.rtrng cr fclncn Stro^uNn ben gefnf, 
wen #anbcn,unt> l^fc-f^on fcit- bcri erilcn 2itv 
foradje, unb o(;ne <mn):nur ben SSfitf nuf.cinm 9J?o. 
incnt ben Htbitcm W m>cnben, jum tfmrarf aufoe; 
Wflur; beffeu Hnre.Suiue nur f ? ic unb ea bur* em* 
jefee. Wcf;te- SBotftit . unterbrotjm imb -bum gcRprc 
mitk; : <Sr -.ttufl meffc £ fc„ unb cine n>dp C 3«cfe r 
»ber btc frftcrcn. abet, uirfjtSbrftowcmgcr ben farai 
«nb. cfn burtM rort, uitb c(6 8 eflrdftt* $«nb; urn 
bro>$afe cfne fcfic fan^c <8mbc unb Heine ficifc 
©teijfrag.ru bort tyndn gcf„„pft ^ cc ^ ^ m 
PAAIAAR gefefjn imbffraibt fctrau gefunben fid) 
**• <u tragui. Ser.tK gweitm Shtiebc ncfgtc cr 
fcfu bentfopf, bami abcr riff cr pfo$[fcf) mfr to 
lev unb frcuW 9 cr etiminc';-. 

B 3efo»ai) fdipwfo ,,•„ * tt $5$e; fria t-ic <s^cc — 

m Ornate ift unferc tfouigin j, tWana oe .. un0 

b« mm* mm t* n«tM#e mrftren-fimciT. 

mifcmn ©imtbm." ; ° / 

■•« J „@efr unferen 3«intffen I>in 5 u 3i omu 'i« ltn* 
Krurarf, ,'[,,, ba £«ti, ber iru't Un 9 rbu(b .bic 3rft <r» 
WWml jtl l)ctfcn fd)(eit, fetter reben gubiirfen— ff frt 
Hltfcrcn Sntmfla, ifagu^ <•« Jap bafi *e*i 
flft $fc imturlirDfic tuifcrai §cr 5 cn m«p unb ioi«> 
^ftttibrtjlngoc frlii, bferotftcgattie mil bcmiwijoi @tern, ; ober beffer nod) biVweife jfriegedfafnie uitfcret 
SKtter!^;^, r t-bf*:,; .-:'': - . » . .>•»•* :-- *a>< 
„2Iomii rebel!" ricf aber ber.:©^recljec ber JP6^ 
uigin, feincn Stab, crfjeOenb, „$ati nwb rebel* menn 
bic;#mugta:kfrer)lt.''. .,; ....;-.*'; . . >. ; /:;.:. 

. „£rttiwirb^ t- riff bcr ilolgc gouptHiifl wife imb 
tr.p(iigcmVDquffenb, afcer cr. t^ang pd) feU'ft, fogar 
nod) cl)c *p<iraitrtd .gmnb. wamenb feme Sdjufter.Jic* 
ntyrtc, unb bic 2lrme fell mif ber 33ruf* gefreujiVbic 
Unletlftiye- jwifd)cn fcic 3atjnc geuiffen, bap bnS ©(ut 
baraiid £urucfn>id), tokb cr flel>n unb frfjautc frailer 
»or fid) lucbtx. \ ./ . - ■ ., ■ ■.■::; 

. „$riebe inei'n ©ruber!" fuljr a&cr 9Iomii freunb* 
lid) unb nut rurji'ger ©h'mmefort — „8riebe fetjUJl* 
fdjcii linfi iunnerbar/abe? mehicr 9J?eiinmg bUib idy 
treii; bic SBrilifdje gfnfi.)e : mufi unferen ^erjen bie 
tljcurrflc fciis, bcint ©ro^Sritannim fanbte und t>\t 
©itel, unb fcamit, glauiV id), l)ab id; 21«cd root)! gc 
fcigt- — ^>icl)fitige ( Sri>rift ill nutcr m\$, ineljr uraii' 
rf;cn nnr nirtjt!" . • ■• .. . t 

„9?ein, mfl)r braudjen wir nidjt — mir Ijaben 
unferc cigeuen ©efcee unb Scorer unb bic DM. — 
bad fleniiflt unfl. — fort init "ber anberen glagge!" 
ftetcn jfi>t Diete aiitere 6tiinmen tin, unb w b<i8,fngt 
derate, bad fagt 2bei — bad fagt 9Janemi!'< rief ed 
tion.brei t>crfd)iebcnen ©citcn in ben Sarin. 1 T , II1. , _1.1. I\ ^-~ - - wwhb mamsmmm _316_ 

"*■> ©icOTifTtonn(rcfcijwicgcn/abfr mit J aufgef)d&enm 
§ftnbcn ftanben jic on unb in $rubcr ftemc^Sliigm 
flffaijte- cine Styranc, ' -'-.-. "viv fcI ; ■ ^w) 1 ., 
: ;! ' : ' - w ©Mt-t>on ®ir 92nnc mflgui toon Sir 3n?ci unb 
&rnte. 3(jv ijnbt t&ucrcn frommcn cfjrijHfcfeeii ©hm 
kmfll)Ml"^Ticr abcr Mmrttfl unb nitftc Wm bori 
6iHtoi b ; ^ftt feib $onmrc8.grcuubc, Unb &cr©nitni 
mill) :(Sud) nuc ftperufc bm SBobm tomjefe Se&t 
•flfta 'fpridjt burttonigm buvd) »iia> 3 u Bfe» «& 
§au»ttfng unb JRidjtcr «t ^ata, abrr SAfaff^o* 
utorrtz-bfr frcicn fffinfgfo son 2al)ili Hub 3meo — 
«nb frafltfc&p tt>rtbaI6 Qaft 3)u pife ■ flf |U«t &ei 
bcii'gfrcim'5 ofsncSBifFcn ©cincr #6iugin, £n .o^tc 
i^r 3U fimbcii n>n« 2)u Ujotfft?^ • / 

Shti wottic fprcd)en, unb feme g«t$c ©cftoit 311, 
fttictoor ninci-cr-SIufregnnG; <& Mt tjciite in mtm 
njcitni 3e»ammiM gc&uHr, brr in m«Ienf$at gaCtm 
mm* frmcJlnfc;i)iitunfCT()ing, in ben &«nuen <i6cr 
tntfl ctymic jmirXroft ber aribtnn ^artfjei, bieolim 
$auvMng*febcrn pofj bcfffligf. 

„Unb Sari &fcit>f bic Sinisvoit ftyufoig?* frug 
t>6I>n ifiT> brr <Spred)cr. - ; . 

- -i^cini ncin, ncin unb abcruwtft ncCn!" ferric 
fl&er j«$fc bet $Mjp ^m.^ling, fceffcu 3orn bic fito 
MtagBUnfetw ^ntir nitf>t id) brautOcju <mm>ortm 
[*!#« i5M fl c ~bort brc mirntt m&bm <Bt\u, 317 &ic. frfnwuften mit bem fiomnun J8{uf. ntogen 2)ir 
OJcbe fleljn, reenn 3>u fo imigierig Jn'ft;'' ■ .;;y;\- . 
„2Bfr? — mer?— wit?" fntflcn bit .SRifJlonairt 
(itterbingft; nftoum, unb *icu!eid)t med) &efrur$t nber 
bm trogigen Son befl einfluprcicfycn unb. inuncriiod; 
gcfitljtlitfjcn banned. ".■ ...:-v..--.\-:-.. :..;. -.-■ 
, ..-,,31)*— unb nod) emmatjaa irfj'S, 31)t!" dff 
rtbce^unemgcfff^tfrt.bcE $Alty>tMtt& je&t Boritcieub 
unb fco« ; red)tcit. nacftcn tatti>wirlcn 9lrm gfgat.ffe 
auflfircffcnb. , :.„Stofl umiatiivUdje ^ttljattnip/' fuljr 
er bairn vttvact rugger, aOcr iminti nod) in oufgc* 
Tcgwir (stiimmtng fori,. „fru3 bjefcfi, San.b in -fcincit 
Snnbcn. (ja(t, tragt jc^t bic <5d)uuv unfcrcS $$ni& 
fva(tefl>.«nb roirb, ®ott feiffifi geffagt, nodj.fpatcc 
fognr bfuti$cgrud)tc tragen. . <Suc^ t>crt>uflt ci'31 9Snn= 
tel timer bem 3ljr (Sua) serfterft.ober toorf oiniM, . wic 
ed'(Sud).l).apr, unb bcn.Sricbfn ©ottefl nufbcnSiplJeit 
finntet 3(>r mit Sucrtr DWc&tt . vwnirtjttnbm SLuty, 
cincm §ci(igqn bic ■tfrieg&feufe i« bit ^anb . : prcffeit 
unb ben 2Burffpccr. 3(jV ^rcbigcr alJdn ■ fcib. c& 
gmjcfm, bie unfer Sanb rcgicrt fcit .(ic ^omiltc bcit 
3mcitcn in fciu hifjlcft ©ri\6 geicg(. 3fjr tydlt ©c^ 
fc^c mifgcfc^iicum . unb burdj bcr §ciupt[ingc SOhinb 
murben fie St>atj 3()t l)nbt . ©trafen oufgefdjtieben, 
unb burd) ber.^Auptlingc §anb ttsutbm, jic SGaln^ 
^cit. 31jr-n>Arrt eft, bic unS bnd ^udj crllnrtcn, ba5 ^l^^nB !=.'. ~ w.va j. , j^ j ^t-:.?i yg y . !* mmm i m Sty M$M\p®tf)xi\Vmmt — mirfaiintat'eSniaU' 
©oil ^uciin^imSDu'nfcfgclafifii uDcr fcui 9fcid>.^^ 
3f;t fjrtbt vfcf ©utc^- gcfTjflji, 30r ^abt bic$<Hcr wr* 
tynbcrr fcafi fle:{tjret(nbcrcrfd;lH 9 «i, 3rjr Ijflbr man* 
d)C6 i>c6cn:9cmtrt y -bmn JDrofi ^itcpcr finb »p» bif* 
fca 3nfc(n »crfd;»nmbm, imb ficfc^lac&tcn fcine Xtyfei: 
mcfjuj after 3(jr Ijnfrt mid) bnS SSertraucn be* ffiortcS 
jit feinm Silrficit unb £miytfingcit urireraraeen, imb 
nmiU bic 93lbci menu man' <£urfj fragt warum. 3|t 
Ijabt unfero ©cl>rfiud;c imb gepe vmiiajtct, unb bic 
93iM fp brr ©rimb mif bcu 3ljrfii# - Sucre ©e* 
fcjjc imb Strafm, frngi nirtn (tafrMtev mi bcr 

' ff a6cr^tf/'-unm6Tnd)il)n [jfcrSIoimiinit from* 
mcmmf^,,ban'f*jrt--'' .. . .;• 

■' : w 3hiric -bort main Sati fpnd>t!" bonncrtc -tym 
abater ^ruwmrg rnrgcflcit unb fein gup ftauipjic 
ben 8etettf bamt icl-Jd), no* turner Spaiife, in bet bns 
8*1* atyrmlue Rincr Hiiiiavoitcn <5tiimnc raufefjie, 
fuljr'er fort — # 3iafl if* gut — boSSud) bcr*Bud>cr 
flr cut fefter ©runb unb 3I)v mfcty barauf 3 u bnueit, 
a&cr (rt|jt; edi:iirf;*bcii9Iifl(tfcmt)i!itcrbcn3r)rfpri»ot 
■^^WkVK Slid jene fmubcii fyxicftit Win 
unfrr 1'ftnb gefommm m, but a) •it^^tfdkwt 
luiirbni non bicfcr : 3iifcf ; — " ,; /•'••''.. ; ;.. ;,- 
-'' 5 »$A#-flt f«(f(g«: unfatacf) [fpi b« Monati 319. 9tot»e mir cincin frommen ©lid nod) .O&rtt unb tfcfen 
©edficr, „bas i(i fa(fa), bemt 2.'afjitig.@cfc&e fpradjm 
attdft iljr Urrl)til.' r : ; ;* ri 1 v-;-. -*,.<■ -:.■..•.--.•?■•;'.•..■.-■. 
w Unbwcr.ga^Mf©cfeg*,'bic fw bamntt Iras 
fen?" Irtdjtc. mil bitterem §o$n unb trojjigem 3prm$* 
bitrf bec §au^t(ma — „3:l)r! — 20cr ; ;b ( eurctc fie 
Dec tfonigin gegcnu&ei? 3l)r ! SBant :t8 unb . fagt 
toictfouignt if* frci — eg if* indjt maty; in (Sumn 
pflf^cH,licgt.ric,.in.(Suercin Sfrfcc liegt ba.« rfiiitati* 
pric SBoif,. bas nut fccS SutfmfS betaf unb.ciiicn 
Stttejta&iffa} bfinb bnljin gufin^en roojjm 3$$ c« 
ttfftolfli. $>t$J duere : Sfugcn .$um -$jmnu( — ©ot? 
tc3 Sol).— I)icr fter) id) unb bcr £err Bivobm-mag 
mid) jlur$m, menn id? ein einjig fa(fa>fi SSorMmr. 
finxdjc, cin cingigc6 2Bort, ba$ mir nicr)t warm unb. 
tual)t.iit,bcr(5ccfc gliiljt, unb memen $ulfcn gicX»cr* 
T;ffe gicbL — 2>ic ©efeje? bit Jpauptd'ngc? nidjt 
Sijr? — YOQ$t cd imb fagt tn« (Sucrcr 5f onigin in'S 
©cfidjt— fngt bad ga'riuc, derate unb Sferf— nic&t 
3t)r? bic ^aupfu'ngc, bfl5 93»[f fi'ifjrcit c3 au«;3f)r 
abcr, mil bcr ©ibrfin bcr '§<axh ftcljt'3i>r bafjintcr, 
unb @ucr9iuf ift eg-^ ^cimlidj obcVfaut — ba- 
fie trcibt.".. v -w c . ..- :. .. i ;- '•••'.' 

„W[riji nia StoHnger, Sati oon ^JrtjJOWi;: fonbern 
ate 5Borgcrufentr|6tI(i ©u Mcbf ffcljn© cincr'gurfliii!^ 
vicf abcri^tBiaintii, bcr uu't cinein kiffiiSInfiug^on 
www=nsp„,« i, -u^^u^msmmimmM 320; 6rf)nbcnfr«il)e;bcS . ^cmpttfiigd sftajtn .nuf Scute Ijattc: 
mtdftromen fc$n, bit il)nv bid : bnJ)m t>tel 311 in&gtfg 
gef^imen cS mid) mir fur inSgKdj }.{»] ljaftert$ nber 
buvtfontgiitimmftc f-juft .or.imujrc gefuncfjen. - • , 

'f£ffl TOenn'*P6m s irc bfivii' mit Sffiif ten btfiib iff," 
ricf 4W $&ijftl% tro^jiv'^iiagSbrumfciit; mod 
hmimerte niid).! 60 ' tifmm- b'cmi- <Dciitc 5(nm>ort: 
SSScif : knf ! btc<S6funa linfftn SBiWit miUcitgeraitid 
fccitcft'fi&erdiffciiMPbto^ie fic Ijerbeigefirljrt'— ben 
^iffionnircitl id'ou benm abcr iiii ©tier) 'gefnffcn> 
benri |ee leitgnctcu bei bem ?wi(ci)itfcn ber JH6mifd)m 
^Jirfcflcc mitfj'mir ira niinbej>cit-6f(^c(tif)t gciwsfm-ju 
fcin>ilnt> vbii bent grrticfcit- Ocbran^ I, Jn' in iljmfclber 
i>icu*fffl>' chip cine 6nt(jc' fcljenb in • fcfnwrercr 3eit 
gen.cn "fo(rfjc : '-(jcimfic&'c gfinb'e, fdjricfe I* incineit 
Mflrabn unter bad^icr— .f»ifl<Dii jufviebm nun?" 

; ^^itb^uUtami?" ; '■'' 

.„%ati hat bra ©nmb gcumint/ cntgegncte ber 
attgcnicui gcticbte ^ttyev, inib einjclnc ©timmen bed 
SeifaUd nnirbcn frf)ud)jcrit taut. 
.[ .. Unb $artttta : ? unb jjjitajf? '. ._ .', '*'.-■ 

„Tlniint unb Zati Ijatten untcrfdjvicl'cn;" naljm 
Ijicr focr oorjidjtiflc '^arftilft bnd 2fcort, „n>ir Ijicltm'd 
ittyt bei'TOje m««> : bn laitg barufcci: nad^ubenfen; 
Utflint benft nllciu fur Side." ; 
,Wnb Mafgt£UotiebenfaffSbiefen@runb?" frug 
nodj eimnfll bet @pr*djcr. 

: „3c(i fytbe nidjt nottjig Slnbere borjufc^ieben, * 
brummte ber §auvt(ing — „ mil id) ed fur bag Sefle 
beS Sanbcd ijieft iljaHdj'd, unb weit mir bad SBoIf 
me§r am ^cr^cn licgt afe bit #tr<r)e — cd inag cin 
Setter fein, nfcer 'd ift nmljr. * 

„2)a crljob fidj iponinrc felbcr, tljr Slntiifc von 
leifem JRotfj ufccrf;aud)t, ber ben lltbtn 3"9C" dnm 
ni>d) Wei (jofjercn ERci^ toer(iel), unb mit ber OJedjtcn 
fid) auf ben (£tul)f pu&cnl> <mf ban fte gefeffen, fagre 
f« leife, unb butty inlt bm n>cid)enXonen bid ju ben 
mtferntcpen biingenb, bic in teuU ynb ntfjemfofrr 
©pannung iljrcn UBorten fjordjten. 

„Unb n>unfcr)l 3I)r, §aupllinge mcincS Sanbed, 
bit §u(fc, ben ©c^u^ ber $crnuie?" 

Jttk, ncin, &(lm etvigen ©o«! ncin!" ricfen 
bic ^auptlingc, Xati unb §i(oti «mber6^)i^e, burdj* 
cinflnber. 

„2Ba« braut^cu n>ir ben Sremben?" fii^rSati fcrt, 

ten rocften Mantel vonfcinemSlrm^uriicffd^cubernb, 

„uufere Saumc finb frudjJrcicf;, unfete ClueUen fiip, 

unb fomen loir 3U ifyn juerft, ^rung ju^olenauf 

ber JRcife, ober crjn und? Srcnnc Xaiid §anb com 

SRmnpf wenn fie fid) j< aud[h-C(fcit fdflte eineh 8rcra= 
Oetuarf«'* so bin. 1. ( gj KxvxzB&smssrgBSBrmgS* 322 323 fo fongc cc (id) foi-eig* ben urn #utfe an$urufeir 
iwn Sanbc fjelfeit barf.* 

„3frin, n>ir wottcn feme £ulfc wn gremben* 
nrieberjuftt .normals ^itoii, v a6er lap fount mid) 
3)dnc*prfc^er ju bem ■ pc^w wa$ -ftc finb — bic Se# 
rttunfcrer.tfinbcr, unfen* ffiotfed. 91(6 9iid)tcr nber 
unwe^en nn'r fie m'djt — ftc Crimen unfcr&mb m'ct)r, 
nfcfjt jinfere Bitten, unferc SBeMtrfhffft - f tc imncit 
nur @ottc0 SSSort — la)} fte bad tym, unb wiv 
nwUm iljiicn folgcn unb fie cfjren." 

£>ic juugctfomgin minftc, [cirfjr banffttb mit bcr. 
•gmub, unb JKrttflta, toiler bag SBort erflmfenb, Mr 
fort: 

„@o mefbc icf) Ghu$ benu, 3§r $iiupttingc unb 
<Singc6orcnc ber^nfer, (Sud; grcmbcit unb ©ciftltdjeu; 
bic 3(>v 2lntljcir an und mtb nnferem Gmibc ncljmt, 
bog e<3 bcr tfontgiit QBunftf) unb ffifflfe ift mit alien 
frtmbni WahVucn unb gifirjtcn auf fTCHiibfcf;rtfffid>cm 
Sup JU ffe^tft unb jm Mclfcen; fotrtc fie nber je bic" 
fillip irgmb ehur Nation bcWnngcu muffen — m* 
©ott t>crl>utcn moge — fo fci ba$ 2mtb fehvantere* 
ale ©r*S#ritannfot, unb Rurbe fie, oon HefteSmifrc 
fotftc ttjr <£rfc unb iljrcS ©tm @ffc £$u$ er&ittcn, 
gut fp&tcpcn fcrnftcn Generation Ijiimb. 3l)r grower 
SunbcSgmoffc (ft Gngfanb; »on bort Ijat ftc iljre 
Scljrcr, iljre (Swifcfatton, i7;rc ©cfefct unb Religion 
crtjaltcn, Hub-fit nuU Fcincn anbero Stanbcflgenoffen 
a[8 bm:58ritm,": . * 

w <£ngfonfc gat unObie 33f6ct gcbmdjt!" rief cftt 
XfjciT bcr fiauptffiifjc burdjeinanber— w ce fjnt imS 
ben ^eifanb fennm getefnt." 

„Unb tfranffjeiten, tic unSiaS gtcifcf) Don bcu 
&tt0<$m: faufen madjen, ■ nurrfdjte Zati $mifd)en ben 
3<n)nm — „mcincto><gcittterfa)reibr @ut£) bctn Scufcl." 

„(Shgfonb ift unfct^eil, unfcr@tot$ — (Snglanb 
ifi uttftt Sinter in bet 9cot(j unb im <SturnU" rief 
totcber cm Sljcil bcr Cfecrcn, unb tec (Sngltftc (£«; 
pitaiii ncigtc fid) banfenb bem feuntcn (Xfjor, in SDt* 
crfennung bicfer grctmb[id)feit; Sati a&cr nnljm Ula^ 
mig Sfrm unb vuolftc ifju fort aud bem ©cbrdngc 
^icljm. 

„9Bartc nod)," fngtc Utaini, „ctft fommt nod) fin 
©cbet von @incm bcr frommen banner," unb bem 
fdjon gcgcbcncn 3«rf)fn gc^orcftcnb, bcruljigtc fid) 
luicber bad madjfenbe ^obeit bcr Sttenflc, abcr Sati 
i'fjuttclte argcrlid) mit bem Stipf mtb fagfe, ben 
grcunb mit fid) fortiieljcnb : 

„@o dig fie Men unb fhtgen, unb mcinciivcgcn — 
iiber id) H>itt mid) nidjt argcrn fiber bad f^wnrjc 
®olf; fort, fort mit ben ftlbcrncii unb quali'nben ©c>- 
bnnfcii, bic mit iiiri)t 9iu(jc nod) griebeii (affen. 5)nfi 
95oif ift Dlinto, unb in (ottan Slbcrglauto, nut bem 

21" ■ is i 


ifclfi I 1 11 

81-1 ^ 


UWWJKSHB z*zm 324 cd fid) -jcfct gembe fo mif bic i(>m um>erflanb£ic$cn 
©agm pfiqt; roic efl friifjcr son ben SBunbcrn £>ro$ 
unb bee anbem: ©otter trnumte, la$t c3. fidj Don 
3efctm.bie£finbc binben, bee im (Stanbe if* if>m ben 
©djteier fiber bieSIugen 311 roerfen. Sort, wieber 
ftfnm in'e Jreic;, bie Jftntibft itf and imb bie 
ftytoaqcn 2lrcoi$ Ijtrten ir)re 6ad;c gut gentry." 
Unb frflcrffit) ben SJtontel urn fid) Ijer $ieljent, 
ol)nc ben Slid guru^uiverfen., f^ritt cr bie ©rrapc 
fcntlang bic T;tnem in bie <Stabr ffiljrk R; Diinf MM Ser&*r .-. Srnbtl in Unrjtfl. •WMMPMBIMI 
Cflift 


Soman aus bcr @ubfee. 
V Si "1 

kg i-^v'ae ^^j-a i »jv>j- jji t . r w. n — - UBX- .•■■'-'■ :.-"" ' . •- - 'I .' •■- -, • .1. - . . mr : yv: ,:■ • / 


I ' S.\. - : .v' 
ten /riciridj <0ec{loditr. 


3tuei(cc 3knh. Hermann Soflnsoble, SuMyf) (Saccincr, 

i.^'cv:--. r;r-:'iL.-:i .;:if-(img. Smflatie'fdje ©cH.-ffludife(inDliing. 

J653. I MRUas^W.'^rr.rTrm '■! . -:•■ •f~ 
3n$att befi atoeiten SanbeS. 1. ©ie 9Knb$cn won Xatfti unb fcieattcn fflt- 

fannfcn . - j 

2. ©obit unb ffitnfi ......... 31 

3. Sec IBffudj — Slumama . 67 

4. Die affiffxonaire 90 

5. ©it jtduigin Stontare . . , j21 

6. (Sin 93aT( in $apeiec j(j7 

7. Itntmocgd 235 

8. <D2utten$en $«fd §Die| 254 


(fir ^.--- I ™T-^ i U...U.U ; :».^Jill,. U ,^ 1 iJ„U, ; .,_|l u ll J l!lH ' """ 
I 
\ Cnpitel 1 Cie 2Jtdb<fjcrt turn £cu)ifi unb btc attcn SSeEarmten. 

Sa3 ©ebct itmr aud, bnd faute fcictfidje Stincn 
fdjvwll butd) tie SBftsfel ber -^almcii n<td> Sec jit, 
fid) braufjen init bcr SBrnnbimg Stoflcn $u nufdjen. 
Wit bem ?lmen nfcer fdjicn eS audj, Aid ob ttcr^mu 
bcr gcbrod)en \mxt, bcr ben leidjteit frof)lidjcn £iim 
ber 3nfu((incr &u> baljin fo mafnmrbig unb aitfitrs 
gewofjnltd) jcfl im 3«um gcfjuitcrt, unb ttu'c benn 
aurf) ber (Jhtgebornc nie fo vedjt iicf ben drnfl cincr 
feicrlidjcn Stunbe fiiljlt, forcing er im 9fu jurfid in 
feiit aUtaglid) Sebcrn. 

„§fer^cr OTrtTtc, fjicrljer unb fort mit un6" Hang 
bcr frofolidjc Snut — „fomin Tjinunter^um ©uinoeu* 
bad) ; tief wcrfierfr ba in Sufdj unb Smi& rmtjen rcir. 7K7X sasBnraswaesB ,l »pi« $tutc fei)cnS br>9Wtonartf nicfjt, brnn ocoprd (Sflen 
ifi fanner wcnn fie cine jeitfang grtetct." 

„«6« bic aiibercn fdjwflaen" fagte 9tec an* 
WWfl jur@c$wc|fo r auffcfjmfc, „unb iiftdjljcr armc 
SWoifK; fBatcr Sriue tjat mir fo ftfjon bic £6£Te Wr* 
fi)ro*«t, iinb cr frfjftftc mid) g'rnb Ijincin, fanb cr 

„33<U) - fid [) _ bai," wc ^ c Mc anbwe 1!nb 
frfriftcltc mft brm ffo&f - „b«, (jfa uni> ^ _ 
mif 3fomb imb ^1^3 jrigcnb - „b<tf iff ftomm, bad 
5*1 Mriiftion imb bad ifi grnug - gnus mtfcw 
flbcr ift frci, Sftawj imb raft nun ftfibfyn, beim 
wtr ^rfftumen ben <Sp fl |j." — fl, I& ^ cfll prtiir 
mifgcfdjcurrjic JRcf;c fToijcn bfe bribm, pen i}iclen?Iji* 
bfrcn jcyt gefoigr, ttfljcftwftrfe m ben OmnfOHai^ 
uni bairn Winter ben ©artcn meg nicfjt bem Slid 
liiftiifljer „.ffird?g<iiigcr'' miSgcfc&t 311 fcin, bicSIcrgcr^ 
in'S ncfimtil unb bic grofjlmjcn mtafym Umkn. — 
Unb wicbad Kong unto fang unb fuimnte unb fd;n>irrtc 
untcr ben SBaumm unb $a[mm — friOIicM Scbcn 
ficrrfrfjtc in ben bufteiiben Sdj.ilten von Orange unb 
Oumva unb bcr Wang ber gtfte inifatp fief, in 
Mjmbc ffifiM&mpfmmm, bic (id) nerflm unb jdflfen 
ouf ban pan, bic $rcbigt imcijafficn imb bie JJicben 
bed (jeutigen S fl gc6 unb bann ivfcber plo&Na) efov 
ftoen in bie if* fc£;r fl m 5 ipf tn n & cr norf) offer fafl 
unftrtftanbiget <5teUungen itjrer Sflnjc IWpshe, oris 
unb mamua. 

©o« bntten bcr 6reitc, I)ftlboffene $fajj wot bem 
(an'g * otoofat SBogclfafig ajmfi^m ©mnmiSgcGaiibe 
frijefot ber SRittcftmitft $u fcin bc£ g«n$m SBicrtcfS; 
!)1cr menigfkns Ijecrfdjt ba« regfte unflc&unbciifte 
ficben, unb bic bunflm bfummturc&ftodjicnnt Sotfcn, 
ja of* bic gtatt flcfdjorcnen, fiber mil buntrn ffrfinseit 
fop frcbecftm tfopfc bcr chiaebornm TOibrf)m im'frtm 
fid? bunt imb aefrfjafh'a, burd) bic bmitcrflattcmbcn 
©tro^fltc bcr ©cclcute, an bfrcn mciflcn bic 6rcirc 
fdjwarjc <£cibe mil golbcnen »ud)ftabcn ben Stonien 
if)vcfi ©cfjiffed rrug, unb fie a(S Scute *>on cittern 
tfrirgfifdjiff befunbetc, fjattc ba3 nirijt fdjoitflujjcrbrm 
bcr brcitc wripc^ieinbfmflcn mil bem fdmiafcn bfoueii 
Strcifcn btuum gct!>an. 

„£rtUo ©corg, bad if* cin ^fluptpfa^ f^icr fur 

cincu „@crj ju lifer Sag," n'cf bn tin filter, welter 
gebnumtcr ©ccinnmi eincm iungeu 93urfct>cn 511, ber 
dims bcr Sttabtfjen mil feiucni Unfen Sinn uraf(%£ungen 
unb cine ijnJbgeleertc Smfdjc in bcr redden §anb 
Ijtelr, unb brtS 9KAbd;cn fac^enb gim'ngcu moUtc 311 
lrinfcn — „tmu bcine 3eit mcin 3unge, mcr hicip 
roie ba(b una luicber fo woljl mirb." 

„SBci!triiiib^cn bn6!" riefabcr ber junge23urf4 

1* 


•:' :-. 1 
I as i 
1 
1 

m 

i mmmm mmwrnam „fie ift nit OuerffifDtr untcr ben^dnbcn, man fnrm 
fie nfctjt fcfujarteit — wirp $u trtofcn?" 

„Aila, atta!" fa)rie abtt bic troijige ©t&one, unb 
mf)tu il,n emfd)toffen a6j „pfui iibtt M ®(fl, bctf 
3&r in (§udj Dinein fcf>ii«cf, bis 3^ mfe baS ffliet, 
baliegt imb bic fiictcn Shigcn nid)t nwtjr fer,iie[jcn 
fount - fort mfi ban 3eug!" unb if )m bic ^taf«e 
nuS bcr $«hb reifienb, fdjleubcrfe fie bicfe{6c, efjc 
cr*e ^'nbcnt fomifc, tm't ferfem 9Bttrf nxii a6 t>on 
fief) in an Sicfirfjt won jimgei. ©robfmajibaumen 
imb Sianancii. 

„5>«t Sciifcl, aflflbcijcit!"-fdjrie ber Watrofc 
bcr son be (cjrmSBortcn bee; 6rauiltn jlinbcs feme 
Svftc Dcrflaitbm Ijatte unb j f (*t iibcrrafdjt fcincr 
gbtyc narfnooirte, „bcr ©toff ff| ,[, fUcr I)(fr in sg^ 
pct« unb 3iid>t dltinal fo Icicf;t 311 befommrn." 

„&nl)afjal>*" Indite «6er bic 2)ime unb Jn'cit ifni 
ftf — „(jo( fit room Su fnmift, $ai fie." 

„§n(t iljn, fjalt tyn," (ad)ten ?hibcrc nub fpran* 
m $iWi H bfrSBeute 3 >e bemadnigen unb ben 
nuafnufenbfn Sranby 5 u rcttcn, a&cr 3 u fp.it, unb 
fludjenb Ijobm fie bic Jecrc gfofdjc gc fl en bas 8<$t. 
;,Damn it!" fff Jrie bcr (5i»e, ber fie cr6cur* r>nfte, 
"»b bcx auerfr tic tmurige <5n^ f rf imfl m <ici>te - 
/<<i»rf>mt()t cht Sropfcn fibrig geblicOcn!" unb ate 
ob « iiicf;t ciumal fciiun riflOicn Suigen btf finer fo 
: ! 
nudjttgen Sadje tame, I)o6 ct bic (cere gfafdjc ben* 
nod) an bie Sippffn, ben 3"3 3" pWifen, frfjlcubertc 
fie bann aber met eincm iidjtigcn tfemfturf) fe ftArt 
ct fonntc gcgcu ben ndd)ften 33robfrud)t&aum, ba(j fie 
in ©rfjcrbcit fcijntetternb uwljcrfprinte. 33a8 aber 
foKtt iSnii libel befommen. 

„Tam you," fdjrie U fine nltc, roofybelcibtc 3h- 
fulanerin, bic cin brennenb rotted ©iiirf tfuttun urn 
bic §uftcn unb cin <inberc3 inn bic Sdjuftem tmg 
unb fdjon tangc genug mit Wfatrofen »crfe()rt Ijabcn 
modjtc, ir>ren SiebtingSaufiruf ofccr^iud) ju fcerpefjen 
— ^lam you, 31jr fefjmu&igcn SScipen — Wcif 3l)r 
$cfjnfndjc ^iaiit unter ben S"|icn tragt, ttierft 3Ijr 
bad ©lad umljcr, bug cd ttjic Sorn unb OTufayt* 
briid) in unferc ©oljlen fdjncibct — tarn you, fatf 
id) uoo) einnwl, unb ber Xag fet Derflitc^t bcr (Sucfi 
juerfi an Dicfc jlufic brnrijtc! " 

i)k Slltc bli(b nber l)icrbei nidjt tinuntctfti'^t, 
benn von alien <5citcn famen bie SJfabdjeit ftcrbci, 
fdjimpften unb fc^nmljtcn in iljTcr <£prad)t unb be- 
ganncn bobei bieflefd^rlicr)cn ©tfldfrfjerben, fcic if/ncn 
frfjim mand)c bofc 9Bun"bc Qcfd^nittcn, »om Sobcn 
auf^ufu^en. 9Jcrget«cn« riefen fie bic Sfiatrofen 311^ 
nirf unb fugten ftd) enblicr), ba Sitten roic 35rol)un^ 
gen nu&fo3 fclic&cn, lac^enb bem Unocrincibfi^cn, 
fetter bcr muntcrn, Icbcnbigcn ©a)aar ju Ijclfcii unb ii m ^TT=n.^,,._i ..I 1 .*-' m>RV H»Wn unb fcn9 UeM fo Die! w>fe m6 fl Iid) *u 
Ijc&m - nil tic broken ©pf&ett. namfic^ mifeu-- 
furfjm obcr ju entfernm, unb fffn Sfotr Oltcb bnfcei 
"Jigcrumibt, unter bem ficf^ noti) fjarte tie tutfiftfie 
<BWi»c fccrgcu foimen. 

^urmrv incinc3uiiflcn! rocr t>on ^ucT; fjnt fcin 
Mcngcit. ba fin Snub ucrlcreit? — tjaftyart roenn 
if&'d finbc," frfjric in bicfctai SJugentilitf erne raufje 
©ttnuitc jtvnTajni bafi fcatfjen unb ^ o6fl , bcr Imm , 
telt ©djaar fyntin, unb (Since bcr 6celcutc ria>te 
H rafrf) ennjor, ja fcTjcn rocr bcr 9fcufln fl cfo>nmem 
f", unb 06 Jiidjr t>idlfid)f cin after Sefamifcr unb 
C^Wtamt &fcr jwffdjjen ifjncri nuftmid>e. 

#/$flflo JbnnturiV bruin mte after bcr, dig cr cm 
miQ frrmbtS ®rfiu)i »* fid) fai), ba$ iljm jcbocfj 
Iro&bcm ganj freunblid; cmgcgcnnifftc, unb beffen 
GigcmTjunicr fid) fo lutein unb el>nc icriim <£u* 
ftfcnng jot ifjiim Aft @rad nwr& ale ob cr ju tyrcm 
JBfibV gcf)6rtc - ^wnere do you hall from? «*> 
^ 3>« ©prfcffcr war bcr Soottinnim bcr „Jeanne 
d'Are « bcr brautfcit in bcr Sai t» r ffcrrdi Sfofrt 
nit unb beffen Wcumfdjnfr fjeute Seicrlag brtmimm 
fatte, bcr groftm SBu[»tt«rfammtimg wegm. & 

■) (Sin ©Wwitflhurf „ Wo f 0mm j 55,. , _ , 
for fciD 3fjr flefffim?" 
1 i 

-.3; fdjicrt ficr) audj fjier geroilfcrmafien aU cine 2Irt 
Dbrijifcifc 511 bciradjrcn jwlfdjca ben u6rigen 5D2atro* 
fen, unb libcrbicp redjtfertigie fcaS gattjc Sfmgere bc$ 
9?cuangefomiiiencn, unfercd nlten Sefonnteit Sim 
bc6 3reii, atfcrtoingd cine folrfjc gmge, benn ban 
often SRatrofcn ubcrfain «6, itjm gegenuber, fnfi mi? 
nn(ffurliri); als ob ci eS mit fetnem rccljten. Swfflftim 
y.i ilMiii lu; he, unb gtcicf>it)or)f I £ c f t boci) mid) roieber 
bod (Siiijclnc fefned SbnugS tiirfjfd erfenncn, road 
etnen foJdjcn $Jcrbfld)t rcdjtfcrtigcn morfjte. S>ic 
blaue 3arfe nu'c bic rorijjlcuicnt ^»ofc fjattc ben rid)* 
tigen €rijnirt, "bcr mil S5aci)SIciniiianb ubcr3ogcnc 
€trolj()ui fap ilim [jintcn auf bem fraufen §aor unb 
cin fyaav bveite Srrclfcn fdjroar^cibcn Sonb frclcn 
ifjm nrtd; u'djttgcr 9lrt worn i'i'»cr bad imfe Singe 
nicber unb borl) lag tin getoiffefl (Stn>a8 i 1 ;. bem gaiu 
gen 33ctragcii bc6 gremtcu, ba3 ten oltcn Surfrijcn, 
bcr (id) r.iajidj fmigc0> longed 3at)r aitf bcr©cc unb 
allcv Sanbcr £cfjiffe (jcTumncfrljIagcn, roie vine 2lrt 
2flifthlft iibccfam, cr ^alic (jicr fcincn geborcnen See* 
maim »or fich, unb bec Surface fc»jc(c am (Sitbc f)ar 
untcv fatfdjcr Sloggc. 

CDcr n>irflid)c 9Ralwfe — tiicfjt bcr, bcr bic Sec 
cinuiitf jcitrocilig JU fci'nciu SBcruf )DaI)lt, ciu vanr 
fttcifen marfjt »ic([cid)t, unt> bnnn wieber Srtl)rc fang 
am feften Sanbc btcibt — bat <uid) ciwad in fcincin .- ■■:■■:■ ■. . ■: , . wxma* ,- p.--— :—.,,. .._.v-j-»;-^j- I msmm 8 flflnjc. mm, t* nmm iff H .^ucignen, 
MM ti *m nidjt nntfitlid, m bcm ppt ©», 
Pcm unf „« . fi6rpct8 Srtrt „ Weolntt unb m(t . rfne 

»'»*. Me. ^inuptrflcfjc ^t&ei ift b« faff f* (ffl , 
RHifc unb bod, nurf, micber f c |U unb tlajUHtOang 
»o» b« ftcta, s cn)P9UItfl w @d)iffc8 f)c bcr ■ 

mrturtt* fbrtniOmik 6 w ,m muff, unb bi. il>„ 
ton. «0 jti)in 8 i, bic Seine .cmw« .vcitcr, »«,« 
««4 M» tiiuiKrn^ one ditant* JU fctm , ate bn6 

•Jttf ten fcUert 8rt.,bc ndtrjig »fe } bic Slr.nc Mnaa. 

!f ''- S **? * Ci Cnc8 *** VMM. 0™b 
n . Mtw „id« f o()I1E £l)n ^ ^ » 

'«» to bm 3 ,a ,„ te%n|# „„„ M ' 

Jorfc ** (icf,t gcrabc f» «..«, art i> fie jc = 
Jm augmUKf cm erarf obc f a. 51lfflf|Vll mltu 
■Scr Sfliibmann finm nffc* 5I.,bcrc na^mm. bkto 
»0 8 en bcS M** nfrb ,T;m nic |(W „„D 

m tkt t^ammmm * »-. ©cub., L'm» ' 

«<**», (Mr, Mb bic fflfctrofm f« fl en, it,,, „«W p 

.„*un ©itml,!» rfcf bfc3r(Anbcr cnbfirf, lacficnfc, 
»f cm « bcit forftmben Slid b c <S ^ote-mmi, 
nmm* .,id,t oI,nc cin m m tmm attmimt 
IBNIfM cine gaiijt JBcilc crimen fyuir, - ,3hr 
metbe. mid, „ un mc(,r fmncn 1Bc .m 3()r , nfrf / TOIC , 
bcricijl; — iwic fle fall id) ©id;?" 
: • „©ana unb gar nidjt, SmtnA," fagte bcr aber 
rrotfm,.unb njafjtrnb ct frin grirafrit tfautabaF im 
SKunbe au6 finer ©aefc in bic anbere nxdjfelie, „gan$ 
unfc gar nid)( y rocnn3)u bic 2Bnf)rf)ctt rjoren mifl(h" 

„§af)rtfja," fadjte abet bet 3re, of)nc |i* im 
minbepen baruber befeibigt $u fufjlen, „««rbamnH 
mid) roenn bad nicfjt cljrlid) too-n bcr Coder roegge* 
fprodjen ift; (fib tr)ut mit*0 mir bci bcr €ad)e, bn^ 
id) bad nam(irt)c — nid)i uou @ud) auc^ fagot 
fann." - 

„it)anii roerb' id) mcin P5glid)fice lljtm, bad 
fur mid) fo ungffidli^c ffionirtfjcit &ci ®u$ i« jtr* 
(rorcn," QiitiuDrtetc bcr Sccmann rufjig. 

„3)0nn«wttlrt 3(jr fctb grob!" ricf Abet bet 
3rc, ber nun einnml cntfd>(offctt fdjicn ieftt 9?ifl)tS 
ilbcl 511 nefjmen, obgfeid; bet' ganje frftftigc $.111 fei* 
ncd ilorpcr? iDie cin ^icnilid) cntfd)(o(fciier 3»fl "»i 
bmSRunb, maljl glaubcu (icp baj cr fonjj ckn trine 
TOirtlidjc SSelcitoigunjj Tiid)t fo Icid;t cinftctfen roiirbc, 
„nbcr baS fdjabct Kid)ts, Jtamcrafc, mir wcrbm fd)on 
nod) norjcr nut cinnnber befarmt roerlen unti id) bin 
wit bcr SB cin — id) gewinne bnrd)6 Sirgcn. Unb 
nun 3F)r bo, 3!jr ^Knbdjcn," toanbtc cr ftd) ju bic* 
fen in ii)rer cigenrn <Sprad)c, Jap bnd vtrbaimntc 
<5ud)m fein unb fonimt ^cr — moigen wirb fidid 
frt)t»n Ruben rua5 ifjr »crloren habt — ocitn SIu** 1 asnwOT 10 M)xm tkUtify - unb mo tft SImiomm &eutc? Ijor 
b? §enfer b(e Heine »Uerljerc/fte gcr>* tnimer fort 
unb fomntf nfemafs wiebcr." 

„N a l.a-hioI" riefen ha dnig* ter Mbrfien/bie 
fi* m.f ben ffnraf uingebrctjt, erfhmnt unb iffifct- 
nnanbrr mi* - ,,0-fa-na-ga mfcbtr [,icr? - unb 
too (<h ffi^M 30m fo range umfjergcinV&en?" 
,,0-fo-na-g-a^ footfetc ifjnen nber bcr 3re nao), 
„&tt Sfifutf, metne $trja>ii, 3§r f)a6t bm $<unat 
nod) tininci- nfd)t auSfercdjen fenten unb ubcrfc&t 
■miner SRuttar $o$n «f fine mettoftrbfae 2Beifc 
W«|Hfifft &Bii0iDflrbeoiild father O'Plannagan 
f«8tn, Mam fit ii } n fo ju 2ifd;e gnrufai Jfim - 
fe indite namaiiroM, 3t,r beiben mu,crrrcm.[id)m 
^Iffttc, fcib 30t aitfl) rjter? unb h>o iff ipo Anoii- 
■*. radii Wante OTfibctm iwtMbtl, bic 
teflfto In (Surer tolfcn (£djaar?" 

„Anoi>noe aft fronmi genwben" locate mm bcr 
9»Ab*ro, brfc cc nomalaruas nad) cincm 0wtOiM 
0*|H»t jener 3«»c gennnnt - w (i c («& indjt mrfjr 
mbmt hint 8| u ,nm nuljr un §a<tr unb Winter 
ben Ql)ren." 

a&Matft" (acfttc bcr 3re, „A n ocnoe fromm 
Ocwocbcn bag ifr »i, bnfi iff vortrefftid,, baa fft - 

W**" - ** ® M" ** PR SMftftfa 

foimfdil" ' ' 
5)cr SBootSinmm -*• emc fdjfanft, frfiftige, ja 
fcfbft ibft ©cfralr, mitatJjt franjofifdjen 3ugen, frait* 
fein bunfdm Sarte unb bnitfcim Slugen, jeber 3©"* 
cin ©temann-, bcr mglifdjen ©pradje ubrigenS mil 
foramen matfitig, Ijflttc ben Scgrugimgcn be6 jjrem* 
ben mit ben -Mbdim unb gtaum bcS $l<u)cs, tie 
er aiit tannic unb 6ci SRamcn naitntc, fdnveigcnb 
unb etn>aS crftaunt ntft juflefctyen, aber writer fern 
23ort ((uuingercfiet unb fcfjien nur etroaS tingebiitbig 
unb mit uMcrgcfdjtagencn Slrmcn bad (Shbe biefcr 
(5vfcnmm4u3f«nc ju crmarttn. (St rrug, tro& ban 
Marmot Setter, fcine bfautudjene birfjt raft fJcincn 
r-dinfen £no>fcn 6efc&te3a(fc, mitmciptn tStrumpfen 
imb fmtber geroicrjjlcn ©djufien unb fcfjnecreineu fc* 
gdhtdjciten fci&jfgemadjten metien §ofen, bie nur 
btcftt fiber fcrit §flftcii feft anfd)(o(fen unb miffageu; 
bofl wctpc §cmb I)iclt cin f^roarjfcibntfS §fllfitucfj 
mit cincni ©cenianndfnoten lorfer pfamiucii/imb bcr 
(cidjtc feme Manama ©tro(jb"t f<if* Hjm feft «nb 
tro^ig mc(;r uad) »orn in bcr ©tint, n[$ iljn fanft 
Dffalrofcn gcwfiljnliri) ju tragot vflegen. 

(Snblid) uiod)tc ifjin abcr bee 0tft bod) ju lang 
\waijrcn unb ev untcrbrna) bic wn'trrrn freimbftbaft-- 
lidjcn (Srfunbigungeu bed greinbcn raft cincin ntd)t 
i'h'h ba cinftfinmrnben: 

„I say stranger! — 3t)r fdjcitU friiftcr fd;c»n 
SSEF7»T7r^ >-.-= wmmmmem 12 *innwt ; (inf fforoffenbobrn geanfert p goto — guerer 
'Wtfonomfe wrbanft 3l;r bic ®frtrmrttd;fctr borfj 
nicfjt." , 

„3)cr©cfd;niatf (ft twf(jic&«n, ffaiiKmb! " fodjte 
brr 3re bagcgm, „unb gfocr ficbt SQfcx, bcr Sfoberc 
8Wri6fm»t»ej aber 3f>i- !,«(* ffl«|t, id; bin f>icr *u 
£«ufc, imb tonw id; <iud; met;* flC r«bc \fa woljnc, 
f»>t midj meine mttafi oft genua, ttorbci - m& 
SBunbcr fea, bag id; 9cad;barS S6d>ter fame." 

,® fo toft ffiua3n*8«»Ic**6tf) W fl!}m bo* nun 
mbiicfj cmmai!" ricf ba cincfl berSKabrijcn, gwfftgat 
bic mtm ^iincv fprinflcnb unb bc$ 3rm SIrm er= 
gwifmb - „£rr gu mir O-fa-na-^ - , mD brd; 
bemc a^r*«i imi, bam 2>u frafi bod) ben men 
I)icr m'rfjt wfefor-bctrcren, oI)itc befner URairc e«m»«f 
unb King* rait 8 r&rac$t 3 u $0*013 wo f|i bcr SiiitQ 
von peril, ben £11 mir fio range imfprodjm?" 

„$0toc!" ricf bcr 3rc crjtmwt fee Wradjtcnb — 
baS iff Store? wa & S um 3Bc«er if) bemt mil $it 
<mwn&tn 9><abrf,en, id; femfc 3>idi ja gar nftht 
mff;r/W)o finb bcinc8orfeit?" ■ 

„©ie Sat bcr mtmm ntymnlUm,* fanrc b» 
@a>ne, ftalv.ficftaml, Ijal6 un3ufrirtcn. 

„S>cr gffltonore? - imb Wad jum §cnfcr Ut 

bcr smtonarc in bcincn £a<ntn AU f u rf, clI/ g^** 

„<5ic foKtc fronim ronton imb rente toflcit 8trcid;c 
: ; 
mctjr ireiben," fadjte Site Site, ifjt bag tfinn etmw 
ftcbenb imb gum Sidjfc brefjenb. 

„tfnfmn!" ricf ahct b<i« gJMbrfjen, — „ba6 (ft 
bfos ofan, O-fa-na-ga — fefor $idj m'djt boron — 
mo (ft bcr Sima,? (jet bmmt!" . 

„ttnb mir micr) — mir aurij!" ricfen Slnbtre, 
onf i()n cinbmnocnb, „mic t)at cr Styrgcdangr )& 
fprodjfit — imb mir orotic gebern mid bem Often 
— imb mir J&uton ^u cincm neucn tffcib ■ " 

„3im"trf SKabdjcit, jwfitf!" ricf a6cr ber See 
(arfjcnb, bcr firfj mir mit SJhHjc ber auf Urn (ginfmr* 
menben educ^ren fomite — „3i;r §attct rcd;t, tfa* 
merab, bic *JH)mlouoimc tr)uM Ui ten ^irncn !>ier 
allerbiii^nidjt allcin, tutb fie rrijjen Ciiicm — SBet* 
tfflUfib^cn 3i)r, tooUt 3l)r Dhdic geben — bic Smn* 
pen worn Ccibe; wflrbm ftdj aud; ftcrbnmmt ioen% 
©cwiffm bnraufi mndjen, eincn nrmen Saifel von 
SRntrofcK gfeid; bci fcincm crfrm Slnfprnno an Snub 
Kin miSflUVliinbem unb iifld;r;cr'a(fcin fiOcn 311 Inffett 
imb nud^uJadjcn. ®fe brmmc §nut »crpct)t fid; fo. 
gut barauf mic bie mcific.-" 

„58on wcldjent 8d)ijf fcib 3(>r, tonerab?" fntfj 
ic&t bcr SooWmann, „3()r fcgclt loofji witter cigencr 
8fa0fle¥« 

2)cr 3rc (adjeftc Icifc vor fed) !rfn, frfn'ittcite abcr 
mit bent #o»f unb envieberte f^nmiigclnb: ^UiUBSBSBSSSS^Smim 14 tpit&mt taU 3t»r fcorbdgeftfjoffe^.fo fcfynti 

djctyaft bit Slnfpiehmg aut§ fcin motfjle; aft (£ng* 

(anb ffit immer, |$ mbfyi hint nnbcccn garbcn 

nn mciiur ©affef >»cr)cn tja&fn, — fcr^ft mdjt bie 

ron>;" fcprc er mil cincm fjalb fpotfifdjen, fjaffr m* 

]d)ml&kn ©eitcnblicf <mf ben Sootammm Ijinju — 

„Um ©ud) ubrigcmS. 311 bcniljigen fann ic$ (Surf; fa 

gen baji idj^atvimfcr mi ©orb beS ©iigtifcfjcii SCali* 

fifd?fnngcr3, bcr ftftfy @iot>er 6fo, bic Ijier 311 u) rev 

(SrI>o(un^ in '-Bapcfcc (f efl (, unb ott( j h ' a m[)l nod) 

cine SBcile ju t>cr G'r&ohmg fcgen Mei&cn imtb, 

menu iljr bic fcljr wretjiie gran$6ftfdjc iRcgienmg 

ni*» in bra 2Bcg ju Icgen filr notfjig finbet unb 

bcit 2lufcntfjn(t itttd) imtger (jcpartct. " 

ScrSSoottmann UMfrbrihfte minniiOTu)ecnim 
gfua) auf bie ironifdjc Sinfoiclung bag feme (£or* 
ueuc, bic friiijcr ben Snfufaiicm bnponfr!, gcgennnir* 
tifl, buret) bie it)r ubcrtegciKrt (SnglAitber im (Scftttcf) 
gcWicu, 9cic3)f$in.c[)t *u fagenunb jufcfe&tm fjartc, 
a6cr crvbefmiu fid) fined ©efferm imb bie Sippnt 
nur jufrtmmeiipreffeiib fngtc er fmflcr: 

„9l)r tljaict n>o!>l <Suc$ mil ber graii36f*fdjcn 9tc* 
giermsg auf mircm gi.(j g U tjaftcti — bit gufen Scute 
i" Sapftct wifTen brute nod? gar nCd)t itms fiirgar* 
ton murgcti OTotc fcin Knntm.* 

nftWWtt bie .fcfjimujc," ftymunjcfte bet 3«, 
ft$ bie #&nb* reibenb — ^jebenfatte bie fcrjtoarje. 
3c6t beflimifien bic SRifjionritt bie Qfloben unb bad 
ftnb lick, licbe OTcnfdjcnj Ijnben unfl SRafrofcn 
audj fo gem, <i(6 ob loir ifjre ©ruber warm — roarf 
nrir ja bodj and) eigcntlitf) finb. ®fl flingt otbcnr* 
lid) erbaud'd; „©rubcr 3im obcr ©ruber £rgfanna* 
gan." 

„©ap fie une nicr>t griin ftnb fann.icfj illicit 
ni<f)t ocrbciifen," brummte bcr SBooWinarm, „fie r)a* 
ben au> Uifacrjc bajU, benn unfere beiben Sntcreffm 
iaufen cinembcr gcrabc fdjnurfitcirfS entgegen. Slifo 
3ljr gcljort 311 bem fcfjmu(jigert 9&aHfifd)fangcr ba 
brftUpeh — |a6t 3()r gifrfje Befommcn?" 

„3a 9RiflcT." 

„Unb iDfldjen *yori fcfb 3r>r guf'jjt angeifliifen?" 

teQciiirW "Sucij, lncim 3l>r'e nicijt wipt?" frug 
bcr 3« fpotiifcij. 

„©r()t 511m ScufeJI" bmtnmtc bcr grnnjofc $&* 
fdjen bcit 3a()iKii buraj — arjcrlid; fid; mit btm.fflnr* 
fdjen fo lucit cingclaffcn ju Ijabcn unb roanbtc iijiii 
ben DJurfeii. 

„9currrrm*!" brol)iitc in bicfem Siugenbh'rf cin 
rafefjer 9BifbcI fo bidjt 001 il)reu JDtjrcn, bap fid? bee 
Sooldmamt iifacrrafdjt banad) umfalj: (acfjenbe QKab* 
djengefidjler jdjautcit tljm abcr entgegen, wo()in er 
blirftc, tmb (Siuc x>i>n biefen Ijallc cine rie^iige fran«= •-■ -.-— v7^^-™_... .^_._iL".'™J| 16 SPfifcdc Sroinmd um r fang*, unb ffifug baniuf .fti 
«"it faifflff $anb ben Saft tyred 3nfcftinatf. 

JWc QBcttcr, «tm«ef " tief bcr MrnrHtye §ar* 
punier bed fito ©,»«, unb fudjtc bad- SRabc^cn 
3» fnffctt, bad a6cr rafa) jur 6eitc fprang unb tl)it 
ntft -bat Svomwetfcpgeni abmfyte — h <$u Gift 
in moljt gar gut franjoftfty geroorben, OTabd^cit, unb 
bicnfl gegeit beinc frufyercii ©cliebfen - efn ci<jcm 
tljfmtridjc^ gftiffef fid) art ben ^rctitofr-n #1 mtf)m!" 

„3«rtuf O-fn-nu-gn, aururf!" rtcf ntirr bufc — 
„«r) m bit 3a()f bcr gal^cn ntdjt »crmet>en, unb 
cs loarc fff)03. . jc«taBa^ftnn flrgat jtc in fen Aimrf 
2U a'djen — fie jtnb roic bie®»ia»m fm SSnfo, unb 
brfitfen flfftf.anbcrc )tt Sobni - jurM wigcr 
SRmtii! — Sl&cr (affc m <St)\m§cn &ta; mir Ml* 
fen tanjm, unb 3?t port mi* nurmfc Gucrcm 3im« 

flcn ffcippcrnbm Wptf. £n A-da I* n>ic f H tWtmvtS* 
math ber Jeanne d'Arc nad) fchton nidjt audju* 
ft>rcd;enbcn ©ri;iffc naimte - „ ca ffclf 2% tjer, 
«nb nun pap auf, voir mourn ben Saiu, »trfucr)cn 
hitSu un6 -gefr^rt unb fid) 06 mil's fonmn. Un\> 
guifuffprinjjfltb begamt fie mii aioaifidyer ©mm% 
Fell Lord Howe's. hornpipe, ben alfbefannten Sto* 
lrofentrt.13 «f bcr Srcmmel 311 Mfagcn, fail** fo tic 
SMobic bnni mlt tkircv, ja giorfcnrcincr ©limine 

No, mib tMHhfen fvnitMfimSm^ ©en 
i SCi&nQtn fotmteh aber aud) bie Sfffltrafm nia)t tt»u- 
berfictjen, unb gegen fie nntnn$mb'ftamt>flm fie ttaa) 
ben rnferjen Stiffen ben 9tafcn unb fa}mcnftcn tntb 
umrfeu bic £>iitc In jHoefnbrc 2u|K 

Slbcr bic Ghiropfler mnubcit 6<ilbj fo fdjattrg bet 
Srobfrucfjtbflum aurf) feme brcitpngcrtgm Staffer unb 
fiber ft)m bic Ratine it)rc ffronc ftrecft - bie Sufi ifl 
ju-Jcig fur foldjc Sufi, unb fcud)enb mnrfen fie fid> 
auf ben SBobnt iticber, mbcjj |ic bie cingcborenctt 
9J?abcr)cn (arfjcnb umfprangm mib mftShmi unb 
SJanancnfdjaafcn rcmfen. 

Slbcr tauter unb wHfcer'tim bfc Xrommcf, in 
bercn ©rfjlagen SXtcatc (Sine ber (Singcoorencn nogc* 
lopt unb 311 bcr ftdj nod) cine aSocite gefunben l}Qt- } 
ber IEoR tued'fen, fncf;enfcc SKtott unb 9»dbc6to> 
pfinmen fflflen an ht {ufrclnbcm (Sijor, unb bic er« 
fjiijien Sfliyeriiinen r)n6m fct)on §ut unb Sautter* 
met) fldgelhcift bcr mogenben ©rufi into 6reintenbrtt 
etim Sttp unb Sfi^tog $u jjeben. ©id)* flefdjaart 
brtiiigen bic gufdjemer fjcrbci oud bev 9*ad>barfn>ft y 
tmb T)Of5flcftt)fiqtc fjafbnntftc 9Rabef;m rocrfen fid) 
innner aufd 9?c»c Ijincin in ben miiben Kcfgcn. §ci 
»ie pc flicgm fjerubcr unb (jutu&rr tit tolfcr Suft, 
mir Slrincit unb J?niecit cinfitttenb in bcit tuul[)enben 
Sflfi, fdjneUcr unb fd;nettcr, mit ftmfelnboi Slugen 
tmb wogenber fflmft nsicber unb roicber, auf unfc a& 

ft«fHdf:-» £ j fa I if, U. o 
MOT 18 Dor t»er trommel unb bcm 3ftiu%n ber ben> unbent* 
ben <5i)aax, 6fe jte ( crfd)dpft jufammcn6tt($en, imb 
anbccc — rotlberc iijrcn $ra& au^fiitfcn auf.bem jcr* 
jtatotftcit mipganbcftnt Btafnt "' ' 
"■ Sunt ftnb bie^on^r, buntcr abet fafi bic Jfa 
fdjawr bit fie ifyt umficfjn, unb tic fin), bitra) *en 
Son bed 3n[rruincnt« gerotft, efngefunfeen ' Ifafan. 
SRebcn bent nod) bis ait bic 3aljne tettowirten alien 
Snbfoncr, ber mit grimmer Sup unb reudjtenben Sfo- 
flen fdjoit in fcinem ©cifi bic nttc 3ett micber attf 
Icdch jicfjt mit if>rcn Scpcii unb £«n$m — He fd)6ne 
frifjlirfje 3«*, rf) C bic fc()H)nrageffcibcfcn banner mit 
bcu finficm ©rftdjtcm tamen unb fljrm fonm'gcn 
Sobrn between, |W)t bic murbigc flktme, ber je&t 
Sfumc mib 93f»*!jc tin §aar fdjort tin (SMiief unb 
bcm $emt mfftfilfig biiuft, unb jfc$ mit gettfp 
unb oft unb oft jum §fmmclflcf(fjingciteit Slicf, bnS 
@ntfctrfM;e wither vw tyrcn SUigm gpfdKfjm, ban \eh 
flenb ifjrc $rLeftcr$cftu*enj unb .ffriey unb loic 3taa> 
b% iljrcd @ortrd p»)%ti$L SIDer fie fid)* bod) 
ben $ity fie flcl>t unb sogert, unb ii>al>rotb fie feu for 
unb ftof>nt, tmufl bic @iinnerung in ifjr mif, an 
ffujjerc 3cit, mo fie fclber (m un'lbcn Sptajifl bic 
Mfu)fll ber SWnfefljcti gefttyrt, bic 3vM)(icfjflc untcr 
bengropfcen, off benfeiben entfc&tirfjcn tflangat, 
— wo fie mil flirgmbcr 8tu|t unb funfefnbem Shiflc 
1 
l 
t>ic Xiipa »on@rfju(tem unb§ufte, He Sfumeit and 
ben flntternben forfeit tif, ben Sanger bflmit ju wtt* 
fen unb — 3cf)o»rti) fkfje tijr bci, fiefaftet erfdjrocfm 
tk£anbc unb flicfjt bcit$fa6, benn unto bcin bmv 
ten wc^fubm ffnthm gutf eS unb fttttf c$ itjr in 
ben Anient unb gupen, unb ber Seufcl n>ar ftarf, 
unb lorftc ftc ju bem (Sntje Jliajen. 

9ttitrcn Ijinctn nber $nnfd)en bic Oietljcn unb 
©rirtnpen ber aufjen ©tcljenben brangen je&t wicber 
todjenb unb fdjrunfccnb unb mit ben Samjcrinncn 
fdjer$enb Smnjojifdje <5ceicutc unb ^arittefolfcatcn, 
i&rtn Sinn urn bee narfjftc gcfd)(ungen, unb ben Soft 
bed JTiin$e3 mit ©cfang obcr |ktnpfeubcm Jufj untcr* 
flftjmb, unb tin Smtntcl won 2uft unb grrubc irctbt 
fief) bic forgfofc @d}flitr fjicr mitten 3»uifd>cn bem 
Sioif «mf>cr, inbep bit 9)iunbungen fete ftammcR 
fdjon fliif bic armen Samoii6I)iittcn gertdjtft iiegen 
unb tin 3ttfflHben Mutigcn itarnvf tnljunbcri fann, 

SIber i»a3 fuminerts bie jtmgcn ©urfd^cit; ber 

Sag ifl nod) ber i'ijre r im buftenben Salb, bic wiibe 

rei^enbe $?abd)cnfd)anr an iljrer £cite, njad forgen 

ftc ba urn ben nadjftcn. — Unb menu jeftt, in bit* 

fern 21ugcnblkf bic Slfarnitrommri toutc? — <£c iuv 

moglia) ij^ bft^S ttid)t, benu ber 3oot6ntann Ijordjte 

einmaf fd)on ro.fcf) unb erfd)todfn iiuf — after bitf), 

fd ift fcic nette 2Iufforberttitg jum SBieberbegCnncn ber 

2" TSSTSI*?*^ 20 *tt|», unb toner unb rofenber nfe je wcrfen fid; bic 
Uncrmubfidjcn Ijincm in ben $nn$. 

£>er Sootdmann obcr conlremaitre ber Jeanne 
d'Arc unburn ber3re l )a ttm ftqj gura^^ogen »om 
£au 8 unb brr Srnnjofc fianb atlciit, nit ben ©toimn 
cinc« 3robfru«l6uuin6 gcieftnt unb frfjaurc mit »c* 
fcfjranffcii 3lcmen bean wityen ©»i>(c 311. 

Sim wnr in fciner Sfciljc uub etcn tin 93egnff 
auf %i auuigcljcn, auf* 9?cuc tin ©cfovatf) mil [6m 
flnaufimtfen, rt$ cr (id) am Olrmc G c 5 upft fut,u c «nb 
rafd) umfdjaucnb cimn fremben mttcftn bemcrftc 
ber i(nn »or(irfjtio »toffc$«fp fclgcn, unb bam 
(tmgfam, unb ftyrinbar abfnfysroS cmeitt ficmen 
<5hiin*cnbicfi<§t aufefttenberic, ba« $ier ben tiidjt mcit 
von ba DorbcifWmcnbm <Bad) Bcgre^te, 3im fdjmilc 
fid) »orfid)ti 9 urn, ob er MB fciner erttc kobfld)iet 
Untrbe, bftc6 tool>l nod, cine ©idMtfunbe ruljig unb 
regungeioS in fciner ^(cluing, bem Sangcaufdjaucnb, 
unb fo(gtc bairn, bic -gmnbe in ben S.-tycn unb mft 
ben ujm tuirfjflen 9flabeljcn (aajcnb uno .: fe^eub, 
bem SBorangegnnycnai. Ghtnt gmnfo ©dnitt tin 
©irfidjt ()5r(c er eiucii-fcifcn tyftff, antmortcfc tbenfo 
*>orfttfjtig unb frfftnt fid) ^enifleWrnutcnfpflict^n 
fremben ©teiwiim gcflcnuber, ber tyn olmc mcitcrc* 
am Sinn iui$m unb nod, jfefer in bm SRnlb won 
9%am& Sidjmuf'&aumcnunb ©uimjcn &inem(f:(trtc. 
! ft ':■ „?Wc 2Sctter.ffamerab," fagte cnblid) 3im (ieljcn 
Meibenb unb feincn fa)n>eigfamen %iitytt belradjtenb, 
„TOa8 $um§enfcr fd>fcppt3f)r mid) benn Ijicr in ben 
bidftm 93ufd), mo man fid) tie SIu$cn in ben Hadtn 
mtSrcniun Faun. 2Ga6 wollt Sljr uon ntir unb n>cr 
feib 3*)r fd&er?" ' ?1 

„*S$tT id) bin, $icf SttuKicjan" fagte fiber- bet 
?(nbere> „fann 3)ir jicmiid) -rial fci'n, menn nut — " 

„£>irf SJMigtm" n>icberl)oli« 3im unb fo fcljr ec 
pcf» awd) 9flu()c gab feine SBerocgimg jU vetbergen, 
mar eS boefy reid)t $u fetjn, wie cr li&cr ben SRamcn 
crfrfjrnf, „vucn jum Scufcf nennt 3I)r 5>iif SKuUigau? " 

„*Pfl 2)id, nffljt fo taut," fngtc aber b«r Sinberc 
vorfidjtig, ,/£u &raud)fl 2>ii^ uidjt gu genicm, Volt 
iScibc fenncu einanber, benn fo fjab' id) tuid> bod) 
©ott Praf niic§ uid)t veranbert, ba$ 35m nid)t unter 
ber, toicfleidjt ei'n SEodjen braun gemorbeiun §aut 
beinen nltcn ^.fA^rten 3<wf i>cmu0finbcn foHteO." 

w 3"ffr 6ei 2((lem n>n^ ba fcijmimnil!" Ti?f 3tai, 
„n6et9J?cnfd) m fommftSu ^cr, unb in bic farfc; 
9Katrufc an Sorb cineS frani6fi'fu;ca fricg^ 

w - 

„^)ad mare cfnc lanflmpiiige ©efdjic^te, 5>£r fca^ 
9U(c6 flu$einitnber$ufc$cn y genug bnp ie^ ba bin unb 
BieUcit^t 3)ir juin ©(fid*/' ciUgcgnetc abcr bee 9Iiu 
bere — „fOTcnfd) 33u (ja|? £>ia) nidjt tin ©cringften sm&fK^t*** ^^^^^^^.MKtu^.^X-L^MOJfim 22 fccranberr, iteftf nod) nufl nk »oc ffinf 3#tt unb 
Uflj fjfer fo unbffummcrr unb gortaergnugt mi( 
ton Sort unb ben $<uuen in ber ffirft Ijerum, aft 
ofc 2>« nf*t ben gtrfrf mu ben $a(* trfijjp, unb 
jrbrn 2Iu 8C n6iirf gcfnpt unb »or ®crf«t Offa^i 

BWbtti fennteft - un b u>ir Sty rinnuif ac^at, 

wrap a>ia) im 001301 Sebcn nfd)t luicber." 

„8afl bic auc©cfa)icf,ie/' tame ate'baSrc — 

„fefn affenfd) fjicr ()at cine 3ir»nm 8 b<mon aCS n>ir 

Scibe _ n)cei)n(i) baS 8ui#c6m!* 

«M WOW, fo?" ~ faete 3aa\ „.mb n>ei|* 

Di?, toer auf ber Jeanne* d'Are br«6en mtfta ftcufc* 

nont i|l? H 

„2Bie foil irf/8 fc.'ffen," crmi'ebcrtc 3ta unruMi, 
fto Fannfr JHt benfen bafS icf) mit ben £>Riifcrc» 
•rgcnb cuter SRajtpft fo taenia it* mogfuf, ta-Ste 
mining fpniinc — mcr miiVS fein?" 

„9»cmaiib$bitocd'ar» berfeffie -fratgetafift, b« 
unfl tram, in ber fm* @ril|W ^^ fd . on 
l«9« 9*0rau6tcn $ang, ben Kcfnm $crfoitifflrr afc 

* ,mb «• bnbfi <*Wi 3)u entail (fan, 
w<Mfr nocfc ».6ec er «ar«Di«bo4 Mtfl adu^ac 
Waefjnfct unb fnfMf genau, f«) r,abc ihn menfa. 

flew hit 94#fc fc(0cr ^ CI - mar w ^ J 

DSrcu unb « f**fe barauf bag cr£i$ W n fl m fefm 
■< Me nn er Sir ftmafe im Srtrn wfeber t m m " 
i f anflrat, n>a* faun er mir tljun," brummtc 
a6er 3im (benn nrir rooflcn -ben Stamen beibcfjaltcn), 
„roir rourben tkn Bon unferer Scute wttritSen, fiber 
bafl wat bod) aud) Writer fcin 95cwei« gcgen mid)." 

„<5ie I)aben bie beibenSeidjcn in bem ^anbanuS* 
btdidjt gefunben," fngtc %\d Cctfc. 

, ( 3)eii Scuicl," fnirfdjtc 3im smifdjeit beat 3«> 
n<n buret) — „ba$ ware atferbingS fatal — abcr er 
Ijat fcinc 3eugen." .' ' ! , 

„Wet)x wit cr braucftt," cntgeanetc-3nrf — „brei 
won ben Snngeit bic und beimald ben 6pa^ verbar? 
ben, (tub auf ber Jeanne d ? Arc — unb 2)u fonnft 
Dir benfen mie mir awifdjfn bcmCScfinbcf ju-SRut^c 
fcin mup — fin ®IM bn(i ftc fcfnc 9i^miug tjaben 
mie nn^f n)ir fd;on eiiimal „rait ciuanber in <8c* 
fd)oft«TD«6inbun<j geflanben i)atm." 

„3l()fV wie ftum Renter Mfr 23u auf bae> ^ran^ 
jofifdjc ffriegSfdjiff jjefommen?" fnifl .3im uodjmnld 
rrjtaunt unb viclleicr)t fclbf* mtftronPJ. 

JUk&K ©ott," Incite 3a<f aajfcljitrfenb, „Ktie 
man balb baS balb bad dnnal in ber SBcU Bcrfucjt, 
ci)rlidj burefjiufommen. — . Sefj macule in 3£fltfdfff> 
an ©orb ebicff 2)nmpferd cine Specufau'or. in (libera 
ncn Soffdn — a 

Jfftil" f*8te 3*ra 

w ^fui?" wibertjoite 3«d belcibigt — „bad,ifl 
l_™.,_aj,.i!S-»HSjBB«raS!" 24 

njfc nun 4M .****«, ** W; ^ mfip 

■ESS rl "" *» 3 " «* «*-* * * 
f>***taM ton, M,, rti'hr 6Md« sum' 

-fU'ib jfOt?" 

Mm bcfcr«r f « 2),, ^ . fr „ 
Wnb ta» fmm flIlt , n6 „ niI[f f(IM >J^ 

W; frcmb am U fct Uifcn (aet Jft, 2 fcS ■! 
an @nbt bnju Ijclfcn." ' r 

«*** „„ b p^ crt ()i(r 9crflbc (B . 

S f J;?;, •* ,jfl6c *«* *•** ^ 

2>« 'On, itirfii ci.m ft, Me §fi nte (S||f(} ^„ f 

■fur tftMMNKf f „, g, m t, m m ■ 
i „5Ritr bcinctfjntfrfn? — ncin" fngreber aufricfc 
tifle 3acf — „id) fefre nitty cin WuEtim t'dj baS tfinb 
nitfjt tojm redjtm 9iamnt nennen foil; ink mt c« 
fetter nirfjt gang einerfcr, bic nlte ©efdn'd)te wirter 
aufgcivatmt ju fe[,n, nod) bq$u OG id) tin unfrtf* 
miUigcr ^cugc bed ©anjen rjntfc fcin jimflcn. 8l6cr 
unrHidj p 3tat, roic ic$ ba crft *on unferan ©uoW* 
inemit gcgfrt I)n6e, ber Rdj gerabc nidjt fn 5)id) 
fdjeint Btrfic&t $u Ija&en, geftorft 2>u $u bem MafU 
fifdjfimger, bcr unten In bcr 8a( ficgi — fmb bic 
Scute <m SBorb gw?" 

Sim soflerte eincn SluflenWfrf raft bcr Slittroort 
unb fd)tclie fcittoiirte nad) feiitcm fnifjern jtomcra* 
ben IjinuDfr. 

,/Du ubcrfcgfr 06 j^ 5>fe b rt Hirfjt etn>« fan 9Be fl e 
wfirc?" fagte biept fcirfjertb. 

w 9tefo, neiii/' enoiebnte bcr 3re rafd) unb Bfcfc 
(city enpfl^ kfdjamt feint ©ebrmfcit fo fdjncil ctrn* 
tijen unb nud3cfj>roc^cii ju fetjn — id) kmiffe nur 
itic^t gleicl? wad 5)u bamlt uicbltep — ja, bcr (Sa^ 
pitain if* gut eotiig — 9Kac Rafty.', ®u mupt i^l 
ja noc(> von frutjee Ijcr fenncn." 

„9Rnc Qflb mx SiaUy? — nein, untcr bem 
9?amen nlt^tj vfe;|fcp er fonft — 2)u fannft mir 
iraucn alter 3«R(C/ fe&te cc fodjenb (iinju, a(S rr 
frtf) bnS 3im mit ber Slntroort $5gerEe — „inir iiegt 
ztvnsnm zxsmZBBS 2G Silica booty firmer bom Sorb ber ' granjofm ju 
fommcn unb wain id; fclbft — " 

„916« tiwmim fcjjnjfmmft $H r.tfjt gu bent (Jrtg* 
(amber (jhuttcr, ber na>ne 2>fd; i.;iT*8frgnf(gen nuf," 
fagtc 3im. 

. „SBeil id) bdfur mrtiie f el)t guten ©nlnbc tja&e," 
6nimmle 3arf t>crbmfilicv); „td) fA&ft cine gerabc fo 
grogc 3Ibiicignn S .gcflm ciujnfct)e Dffaierc rote ©u, 
unb — fjitbc »ittfr(c$t cben fo »tcl Urfacfje — aifo 

,,Grrimwrft £u £[<( nod? mif SSiH tfoortey?" 
frug 31m. 

3atf pfiff rcifc war (id) r>in unb fadjte wrfrfyntyi. 
' „Ml tttMy/ fagtr cr town nad; finer furjen 
$aufe — „33iK tfowui) — ato n>tc pm Scufel ift 
ber ju ban S£OaHpfd;fangcr gefomincn?" 

.,5>n6 i|t chic mtfoc gutgc," fiigtc Sim, „flfrer 
meiii Suttge, luenn brm fo ift bnp ber ©cfeff — taie 
r)c((H cr tod) fltcicf) bcin Sieutcnant? * • 

„33crtraub." 

„2)afl alfo ber Monsieur I;icr r)erumftf)tt)iimnt, 
bo tft'3 fur mid; 3cit au« ban Scurfl «t gc(;n — 
Me id) i()in yu'cflctdjt emmnf ridjttg r)t)tcui fommcn 
tow; trr) mufs fo an Sorb." 

„Slbev luo treffm mft una nn'cbcr? tdj mtyu 
uorftcr gnum vuiffen toonn 3J>r fegeft unb SiH too* 
3 n«) bodj nurf) gem einmaf feljn, mit.-tym nuincn 
$3Inn gu fecrcben." . * ■■•■ 

„3d) gcf)6rc gar niefol" mefjr an Sorb/ - fagtc 
3im 7- „ba(* id) §tul)unur iuare fjcuV id) beinem 
neugtertgen Sootemann nut aufge6unbcn," 

„3)u gff)6rfr nidjr uteljr ait ©orb?" frug 3<icf 
crftaunt — „bcu 3>ufcf mid), ba r)afi5>u wofj( fcrin 
„<E>t[fi)tftMmn figt m Surtf - : * 

; /3" .3 f ' tei V f fl 3 f e 3fm ffltfffth$fl& 

„Unb gcljn bie ©cfdjafjc gut? — na t)atV fcinc 
Slngft," fc&re er abcr rafa) f)in$u, a(6 cr fat) bag ben 
neugefunbenc-n ffamcraben bic Jrage droaS m 33er= 
(cgcnljcit ju fejjen fcfiien, t«cnigf>tna m'd;t gleid) unb 
unbebingt »on ir)m fccaiitmortct rourbc — „id) fonnnc 
23ir babci nirfit in'3 ©r^cge, Mcibc abcr, aufrictjtig 
gefagt and) Iic6cr cirimaf cine 3 e *t(ang auf fcjtem 
©runb unb Sobcn unb in ber augeneljmcn ©efcH^ 
fdjaft Ijter, mid) Don ten ubfiftantmcn €lropa^en 
cr(! tin menig auaitiruljn. ^Do-nncnDcitcr, man (cbt 
borr) nur cinmai attf ber SBeft, unb mojtt Rd) in 
cittern fort fdjinbcit unb pforfen, tofe ein ^unb!" 

„3f& ivcip gerabc rt(tr)l 06 e5 $ir feitr gcfallen 
mitrbr," fagtc Sim. 

„1)ajj Iap.meinc@orge fcin/Ma^tc ber SOIatrofr, 
„totnr> id) nur erft gu'irfftcr) aufge^oben mare, etnc 
23ef«ttou in meincrt 93er^a(trii(Fe)i t(t nur ju \>er* 
^w ,..i ,. ..Ljuw.llWSS!! 28 bnmmt ypfrfiig, berni ftUgten fie mi'rfj toicbcr, 
morfjt' icf) in jcber anbemi, nur nfrf>t ni mciner cige* 
ncn §aut pecfcn. 3^ mm ©ft t^icacidjt Ijier fli.cr) 
m Sttmtdjcm boh 9Ju|jcn frtn." 

„3>fl* bcgtmifTc ia; nidjt i m SHfobcltai/' cntgeg* 
nctc Sim rutjig, „ fl &cr iibcrlcg'S 3>fir Mj(j ipfrb cine 
fln>|» Scorning : auf ben (Sinfang gefejf, f P fp fcincm 
»o« ben 3nbianifd)m6d)ufecu 411 tauten. Sim bcflen 
MM bod? weft! 2Dw fpmcijfl efamaJ mir Sbr Rti%.* 
*©m — ja — vielfcicfji — mm id) wcrbc ja 
WV fnflfe 3ncf mie .'.kr%nb fief, bad JHnn ftreu- 
rfjrnb unb bdbci urftotytn mif 3im fjmitter fdjauenb. 
— „Unb n»nn man Did) cmnml fticr am lifer fin* 
ben nMrc, mo bift 3>u bn am bcflcit jit erftagcii?" 
„tfcnnfl 2)u emen $(a$ Jn'cr anf bcr 3nfci, ben 
fie „9)cuUerd)cn SMngtfrf itennen?" 

-9icm - id } bin tw$- nic fimftia. 6a)ritt »oin 
©tranb fortgciDcfcn." 

„2>u mirft tfjii erfragen fonncn — jeber SJfolWfc 
fennt itm." 

„9Bo()itft 5)n bort?" ' 

„9Wtt, abtx cfi ifr bcr cfiijigc $la&, bcii i* re* 
fleliiiflpig btfurfje." 

„©m, )t>crb' ifjn m.'r merfra / mtb mm good bye, 

2>nf, unffrtBooMinannWitiUe mid) fenjt amniffen." 

wWcnnc raift) nur nid>r St if/' toarf bcr 3re cm, „ber SRatlU war mit unbeljagtirf) , nnb id) in6cr)tc 
nic^f gent immtr roieber flit icne unflliicffciige 3«f 
ccinncrt rocrbcn.f 

„^nP Du ©croificn^biffe?" larijtc 3acf. 

„©at) ©cttiffendbiffc — Unfirnt — nber fcinc 
SJujt cine 9foanorfc jii giercn, alter srrgejffiur @C s 
faTjidjicn n>cgcn." 

„<$Jut, gut; alfo 2)11, 31111, WJrnnSMc baS fidjerer 

flingt, fomttcji X-id) untcr bcr 3ci« bod; cmiitcr cm- 

mill nad} cincnr Duarticr obcr Sdjtupfivmfcl fur 

mid; umfcljm — wcim'd audj nur fSc ben Wortjfau* 

roarc; Jc rocitcr im Snncrcn, beflo licber ifl mix'$. 

So cmtc ?todit unb — (jab gut 91d)t attf beinen 
§flfS!« _ x]„b fjffj ^ or f|^ ( ? i„i flf ^ fn b m \{ t $ fr 

ben tJrmnb unb ajng jururf, wo cr.bie Srumnwtn 
bcr 3«fw loner nod) Ijoecii foimtc, bie unerinfibtid) 
ncuc unb frifdje Sanger IjcrBeilorftc. 

„$m f " fagfc 3iin Icifc unb nad)bcnfcnb oor pa) 
Ijin, aid bcr aitc ffaincrnb (Ht$ fn'iljcrcn $agcn in 
ben ©fifdjen vcrfd)w>unbeii mar, unb fcinc <£a)rjt(e 
n>cilcc unb torftcr im tureen tatb verffangen — 
M fd)6n 5)anf fut bie.5ffiarnungj id) lvcip a6cr cben 
nj)d)iiid)*, obmir mein^alS in 3)cincr @ffetlfcr)flff 
fitr)er.obcr un[ia>R ip,.incm alter SBurfdje, unb f«* 
take ffleife ip bcr iScrfud) gcratc fo grfatjriicfj. 9hin, 
jcbtnfallS bin id) auf mciucr ^urr) unb »W 3)ir ~~ ?77T-^-: rmsmssmmam 30 jwmfi* f.d;cr tap 2>u „^( ^ 6cr flu6 bfr ^ ll(e 

tooawi mm>* tnmxk «fa \k fm$rwt 

©nmfcjnabtf c.'nmaf gclcgcnilicfj unter bit ginger 
«nb. ban* Fo.mcn mft ja m.fcrc Dccdmunacn- rift* 
men «tf*t* >t>t uhiamS, fo lannc c * nod) 
S4fl ifl, .mcrbe i* it (a) r an ©orb jurfirf fl t$n, fen, 
torn mefne ©cfc^affe f;icr am Sanb fcfap, to 
irmic bcit 3n\ut<mtm nur nick m>( m; fie' fmb ;« 
flfeiJoflMfl &ci 2Wmt tut (ic ,,141 „nnoircf6ar m 
bic£o.[>c fefrutteft, unb mfifttt fid; fc!,r gtabcrtV 
W^-Wmij fie tlbcrljaupt nod) emmal 311 emem ml, 
tynbtnbm 6^T|i frfogrn nrirrn - fet ber mm 
J;ma.cria>t, wofjut cr weflt - §111 _ ,f r m ( r flto 
■4'nAfar imgcmcin ficD crfaEjrai p $a6ai bctf 
bcr ©cfcll in e&wr fran^^m Uniform ffcdt unb 
Dtct Ijcm.nlaitf! - nxrbc bod; gu^u baf cr mft 
pcrfi »or8«|fctft.roirb, imb nitf>l id; if;m." - Unb 
mt cincm uarficfjtigcn 3Mirf »ml,rr, bom 3arf'3 
SBftWUno fate fcinc Sirnma. fcfnrtmqft tterfcfifc 
fWufl cr fty, »„•( bcr Own, „ lbcr cr fld> (jI>r hti 
m bolffommm 8 »i trffant, fcfftnfrte in bag 
SMidjt, bic etabt auf cincrn anberen ^fabc ju cc 
rri^tn unb urftnmnb bcilb barm.f in ben bt'rfjtcn, 
9>«fcr >&m fid; TOiebcr Wfrpenbm ©utoc n &ilfrf;cn. 

©abic unb Senc. 

21fj— bie Sruft fjeot (id) orbmtftcr) feci, roic ttfe 
bent Miilbcn wujten %uibm Don ^a# unb ©imfcc, 
Skid)t|inrt Unb foljer <Sinnlid)Eoit ben SRfufat fcljwn, 
tern SBalb, bent unmtumfjten SBafoe jujuflrcben. 
9?ori) Ijalten toir flfcer nid)t nit bic (mitten milben 
©mppm IjiitfcnmS, fck ariftratt &ciaU ben &crfd;ie* 
fccnm Jrmttcn, in nil bat flrfnen «£wiucti iijrc £>rgkn 
fcieriu $orcf}, v-on b« bruocn I;cru&cr lautcc unb 
munterer- Srommclfcfylag uittcr ben ifalmcn "Dor — 
fadjmbe SRatmrr unb ?0?abd)cnftlinmcn unb jubefn* 
termor j unb Don bort? ton! bcr fdjnrfc Htang 
eincr fleiiun, in bfn 3^ciflf" c i'"* 0rangenbauinc0 
aufflc^angenen ©lorfc, unb bcr monotone Sang wwasM^i «™ m 32 

Si* 1 * in ■*■»« S|m4t v *m ben 

fltfrniBen mcit Ijcute Me 5 „ WlI (ft bmi ^ J 

*«ffcln frhfl mttfrenben airot f f, fl „, lTlf)cn mmbtn „ 
gcrctrct murbcn. ' 

jSn^cm a&rr Trcifdjt bcr toe frof^c ©„„«. 

3J22"" "*** S'« *i SntunvrPaft in 

^bnra)fd)aumcr Slngft n «eba«r»orfcn » bem 

gj, oM ob fie fura> bap bcr M m u SuL 
2 3« P «cn fofgn, muffe, * bcr «* fbmme 
Wann c6c„ nfrtrrflrtonnal (aft m hm rillM 

£2R ed?rtar " - b0,t cfn *«* ***• 

WnuM Wnbcf.cn, ben Sum W(Mtaffl u,n b.'c 

fS*." 1 **' **"* Ik ben "ijafci 
W N unb m r„' fl , lt bPm wane, freunMtem A* 
mel <inDor^ # nub babci mil Wm hht rdtUHAt 
tm ferncn too*l6rf«i»men ©torfentonen farf*. 

WMnk Mfe prcbiflt m urn flft m* f«« ©a. 
»« fttai Mflinie ftbfr bte Ww ^ ?| , 33 tfgeti, gfeufosirl UJcidjcr Softe fie angc(u>ren, wcl* 
djen 9?amcn bie Sippe fluftcrt, iuciin fca« £erg, in 
[fitter Slnfieiung berfunlen, cmporflaunt $u feintn 
SBunbmt, unb gteidjguttig baGci, ob fie ifjrcStirnen 
nati) SBcften ibcr Often gum ©ebct ncigm — beten 

<5o, it writer tt)ir baS mine toKc Sreiben $ape< 
te e'« rjimer una fojjcn, vcndwimnmi bie 2>iffomumrcn 
Wtt §immc unb Sremmtf in bCUl gemaltigeit Sote 
ncr bcr enjigcu Sranfemifl/ nnb tern Icifcn flujlcrnben 
Stoufdjen fcer ©totter unb ^aunenfroncn, unb bort 
breupen, weit braupen am nmnbcrfcfjdncn Strnnb, 
Wo^inauB famn bcr botmcrnbe edjtilt bed ©efc^fipeg 
biang, bna ben ?iufgong unb 9?icbcrgnng fcer Sonne 
fuitbcte, Ijatte DJcne feme §uttc gefinut. Gin n>of)( 
nidjt gtafed nber bod) gemumiged §au&, bicfjt in 
ben Snjattcn »oit grudjt^ unb ©(uifjcitbrnimcn Ijiit^ 
emgcfcfjmiegt, Mettle ifjnt mil feiner fleiiim gamilie, 
wic bem a(tc« eljrmurbfgcn 3»r. Oflftorne, yon bem fie 
(id) ni'djt fatten treuncn inogrn, sum 2hifentf)all; ja 
imirbe ifjm 5m: ^eiiiiot^ unb fclbft <sabie pifjfte fia) 
l)icr wicber too(;[ unb gfurflid), fo (jci'mifff) fo frcuni? 
lirfj war tcr Heine (ic&e yta$ — fo Hc6 f«p n>tc 
2ltiu — nur bap if)n bie erinncrungen fe^flen. 

— Sm bap iijm bie Grinncrungen fe[;I* 
leu — ed ifi ein Hciucd, imbebeutenbee 9Bort: hit ILiWU —»v"»™K"*n:c. v— „. - '_VJ_ £»JS onsnK HHBBHBHBif 34 Gtmnerunfl, unb fie umf-nfit boefj, ivmn iriv «r|t 
eternal toirfiid) in6 Sc6m Mm, 2IHcg faft luas ba& 
•§"3 je tfjcucr geljalten unb M, unb bcffcn jflrninm 
ed raft freubiflcm fffepfcn, uiic gem bod;, fouftfjr. 
Sffiad anbcrcS giebt unfcrcr $ennaty jcnm uueiib' 
lfa)m 9Wa, bcr mid nirfjt mcflen nipt int frcmbcu 
Sanb unb untf juriitfjieftt mit feflcn, fawn jcrrcip* 
fcoreu ©aiipcit? — Wn6 aibcrtf gaubert tins mit 
cuicni Sdjfag alfc bic licbcn, nic ucrncffcucii, nfccr 
tyoljl 'fo oft unb (jcip cvfcfjijtcit Sitbcr ivieber (jcmuf, 
bic mifcwm Scbcn bamatt Siajt unb garbc, unfcrcm 
Shit bic SBdriiir, unfcrcr Shifi bic (jcifeve Siuljc a a= 
dcii? Scrlcift cfnem .$(af bicft Grumeniiioen,. unb 
lap cfi biwn t>fc nnnu'djftc burftigfle §titrc in ciiicr 
Suliibiiip fciu, unb jcbc ©tfiftc ift mis Kjcuet bte nodj 
ben morftycit ®mt ftufammcnftalt. SBir feimeit ba 
icbcn 9aum, j[cbcn Stein unb an jcbcS, MS nod) 
[o uubcbciucnbftc, an bm fdjmalen *j$fab ba $iitfiU0* 
fuljrt 311 bcni ffilfm, Stfubcn umlaubtcn grtebr;of, 
an bud ®artrm>fpii^m, ait ben Slpfcioatmt neben 
bcr Xl)m, an bic <5tciu6anf obcr.bcn mwmcuibcii 
Snd), obcr ben anooMnwidjfcuci! ®ra« Wd SBrun* 
neafi, fclbft on bic Ifcbcn Sterne bic nut fo, i»ic 
flltc ttc&e SctVimitc fito bcr £uttc (toubeii, fm'ipft 
fw) einc Sieue, cine fch'gc (humming, unb ic after 
wfr babci wibcn, jc Wetter utui bag 6d)Mfal unb 1 
jc langer c8 und fortflerric&cn miS bem £cifigtf)um, 
befro trjeurcm $(iu) waljrt cd ficfj in unferm §cr$cn. 

Unb otync bicfe Srimtcrungcn? jn bic 3Bclt ifl 
fdjoh, unb u6eraK arunbet bcr unjictc 3Ratf<$ fciiien 
§mb, ufrerall berft ©oticS uncnMidjc ©fit* ben So* 
ben fiic «)n mit ©peifc unb £ranf, unb bag ®c* 
fdjiedit trcibt unb gebciEjt — 'abet cfi trcifct nub gc= 
bcifjt quo) nut cbeu, unb roie in bcr grcmbc beginnt; 
c8 fcinc ^fltte ju Pauen, wic in bet grcmbc fiebeU 
cd fid) an unb — benft juriirf an fruljerc gtftcftidjere 
3citcn, ticberc $[a^e — anfcic<Stcu*c mo feineSBJic^e 
jjeprtnbcn. 

Sl6cr ©abic unb Sfenc' roarcu gludlirfj — fiber 
iljncn mot&taiy n>ie tiuf SIliu wcl)ciibc Socofipaliucn 
itjrc £>auptcr unb fcf)uttcUcu ben Sftau nicber auf 
tie but'tenbrn Sl»tt)en bcr Dranacu, bic iljrcn gup 
iiinwudjfcii ; tn>r iTuicr au8 6rciteien fid) bic fiuMralfcn* 
buTtdiOflcncn tBinnenwaffcr bcrlHifff, Hot unb filte* 
rein role an ber (Sd)wcpm'nfcf, unb Slbenbd rubertc 
brr junge 9Rann bnS Ganoe Ijiuau^, unb »or i&m 
fng bfinn bic atud(id)e SButtcr init brm .Kint am 
^cr^cn, bem Sicbcdblicf fcined QIugcA in uncnblid)cr 
6cligfcit begejjncnb} — ed toaren bad fo fror)e, fo 
fllurflfdje ©tunben. 

Ol) bap fee fdnuinbcH miiffeu, bap 9lttc« nurauf 
(&rben cine Spaimc 3e't umfapt, unb ludtjrcnb un« 

3" msamm 36 

bic Gonnc frofyity fdieim, bap tin fdjion buffo 9i5 [- 
fcufrfjicicr untcrm$ori*ontc faflrrn mfiffai. Die taitfl,* 
fam. after (icfjee 1,51^ ftd flm . <& fl j f b* fcflt un n ^ 
iriitotf ©if.rf aiif Dfrfct ® e f (f . rt ffllin . 6 nif1 ^ gc6fI|/ 
ienn bad Snmiftfcm fcr)on, wic n<$ bcr SBed)fel 
lmfcrm Sc&fn iicgt, itfc oft ait finer Safer nut ba? 
Sltfcfl frSngt, lone ime in bicfrm 2Iu cnNitf cnt 5 urft, 
*. nn'rft cincn irfitan @$ein fc(6ft mtf bic frorjjte &rttnbr, 
«nb ba3,- n»ad un0 gcrabc hii Hngffitf tfarft, n>a3 
ben $(irf Mrfaiueiib, fcoffenb ban Sicfjtc guttM roie 
ft06 unb torarifl una <m$ fan $*rpt f C i, „nb wfc 
bic SScr^ifhinjj an fym tiftfii unb jefot, bic ©curiji* 
(jcit irgciib bc0 cniflfgm 2Bed)fc(3 fcl^cr Seibmtyft, 
bie rropft bami cbcnfdre aftSKaftncr anM ©hides 
£l>»r, mfi iffftm giiigcr, niw ffiU an* un*erbroi% 
fen fort. 

?cffl)i Dei ftttf; cr mar chi fffitb tm ©Uuf unb 
attain bad SWcd mil f„ froI>cm ir/a)tm $e@tn an, 
Wil ffmbcr (Stfdjcua ncrjincn, (ad)m unb (vringen 
Kr : ,iil «ub iiiri)t b'ran benfen bap eg $crbrcrf)cn ftiim, 
fid; iltdjt b'rum fummeni. Rati) laugcr |a>rrrr 3eft, 
m er bM bitCbcn imtfte nub crtrngen, erfdjent fetf 
TO f)ier iljm mic gcl^iig, u>( c gerecfjtcr Sofjn nut 
fur lh#mfecWlj 6org* fade cr m'e.gefamit, bcr 
UfenlK mar tym bet IV&eitS &irt g Clwc| - cn , bem 
« fotgfe, bem ?Iugcn6Ii(f geljorfe er mraj mi, unb 37 
unc cr c&enfc fa) Ungtucf toeing nur gefjofft, firr) 
ftrtS -Dom <5d)irffaf ait$erfcr>n gefcadjt anb fcrfrit 
trofcigc" 9Rittl)r& bruin gcrabc grciibc fanb 'Ifini 511 
I'c$cgncn, c& 5U ufccrnmttcii, jo badjic cr audj int 
®(urf nirfjt oft fjinmid ivie'3 einji woijf'iwcrben (ofTc, 
menu ber Sob Wctfeidji Ijier ubcr ba bic Stfifcca 
rocgrip, ober anb'reS Seib mit falter fhrrcr §aitb cim 
grcifcii Kline in fcin jtmged @(firf. dv leDtc, lieMe, 
tag mac il)in gcmig. 

9?icijt fp*Sabic; oaf jener pito^nfer ftiK ftcmn- 
gnuac^fen, Ijatte fieffliim von eincm ljo(jcrcn ScbcitS* 
3tc( jfltttipt; tcr Sdjiueftern forsfofegveuben forgtoS 
tijcilcnb, war il)i- and) nic cin anfcercr ©cbanfc qc* 
foramen, I)attc jic nic efnm anbem gall fur mog(id) 
gc^altcn, ate mil bcr Ratine am ©tranfc 3« brftljen, 
511 gcbcil)cn unb untcr ii>rem <£d)attcn einft in (cidjtcr 
(Srbe, leirfji mib Cjoffcnb cincm ncuen, teffeven Seftcu 
eurgegen 511 Iraiimcn. Ssa fain Dlcii^ — mit if;m 
erfd)(o0 (id) cine wile 9Bc(» fur fie, mit Ifjm gciuanu 
lie ctmnC mafl (ie nic gw!;tt — tin geiftigeS Se-- 
ben, nebcu iljrcr ^adiiemvcfi, imbSltfeS bafl iua3 iijr 
bic »ruf! von ba mit foldjcr ©cligfeit crffilltc, fanb 
in bem cincm §up nur Urfprung unb 3icl — unb 
ipcrni ba« cine §crj i(;r roicber fctjivanb bann — 
Jtrfn, fie baa)*c ben ©ebnnfen nic an*, unb u>emi cr 
aufftcigcu njoUte in ir}r, fTof) fie xtor fid) fclbft, uub —-"•<-'m»oq« 3TIZRB9S ■■ "" ■ "—J — |: I 

'I: M ©cfutjl getoann aft wirflid) feficn 0nmb t« u>, 
Wain crfi garbc unb ©eftalt, n [g tyt cm mtbertr 
efmcq bura)$ 8rien>fl — bas crftc ftnure tjerbe 
Scfb bcr jungcu Sruft, 

3>cr altc cfjimurbtgc Wr. Ogforne, ein SMflbnair 
Im war)rm ©inn bc6 SJDorW, bcr ©oited Sicbc v*g unb 
Uflfr im §eqcit trug, unb Saufcnbm fc^on bflrtiuj 
Sroft gcbrncf;t, fanb gcrabe ba, w?o w ^djhmg unb 
SfoerrVimuufi $nttc forbmt biirfen, mit fcinem (mien 
cl>rKdjro$cracn,r\irtcn burrcn ©runt), unb wenn nidjr 
offencn Jtambf, writ e^rtinmcrcd — ftcimlfa^et 
Soffit $fWf, bcr oft toe.'t tfbt(id>r trifft a » SBfd 
»nb etal)l &mtr unb [)inu6cr gefaitfr auf b ?r 
3nfcf, mo cr faun bes cincn Stamnird §cr im (idj 
flrtppnnm, unb wofytQntfgm GbfTue mtffr auS 3 u. 
"ben begmm, 3 cfrfinft unb angtfcinbtt, gcargcrl unb 
J* crFmnf(c er «*<$, wnb fl)c 9ienc fmcty wit 
©nb.r |It fj auf ben f$nurj(f($fl) Qtrlufi brr flmen 
brofjtc, vorbereilcn fenufeu, /a rip fcffrft nur tic S9r> 
mtni foWjer ©cfafn- in ujnm (Ulftc|Hfj,en War, 
manjtc cm 9?«n>citf*i fl8 fcincmScbcu cin [aaft& itnb 
nut jit rafajcS (Tube: 

©cr ©djn.crj tmf fief in tl>r fungtd, bis baf;m 
unartrttfri TOrf, unb ®>bic befouber* fjoticmcf, life 
tnbhaj BW burn) Km vrrform. Sluaj ^enc fajntc^tc bcr 
Scrriin M nftra MtatlhunfMa u)m tutao^ 
3 r3 Icr SBatcr gcroorben, unb ja nucft cigcntlia*) i>?e( mit 
feiilclwegen ertrageli unb gcbufbet. 

SBicIc SOtariarc vcrgingm benn aud>, cljt flit) Scibc 
\>on bem 33crhift crfjoicn, an bie £rcnnung von ifjm 
gcjoolnicn fonntcn, unb fclbft bann nod} woflic bad 
©cfitEjl bcr tec nirijt <jan$ tteicr}en — c$ frijlte 
i&neii cin Sljcil iljrer fclbfi, unb bcrSlKcS Itnbctnbcn 
3cit amftc e$ »orbeljftlrcn Helton fie 'voQflanbig fca* 
fur )Q troftcn. 

Hh'cfcr Scbedfatt hwr abcr and) fur Siaic 311m 
Srieb geworben, fia) irgcnb narf) cincr Sljaiigfcit urn* 
fliifdjaucn , wirfj bcr audj,- befoubcrd jc^t allcin auf 
(id) feI6ft arujemfefen unb in bcr fcbciibigcrcn to 
ficblung mit neuen Stetfirfniffen enuad)[nib, fcin 
IcfccnSfraftiger ©ci(t fid) fefjute unb brmifitc. <5inc 
fola)c S8cfa)aftigiing koutbc u)m aber aua) juleft gur 
^ot^ivcnbi^fcit, wcim er ni(I)t untcrgeljcit fpUtC in 
bem mApigcn, bem 3nfulaner worjt jttfagcnbm, bem 
gcbilbctcn Suropacr abcr auf bic Sange bcr ^ci* nidit 
genugmben Sc6cn. 

ffiirj -cor ajhr. Ofibornc? £obe war cin 2[jei( be8 
(5u»itfll8, ba« SRen£ in gmnfrcid) fic^en (attc, fur 
i()ii auf £af)iti cingelroffcn, unb cr bcfcf)Io£ jc^t bnf* 
\ttbt in faufmannifdjen ©peeulationcn anjUfcflCn, unb 
fiiij aujjcrbcni mit bem ^aiibrf unb SBctrfcb bic fee ■RKrata Jf 

i is i t^ ^ ■^ ^-"- -■ ._..,l..,J.,.Ai" 40 J** 6cfam,t « u ow«5m. ft Beburflc toffm allcr-- 
b."0« n.cbf feme 8a e p-Mfcfta ofcet fcinc grtfton . 
ju fi^crn tflm >»cnig 8 c„u 8 tc f,icr ffilIC m cinfad)m 

sctcn nto cc mm (inm mm m ta . 

•tflcu tmem aefWfte. 3M mige S oi ^ u „ b & 
5»8 Km tain mcf,i alftto nicf,t Mn | C i nfni MitfMm 
« Dm «6 fonbem mnfj.c biefnn f ofi nr cine, nod, 

cine ,nlbc m* «*** i,^ m ammm l 
Uwinb, von 906(11 SGi* „„b OT^cbamnc, unmeben, 
u*J «... ,m mm n«tf, bora rrijmts, 3 , lree J l)hu 
Jte 8 n B «r ; r™,. 2> m , Wo „ „,, mfl|tff)( . ^-^ 

2 fS '.'" b 3 ° 8 *■ "* llBcr 5 «3 "«»', unb 

mm mum si„f„upfu„ fl fci, lcr mmti tm 

P*» rait mfcfci ©Written fctambH, in bic «n»c 
m» ^Ml rffcnb, „„b fd,mi ffltf f.d; tarn, 

» WJ Dofjcren 9Jc; 3 wrlM,™, fi>f mfc nn fcl - m . 
©rftc, bom, jcbucc « »,$f oft , in t „ ^ f(fc|(d 

© m, m ms, bns ,-(,„ n bicfc a4UA)e m 

JR ■* "* »»* *» «nlfoluf Src'Oct-t unb 
Men banin 8 <f 4 t jn Ijabcn ben Bobci. ju Mrtbra, 
-' — . 


ju ban c$ if)n, roic nut eincr Ije^crcn inncrm ©timmc 
lutauftaltfam getw&ttt.. 

SBic ti bobri oft iungm Seuten gefji , beneu bafi 
©djttffal, imb n)ie Ijaufia, ihnen gum §crt, in i^rcr 
crftcn fitcbcy bet ir)rcn crjten c^rgeiitgert ^Plfinen, but 
fd)on .yam @cnup gcl)obcn.m $crt)ft von bm Qipvctt 
rcipt, unb bte taust p'i'i)!id) inre 9tc(f}itu>t() mil trr 
9Bclt ab(jcf^loffeiv Ujre Shifvriidje ait bu^ Sc^cn unb 
[cin ©tfld vcmidjtct alauben unb £.*- nittl ciufctjcu 
iDoUm, bag iljiicn HeSBcIt er|i jc^t (o veil utffinvEt 
bic Slrmc &jfnct, font cr VHU&, SIHrt gerabc in beat 
ShigeiuMttf crfultt, n>o cc fid) fd)oit an 9l6(jrunbd 
Slanbe wnfjnte, unb ben Sdjtiit fur um>ermc»biid), 
fur unabwenbfjnr \)idi, bcr iSm jtrfajiiKflcrt in btc 
^iffc fcnbcii uluftc 

Unb nwnn cr Dami wfeber im Mnfnng, oon cincin 
dxntm pat anbcni ubcrivrinflnib, jeber ®cfaljc cut- 
riffen, iiiit jebctn fflunfo) crfuUt, in cinem formlidjer. 
■laumci wit ^Boanc unb cdiQEcit tec ncu gefunbe- 
neu 3ictrnnjii>L«a!)n, bic ifjn nun turd) Muin&K Slum 
fiiI)Ttc, U)ic im Sraume folgte, wcrlor fidj boa) mb* 
lid) bicfes ^efnljt, bad' itjn oud) witfliii; fcin ©lurf 
nur ^atb empfinbm licp, unb mit bem vallcn- 93c« 
wu^tfein beffen wad cr ftdj ^icr, in bicfer n)unbcr= 
fjcrrtidjm 2Bc(t aenjonnen, fctyrtc aud) unenbtidje 
iRu^c tmb ©ctigtVit cin in fcin ^crj — cine !Huf)c =*^*>j»$&™,_j.LeMmju4Rs --- HHWHHWB I; 


42 Jj. fcm 2Bci6 „„f ne6 flt s iMid> mucftr* unb if™ 
■BJ m burcf, bit onbtrtn 9»ltMtff4cn ©cift- 
Mmm^ftaftnm- Smiftt mb Scfurrfjtungen be, 
mmu unb wibtrlcgtc, bug. fid? b« unftrtc @cift 
W < jungm 9R„ mic8 fo W(§t lmb ^ ' ^ 

•feHfafom Scbcn bicfer ghfrin fugen mnbe 
SBic flbo bec 2Birfuug6frc£6 cm 1M itot war, 

fcffl ir Of™ fm, fo jrfgh ftc nll rf, Mb ba(S 8f6B1 
cm gun; anbcrcS, a» 6l kmi ^ ttbm ^ men 
*w. Saftm, unb «if il),,, $„ pcifC frf)iEn bfl . Wfti 
mm to «anfett unb fflttft^, fur blV p^ 

ttoto, u„b gembe in tefifrr 3* ¥m ^ ^J, 

"f*f ,B,C *■■*** Smnlfitn fun nfebn* 

'(c.»m 3 -,frf t „„ tC0 ciltm ncUflI( Di(S ^ ^ 

flifcnnten 8l>.,T<i,» W „, 8 3 „ g c6m „crf»rn<bm. fflmf 
Mm httamMgct Send,,™, U, m U m bic ^ 

iral b«Ib b« n „f ml, dnnB bcr a )ncrlf%tllcr [^ 

m bcugraipfc in ©cfcfjafmwrbfnbung, unb font 
iirf^u, »«« §fr3li#e 6n . i()Mn c . S(n 

*™»- W"«*rt fl , bflrmi filim m 

«if W«f«n 4»scicBmtR *va 3» "'6fft.cn Unb . «, 

mtn, unb fie (Mm fount bug 9?ene Mcfcfatjtf 
J 

; l 

I fci, of« fie ttu^ fe|* entfdjfoffm rcarcn tyn aufjufu* 
cfjen unb meljr-an fid) unb itjr §aud $u fcffeln.' 

Stmij ttx redjt woljl fuljltc bafi er fid> mtt bcr 
ftnrfereti Scfcolfernng fcer 3nfc[, wain fid) befonberfi 
nec^ nwfjr (Surqvaer fjcrute soflcit, etnem Hidjr go 
fclfiflfit Seben iiiri)! flrtH3 iviirbe wrfd)(itfim ffrinm, 
jn scrfcMcfim modjtf, (jatte ftfjon fcit cfniger 3cft 
ongcfmiflm ©afcic barmtf i>orjubfreitcii, unb gum 
crftrn OTal ftortc i^ii Ijic'rin i(>rc ungf jwungene Sr«d)t, 
tic ban ftffma »uic bcr frcicu fflenirgmifl fccS itoc- 
Vers bodj fo angcmcRcn mat. 3n ben tfrrifc-it in 
boien er jifft *»*« <n efnem meljr gcfclligcn Scbcn 6c* 
lucgcn nuiplc, ware bicfclbc jcbcnfattd, wtnn ni'djt 
^erftbeju fin £inbemi6, bod) oft cin Stein bed 2In-- 
fiopefl Qfn>orbcn. SUfctbingft furdjtctc er iin Slttfatt^ 
bicfen $unft bet 6abie ^u bcrufjren — c6 fonnte 
Tic franlcn weiin fie g(aub«i modjtc fie gepefe iljm 
njcnigcr fr|t »« ^ c " 1 buwtcn flattcmbm Sud), aI6 
fruljer fn bcr nffan ?icbc 3"t ; «bcc Sabie n?iir vicl 
jit vcrimnftig ni^t cinsuffftfi*} wie fie mil b cm. ®aU 
ten in cincn fliibercn 2Birfang8fret3 gctretcn n>Arc 
unb fid; bem anjuf(bmtcgen fyitte. 3)tc liebe tkint 
grau fdjuttcitc woljf anfangd b«rubet ladjclnb ben 
Jffopf, aber bic neucn iflciber fionldi i^r fcortrcffltdj, 
unb mit bem, ftwn SaubSfcuten etgencn ©t^atfblW 
fugle fit firi) fo Tri<f>t nic^t nilein in bie Ixaty, foil- ^- l ^-w — JJ—^J^Ai, 44 msemamm i 2 set ?r fcn ix,ftrc ' m,t ' «'* «f» w«« 

JJJb ««»o Mr iunflt, h rfc((m „ ; 

ZfX^Y*^ ****** 
I ?'! LS s, °" " ,rcm 0attm ***** w«b 

h« nfoir » i**», llllb f „ 6errimsaK L _, 
Nm, dte wrtonjto, ScmnoMira fug.c , Mt £ 

»™.»s^ mm mm m , 01lttf „ a bf J fi^cnt, fo innate cr bod) gufegt eutfefjicben gegen 
cincn SftriC bicfer 9J? en fdj cw . on firctcn , bie lit fcincm 
§aii$ anffrigm uric in chum ^aubcufdjlag ou0 unb 
tin ju flie^cn, -unl> auf bem beften 2Bcg warm bcr 
armcu Sran ben tfojjf ju Bcrbtcft.cn, unb jtc mcforu 
tftelifdj unt) ungtucflicft $u metdjen. 

93on ten ©ciftfieftcit rent nur diner, mit bem cr 
ficft gcvoiffmmipen ocfrcimbctc, unb ffoax eipenfftum* 
(id)er 2Bctfc (jerabc Shier bcr cifrigjirn unb cntfcftir* 
benfim bcr gan$cit ©cfcllfcftoft. . ©ruber iftclfon (clue 
unb webtc nut in fcincr 3Jtif jlort unb bcrjiiubcltc feu 
nciitBcruf nut cincrSEufo^fcning, bic iftn jtcts gule^t 
an fin) benfrn licp, unb SBctoftnung nur roicber aUcin 
in bent (Srfolg fudjtc unb fnnb, ben cr bcin nlfciuigtu 
©oti, fcincr SRcinung unb Ucbcr&eugung naij, crrang. 
JRuftig unb fcfl nrbcifcfc cr fiber rtud) oljnc Ucbcrtrci- 
bung, oftnc jctun blinbcn (Slfct <iu bcr SBcffcrung 
unb Scfchiung fcincr SRitmrnf^cn, unb geftorfc Bor 
alien 3)ingcii niiv: 511 jener toKcn 'cita.u bic mit 
bem 2GafttlVrnu) „cin iSropf^cn ©faube fci beffer 
luic cin ganjefi 9)Iecr Boll SB iff en" bad Buff! nur 
fur iftcc SBortc unb [von nclii fanatifircii ujollcn, unb 
©inn unb 9krftanb bnbei, mit cincm Bcrflarteu Slicf 
lwcft oben, untcr bic jgfijje trtlciL 

SRcni* ituterfticlt ftd) gem unb oft mil ifjm, fcfdji 
liber rciigiofc^punfrc unb nocft meftr unbgcwaltigcrn g H ' f.ia g fct.E T .JUiV-n- nrasrawsnani r <» t. 46 _ 

Stoff jiu: Onktyntiing, nte nud , ^^ taM 

*" neum Se f ot 8"'P- Mc f'inm ©ifcr it>t m LL 
m nut nod, me(,r anftadjcitc, „ m ia (f)m( > 

Wt. 8rff m i„ eincm mum ©aft M §flllfcg/ bcr 
infaiiga nur fclim torn, fid; after fen, fc or i n>P(,Icr 
22 U " t ' ****■»• 8«f*« witrtc ale ttn Sixteen 
"4m«, tic ftm bafl @djJin,n>|lc furdjfctm, 
licb fem inodjie. 

©8 rant bicS.emcr bcr A'at(,o(ifd,eu ^xufttr, be* 
ncn italMicf) bnran acicgrn fcm „ 1L j tc Mt flHm 
»in 8 Bl nnlti il,rcn SanMfeuun fcfim 8„fi j„ f a , TflI/ 
»°n bmen aitf fit i[,rc 8e(>re Mtteitct unb bat 
**m ben ffyn fn|l fitter fl rg( n u6(en €ic fl enlrcificu 
foi.ntcn Shtcr <£p„ cl ,,„„« bcn j ulIflm % {m 

unb ftinbOmann «ufoc,ud,t, unb trP|,bciii.ba|j a boh 
b.efcm bec nitty ,„ it u.ttcdjt baburd, bcn iclfgiofm 
*<ira»»f u6« fcfne ci «nc €d)me((r p, j ic | )C|l «,*„,. 
IKI Shifting envae fait cmpf«i 8 a unb aufocnojnmcn 
tuurbc, (id, fo ifetartttfirMB bctraacn, unb fid, fo 
tem niicO fclbft Mn jcbcm <Sd,cin efnes Scfcfirtinats, 
»«n««rt finite,,, bttfi 9<cne baib in t>, nut ten 
«*», iDrn Ocqiid, Barfonwimm fianbsmam. fi.fi. 
Scfbf. ihmw Dtclfon, b.t „,i, «„„ A ^ mk * 

swrmnmmlraf mib c>3 juicjjt imiuoaiid, r -„„ b ,•„, fc, 
frwn) fca« mtf f|, 1Ifll bc j bcll f „ ^ ^ ^ ^ 

V°n sm 3" wmciben, ictnic i(,n mil j rte m Saat 
i 

- mefjT aid einen burdjauS gcbilbrteii, anftanbigen 9J?ann 
fc-nnm, bap er indjt aUein 9?uf)t6 meljr gegm feine 
ffiefudjc beg £nufe3 etajuwenben: C>attc^ fonbern fie 
fat ©tfttntfjcil anfing gern gu fcljn unb ab|id>tu*d) 
cin [unb bicfclbe ©tunbe init bem failjolffdjcn ijjrffr 
fta wafjltc, ifjn boct 511 treffm. 

Untcr bcn ubrigcrr ©ciftlidjm Ijatie aber, nidjtfi* 
befioroeniger bag ©ruber 9Wfcn tad §au3 bcfud)(c f 
X>cr w6cr|jau£t (angc niri)t ale entfdjicbm unb orlljo* 
box jjenug itntcc ii)ncn gait, mcfjr unb mf(jr bcr Str* 
Dadjt aSuroel flefdjtagen, ba^ bcr fat$aflfi$e $rieficc 
rairHic^ bic (jcimlic^c SIb(edjt ftabc, bic jungc Srau 
fdjon aud bcn SIrmen bcr rdjtglftu&igtn ilirajc ^rr* 
audjurcijcti unb t>er fcittigen ^iijiifu^rm, unb bet 
d^rruurbige ©ruber 2)ennid, bcr fnnaHfd)c(tc untcc 
ben Sar.iitifctn, fuf)ftc fid) *>or alien anberen baju be* 
rujciiy fur bie jungc (Sfjriftii, \m iljr A :inb aid flam* 
pfcr aufjutrctciu 

9Kcf;rmnie irafcn fid) ^icrauf bie peiben ©cifi* 
lidjcn, Srutcr 2)cnni6 unb (Sonet in Stench 2Go(j-' 
nung, fcl&fi mafjrcnb bcffcit 9l6u)efcnr)eit ; ©ruber 60^ 
net fflnb a6cr baib meld) cin anberer ©cifi biefen 
50cann fccljcrrfcljc wic bcn c^nuiirbigen Welfan, unb 
oermieb forgfattig (Utd) nur bic minbefic ©cgegnung 
mil tym .auf geififidjen ©cbict untcr bem, Ifytt 6c- 
freunbrten 5>adj. Slru'g alter cnlfdjicbm tt)(ef cr 
«m m smm B mmmsmmmm 48 m »irbet.unbrm»b e rfle6(jtenfn.*omvfiuriiA fteitc 
erf&St -:bo8 audj, unb gwinnt ujn baburdjum fo 
licbcrj.scrgc&cna fafcet abrr bm fwirinint?Dcr.5)eiu 
»i3 ba fl ego n ; »o R f»>W;m SScrftttfjcn Dei ifjm 'afigfe 
W», ba crftend nirtjr finmal bic fleringfte ©efafjr 
bjflM cincd feUautrnewrt&frfa fur. ©ntic upr^nbcn 
fci/ja bic grou fogar »{«( fc&hxmiicrifrfjc 3bcert be* 
fam, ate iljm ftf>on ftr* roar, unb er out* m'rfjt gem 
fcin F)au6rirf;cS ©nlcf bem 3«)icfpaft otfern n>cWe, 
ber bie gan^e Nation j»' ucrfdtffngcn brofjtc. $cr 
fromme ©rffUiifte fjntte rjoWc $flicf)fm . nf« gegcit 
bic OTcnfrfjcn unb iljr IjauSIidjcS ®(rtrf — cr ^ 
W"^".gcgm ®.oU unb brum uiufte fr f,%n, 
glcit^icf tDolpnaitf fcin 2Bcg ifjn fiUjrfc. $cr » 
madjn'gc f,fl«e u)n unb fehtc ^rfibcr iencm gforrcic^cn 
Seruf cm>nl,tt, ©cin SBori, Seine Seijrc, ben^cifonb 
bc^ffiert.imb ben §ci%n ©cift be.t $cibcn biefcr 
<5eccn ju fcritigcn unb fitOclnb in bem ©cfiifjt - ju« 
Mftb iit.bcr <3cft"grat bcr Ucbertringcc fo frcl;cr 
Soifoatf ft" bic 9)crfor f ncn gu fefn, ftfn-itt ev »or= 
WfirW, M feiu. in bcr {sel)c&cncn EJJce^tcr.. SBofjt 
foucrtc bcr geinb jc$t ntft einc-m cru^ri^cn <5d,at; 
ten beffeibm-tf reuses bic fd)on frtft ©erettcicn von be? 
«d;tigcn ©dm nn'cbcr o^ulcufcn ; frfjon fhrrftc cr 
bic Q.crigc Scufrfefnuft one, unb ©cfaljr brcfjte bcr 
Flcincn Sefjaar bcr ificdjiglaubigcn won alien ©cton; 1 3 
flbcr fcfl Mnb unerfcijrorfm wtmbeltenrt^bic^onOott 
SStauftraglcn, tfjrc SSatjn- 3(>r £008 mar ein fcJjroeV 
red, ii)x 3Iu6gting cin jrceifelljaftcr, ubcr fie jogerten 
nidjt in bem bcgoiwcito* gutcn SBcrf, unb ®olt, bcr 
bic §cr3eit fc« 5)?enfd;*n fVtf> unb it)rc inncrften S(ja= 
ten, wtirbc jtc cinft ridjtcn, 06 fie r«f)t geijanbelt 
fatten vox ©cincm Slngefldjt. 

Srubcr Stclfon fiir)Itc unb adjictc ben ©runb, bcr 
ben frflH3CMlW?f» ?Pricftcr fccwog init bent fanatifdjen 
©eifHidjen fcincn rcligiofcn fi?cum>f 3U fceginnen, n>a8 
nut in offene £cinbfc£igfett enben fohntt, i<\ bicfen 
©ffl fcfjon inct)rcina(, fctbft u^nc (Jntflcgnurig, burc^ 
bed froinmcn 9D?finncfi ^icfu'gfeit ju -neljmcn gebrofjt 
ftattc. ,<$r umcfjtc nud) fcineiit (Joriegcn bfuubcr mefjr^ 
mdB frcunbd'djc 93orflclIimgen, bie bicfrr a6cr nur 
fjeftig cmicbcrtc, unb in Stench 9Bot)nung war c3 
fotcrjcr 21rt ftljon nic^nnaB ^ivffcfjcn ben befben bc= 
frcunbelcn <5JciftiirfKit ffi6|l/ ron6 ber ilat^aE jktS 
t^crmicben tjattc, gti, wciin nfejjt fci)ibtif§en ; bod; fct)r 
(e6t>aftcii .-nub iebcnfnlTd fur bic 3«^ver unnngencr)* 
men Sluftrittch gefoimncn. 

.Dime Ijrtlte firij 6orgcn madjen fonncn, bed mif* 
f*cigcnb<n *9Bcttcr6 megen, «6cr fcin leister fr6r)ficfjcr 
©inn Kef M flUd) icidit an fid? ^oni6crgcf)n, uW 
S»fl T « i^nt ouet) martdimot bic Siirnc fraud, cin SBiid 
asif fcin trautrfl Seib, glflttctc fie rnfd) roicbrr, unb 

ftltcftadci'a itulji It. II. 4 
I 


rJR 


-.---.., M -- .---.■ — -T--~^rrrtrr.r":. >... _-..'.y._^tL* ;..'•*■< 50 eia Ufyin tyred SVunbed fric& u)m roie frpr)fid)et 
©onncitfdjcin burdj'd §crj. 

.£>ic cljrmurbfgcn £erren ^cffon unb- -©timid 
l)artcirbcmi aud) r nur wcm'gc Sage n<m) ber $er* 
fammfong-, wfeber eininaf in flfeitfs 2Bof)iiimg cine 
fcijrmiflc ®&M$0ti iit bee ber fe&tcw> n>ie ge* 
mol)nlt^©ieger gebliebm, bad Mfit-badleftteSIBosr 
betyaUcn, unb ©cibie mat gum erftcrt 9M (wrong 
geroorben tap State' ufccrScibc tadjte, unb ufcrfjaupt 
bic <Sacr)c> bic bod) and) fcincn ©olt fcetraf, fi> enfr 
fe&Ud) icid;t neijmen wolftc. iDtc ©cifHirfjcn Ijattcn 
langc bad .§aud wtfoflen, ber, frfjon wfjcr btfi&rie* 
fcnCn SBcrfammlung beijuwoljncn^ uiiD tor unb 
©abic fafcii jc&t,.§anb in $anb, bic jungc Jrau 
bud U)irf(icl) ©orgciifcferocrc £airpt anbed ©atten 
©djiittcr gelef)nt, »pr if>rcm §aud, mfigrrnb biefteine 
©able in bemtSdjopti ber 9Huttcr !ad)fe unb (tram* 
pete, unb bed $immc[d $fau in ifjrcn ■Harm grojjen 
Slugcn luiebcrfpiegeUe. 

„Unb bfft '5>u nod) bod mif im'd), ©abie?" flu* 
flMcfficne* nflrf) cincr fongm uutgcit SJtoufc, in ber 
cr feme fttypen an tyre Stint geprefii geijatten. 

#©60, «uf 2>fdj, Saul?" fagtc bit grau, unb 
fcfiiiitclte Vucljmuitjig ladjcftb mit ban jfttf — ' „tcr) 
glaul'c nidjt bap id; bod ttuf 3)ia) werben fptintfc — 
3>ad i|t autf; tin gar frauriged fa)m*rjUa)e« Sort; 
W 
nur tin iptnig — mir cfn gan$ flein wenigwelj Imft 
2>u mir getljan — ab'er ed gcrcut mfcfy fcfjpn bap jet) 
3>tr ffiorwurfc banibcr geniad)t. 2>u fmttcp ed ftdjtr 
nidjt fo gemeint, rofc id) trjoridjted itinb te aufge* 
nommen; — id) mug 2)ir aurij gefter)en — " 

„Urib n;ad, meine fSabic? * 

w ©cjjjft mid) eine $&prin," fag ft ©ab'tc, „id) 
fjat> J cd perbicnt, aber — mir war cd imiiiec aid ob 
!Dn auf ©eitcn bcr frentben *Brie|Ur franbe|r, wieSnr 
[adjtcft, unb bad, bad gerabc gab mil eincn otbenu 
iidjeit Etiti) buta) bad §cr^ unb bad — bad gfoub* 
id) mid), Hjcir, itnd mir tigciulia) met) ba6ei Qeiftan." 

ff tD«d foHtc ed njatjriid) nidjt, 2>u treurd §cr$/' 
fagtc JScnc gutmut^ig, Ir ap?f fpmifd) ifr cd boa) 
w)ni)r(id) innnrbinal, bap 9Hcnfd)cn, |on(t gaiij T>cr* 
nunftigc init ibren fi'mf (Binncn begabtc Sficnfc^cn wic 
unfer greunb Scimfd jum SScifpicf, in mir unbegtcif* 
lidjcr SBecbletibung nidjt nCIrin be^auptcn ' fonnen, 
ncin auc^ fefl baton uberjeugt fiiib, bnp niir fie aUtin 
ben „fdjma(en borneiwoflcn 5*fab" gcfimbcn Ijnbcn 
Unb roanbehi, ber bireft ^u ©pticd ©etigfeit fujjrfc" 

w Unb toflffl fie rcd)t I)fttccrt?" 

„SieDcd^e^!" 

„9Jein SfencVncin!" fagtc (Sam'e rafa} ; (idj feper 
an i£m fd)inifgciib, w i(t) n>iU nid)t frrciten mit 3)ir 
Ufr ben Skg bed ^iciid, a6er 2/Minu^t aud) naa> 

4' •-i; 


;l!l 1 fffsraresa wmmmmmm 52 ftdjrirj mftnlft fehi, b?nn Wentt id} mid) nitgftigc 
unb forge ifi e6 ja bod> nur $cme&., b*o* jfHnbcd 
wgen." 

„<5icl) nun, <5abie," frtfltc 9?cnc mid) ciner ffci; 
n«n qkuff, in bcr cc fie fcp in fcincn Sinn gcfrfjlof, 
ft", /fSfrrfftmJ bflt fremben ^ricflcrn mciitcr, obcr 
»tcfmcl)r bcr ftomifcf) fa^n>Iif*en Religion, bn|j fie 
bcnStmrimb Unfricbcn auf <£ucn 3nf«J gcbradjt 
Ijrtrten, nub gum S§rff.§aft 2>u rec^t*, abcr roare e3 
mogtid) gcttrfett bic fatljolifdjc Mrilgfoii 90113 fern 
»on bicfen ©nipVcil $u r)ata, wo mefjr imb meftr 
Srcmbc fid) anlicfcffcm, btxtn SWtgion aflein bod) 
fein ©nmb fcin foimtt fie jmMjpmlfaf ja fiattfll 
bic ^rotcftmtifdjot SKiffjomw? vor @«t fin JRccfit 
if>r ©cftcmljum oUcin flte bn6 make unb rid;tigc 
#ttjttfteu*«i¥ w 

„23ov ®o« imb ben 9ttcnfa>n, ja!" fagfe rafa) 
imb cifrig 6abie, „bcim Hjt Stfen tjnben fie baran 
flffcfri biffm Snfeln bie watjrc Religion 511 bringcii, 
imb mfirbcn fie bad action rjaocn, ivcnn fie flcrabe 
il)re SZrligion ntfjt fur bff wafte, ftffrin mafrc (fcfr 
tm, fa mcirn fie nidjt feft fifiergeugt gcmefcn n><v 
ten bajj fie cd fcj? — (Mtym Ocffcrn ©enjeifl torn* 
tm jme Sttauncr gcta, aft t>af? fie @«t nnb Stoit 
fur ttjren '©(auben cinfc&tcn?" 

„©nt lmbSfur," fagtc OTcn^ rtcfjfcr 5 «(fcjib, „baa 
: 1 1 

a 1 -J 

,3 


U*iiB&Kra 
fa'ngt tuic toief unb ip n>emg, "bafiette tfjut bcr gc= 
moEjnlicfjfic SDtatrofc «uf jcber Sffcifc — nnr rooffen 
SIHc K6fll. SIbcr wit Ijaoen baru6ct fdjon gcfon>d;r:t 
mcinc ©abic, unb gerailjm ba auf ciu flcfafjrlidjfS, 
uicl y>ici licber $u utnwibcnbeS ScCb. 2)cr (Sin* 
jctitc fann mir una) licb unb wcrllj fcin, oljnc bajs 
id; gcrabe bad iprimty bee? ©cingen ancrfeime, wic 
35u ja fclbcr and) ben toflrbigeit S3a!« (Sonet feineS 
na)tuiigSn)crtl)en ©eiragmd , ivic [cincr gffcUfd}aft= 
(idjen Xugcnbcn n>cgen [icb gnuonncn Ijaft, n>a()renb 
S)u bo<f) fonfr gcunil in jebcr $iii|1a)t fciiic ©eg* 
nerin U\t" 

„3rf) begveife ba3 uucrljrtK^t irt^l/ fagte Snbic 
icifc — „er i(J aud) gar nicfjt wie eta fatljolifdjer 
$ric[Ut — ■" 

„9Bci( Sit Sfr bftfe «!flffe®ffif^fli c&cit gcbadjt 
l)aP row fic 5)ir i>on Srubcr 9(t>n>c unb (Sonfortcn 
gcfcl)i(bcrt luurtoc. Ski »ielcn trifft berctt 23ift, id) 
Ijabe 9(id)t3 bagegen, a6cr nirijt 6ei Siffm, nidjt bci 
bcr 9)Mjr3at)f, unb — roir foUtn nic toon cincm Sffiai* 
($01 bad (Sdjfcdjteftc bciifen, 6abic. 35orf> gutcr 
©ott, woI)in tocrirrcn mir im«? — 1)1 bad ein ®er 
fprftd) fur SRflim unb SBeib mil biefer 3I5eIt urn 
una Ijcr, unb bein |eq|flen fupen ffiffen ba gmifdjen 
W8 t bap Sidj flupft unb ruft nnb bic SWiitrtr fd)on 
lange ablcnfcn toill uon ben bupcrcn ©cbanfen, bie i S :-i ■si w>— ,. hh.t .«_. pj_o*J .ii ! .it' IL'.T ■ HP HssreaawsHSie 54 itjc fo.nu&fofl bic 6ecfc iimfogcrn unb — fo nityfttt 
§iiKinflcpfIanjt'(inb fn ben retain ircuen Sobrn? 
Setter nod) cinmal <5aMe, ©ruber Stennfo if* mu- 
cin (fete ffctcnegutcrWann, cfn 9J?<inu ben idjatfrte 
unb screljre, ttcif id? fugle Wie eben SltTed bri'tym 
fc|rc i»nfgellebcrjeugimg ift, i»a« er fpridjr — fefbp 
wcnn'ct Uitjinn — nein mefn 9(cb, id) ineine c6 fa 
mcfjffo fdjfimm, cr fott inir 3>ir nur nirfjt fotdjc 
©rflftri unb ©cbanfm tn'S §013 preffen, unb $ttm?Qt 
er ©It nod; rinrnal bic Styranc in's Stage, barm — 
bann — " 

„U"b bami?" fntg <Sabic, unb untcr Sfjrancn 
»or fdjaute i&r S3litf lacrjefnb 311 ifjin empor — „unb 

timt* 

„2Bcttermabd)cn, 2>u mact)ft nut mix bi>dj mad 
2>u miri|t!'Vriff DJcnr, fie an fia) jicfjcnb unb fufc 
fenb — ^Jc§ wrlaiigc ja aucf} 9?id?tS nicfjr nuf bit 
meiten ©ofcicd SBeffc aid bag .ftc und unfem giicbcu 
laffcn; ungefrort unb fjcilifl, ioie wir ifjn — " 

■,,§nfar)a(jrtlja,'' ffang in biefcm Shigcnbfirf cine 
fitbcaciiic 6timme pt'lfynm fjeriiber, unb a(3 fie 
ttmf$ nuffdtmitcn, fpmng cin*3 bcr eingeborencrj 
SKabdjeu, m fie fjier auf£ft|itl fmnen gefcrni, unb 
Jrofc iljrce ruifben aCcfeniJ, in bem citt ireuefl #erj 
wrbptgen lag, ikh gcroonnen,. titscr tie niebwc Uin* 
■ 

■K 
I 

1 

M 

I 

■J 

■; 

: I 

■r ■ iaunimg, bic ten 9tadj&argartm wn tyncn trcm«r, 
unb fain auf fie gu. 

(£3 roar cin jungcS 2>ing *>on ftct^cfnt Saljren 
toictfeidjt, unb .jjanj in bic bihmc uiftigc Srmljt jener 
9RAbeJjen gcflei&ci, nitt Eur^cin pareu obct fienbert* 
tud>, unb Ccicfjicm £atlun*Ueucrroutf Tiber bic ©djufc 
tem, gcrab* wie Sicnc <SabiVn 511m crficn Wlai ge* 
fcljcn. — 216cr bic bunffen, init morjfricdjcnbcm Del 
rcitf) gdraiiftcn Sodm fdjmiicfte (in ffmfHid) gefloaV 
tcitcr ^'ra«3 wn toffKn.Sluiljen, nut ben fcijnecignt 
gafcrn bcr fcomroct burdjroebt, m\t> ber Sfirl mit 
bem fie t>a$ jimge $anr fccgrfi^fc ntt)tc ltd, jii faft 
tju^nifcl) auf bcr IicbenCcn ©ruvpe. 

Slirt n?ar fd)6n, fdjon Wit bif $rt(mc il)rer 9Baf? 
bcr, bic tidjtbrotigcnc §aut in itjrcr garbling c^cr 
cine 3' cl 'bc ju ncnmiiy unb bic ©cftntt icoll unb up* 
pig, urn) bod> fdjlanf unb e!aftifn)j aber bic mcidje 
fdjwftmicrifdjc ©lutl) fctjltc ifjr, bic ben 3"3"i ifjrct 
SanbSmmmimicu cincu fo cigcntljumlicfjcn Sicij \>t& 
kii)t, unb aucb feflS ^atdjc'nfjaftc, uljnc bic bcr 
<5d)niela abgcf^rcifi ifr »on jebec wciblirljcis &d)bn; 
fjcit. ^cd unb juycvftdjtlid) bli(jte itjr Oluge umrjer, 
ben begegnenben Slid ertrngenb unb beftegenb, nub 
cin cigencg bitterer , faft vcradjlfidjcS Sacfj eln, *>a$ 
iljrc Sippcn bnbei umfvielte, bicntc ntrfjt baju bejfen 
Sdtfbrud ju miltcrn. :S. m 1 

1 

Pi i m f4 i- MBBKB 56 

»-3«mma Sabie — Swomw Steaey (ndjie n c 
mil Wfd>rSnfica SInaca »n bcr ©ra W e |Jcf, (B 6( c i= 
bcnb imb He bciMd)t(i.b - B 3w<miw36tSd6m- 
Wn^n - HW 3|r md;t t a , *li (,ffi it g^ 
«f» W Fnuiii cittcr Siunbe [fine toHen SicbeSfugcn 
na Of,r flcpufJcrt, iinb 3( )r nun nllc 33eiOe bie 
Uck W ,.mg l,nt. CI , 3()1 . Uma , M)l Mm e[)m 
emnabcr? — bnrj, 6n6, n>cc Inngc witt'i nptf, bnirnn? 
- Slbcr nanibcm foil's ,nid, bod;, unb l,att' W, 
fratjer bnr<m gebarf,!, ©nbtc, (>«|,cft ®u ln it nud) 
Mil tm <Pufo R r6c,. muff™, W Sii il,m m bie 
SocoSmild; gefd„'itte£ - uicfteicf;, « a « ra fe ,-„,„ 
in(|«c ffiwui ftW nad. ned; bor, bo#f« DieSd;6„ftc 
W «f tea meiien 3afcln, unb n flerbeu maffe, m, 
>«9 '')" a.d,( „Kl)i- Ikbmmnt. frfefttfo m 
*Mfff| jmn (oil wtrtm 1Bcmi lnn]| „„ ^ 

• dc[f j****** «nb fid; m mss Urn {miner 

Oft immcr .wicker »« ben eigmeu Slugm erncam 

W; p unb inmier unb iiinnet rolcbtt Si;oriiinen 

pnbel, bencit btt ^ecSmittptufa (icf genug im^ei- 

m mt fid; nlfcin fiir unMrlagbar S u haitea. — 

SIbec SowniMf 3()v ftib unutrbcjievlid,, aab mean 
« «-fl f n ft enbiC/ wi a jj m mmd 

5>a eS Bcrbicnft." 

©ie wnf bie Sorfca son ben edjlafen junW, a 
1 

i 

J : 'J- unb woUte wtd) bem ©Jr.mb tjinuntcr eifen, nl8 
Sieni'S (Sntgegrwng fie jurudtjielt. 

„2>u t)afl unredjt, 2Iia," ticf er.tijr nad), „bop* 
pelt Unredjt, l)ier gerabe in fcctbcu Stodjbarljaufcni. 
©iclj Sefewrc an unb Sluniama, f anger nod)' alS nrir 
Iinb jtc \>ed)ciratl>ct. mitfauimen, tyaben ^noci lick 
Jlnrter unb benfen gar nidjt batcm jtd) ju trenncn." 

„$cnfcn nirfjt baton fid) gu trmnen?" ricf 31io, 
bic bci ten crftctt Sautcn. fdjori ftdjen gc6ticbcn war, 
unb ben Jfi?vf mit ciiuni fpoitifd;cn, fflft fcinblidKn 
Sdd;clu b«n 3icbncr ^ugwjanbt tjattc — „bcnTe»i 
uidjt baron fia; ^u ttcimen? ia2>u ^-afl tcc^t — njcr 
iwci0 06 25u nirfjt nodj fruljer bcin (§.a\\ot loicbcr 
auS ben Stiffen fieucrji aI3 cr -^ afeec Sc^fe-ve tiat 
fid) fdjoit Mint gefefjen in ctn ywx anbcic 2[ugcn. 
v5d>iittlc nidjt mit fccm $tt>\>\, 9&i-»»i wenn ®u. mir 
nidjt n>ibcvfprcd)c»i fannjl; roil! tyiu bao Rfritj auf 
unb fefle bcin£il)r an fdnfittj— fftrtoat f^lflgffi? 
— bal) — fo tfci.fuT @ud)!" unb fie f«)lufl tro&ig 
mit' bcr fladjen §anb tyre Senbc. 

„5Ha — fonim Ijer ju mic unb fcfte S)id) }U mir," 
fogte <£abic jefct mit (ctfer, bittenber Stimme. „*5i*t 
md)t fo- bod unb cirgcriiaj, mtr ^abenXid) licb Ijier, 
unb 55u meinft ed bod) nidjt fo aig, mic Sit c6 

„3Hcttt id) nidjt?" fugle bafi 9Ji^bd>cti nod? Im> ;1 

I Sli s " -■■™ r ™**^ s ****B^tt.^**--^-*^m&BBmBBm 08 mer IjnlO troftfo, unb nbgcmanbt, abcr bocf; frfjon mil 
»tcl tcifcrcr, mflbe«tSifa!m«,.afe biefanftcn, bitten* 
ben Saute i&rpfjr tmfcn — „mcm fd) nid;t? unb 
Wfyt mrfpt 2>u'fi, eabic? — idjfjnffe <Sucr) We 
niiteinanber, unb rooty, ot) entftytty w^r fotf mir'd 
t5ti«, WflHt 3fjt. Wk - «tfe fouhgh'uHid; wrbet 
"" f* — »** —" f« humble rafd> ben tfouf «b uon 
6nbic, fl&fr c6 roar nur ciit foment — . '* 

w $lirt!" rfcf ©flbir, fa bittmfc, ft (jcr^id) L 
«ifl ffcmb gogfrnb/^oo unb3«n unb .Stfytaiu l)ieU 
ten nod; bie Oberrjanb in fljrcni £tr 3 ert, nfor nidjt 
im @*rab fid; ju »cr|fcfffn, gmxum ba$ ueffcrc ©e* 
f«J>(, mit bem einmaf ftufernitfcftm SAmci) fcic 
Cbcr&onb, uiib mit UKnujm 6d;rittcu <nt ifjrer 6ciic, 
femertc fie nebcu il;r mebe*, Oarg bn$ Sinttu/ an 

ifjrcm 6djo^ unb ftuiiertc leifc unto auS6rerfjenbcn 
&|)rancn: 

„5>u 6fp gut, Sable, flirt n>ic — rote — tdjljabe 
fcftMn ^erflfeidi ffidfo benn unfere @*tter Ija&m fie 
im* and; genommen unb bit fyrifjen (tub fafjty — 
fa(fd) roie fie fetter. 5I5er id) bin *ief gu frfjledjt fur 
2% *fel *u fijlnjt; 2lin barf ©fe nid)t m?r}r &YS 
Stage fcftni— «nb bud) fjatkn 3)cmcSippcii nocfj nlc 
cinen ffiomwrf fur fir," 

J*m* 9Kabd;en," fagte bie (iwge Srau fcift 
nnb tfciuirftmnib, unb fudjte iljr $*]$( * fid; auf* 
h 


3ulje&tn, abcr bie SBeinchbe Wfljrtt ft* ab, unb 

ben Sinn nur fefier urn iijrcn M>, |ld) il)te 6icUuiifl 

gu ran^rcn. 

Mme* l)aile fie nritlcibig cine 3"' ttft "9 beiradjlet, 
tann legie cr feiitc §anb nuf. iljre Sautter unb 
fagte feifc: . *■ 

„©£cibe feci und, ?Ita, getje .nidjt wieber lutcf) 
33apctct, fonbeen bMbe 6el <5abic. SBir fjabenStob* 
frndjt unb gifrf) fur 2Md), unb fine Watte barauf 
gu fdjlafcn , unb ^etn KIctb foil m'djt fr^fccSjtcr fcin, 
af^ 2)u c8 bi^ lefct fleiragcn — <§abic braudjt- due 
§u[fc" Juijr er [mmbiidj fort, afS er fufj mic cicfc 
ben ffovf b « * 0T ^ ^uicenben ftreid)eltc, imb fir 
iicbfofcnb an fid) $og, „imb 3)« mfafl rcdjt, rcrr)t 
millfonimrit frin, t;icr im £aueV' 

F 4Rcn« ijat rcdjt, „unt«liu^tc fcie^Utt (ein SBeitv 
„flcjj ntdjt tttcber nitd; tytyttu — bfine Wuttcr ifl 
tobt unb bein ffiatcr wcit mtf ben 3nfeln $u Scew&rW 
bruben; mcibe bit ©tobt, bie ©f? nur tln^cit bring! 
unb Shin) unb Scib, unb Meibe bei miv. (S3 rcirb 
Sid) nidjt gereum unb JBu wirfl wicber froij unb 
flfiirflidj mcrbeit untcr und." 

„Unb . bie Wi-tona'ccd! * fagtc bn6 5JWbdjeu 
(cife. • 

„QBerben bie Stoulge flcru unb liebenb in itjrcii 
6d;u& nnb ©djirm iirijmm unb tyl bie 6iinbcn ■•! «u-u-jj«_u«4j_ 1 .hw JJ.--L. . ^ummjfmsmg/g/^ GO m«** mt*©otr e infr fl n5bio ouf untniebaftyuicn 
»<>>0C," fagte ©abfe rftfd; „„(, fmiti ^ ^ ^ ^ 

Bragc fffjon fag cine 3«fngc a>rcr Nfe -9l(a fag 

no * ¥« c fl » bct «*WB @Aoop.unb tyre S&rfe 

nen ftyitnen rafter 3 u fitcpm, ais cin but* Wfi n = 

ttttWmme frozen ®rup fcurd) bfc £ccfc blut,enbcr 

U|MI rief, bic ben ©«mm » n bcr etnfc trc.mte. 

U W fiefarf,". wtjuprtdf ffltni, „n>ie o^ftt c* 

/Wfc Rtt^fc, unb tommt 3l>r nty* $trftef* 

»<5Hri*, flfcirf)/' iowlclc bic OfftMfc, unb fie 

t}»nm ivfc brr jun 6 e gmnjofe brauftn non) mit $* 

magfen fprac^j unt> iljjn 2(ufiranc gnb. 

SI»tt mid; 9tfa Ijftitc firf; mftf ctnb mfc erffgrnft 
cm» r G end;tcf, unb bic Sorfcn an* bet €tf m , bk 
%flllfn OUS tctn 9[u c TOtt f«nb Wanfcte fif (j^ aJ0 
ob Be ben $foft flieDcn n>*Utc 5 gfobfc after crgd(f 
rafrf) ifjrc $anb ,i„b f rtgrc | c ,y c uub.&ittmb: 

„©cf;c ntyc fort toon (jicr, 9H a , Mctfo fret un&/> 

JMn hclu/ ricf a6cr baS 9Kabd)cn unb t£abic 

fonnte |c(jcn mcidjen €cclcnt\uia»f eS if,r Oftcte bic 

»ttc fll%ifd)(aa. P n, ben jKflm gricben (fift? iHSol v 

mm 9 &u ^crfcfjindr>n unb aftm unb frcunbloS in ben, 

»«mn mm f»rtp|Wirram, >„mto fa tm - uh 

barf md,t fef ©ft mbm -, id; vtrtone eg nfftf - 
ufj bm »m unbfrfjlc^t gcmortcR, unb brim'S ©om-S 
Said) ttfrbc mid) von bee e^neOc ivcilien, ouf bcr 
I 

i 

i 

a 

I 

■i 
1 

i 
f i ■: jc&t nod) Sein ©turf unb gtiebcit milt — flber" 
fc&te fie wifber 'fu'njii, unb iJjr, Slugc bli&le in tin* 
{jciinlidjcr @lutl> nnd) SRrttt" tjinubcr, „n)cnn fieSMd) 
31(tc'»«rfaffcn Ijabcn, unb 2)u aKein unb frtunbloa 
in bcr 2Bcft ffejjl — wic id) (c(it — bann ivirb Slin 
<in bcincr ©cite fcin , unb £>ir fur ba$ frninblidu? 
2Bort bmiFcn, bn3l*u t)aite ^u itir jjefprodjen. S)ann 
wolfcn wir (adjen unb lanjcu unb gufammen tn'3 
?cbcn ilfnmch/ abcr nidjt meljr ffajjen unb mdnat. — 
3)01 ftii' uber bic % Xl)rnnen — fie ivnfcSjen ben -Sdjaum 
Bon bcr Scelc tcS tOJenf^en, bap man fthumJer fetyen 
farm 6i0 auf ben Orunb — unb' bcr Sifdjer ladjt 
boct) nur, bcr bnruber Ijinfatjrt." 

„Xu brt(t ttiettcid>t Urfadjc Qxttm W« un5 $u 
gutnew, 9lia," fafltc nber Statf, tcr u>ol)l fatj toelrften 
fdjmcr^idjrn,- ja prinTic^cn (Sinbnttf bie 2Borte auf 
fcincr ©nbic <Sccfc' marten, „unb fdjiwUjft itjttttt* 
gcrcdjt bad gati^c ©cfdjlccfy, 5>« wirft uns in fyiU 
tcren 3<u)mi 516tuttc tljun. 

„9Bcrb* id) — ^n? unb 8c»f»Ae audj> toifl 1 '- 1 - 
ladjtc bn$ ?Jiabd)csi jornig unb bcutctc mit bem aufli* 
geftredten 9lrm nad) bem, cbeu ben ©alien betrclen* 
ttn Sronjofcn. 

„§nlli> 2lia ! " rief iljr biefcrju, „fummt bic wifbe 
pummel auch wicber iljr ?(cb auf unferer g(ur? — 
ija, ©u Ijaft ^ranen tin 2lugc SDMb^ffl? — flflj, y;- -. an I ir ■ .-. -• -. :v:-lfc&: i *M>— ■ t> i a ^=7£S3— W5=5?P- -5»»=S*W 


62 3>« W em f^waqfr*So fl ri unb pCOpfifjeifjft nut 

„(S« 6cbarf FcineS ^r^ctrn/'fngte a&ct bad 
fflWto$en jitrncnb, intern fie ftffc nbtuanbrc unb bafl 
6c{ml(ertud; f*cr um Reft 3 og — ,,3^ »«, „„* 
fatm.fctdjt ^rljcrfflgcn fcag bit Sonne inorgcrt friir) 
mieber ufier bie Serge Foinml; tornn fee am STfenb 
fruiter Storm*) in bie @ee gefuuFcn. — got* mit 
(Sua;, 3ftr §tft ficgc Sorlc mtf ber 3u"0e, unb 
m, toUM)t& ©iftim 6cr$m — fort, Ufa fmnt 
e-ucf) - fort!" — «nb oljnc ©ruf nod) ©Kef 5* 
ritn>i»crfcn, fajritt fie ben. fefjmafcu $fab t;ntab, ber 
nad) bem untcrcu $fort(f/fn fut)rtc unb war bulb in 
ter foflcnanntfit broomroad, bem ge6alj»teu 2Bcg 
iiiid) iitofertcf, uerfdjmunben. 

@<ibie fflf> tfje fmfjcnb nan; unb autfj State* fonnte 
firf) cincS UHljeiintidjen QJefuljlg ma)t ganj crpefcrn. 
„3oramm 9urtc",-« all bon jour Madwiie,* ricf 
aficr Scfcrw, ber tvo()l ben pcinlirfjcn (Hubnnf $u*er* 
wifdjm munfrfjrc, ben bic mm bcS miinberliajcn 
59cnbrf>me ummfmnbar fiefonberd auf <£abie ge* 
mad)t, ,Mt 3r)iicn 2Iia ben fdjoncn Slbcnb wrbtrfoi 
mourn? - eft ift ctn attorned Sing, unb Darf inn 
flar nirfjt mctjr fiber bic ©djmeUc, benn Siumanm 

*) ©ic Snfeiaiicr mnticn blc Snfel 3meo mtijt ORorra. C>3 nscitit jcbc3 SJtal, worn fk nur ben gufj unter U& 
Dad) grfcfrt/' 

„€tc i(r firm unb urigfud'id)," fngie €afcie. ■ 

„Slef) — fie t>crpttlt fid)," entgegnetc murdfd) 2e* 
fewe — „imb tragt mnljrfcr;;mlirf) feiber mit bie groptc 
@d)Ulb tyred ?cib"d. 'SBir «fmcK SewfetfoM'd 
bann immcr aflein wbrodjen fja6en, nid)t roaijr 
"Went*? — 3>ocfj, mad id? gfeid) fagen woKte; gcr>cit 
"Sic mit nad) $Apctce? — bic ctjrmurbigen $rotce 
ftantifrfjen $erren ftaben ba noicber eine Sufammen* 
iunFt, fjeut Siadjm'ttaa,, unb raie bad ©critajr gef)t 
beabftefctigen fie bcit ©efdjfufi. ctnftK Wrtpr^cln , jfe 
ben grattiofjf^ra ©inffufc unb mit ir)ni 'oictlcidjt aud) 
Qiciri) roiebec bic granjofifcjjm ^rwRcr, bic i^nen circ 
2)orn tin Sluge (into, son ftd) ■afcjuf^flttrtn." 

„Xfc OTifftonaiic" — fagic fRtnt rnfcf), fuljrflbec 
glcirii bnrauf laugfamei fott, „fmb ivarfcrcnnb bra^e, 
o6cr Eur^ftcfjtigc ^*inn cr , fie giaubeii brtfl §cfi ic(jt 
in §anbeit ju (jaben unb fyieicn fo langc bainit bid 
c$ i1)itcn wiitcv ben Siugcriiwegfdjiupft — . jl< fofften 
fid) nidjt in bie ipoiiltf iiufdjen." . 

„i©ae fagt 8St Mdfon bflju?" frug Scfcuce. 

„6x ^ti(t bic Slufunft bet ffat^olifcn auti) fur 
cinWngiurf fur bic3ufeln, i(t abet mit ben.©cn>alte> 
magregcin unjufricben bie man bagegen crgrcifat 1 1 I I KBEB9 . uus.-m.'ftffiiiR^u ja^w, mm 64 wiu"; bod; tvad .farm ber ©nylnc" gcgen bfc gah^e 
<Sd)ciar mifiridjtcm" 

.„Unb gcfjen ©k.mit.nacr) ^apetce?* 

„Wa& folfen mir borf? — ^crbc Oicbnt (;6ren, 
bic and victtcid;f fogcm imb *u ©cgcmcben tcn'fien? 
— icr) fjabe feme grcubc an bcr<Sad;c, unb fefje bod 
2ctb unb Sfenb fd;ou mt gfuaen bag b(mul e ait- 
fprfnfltti roirb mib innp." 

„2lbrr mfr mogfit BieBfri^t no* 19?nit^3 mil* 
ban \pae gffd;cl)m fonntc. 9J?6rmr>out ift tin wer* 
m'mftigcr 9Hnnn, unb n>irb mrfjt gu unit gcljm" 

„2Ba$ fnnn StforenJjout tfjun?" ■ fa g tc Stoic* 
ori;feftttrfcnb — - „fo.wic bfc OTfitonairc untcr bem 
©a)nj cincS (5ng[ff*cit £rica3fn)ijftd fWjn,- unb fo 
lange bag ftu ©afen (igt, bap ffe fid, fia> r filtjlcn, 
fcibm fie baS 9Bort, mib wit fennm fie borf) bnl;in 
gut genug, sumtffen, wicfic baS gefcrautfjen. — 3(6cr 
icl; gelje tnftv ;wir Ijabcn ban it ttaiigjfcnd unfew 
*WW O^N* unb una fetter nfc§W bMpiOttfcjt 
3d; fommc 6ct(b ivicber jurM, e.iMc," farte cr ftrf; 
mcbcrbcugcnb unb tyre ©tini Fftffmb. 

„93Iei0e nfrfjt fo gar lunge a»C3 Ijciii'/' pat bic 
iunac grau ttjtt, Icife futpcrnb, unb bie tfleinc nod; 
mif bem JTnic 'jartenb, bic cvft bic 2lcrmrf;cii urn ben 
*dn il)r 9Ibfd;ieb ne^incnbeu Enter acforimgcii, fa)) 
He bat Wannern (ange unb'fdiiueigcnb naa> 
3l&cr RAH 9B&rte fatten boa) trubc unb f$m% 
lirfjc ©ebanfen in tf>rcr Secle wad) gcrufen. 9?idit 
fur fcaO cigene ©hirf ffirdjtcic fie babri; fo fed unb 
(cid}t JRcn6 aurt) immer in ba3?tfm ftiuiutf, fo trot 
war et fid) gebtfrben, n>n$ fie befraf, von erfter 
©tunbe an wo er fie gefefyen, unb ba$ &mb, baS cr 
mit unenblid)cr 3artlicijfcit (icbtc, fdjiang bic ©anbe 
bcS ^cr^cnS jn nod) fcjter urn fit. 3l6cr baS roilbe 
Seben bcr Jnfct fetter; bic il;r fcmbh'cr) biinfcnbe 9tc= 
ligion, bic writer unb MJttef um fid; $u greifen brotytc, 
unb *>icl, fo- cntfc&licij pief you bem wrroarf, Wa8 
% bis bntrin bcr Seek' §cilig|ic3 gcgoiten; bcr 
llnfiricfccn babci jwffc&en ben cigenen Scljrcm, bic 
SBoriuurfe, bic t>on ben 9)iiffionairen iijvem aitcn 93flp 
tcr o fo lingered;! gcmacr)t murben, bcr .SR6mifd)eit 
^'irrfjc incljr ai6 mit fete <£tcUung ocrtragtid) pge* 
tfjan 311 fcin, mic crbcim aiidji fclbfi bafi eing,igc SBe* 
fen baS i()in na^cr ftaiib, cincrn ^atfiutifen swr grau 
gegcBeti; jo felbft Sfenfd ©fcirfjgufh'aTcit gegen cincn 
SmMfi, b« bod) bic I)ditg(ten Sntcrcjfcn ijres cinfiU 
qcn ©cKgfelt bctraf, ba6 2(ltc5 ^og ifjr in trubeit 
angftigcnbcn Silbcrn an bcr Seclc Donibcr. — ltnb 
babci Xjatrc ja bie cmnc 81 ia rcdjt mit fo vkfen 2ln* 
berenj ii)of)in fie bad;tc fdjraf fie uor bem wiJbcn 
Srcibcn ^urftrf/ba6 torfere 95«nbc-fa)fang um Giiro= 
Vacr unb Sitfulaucrincnn, unb fie toSlicp, wic cd bem ;-■■', i ' ,i ;' I rr^-SHSSEBHBSaaSBaSC BO 2iugcn6ri«f gcpcl. Db bnfi §trg bariiber bwrfi, obcr 
bie SBafoffcnc in @c$tmrj unb Xxo§ GntfdVttigimg, 
SBcrg«ffcn fiirfjte in witter fajtcrfjaftcr Eupj to'cSBcfle 
btf fliidjligm Xa$e$ ftJjfug u&cr fyr gufamnien, unb 
b '*c iwdjffo <Sonnc fjaltc scrgeffen Wofi fie geftern be* 
fdjien in Sfcb unb £rcue. 

,>SHcin fdjoncS Sltui," feuftfe fie ba fcifc »« jtd> 
t)in — „2)h lieba-, Hcbcr igfnfc an ban frcmtblidjen 
6tVanb — $ctnc SPalimn fo : grfiit, ©cincgnic&fe fi> 
fug -- Stint; Unb bar altc (teine 19?f 5 tomairc ba ant 
$flu«, bet fo oft Ijicr [jcnifcccbcrtft an feme ffcinc 
$iubc*ni*a, bic jefct — a&« win, mm, nan, 9?mc 
fjOfl fid; tuo()[ Ijicr unb gffufHrf) in bet, fetitc £&a> 
tigfrit farbcrnbeu SBcfi, unb cinft forumt benn bod) 
woW bic 3cft, wo er fid; n>icbcr jurMftynt natf) 
ienau {tfflen Ort unferce crfcit, fcligfim ©liirfS — 
nad) Sltiu. — Unb bic 3cil with wiebcr fpmmcn/' 
frOtc fie nad; cinct fleinai ^aufc jiroafttylidj Ijinju, 
„nod) l)ab' id? lw&t flit imnicv 3tbfd)tcb aatomnmi 
i>on oil ben licbgcmoimaicn ©icffeh, von ben dtttejl 
SSlcnfc|eft — id> mcip mir nirfjt 06 id) mtnj fo icdjt 
Ijcr^lid) bavattf fraien (oil — obcr biroor ffutfjtat. 
Sid) cfi if} cin red)t ted)t bofeS Sing urn bus acme 
SDtotfrfjcn^erg!" 
4 Cnpitt 3. ©cr SBcfudj — Hummnfli 

©n'bic fap nod) fangc tmumenb bn, unb iljran 
rcflcn ®cift taudjtcn buntc unb oft nnmbcrlidjc 25i(> 
bet a«f, n)ic fie ba3 §eq fid) lvofjl cmdmqlt in imV 
fjigen ©hmben, jinncnb unb gviibctnb iljre garben 
fdjaitt, unb (idj Dorfpiidjt bafi fie fefien unb finb — 
bid fie in Stuuft jerflicjjat, nnbcrai, bnutcrcn oiuV 
Iciest, DJaiun 311 geben. Slbcr bic tflrfnc fd)cud)te ifvt 
biilt) bic Sllolfen won bev <5inrn — wain ce luirflirf) 
SBolfcn gewefen, bic ilnein fouft fo fptrcrm Slntluj 
jatcn crnjK'n <Sd)attcn gegebat — unb init bem ftinbe 
fofenb unb fpidaib fcfyric ba§ SSdjeln mif ii)rc Sip* 
Vm Siirucf, unb fie war 6a(b wicber bad Ijcitcre frofjc 
tfinb fceS SialbeS, ban ©ott in fchtcr imatblidjcn ':■. jf-a i .1 •m a ««JffEC3IP maaH^HHBB if 

|. m 65 - ,....-., u^ U-.,...^.dBaMH" » M»w 68 SBotatyutb affc ©fmfdje wflHft, afc $ n gc gcfcgnct 
Ijnltc, unb bad (irt) nun cuid> be$ fjeitcrcn @wt«m* 
fidjts freutey in ©Iiicf ■ unb 5>mtf&arfeii. 

„#flt mir bad 66fc armc OTabdjen boc$ fclfccr 
Frtp bad ^ccj fcfjrocr gcmadjt cine giui$e ©ttmbc fang," 
fagte (tc fadjenb, unb bad fibtb bafcci ijerjcnb, — 
„ljat mtd (Steine In ben ffflttn ©et geworfen, meine 
<5abic, unb ba$ 2Bn|fcr getmOt, bis an ben tab 
Ijinauf. 2l&« niiit mourn mir nud) roiebcr (ad)cit 
unb fingen nub friHjlid) fcin, bid % m gurfirffoinrnt 
imb ftd? freut mir nur y an meincm flcmcu licben 
£6d)lerct)cn. £ord), uhiS £|* ba&? — bfrft ©u mem 
tfinbdjen, nnc bud trappclt Hub trappeftba braupicn? 
— bad btma a fai tatatu *) flapper! sorbci nnb <£a* 
bic — cibcr road .{(1 bad?" unter&rad) fie ftri) wfd) 
nnb fflfl crfd)rc<ft, aid natjer nnb riaJjft gefoinmcncd 
$fcrbcgcirappct plofclicfj an tyrcr $forte (jieft, tin* 
fie ©fluuttcn wnufyn — „8«m&e ^ur btnufen M 
nne? — 2fiad fur cm nnfocd reged Men bicfc frem* 
bm SRanntr bod; auf unferc ftiKen 3nfcin ge&rrity 
l)a6en/' fc{jtc (fe ba-im fangfamcr unb fopffa)uttcfnb 
Wnj^i ,,unb (fitment) unb (adjenb fprengen fie 2Bo s 
cfjentag tuic 6al>tmt() bie ©trafm enrtang, fid) nitfii *) „©o<5 _<3if>fccin tmfl aSaif^n fcfigt" wit tie 3iifii( Q tict 
Uitrft ba« $fttb imimUn, fiU fcas fie fcinrn flfcmicn fatten. 
■ 

4 i 

-4 mer)r urn ben Ijciligcn Sag tyred cigeneh ©cited 
fftmmcmb, ate ob ba8 ©letfengclmtrc bem Dro obet 
Zam galtc. ffluf 51tiu war cd bocfj After unb fricN 
lidicr, unb roenn ttfe bort — Ija, id) glnubc nta&i? 
ijaftia. bie Scute ropllen |te Ijcrcin." ' 

„SMcp in up bcr SDrt fcin/' fajjte jejjt pffrfllidj 
cine grmienftimine brniipcn auf bcr ©trape, in gran- 
3ofifd)cc (£prad)c, bic ©able tjattc, fclbp in bcr fmv 
jcn3fit»i>Wfoinmen (jut unb fliejsenb tton JRcnl ,fptC* 
d)cn (crncn — „n>arcit 6tc mcin«m SlatJj oorfjin ge* 
fofgt, Monsieur Behifd, frf Ijatten Wfeni^t cm paar 
Wiled ind SSinue Ijinein 311 galoppircn Draudjen — 
fta'tjen \m ab?" 

nScbmffl'WO, mm cS ben Saracn gefaffig i(i," 
crio-iebertc fine SKauncTftimnic, „et fmin faum irqcnb 
100 anberd rootjnen." 

Sabie bie, ifjv^in'b aiif bemSIrm, auf cincn f!ci; 
ncn Sludbnu gctreten war, von fccui <t\t$ ftc, bind) 
cincn bidjten ^ufrfj bed (Sa^admind verted*, bte 
©tcnpc t>oi bcr Sfjiir gerabc lilicrfcijaucu fonnic, cr* 
fdhntl brei JDamett nnb jwri ^ei'ren, nllc jm ^ferbc, 
bic an ber *Pfortc I)i'elten, jcjjt abf-icgen unb ten ftw 
not §ofr«UH, bee jjoifd/en tcr Dluljcnfccn -Slfnu'cn- 
[jeefc nnb ban $aufc lag, bclratcn, 

Die granben fuajfen jcbcnfaUd JKenf, nnb aiud= 
funft gu gc6en trot fie i()nen A baS ^inb nad) bortigcr sa ^8 flTITTMlTIT -— •■^- ^w ^ }fm ^^^ms^m^^ 


70 

©ittc nuf ifncr (infcit^iifk mtcnb, mit freunbd'djcm 
3or«nna cRtgCftfll, 

Jll), fcfl iff tin 5Rflfccfjcn/' . rtcf bie cine $mt s 
W t fcaS inngc ftejtficib cmporfiatab, itnfjc mn §aufe 
|itf)cw gc6lfc3en war, into fid), nad) frgcni cnicm If 
fatal 9Bffcn;. bnS if)r Mebc jju ftcljcn &ttmo(#fe, 
fdjicn bnigefr^cff a u &<lfa* »abcr ficDcv ©otr, Slide, 
c3 ift cine (Singctormc, Unb mit inciiieiu ^[jitifdj 
ftcfit o-5 nodj winfeig auS — id) fann nodj miter 
%litfyt$ att Joranna unb aita." 

„3rf) fprecf)c/rmi$6fifd>, mciitc Stamen," untcrfrmdj 
He bic imiflc gum, Icidjt crrotfjmb imb tic jftfcfftc, 
bic fid) angftlid) mi fie flftffiffltttc, ber fwintai ®c* 
fidjtcr mcjtn, mit cm puar ftambU$en 2£ortcn auf 
ten Setoen nicbcafc^cnb. 

,Mh $u fprtdjii fo bcr Sfjnt tmtfgfa tfinb?" 
fnfltc bic anfecn SJninc, bic von far crftai Suae ge* 
immtt nw, erflawnt — „itub nod) bap mitsortreff* 
(irf)Ci- 2(u8|"prarf)c} fcfjr fcfjon, bann fanuft 2>u KJii 
mid; fagtM ob SMimScur JRcne 5>ctoigitc (jicr Wofjnt 
uiib-fflMbamc 3Ma»ianc ju fprcd;eu ift." 

<5abic tadjeitf, benn fie fufjftc rccht gut n>ic (Ic 
bi* gwmben in iOrem emfadjen ©ciuaitb fur irgcnb 
fin 9Hab(i)en bcd^asifcS l)iclten, unb fagtc mit ciiicr 
reifen Wcigung bed Jt*pfc3, mnfjrcnb a&cr ein rjoljewd 
■ -. Kottj tyre SBangot unb <£n)(afe 6i$ auf ben 9iarfm 
(arfcte unb fea$ licbe 9lntli{j nod) rei^enber imid;tc: 

„9Ki>nftcur iScfasignc n>o(jnt l)icr atterbingfi, unb 
tDfabamc, obcr <Sabic 5)cUnna,nc — " 

„SIf;, iiinn i|t bie-jj wofyt feme £od)*cr? — ciu 
rci$c»bcd £tnb!" unteibrod) ite^abamc-Sclort unb 
fm'cic kt bcr&lcinen niebcr. 

„Unb tO?afc*«nc Sclamgue?" fmg 9)tob. 93rcunrb. 

„©in idj fclbcr,-" flii|tetc<5abic mcljr a(S fee fvradj. 

„21E) — man Dieu — ost il possible? — bless 
mc!" roatcn bie erf* en crpniurten StuSmfe bcr IDas 
men imb ^crrcn, • temi fo tmenviutet fAin iljmn bic 
Gnrfccrfimg, bnfl SRcnc cine @ingcboTcnc t $tx Sfi» 
(licit/' fcttp jeDcu fd)u(biacn Slnjhinb in bicfeu 2Iud* 
ntfungen Jtt vergeffen, unb ©abte fiiljlic bad mctjr, 
ai§ fie ed i»crftnnt f tcim bad ©lui brofjtc ifjr in tic* 
fan Slu^mfclirf bio Sib em bcr Sd>Iafc JU scrfvrmgen y 
nnb fie 609 fid) 511 bem iTinb micber ifjre tBertrgciK 
licit — wmtoftend if)t <5rro!I)m 511 ttertaflcn* 

5>ic. beiben grnn^finiien fasten fidj ato tflf^ 
n>icbcr ; . unb n>olj( cinfetjenb wclcfjeii kerflop gegen 
jebe gutc 'Stttc fie l)icr, nttevbing^ nur in. bcr crften 
Ucfccrrafdjung, gcmadjJ, iraten ftc auf Snbic 311, unb 
begniptru fie, il)r bic ^yflnbe cntgcgcnprfrfcnb, in fofi 
IjcrjlidKr SScifc. 

„3II), ha faal im8 Jrcunb ©flat^gnc cine lU&er* 'i& 1 

i T.X.7_TT.._' _?. '■- L - - • ^■' J .'.aa. 'w i wa 72 rafdjuiuj ftttfflpftwrt/ rfcf bic crftc epra&aui, $ta* 
bamc Sclarb, fad;enb .— „wir Ijftbcn nafur(id) nfujf 
»ermuu)en ftanet, bafi cr fdjo.t f o frjmifa) mif ben 
Snfrfit gcworbm ware. — <5o fefn 6ic mi* fjer$lid) 
flcgrfifu, SRnbamc unb verftcfjerf babci, bnp toft tr% 
bem fcmcUitDcfflnn*cm3I)nm fluf|H(f)(cn. 3l)r£err 
©flmtfjl I,nt unS fa>n fo »fc( Sic&cS unb ©utcftum 
9flM cqaljlt — mir Sfjvcr Slofamimmg ttfcvA$ntc 
cr nflfjt, uu(jrfd)einftd) mir «nS 3f>w Sicbcnfimfitbig- 
fcit fo &fc( febiftfttt cmpfmbai urraffen." 

©abfe aUjincie ftfdjtcr mif; bic fmmblidicn Rfaxfc 
menu fie iljrcn Sinn and) nitfjt gfeief) w.itlcomnicn 
finite, «>itro ifc moftf. 6ic [,attc fed) w chum 
erftcit 3Hfammenfi)muien mil joint frcinbcn grainm, 
von b.rnat ujr State" fa>u cr 5 AC>(r, unb in bcrm £tttl3 
fie ctn 5 ufftttrcit cr ncwiinfd)* (jatte, fa)ou fangegt* 
furajtct; bcrcn crftcfi $tfr«gctt (xmc bmm cbnifaUa 
nirfjt bap gebtcut fie ju 6ttu#gcn; unb -urn fo «»§& 
tl)ucubcr font tt>r ic^t bic (rrjlidftc fflnrcbe. 3&e cfn* 
fad) trcueS £er$ tomtit ouo> webcv gn(fd) uod> SBer* 
iMung, unb bic 9Sorle n^inntb tt>ic fie ujr geboten 
ivuvbcn fafltc fie, ben gtauen bribe $fak cmgegem 
Rwtfcnb, uiuvtyntn offeii unb fnunblid) babci in'* 
?Ingc f&jaumfc: 

JRtnf ivttb c$ r«$f red* (cib tyun bail ®fe u)n 
niri)t fjier gefuuben fabm, abcr fein Sic mir &m* 
-■ & itdj WiKfommeu unb rttr)<rt <Sie (id) cut wentg auS 
bei mir,. won 3|wm SKitt. 34 wi(I bic ffffinfi nut 
inbeffen initet Sinfficfit geberi, unb bin bann sofa) 
wittier bei 3l)ncn." 

£ie 2>ftmm written crfU)5fIicrjc@inreben nmdjtn, 
unb fpradjen won „ftoren" unb „bctmrul)igcii", ©afcic 
fufjrle fie ■ after, (aa)cuu> $u ban ftcunblidjen <Ety am 
©tranb, unb 6at fie bore nicberjufi&en, roafjrcub fie 
rafrfj in it bent Jtinb in t>a§ £au$ cittc. 

„@in reported graudjen," fagte S9fon(tcur S5c* 
latb fd>muu$clnb, alS fie in bcr SljOt v<rfd;u>uiibcii 
war, unb bic 5>anmi eim'gctf jitfammcn fluflcrtcn; 
Sclavignc (jat wa()rftaftig fcincn f<ij(cdjfeii©efel)macf; 
unb fprifbt wortrcfflid) gran^ofifd) — bertrefptd)-" 

„9)ir. DeirtWigne \yh\k unS abcr bod) mid) nwljl 
worljcv ciiirn SfiHrtf fiber feinc gami(iciwerl)altni(fc 
geben fonnen," mcinteiOJrS. 9lou(jIjti>n, tine 21me- 
vifaucrin, bic bi& Je^t u«U) Ccin Sffioct mil ©abic gc* 
fprodjcu Ijattc — ,,er wurbc babnrd) bciben %t}*tlm 
cine ^Bcrlcflenljcii erfpnrt r)abc3i." 

„?icbcr ©ot(, ^Jcrcljrtcfie/' wcrtljctbigk bicfen bic 
febcubige Wat-amc Sefatb, „bic ^erhaltuiffe auf ben 
Snfcln (jier ftnb von ben wnfrigen fo fcljr wcrfdjicbeu, 
ba(j man fdjon wirflidj bei iOIandjem fin Slugc ^u* 
briirfen 111116, unb nidji gar fo ciitfe^Itdj fireug feiu 
brtvf. t§§ bcpcfteli ubrigrnd audj wirfii<ftc 9]crbiit= n 1 I .:-■ nod xssmm 


74 bimgcn 'jwffdjcn <£urop$trn unD 3nfulancrinnen, unb 
OTonficur ©cmoignc Ijnt nui von fciitcr gran gt* 
fprodjat." 

„$iebcn ifinbay wad $crbred)t 3fjr (Sua; banibcr 
ten tfopf," pel iTjiwn I>ici\bcr antcrc, fiffere $hx, 
cinSWonfinirSroiwrt'iinb bcr ©cnwljl bcr Wet jftto 
gerert Suae SBraiwrfe, in bic Dfcbc, „wcnn 3f)t in 
Worn fcib iniipt 3f}i lebcn mie tie Sterner," fagt eta 
aftcS gutcfl Svricfiworl. SOfctbamc SMwignc tjt ein 
rcipfccS juiigcd grmidjcn, unb wo[j( iin ©taubc 
cisicit SDfrtitn 311 fejfefiu" r 

„Unb mifwic fongc?" imtcrbmd) ffjn, miteiiKiii 
fa ft Mfjnfrm Sanjciiv SRabmnc Sefarb. 

„2Uif Wie tarigc, /SDtobamc?" wicbcrfjefic mit 
emem clivaS ftfttolen -Slcfjfcl^iicfm bcr ©cfrarjte — 
,tfs bin hin SPropljcr oier Stcrnbciitcr; nbec bad 
(bib garni rii-iwerljalhiiffc, nub maiufjcr Snbtancr fjatte 
sicllcttfjt cben fo gut cm fM)t biefefeegrage an und 
(Stiropacr ju iHfjtai — nitf -wic huge? man Dion, 
Wft foKtm bicfen wfi^iigen $unft iU*cr[)<iupt choaS 
gamucr in unferem SraiMng&fccrcnwmrit bmlrffid?* 
tigen; aitf mie (anfld — wir muffen unfl bmnit 
bcgniigm jU-TOffiat, bap wit fi'nb, imb fine gragc 
wcict tofo cinfl merbcu, gefd)ic()t juoiji immcr mir 
hC$ Stone tjiiieht." 

M ® iftrtber borfj ma chw Snbimicrln/' 6cmcrfjc, 
\ ■„ 2 
mit cfnctit femcSrocgS 3ufrieben geflctftm 33fi<f, 9Hr$. 

Wougfjton, bic and -km ^eniiugtcn ©taftttn voii 
9?orb^lmcrifa cin nirfj-t iridjt 311 6cfii0cnbed 8tfnn> 
.tljcil geflftt iebe farbigc 9tace, fie morfjte cincn 9?ain'm 
obcr-Stannn tjaben weldjen pc wolftc, mifrjebracrjt 
fjntte, unb fid) inimcr brS ©cbnnfenS nidjt erwcljren 
temntc, bag fe»ld)c Sentc" am (Snbe jjat"ftr)»arjC$ 
©tat In iliren Slbeni ljnfccii fflnntcn, ob^r mit embf* 
ten 9Bovtcn in 3 Wei tec obex brittcr ©encraiion voit 
9Ugcrn afcjmmmtcn, mit bencu natiiriufj itbtt tiffi* 
tranlidie, fr-lbft fremiti [djaftficfic Skrfcljr auger gmgc 
gemefot ware — „unfc Ijartc id) ba& frfiljct gemufit, 
wflrbc id) \i)\ wcnigflcnS nidjt jiieip nicinr ffijitt 
gemadit Ijabcn." r 

„<5ic niAfTcn stber bebenfen, Wrd. 9?ougtjeon/' 
fagtc efWa<8 cifvig ?0?abame Sctarb bagegen, „,bftj 
unfi tKonjicur IDclnvignc gat nid)t 311 jid) ehtgcln^ 
ceu, alfo aud> fctncSajuIb \)<it an bcmSejuft SEBIt 
finb and frcicn Sh'nfcii Ijrrgef ommen , unb toenil id) 
nud) atRc^tn Mttip ba(j cin bcrartigefl- SJcrJaltniS im-' 
\\w feiii Unanfltnejmcd, €MctttbeS Cjat unb mrt bci 
gropemi (befell fd>aften mcttcirijr aud) bmin unbwaim 
in 9}crtcgcnljcit bringcn fpnnte, fo — " 

attention mcinc 5>rtmen," uiiferbrad; fie Ijicr 
?3fr. SQioufirb, mit ctwaS gcbam^fter ©limine, benn 
6abic crfd)icu in btcfcm 2lugcnb(i(f wicber auf bcr Aw. m& — - ■— **-w 76__ 

<Sd)Wctfe bed £aufe$, unb Ijinlcr ifjr ein ftnafc, ber 
rinen gropm SPrnfentirteOer init SBein unb gruay 
fen (rug. . .. ■ ; 

„<5o UKataoti," rief fie biefem (it fcimr ©pradjc 
<ui/ „&cbienc bie grnucn unb fci cin flinfer 23uvfd)," 
ftrf) bemn after <ui tyren «®fificn wenbenb -fugle fie 
IjcrjKd) Ijin^u: „a&cv. €ic fjaben fid? jo nod) nidjt 
cimnaf gefejt; in bet- aangm langcu ^cit — title 
gcuen <5ic mir 31>re £utc imb inndjeu 6ic ed fid) 
Dcqucm, Start turfcu <Sit bod) mdjt fo fcafo gurift 
crWattm, bain cr unb aKonijmr Cefeorc fmb ber po* 
HHtffc* ffitrpftniflft wegeii naaj $apctec organgm, 
bort norij 9Kana)c5 WcKcidjt mft tyreri greunben $u 
btfprctfjcn." 

v,£*Wa, baSifi vovtreffltd)!" fodjtc Wr. 8c* 
fort, „unb bcitm 311 cntgoljm fmb wir gcw&eflufc 
jjctftJcitj c# nrirb fuviulid) Sonrfbie gefpieft Ijcute in 
bet 3tcjcbcn^ unb ba bic .SBiffionairc gauptnrifen 
babci jflM, furdjtefcir n)ir tie €<ta)e mo'djtc bod) 
aft] CSiibc ju taiiowc-Nig loerfccu." 

„<£i> effeu unb irinfcn Sic mir Wfni'gftmS/' bat 
©abic, feie iu"d;t ofjne @mn& furdjtetc ba3 ©cfptfadj 
fonutc fid) (jicr aiif ccllfifofc 33a(>n fallen unb bao" 
iiiircV jcticr SQrtmijiuug 511* MHnriben UMtniajtc — 
,$tni roiirte firfj Ijcr^Ifd) freucn noeim cr ljortc, bajs 
e$ Sfjttttt be-i im« acfatfen H" 77 ... 3Mc Somen jogcrten nod) nnfdjulffta waft 311 
rljun — fit fdjimtn fid) eine.t>or ber anbcni gu amt= 
ten; ©abic bewgle fid) tiba init farrfjet Scidjtigfftt 
in bemvifjr bod) fremtom Stub, unb ifjre 33itte fain 
fo frifa) unb mnutftul au6 bem §er$cn, bap fie in 
ifcrcr 3?rtiurlidifeit febc Iccrc £6fEidjfcftGformrf fdjon 
■oon wmfjcrciit lmmogfid} mad)tc, unb jcl&fi Wtx$. 
9bttgSi«t nntjftc fid; ^uicijt'a.eftetjen, bap Weft gn* 
fulanerin ein- ungcmolnilid) UcBcnSrofirtmjeS SBcfcn 
fci, bail man tt>ol)l geroogen fcin forme — wain fie 
tbm nidjt tie fatote bconccfar6cne^taut fldja&t Ijattc. 
i&ie graucn tjatteit ftc^ benn and) ualb 11m ben 
runfcen, init tincm reinlidjen %nd) beberff en Hifrfj gc* 
fcjjt, SRonficur Sclarb wurbc fjlmrad nadj ben $fcc« 
ben gefdjicft, gu feftm ob bfcfc mljig fnniben unb 
URataoti »on jept bcorbert bci ifclicn gu Mdofll, imb 
iwnigc SOctetcn [pater fag bte ©cKflfrijaft 90113 trau* 
lid) kifamnicn, unb SftaBaini SJcfarb unb ©rounrfc 
fjattcn — fie louden gat nidjt rofc fie bagii gcEont? 
men, bet fJcincn Snfulancrin, bie 111ft i^rrm reincn 
^ran^ojlfa) bie (Singc6orcnc voflfoinmen ucr^cjfeii 
niac^tf, fo wicr Dorjuplmibem imb^t tstffylm, aW 
06 fie fid) ftfjon fcit (angen Sffloiiatm gefamtt, unb 
nidjt ebcu crft Ijcute, »or SStetm fafl, sufainmcngc* 
fomnim warcn. 2)ic 9J2anncr bd'cbcu cariii naturfid} 
nid;t siivurf, befonberd 5)?r. 33roiuirb, ber feiitcn <£i| Hi Q am 

;,, K mrmummv^mmmmm — anHDMH 78 mom 6flbic genummen, lijmitc orbentlic^ r.uf, unb 
war von cincr Slufincrffiimfcit gegcu Die f(einc 3nfu* 
(ancriit, tap ct fcuic 9?affj*rtrm jur Sfofoi, 9Hr3. 
Stougfjton, totaf banUcr wcriutdjUiffigte, tic bam 
mid) bcr 9011301 Untcrfjcittuitg — bcr gmnjofifd-ni 
•Spradjc ofytcbicfj nut o6crftad>fidj madjiig — nicl)r 
u«6adjtmb nfe-t^rffn^mmb, unb ihmUd) fait unb 
critfrfjiifl fo(fltc. . 

(Sine »oWc Srunbc fatten fie fo.gefeffm unb ge* 
pteubert,.. mtb griidjrc gcgcffeii unb grairjoftftycn 
©Wet bflgM flettunftn, unb 9J?*i(at>ti ioar brmtfjc'n 
Dd ten qifcrbcit jtfjon * 90115* ungcftulbtg flrtuotbcit, aCd 
9>tatatiK SBrouarb, bic guhtf cuenfaftt fn'lfcr unb 
thfyftfgtt tonurbr, unb bic Umcr&nftung ifjrcr gram* 
bin unb ben §men fafl alfcut jHHfcf, eitblid) jum 
Slufbruri) inafatc. 9Kou(icur SBrouarb motto nor!) 
flat m'cftt fort, fo rortrcfflid; fattc cr fief; amiifut, 
unb bic 2)flincn ocganucn jcjjt 2lofcfjicb jui netnnm 
*on itner ncucn Sefonmfcfaft. 

Sabje fagtc ifacn inic citifacCjcu SBatttn iw'c c6 
lie frcuc bfl0 c3 ifacn bci i|r gcfnUen {'aire, unb ivfc 
glfwfluf) c$ Went* mod^n wiirbe, wenn k l>orc bap 
fie l>ici gewefen unb grgeffen unb getrunfen fatten — 
„»fe fouimi recfa gule ^ad)6arfdjn|t fatten, l,ier nuf 
SoQifd" feftte -fie tjinui, imbiHttfrnmblicEjcm^anbo 
bmtf unb Smanim, yon Sttabarae Sctorb unb SStwwrfe 
79 eBenfattd cmgclabcn ftc tticber ju fcefudjcic, ecrlicfj 
-bie Heine ©efetlfefaft ben ©nrtcn, bcfticg bMUffett 
bic fdjnrrenbcn taitjenbcn *|$ferbc miebcr, unb galop* 
pittc lucnfge SRfnuten fpatcr -init ftoppcrttben $ufcn 
bic 6uafic entiling nnd) ^apctcc niebcr. 

"„&abic!-" fuiflcrtc ba cine (ctfc ©{mme, altf bcr 
(Sdjatf bcr §itfc ffllf bet fatten ©trafje nod) m'djt 

vcrtfimgen war, unb bic junge 5 rml / *>' e uot fy taw* 
fdjcnb ftant, unb in ticjem 9iadjfcenfen benmefa unb 
tneljv t>crfcr)u>iinm«nbcn Son en $u faidjcn fdn'cn, 
UUlitbtc fid) rafcr), unb fnft »vie crfdjrccffr bem £Hi:fc 
511, bcr ttou ber 9tacfa<irfjtdc fant. 

„2iunirtina? — unb uxirum foinnift 3)u -ntdjt 
Ijcriibcr?" 

»3ft oic 2«ft teiuV" fmg cine flute, didjcnbe 
©liinmc. 

„tDicinfi 5>u bic Jrcmbcn? — ftc finb fort; abcr 
id) gfaubtc 2>u njnrcfi nut fofewe nod) ^prtcc gc? 
gangen?" 

S)ic juitijc gran an bcr §crfc |"rf)uttc(tc init bent 
jtopf unb fagtc larl)cnb: 

„3ci) moittc crjl,. luic obcr 9icn^ mitging 6Iicb id) 
ba^ciin; benen fdjftcpcn ftd; bann uicljr unb meftr 
banner an unb — Bad Srct&cn in ihver 0cfcItfd;aft 
gcfnUlniiv m'djt; aud) mit bcc6prad)c taim idjnirfit 
fo 'gut fertig merben tm'c ©u. 91dcr id; lonime l)in* i 


1 "— *l*'IW«iJ^ • - ~ *-» ~. ." ...'.'.'...-. JWJMM"!,"! SO fiber— " unto pin HeiiteSJflfortdjcn 6ffnmb, .bn* swi* 
fci?tn efner Mutjenben unb grudjt iragmben Drimgert* 
<)fdc l)inburcljful)ttc, trot Slummim, ©attend frcitmV 
lirfjc SfVieJjbnrfat) in ben ©arten unb fitpfc fie, Ujrcn 
Sinn mil fie fc^Iagcnb rtuf bic fiiypen. 

<5ic mar in bic cinfadjc mbianifdje £rad?t geftci* 
bet, mit bem femgeit lofcii, bid mif bie &norf)cl nfe 
beffaffenben £)&ertocf, bee mtr aom. am .ganbgelcnf 
jagefe^p ton*, btmc ©djufj unb 6ttuinpfe, bm 
tfopf mit eincm feidjlcri Manama gjemmcvfiroljljui: 
liebctft, imtCT bem nuv cin pnnr- grope ricfbimfeiroitje 
3Mfi*ljeii fcer rosa sinensis fjcroorfdjftutcn, unb Won 
bem iwwm/.mtt woljuicn*Kiibcm ©elgcttfittfira rn* 
&cnfrf)»oat t }cn Sorfmljaar fajl miebct &cr|icrft ttmtbcn. 

3(jrc ©effort rent fdjtnnf ttttb itWiQ, aber mit 
bem, ben bortigen Snfufoncrn cigenen Sou breiter 
§d)it(teru> cma> tic fonfr flciitcn unb gierlfafcn gftfle 
uad) unferen Segriffcn von (Sdjonljcit cin nxnig 
ju fcljr eintoArttf. gebogen; bic gorm bed ©cjitfjuS if* 
Dodj bnbci boH unb ebel unb bic 3lu.geit Rift eiuem 
cigenen gcucr untcr ben feiugefdmitrcncnSrauen Jer* 
wovgiurjcnb. Sfuraama tttu ft&etfjfitipt fcersoHfom* 
incnc Stywd eincS ^af|itifcf;cn "Bc-ibcd, bem txty ben 
Icbmbigcu Olugcn fcfbft bad finuda) SEcidjc in ben 
3«gcn uitfjt fejlft, unb a(5 tic beiben iungen graueii 
f© frcuitbffa) iiraf^fungtn, unb »ott ben wrijcitfcn 
'4 f i i S3E 
Spnlinen fibcrragt unb bcftfiatiet, jmifrfjeti ben 33111= 
tljcnWifdjcn ftonben, [jfiUc man fid) fnuiii enuad 2ie&* 
fidjered benfen tonncn auf bet SBcfe. 

„$u Ija'p sotncljmen SBcfud; getjnbt," fagtc 8lu* 
mama cnblidj (acfjcmt, nanjbem bic ertfc SBegrfipung 
oorubcr mar. 

w3«>" crnucbcftc <5nbic, tcidjt enotftenb, „unb 
£tt>at imcrwartden ; abet warum famfl 3)tl niebt 
gerflBet?" 

Slumamfl fdfjfittclte, ctWafi emflcren SluSfcrurf in 
ben 3"flf" raft bent ffopf* • 

„9Wn," fogic fie, „idj Vaffc ttf#t 3« fef » Seuten 
— toir uberljaupt nia)t — unb (tc nidjt 311 und — 
cd ip befftt njir bleiben aw9 cinanfcer." 

f/ 2lbct 5)u nartifdjcS iiinb," ticf ©Abie, „l)afi 
3)« 2»idi benn nidjt, fo roie id; gcrabc, mit Sfncm 
von ifjncn flit bad flange Scticn ycrbunben, wnh loiUft 
!3)u benn Mid) toon ihm fa^csi, ba^ 3[}t 11 iibt ;u cm - 
nnbervagt?" 

Slumama feufttc ticf auf, unb manbie U& J?o)jf; 
djen lcid)t jur "Scitc; fie Wat jcjjt red)t crnft ge»«* 
ben, unb bet gauge frubere groBjinn fa)ien uet* 
fdnuimbcn. 

„3dj fj of fc bap luit 311 einanber pajjen — fiir 
bad flange Scorn;" fagic t« cnblidj Icifc, „cS luate 

ttjcniflpenfl rcd?t ttmirig, Wcun wit eg ic antctS 
(BiTflatfCft 1 aft tit H. 6 -3 : ?I S^ Ik » ■™-7> -1 fI7l^.r- .-L.w.„jJJ..._.LUJ_., IH 82 finbcn fotltcn. Slbcr" [tyte fie rafdjer, njib tvicber ill 
bat (cidjtei'cn SEon uucrgcljeub $ntjU, .„fn unferm 
gamfftttt ift bafiaud) cttiwS anbcrc6; mttbcm SRann 
ben tt>fr (icben, ftrfjn u>iv in cinem 3tang; ce i>crficljt 
una, loir uerfWjcn iljn unb in unfermt Batownb 
frijmirgi cc (idj Icic^tcr unferett <Sii(m an, obec (cljrt 
nttS flffinaljlidj bte f*ntm r 6c."ber G%nt( ? umJidjfctteu 
in chutnbet Mfa)mc(#nb. 9Rfe ten 0efrUf$dftoi 
jrtod) if* Dad th»a.3 <mbcrrfl, bcfonbcrO mit frcmbm 
graucn, unb gfauoc mtr, £<ibtc — irf> (jalie bntfn 
Stfa^rawg. 2)i>2Bci|icn" fugle fi* fcifcr&foju, w tyfr 
lot im* ffir chtcn umcrgeorbucten ©tanim, Weil mit 
fcfifcer 311 ©ofcen gebetet ()nlmt »iciieicJ)t ~" 

,$&« baS IjaDcn fie and) gctfjan , tyre gfontffte 
wcm'gflcnS/' uutcrOracf) fie Sabte rafdj, ,£fafo £>3* 
Ionic Ijrit mtr bud fcftj* crj$&* 

,4>«6m fie?" faglc Slumaum etftowft, „ba3 fjfc< 
fcafi crftc 3)?al, bap irtj bason Ijorc; a&cr mid) «ie(= 
tcidjt nenfj writ »ir ntyf fo H119 finfc vuic fie, unb 
fo gefdjirtt im Scfcn nub Qgntyflb Stud) mifcrc 
bunflc §autfarbc fount illicit nid)l fo fdjon »oc — 
ben grautti uxmigffcnS, »nb (5i fcrfiul>t mag oft 
fllcidtfaltt, unb gar m'djt feftm, bic Urfttcijc fcin, ba(j 
Re U116 gurucffcOcii unb — Tianfcn. 9itfn$$mtri mag 
cfibabci tmttt unfi gebtn; fo gftuuV id), £a&ic, ba$ 
2)u Sidj lu'cllcidjr iw1)( ante ifnicit ffiljlm mirfr, 
mci( id) ftnfcfjc, bap 3)u un8 eingcDovencn nub roilb 
iiufgcmarfjfcncn TOibcncn (it t>tc(cn vitlcn €liirfm 
nbcrlcLjen unb ben n>eijjcn graum fa ft fl(ci#ct>c»b 
MB; obcr fur nridj pajH eft ntrfjt — mtr fd>nurf eS 
Die fflmfl utfammm, mom idj fci ifmmfciit, unb bic 
faltcn voviicfjmcn Slide fdjen mug, bie fie auf mid) 
locrfcn, afd ob c$ DIoS cmc-<5faflbc ton iljnm wArr, 
bap fie mid; $n)ifcr)e"n fid) bulben. £>a ifr rSmiriveit 
weir wofyfer M meiiKU ftmbern am frtunblicften 
©ttmtby im JRattfdifn mcincr SStutmc, unb vor niir 
fcic uxirc, fterrlicfjc 6ee - icf) |aWc c« and) fiit gar 
fcin ^Ifucf fur und| etma" r c^te fie fangfitm unb ttie 
in rcrfjt evitftcm eumcnijmju, „bap bte loetjicn 
grnutn in ben lejfcn SKenaten 311 raw gef^mmen 
unb. !Dn3 8c6cn nuf 3;al)t(i'ift fettbem cm nnbeteg 
geroorben, unb id) fcftft ffiljlc mid? nidit fo U)ol)£ 
meljr in bee ncuen Unigefymg — (jabc niicfj mid) 
fetfe'ec »idfefc|f AcAnbcr^ ober — StnbcSc (laben." 

„9lia Ijat ©Jri) iraurig unb crnfi gemncfjt/' fagte 
Sabie, fveunblieE) ifjre^anb ergrrffenb, „fw maraud) 
fjtcr Ui mir, unb id) — " 

^SltrtVuntcrbmef) fie rafeb unb |cfHfl Sluimuna, 
flocr mit tueidjercr gtiniine fufjv fie fort, „9lia ift dn 
ftrinrfl, urines SJfnbcIjen unb fie fmm mid) mcfjr dofc 
madjen, obct" — 'unb HjrcSTugcn funfcflen in etnem 
ctgencn ujilben, fa|» ttutjeimficIieH gcucr — „nid)t 

6' I - mmmm 84 cttruft ty rt and) roic fie, unb was fie erhwgtx Ijat 
93ci jenent iwigcit ©oft, bcr £)ro'£ Silber jKftta* 
mcrtc unb unferc Ztntytl nieberbrarf), bet jcncii %xm* 
yefa fc(6(l— " 9lvmonm fdjroicg, afar bie£anbnod), 
Wie jum <3a)tt>ur cmporgen'rft, tie Sorfcn, von ben en 
bcr <Strof>t)ur abgefaUcn War, roilb ifjrc ©tirn mn» 
ffattcrnb, baS Slugc gluljcrib tit cincm cigenen Sirfjt, 
jtoub fie rooljt cine tjalbe SRtiuitc fdjwcigmb bn, ]cU 
bcr cm SBifb bcr gutnenben ©ottrjeit iljrcS &iube3. 
"3)a, Wie umviUig mit fid) fclber, fdjuttcltc fie b(o> 
lid; ben Jtojjf* Rria) fid) b»e Sorfen and bet ©tfcfli 
unb fnglr, jebcu uitmultjigcn C9cbn«fcit gcnxdtfam 
foumart; „3d) Din tin JHnb, <£nbie, ein iaunifrijcS 
&£trt, unb feat ctm'gcn SBocEjeii fomme id) snfr fcf&er 
mcmdjinat mic umgctaufdjt sor, fo foUcSrmunc uttb 
2M£bcr swing' id) mix orbentlid) felbft Ijcrmif, mid) 
311 ouciich unto — argcrn and). — Slbcr for* fort mit 
itjncn, frofyu'd? moKtn nnr fein unb -11110 bce> ScbertS 
fretfen, benn bcr §itnimd (ndjt nod? rein unb blan 
liber u}t3 imb bic ©otter, bic m frttoeren 3 f to« ben 
Stfct) unferer IBatcr 111ft ilircn ©pcifen beef ten, Ijabcn 
urtS aud) jc(jt nod) itjrc Sta&cn nidjt oitjpgesl" 

„2lumam<i," fagle b<i ©fi&fe, mcfjr |}cv^lf(f> oW 
»om>urf0»otf, „3)u fyric^fl nocr) ftfuntt won ben 
<§)otUrn, unb bifi bod; fcmge, range fdjon. cine 
(StjrifHn, jit wic tdj fjoffcii n>ilf n'nc gittc (S&rfflin gc; 
.t 

\ 

i 

•1 
I wortcn. ©unbige nidjt, bemt bet ©ott bcr ©ttabe 
ift aud) ein ©ott bee Utacfje unb bcr Strafe, unb 
abater Ofibornc rourbc e$ uncnblict) mi) gcrlian fou 
ben, ujenn cr £>id) r)atle |c fo rcben fyoren." ■ ■- 

„Unb. nidjt urn Slued in bcr 9Bc(t f;attc id) iljn 
franfen mogen," vief SEumatna rafd), „cr war ber 
<5insige aud), bcr mid) an ©ott gtfoidcn, bcr Gins 
^igc, bcr midj bie 3K5gIid)fcit ciiico fotdjen SEcfcnft 
aljneu unb 6cgrcifcn lie^, an t>a$ u«6 {a fonft bic 
llncanigfcit unb bcr <§kip bcr anberen ^Jlricftcr jroin? 
^en inline 311 veEiiueifein. 6t niar ein gutec ©ianit 
imb bic ScraniS flatten ifjn aud) lieb, tt'o^bcm ba§ 
ix auf unbcrc SBcffc ju fcinem ®i>tt betctc, aI6 *I-c e3 
tEjim; abcr — '"©rtbic" — fuljr fie fangfam unb ioic 
$6gcmb fort, „6ift 2lu bcituodj fo — fo fe|l uocr= 
5cugt — bap er redjt fjattc?'' 

„2luniaina?" ricf ©abic ei'fdjrcrft, unb fflfj f:au= 
limb bic grcuntoht an. 

„^jap 5>u »on bem aftcit SWann geljcrt?" f*igtc 
abcr t>kic mit leifer Stimme fid) gu itjr ttberbeitgcnb, 
imb ben Slid frag-cnb auf fit gcf)fftet, „bcr bruuen 
auf 33ofa Sola lebt, Umgciangc 3a(jrc fujon, unb 
bcr fo mmoerrtcSje 0ad;cn »on bem <J>ott bcr <£()ri* 
flcn erjflljlt?" 

„93ou bem ©oJt bcr (Sljriftcn.V — ift cr benn 
itidjt fetbft ein €i)ri|"i?" I 

■ • ™s HRHHPHffif 86 ,Mito/' fojjte filumoina ra[d> — „tute — C r 
ffflfrjat c3 »erficf)crt — cr ift won .tan @tomm Die 
ben (?:£jriflmgptt flcfrca^ijjt Qabcii, unb foff bcgauptm 
Seng fei gar nicl>t tcr SWcfflnS gcmefm." 

„3>nft nxircn bie 3ufem/' tfef Safcfe ubermfdjjt, 
„at>« i(^ mupte gar nid;r, bag toon jcncm ( ©famm 
nod) &ut( Mrm?" 

„3$ie'e, uiric fotlm nod) toon in tern fancn 
Sanbe fccu SBa'pcu fciit unb fccr arte 9Kann beljmiptct 
im« ©cfrcu^tfttc fei itidjt ©ottcS So&n flcnwfm, unb 
I)a6c nid)t bic rtcfjtc 5fc|jtt gi-f-rarfjt, bcim fcie@l)riftcn 
Hitter rinanbcv imifnvn.eft nidjt cinmaf mtb (kitten 
unb fnmpfim bc^ljalb geam cttianbcY, nub fatten 
fcljou mcic utclc Saufnrt untcr Mr erfcfjloom, p 
tawifm -wcr rcrljt uttb ben vecfjtnt ®oit unt differ 

IjrtfcC." 

„llnb loam bar 9»aim nun nutt tic Safitte 
fhfltt" 

„!Widjt tic 3B«!;.v0cit? — eft foft* eill alter after 
Staim fciit, unb #aue§aare unb gMum ©art fjft* 
fccu; unb flrcitm fie fid; Ijicr nidjt clWa aud) inn 
Hjrth ©ottS — SBcr Ijat icdH? uub uric icner 1mm 
Don Bola IBola fagt fltefct c6 in fcincin &nterffljft 
miter ben (Sf)viftcn nod; »iclc aiibcrc €eftcn, tie ail? 
cinanber fytffcit unb gcgciuinanbrr^bfacn. 3(1 bad 
f$rc SbfEgfou bed gricbmS?" 
i 
I 
■j 
•i 1 Rumania, Su fpric^fl cntfefclidj," fagic <£atic 
fcfjnubcmb, ff »« vm bed ^iuuncld SBiftcn Ijat Sfetn 
§cr$ inft foldjem Srua. crfuttt?"' 

„£nifl?' / n)icbcrl)ol^bicSnbmncrin, nnt ifyWd 
fjaftoe fcfr mtf ©note — ^cbc ®ott bap ed Srug 
TOn« unb Sfige, nber wer giebt unfl SGaljrljeit?" 

„©utr fctOer," faglc ba Sabic ihit jraem fint* 
licfjcn SStttrancn, bflS in ban Sdjepfcr nrirflicf; ftfc 
WW Sffttt jicfjt, unb in rcmcc, unflcfjcudjc'ter groins 
mtgfcft am SCjroitc brfl §o^pcn fcin (Scbct, feiuro 
'Drtitf m'cbcrfcgt — „©olt fcl6«, Stumama; cr fmt 
nnS bic 9Babrl)cit in oaS $«3 geiPfll, unb fcfsc SSo* 
tm fa*) on oor faua.cn Saijrnt gifffiftt, ftc unft Ijiev 
ju (cTjtcn. 'Sctc, I'rtc mil wollcr Snbtunf* unb baft 
Jcver^ lvirb Sir atifgcljm , ttrtrul JDn 2)ia) ju ©ott 
wenbeft-" 

,jftta S&f«*C tad sat mdjt," teaff bad 9)ilib s 
djf« njfpber cin, bem ©e&anfcn folgrnb ba@ bic @u> 
ropacr fclbcr, in &cffn)iebflK Diclujioncn gctrennt, fefn 
©crtraiifn auf ben (^ott Ijiittcn, bm fie ben &n|tfa 
Ocl>vrtd»t— „« ift cin gutcr ^ann, afcer cr ladjt, 
votm man it)ii an feint *ppirt)t tils Sljrijj mill ma^ 
neu ; ttmt bad 9tc uc nid)r aurij?" 

w Kciii/' ricf Sabic frfinett, a6cr bod; nicbt hit 
Slanb cine gesuiff-c 'Berleflfn&cEl ju ^crdcrgm -^- „er 
lacfjt mid) nicmaid ouft." nopnoBOH g ggwa w a a u B 88 „2l6cr cr betel mid) md)t." " 
„®0tt wtrb ifjn fitjoit crlcud)ten," faQtc bie junge 
giau, unb tag i[)ic Stirn ciiicn SfugcnMirf in ten 
^onben, „ctd? c« tp wafjr," fufjr fie bciim leifcr fori, 
„«nb (jat mir fdjon nmndjc biticrc ©timbe, • mmttfjc 
fd>f«f(a>fc Wad>t flciimrfu, urn roenig cr on fcincn 
(Sort bmft, unb toic uici .jcvabe @d« fur ifjn bod) 
elffmiltd; ju-tljcm." 

„Unb 9ttr. pabornc* Ijnt cr S)ir me mi's .gtcra 
gefegt iljn bcincr tfirdjc ppfufcrcnf — mir if* bos 
oft unb oft siir ^flirfjt flrinad)t, u&cr — mtc balb 
\)ci& iff; ben $cifurf) aufgrgeben." 

„9*euc flcf>t fcincn figciicri SBvfj," fcugte ©abic, 
„unr> 2>ntcr DSbonic fat) b«6 nsofjl unt firtjite c$, 
abcr cc Ijcct ink Vrfe cm SBort b.won gefflflt, ja cr 
mnnitc mid) fugar vor religiofcn t£ircm«.fcitm mit 
bens ©nttcu. $&if 31iiii war mid) 2UIc$ gut, abcr 
Ijftt in Saljitt, i»o bit ^rieffor fefcer emtmber print)* ' 
lid) gcgmfi&f ftefjen, unb fci* Q3*itcr jtebomtf Sot. 
t)rti (Id) 9fen« (janj won jebcr Slnbadjt abejemanbt" 

„Scipt 3)» wic 5)ii jeftt mtificljfr <5abic?" rfcf 
ba Slumnma pKpp, ten Son ivcrfjfcuib, unb bcr 
grcunbin §ant etgtfifwb- 

<5abic frfjcuitc iibcrrafrfjt empor, Siumnma abcr 
fufjr iacficnib fort — „fd)eud)c bic trubcit ©cbanfeu 
fort von bcr etirn, fie jxiffeit nidjt fur vn«. SBaS 
fummem un8 bic (Sircitigfcstm jener ^jrieftcr, \\iA) 
ift bic $ton.anc f° fup, bic-.SocoSnug fo fafiig a(3 jc 
unb bcr. £immcl ladjt bUut unb tjciter mif unS nic- 
bcr untrunfer fcfj 6nc6 Sanb. <£ici) bn fomnrt beinc 
Sabie," unterbrarf) ftc |ld) plo&lid) ate bad fffofe, 
von cincm jungen incr^ctjiijafyrigcn $tf forfeit getragcti, 
in bcr 3:i)ur crfdu*cn — "„(>« $u. mir §cr^ £jcr ju 
mir mcinjuficd .£mb, unb S)u fofljt mir Ijctfcn b« 
SSaniii 3uge wicber aufeutjeuem. Unb mm foKcn 
iiudj (Sd)a4ic'unl>3(^n).i)ci:u6cr unb mit^Jfr fv-iclcn, 
meht -g>«3, unb froC) uub. inuntcr wolEcn win fciit, 
unb tan^cn unb fvringen. ,. 

•DiciUcinc mityvrifcub, bic if)v- fdjon van SBci- 
tcm (adjenb bic 2(wmd)crc cirtjjcgcnftvcrftc, fvvanfl fit 
mit il)f ; micber gnn^ x>a$ fr6()fi'a)c aufigclaffcnc tfuit' 
Diefcr 3'nfctn, fingcnD uno tratlcrnfc am 6ttanb um- 
t)er, unb.Ttcf &ic ciflcncu iiiribcv Ijcruber nut tijr 511 
fpiclcn luito £tt toKm. Uub fctbfi ©abic, WflUi aud) 
nic^t im @tanbc fb rafd) fcic flufifaibai ©ebunfeu 
dbgufdjiittctn tooiit §crjcu; ucrgay bod) cbeufatl^ balb 
bci bem Sadjcn unb Snuaj^en bcr flleincn M?£\ 
luaS fee nod) *oorljcc mit 2lngft Ticl(cid)t unb. Sorflc 
crfiitiiC/.unb bad -§01*3 rn'iuj iljr micbec auf oott Sitft 
unb ©lift to bem elnai- rcincn unt fctigcii.©efu()l 
bcr duller Sufi. *.-.. ■•/.'•" *• ;■-■. I 1 1 

m HHpammran 
91 Cnpitcl 1. Sic §Kfff?oHatte. 

Uclict bic €cc. br.utfic c$ fcnl;cr, n>ilb unb f*iir^ 
nufcl; in ftatt)lbat, cttf«$Kc(jet Sfflm^j an m SRfffm 
ftfjaumfc mib fodjtc bic fflranbung in mtfdjnnfpeni 
©jftH wnb »»ttf.%cSEogm fclbjt fit bicfonft ftfta 
Siimemsaffa, HKitw nab weffct TOatfenb, bis $u ban 
tDcifKH goirtlicnfaiib bed €tambc* unb ben frcige. 
fpul)acn'2Bur$claber Kmsmm, bic ijjvc SG.'pfcf 
iii>cr ttmmm fyumm ttnft jc^r, n>fe cntfctf fiber 
blc ©uwd^img, tie mitcn, armnrtigen Setter em* 
PMttwrfcn unb ftd) Uirurf6oa.cn *or bcr nn(luniicn.' 
ben ©5. §ei mic bn@turm»o0rf fo ftyarf unb get, 
U'lib pfcift mam cr Tiber bit mifgcTOiu}ftc©ei fJrcicf;t, 
unb fcine faitgrn daftifd;ciugingdfpipcn auf fefeflfctffe i 
fflSoflfi yrc6t, MR bet bic 93mb3fcrmit fcfjon ben fdjau* 
menbcit Jftimm geraubt unb ate $crlcn fjinnuflgeftrnu 
[jnt n>cit vueit filler baSSDttcr; Ijci mic bic Sranbtuig 
ba fradjt unb to&t, unb fid) Innimt unb rccftunb nut 
ben lptifeii Slrmcn I)inu6cr(an0t fiber ben $oraflcn= 
bnnun, unb bod) uueber unb limner wicber gnriirfgc* 
n)orfcn wirb won bcin gcioaftigctrSollvbcrf, bad 3a^r> 
taufenbe gcbaut. Unb ber Sturm, bev ntatfytfoS fcinc 
ilraft brerfjen jictyt an bicfem 2>amnt, unb ("cine SBcltcn, 
He cr fid) aufgeruttclt Ijat, nia)t fymiibcr briitgcn fann, 
fo wiri cr mid) r)cbt unb. brangt, nnb bic Sdjulrcr 
ftawni gegm bic gcmaltigen, nyirft fin) cnb(id) felbfl 
uritbem ftatfchibni ©art on bad grime £anb, unb 
bic $a(mcn ffljfcnb m tottcm <£yic( Wcgt unb fd)<w- 
fett er pc, ujfe cr ba& ©piet fonfl lucHctdjt mit^inlm 
obcr 93(iitl)c getricben, im locit unb flrnff gefvanuten 
©Often m'eber, meter bis itjee kronen bafi fiaubbaa) 
benujren bad fie ftutjt unb ficimnt unb raft milbcm 
ctfxia.cn SBafcfjctn bic mt$$mcigcnbcu 2lrmc feft feft 
jufainmcnflrccft unb {id} fyxli unb gcgenfcittg Inlft 
gegot bcu nuibm nngcftuiitcn geinb. 

©croaltig unb furdjtbar ift cm Sturm auf offence 
€«, wo cr bic SSogcn aufmfifjit unb flrabt, unb bic 
bcrmuidnijjcu SDZaffat une fpieicnb unb in cntfeglid)er 
^dmcu'c oor fid) Ijcr jacjtj abcr fret unb unneljiiibcrt 
raft cr bort fufc aud, fcuic ©reiije Ijcmtnt tr>n unb H '^sssxiammasmmmm 92 felbft m ftynumfe ©djiff b<u? cr trlffi ftuf fcincr Salm 
wjrft.ci ijcrum, taunted imb ftyftubert eg cuipor, 
reipt unb fyfiHm lPft& n toM| mat)t r - af f m unb 

{fatten faun unb — jagt *ot®& t miibe fo(d) uniufir? 
Mgcn e^icfS. 'Stnbcrd aber unb graucnijaft furq> 
barer ift cr borr wo tie torgige jtuftc ben Slnprau* 
f)cmmt f unb ban 9<afcnben bic Btixn bkta in U&fl 
tigttn Xxoty. 

y\\d)t nut Dm ncucn (Srimm. (jat tct 2Bfirt)cnbc 
ton rtuegulaffcn an bcr fhrrcii fjarniatfigcn 2Bnnb, 
bjc fi* tym cifern cntcjcgruffcu%. iicm aud) ate On- 
Wtt gu ntyen, fci( 3a*)rl)uubcrtcn Jer, unb feit man* 
djem fuiajtbarnt gittrofc frj bem cr fid; nu'efcer unb 
miebcr toergcienfl in bic @d)ht$tm unty'tt « n b frfrtc, 
«nb bic ©runbfefh-n frincfl geinbes 311- untergraben 
fudjtc. ©on bcr Sec fiiijrl cr bic 9B»gcn (man gum 
flemcinfamen &<mpf, unb ftrfj fclber niftft cr >uilb 
unb tott.gcgcn bic SBvuftiud>r von $aum mtb@<* 
biifdj, tag fid) iJjm jJJ unb uwcrbroffm «D«n* 
icgt; nmefiilfi c6 il>m Dap cr tic Barren (>artnaa%n 
©Finnic fa||t unb £irid>t unb bit ftfn»erm kronen 511 
SBobL-n fdnncttcrt, obcr ate 2Bibbcr twuidjr, gtflHt 
anbere anjufturmen — bic tfafWfa>t! Valine bicgtimb 
'cgt fief) bcr Uebcrinadjt, folgt abcr bent gcinb nuf 
bem gu0 bei jcbcm 3oflbmt Sfficid)cn, unb frfjuitelt 
i&in bic gebcrfronen §omig in'S Shirjcjidjt. 2BilD 
i !)cw(t unb brauft fie Da auf, bit to6cnbc tofftSBinbd* 
brant; bid (jodj'm bic Sufte I)inauf ^feift c3 unb 
gft$ft unb brofjnt'3, uni> ttneber unb mtcber pttifftftfd 
an gcgen $afbc imb J&ahg, wicber unb wicber rcifrt 
rd unb bridjt unb frfjmcticri unb ftofnit, cm 
fucrjenb in unfaaGarcm ©riinm, bid bic tfraft nuf'S 
9fcuc crfdjoyfl ift wic frit 3ar)r[)unbcrten, unb bcr Dr* 
fan jc"(jt nm'djcnb, feint 55utl) mil nciicr §offmmg 
bcfdjmtrfjtiflcn roup ffic ben nadtftcn £an$, fid) ben* 
nod) immcr auf'fl ■Weu'c gctaufdjt ju fcfjn. ©rolfrnb 
unb inner (id) ga^renb unb fodjenb ^icfti er fidj bann 
gifffiif,, rocit ttrft tib« bie See, in ber gevnc brotjnr 
c3 unb braujl e3 notij, nn'e fd)naer atljiucub au8 bcr 
Sicfc <iuf — blaulid) fo^ronrj (icgt bic €ce, dnjclnc 
©iurjw'flfcn in firf) fcfbft sufcimincnbredjcnb unb rocijjc 
wcitc gtarijen, f5rmlia)e 5^&Icr bitbenb sonmildn* 
gcan.Scbaum, bcr jifdjent gcrpk^I, neu aufqucllrnbcr 
2Boije jium.SJJantel 3U bicnen init bcin fie fret) fdimuef* 
unb tnnjt imb u)n afciuirft, bcr <5d)n>cftcr ju. ^>u, 
iwie bnd't)ol)l gdjt'bn unten unb brnufl unb murmcU 
— aber bic SlurmmoBe jicljt jeljt mil ffapVtnbfni 
gtugelfcfelag, nirht meljr rpgmtg^IoS frei'Knb, fiber 
bafl fiiflcrc SBnffcr, ba3 im tmlbcn Unmutf) noct) nidjt 
dnmal ben Strain* ber oorbrcdjrnbcn ©on«c roirtw* 
geben mag, unb faben mat ten ^irigfanj fiber fcine 
gCadjc bcrft. I '. w-.'jRwi?i3twtj j-jjimjs5Ha5B?H 04 | x i u liiiipi i mwMiim 2Iuf bnn g<mb at>er, tan nafurtidicn Snub bc$ 
©rfim*, bcr iftm fo ffnrr b:e gauft eittgrgaiffrcrft 
** bic g(u f (, t( )m jrMr 3rit tuidigc $fiffe biiict unb 
»"t .ijm tobt unb ta% m$M to ficntnbc Sonnm* 
i<Wn Won roirbcr [ciu^anicr, )»%„,» Nenrolfotbc 
<Scc nod) aqen bic JRiffc *od;t, mib jcbcr nicbcr^ 
Wamt Srotfen wirb gur qjtrfc, bic bfifteiib imb 
Mb* fan SfcOte funfcu. ftx$ atfatt, oDcr bod? 
fcjon ftfcbtr bcn.nx.nncn 6tral)f mif bcit SSangm 
WtMb, fdjuKtfn bte ©mime tyr Saufc, unb raufd;m 
unb rafd;rfo, 23(art unb Swtgicm wiefcer in bic atft 
gorni p Orfngtti, aufl bcr jic bcr ungcfhlme AIM* 
fricb IjcnrnSflerijfcn, unb bcr marine «Bttft ber 0U6 
ben S^alcm ficiflt mirb gum 8e(Mfcf)foVr,- ben fid) 
^^ ® fr 9 1Dic «•*»* bun* bic Orotic (Tuft, imb 
betn bad'jmferibe SngSflcjtim nocfj femen fd)onflcn 
[>err(id)ften gorficftf^ncJa »«M§t 

®8 Ivor gut 3cirf foJdjcr ©tumtc, bie-jid) ttfofc 
fcrt to fyrbtf « griifjjdjr gdftrn unit* biefet 
©rate, imb bcr' Dxhn- bmuftc nod) in aU fam 
Mtbarciuftraftubcc bicSSafFcr, unb fdjion MeSRiffc 
ftmem brfiiipn gu nM m gram bn* fcmb, fofrfje 
bcrflljoljc 3B» gr » tin'nmU cr mif, unb' ftfmbrrtc fiC 
von "Beftcn QerM, ber $«#» ©tvonmng gC rab in 
bic 3oI)nr. Sbf bcr fluKjeiibc % m tjaKc nato 
faflen m bcr 2Binb fate nur-nod) bad girn.amcnt i $ 

I 
rein, r*on miborfpenfh'fdjcn SBolfm unb ©d>nbcii, 
bic roicber unb roicber, jc&t nbw nmdjtfos unb 311 
[pat, sum ncucn Jftunvfe tyei6ci rooflccn. 

3n bcr§auptf*ra|je Con ^apctcc, auf bem brcitm 
©tranb'bcr bic erfie §dufo*"iiirb ©artenreifje vom 
Wtmc Ircmttc, unb Bon ben lebendfuftt^cn Saljtticru 
bcfonberS fflbmbS gum ©aniine*p(a(j bcmifct wurbt, 
6(ic6cn jefct (Shuetac (refjen unb fcEjautcn auf bad 
s )Jcccr (jinrntd, bencn fyalk Sutbere fofgteii; bic 3$u* 
rat bernac^pen £mtfcr wurben geoffnet,, bic Sigai* 
tljumer panbm barin mit lEcledcupcn wib urn bfeft 
lupgtc unb Dregte Dalb baSffiotf in mac^tigcr Scrjnar, 
bato bit ©Infer, bnlb bad mitt OTett • 6elTttd)ttnb, 
wnb betn 9Bovt ber Sludf^auenbrn ivic ei'itein Dxnki 
laufdjcub. • 

3)cr ©encnf!rtiib aba urn ben cd fief) Ijicr ^an* 
bc(tc war tin ©d)iff — tin groped <2(f;tff'fcflfl von 
^Joint SDeinid auS ja)on- ycr cmcr lialfccn ©timbc 
<tn><i unb nod) ini ttoflcn Sturm, ber tfonigm acmtU 
bet MJfirbea, wo c&, lucit broupeit in ©idjt, vcrfudji 
Ijnitc bt'i^uCcQcn uitb Don bm Snfelit fl^ufomincn, 
bcr SBnft n>ar abcr 511 (je ftig gnwfen folcf>eS 3Jca= 
neuter 3U gcitattm, ©it grcgcittc- — bcnnbflfj jcucS 
fvembe 6cgc( cin flro-pcS ^degSfuJiff fci uiucrlng 
Tdjon gar fcincm 3">cifct mctjr — inufte wor ban 
SGiub nbfatlcn^ imb ffliu ic^t miter bic^t gemffem I 
I ™ n ^™ CT ^^ WiiiT j^ J j^ Ji!) xiUAwmj-sHj; 96 mammm** jctcnfaUs bcBimmt. nn^.'*Bn»ft.tt eim,u(miffn, wa6 
ate jc|jt, 6ci bcm flfftaftij&i ©cegang unb bcr Ftynut* 
icn <5infar)rt burcfj bic f^miiiicnbm ffiiffe nitijt tnofl? 
(M) war, unb mir benuiCjt mm, fo wmig gortgartg 
a(fl inogfM) 311 tnadjen urn erf* cmmsrtjvon ten nad)- 
flm'Sciffcn frci, miefcrr MtfjuCriffm unb bag Scruff* 
gen ber " SQJaffcr nfowartcnb; gegen ben 9Binb an* 
fliifrcugcn. . 

<$$ war cine Srcgattc, afcer son wcfc&cin &mb? 
2>icf«Sragc Ocfdjaftigec jc&t9Wc in angflKdjcr <£pan* 
mmg, unb n>ic bi'c meifkn bcr' <£mgefarencn g,crabc 
jefct, nad) a'fjrcr mljcigcgwgencn^cinonftrotioii baS 
<£rfd)cm«i bed ifjnm itur $u gut kfonnicn Du Petit 
Thouars init fcinem gal)i'$cug fnrdjtcten, Mnajiidj 
warcn fie, fia) gu frut) bet frcutigen ^offnung §f»< 
gug&tn tap c$ ned) cin (Siig(ifd)f6 ^'ricgSfdjiff fciu 
finwte; it>rc cvft rcDt c Uiwtyanfjigfeit jV&eflfliigcn. 

Die Weimwgcn ftfer bag 9lu6fel>en bed .Srfjiffc** 
woven toaOH 'grtfjeilt, Voafjrcnb c0 (Siii$etae ber ®tw* 
Vncrtiacf) bcm $au bcr Sftajtai, bom son benScgcfn 
war 'jpr-SHtytt ^u erfennm, fur cinm jranijofm 
Ijicf ten r beljauptctcn Slnbcre ben siincrifanifdjcn fa 
fdjititr bantu ju crfennen unb -mir cm Reiner tytii 
ftfy&fttt auf fei'ncm 9Iu6fprwt) £ng(anb fci nidjt gu 
■: ;. ■ 
1 

- 5 serfennen unb bic (Sngtifdjc gfoggc ivftrbe fid) geigen, 
fo 6afb bic Srcgattc ben (Siugang pofjirc. 

§f(6ft bic gcrabc in $apctec amajcfcnbeu, unbge* 
rabc t)euk $u eiuer wlrauficfjen einung berufenen 
fflUfjiOnflJM (lanSrti auf ber SBernnbalj bed, in fgapctee 
aitfafflgcn ©ruber Senilis oerfammeft, unb bftftwi 
mil iUva$ angflii^cr ©panmrng bcr (IFntfnfomg ber 
giaggc cntgcg,cn, bic ^fonbwS auf tyre ffiirffdinfcit 
cinm entfrfjiebenert (Sbtpufi auefiben mujitc. 

9<ud) vor bcm ©lurni fcatte itjrc (Sijuirtg begon* 
Beit, tmb wa Ijrmb bic 9BinbSbraut fjeulenb an ben 
^fofkrt bed §aufeS tfflbefte, bie ^afmen roie 2Bci* 
benruttjen m'cbcr6og, unb bic rcifcu- griidjte »on ben 
Snumcn rif, ben ©oben gu (crcuen mit ©range unb 
Srobfrwjt.- bie faftigcit (Sticlc ber SBanane umfnicfte 
unb buftigc ©ffitjjm wcit unb I>ocr) IjtoauS in bic 
^crgc fut)nc, fagtn bic fri)marj gcfleibetcn Conner 
in bcm iaugen luftigeit ©rf&Uft n uf ben ^niccnj unb 
iniffljtcn iljrc ^ttmncis unb ©ange init bcm ©ebnill 
beS DrltinS, cm ^rcidlieb bcm §enn-bcr ©tdrfc 
unb Sarml)cr$igfcir. 

(S&warcn bic ©ruber Dlonjc, 2>emtie unb Sffd* 
foit, 9)k iiean, "Siuitfj unb Siomer, jufairnnenge* 
foinmnt 511 ttcrtmnlidjer Seratr>uug in fo fAwcrcr 
3cit, unb hie rigeiiifid;m ©ttttetfl aho), nicnigftcne 
bic wirljtigfteit, bic |id) gcgcimitirtig in ber ©fibfec 

©<t(laffct'j Eafil tt. 11. r - ^i^-it.-v,^.-:;-^;:.'.^,,. -;_._,.. _..; .™;™» temsmmm befanbcit, bcr (S&angdifcr)en ficfjrc uidjt *mcr)r' fljrt 
Sfl|lt &u brcrf;cn untcr bert^cibcn, obglcidjnud) fefrt > 
nod; ganjc ©ruppen »on 3nfe(n ifiren ©otrcrn tmt 
gcMtcocn mnrcn unb ben itcucn (SHmtDcn mistrauifcf) 
tion fvi) iwicfcnv fonbcrn |M) 311 watjrcn unb fd)ii(mt 
gegcn ben tfatfjotkiemuS., bcr ifjrcn Suiitctyfcit gc* 
fofgt iww unb biegltigct je'jt misbrcitetc, \i)t ci^ciK^ 
$id)t ju wvbunfefa. 

SBrubcr 2)cimtS mar itnter bicfeu,. nub bcfonberS 
in fcincm (Sf)araftcr, at& Sflcifftouair, jcticnfflfte ber 
fccbeutcnftc, nnb worn mid) nitty I cincr bcr afteffen, 
bod> jcbciifau'S bcr cifrigficn Scl)i-cr fcer S'ufetn, J»0 
c8nur'-fl«It bem cincit Ijeiligfit Qfd cnigcgcn$uftre= 
Ben, ben §ctfanb 311 wfunben unb fetner SBuii* 
iben Slat gu prebigen in bcr 2Bu[tc. (Ex nudj mar 
(Siucv bcr 2Scnin.cn, bie mil §httflnfc6tmg jcbcS Ch-- 
bnufcnS an fid) fclOfi in bie grcmbc ^egm, bie Siocf 
iin SJrrn, b<iS ger)oOcnc iTrci^, ja baS ©djuxrt in bet 
redjtcn, menu gcrci$t fcincn <Sd)<i(j gu ucrtfjeibigen, 
rmb tndfid;W(o6 uxiicr fdjm'tcnb baoitf, ioclrijm 
@t<tubcn, vucttfjc gamilienvciljaEtniffc cc tmtcr bie 
SJu^c tmt, toatn cr nut bie <SccIcn bcr 9]crbnnnutcit 
vettcte, unb tfnicn baS §eit filnbetc, fea3 iljncn ©oit 
geboten, imb bn$ bm SBcg urn bie ganje (irbe go* 
nomincu, $11 iljnen gu gclangcit. 

<&gcmmtv ©Ijrgci's war f|ut frcmb, feme gflinirieU' 
l-anbc feffeften ftjit, nit^t grcmtbfifyift, nidjt Sk&c 
fatten Kin^crj aud) nur fur tine ©tunbe bem cincn 
f)of)en 3mccl feincS Sc6cu6 nbroenbig iimc^cr fomten, 
unb er {jicft bm Sag fur wrlorcn, an bcin cr nia)t 
wmtgpcHd eincn, fcincm fflcrbcrben cntgegengcrjcubcn 
©fttttor wad) gentttctt, unb ttjin bm 9I6grimb gc* 
Sfigt an bem cr nwnbefc, obcr gebutbet unb geititcu 
tyittc in fcer ffierbrdhntg jencS ©foufecnS, bcr iljm 
eidjt unb eeiigTeit unb Suft unb Sicbc roar. 

Son fdnmicfjtigc-m nber ufcfji fdjn><id)[id)C>n «fc* 
l>crtan, gfilj bte gum mijmficn unb aiiGtttbctjrungm 
unb ©trapa&cn gewotntt, bie er djcr nuffuc&tc aid 
vermicb, TjnHe cr frfjon Un axbitm SEjcil ber Snfcfn 
burdjftreift, ben ffinbfia?ftcu Sfnmmen bort nut 
„c^rtftticf;er JSonuft", wit cr*« nannte, gcrro^t, unb 
ifjrcn ^oI>c» $rieftetn in tcnSnrt bie 9J?na)ttoftgfcit 
unb 9?id>tigfcit iljrft©6(jcn toerfunber. ShStefefantt 
ncijten brn 9)iuttjigeii, wo fie tfjn aucff (inbm, unb 
muttjig maf}r(id; JHUptc her fein, bcr atleiit tmb im s 
frcniaffnct in cincm fcinblid^en ©cbiet uwfjrljflfr IpU^ 
ttyn baa angrijf, M>a« bcr ©egncr am l(;cucrf«cn 
l)ie(t, unb roopir er fchi Sebcn eiitgefe^t Ijnttc c8 511 
6cmar)rm; jrt untcr ben Cpfcrfeulen fclbfr I;attc xfyi 
ffljonbicfer ftarrc fnnatifd;c Sro^crettct, unb iftm 
bie Slcfjlung femer bidljcrigcit geinbe, fa oft ben jfcfe 
tcmi eieg n&cr fie, gefldjcrr. B! ra. .--*» PMVH^H =WHB=0O?K 100 §icr mm fdjon- ben @icg m §fmbcn, (aftt c3 
fid) bcufcii; mit wctcfjcm ©djnicrj unb 3orn bcr „*£>tc> 
ncr'beS ^crrcn'' f rem be gruffer cinbriitgen f«(j in 
fcin §ci(igtljum, imb ben $au mttcrflrafcen, mi bent. 
fcinc StMjt ftfjon Snljrjeljenbc jjclumt, imb ber rht 
5eiityc( 3to"S 5" ttxrbm BCrfprad) in 3knd)t unfc 
§errlid)fcit. SWil gagenta §o(fimng uwljf, nber au$ 
mit gxivcfj* unb SRiptraum.fatj cr bcStjolb bent Gbtfe* 
faftCtt icner Sfnggc entgegen, bic itjncn entweber Me 
ftotjc §tHfc t>om lOhitterfanbc bradjte, unci; bcv jtc 
fog<tr fdjoit cinm bcr Stjrigcn, ben ctynxnirbigcn 9Kt. 
$ritdjarb, 5"fifctd,i Sonfui 3f>vcr Sritannifitycn M<f 
jeftnt aSgefanbt Ijaticn, obcr iteue ©efoiinerifjf citcn unb 
SSertcgcnljeiten borcttcn fonnre, ben gietigcu gi>rbc= 
iiiiiQtn $ran$i>iifu)cr (SajJitniiic gegeniibcr. 

Die ©ruber 9hm)c unb Sfrffon in ifjrcm fo tiet* 
fdjiebmartigen ©grafter feimcn ivir fd)cw. 

3iuct Stnbcrr, Sftc. 5?can unto Grower w<trcn cm* 
fnciie Scute, 3Rcnfdjcn, bic iljrc ficbcn$£cit in bcr 93»= 
bet gegmben, bad cb(c ?JeetaTI mit fceni iau6eit ©fc 
ftcin mtittfam imb 'mmcrbrofjen fjcrnufgefdjafft, oljne 
im Sfanbc $u feiu c»3 jtt fdjmctsen imb git fdjetbcn, 
imlD c3 milt SBcrgrftotf) uin fid) 4iufj)cfdjid)tcl ftaiteit, 
einc trefftidjc 2Bel)r nenfjjftatS, itfln) Sebcin $u 
fdjlmbcm, fccr.iljucn imljc foninun tttita tijrciStdumg 
if)iien flrritig inaa)m obcr frftUfittn mMltc. 
I ©ruber Stnitl) gcigtc fidjate cine ttbrt biefcit gm;£ 
wrrfdjftbmt ^erfonltcfjr'eit; fiein unb geftbnteibig fjattc 
er fid) bem SRifftondwcfcn getoibmcf, wic tr fid) it* 
gc.nb cjneut anocrn ©tanb uber ©efdjaft getuifctnet 
fiakn wfirbf, Sfctt (Snttjufwfimwe roar &ei ifmt frinc 
9ccbc, »ott *Sf&wfirmcrci ncct) "ujeniger. ®r bctracfjtctc 
bad ganjc tnnere ©ein bcr Sftifftou auf cine actjt 
trbtfdje unb vr.-iitifdjc Slrt at$ eta ©cfdjaft, bad 
il)\\x buret) bic 3Jtffjfon0gefr3f$aft t»oin lieben ©ott 
iifcertragen roorben, unto auf bicfem citKcgcncnSBmfcl 
fasten er nun se-tlfommen Ocmt afle fofdjc ^jlidjtcn, 
bic Itjltt ttorgefdjriebcner SEcifc oMngeir, mid) gctrctu 
lid) gft.tcfWm, Doraufigefr^t jcbodj, bag if;m bflmi 
bcr tic&e@ott| neben fliibcrcn^lcinigfcitcit, and) noifi 
bic Sitte &rfl tfigli^en SrobcS mit feiucn tinfe^icbts 
iun 58flnationen erfittle. (Sin flufigescidjneter @c= 
idtrtftSmamt nitpcrtem, KJar cine fciner §auptbeftbfif* 
ttgungen bio, »on (Snglanb JUI UnhsfMi^ung ber 
^Nifllou cmgccjangcnen ©aaren; btc naturlid) cinen 
greeted SSertl) Ijiittcn al^ ©elb fc(bcr, gefjat Siol)* 
^rcbuftc obcr gabritalc bcr Snbinnei, fowcit fie bo 
ren fjcvftcHtcn, ja gegen SlEbritflfxaft fefbft unb Qdtb 
ftetc SMcnftc naptninrjcit, unb cincn 6cffcrcn SKamt 
Ifffp^SWe (ilfj bie ©cfcltfcfiaft uidjt wa^Im fonnen. 
Sd;irfnd)ec »<irc c3 jcbcnfaKd geujtfen ^krju tinat 
befonberen SRann cugagtr* 3U Ija&eu, bcr banit writer m^mmmmmi smmmmmasBKasaBaem .--- W*r i02 9K(|)W init ban ocififidjttt 5Xf>ctt bc^ „©efc^apd" fjaifc 

$u tljun Ijnbm bmfen;>S Scfyerflcfdjaft fcibct, mo 
bcr Seljrer $u QCcicfjcr 3cit nebej! rcincnr gafh'gcn 9£»3; 
fjflpcii feme mcftlirijcn @ir.na!jmcH bcrcctynat mug. 
2)rabcr ©mM) wufte aber 33cibcS aitf fo gefdjitftt 
9Irt 5 u scrcinigen, unb bic g&mn init fo(d)ft ©al? 
bung, bicficljrc mit fbfd)cr fccrcdjiienbcn tflugtycit 
au3$ugcbcn, bog bie Snfufoncr julc^t ntcfit fcftm fcei* 
bce.<£inpfan<)cnc gat nidjt incljr mm ctnanber su im* 
terfrfjeiben »crmorf)k*it unb in3n>cifchyarcit, fiunxu* 
»wt ben bciben ©adjen fie iljr Gocitfiui&or unb tXjrc 
s 4b'(cn unb SRufc^crfdjnfen cijjmtfutj *u 9Rarft fle* 
brndjr, rinb 06 fie tin gittcS ofcer fd)fcdjte3 ©rf^aft 
bnbci geiuacfjt, - 

©rata ©mit|j Ocittc aurfj range nirf)t ba© "Sdjvoff^ 
mtefOAc brt fmffcrai »owt # j,i fcfCft bc3 fdjmcir^ 
mtttm tennis. ski ban ©ebrt ftanb kfonbert 

bet Severe «)fc cin auvnenbet ©dft, ficrril ©otteS 
3w« fluf Scbcnnicbcr^iibonncni, bcr <iiibfr$ bodjtfi 
obec fpradj ate cr, wftgrcnb SBvubet "Sim'tlj nu't mfifc 
ger Ucbcrlcguug bic praTfifdp ©cite bc« Gtyr(jili$nt 
©fau&cnS m'cTjt allcm uidjt veifaumle, fonbem fog<ir 
nndj Mlfm bntytd 3>« (Sine geroann, bcr 3wette 
ctfjicfr bic £ciben bein <£$tiflcnlt)uiii. 

SBtoujcc nnb 9tt J?«m vonrcn cin 9Kitte(biiig b« 
2kiben, nitty an bar gorm toic ban ©feme bed ©am 
fri j 

ft 

'v 


gen tjanrjcnb; €inir1j roanb fid) jralfdjfli 2llfmburdj. 
9Kit cincm itncrfemtuiifl&ucttljcu Sdjarfblid MQfya* 
rnficre, gtvifctyn bencn er fid) befant, tear cr Sdnvar* 
nice obct (Smtyiftaffc, *Diann bet gotm ober bc3 em* 
fadjen ©fmtbenS, fcer in bem ©fauben gembe ben 
gormen blinblingS fofgt, abet bitfe imi eben »om 
©foiibm abtymtflig madjt, ni<$i bicfcit ifnten unto* 
wirft. 9ttc icborf) x*erfor cc ben 9lu(jcn irgaib ciner 
<Shmbc au$ btm Slugc unb unennub (ia) im ©am* 
meln fur femcu Ijciligcu 3wcrf, nmd)fcn itynt bic 93c 
burfniffc au3 bciu SSobcn,- unb wiubm ju SBaunicn, 
bic il>rc grudjte im rcidjen uollcn SKflQp auf itjn 311-- 
raid unb niefcer fdmttclicu. 

?lud> cr ^uar bcr gefcroftten £)6<rf)crrfdjftft Srinf^ 
rcic^d in iimcrftcr @cc(c nfcgcncigi, after nidjt ann^ 
allcin mit [flu« gcifltgcit Uebeqcugimg, mil hit ©ni« 
bec ©amid ten llnlcrgcntg bcr©prcc^tcn »«§« Km* 
bete, njemt fie (id) turd) bic 3rtlcf}tat vccfuljrcii lies 
pat Dom rerijtfn 3ifflbc aBjunjeidjat, foitbcm incljc 
faffc im mcilantilifdjcn Sntcrcffc. ©it gwitsufcit Ijat- 
ten namlid) unlet bciu ©djujj iljrcr Aanonat ange* 
fnngen, tine Dunntitai bec Dcrffl)icbciijicn, bis jeft 
i^on il)in mil 93orrt}cit absjefe^ten SBnnrrn, nuf bic 
Snfcl gavorfm, bercn !)*reife cr fViTttjcr* allcin befitin* 
men fomitc, tuafjrcnb ftd) il)m ic^t babitrd) cine in 3>cr 
Xtjaf nid)t unbcfcaitcnbc (Eoncurrcnj eroffuctc. Sunt ■ - - C7? 104 unb erbinat gcbwrftc Jlatiuue, ffir t bic cr &(8 jejtf 
mit. SpicTjiffl^iTflmK f)a(Ocn Sfllfat'jfc §)nrb et§Afc 
ten, y>crfit)icubcrrcn (cifijifrtrng jungc grnn^ofcn unt 
bie^afffc, UribM Self Ejiitte son croejn QtfcfR 
gcfnuft, rocmi c6 bie SffiqaK Oitfigcv bcFornmcn, wfc 
oicl infix nfd)t t>ou ben „itcucn <£t)riftcn". 2)ic ©in* 
brmgringe,,6c$ar)acit aupcrbcin fur 'bic sprobitfie bet 
3nbfaner rucit meljr, ate fie wcrininftiger SBrifc 
Wtten'gnljfeirfoltei, warn |te fid; nicfrt ben SRarft 
fur fpatcrc 3eitat orrbcrbeit nnjtfren. @0 war feme 
Crbmuig in bcr 6<w$c r unto bcrjtoufhmim ging mit 
bem$(>ri|tca$anb fo£anb, bcr <&angclifd)cn tfirdjc 
ben <Sieg 311 ccftctjcit n&cr bie„Snn(dpricftcr" roic fie 
flcrooljntidyuMt ben j&tngcln genannt mitten. 

$>o§ jutftcf su tmfcreui ©c&ijf, bas bic Sfajtoerf* 
famfcit bcr am <Stranb Siefjcnbcit nnf W s 4$riitlirf;fte 
Rwmtty unb unmet- nod; mit ben fafykrt aBnftcn gc* 
fdfflUtt fd)ien soroci gu'frrctd)m, oljnc mid) nut cm* 
mnl bit garOe fcinop gtoggc gn ^ciflcn. 

„Scpc incinc <5celc!" lief cut bicfjt am ©tab 
fteljmbcr Sieger, bcr friUjcr ciitmaf von cincm WaiU 
fifrfjfangcr (rtlf irgcnb eincr 3nfci cnifymimjcn roar 
unb fcincn 9Bcg nad) 5Ta^ili gefuiibcn tjartc, too cr 
ic&t bci ben <£inflc6owncn, %t(e} fciner <w|jcrorc;eitt* 
»i«Xaf«"jc»ben fd»»<uacn grnte, t&effc fcuiet 3BoI>f* 
or(cit>tr)cit HJCflcn al& cine Slrt Sutoritat in 6ccma> 
WW^MWMWffl 105 
nifdjen gallen gait — „fegne mcinc 6cc(e, wenn id) 
nidjt glaubc bcr SSurfefje mill einfoufen. SBcmt cr 
r>cu3 feci bcr <5ee scrfudjt fann cr fid) barauf wrfofirn 
bajj cr T)rute in Davys locker (6ceau3brurF fur 
Untmvcii) a« 9?adji fpcift, beim Fein SMmpffdn'ff 
ronnic (icf> frci »on ben Sccriffen ija,(tcn." 

„tlub was fiir cm <Scgcl glaubp 5)u bap cS if*, 
SponnJcy?" frug ttmXmtt, ber^nmptlincj, bcr unfem 
won fljin flanb unb baS SatjrjtUfl mit finfierem Stiff 
bcrradjtct Ijatfe, 

„<SngJifd), by God Sflaffa," rief bcr $cgcr rafd), 
bet ben ^rtttytKncj fannte — „CHfl(if4>, iebcr 3*11 
»©n ifjr*) — unb cfn Dorn wn^rfcjjcinlirj in Sfiaffa 
©umW**) Slugcn ba britten, bcr jc(jt $U)ifd)cii 
jruci BfllB fomint; wenn cr ben ©djroar^Siorfcn cin- 
Ijctgen uufc Sonb ptw^tcn: \ut(( von .Stonigin fpomare, 
1)oxo, 1)0X0, Sjan>. 9?un folltc nod; cin granjinanu 
baju fommen, fcami gufet'd ©pagj a6cv tied itinb 
ging in bie SBcrgc, SWafla, benn menu fie Ijicc- mit *) ®ic (Sngliinfctr 1111C Wmfrifanet ncniKii oil* S&fai d-ph 
5aljt$cugcn WeiBIi^ unb roic b« 35afcofe fceftouptcl a US 
cincm nllfCDiiiao nta)t gerfltc fc&nwic&tU)aflen ©cunC . f fir t^s 
[ft)6nc ©cfifelft^l: Jccil tie Safelag*, ©c^ct ic. tnel)c fpfle 
alA ailed Ucbiigc. 

") (§fum(o'0, bn epimuainc tnr Sranjofcn in Soiriffana, 
iiad; ciiitni Di«ut bexeiteten eirfclcngtf^cirl/t tetfclfccn. *7*---JrfW.AU;;.V;V.^ .'f^ B 5 Bgg S gBS Sg gag B BI 106 ben eifcMctt Salfen an $u fpicfen fingcn, nmrb' c8 
3Rand)cm 511 warm in femrm diode n>crbm." 

„3>ie Heine blanche i$%" Uuitk aber Hue am 
bcrc SRci'ming, bic ba(b mie ein Sauffciiet burd) bic 
SOfcnWcniiioffc Kef, bom bcr grfurdjtcte ttbmirtf Du 
Petit Tliousrs iwir f$oii (angc tuicber im $afcn er* 
martcr roorben, unb tro(> ben jwvcrftcfjtfidjcrt S9cT>rtiq>= 
lungcit bccStfiffionairc bcip (Sngfanb fatten jcbenfalW 
©cfyifc imb§iilfc fenben nmbe, go-gen bcn*K6mifd)at 
getnb, Iraute man bod) fcm ff<moncn bed fifteen 
nia;t, berbic StaM je&t fdj«m g»ef 9Kal mtt fcinen 
eifemen gfanfm bcbroljt unb ftc flpjmungm fjatfc, 
fcinc SBcfaiugungcit an,uinel)mm. 

©« Jmii^olif^c Sonfiil fjaftc gegen bic (cfjic 
9kil)anbumg protcfitr* tmb rtw gontfg fbrtgcflangat ; 
lucldjm 33crid)t iuflrfcc cr bem grai^oftfdjcn 9Ibimra( 
madjen"? — unb bic Jlimigm muptc e$ batin Write 
cMgcttcn, line )'ri)tm frfrtjer. 

„£a — bort geftt tit jffogge »om Salbor!" riff 
ba^erapey plityKa) — „mit) bfl bic^iiVanlcuiafc — 
cr luirb bcit Slubeni Ml ©nlmtfcn nwncn wltm." 
w 2)ori fonuiu n>aS Quiitcd nit ©orb braupen!" 
Wriccin (Singcuorcncr, bcr trofc bem nod) (jefrigen 
3Bet)eit unb <Stf)mifcln be* Saumte auf cine $nTme 
gefldtcrt iunr, cinen ieffwiiKcterMWpgeWwiitm— 
w flMd) wirb 1 * fccrairi fcin!" 
■1 '•' „2)a fommt bie §fagge — aft (Sngfanb fur im* 
mcr!" jubcttc ein lunger SBurfcr) , tin <ScccatJCt bed 
£a(6ot bet <mf llrtaub mi Sanb genxfen mar, n>ic 
bcr Sturm Degonneit — „bori rocljt bcr Union Jack 
ltnb 19?oujiel)r (£m^o fjar (id) gu fru^ grfrctit toam 
cr gfau&te c3 fame ein Sanbflmann." 

„®nglif^e glngfjc — (£nglifd)c gregattc!" fabric 
unb iuogtc c3 afcer micr) je$t am San'o burajcinanber, 
tic SRiffionairc auf fcer Qkranbat) brucfrcn einanber bic 
§flnb, unb ein grojicr %t)tii bcr ^nfulancr jubclte alter* 
bingS bent frembai <Sd;iffc entgegen, 3Rcmd;c a6cr aua) 
von JEati'S 9lnt)tmg fdjautcit gar goritig brein, unb fafjen 
bie 5)3artE)ci fdjon h)ifbft ©icger, bic ir)ncu bid ba^in 
iiuntcr fiorenb unb [jcimnenb im ffi5cg geftnnben; 

5)ic bcibcu @ng[ifa)cnifrieg3fd)iffc Ijattcn inbeffen 
rnfd) verfd^ebene, nur njnen fccfnnntc SJgnatc ge* 
md)\tU, unb bic fremfce Jrcgaltc ticlt noa) fortanif)* 
rent auf bictOJunbung beS ^afenS $u, al6- 06 ftc bic 
(Sfatfaljtt, troijSflSinb, 9Gogen uubdoraHc, erjtojngm 
moBc ; menn abcr aud) bcr roivftidjc Sturm nad)gc5 
(affen (jaite, locEjtc bcr 2Bc|li»inb bod) nod) Sift $u 
[tart *ba^ (Jinlaufm in ben §afcn, luarcn fclbfl bic 
furd)tbarcn 93ranbung3ii)ctlcn niajt gewefen, wagcu 
ju burfen unb bie grcgattc, bic and) *>icUcict)t nur 
biefc ©tcITunfl augcnoutmfit itjrc ©tgnale orbentlia) 
\mt> beut(id) au3n>eV)cn gu laffen, pel loicber \>ox ban ""tt.-i -.-w.-*-ui l kUJW!!sa....^'HHH ■',.»■■ 108 9Binbe ah, bta$k iljrc SRardfrgef utcrfatit imt fl D (i, 
fail »ot £op unb %?M mir, m& ban Sercicfr bcr 
gcfaljrlicfjcn fttiftun, Dtaufot bieflcfc$t miebcr 6cij«* 
brcfjcn unb bits 3iucfnxn)fcin tocS SBinbeS in bm gc= 
n'ofjiiu'rfjcn s 43n(f«(, bcr gar nidjt fonge mc$i aud&ftfe 
ben fonnlc, atyunjartat. 

<So laiiflc bic ©iguafc nod; bnucricn, fjattcn fid) 
bic ©ingeborcnen giemKcfj nu)f|j gc()a(tm; mir ctm'gc 
bcr bcr tfontghi unb ben 9Wiffionairch crgebencn 
§fiuVMngc, bcfcmbcrS Slonui unb ^otowai ronrcn 
(jiiMiif in bad £mu$ gegaiigcn, mo fre bte frommen 
SRAimct Wrfmmnclt fflfjm, berra SReinung fiber bas 
enflCifdjc ffrica«f4iff, bad irbciifaffe rfngK&tmiUtt 
6ni6ft4Hj)tc r ju (km. ©i'c SKffionaiw fatten mir 
cine ©tome bfltfi&ff; fie (jofffm bap cfi iljnni gftt, 
ftig loittcnbc 9?ad)rirljten m\ Siigfonb Mllfien wiirbc, 
ja bfifi \>icUcid)t SntDtr SMtrfjarb fetter itn ©orb fei, 
bic JRcrfjic bcr Snfufamr gu Dcfittfitjni xu\\j init bcr 
flcfaitbfm SWadjt 511 &cf4)«^cn. 

©ad mar genug, umc ci» Sfflrffmff 3*3 fid) bic 
frolje Solfdjaft buret) tic cit^cln am Bixarxb fittpm 
ten ©vuVJpcn:. „5tae tfTicg$|d)iff ift filr unfl gefaim 
men; bic Sranjofcii Ijabcn 3Hd;W mcljr auf ben 3iu 
fcfn ju 6cfcl)fcn — tcr Qtotmg bm fie ar-gcfrtjfcflcii 
Ijabcii, unb bcr iwrbafjin bcrcd}nc( manuiS gu iljrcn 
6dtten $u uutrtjcii unb baS ©ottcmfjum n>tcbcr tin* 
jufutjren, i|t vcrnidjtct unb trine gfaggcfottljicr niclje 
tvcljen ate bie 2al)iiifd)c unb (Sngliftfje!" . 
Slouui war bcr 30r(fcc|Jc swifdicn iljncn. 
„$rftbnr, bcr Xag Dcr *8crgc(tung ift crfctjienen!" 
frfjric cr, auf cincn £nufru bert nufgefatjrcncn unb 
gum SliiSarbciten von Canoed be|Hmmten §oI$c3 
fpringenb, won bent and a bic untet i()in <SteI)enbm 
1eid>t ubcvfcljeu tnrntej „bie SStrctaiiifl fommen — 
lie unfl bie 2Mbc( gebrticrjt tja&cn, feringrn imd jc|jt 
<mrr) ffonwittt wifcrc b\M $u vcvtliciMgcii — bic 
SBcKtattiS flnD gitt — roiv wollrii SRi^tt. wetter — 
wit Ijafrm bic ^il)d unb tic Bcrnnio fpnncn gd)en, 
Wit fjattcn fie nidjt — wir rooUen iljneit §rcubc 
muni'djen — aber n(cr)l Ijicr, irgcnb wo anberd. — 
SBit I)a6m bie Sccani3 licb — fcljr licl» — cS ftnb 
aud) unferc ©rflbec — aber nid)t fo ©riiDct toic bic 
^crctanid; anbtrc 9lrt. 5)(e ©cretnniS ^aboi unfi 
bie ©ibef gcbrad)t, bic geraniS wdUcii fie witter net)* 
men. — genmiS tjaben ttlti Pajs wo aubcrS — n>er 
woKen if)ncu grcubc V»unfc^eii/' 

3)rtd rtwaWai bcrSimi b«ffl(be, biebfr^nupti 
ting, bie cin^eiucn Ba[\t (miner aufS 9faw roicbCTs 
t)o(cnb, fcincn Sanb&Icutni vorfdjric, bemt bcr mn 
il)ii ttofladic Stmmlr bnncrtc inteffen fort unb CT 
Iwmtc ii)it rait fcincc <5timmc ntcfj « fccfctjwictjftigcn, 
er nmptc irm fclb(t fibcttdnnt; cibcr ben Sinn »er> 3&JSdS 
■'* =-«->T^J. J _.-l= = ,_,^ J . vN JJ^., - i-"»!-ifJ~W iiO fiaubcn fie borfj, ben ungcfafcrcn Sinn bcS ©atum 
ItfliifiPmS, unb won TOunb 311 Stfunb fief ber 8iuf: 
„Sori iitit ben geranfe, fort nit bcr giaggc, wicbcr 
an Sorb nut bm ^ricffcm bit una bit nettcn (£%» 
auf bic Serge gefrclfr r>a6cn, ben atttn mn % m , 
wib mid unfcrcit ©fmtben nefjmen n>o(lcn nub imfcr 
8mib unb MrCffefi, 2Bi r Ija&en bic SBf&el wir ttff* 
fangcit nirf;t mef)r!" 

» mx lmr »'"3<c"9" W* VraVfVj bet %er, 
$u einem gufaUig nc&en it» n ffatyrnben ©ennamt, nn* 
frcm altcn Srfanttten, bem 3rai 3i«i - „m$ fie 
Ijcutc micber fur Summit™ anridjtcn nicrben, SHJ, 
ftcr — fcijt nuv pimmil wic bic ftywmg gcflcibcrcn 
Sffiftmm bn Ijintcu fo cifvig gegen cinanber bic 
fcanbcimb Brine njcifcn, nub ftrcitcn — |tc tjacfrn 
Slllc auf ben men tin mit bm nut pen £aarm, bcr 
nn'rb moljr ber ciiijigc ®cmnnfri 9 c uuta- it)ncti fete." 
„Unb fofc fo, meat ©urfdjc?" frag Sim D*8fo* 
"W brr mil baittiigen bcr Oiictang gefrigt mar, 
bic tym bcr%rr oitgaG, unb ben 801 Jtcgt forfrfjmb 
auf ben altcrbingfl frfjr Irfrig mif cinanbcr ^cPtatfi- 
rcnbcn^ffHonaimi weifen llcg — „c« grfjr JaAM 
fo l)ut>frf) unb ircniidj n>ic efl uur gcfjcit fann." 

**°«W w»A ircfflirfj? - r JIlv fa _ gj? ail( f Jcm 
flffauT* fo/ fate bcr 3?Cflcr unb (-ctmajtctc fid) ben 
gremben etivae genauer, *r)nc bap 3f m enwi barmtf 
geadjtct (>atte — „aber IjaUo OTijlcr," fc&tc cr pl6> 
lief? Ijinau, „l)ci6cn roir m'djt cinanber fdjon eternal 
bn fcruben bei MUerdjat Sot getroffm?" 2>cr 3tc 
fodjte. 

„3ct) frin u6craH ju Rnben wo c5 gute ©cfett* 
I'djnft gicbt," fngtc cr mit rilwftt eM jmeibcutigen 
Slttf ouf|«incn fcr)n>rtr$cn ©efaljrteii, „<iucr grcunb, 
l)«6t Stjr fine 3bce *W bic ©efdjidjtc fjict Qinau* 
im 'K? _ iuic mit fdjrint rootlm bic gutai Scute alt 
graiijofen oljnc wcitcrc Sflumnffi aufpacfen, unb tm 
Sorb bcr Jeanne d'Arc fdjicfen?" 

„%cU genug mArcn (ic bn^u," brummic bec 
(SdjiDnr^c, „unb ba6 Ijicr max* and) nid)t bcr crftc 
berarligc bummc iStreidj, ten fie mad) ten ; wcnn*S 
3cmonb gut mit ifywtt nicintc, fotft' et*S Mrt)iubcm." 

„9Seu goljt'fi bcim 'ivad an?" iadjte ber Src, 
fl bafnc l)abcn fee nud) i(>rc <SccIfunjcr ifjncii ben rict> 
ilflcn 9Beg gu gcigcit — Italic, famt 3br 4>tc ©cibtn 
ba, bic fdjcincii'fl cilig ju Ijafccn." 

w 5)aS ftnto bic fieto crftcn .puptlCngc bcr 3n* 
fc(, 2ati tint iUanti," fagtc rjcr9?cgcr fdjucll, „wnn 
bic iljrcn 2i*cg ijaltcn, vmlfif M) in en fie «or alien 
Singcn auf tad cr(tc Befit ©djiff jpKMftw «»b nad; 

SmvarW fcfjirftcu." 

ff ffann mff* bcufen," fagtc bcr 3re trerfen, 
,,'d formm nut batauf an jc^t, wet guetfl tin Scbiff rvzz .JUUJWiWg 112 frci Jflt, gngtiiibtt obcr grange, unb ton lieDen 
®ott fercffii jeot feie SSafjl wWfwrantn offm, wen tt 
Her tcftflxn n>n% jtatjofifen ober ^rotcftonrcn.'' 

»9B«iu fee ben Scraitfd (jicr nxu3 311 &fb t|wn, 
r*fapf *«« D« grm^ofe ben ganp ©rftcf jufaili* 
men — unb M) Ijn&c ba brufrcn auq) em faineS gout? 
rfjen )fet)n/' mefnte bcr IRtQtt. 

„WtmCS ()intcr ban 9krgc lagc Knur* cr abcr 
mifaiifjcn tvaim a tuolfie?" frag 3foi, mit c'incm 
emOSa auf ben Sfrgtr, ben bicfer mit cinem brei* 
ttt ftbfa bad pd-Sfcifcn pr<ta>ortcr 3flfjne 
mifberftc, Gnmhoortrtc. 

S>ic KiifmcrFfamfcit bcr 93cibcn nntrbe <uw (aft 
fur bad $<w0 in Slnfprunj gnMinu, in bem firf, 
bic SOHffbiwfw brfanbm, brim borrfjin bmiigtc bag 
SBolf unb fcfn'en von bicfen cine bcjlunmtc Settling 
ir>i-cd tlnnnia>6, ban fie fcl&cr cigciulict) nod; nityt 
«a)t Sfudtaat 311 gc&cn nniptcn, 31. toerlangcn. 

JNfbtt mit bcr Sfagnc bcr Scmm'S!" JCmtc bcr 
WW - „fwt mit ben ^rt'cflcrn - ffhgranb $at 
feme ©dn'rrc ju mid flCfci>tdFt unft S u fccfauKcn, wir 
WWKcn niri}m loefter infi bmmtttt 5 u fy m I>at>en 
— fort mit ifjncn — foil ! " 

W 3W ttmt fWn @ut/' fn fl tc ba, in bcr eprad)* 
bcr 3nftf, cm fd;l<mfcr sftaiin nitt ftarfem ftictau 
tmb ecljnurr&art, bcr an brat 3ren unb 9h 9 cr mit 
. 


ben, fcfjon fcorljcr vow ifirtcrt bemrrften ^auptlingcn 
rafd) worbcifrijrM — „fca3 tb«t wafirlidi fcin .gut, 
unb fie wcrboi firf> bic ^ofgeit HjrcS tljriridjten $an« 
bclnd fpAtcr fc f bcr t nt$ufd>rcibcn t)a6m." 

„2>fc 9Wfi»tt<rf« twfai'S 311m Sleupcrftcn in 
ifjrcm ftoljcn W&afy\- a fagfe &itl. ' 

„ttnb ityc htrjfiaVige ^on'tif nrirb ifcncn bad 
gcifHidjc Wic finer orsnen ffonigiu baS n>c(t(id)c 9?c* 
fliutmf rniibcn," fagtc bcr rjfte <£pt e d)cr; „bic cuv 
31'flc Stalling bic bem fiortbc nod; blicb, tear cine vcr= 
nuiiftiflc SRfipCgaag, bic fONjjbnob «iic ffranjpfc 311* 
gfcid) fail 3<utm fallen fyatic." 

„<2agt bad ben $ric(teiii Eonfuf Wfficmtyut, 
unb fie jurfen bic 9ld;fe|n unb ftcfcaticvn bci bcr Saa)c 
ni^ite tljmi jn Kmncn, bci fie jtdf ttiein bic ^olitif 
bicfee 2anbc3 iiiiKijicii." 

„§cud,iter!" j£fd^tt bcr(^onfut ^mifdjen ben 3% 
ncu bnrd> unb fdjritt icjjt, tic §aitpHinfle wrmffcnb, 
rafrfj bcr 95erantaf) 511, an bcren Xrcppe cr CbCH ten 
bcic-en SWiffiOTlrtircn 3)cuni3 unb 9ion>c ccgegnete, bic, 
ran Kcffbn unb ©imlft grfolgt, gcrtibe niebcrfticgen. 
•21(3 SJjfr. Ketee ben gran^ilfeljcn Sonful auf fid> 
jltfaniiiHii falj, blicb er fieljcn unb fagic, nod) ein 
paar 6mfcn l)6(jcr alS fcitfer, mit unrnblidjcr W\U 
unb grcunblidifcit auf iijii uicbcrutirfcitb: 

(tlrsfKllfrt'd Z.i(i|ii. ||. a s^rosra lU.UlUlU^UWWWH ii4 „Unb nxid fuljrf unfcrcn fcljr cftrcniucrtfjcn grmnb 
in folrfjcr Shtfwfiiinfl 3« und?" -- 

JBtt, Wow," erroicberte aUx "bet Sonfuf, t>F»nc 
auf Son obcr Scmcrfonfl bcr gragc emgucicljcn, unb 
rafcfj bie ©tafot, fclbft an ban Otiflttym wbet, 
Ijinaufftcigenb — „tct) morale cm pant SSJortc niit 
3t)iicu nub ben ufcria.cn ^eircn fpredjcnj aGcr migtn* 
bluffier) ft>rcd)cn" — fc&tc cr rafdj unb ungebui&ffl 
l)in$u, of? cr far) n>ic fcic gcifrlicljen £crrm nod) tin* 
fcl>IAFftd ^flcrtcu. „®S gilt titter) jcot m*a)t tic *grf* 
Da^Snrcrcffcn cmco i|3wte|tattifa;m ober.fou1)ou'fd)cn 
thfafhtf/ 1 fitrjr fe'flffefef uitb rjeftig fori, w tf gilt 
bie Sntcveffcit, bag 9I$ol)( biefed SanbeS, beffm ©it* 
frf)cibiina,c5ic nun cinnml — niit tt)c(djcm*Kcdjtc full 
Ijicr uncrortcrl MciOcn — in bic §anb flcuonimcu 
3l>nc» aUcin ift c8 jc(*t fibcrtaffcnSlllcd nod;.fricbItd) 
|ii gnfccgu fuljrcii, ota aurt) ciucn .ftncg Ijcmuftiu 
&cfd)n>i>reic, bcr bic traurigftcn furdjiOnrfrcn goigcu 
Ijabcn mfifjte." 

£>ic SHifPottftiw 6iiebcii erfi ftcfju unb brdjren 
baiunmt bem mtfgcrcglcit unb jjcrci$tcii SKann urn, 
MMnt abcroOmauf breSJewmbfld, wo fid) bie \ibtu 
gen &fl(b urn ftfh*. ftotuc unb bin gi-mijofifdjcn Eon* 
ful fcmuucitcn, unb bet grffere fugle frcimbtid): 

„<Sie fdjeium fia) (it bev 33crfi>n 311 tan, ucr- 
ctjricr £crr; wit We finb SRamtcr bed $$ricbcm3, 
! bona cd uiaCjrlicf) nidjt rinffluni wirb mutlrtwllig, 
u>ie Bk mefnen, cincit flTicg t)erauf$upcfdm>6rcn. 
®rcift bad SttH ju tecit 9Bnjfcn, cin Hun imerlrag* 
ltd) nwbcubcS 3od> atgufdjfltttftt, obcr fclbft cifr bcr 
©efaljr au^uiweidjeu, fciucn Dtorfcn bartmter gcucugt 
ju Grfommcii, roa« foimcii mir, ciiigclneimb unbe* 
waffnrtc SKflnncr bafi'ic Dbcr baivu'bertlniu? ja bur f^ 
ten ioir bad qjoif ^uriufljaiicn, frl&fr 10 en 11 mir 
romitcti, iuo n>ir cd auf bc-r clttfli <Scitc von ciitcr 
Religion bebrotjt fcljcn, bic unferec fd)unic^cn 3»ri* 
1UU10 iwd> jii ifjtcm jcOigcn unb fpnlcrcn fficrbcrbcit 
fufirai uu'iplc, mafjrcnb iwir ed in ^anbcii fyaben, pc 
wcm'gftcnd auf cm ci3i(iigeS Sjtil vorgubrrpften.* 

£>« SoilfUt fd)tiH rafd) unb Srgcrfid) auf feet 
^cranbat) auf unb aft, muicbcrw ato fein 9Bort — 
a ffifjlrc baO tynt Dei bcr erften @i;(bc bic er laut 
fpradjc bi«6)allc ubfrfnufm muffc, unbiuoilre je$t 
in bicfem, vicUcirfjl fur [patcrc 3eitm $$d)ft rcfdjtigen 
SliigmOlirf Sllicd iH'i'iucibcn, mafi il;m fpfiicr viclfcidjt 
aid Ucbcrciliuig obtr J^f^c l)attc fonncu ^ur Safl gc-- 
legt racrben. 

„Unb weigmi ©£c fid) luirflia)?" fagtc cr ffifc 
lid) nad) cincr laugcrcn $aufc, unb in bcr Sljat erfr, 
alfi bcr (S^rmiirbioc 8Rt Sto^uc fdjoit tofeber 9Himc 
marijte bie 9krmtbar) 311 ^filaff-cit — „ba« Mi«H 
uiit aElcii Giirppaifcfjen 23crl)ftlmijfe» uubefannte ■"^Awwn WMBW! 116 Soft Bon cincm ubcrciltcn <Sd)rftt, n>ic bad 'Sfticfcer* 
rcijjm bet gvnHjofifdjm Slaggc imurf5it$fl(tcn? — 
Dcbeiifcn <Sic iiitf)t, bag fid? bicfribtn tramrigm ©ce= 
lien bcr granj6|1f(i)en grcgattc in SRdRflten VMcflcidjt 
frfjon wu-bcrfjolrn, imb 6ie fclb|t banu.iu bic mlf}« 
lidjjlc Sage bcr SBrit (mngrit fomuii?" 

5>cr (Sln'iviirbigc 3Rr. 9?oiue warf ben jtopf ftef^ 
ciwpor, unb fagtc mit uicflcidit abfta)t(ia) fcljv lautcr 
©tiiiinic; 

„Q$5cbcr 3f)rc Ucbcrrcbiing §ttt (Sonful, nodj 
3tjrc §rcl)iingcn fonncn unS ju cincm ©djritt fce* 
Wrgen, bcti loir fur um>crtr<tglicij iiut unfrrcm Slmie 
Ijultm. s JJid)t bfe Jpolitif, fonbern fcielteUftfott biefco 
Smibcct bradjic wis ait biefe fiitftc, unb Smnfrcirfj 
Oattc vicllcidjt eftima! bic SIbfidjt ben ^rofcffairttfr 
mu8, ba rf ifjm nictjt biircfj bic Srfjrc f finer $rltfltt 
*)ffo"fl/ »iit ^chcl- n»b edjiwci OK^nattm; abet bic 
3cit i|l ©oft fei S)anf oorbci CDcr ©iguTcEje (Sonful 
ijt, »Ic©ic wiffcit (cf>oit oor langcrcr^eit mid; ©r&|J* 
6ritamiicK gegnngen, bort ben ©a)u$ unfem (Son* 
feffion, bit (Scfiattunoj unferer fefroer emwrocnen mib 
SflMMfll 3le$te ju fid>rm, unb Sic frTjcn ba brott* 
lien iiE €ec in (mem Ijclllslinfeiibeu @cgc( bic SiiiU 
WOrt imfftrr Nation. Monsieur Du Petit Thoimrs 
voirb fid) duni tmbfni 8BfrUn8*fafS ffir fete §ct- 
bmtOatcn fu(§fli muffen, bam nfq)t inrfjr bfo$ mit ™«p 

117 ludjrlofcn 3itbumern unb iljrcn fricbtidjcti Sc^rcrn 
nub Sfirftm lia! er cS oon jtjjt on I>fcr ju tijmi." 

SJiorcnljom 61J fid) auf bicSipprn, 6iicb tin en 
SUtgcnblief, ttif nod) ehuafi iibcrbciifcnb, (tcljm, unb 
welltc bffiin, oljne ntfteafl SBort, tie Urcw wiebcr 
mcber|teigcn, aid bcr aire cI)rrofirbigc9Rr.3iclfon frl* 
neu Strm trgriff imb fvcuublid) fagtc: ■ 

„@lcfycn Sic nod) nicijt, Sonful f0Kfrm$PUr; tin 
fluted 2Barf barf nidjt fo (cirtjt nufflcgcbm wcrben, unb 
id> fjattc PieSlbfidjl bufur, in bet ©f c ftcrgcf onuhen." 

ff 50h, Wclfon fpridjl aid ob bicfed fogcmnmic 
„autc SBcrt' 1 in unfercu £iutben laflc/' faglc ?J2r. 

„Llnb ba6 ift Wajr!" rief a6cr bee rtfte SWann 
in ebfan ©ffct rrfllutjenb, unb bic §anfc ouSjirccfcub 
geflen bic unttn tobenbe QAaor. „6uub(id) mine cs 
0011 unfi Dc^uipfrn gu luolicn, bap n>ir bic SJtacbt 
ui d)t (jatcu bad 33oIC 311m ©utcn ^u Iciten unb in 
belt Sc^runfcn bcr 3>?a§tgung 311 ljciltcn; cbenfo n)ic 
cS, i:t bcr ifl&t ubcrticfi gcrci^en Stiniliuutg, cincm 
Ickijiiumiijeu HH0ulrfftlifl.cn ^cbtitt cnccjcflcii 311 trcu 
ben,. SIBir aid tie SMjrcr M Solfcg but fen nicf)t 
cntfriicibcn ob ©nglifdjc ob grniyoiifdjc Sfflggc tad 
9icdjr Ijabe r)icr 511 wcljcn — uitfcr 3ict ift: b.'e^iit* 
gcfcorciicit gu §t)rijhn, nidjtjit (Jiiglanbcm *bctfraiw 
jofen gu mactyen, unb iljrcn^AuipnHigcn, ttfrnmifcrcn wmmm 118 (Sonfuln afar nicfyt won imferm .famjcln imtcrfiu&t, 
Dfeifa c8 batm fltafaffot, fid) bie Hnafrljangigrm 
tyres tabes ju inaljren." 

„<S* flic&t ■a3crjafmiife/' f fief if>m Ijiec ©ruber 
Stotttt in'0 fflinf^ bcr bui aiifftdgcp.bcn ©rimin nidjt 
Ktoflet famcipcrn fonntc, „bti \mm cm ftftytlBw 
bcrn ill bcr gutcit ©adjc, fad bieXStugcborcnen tyrem 
6ofm ©cfrfn'ff unb ben ©raucln, be? $<i6ftll)um8 
u&crlicfte, 53 c r r a t !> genannt w.crbcn fonntc." 

„SBir Ijabcn bm fremtm tyricftcm uorgcroorfm" 
mrgegiictc Wtlj'on rufjig, „ba(j fie unS gcfrfjtmpft unb 
unferc Slctfflfon gffdjmafjt fjaben; mcidjen h?tr cS 
faffcr, worn mir vou (Mucin bes $,rijilf»uiR£ » 
bcu? 3d; bebaum bad ©nbriitfleji j titer ficintrn 
Scfjrc, bic uufcrc ^cirtjlfinba' ivrc mad)cit, unb jmtb 
fc( bet i()itcn cmicrfm- imi(», afar id; modjic fie nidjt 
mfl bcin©d;n>crt fafiimpft, ui6d)icba$(5n)»ucrt m'djt 
in unferer dflatcn Sftftfe gofdjfiffcii fcljcu." 

„S)fl|» 93wfar Sffdfon bic ncue Scfjrc uirfjt in it 
boil Scfjmcrt fafainpft frfjen nwdjtc, §at cr allcrfcingS 
fdjon bemicfen,'' fagte 9Rr. 9?omc. 

„3it bem waft id) gctljan, fid)' tdj vor meinati 
©ott gcrcrfjifcrtigt," crmicbcrtc fttfibn, oljnc tin 3d* 
djro wn SMttcvfcit, „tcr mmpfrii Uracil muf id) 
mid; uittcrwcrfcH." 

„»fjc fiber Ssract!" fcufotc ba bcr cljrmurbigc 
: i 

I 

I 9)fr. ©rower unb frfjittteltc traitemb mit bem itopf, 
w baS ift bie fofte ©Itttl), bic fwinbc J&crjm crroarmen 
will', unb nidjt cimnaf fan Stanbc ift, baS cigene 
geiicr tjctf unb loljenb an$ufad)cn. SISelje iifar bic 
©mimigeit, bic ba jBfletn unb bic ©tunben ^apfen 
511m £ag, itnb nid)t u)irfcn roollm fo (ang co" nod) 
91adjt ift; roeljc iifar bic 3<>9WtM ant Sage bc3 
©criraW, unb wic ©ottcS 3>onn« ttoa) matmmb ah 
bcr Erbc SBcjicn ruttclt, loirb cr ifnun cm 3orncSruf 
in ben ©tyrai fcin!" 

SOcr. 9Jforcn()ont bcr bad ©cfprA(f), obcr Uielmegr 
ben tStreit bcr <$)ci|Kid)cn mit fawn 511 ^lifjiiicnbcr 
Uiigebulb bid jc((* aiujeljort, unb fi^ flftDaf rfam (jiitfc 
3»rMjn[tcit muiTcn, fciitcin Unsmllcn itidjt 2uft ju 
madjert, babfi abcr nod) immcr Ijofftc cine venumf^ 
tigere llcbcrlcjjimg borfi 9ta«m jjcroinnrn §u fcljcn, 
inuptc nadj ben icjitcn SBovtcn bc8 fanati|'d)cn il?Eif ! 
ficrd jc"Cen foldjen ©fau&eu fd)ioinbcii faffar/ unb nur 
iiort) cincn Ic^Jcn SScrfim) ,511 iimcfjen [agtc cr mit a>' 
^nningcner Sftuljc, bcr man afar baS ©eioaUfamc 
luol)! anmcrrcn fountc: 

„ll«b fo mcigcni ©ic firl) bdUty meint ^rrrcn, 
bcu gticbfii mit granfrcidj aufrcd)t JU crljaltcu? — 
meigem fid) bem ^olf ba& ©cfaijrnefjc, jn badffl5al)iu 
finnigc fohtcr §a«b(iing sotgttftelfcii?" 

/f 5Seigcrn, 6m Bwrfnl/ 1 untciCrad] if>n 9iowc tk:.!\ >::■« W-5BMM- ws«»«l 120 

cntrfiflct, „tt)ir featen 9(id>t3 mit ber {pofltff bfeftf 
8<mbcd jit t$un t- init jeban beraWtgcn Sfotrofl mup 
id) Sic <tn bie jStofefa fetter ivcifeu." 

9K6rcn(ji>ut ^ooirte nodj ctivaS eruricbem — it 
offnck fdjon ben SJhmb unto tfjot cinen ©djritt auf 
ben ©(fflonoft pi, bcr fi* bcin gerdatcn $9fitf bc3 
Sfamnefl imptrauifcr) abet bod? mutljia. cntfl cgcuf* efftc ; 
bmm abet, wic ftdj cinco SBcjfierwt frcfinnenb, brc()te 
er ftd> Sftarf nnf fchmn 36fafr Ijenuri, l>(ic6 cincit 
Sflomenl, ben corn mtSbcljnenbcn pafr mit ben ©ii* 
rfcu uftcrfliffjcnb ftctjen, whtfo nad; cuter ©telle f>im 
After, wo Sari imb Utaml mft ban ie^t 311 i|ncn <K ! 
foinmenm $aof<ri ftuitjm, utib fd>vftt b<mir, ttw$re»b 
rid; *f>ni bic brci (datfftlftt anfrf) (often, mfdj unb 
W«g mit illicit flcfticulircnb, aw ©tranb (jmattf. 
: • iCnpitrl 5. ©ic jronigtn Romaic. 

35« Sturm Ijattc nadjneiaffen, fl&er nod) fdiieu* 
bertfi bcr 9Brf( ben SBclfcnfcfjauin fltjjeit bad Securer*) 
bft 3&fcfi unb bie fdjwtrm ^almcmvipfcl, bie ben 
s 43fltflft §limata0, bcr ttierten bee ^omarcn, umaafcen, 
fefynjantten Ijcrubcr unb (jinuber unb fdjuttcCicn bic 
fdyweren Sropfcu au& bcr $rud}tgcic{)tnucften Xrone. 

3)cr *45nlnft ber $0 mar en — ein3au6fr lag 
fonft auf bem ^ctliartjum, bad cin feoljcfi gutinu* 
tfjiflcS unb beSljatb and) ieidjtglau&igeS 93clf mit •) Sntf wcfilirfjc Ufec ticfer 3nftfa P»b lifts batf Sccufci* 
gtnaiwt, fc.i fcsr SBfaft; mi* mir frftenm Shrinafyiun, tattler 
uou Often taunt.' =«a=o.^ 1 ^LU«L,.!W.. I ..,. . JI.I.LIWI 122 nllcm mtffjffdjimitfc, nxus feme i$ontaj?e m'Ofr 
Ceo unb Srgafeetttf ju wfinbtn twmodjtf. 

SBuft lot] baron oD nut &mt6uftfhibc fc<i3 Jeufttc 
$«cf; VDii$Aiibaitud6((itt(m jhi(Hcn,.imr feJttyrfbefc 
tone gotten unb fefttyjemrtoe Za\y<i ben fnncrrn 
SmittlftriMi unb vcrtn'ngen - »va$ lag baron ob 
bic gaitptftngc ait* cinfrtcfjen 6rt(c6af[en tyxttt 1Qx&* 
frucTjlpoc UCTje^rtm unb ben ©aft ber-SocodstuJ bajir 
tamfeit, ftc \wm bic von £)ro befefjii^mt giirftm, 
unb bcr ©nmfa fd>on (jei% ben iljr Sup 6cW. 

Hub [f#? - Sta 3fcyft$ t m ( t . ben © l1vopSfVEl 
Tjotrc bic often ciiifflajcn Sitfen bcr Sttfufoiwt *cr= 
brfingt - bic 5J?if|toi!rtirf, anflatt fM) iljrcm iMitfrtdjm 
Sc6cn aiuuprtfjm, fenften bic ©ftc bicfer fonft id an* 
fvu-urf^fofm bcfd;ttbrncn25rf«t atlf bic frcnifccn 6a* 
ctjru bic fie in SKdffc mifrjrbrrtrfjt ; br6fyi| bfffffc 
nigc fct&er roarb bitrd? ©efdrmfc — Me* g cu g bflfl 
mir bunt brcin frfonrtt unb 311 writer m$t& bfente 
«tt ben $(<$ imgcnrittrjiioi), imljcimiid) jw mndjeit 
rtuf b«n dfl (ianfa — S u erfcaftett gcfudji, unb iw'c 
(I* bic Sbftai me&r ben Srembfti (jingrt&en, bcrm 
figcntinnnlirfje ©cfcfernfe fie genwincit, wie (ic »on 
fljrw $6Tjr nicbcrfticgrit unb tyre ©otftt ftffeji juffjt 
9 C 3»< ©foeperfoi unf flnbcrcfouifc ©rtdjm efntoufcfc 
ten, cinen anbrrrii ©oil aiyueifmntn, bcu ifjatcit 
fate fdnuar^cu fin ftcrcn m aimer lmnrt)tcn, b* nmr bic i 

; foniglidje SOeodjt bafjin, wemt aucf) bet fluger(id>c 
$r»iif nod) fclicb, irt fitr ben 9lugenMirf, tvic ba3 
fe^tc Slufffarfern cincr&ttnvc, viVflcidjt itod> attf ftltjC 
3eit crljorjt ttnb tocrjlarfr nnttbe. 

SBa3 bic Jftmgttttje SRafcp&t attf ben <Smtbmicl)3 
3nfeln, 100 9tcpuMif ati ifrfjc SBifftottatre jitcrft ©o»c3 
3Bort biitubct&raffttcn, crtjofe, bap nainlid; bic ©lie- 
bee bet iionij^lidjeit ^Ainifie, bcfonbcrS bic graitcn*) 
bcr (Sftriftlidjrn ftch'ajon antjingcit, unb ftc mit bicfer 
Mafyt audi bad 3$o(f bafjin bradjtrn jid) $utr(jt, m» 
nigftati auftcrlid), bent ncueit &u(tu$ 311 untenvcrfen, 
ba« fjattc nuf ben (^cfeltfdjaftsiitfcht, mo btc ^ricftcr 
rftttt $Ronard)tc ittecft mil bent iTrcttj unb bcr Si Bel 
(anbefccit, bic cnttjcA.eitgcfc&tc SCiefimg in bem flatten 
%n§ ben bic ^omaven, in i(}rcit ^icr^cn menigftctw, 
von jc bet Sfiriftlidjcn SWigira entgcflcufe^cu, bi5 
in fpittcrcn 3 n l) r e«; «nb atta) eujcitt(id) cr|l burdj 
ftvnnftjcit gef nicf t unb in bcr ^offiiiiHg init ^ulfc bcr. 
SBeificn bic 3»3*1 fetnev Mcgimtng totcber fefter in 
bic §flitb ucfimtn jtt f'3itneu, b<r jwdtt ^omarc gut 
d)Tift(id)cn 9i<(igii>n ubcrtrat, fonfi afeetr peine ©irldt, ') 9J?ifjioniiir ipiugtiam fpvid»t mit &rfoutci'cc (S^rfiirdit 
Ben bcin lpiirbigcti „3Ii»lrinrchen l * Kaaliunuinu. tct Qtatthi 
.(tomrftamm beS Srftoi — einc "ffvaw UPii teinalj brei^unbert 
«i. - .— . JB^icr 124 

11116 frtjr wnfjrfcljfiniid) m$ im 3nncr«t fdnm atom 
©foulmi, gfemlia) btiM)kit. 

SfeWrftcn, bic man 6id MWn fitr flbematfir- 
lt(C>* Sfficfm gotten, nmrbtn Sftoiftfjcit, tic ©fa 
tet, bie MS tatjht btV Sc&Mfdt bcr fltafa tcflfrtt 
lint fcfc #mib gcfaften fyutcn fifcr Sanb nub £#, 
umftcn j» @tutfcn fftttffr^, - trr Qfank, *b 
fyixtytj jrt bas €$[fmmfke BonWcni, bfo Slefic 
MSbCM nmr cfnAtyi, tin fd,o„ fr ^ railm flflW- 
■fen, unb baft cbm bfleaSoft bamt 511 (Jttrrmm fi&tf* 
ftrtflBfl, (apt fteij fccufiu 

$«s Wlidjic ©amtw^aufi, gti bent tor Satiitta- 
lonft aft kin ^rrfdjirity fcina Mni.jc mil fcliwcr 
%furd>t a6cr and; 111 it Sick aufgrMufto, mr MtP 
itymfan* unb an bcfi'cn &ffi ffanb rfn feo^v 
fcfjcd ©cMubc wit €d>mtrln g<fc«ft, m ft 93er4nba$ 
.unb S&rtNw, mil Sfcfirra \m ©laefcnffrm ba, Me 
BUk bidjr unb bcr fAbfcii S«6riff ttntimijbriiia,; 
ltd), to Shut frembnnfc unrwtirn , f<& tobtctytmtfni 
'■Nmcn Oinciiiftorrrnb - ta* Suite babd luffo 
roio flcf($mfltfu>$ 11111 lmiu hud toff imrdj ttnmbtt 
gaoorfotcn ©fC<^»fnnwi*lrbcHcr©c6i'p tins &m, 
tar mi^}jcfd>imirt( obcr cC>« aerfteUt, mit ijtacrifan 
imb «fe», mit Srwip unb gfcgfag, W c(ilD«tm 
S«u#«, vcrgolbclrm efymuf, mit e«ticcR unb ffili^ 
12i> ®cfdjirrcn, fo gcfdimarfloS alSvmvurrt gforbiul etcr 
bcffer gcftmt fltt* bcm SBcg acftcitt. 

Sic naturltctjc SWajcftfit be* ®an$eu war a.cmie!;cu 
1111b cine gc&ttnuigcn acfiiuftctte jcht nirr)t mdjr im 
Srantc [flt'fi in ton 8hiacn beo (Siiiflcborciien ju im* 
poitirrit. Tie (Sljrfurdtt t<r«I)nlb, tie rr bun fdjlicj* 
fcii ©nniDufi unb bra cinfarf>m Za\\\ n.cjol!r, unb tic 
full fctfci* flttf bic $antamtf*$Ratft ajtraft: tic bcr 
gnfi In'vu hvtr, tveiacrte cr bun Toftbarcn Tcppidj intb 
all jnu'it tAiu'rnt* unb lament ^tofthnfoitcn," tic a 
ftaimcnb anftamc, An benen cr aWr fait, fa nidjf 
felten mil cincm Siitbcln itttf ten Sippm, von'itn'i^iiin- 
<£r fanntc tic QmcflY au« bcr c3 ftcfj, $oinaK tjiiii) 
nfdji mcBt aril Oco §anb in ^jctnb 1111k «or bcm 
n rut 11 9-iHg ttrff iljncn tic rVcmtcn Stiver oft unb 
oft flcfiiflt, tDavcn ja aitc QJZcnfrhcn gle(n) — 
bad 2MonVn ©taat tal'ti hattm tic grciMtot niitQvv 
bvarfil, «& ^cfciimfc fcjtrit gitp anf ben SitfeUt 511 
faficn, cd wat 5?id)tC> tanmlcr, \n»r tun man Ijattc 
@l)rfurrf)l l;abcn ti>nncn. 

Unb n'iiffiditf-Io^ line tcr ^ccufclicn §ailb an 
bcm ^icrniclin t-cc ^iiaicftat flcrificn, imp nad) tor 
Krone fduMi tic Jauft au^cftrcrft, tk^liniata^ Stint 
1111150a., fo Ijattc bcr Sturm in fcincc to&mtei] tfufl 
audi Kiiicit iOfuth an tent gcuHMljtcit i(>(ay gcffiljlt 
nut Iniiriitiic.iiiffcn in bfl? ^ciliijtljunr. ~?V^^;-A io^--t^:-' , ri> ■ '^^--^ :'r^? T T . ' : • , ' .^ ' ? ?? . T7 . ■ « ' -avn —— «« ■ OT?K ' -'i'-.!!. 1 ™**? 126 SBo cine. Suigtujl bicfjtct (jm1id)cr $ctunm mif 
fh»a« fljffiwr €tfffc iM^fcitb, frufjer ba3 $nmbu6* 
6ou« bet ffimigin iibcrfdjatlrt, unb rtnaiibw ba&ri 
pfllcid; ©djiie nub ecOitm bicrm fomttcn gegen Die 
tettcn Sftiibgcifto, tie jafldtm fiber tic Serge raflcu, 
ft* fatten bic mciftcit fcicfer ftittfi(§m Mutt, bem 
Oiopcrcn OeWiubc Otrnuii jw gc&cu, wcggcfdjfogtn 
nwKbcn mfiffm, unb bic tfojefoeu, prfafye6lfc&entn) 
warm nicijt mcfjr im ' Gftmbe bem wit ben SSfeft gu 
ta»ttt, wenu cc ben vafcnbcu Slni'pnmg nafim gegen 
fie, bic Wctjcnbcn Staffer tym ffronc faptc unb bie 
Sfityfci nMec&og, ftcuf unb 0tiyal% bid faflgtan 
S3oben F)iii. §ci nMr fie ba oft sunirffcijneatcn, ui 
©rimin unbUmmrtl), bem tobcnfcm©mrm gemb' in 
bic 3tynt, unb bic wcljcnbc torn |d)itttc(nb in gop 
niacin £ti>§} tergeften* — micber unb n>icbcr fmtffc 
bic SBmbflbraiit Ijeran, fufstc bic madjligcn Snumc 
«nb brfitfc fie in iftrcin tultcn Grfd jut Grbc nicbcr 
W« fie bic Ejcvrlidjftc gtfnitft unb mi* fdnwrcm gall 
gu SBobcii flcfc&mcKert, \vtit xmb prfhtanb Ejincfn in 
fBmnt unb ©robfrud)tgavtcn. Unb bann, h>ie ciit 
imartig jffnb, bafi fcin @|rtct$eug jcvbn>d;cn unb 
bci brni gall f<f)o« bie ©twfe fiircijtet, bmuffc bet 
©hum unb tobte bal)in, fiber bic lUaifrigm SBaJbcfe 
MripjW, bap fcin ftuufifjcn unb Svwptn meit fjinciii 
braug in ©crgc* <Sd;tud)t unb §<w fl; afar am ^ 
127 ben lag bit QSaiinc gcrfriicft unb tobf, bcr jiarte anf* 
gcfpaltenc Stnniiu iai)i unb voTwurftootl juin «£nm- 
ml beutenb, imb ber 2Bft>feI felbft cm trattrig SBilb 
gertriiimntttcr, fonigCidjcr Staff — ft viei fpvedjenber 
I)icr, an ber ©d)i»dte bcr $omaren. 

Unb ipic bcr ©twin fdjnn'cg, ivogtc unb brmtgtc 
braupen baft 95oIf in witberem unauftjaftfamcrcm 
Schwann, gum crftcn 9KaI- wicber cine 5Had)t fsifj* 
Iciib, bic itjm bid ijcfit gcnonmien, sum crfkn Mai 
wicber 0011 benen aufgcforbcrrt fclbftftanbig $u 
Ijnnbctn, bie bift Je^t mil angftlidjcr ©orgfalt icben 
iIjtcv ^djrittc- ubciwarljt, unb bic 5Bi6c{ bro(jenb cuts 
gegeiiijcl)iilieit jebem freicten, fmftkwufien SBdtfc 

2)aS S80H fiu^d)/ unb bcr ^ainft. lag »cro* 
bet; bie Stjurcn flaubcit offen, obcr fdjlugcn 1111 3ug 
I] in uub ivicbec, bic im 3uucrcJi augcbradjicn 6uro? 
paifd)-eu 93ori)vinge unb ©avbincn ffattevten unb Wtfy 
ten unorbentlidj 0U«, unb bic Einnnos QJomarcd, bic 
5)icnfill)ucnbcn ^offraufcin bcr grirfliu fclbcr l)«ttcn 
fief) in SurdjJ unb Qtcugicrbc tfjciid mil Qinaud aix 
ben Sttanb gcbTangt, baft frcmbc <Sdjiff unb bad 
crregic 35o(f 311 fc()cit, iljcild ftnnbcu fie mit patterns 
ben Sccfcit unb ©eioanbern fiber bic Skrmibalj ^ 
ftrcut, ifjicr ^jiidjtcn uicljt lueiter adjtcnb, jidj iljrc 
^uffhungtn unb . Scfurc&timgni mi^uttjeilcn. • 

$9iU(VC u>ar in Hjvciu ©cmad; alfcin unb bie n _«a M^m* a^^,^?- |BB T J ^"■■PiWKgW 128 _ 

tfonigin (lanb, <in efngmffec getcSjnt, bic Knfc^anb 
mif cine gtfoffiteteSi&cl, bicncbcit ifjr aitf emem tUU 
lien iitffrftm la<i, bte'SM fitmenb in bic tttrjtc 
£anb flcfhl&t, rcgungelog imb fdjautc in ttefem ftfr 
ten IjinauS liter bie jcr^flttcftcn 33aumttH>ffi, bic 
itjrc ^wcigc nod? nid)t Witter pt^gefuittm aud 
toein Fmtiu i>orai(HT<jct)Fnupcu Sturm, unb rui? nngffr 
lin) btc mcitcn grfiiicn 9Irmc mciuaiitcr rnnfrcn, cincm 
nod) mimer miptrauifd) bcfuvd;tctcn ncucn SnfrttK 
gu fccgegncn. 

(S3 «mr cine fefcfanfc cbfc ©fftolt, mit nid)t gerafce 
fd)6ncn after bod) Woljufyitnfcm 3iigen, mib facfon= 
bcr8 feurigem Mcnbigcm 9lnge, beffeu 9frmim fief) 
nur Jcfrfc in Sinnc'ii nub Unniuir) Sieffekjk feflcr imb 
fjfirter sufamincngqocicn roie efi fid) fouft mit ben 
volf unb freunbfid; gcfrijmtrmcn Sippm vcttntg. <5k 
jjing gang in bic 8aiu>cStrae()t gcfleibct, nur bap fop* 
mm ©toffc tyre ©cftaft nmfdjloffcn, — bcr pare u 
wnr »wt fcincm gcl6 imb xctly gcffrciffcn unb mit 
ficfacri ©iitcrbuimcn bur#jo0cmttt ®crocbc, nnfc bee 
ubcrc, crft nadj bcr SBcfantttfdjaft mit ben ©utopftcm 
cmgrnommnic twite unb *om bis gum (Sfitttl offene 
JRoft bcr miv am gartattaf burd; $n»ci ^Inratte 
fnfofc iufmnmciigi'Ijnlrcn imtrbc, mar von fdnwerer 
Maftoujer tScibc, iu» bie §uftm burd) cine gotten; 
cmaiffirtc e-vangc jufrtinwimg^qftm. $ic 'Snare 
i i 
tmg fie in narfirlidjcn SJotfcn, burd) bie abcr, inetfcidjt 
cin fflcnlg fofctt auf bicjfrone anfpiclcnb, cm fa)ffia* 
Icr golbencr 9icif 9c30a.cn .roar, ttorrwffti^. gcn.cn bic 
rabcnfdjnjflr^c Stifle bcr Socfcn abftcdjcnb, bic ttjrc 
©tirn umfpicucn. Sin ben ftingem fclifclen gn>ci ctwad 
ftarfe, golbcnc fRinge, bcr ben (Sinacborcnm iiber* 
IjaiijJt (icfcfte unb cljrenfcottjrc ©cbmurf; iljrc gufe 
after ruarcn itncft. 

SBiefe RbmteR fang bfieb ftc in bcr ftefrijrtcbchm 
<5tcUung, parr unb rcgungdlod unb iwrmandjmal 
mar c6, aid ob fie imgcb-ufbig Ijinan^ordje nad) tern 
bumpf fcllift Did 311 itjr fjcrflbcrmogcnben Sarin, inbep 
bic ginger fcer linfcii ,§anb berouptlod in beni tycili* 
gen SJndjc blCutcricn. 

„@ic ioinmeti, ^omarc, fie fommen," ricf ba 
Vlo^lid) ©ncd ber 5>uibc{jcri, ben ftepf cben nur gur 
^i)ilr Ijcrciuftecfeiib unb oaim n>iebcr, flewb fo mfd) 
DtEfajratnbmb. 

„Ararnai, Kina!" ricf abcr bicilonigiu, fin) 30P 
niq nnej tcv ^uv f)crumbrcl)cnb, in bit jcljl, ctraad 
licfdjciint, ba& jungc fcfjwitc 9Scibn)cn micber crfajicn 
unb fd?ud)iern pcljcn Mieb — „ift ba3 jefet.StAc l)icr 
bci mir gemovben^ bap Sljr braugcit fjctumtauft, 3^r 
SoUen, unb cben 511 mir ljcrcinftfmnt unb mir <5» ere 
93otfd?nft unite bflS S)ari; twft, ale ob id; Ijcriibcr? 
geWclji iiiiirc von ben Snfcfn ju juiiibmartd? — iucr 

6>ctp3det'fl 1al,>iJi. II. g «™aw?KKE=CJ5=STOEB5^3CES mmmmmmmwBR 130 f promt? waihine imb wo Rub Serine ©cfa&rs 
tiniicn?" 

„3nti, b'cr £Aiipflinf), Spomarc, nut bcm wcifjm 
bofcn Scrfliii," f(igte ba« 9)tiibrficncm>a5 nngfliid; — 
„uub nod? sfefc viclc anfcerc Sanaffld." 

„Vlnb bic (finana«?." 
■ „€jcf>m braufjcii unt> fe'tjcn fn'uauS."- 

„Q£a& wifl Sflti »an mtr?" frug tic tfomVu'n 
fmflcr, mcfjv wit |td) fctfcft rcbcitb aid $u bcm"$Wb* 
ri)en fi-ciuflitbt. 

„SB6fe gccnni ift bci SJHftnwwS gcwfcn," fagfe 
ba bad OTacdjm Icifc imb frfwctf — „(jat fitlj'gQflttft 
mit SSttmunvS unto fommt jcfjt sprnig imp &S5 git 
^Vmarc." 

Sin madjttiifjcS Sad>c(n ptftc um$eniflrc3 Si> 
pen, ba& tie Slnana bcu gerani fitrditctc, abcr btc 
fflotfrfjLift ftffa ftmn&igfgte fie fcocCj. $cr granjS* 
(ifdjc (Sonful ynfcln'tcntc mil bcu $rotcftnntifdjen 
©cijHidjcn , bic iljn, iuic cr rcdjt gut nmfitc, fya&ttn 
uub vcrn&fdjeutcn — »><i3 (jftftc cr bim ju t[jtm, 
warn *ifd>t |«it ttttwfl gcflcu ilm, gcgfiR fetwe Nation 
imtcmommcn, uub uj.irum uutptc fie nod; Sfiidjlfl 
bflteon? 

„§ic aSftonaetf [ja&en baS (Snalifdje <Sdjiff ge- 
ffljen imb gtou&cn |trfj mm §rrrm bicfed 5anbe3," 
munncltc fie Icifc vox fid; fjnt — - „<uxr norfj nid;t — 
■ /'?r^--.vV__^i.LVV-V nod) rtirfjt — imb bflfi SWefl fngt bic ©incl, SllfcS, 
SlUtO UJrtS jic WoDch." 

Snuttf <Sj>ccdjcn auf fcer SBcrancaf) Drmtg won 
fcort Ijcvcin, imb btc <£itianri£, bic 6i5 jc&t brnupto 
Ijeruni geftanbm, ftf;(id)cn Icifc in'S 3immer, ujatj; 
renb (Sine son iCjncu bic 2inftmft fccS w gcram 3Ie- 
rc-lui" mit Zati bcm §<wpt(iitg metbetc. 9?odj clje 
abet $ontnrc uur bic (Srfaubnip [(ten (girifuljrung 
gc&cn fonnic, rouibc bic'Stjiit n>icbcr, lnrijr aufgetif* 
few af$ geoffnet, uwb bee Eoafnl bcttat rflfefj »on 
Sctti fangfam unfc nu'e fdjcu gefotgt, brt3 (Dcinad). 

„£abt 31>r bic Sine wrlcmt, (Sonfut 9Kcrc^u ! " 
riff tym fiber SPonwrc gerrigt citfgcgm, nod) elje cr 
ten 9Jhutb fijfnni fotinte gu fcincr ^ertljcibigung, 
»bfl(i 30t- 311 ciitcr grau — baft 3&r ^u $omatcn in 
b«s ^aus briHgt, ale ob 3(ji bntjeim iuSrct in l&m? 
cigcueit §ttttcV — nodj ^en <fwcvc iJricgSfdjijfc 
utcincu orntoi %l)ton uidjt mngemovfen, uub Suck 
Solttum mein 18*11 crfdjinflfil , . ober Sucre ^ricfict 
c3betl)6ft — gcf;t foci noit (jicr, 3^ fcit> cin um 
vuljigci! bofct SWanit ™ uub raa$ Witt Saei son fct 
ncr jUnigm, bap cr mit bcm grcmbcit' u6cr itjrc 
€ci)njcUe btirfjt, \vk eitt ^ieb 6ci Stadjt?".* 

JM$t meiuchwegen fommc id), fommt Sati tjicr 

511 ®ir ; *PomareJ" nutctbrad; ftc 6te SOlora^jntf, 

otj«c3:ati3cif$u gconi, |t(§ fctber ^u yertrycibigen — 

9- . . -■.rfif/v :.-. ^i B . ■ Bgg g 
132 „3>efnet», Seined 9tcia)c& rocgen fmb n>ir (jtcu, tad 
2>tfnc tollcii gfcbfta im s -8cgvi[f fmb $u \>crfccrl>cit." 

„CSoiifu[ SJtero4}it!" rfcf $onmrc entrnftet. 

„Sa $omarc!" firtjr afcer bar gran^fc in jooiv 
gem Stfcr fort, „unb ttriebcvljolm 11111$ id/3 3)(r v txtf 
iDcinc $rfeffet in bicfem Sfageftblitf fc(6jr barau an 
beirm ben S8rudj anl)ciI6«r ju madjcit, ten fte jm& 
fdjen bieffin &mb unb granfrctrf) rrtficii. 2luf bie 
S(6tt flcfmjjt, ber fie in if&lbfffl Slfa, nidit rcdjtS 
Ulrfjt (rafd fcljcnb, miljaitflcn, prcbigeii tint fdjrcien 
jlc bap fie biefcr folgm, rpfUpatb cfl im ©citiib nur 
tfjrc cigcue ftarrftyftgc 9Mumg ijt, ber fie baft Stan* 
iter Doranti-agen. ®oitc5 Som solicit fie babri in 
ifjrcr 9Rndjj (jaucn, njafncnb in iln-cm cigciun iagn 
Unfriebc, Bust mib gclnfcftfeetft 92cib nnb $abfud>t 
IjerifdH'ii." 

„ltab fcib 3Ijr nnr fjicr fjcrgcfoimnm raeliw $re< 
bigcrmib ©etica 2Bi>rt p ttfhm, Senful?" fnuj 
bic itonigm fad. 

„£icrl)cr grfommen Sid; 511 bificn HjrcmUcbcv* 
mini) ju ftcuevii!" ricf Worcnljout, „$id) 511 war* 
nen ifjiem (Sinjlup, ber fcrr 3nm$§fEf$rn Nation em 
burdjmtS fciubtidjer if*, gcrabc jf$f, m fie in fm>- 
iidittgcm ilrimnpf) bcu Sicg in $ftftrn 311 fjabcit 
glaulim, nidit 311 teiel Statin 311 flebov" 

„$Gamen," niicbnl)i>(tc ^onui'c wraifylirfj, unb WMfif^-'fvsV^--' ■':. '- -^ . ■ &i.^&^fc£v' '> ^s^"^^r^r^7 133 brctjie bem toilful I>a 16 ben 9tflcfm — „imb ftal 
fagt^afi? bat fcer crfle Jomiptlmg^IaljiliS terngtem-- 
fcm bn$ 9Bort fiber (afiVn/' fufjr fie afar rafter fort 
a(d fie fricfui 111 it wrfdjrauftcii ?Irmm imb ftnflcrrm 
SMicf fttft $ur Scire ftctjen fab. 

„<So fang cr bad red^te fprirfii, voaritm nidji?" 
fflfltc ber §aupl(ing ernf* — „c£ ifi baffcloc urn baS 
td) UUnnarc bitten luoHtc — cr I)ot c3 ^ir Tunb gc-- 

„Unb um3 wo (ft 3(jr Bon mir'?" ricf bic Jto* 
nigiii, jclit nn'vfltd) beuimiljigt bnrdi bad ernfic Stud* 
fcftcit tor Wanner, „n?a$ ift fleftfjeljen, vaa& l)a(»fn 
tic v 2)ii=(o=mvrcd grtljan?" 

,/S'ii' ^Jii^u^iuvri'3 t()im nie dnxiS," fajtc tcr 
(Senfui, abcr je^i wcit vnfiiger a(6 vorl;cr r „fie fterfen 
jid> nut binlcr bic lOtaffe, reijcti mit itjren JRefccn b«6 
9SeH anf, uitb finb bann unfcfiulbig luic bic At in ber, 
wennber 6«amc anfgctit, ten fee cvftfcIbftgcpfdiH^t." 

2ie Kouigm ntadjtc cine ungcMiIbigc Srtpcflimg 
imt* Sad, ber wol)I frtlj bay Ccr (umfuf, m [cfticin 
3»rn fiber bicftKtffionairc gar nidjt junt ^jaitbtpunft 
fain, fid ba fin: 

„Sie fiut nnfing ftnuifl bad *Boff bnjit ju treiben, 
bilfj c5 lie gran^|1fri)c SUiggc uicbcircipt." 

„Unb mcldjcdflteduljat fie, (jterjuwcticn?" frag 
$omarc rafdi. TS^T 'TO-. ]■.!'■■« 134 „£>an mit2)iL-fff6ft g r|(f;fof[nicn SSfrtragt Raft! « 
ritf bet Sonfuf. 

Zati bif fid) ouf bic Sfppcn unD ciit.)cgmic nuc 
trorfnt : 

„£>afl Ofetfy bc$ WOrtmv, >d> rocfp son feincm 

mibcrcu.'*"- 

„®on Uttmanfomt" frag bet Sonful crffcmnt; 

imb breftte fid) rofd; nadj bcin £auptring wm — 
„0aW3f)t nicfjf ictbcr mit bmEcrfrag unffrfdjricben, 

bcr torn efl fii^crt?" 

Mm mil 3f)r Me ©rarferm feib [jaDt3l)r bud 
*«#,* fagfc bcr^aitptlhta. finftcr, „bc, m bcr fficr* 
rrag mar in nnbntin ©Jhnc, alft 3(,r fyi w^ctaN 
ien mfmfrfjf, unb ftfim 3I)r rftt flcfae* 3fricT; mic 
wir, murtc bic grafle gar itirfjt fcui uin {a nub »cto, 
tic flricflSffiife morfjtc bann cntjtyribnt rocfdjrfl San, 
fee* gfftflflt in bcr ©n'fc (Tatton btirfre. ©» aba 
imb meff mlr ^nt toad 3&r fatf* nimt etwawjetf 
i« en Smtnb M tfimiaa bcr %ncmU Hi, lm 
I* i>irrr,cr unb wrtoMfle jmj&fr, drawee, bnSffiott 
$ttrt<Jju$flf&n, tup c* nufjt iniirfoiMig robber fftnt* 
ben ©djiffeu bit lotlffomincuc ©cfcgmr)eit M«a bic 
t»owb imcf; birfcm S>tcicf;c i«i^uftrfrfcn. $fe Sprftflff 
tangm urn i(,r §filigt()U)u imb fcFjcn in bic glantmc 
— bid fie ebm itfd)tf mcfitt fcljcn unb pit alto 8fo* 
bcre, n»id aupcr tynm vagfy, bimbfmb; loadfuin* 
i 

; inert fie ^onwre obcr Saljiti, warn fie Scute fiiitcn 
toie in iljrcm fltofcH Surf) lefen. unb iljncn griidjtc 
unb (SucoSet brfngim, toffnite »on ban Sanbe bet 
gcramiS (into gcfommcit imb jie Tjabcn 9(i(t)t$ gcfagi 
— SPricflcr fommm icl>t t>on bort, vmb fie f^rcien 
bap ©ott ba3 Saiib mit gatcr imb Sdnucfcl auftrtf* 
ten luurbc; roanmi? Well bie atifcercn *Pricftcr mid) 
gerfel (jnben ttjotlcn gum ©nrfen, rmb Srobfrudjt 
311m SRcflm — locil fie audi 9Borte cintau|d)cn 
pollen 3c0.cn JtMt Bflfl grudjtc unb §ut)ner unb 

€Sd)n)ciiu\" 

,#het rofe tow iclj'S Ijiubcrn?" fagte ^ornate 
unfcljluiTift — .»3 f > T wUbcnSSaimn fct&cr fjabt mid) 
in iljre §finbc gcgtbm, mil (Siieicm 3°ra i n" 1 * ® [ ) rr 
(jcij, imb irf) will uiici) teni getattf nid)t bcuflcn." 

„llnb wcr faflt bap 3>u cS follft?" ricf Sati 
fdjnetl — „tthti eben fo lucnig ber glagjje bcr Se* 
retainer." 

,/i)ic froimncn SRSinia fi'mbat bafi ©ort @ot* 
ted, nidjt Scretauicn?/' mtflepcte ^omarc. 

„6i bcim Stoma, tflf f lc ba3 bcncn fngen bic 
cfl gtauknl" treble bcr ^auptlmg — „il)t cigencc 
©aud) ift iljr ^ott f unb btc ©ibel Ijalten fie vov, i^n 
511 ^erftcden. 96aren btc Jpattpttiiigc in altcn 3citcn 
ben (SJoitcrti ober ben^rieftcru imlenfjau? uitb ware 
ber neuc ©ott fo nmiifl anadjtig, ba|i voir uor fa* - .i-t-*. — n~AMu&aLagiEgs swftBsmms 
13(1 ncn mam nur rt«dn Mt Surety unb %M» b* 
beat fomm?" ' v 

©frffittfeiit hvoffte rebm, a&er b*3 Stttof gfbrach 
i()r in bem augmWitf, Dtm ju ermicbem, unfa bcr 
Sauptfmg fufr mit r«I>tgcr, {a f«ft bewrgter Stimmc 
fort; 

„3fl? ted? ba$ fie nu> Seine <uitrn <%iityaftcn, 
aber mid) aff Seine <Sd,n>*cf, m in M gdb gmtfoi 
Oalmi, ifinm 3 u bicnenj ffirfe owtefl #cn gemaim 
5Xc» tyrrm (SJort, Deiit @h>&, bad <5r6if,ci( fcdjttfi 
CtauM nnttrfhl&te fie in ban ffamtf mfi 3>cn«n 
Pnto. - 6ity mid; nitty fo .m, $om«e, id; gc* 
(;ortcnieb lW unb luenn and) baft ©hit mciitn SBfltcr 
bcr aftm unb t«tymfl0 n ni Ptfkn H f f cr 3^ b 
incutcn 4lt>mt relit, unb mid) 2)cincm ©ramm a> 
gcmibciftelttc, ty* fd> $>ty f r[(jcr flfI3 flMrfj(ct m , b _ 
»ettr)rt; ria »*, lief in. £erpt md, rtytr c0 mir 
ben «aupMii a «fh* a u0 tmfrrcr gauff gmffen m 
fetyw, nidjt cine anbere wiubigc £<mb 3 „ fctynficfWi, 
fettbffft rinc* Sttyuu grcmbrr pm 6lorf pt btc.ten, 
nut bem fie i^re §cerbc jufominntircibcn. SRit 3om 
«nb ©C&mer* futlt mid, bcr ©cb*nfc jene finflcrm 
*nr|lrr in unferrm fdjonen Jkube r,mftf)m $« ff ^ U/ 
«*l ttnr fetter nitty cinimil ben flrut&.frtitat, unft 
nuv «nanbcr bic $anb JU rrit&m." : .1 i37 „Ql6er iljrc 9Wigiim ift bie bed grictcstd y " fagtc 
Spontate. 

„Unb ifjrc SBofte, iljre Setyc bit bc$ SricgS!" 
riff ber 6«iu>tlmg mit umber sufammcngesogcitcn 
33mucn — „U)it8 and) ftcljcn ftc gwifdjen un3, incr 
gab itytm tad Dicdjt ^tr entfdjeibot tint) gu rictym in 
bicfan 2anb? — bic Sibel? — kbfr Ijaben fie jc&t 
felbcr, nfd)t iijr Q3crbirnft ijt cS bafj |1c ty'cc Ijcrgc* 
fiunmm, wenn fie. fetter lUcrljaupi 3Bt»ty(jeit ijt, torn 
bic *piiffter bcuxifm rncd itjv, ta^ fie ©Oil felbjl ge= 
fanbt. ®0 nimm bic 3"gef njicber in bic §anb, 
^omavc, watylt tie, fa cd gut unb rcblid) itiit bem 
Saiibc ineinen, bie «t«er and) an bicfer Stikftt gtfeorcn 
finb, ju fcincn D?i'djiern, unb Ijier nmn QBort, meinc 
^anfc, ta§ Xaii nic cin Koni toon (£iferfud?t mcljr 
in feinem $&$& iwYfjren unb 2>ic Iwu tmb cljrlid) 
^iir @eitc ftcljen roirb mit beftcn itrflftw." 

„6ag c5 iljm jti, ^omare, rr nicint c6 gut mit 
Sir," bfjiatigtc fjicr bcr gran^ofc bed ^auptlingfi 
SSSovtc, bic iioiiigin aber, bic fdjflit I>alb nnfd)lufllg 
^cftanbcii, unb ten ©lief, wit tin innercn ffatnpf an 
ben 33oben flc^cftct in'ell, foC> plo^lidj ju fccm -gran* 
ben auf unb fogte finflrr: 

„5)cin 9tatb, S^C«rc^u, f>at noct) niebicfeinSaubc 
gut geu)an; 3)u fpridjft tttdjt mit Sitti, mbem SDtt 
fiir iljn fprid)ft." *TS- l._. ..U.„.JM.ip!i*Up« 138 „3f<$ »rrfWje (Sucre SSodfpidc mfyt/' fagtc btt 
Sonfitf unwittig, bcm bic ^iimcnmifung bcr $nbia* 
Ufrfa ixrbroffrn — „abcr id> wcip bnp c6 &»rt gut 
mit 2>ir mrint, unb bnp idi fc/fter in bicfcm 9lisa,e;;= 
ftfirf wcnigcr int 3>Ucrcffc gwnfrcMjo aft ban 2>ci-- 
nlflffl fprerljc — wifffi 1)h 9ftditd miffcit tawon, fo 
Ifjuc memctwcgm tvaftSu nidjt trtffni foimfi, ftyrcib 
3)iir bann •i&ct aiufy fdber fcie golgm jh." 

„3rf) (Wfo M bnn wad id) jc t*fd)[oft no* me 
Mc golgm gr|Tirn)ict," fagfc Sflontftrt rilQfg — „«&« 
iwtf &vfft3fc bap fa) trjite, ronfi idj wiftinbcrn foil? 
— 3t)t iprcdjt ©cibc wi(b auf mid) chi mit madit 
mid) int, anfinu nn'd; aHguftfirm." 

JBcrljmbcni fofljt $n," riff b« ®>nfti| ba, „ba(i 
5)ditc Scute, in $efncm tauten tic gfogge gnrnf- 
rcirljts niefcerrcipm unb bic SMnfjjt baffle wcIjch 
faffen." 

w Unb Wf fff II gfaggt I>at baS nmfieSHcrijt bflju?" 
[tug (goinare, bem granjSjififjen (Sonful frit m's 8fogc 
frtyenb. 

„I>a3 mciftc 9?ed)t bie SJciiic, alfcrfeingfl," fict 
tier f)tcr Sati pin, clje ft&fttywt fHvact barauf 
ctwirtevu foimtr, M abcr nitty bic nietfre ®malt, 9* 
»mm\ unb nirfji imtlfjrotHig fWffi $>u $ft rincn gcinb 
fdjaffen, wo Su Tjjr fcfiicn gtfimto bafuc gewinnft, 
3)ir bri$iiftct)cii." 
„§aDt 3f)r bad @ng(ifdjc <Sd)tjf flcfcf>cn ? " frug 
$0inare rafd) unb mit triimipfyircnfecm Sadjcln — 
»f)abi 3^r gcff(j«i, wie c» Ijirr rinlaufrn tuofltc unb 
nut bunlj brn SSfftwiiit unb bic 33vaubnng baran 
vcrtjtubcrt wurbc? — wipt 3tjr 'was c£ briitgt?" 

„9icm, fo wrnifl wic bic !0?itonarc6/' fagtc Xati 
unwind), „bic Srfjwarjrorfc bfftmwtm frcilid) tfl 
biadjte mit frincit ftauontn jjricbm fur birfe Sufcln, 
n6cr iljrc tfopfe reidjen aud) nia)t Ijotjcr nld bic wit* 
fcrcn, unb fie fpnnrn nidjt fcjjcn wad im Situdj fcc^ 
Sd)iffc5 lirgt, ob^ricben, i>bii"rtcji, ofcer ivaljjfdjcin- 
tidjer nMlj eeffe @lcid)gulligftit wic wfo c@ trcfDcu 
ijltr auf ben 3nfcni. 9Ba>3 telffm bic Gapitaitic \oU 
djcr ©djiffe von bcr lioliiif uiifrrrd obcr il)rcd Sails 
bc3, wcun fie nidjlgaiij fafonbrrd afegcfrfjirfi n>crbrn? 
fo wenig wie unferc glfdjcrcaiiocfl wifffii, Wnfi Uw 
marc ben ft obcr ll)uc." 

„5l6cr wcim bic Witi)n<irc& nun bod) red)t §aU 
tenV J fagtc HJomarf, mii cincm (jalb triuui^frcnbeu 
©fftenWirt auf ben graitjfiftf^nt ffonfiif. 

„^)u $6gcrft fjicr mit fotcijcu fficrnmiljiingcn/' 
rief after bicfer je^t imgcbulbig , „6to 'bttiufeit flf* 
fd)cljen ift, wad wir [)ier »ciljinbcm woftcn; lj5rf( 
Sit ben Sarin, bad Hoben 3)cin«. frommctt djrifl- 
lidjen Untfrtfiancn ? — wmn bic fran^fifdjcit Jhigeui .u~ug«u±l 140 

Ijter 6«ft6crf^inettmi, wivfl 2>u jU fpflt bemtcn mu 
fcrc ©ittcn nid;t ertjort jU fjabcn," 

„9icnnt 36r bne bitten, mm 3Jt inir jhimrn 
fc»Jif* riff iumjiHig s l?omnrc. 

„Unb mes'fefr 3)ii and <tl>?" ffcig £M (rife. 

JUt Soft mm/' faijtc Romaic fdjiiclt, fid) 511 
il)m ttJtttbaib mib feme ^ianb crjjrrtfmb, w gc£f £« 
itfdjf fort im llmnttf) \hmi l>icr, bc:m id> fHfyh u>f e 
fa)iMr c0 9Mt gttmtai ju mft $u famm SUfj 
warn mir fcfOrr untcr rinanbrr cinig roarcit, lucuii 
nirfjtSWb, £mfi uiib <5if«fiirfjr untf mtjroefte., tofr 
fmtnten eln feflcd »ri«j Mlbrn, fribfi flrgen bra ftfafc 
Hen gcinb. Ilnfcw ©crgc jiitb f)od), unferc gdtfutfj* 
ten pelf, unb tap rniferc jungcii Scute Kmpfffl ton- 
ncn Ijrtbm fie in jritycren erfjiarfjtm bewftfens ate 
wic bic 9ic(iaioii unferc gamllicn rnt^eite, mit? ben 
Suiter geflen ten Srafec* in ben tfmnpf ricf, fo fyti 
fin ^ffcerfHuibiinf Jefrl uleUcf^t aitrij bic €tAimnc 
frf&cr diwmbo: cntfmubct, unbfomfttt tofrb nimmcr 
tie $anb ivtUMm M bic firfj tyr frcunbf itft. cut* 
gegenftrecft - mir ber SDwfoing fann irb nidjt mU 
rf;m, ^iftTcidK »cf f id) euicSrau btn,u»bniad>c3u 
mir btnti Sorftfjlagc, TOic mir am deficit diiia unb 
fricbiMj jHFflmmfti ftfym, rfjni aDcr and) baivgcwni 
eincn 3ianjj 511 gpjumt bcri()iu uf rijt gebu Or*, ben td> 141 nidjt von iljm geforbert tjabc — imfer Sdcfdjiifjcr 
ju fcin." • 

r /S>tt bfl often im ^iininct roofyu, wic aua> fein 
9<amc frin mag," fafltc $Oti CHlft „wci6 bai; id) bent 
gerani nicbt feiuer felbft nna.cii bic §anb gcboten, bic 
ftoljwt OTronared irieben mid) baju; aber willji Du 
mil -Denicm SBolf ®anU hi §ont gefjm, fo lap jc(jt 
frin riflriimadjrta, toll eft £>intcln ben grcinbni bclci; 
fciani, bi3 nriruntf frieolid* nut ibiiivcrjtanbrn.'SBad 
unferc (Sifcrfiidj* liicr gcfcljtt, fntm jcyt nod) bic (5ifcr* 
fiidjt bev bciccn frcmbCH 9icuioiicn, ber SSciCtaUtifi mib 
grtanid, loiebcr augglcidjeii, mic tjabeit briber Oicrbc 
cjlcid; 511 furd)icu." 

„^ie S5cretani6 Ijaben unfl lioa^ nic gcbvoljt," 
fagtc ^aniiire. 

,,3d) wiU nirfjt urtljcilcn fiber fie — id) fennc Re 
md)t, M fofltc bev §5upCllna futflcr, aDet ic madjtigcr 
fie fmb/ brjro mcl)r cntfrrnt l)abcn n>ir iindvon i()ncn 
511 fyiUm — ber fy\i tljcilt feme iScutc init bcin 
^flpl)iii." 

„3d) fjabc nid)t 6efoT)(«l bec jjremben Sfiijigc 
uiecnflUrciOi'ii," ffljk $tf&WR «ad> fwrjttn ©iiintn — 
w fl>iid) mil brn {R(t9lKffC9« ^Oti, flC WCTtofll (3 liiri)t 
bulbcn." 

w IHf 9RftoiMrc6; rt faijte bcr Jpauptlinjj ()i>I)iiifdj, 
imb ju itmen fdjidu-u mid), "Scisi Sicidj |U regicrcn, l ~~=*«™i»=*il.U',«3S ^ K-~U^!_ l ,l' , J"".l'. , ."» 142 SBSHf H— —MB vicKcirijt bei Efcmt aiijufragcii, wnfi ftc fur gut pnfccn 
gu tijun, ob^omnre IjerrfcfKn fott tfbct cin griffin 
aiif Saln'lc? eljcr moge Die 3ung,e I)icr wrborrm." 

SBiibcr Maita- Sarin unb lautcd 3nua)gen fdjoH 
in bicKiii Slugcnblitf p,ijjnm licra'n, unb cin Snufer 
bcr tfonigfn, bcr obcu liber ^Japctec ^oftirt gemefen, 
ten Ciiuf bc8 fmnbm ed)iffc6 $u Gcraadjcn, fain, 
uiiceriucgS fa>n bic frol)c 9?adjridji verbrcitenb, fety 
juriirf, ^oinarcn j« mcfocn bap ba3 frcmbe tfricgfi* 
fd)iff, von bat DJffcn feci, getuenbet Ijabc, amb mm 
€i'i)d fc^c bcit£afen, fo toic bcr&*cfrmnibnad)(affL-, 
jit cirddjen. 3ii0(dc6 aber fcuirbm mtdj btaufmt 
©n'imiicn Eaur unb bcr cl)r>i>firbigc SKr. Dioree, son 
bem ©ruber fewer gefotgt, offitclc, ufjnc fcortur cine 
ntlbtine (to nift gufjaftm, mfdj bic Sijilr, mtf 
bcrcn Sdjmdic cr jcbodj itticirafcfjt ficljcn blicb a(S 
ct t'c bcibcn, fcincii Siitcrcffcit fo feiitbd'cTjen SWamicr 
Tn'cr crblirfrc. 

„^oimuc mag bet freutigai Onlftyajt »a-$ci()cn," 
N'< Mf4 iKM(i( "nb mil cineiii frcimMuf) bcmfrt&i-- 
fli'it Sfadbnuf in bfit 3«flfit, ttvtfwm aba and; mit 
rintm rafn) M-Hinrgcljcnbcn, <it>cr bad) fefjavfen unb 
(tWflfl MfjaficH eeitcnbfiff auf ten dutiful granf* 
reidjS, bcr Hjnwubigc SRr> 9t»n>f, Man tx it ad) ben 
torn tjinaiiSfiiljrcntm unb jefr ttntyaiqaicn gen pern 
jcifltfj „ba braiipen ivc-gt unb brangr cin frofjiidjcd, : . .. ■■ .■,:,>... .!„ 143 jlturfh'eijed SSolf, cin Soil tern Ijciitc fcirt bebraugter 
<&>(aube n>icbcra;egeben." 

„2Sa3 girbtd, wad ifi c3?" frug tie tfonigin 
fdjnetf. 

„<Sm$cliic molten aiif ban Unglifdjra jfricflfif-^ijf 
bafi uritibtt gevoenbet fjat unb l)ier ijcr jw fttfjt," Jul 
SBrubcr SSrorocr in bic SRcbc, „ncficn bet (Sitglifdjen 
tic Satyitifdjc gfaggc erfannl t)abcn." 

I$er #imigiu?[ugeit glan$tcit in bcfricbigrcr @itei- 
fcit, unb iljr ©lief flog rafdi sum Sati auf ben Son* 
ful granfrctdjfi (witter, bcr a&cr inir bcu s 3)<ifftoiiair 
fdjavf bcobad)tcic «nb and beffeu 3"flc» bic 9Ba(jr* 
fiat dbct ttcrltcrftc Sift ljctrtii«3iikfen fudjtc — c$ war 
t()in nim)ai)tfdjpiulirf) tap cin ChiglifdjcS JltrifgSfdjiff, 
ncdj 93?ci(cn rocit vom §afcn entfernt, bic ?ante3* 
ffaggc cineC* fo ftciuen 3i»F<iPftfl^ ncfrcii bcr cigenen 
giaggc (jiffen fofltc, — mtb «>«* taitn ivar bcr 
gioctt eincr foMjat (i'rjinbung?" 

„^'in.iclnc?" ioiebcrljoltc cr fragnit, b«d5Bort 
fdjatf betont, „unt banibcr crljctat bic .ftanafnS brail; 
Sen einen folrfjcn Sarin, tap (5iu.ulnc irgcnb cin 
^>vtoat|lgual bed ^rifgofff)iffrf \m b ic 'laijil ifdjc glnggc 
gntoflinun Ejabcn?" 

w 35afi Soft tcgriift ben gvctinb unb Stfd)u^er 
feinc3 SHaiitrnfi," enviebcric bcr ©fifUiriic^ fjalb abgc* 
lvaitet von ban (£vnful, tan cigcntlicij bic ©r»vicbc= ■-- "J—.'.IJ.M.II* 144 rung gnft — „c3 n>ri(i fid> jcft frci »on jcbcr Stiujjt 
unb ©cforftnlf, unb fat fcinen gtinb writer ju 
furd)fen.'' • 

/,©o« fdjitye' cfi *or fcinm grenn bciti" fagte 
Sftorcufjout finfter. 

„2Bfr Knncn gcfjcn, SWwt^Ut" fugle %tt^ bcr 
inbcffen on bic scrljnntumcn genftcr gclrrtm war, 
unb bm 8n$anfl $uru<fgefd>o&m fattc, mfljrcnb cr 
narl) rtuficji bcufctc, „ba fc()t." 

5ltfc nxmbtcu jtd; boru)ui, vuo am Strait* ein 
famtn 3ug *>c-n Sffifinnmt nub ©Mbcijcn, tjic unb bn 
Dift rngflfdjlM iWatrofen a cmifrf)^ nicbcrmogtc, i>oratt 
bcm 3119c n&cr fpranjj tin Jalbnarffcr Surfdje, ju* 
Mtt unb jauc^riib bit gcrriflfltc SvanjSflfd)* gfagg* 
tmgcnb, bic cr urn bm tfppf fdmmtftc unb mit rote 
ben ©cfh'cumtioncn, bcncn ba$ $3cif«W$gcto6fc bcr 
ttengc iu'd)! frijite, cine fym $mfynlty<n -gftiraen, 
bic iKmirlKty 311 <Mftmctobicm gmwibfll MWTCn, fang, 
unb fid? nut baju fcinc cigchcn SBorrc crtcnuporirtc. 

«3d; gfmifcc fafl bfl§ bic Scute §wm $R6roi()out 
fudjen," fflfitc bcr c[)rn>flrtigc ©ruber fflotoc mit etnem 
nhfttf lurnigcr a(3 cljrUHlrbigen 8fi#cfo, „i»m bic 
SKcflc [cincS ;)icid)c$ $u$u|rpifm." 

ff *HW Slut bn$ bicfer §anbumg foigt famine 
iifor e.'c unb 3(jrc.®fuoffcii!" mf aba- bcr Sonfnf 
initsorn&Ii«cnbcn2lugcit,u]ibvfi-ric|iraf(ijbaeQ)(infld?. 
Suti jogertc nodj, cr ftU) natr) bcr ffomgm I)in= 
w6cr, abcr ^oinare Ijiclt, in <Sa>iam unb Uninu% 
fcen Slid an ben 33obcn gcbcftci, unb faO nfe&t $u 
itjm auf: »a [tup ber §fluutling lief ticf auf, unb 
»wli*p, oljnc ben Sprlcfttt au$ uur cincS SBiicftS ja 
rtmr&igcn, langfam bnS gaud. 2)cr ^rcbigcr obcr 
folfctc bic §finbt, unb bic Slugcn gur 2)ctfe er()c6cnb 
tcgann cr, ofac bic ©cgcimwt $omarcd meitcr §u 
fccadjten, mit tauter, unb brimftigcr ©timmt cin fytafa 
gebet, bcS 3nfym f b«& ©cut bic ®£$rntffter mm 
gerflorct Ijattc mit nmdjtincr §anb, ben geinb aitfg* 
tried tu y bet fcinen SRuincn wrlcugnct, unb £iiife gc* 
fanbt Ija&t fcincm 3Mfe in ber 9totI) y c6 gu erlofcn 
won bcr ©efafjr unb frci unb giurfiin) 311 maiden in 
©cincm ©Kiubcn. . 

Romaic unterbrad) iljn mit fetner <Sijlbe, nnb 
iDflljicnb fict) bic mit ben VOiifjlonaiicn ljcrcingc(mu= 
incncn @inanad fetfe unb gcraufdjlod ber £l)ur gu^ 
fdjofacn unb burct> biefctte werfc^mmtben, ben fatnicn* 
ben 3113 brftufjcn mit aiynfcljcn, htt iljnctuntcreffmu 
tcr xoax, ui« bnfi ©cbet bed fiitfteren SRenttf, ftflnb 
$omai;t ftilf unb rcgiutg6Io3 unb nur i()r ©ticf ijob 
fM§ enbtfd) Iqngfam unb fdjeit ju fccm SIntli(s beS 
fflimiifr^cn tropigen SJJrccjlcrt, bcr t)kx 2)cinu(Ej gegen 
(Sott tjcudjcltc, brflen cigene ©cfiott tcr Sicbc unb 
bed gricfccnS er cben mit Jflpcn gctrctrn. ■w^-jwaTa^u^iu^BBSlUlLJWWB 146 wmmmmmmm. „9B« Qdb ben Scfc&l, bic frcmbc gfrtflge ntcber* 
3iwifieh?" fogtc fie enb(id) mit ieifcr, W< inncm 
Scwcgung ^ittcnibcr ©timmc, ft(3 ber$ftenbefd)n>wg 
unb bic S3litfc mir nod) mit to SSerpdimg an to 
£>crfc (jnftcn Iic^. 

„3>cr £crr," anttvortclc bev ©ciftlirfjc mit Dec* 
irauimgSsou'er Stimmc, ofjnc ben S?(irf ju bcr.gr^v 
goibcn niVbcraufcnfcn — „S)einc geiiibc pnb gemor* 
fttl, ^omarc, benn ber ^>cir ifl mit 2)ir!" 

^omarc big firt> CiUf bic Siippen, fie rang mit fid; 
bmi q3ncfXci- grgem'tfter ate tfoiiiflin aufeutretcn, ben 
Smnben ffrtjfcn $u (affen bag cr mit ba prjiin bic* 
fc& SaubcS fpradjc, tu beten 3mtmct- cr fid? gcbrangt 
unb bevm Dcctrf) uidjt ber Wbtl, ncin ltd) fclbcr 
imb fciHCrt©nn>ffen ttrHetWWfctt IjaMe; akt bie aftc 
€ri)cu »or bem llfbeniaturlirfjen, ate beffon SBcrtrcter 
fie bit finftcim grcinbm far), nwr and) f## jefct jit 
fmtf, unb fid; abwcnbcnb fnatc (1c mir itiit ^ittcrnber, 
ticf erregter ©limine: 

„©ott gc&e ed; flbcr in) furdjtc 3Ij v Ijabt nid;t 
9ns gctfjan. 9Kein Solf iff en^wcit, mem 9?eiti> be* 
bml)t, unb was bin frft [elbcr ftfjen, tvenu crft frcmbc 
AtricgSfd;iffc fed) urn bic Dbtvljcrrfdjaft bicfev 3nfcl 
(rrcitm? — 9frm, ncin/' ricf fie rnfcfj, ate bcr©cifrs 
lid)e fcCjon bic §anb $u uciicr 3irbc Fjob, „fprirf) mir 
nitfjt (c(jt wicber afl Seine fir)on fo eft gcljortcn 
: i tflngen unb 2>ro£jmtgcn — fagc mir jegt rtidji bic 
«crfc2)cincS©ud)?, bacv$ubteauf ten rcfctcnSna> 
ftaben au&Dcnbig fanrtflj id; begrcife Sid) bod)*nid)( 
unb mem £cr$ i[t jc^t rcrfjt doH unb fefcroer — ity 
fiirdjtc. mir ift fjente cin gropes 2cib geftfjefjen, imb 
hrtttcft Sto mid; mit Salt scrfolmicn faffeu, eS ware 
brjfcr fur Saljiri gcwcfcit. ©cb jcjjt, bn braujjen f$" 
id) Seine ©ruber — id) glaubc fie woflcn $u mir, 
abcr id) nri« {ic jefct nidjt fprcajen, bieSeit mug cn^ 
fdjcibm ob 31)1* boS gctfjan rjabt obcr ubc!, abcr mir 
ifttcdjt tmurig gu ©inn.— ©cr)' jc&t, f^' idj/' 
ricf fie entfrfnebener, ate bcr gciftitdje §m fid) nod) 
immcr nidjt abweifen (affen njoUte, unb itjr g«(1 
ftampftc gorm'g ben Sobcn — baS Slut ber ^oma^ 
ten flcmann bic Obcrbanb- 

,,€0 moge ©irt) ber ^>crt crlcudjtcn," fagtc ber 
frommc 9»ann, „mogc 2)ir fctrtm gricben ge&en unb 
©cine ©aufhnufr} unb Sid) crfeuncn (affen ma6 cr 
an 5)tr gctl)a» in (Sciiicv ?ie6c unb §crriid;fcit — 
Slmen." Unb wit gcfnltctcn §aitbcn unb ^ormart^ 
gcncigtcm $<\\rpt ocr(iff) cr rangfam bad ©cmad). 
Utomnrc after fci)(o0 bic Sfjur, flu&te bie etim-in 
iljrcu Sinn unb nxinte 6ittcrlid). 3)raupcn inteffen fjntte cin wiibcreS ^pfef ftattge- 
frniccn, ate fc(6jl 9J?orcn^out vermuttjetj von ben 

10* ..._>i..j — WBSSBS9S 148 ^ftifftonaircn h>at namlid) bcr cijmmrbigc ©ruber 
(Bitiftr) mit nart) bcr uber*)Jabcrcc auSftrctfenbcn Snub* 
junge gcgnugcn, bort bie 33enxgungen ted frcinbcn 
£ricgflfd)iffc$ rofcfjcr unb bcutlidjcr ubctfcljcn 311 tow 
nai. ^Otit fincin gutcn <$fa$ faumffnet ttfiinnte rt 
bcnn auifj batb bap bad ©c^tff vI6(jlidj n>icber bci* 
br'efyte unb tro(3 bed nodi Ijorjat <5ccgang6, unb mn 
erfi cinnial son ben JEUppcn fret, nMeber (Scgcf auf 
tSeget fefcte, nidjt cittat guprcit incljr auftugeben, 
a(C cS fltgrotmgen war. SebenfattS fdjicii cd nacb 
s 4?npctcc fccjKmmt, bem es and) witbec jttl)f«tt, unb 
iieftcn bcr nod) wrfjenben glagpjf fticgen jcjjt weljre 
©ignalc auf; Don bciwn cintfi aHcrbingS bcr Xalu'ti* 
fd)en gfoguc glid), auf bic&itfcrnungljtcra&cr tarn 
genau Ocflimmt njcrben fonntc. 

2>ic SKifftonairc fmb Don jc fjcr nid)t iljrcr nftU* 
tifdjen \Rcrmtntffe tucgen bcriilnnt gemefen, nuc fie 
bcnn auri), uni bad Stop bee gmen §offhung bic 3ft* 
fcfel errcidjenb, ben Sag nid)t gafofrcn ben ftc auf bun 
180pm ©rab D on (F.tcennu'n) <wA gen Often fcgclnb, 
gewannen, unb ben 3"fnf«ttcrn belt ©ennnbenb fur 
ben (SaWfltl) bradjtcn, njobwrf) fpntcr cine Ijciffofc 
GtonfuRon. cntftoab. 06 nun Sruber 6mitl) nuri) 
l)icr bie &u)ftif<fyc gfagge nrirftidj ju crfcimeii n(nu6tc, 
obcr oft cr fcinc fonpigat Sibfirf^tcit ba6ci tjatlc ben 
tfjn umftcljmbcn 3nfuIoncrn cine, n>ie er fid; n>ot)l 
1 
benfen fonnte, freubige 9?nd)rid>t inituitljeilen, fur$ 
uon tym jucrfi ging bad ©crudjt au$, bad Cmglifdje 
tfricgSfdjiff bud roiebcr auf ben §afcn ju Ijattc, jti(?e 
bic Safn'u'fdjcn gm6cn, unb bad genugte naturu'e^j, 
beni jau^^enbm SBotf bic frotje tfimbe jit brinam 
bap bie<£d)iffc bcrScretanicr ir)ncn beifMjcn n>tirbcit 
gegen ben jc$t gebrodjenen llcbermutr) bcr SBkSBte 
— nn'c fie nun wirtcr tro{jig unb ladjatb genamtt 
rourben. 

®0tt3NiWbJtt9Rlfflb fief fttett&fc unb nn'c bad 
mit attm bcraitigcit ©eriidjtcn ift, murbe ba(b iibcrs 
trieocn m'dUiimfiglic^c. 5ticr)t mctjr 6103 i^regfaggr, 
tljrc Mcligion ju fdjiu)en gegcu bie llcbcrgriffc bcr 
^tipificn, ncin aud) fru^crc Unbifbcn follk fie mt^en. 
2>ic 9Bi-tt>id inuptcn je^t bag ©elb nu'eber f$t<OX&* 
geben, baf fie etprept, unb 5)3omarc befam Don beat 
©erctante, alft Sdjafccnerfa^ bafi gvanjofifdjc it'riegS» 
fd)iff, tie Jeanne d'Arc gefd>cnff, bic gcrabc lm ^»a* 
fen Dor 9Infcr lag. 9Bie itinber lad} tat unb fdjlDa^ 
ten bie 3nfulann burd)ctr«nbciv (rnumtm fid) tfjre 
SicblinflSbilbcr fjctauf, am tjclfcn Xag unb bautcn 
fid) Sd)loff« fo bunt unb 3ar&enreu$ in bic 2uft, 
bag (te bic gufUttfl bariibec pergapen unb ffiergangau 
tjfii unb, libccrjrtupt nur gcn>oftnt ben 9lugcnb[frf ju 
bemiOen, bent nan) aud) t)anbeiten. 

SBflEjtxnb cin 2l)eil anpng cine alte l£at)itifd)c HtMBilBB WW.. _.,_.. ..J INIIIIil I 150 $;mne nad) ban Saftc a'ncS nm't aTferni (Siiglifdjert 
£icbc0„old. hundred" abjufingen, fprang cine anbrre 
©ruppc, in ijrcc©crjfii*frcube fcff*ft bie ©cfntjr iticf>t 
adjreno: uoh bm 3Siifffonaftoi babei uberrafdji g« 
merben, ju tfjrcm Sfatfottflfanq an, unb bcr Along 
bet £rommc( mifd>te fia) mit ban frommen Sieb ber 
eiiigcnim in nmnbcrlidjcr, cujattljumlicbcr 2Bcifc. 

Sinbcrfi abcr unb nnlbcr gcjhrffcte fid) tie 93a= 
faminurag cun untcren Z\)Hl\>on ityipacc; ctaHijwa's 
tymhitl <5a)ritt »on b« artfemt, wo bie graligftfifge 
Stiflflc, »ot bem §aufc bc5 Sonjfef Sttorcnljour, 
3U)ifrf)M ciiter flrhien ®ntt>pe Ijocftfainimgcr (SocoeV 
pfllmen unb iibcr ein Stoityt bmtfcigtfmcr. 33rob* 
fntc^tMumc auftwrfyt, fatten ficb Sinjefac ber SWf- 
fionairr, nntcr iftnen ©ninfe unb SJronw, gffam* 
rntft, unb fpradjen ffif ban offenat $(a& in foutan 
©cbcf tyren 3ufcct nu3 fitter ben <5ic«j ber Sffid ge* 
a,cn baS $a6fitfjuiu. *8ie[c ber migefeljenfien §aupi* 
Uftgc ftonben in Hjrcr 9fa()c, untcr fgntn Slonut unb 
Semitone, uric ber nod) inuncr Ijatt nrilbc unb trofcigc 
Snnuc, unb njenn ©njcfnc audj gcrn in iljren 3ube[ 
mir a'nfKmmten, frag eS Slnbere urieber am §er$at 
bag e&en fvembe (Sdjiffc bei ifaen ben thtiflgfeg 
9*01 friftm, unb nid>t mit Unrcdjt faljcn Re tic 
'JMcfla* <i(S bie gerabe.an, bit: fremben ©nflug &«* 
Dcigegogai gotten i()rc$ri\)atflngcfcflen&fiim $u readn, 
, v -^ ,™-, tyre ©cffjjc $u beftimmen, unb mil cinem 2Bort, iljc 
Sanb ju rcgicrcn. 

&8fB 9Ieue!" rwf ' ba ber c!)iwurbige SSruber 
3>aini8 in frfnem gfuljotben (lifer fur ba8'9Boljf 
feiher tfirdje, „auf6 9?cuc Ijat ber^ert bet §ecrfdjoa= 
ten feme §anto <uie>gefrrc<ft i"i6cr bfe §aupter bee 
43fait6ffjcn, unbef nrirto bie 511m jmciten SJiat in bie* 
fen Scrgcn aufgertdjfeten ©o&eu $u ©oben fdjfeiu 
bem, »ic et tic bad erfte 93?a1 feme 9Ba^i unb 311U 
ficiunlt ^at ffiftlen faffen. 9?ocf) me^t ba briUen 
tic UrriforMgc gaFjnc ber ^apiftar, nod) flnttern bie 
fcinblidjcn gar bat in ber fdjarfen Sftrffe, «6tr n>ic 
fcer fturimfdjc Sicft in 'fuqm ©tunben ban fft'uat 
Ijerrfdjenben $affat mctdjen lpjrb unb mug', fp )virb 
and) jencS 6cfii(f ba, beffen mcipe ©egef unferee 
gafHidjen ^iific Jc^t cutgcgenblaljen, "unfer Sanb ion 
bem ©d&faupf rcinigen, cmer anberen 4J?ad)t pi ge= 
()orcl)cn a(ft ber Sibc(, einer anbern Oenjalt imter* 
tfjan jui fein, aid bem Samm ©otte6 unb beffen un* 
mbfidjrr ^iu(b.'' 

v,3Btnn bain ba6 ^Bctjen jener Sfaggc Giidj fo 
aitfetjlid) Ijarml// def ba .Sonne,, bee je()t bis bia)t 
^imtn ju ban Setenbcn getreien itacunb mil anta* 
jjefdjlagaiai Slrmat unb feft auf cinanber grbiffencn 
35^ncn ben ©efticulattoneit bc6 frommen begeifrertcn u — u.ujj±.'-*mmsBm 152 
mmmmmm iRcbners augcftfjaut ftatte, „« 511m SBettcr, toarum 
fagt '3Jr fie nidjt unb njcrft fie 311 Soben?" ■ 

„<£>«* ift unfcre *P(W«H* riff abcr bn, bojwfc 
ftyemrrtento, bcr ben Sfo'ffipnairai ganj ergebcitt 9lo* 
nui — „nur cine ^fTtyrbcr $aiif6<wfcft n>nr c$, on 
bie und bic jRcbc bed wflrbfgen Cannes ma^nt, 
dngiaiib m'rf>t burdj bod flo^e SBef)cn i'racr gkgge 
longer 6efcr)hnvft 311 fcfjm." 

„<Ettgtonb?" rief ganue taut unb trofctg, bm 
§ftuptftog mtt aurnenbem Staunrn betradjtenb. 

„3« ©nglanb!" iwicfccrftottc abtr biefcr, unbe* 
fummcrt am ben 3ora fcincd Sanbdninnncd , „<Sna* 
fonb, bn§ und ju aftenfdjen ijcmadjt, ba6 unfcre 
6ceten ennger Dual cntrip, uiib und bie ^ibef 
fanbie, bie tjciligc ©c&rifr, baS ©udj ©otlcd, Qrambc-, 
tflg SSort ■Don (Scinem cigencn SJtonb biftirt. 2Bir 
Ija6en 91 (led bamit erfaugt wad nn'r brnuajen, unb 
in und fefber jurfitfgfjoflcn, fewm bic fcinblia)c Warfit 
imftteflitfttt robten, aber unfcre Seclcn tab imftttf* 
lid), 1111b liegm auger fljwm SBcrcid). £edlja(b abec 
fdjon ware cd fd>fcdjt, rc«rc cd unbanfbai von tin*, 
bod Sanb, nme und fo tei$, fo flforrcic^ befdjenft, 
<iuf unferem ©runb unb Sobcn, tor unfercr SMrc 
bcieibigf ju ftljcn, unb fm Scrrrauen auf 3er)ooo£ 
@$ui> bin {4 bereft, bic jtofy gfflflgf, bie u6ct Saafd 
©o(?mbicnffc roer}t in ben <5tanb gu werfen." ? 153 „§alt 9lontri!' J ficl i&m r)icr, feincn tot cr^reU 
fenb, bcr fdjort bem SBorte bie Sfyut rooflte folgeri 
lajftn, bcr 6ebt\cf)tigere ^Ecraitane in bie 3tcbc, „bad 
ware Doreilig unb — uiweipifctig gcfianbrlt. 3d> 
fringe ben grcunb, warn er abnocfenb ift unb ficr) 
sii<r)t fcEber frfjufcen farm, reeSJjalo jc&t? — Sngfanb 
Ijat feinen ffiertretet fjier — cine cigenc "glaggc unb 
groci a,rc{ic <Scr)iffc, unb roenn ed fid) Mcibigt glaubt, 
mag ed feCfofi bie frcinbc gfagge nicbemnrfen." 

„Unb fcinc cigcnebafuraufpfIanjen,ni(ftiroa^r?" 
Tief rafd) §<muc. 

„!t!if IJngtifcrje Slagyc ift nocr) field cine gtaggc 
berSiebc unb bedgricbend genoefen," fief l)ier freunb* 
(id), ben ©ttcil bcr Snfulaner $u bcfcjjmicljtigcn, bcr 
mljigere SKiffionaic ©cower in bic 3lcbe. 

,Mbtt bteg ift Saljitifdjer @runb unb Soben," 
gumte ganuc, „road roiitbc bic £6mgitt bee Sercta= 
nid fagen, wsenn n>ir Ijinubcrfommm rooUten in iljr 
Sonb, unb $omared gfoggc aufpflanjfH, nuf i^rm 
SBJflttcn? — ©ic wurbc faflen; tvnd woUcn bie frem= 
ben Wanner l)ier in mcinem Sanb? fcr;idt fie fort 
benn icf; Ijabc fclbct cine SfogflC." 

„(*ngfanb t)at und bic 93i6e( gebrac^t/' fagte abec 
audj ^otowai, cin anbercr ^auptling, bee ()tn$utrat, 
Uttb roenn idj ic cin aubcrcS ?anb a(* fi&cr unS '•-■.'"-— .-..^ ..-=i»_^^ v ,i_jji: U"M - hi iiiimnu 154 ftdjenb nncrfcnuMi nxrbc, fo fann unb fo« bn« to 
mcr nur (Sngianb fcm. * .... 

„2l6cr ©ruber, (ic6m ©ruber/' rief ba ©mnj* in 
frommer 3cgeiPcrung, ; ^oIjin Pcrirrm mfr unS? r- 
unb glaubi 3()r ba£ rofr, (Sucre Scljrer,- ctmaS atf* 
ted tooHcn founen atfl @ucr 3CoI)i? — $anbcft eft 
fid) benn l)icr bfflw, bcr dnglifcj-tn. grange ©14 
untcrtfjem 311 iiuityen, ober (Sucre figene son $<&mac$ 
unb tfiiftfjtfdjnft 511 rcttcn? — roofim tofr Cu*" benn 
&tg(anb untmpcrfm, unb nidjt vicrmefjr &$ frri 
man)™, im ©cijt unb in bet* 2Bof>rfjcit, unb fcinm 
$am& bulbcn, rocber auf (Sucrcr <§«ff, noa) <Ulf 
GhwwH .tfoiycm, aft ben, ben @ud) ©olrcft 5*iei-c 
fcl&er nuferrcflt, „bcnn mein 36d; ijt (ctn)t, fog,! bcr 
§ccr. Wit bcr Ginfuljnmg a6cr bcr frcmbm SBcmrft* 
bicitcr, mil f&Tfn Scautfjpfanncn unb it>icm ©ffoer* 
bim|r, bcr |i$ itidjt l,a(kn fonnfc tjier -fluf ben 3n* 
ff hi, $tt)ifci>cii bat fromincit Sctbrtjncnt, bfe il-rcn 
®rti ecfi emmar erfaimt, ifi jene feinblirfjc %i* m t 
<*.ufn.crict;rcr, unb nur cifi i»fcbcr mit fjrer 9B«gnaI>mc 
fonncn tofr; (Sucre fictjrer, je nriebcr Ijoffen ferrcti 
Oeifr nH jenen fciiibKcEjen (Smbrurfcn fern m l)aUm, 
bcr fia) jchr in fo gemaftigee tf raft gcltcnb maty." 

„9am bann waft (1c fetter ntcber!" bruntmte 
Sarnie troj-rg — „weftlja(b unft . ba^u &raudjeu 
luoOm?" 155 ■. ! .,>2)aS ifl fein 2Imt bec Diencr ©ottcfl^'-fagtr ba 
Smber 58rorocr fct)ncU — „wir .Ij-abtn.-.tB. fteifl.wiy 
lniebcn unft in bie Tpofitif({*en ffiertjaltniffe biefeS 9tei* 
djes cinjumifdjen, unb roerben jetrt nidjt -^" . 

-, „1>ii0 lugft : $u ftof&tr $riefler>" fdjrie.ifynabcr 
ba ber^jauptHng emgeflen, mit.gtiujenbeuSUigen ben 
trofcig einporfafyrenben 9#ifftonair meffenb, nottfjreno 
feine S5 c eunbc auf eiuer, bie bem dJeijWdjcn antyan? 
genbm (Singcborcnen auf bcr Aitbcren ©cite- ba3Wtfdjm 
ttam, gricben gii fjnltcn untcr ben faiben .©treitenfcen. 

2)er belcibigtcSRtfftonaic woUtttm Sliifang, Unb 
ttieUcidtf iiuri) mit gcrei^tcc 9lcbc cliimo barauf cruuV 
bcrn, ©cnniS abcr crgrtff fcincn Slvni unb flufterlc 
i(>m (cife cinige 9Bi>rtc $u, unb fe(6ft woljl bad Un» 
fct)itflid)c ^cfu'ger 3Borte cinferjenb, fagtc cc gleidj 
barauf ruljig unb mit mitbtr ©timmc: 

,,§err »*rgfc6 i6)m, benn cr ivctg nidjt waS er 
t^ut!" 

(I6en bufe SKuljc iibcr «i3tc ben atten greifcit 
§iuivtliug, imb 2lonui unb ^otowtii, bie itjit ^u bfs 
fanftigcit fudjtcn, t>on fid) wrrfcnb, rtef cr [autunfi 

rri?0ig: 

,$toUt nur Seine Slugcn, unb mirf ©idj in ben 
©taubwor 3)einem ©ott; macjjc ba$ 93oU babei 
alaubcu bag £>u »om ©ei(l erlcudjtet, unb S)chi 
SDhinb ein Orafel frintS SBiflenfi fci — fpicle ©rin Begwj ^-^^s^g ^i ' J. '.'J gwy^ mrnmmsmsm \ ■■■[■■■■MjiiigjM 156 <£picf, tote (4 $idj frcut, nfecc woUc nirfjt SRantuc 

firren toft mlfdjcm $rug, $eta $ tt fta( geboniurt 

unb gefilijjt, roic cS un fere ©otter igatffi Dor tf>m, 

abcr er fdjleubcrtc feme 2>onnerfei(e jn>ifd)cn bic feis 

in ben ©ergcn, unb bic3)u fcinc gcinbe nennfi," BCte 

ben un6eriif)rt — foKen roir unferSutt boron fe&en, 

wo cr fcI6cc feme 9B<tffen nut im Sdjcrje brmidjt? 

- wcnii unr bic Stefettt auferdjht,- bit bcgra&en 

fein inupie fur imiitcr, rcmigfrcnS jmifdjen (Sud), 

ware (Sucre flange ReOgbn nirfjt cine Siige, fo fte* 

fd)icl;t cS fur unfer £anb, nidjt fur @ucrm @fou* 

ben, unb ©ottco 3orn, id; mag fiber tern ivcbcr bic 

gfogg-c ScrctaniS nod; bergcrmiie roetjen fc(;cn! 3tjr 

rtber" — firf; je&t 311 feinen SanbS(curen njcnbmb, 

son benm @inige tin fhimmm (£ntfe&cn unb mil em* 

potflcfjobencn §aiibm flanben, jflrnreet four — „ruft 

mid), n>cnn3r,r mid) 6raua;i, nur nid)t utm ©ingen 

unb ©etni, fonbern toenn c$ gift, ba8 ffiafcrtanb 

nriebcr rein ju ftfl.cn, toon Alton roafl fremb unb fdflfc 
lid) ifi, unb g rt ii UC ,'(i g llcr ?g ?flmi; flbcr ^ cr j )cr 

tflwflt ernirtt!" unb mil bm QBprtm, ben £apa= 
manteC fcftrr urn fid) u'cljcnb, ueriicp cv rafa) unb 
jorniflen ©tt)riHc$ ben Srupp 

„(£ta roilber ©cift, cin unbanbigcrQicift, ben ber 
£crr erlcudjten, unb mtf i(m m fiidjt Seiner ©nabc 
redjt 6fllb oulgicpcn mogc," fagu? ©rower mft einein *57 frommcit Sl.itf nadj oben, „id) witt rccfjt warm unb 
fcruniiig far itjn betcn." ■'..'. 

JSk 2>in) SBffit Sluge argeit, rcif$. e* au$!" 
jfimic now Senilis, rait bcin iinfen 9Jrm bie SBi&cl, 
bic ct bnmit r)ic(t, fcfter an fid> gicfycnb, bic Oicdjte 
totttjm gcffcrc'rft, wo ber gornige JJnbianer cben ccr* 
fdnounben "roar, unb bie3ururfgc61iebencn nod; flan- 
ben tljm nAO)gufd)auetl, a „unb vuic bet bfirre.Scigcn-* 
bauin and bem Sobcn geljobcn, unb in'd Scucr ge* 
tooifen rocrbenmug, fo foflm bie ©lieber bicfcrftira)e 
geriajtct rocrbtn, bie abtrmmig tuft) bnrr am Stomal 
Pcijen." 

„Unb glanM 3|«, ^Ttiber, ba| wir21nbercu eben 
fo benfen tt)fc ganuc?" ftf)ri< Slonm je^t in roilber 
$8c(u*iRcrung — »glnubt 3I)r, bap wir nidjt flerben 
romucit fflr ben ©laubm, fur ten -3efii3 ^riftufi 
»or un* geflorbcn ifl? — 3ene giaggc ba Wc&t 
fcinblid) Ottf uitS fjcriifccr, feinblielj auf bic Sibef, He 
wir aid ©oiteS ©orl ecfennen, unb an UrtS ift c8, 
nidjl <iu ben SSeretani-3, bod 311 entfemen, ba§ un« 
ftorcnb ijicr in ben 33cg tiitt. 33er nidjt nut rait iff, 
bcr ift luibcr mid) I fagt <5l)ri|luS — *31onui ffiTt^tct 
fciiKi) ©tgrtcr, fo lange er fur ben §crrn (rreitct. 
<5o n>rr bie 95ibcl (icbt, bcr. folge mir!" unb init 
ben juCcjjt wifb gcjubcltcn SBoitcn buvdjbrad) er bic 
5Kcngc, bit 1(111 witfig SRaum fla&, unb fid; tym aud; wummaammm mmmmm 158 
jinn grogm 3)ct( " an^Iofc unb eittc rafcr)en ©frrft* 
ice bem £attff b«e gran^m'rfjm Efthf^dgu, in bcffcn 
©flrtcn, auf cincr bort aufscrit^tetcn €tanae-bie t«i* 
f«% gafac rupig in bcr fdjarfm ©rife .. ftecrrc 

UBio frfjutg. -■ 

CDcr Soiifur ivar n^Mm$4u8, afaratad Wfo 
ncr gotten fura norfrcr ben $tog t>on einer <mbtrm 
ecitc Ktrctm, 2Kr. 5Rorcntjout nufeufucfjm - Stent 
3Ma»ifliw unb bcr #cmptling $aofaf, unb ftanben 
»Mt an bcr *cr[cf ? loff mat $$fc iimucft bc& gfaggcti, 
ftocfe, ate ftc boit (crancofenben Sarin bcr ffiiflffc 
(drift. 

„§<tHo $*ofai/ fajjtc Haul S u ban £dupt(mg, 
„fccr Spcrftnfcl fommt mtycr, unb cfi foUtc micr) am 
(Snbc ant nidjt. wunbern, nicnit fie itnfcrem grnmb 
iOtfrcnfjout cincit, tftlta'dp nidjtSwMugcratSfrcunb* 
fdjafth'djm SBcfutt) abfrattcn lvolftm." " 

„<Bic finb ju SWcin fciljig,'' fa^tc bcr $<iuptting 
Mpfitj »Htt»IW rwfleit fie vprau*, roic wir 
£ro fntfier in bic ed;rad)t trugen, unb bann rennen 
fie biinb unb W rn'ntcrbrcin, unfa fingen unb tttnx 
unb rrci&rn, rocr mcip ma$ fcnft nod; fur Utifiim — 
wain Saljitt nirfjt mem ffiaWanb ware, id) fefcte 
mid) not*, fjaiic i„ mc in (Sanoe, unb u'cp mid; narf; 
rmflirt trrifcm fohm't C fi facnt SDinb gejKle - ('in cd faft rniibc Ijier bafi €>piefn)erf 6iu*b bcr 3Ri|Tion aire, 
balb bcr granjofen obcr (Sngtflnber ju' few." . i 

„Sic fommen warjrfjaftig Ijicir^cr jui!" ricf CRcnc 
jefct, bcr bic SBorte fcincS (**efaf>rrcn wenig.&eadjtet 
unb nur bem'rafd) natjer lommenbcn Sarin gefaufdjt 
Ijatlc; „xoa& fonnen fie rooQen?'' "- - 

„2lHc8 WaS 'toll unb unfiug ifi," fagtc^dofai 
ari)fc($utfcnfc — „jic rocrben ba8 $aud flurmeit wof* 
ten unb bic Slagge m'ebcrreifjen." 

,/Dic Sranjoflfrljc giagge?" rief SRencVmit taja) 
miffciifccnbem 3 D *»/ «ba$ foHcn iicbdmScufcUajfw,- 
fp Conge irtfS Ijinecm faun." 

„3irfi'$ cben nid)t lange t>inbcrn t onncn, gtcunb," 
IflO^rc t-cr 3»fulancr — „*ibcv — g«m Icib' idj'5 autf) 
nid;t." 

„9iicbcr mit bcr.jjtiiggc! niebfr mit ben brci Jar* 
ben I" tafttc jeft bcr §aufai ^cran, „(ic gctjort and) 
mit gu ben ®c*tjcnbi(beni unb imiji faKcnl" 

, ; 5>a^ wirb @ni(t," ricf 9icn^ „[jcrbci *paofai!" 
unb oij-ne Weifcr ofrjuWartcn ob u)nt bcr §aupltng 
fot^c, swarf er fidj mit bem ujm cigenen toWtuljncn 
9)hit() fllfcin unb unbciuaffnct bem ic^t gcgen bcit 
Slaijgcuftocf finjiurmriibeu §nufcn entgegen. $aofai 
jogcrtc bafact nod), cinen 9tugcn01i<f — cr fnl) ba6 
§i)ffnuiig31ofc duct fficrlfjcibfjung, folrfjcr UcfccrmaaSt ii ^^Mmu^^mmmmfm 160 flcgcnft&n, imb nxnn a and) mit git bet ^nrtfjci 
feiner SmibSfeute geljortc, \>on ber ein ^ef( jenen 
93ertrag mit ben geanjofen unJcrfdniclicn, bctradjtftc 
cr bic$erani6 cben nur alS Wttcf suni3*wd/ fetnen 
cigmen 9fang wicber <mf ben Snfclit ju crlangcn, 
ben er burd) bie SOcMdjt bcr ^omareu tl)cim>ti$ wu 
town,, unb mrjjt ttroa bem gremben Stcdjte chisurau« 
rami, bfr feiitent ©tolj gcrab' cntgcgcnliefcn. £a$ 
cbic ©effrtji abcr,.bag nod) in feincr SBruft fdjluim 
mm t, tric& iljn and), bem 6'ingcfiicit gegm bit $ftaj[c 
6ci$uftcl;en, unb fangfawer jwnr, a(S ifjm bet jimgc 
grnnjofc voTangtaaiiam, unb tabci Iad}cnb mit bem 
#opf fdjuttcmb, ale ob cr roiffc bag cv jefct einen 
uniiOcrlegteii ©trcidj bcgclje, fotgtc er bem gremben 
jur ftatyncuftangc, wo cr cbcit jcitig flfHUg anfam 
3c»gc 511 fcin wit Went*, oljnc cin 933ort wetter ju »er* 
liereil, bttx tooranfhmncnbcn Slomii a«fgri[f uub mil 
folrfjcr Kraft genm bm iljm naajfl gMgcnbm flwf, 
baft Scibc prficTtaumrltcii, unb bfc Sibci bco from* 
men #aupt£mgs §anb nuflri. 

„3iuucf!" bonncrtc bcS jungm^anntf^timmc 
ju giciajcr 3«t — „baS tjier i|t frerabtf ©aenu)um, 
unb fcinem ton <$ud) tft bad 3Jccfjt gegcten cd am 
jntapen ! " 

,,9h'cbcr mit bem 9Bi=5£Bi ! " fcfjriecn bagegen von 
Ijintcn vor Shibcrt, waljrcnb fid) SHomii, bcr filer fci- 
161 neSrocgSJffiiperftairt 311 finben mwuier, erfcr)rcrfi tiwn 
Sobrri aiifwfftc, into feiiiftri ©-rgncr fcflj 2Iuge fa&. 
(§r ()ftttc gar nidjt baran gcbndjt mit irgcnb cmrm 
tWaifdjcn Ijiet in ©criiijrung fommen ^u Unmix, unb 
nut turd) fimatifdjcn Oifcr bafjin getriefcen -cine §oI^ 
ftnngc 11111 jutwrfen, unb cin <5iiicf 3m§ fycrmitcrgu* 
Ijolcn, wujjtc cr nbdj gar nidjt, ob cr fcincn ci0f-= 
nrn" 2ci6 in cine t>icflcia)t tfjoridjtc ©efirtjr babci 
bringen folic cber nitty. — 98o Jam bcr 9Bi=93i auf 
omnia ( fjtr? 

Slbcr and) $aofai trnt je&t (jm$u, unb bi« ^?ad)= 
jicn mit bfiii Sinn langfam son bcr ©range amTufc 
fd^icbenb, faa,tc cr mit fetner tvcidjcii mcIobifri)m unb 
^ijj(eid) \o flnuguoltcn ©limine; 

„3&pl S(;r ttafl 3f)r tljun woUt, 3ljr 9»anncr 
boh Saljiti? — 3tjr motlt cine Station belcibigcn, 
mil bcr gjr in biefcm Slugcnblirf auf frcimb^diafi- 
iidjm gupe frefjt; 3l>r lootTt (Slid) ctucn gcinfc mn* 
d)cn, bcr mit fcincn rfjernen ffugcfti (Sucre §uttcn 
uitb *13almm imb Srobfrnd)il)auinc niebcnverfeii unb 
^nd) wrrbcrbrn faun. <3cit> 3*>r ton ciiicm Gofeu 
©cijl icfeffen bag 3I)t fo lo&t?" 

„(§v (jat ma'ne SK&d niebfrt|v^orf«i!" ricf in 
birfem 91ugcniiiirf 9lonni mit ^onifiinfetnben 2lugen, 
crft ie(5t bad (fntfc&ltdjc bemevfenb — „bcr 2Bi>3Bi 
^at bit 23ibcf in brn Sdvmuo gciuorfcn/' ■ .■ .-.■■ -."J 1 
i62 „9itcbet mit ban 2Bi*2Bi, nieber init ber glcigge!" 
fcfjrfc unb frufttc ba bic (Sdjaar ivil'b- tmrc^rman^cr 

— „fic f)abcn bicffiibel gc[d;&nbc£ — niebcr mit ben 
gcrnnfc uitb tljrcn ©often — \m mottcr. MncnStov 
trag, mir roollcti fcinc gmmbfdjaft mit ilmcn!" 

„21ud) gut," briMmite Kent 4 vor (id) Ijiii, nub ciit 
(Stuff ^tofs auforcifcnb ba$ botf'jptf&Wty lag, fcfjfog; 
er ben <Srften bet £anb cm ba6 ©etf.ftflen wofftc 
bic glaggc "tcbcr$u$ictycii, ofnie wciter cincn 9htf 311 
tljun, baini't ju 33obcn, SInbm nber brnnakn nad; 
unb obajeid;) cr, oljitc SRwfiic&t ouf M) fcibji gtt ncft* 
men y Mint 1Mb un'lb urn fid) Wrfjuta., farib cr fid) 
bod) ba(D \iou bcr SDto'ffe ubmualtigt, 311 Sobcn gc* 
ivorfrn, unb one bem SBrg gcfdjlfupt, mafjrmb^ao* 
fai fdbcr, bcr fonft fortrad;lclcimt.gcFuvd)tctc§rtUVt* 
ling, fatim g(imvf(i<i)cr brijmtbrit imirbc. 

„8ort mit Sfit JpwW* frfjvfc cine ©tfiitttie nud 

bcr fflcciiflc, nub §antc (trcrftcn firfj hyl)c»b iind) 
tym fluS — „$>u Bift cin gwimb bcr 2Bi*S5ife — 
£11 h\\t and) Oilier von bciim cic rnifi an fie vcira* 
tljcu wotfoi — fort mit ©fc. ©eta $(afc wave morn 
bcr 93i6d uub nidjr neben ban §aiifc von Wwc^u, 
bem gciiibc Snpfc — fovt mit (Sir!" 

„2lomu — 3)u tjtiftcft ntir fur bic ©irfjertjeit 
fcfefec gfoagc!" ricf ba ^aofai, bcnStVm befi fimivr* ^1 U*'i!J^iMi"i ll iMf^ n^l'tiWIiillli'wiMiwiiiii— ■ 163 Ittigft crgrrtfeitb, a(6 cr furjlie W>te tt c&cnfaas 
burd) ben mibrangeiibm ©djwarm unmibcrfietyltdj 
jurutfgeprefit tuurbc iwb Don QSottVbcn Paf rati; 
men mufUe -tum Sir u>irb ftc gmnfreicf) wicber 
forbem." 

„granfteid) foil 511 ©rafe gerjeit," brummfe ba 
fine ©tfoimc in brcitcm 3rffdj, bidjt mint bem 
§fl«JJt«ng f unb bic gfoggenfinic faffmb $og unfer 
alter 23cfaimtcr, 3im r bic ivctjcnbc glaggc unlet bem 
3u6clruf unb 3audj$en bcr SDZaffc, von benen gleid; 
$c&n I)iiijufprangcn ifjm 311 Ijelfcit, niebcr, unb im 
Sriumpl) unitbc bic erbcutctc Jcftt burcfj bic ©tabt 
getragen. 

Staxim fenftc fid) bic gfaggc, aid cm 33oot von 
ocr Jeanne d'Arc abfu'cfl, an Sanb rubcrte, bic lift 
fadje 311 crfaljrcn, uub bort broljtc bic govvcttc wuvfcc 
bic tStabt bcfc^icficii , ivctin bic glaggc ntcfjt augm> 
blifflirf; loicbci- gcl>i5t imb mit bcr lUICdjcn SJreii* 
Sate »on Saljilifrfjer &tiu 6<flriipt werbc. (Dec &i< 
pitoin bc5 5:a(Dot abcr, bem bic Droljuna, ^intcr&radjt 
wurbc, erflartc, in ban 8«flrn6fTd mobcrcr|1c£cJu$ 
au6 tern grm^oftfdjenitticgefcdiff ouf tic<Stabt ftcf, 
fciucri'citd fciii geuer auf bic Soivcttc ju croffncii, 
unb ber 3tt&cl ^apctccd oci bicfer <Miiruiig wbcr- 
fticg allc ®rcttjrn. ■— ^— ^m ii ■miimigPCTn^.L i iiiim mmamm m 3)ie 3Kif(tonaire fagtcit g(eirf), iodI>rcnb bcr ZaU 
bot :.ui]i @Jffecf)t trominelte, unb SUIco on 5)ed flar 
maif)te, tfirrijc an, Me 3nbianct taiigtm, cin fJcincr 
Sftcil fluegenpiniiKU, bem bicfc Scnbnng bcr £>ingc 
nidjt bcljagtc, unb tie ^ropl^ciijimgcit bcr SRifjio* 
ndirc, lua* (SnglanbS Sciftonb bctraf, fdjicncn al(cr= 
bing$ SGaSjrljnt vocrbcn jii )uo£[cnj $omarc ftant 
nidjt mcljr attcin, cine arinc fcevfaficue grau, unb bio 
©ciftlidjeu [elber, nfS bie jcbcnfafld inbircftc, {a \>icl- 
Ictetjt fugar bircfte ttvfadjc bicfer T*> ^citgciiiiip-cn Jpiilfc, 
fKcgcn Dei ban &o(f, bad (id) fccm Sftadjifgcn an: 
licbfloi uutctmifft, bcbculcnb an 2ld)Uutg. 

Sie angeboraic ©utinutftiflfcit ber Siifu fanct* 
liejj fie aber mid) t()rcii6tcg ntd>t tucttcr trdDcn, u»tb 
Stoic" wk 5Jkofai fclieOen, nur crj! nu6 bail 2Bcg tjc- 
fdjafft, uollfinnmeii uiifrciflftigt. 21m nnfecrni 9Ror* 
gen jcbod), mit bem wjiebcr ruigctrcffatrn ^nffatwinb 
lief, unlet beni Stoimcr bcr !Xnt)ftifd)c-n, cnuad mind- 
mapfflni @3cfdju|}ftiitfc, imb ben SSc^rupungSfdtfiffni 
befl Z<\\bot, tie Gmglifd)c grcgattc bcr Bfabfertoc 
cin, unb btrSuticI errcicfyEe fjier faneit f)ud)(kn dnafc, 
at* bic frcubigc $otfd)aft vrnn 3)}imb 311 2Jfunb lief, 
bev crvoarietc ©ciftUdjc ^rtoivti ($rira>rb) fcl 
tofckt mit auiihfgcfcfjrt, bcr ja mir beflljnfo nad) 
Gmglaub gegangen wax, bcr flomgiii ber ©errfaiufl 
Qjwn ©ircit mit ten geront^ vuM'sulegen unb §itlfc . ■ 


163 von bort 511 6ringen. Unb fiattc cr bad nidji jc(jt 
gct(jan? " 

Wlit einem noafjren S-rtumMgcftfirci murbc cr 
empfangen, unb unter bem Sandmen unb %ukhx, ja 
unfer ben ©egcnSrufcn Xaufenbtt m Sanb gefifyrt, 
fo bap ber fljmnivbigc Sftaim baburtr) roivflid) in 
nidjt gcringe 33erJcgcn[)cir gerietl). 2Bcber er nodj 
ba$ $riea$frf)ijf frrflrijte namlid) Nreft au^grfprocfimc 
§filfc son (Sngfonb, fonbern nur> n!3 @cfd)cnf, einrn 
3&ty)en fur bic- Jftuigin *pontarc, unb 3eng. |tt finer 
n>tt)en Uniform fur u)icn ©cmaiiC, ben jcjjt cine 3eit* 
fang auf 3meo gciucfcncn jungcit ^inupiiinjj. . 

©rnf Slbrrbrcn rjattc fid) barait tegniigt bem {wn* 
gen <£taat fcine frcuub(id)cn ©cfinnungcn jn Ocfun* 
ben, unb bic §fruptfutgc erfAt*ifea atlerbtng* a(3 
iljucn bief entliaj begreifftd) gcmncljt swurbc. iPo- 
marc fd)(i>fi fid) einen flaiijcn Sag in if)r §aufl 
tin, benn eine nea< ^*|i^crgrcifung ^aijilig bttrctj tic 
granjoftn war mm alicrbingd nidjt unmogfidj, unb 
ifjre €id)frl)eit iljiien frinc6n;cg& gcnnifjrleiflet mors 
ben. Sa? abet fmunicrtc bad bn* 93o[f, bie fxbfy 
iid)cn, guHm"irt)igcit iTinbcr bicfer Snfcfn? Sur best 
2lua,ciuMicf marcu pc jtber wcitercn nnanncfjmfiifjfcct 
ilbct^oben, fur ben Slugentlirf Ingcn bie (Snglifdjcn 
.ftrirg6fd)i|fc brp(jcnb unb ilnun ©d)itp gemafirenb in 
iijrcr Siii, nub ifjire ^onigin fonntc in bem number^ ;,,, n KBS — — lUUt ^JJUJi-L-ILll!),"", Ifi6 J..-I.U1. £ MMH lichen ©lug fpafcicrcn faijrcn, bad tyre ftHjnfle 93t)om 
to|ic fi<fj jc ^cbn^t — b«S Uebrige bratfttt bie 3cit 
— rae&i)rti& fid) v-or^cr gwmen? unb bic ^rebigtcn 
ifjrcr ®ei(l[id)cn bcfuirftcn fie linfb in bcr froljcn 
£offmmg bap fcin gronjofc c$ jc wicbcr wngcii 
miirbc i(jrc JKccfjtc mi$iitaftrn, ifo* SRctigfon ifjncn }it 
ncljmcn, obcr (ic mit fcincn tfanonen 311 a*viiigcn fcf^ 
Win SGiUen gorge $u (dftati nm$ wofltm fie mcljr. i- 3 
(Copibl 6. <Sin SJqtt in ftitywto, 

(?3 uifjt fid) brnfeu, in weldjc Slufrcguug bie 
ficine (Sotoitic biir<f> bic cr(l kfrijricbmcn SBorfalle 
gebmdjt murbe, bmn nwftrcnb bic Sttfulaner, »ief ju 
fcfiv bem gricbm gencigt, bci rocitem in ber 9ttnjo* 
lilat ben Uiiglaiibcin $ul)icl!m, unb cine new 9*cli= 
fliou raic cin neucd Regiment fdjon bcStwll) furdjfc* 
ten, n(3 e3 ipfebcr <uif3 9tcuc cine Umuxiljung ill 
ifyren fount vc^ulirtcii Sittcn unb ©efcrautfjen l)er= 
somtfcit muptc, bcflanb bee gr&fitc Xhcii bcr in *p«* 
pclce. felfccr angcfiebcftcnSrcmtiM miS Sr<in$ofcn, unb 
fceren I)cujc6 SBlut refcoftirte in Scucr unb diamine 
Qcgcn ciurit 3iuan^, bcr ifjuen uloiuid) aufgefcgt 
vocrben foflte, unb urn fo briirfmbcr war, bn fie bie i tt-t^--— ._.. k...;.,' - mmmmm m §offn»ng nirfj* cincii SliigenbCitf nufgabm, burtfi fcaS 
narfjft tinftnmimibc tfricgflfcbiff — unb btc Don ben 
3nfu(ancrn fo gcfmtfjtctc Rcine blanche frcu$tc in 
bicfen ©cmaffcen — bctf flnnjc, Cur* btc Millionaire 
jc£t nut funfHirf; aufgc&'autc (£»ftcm roicbet wngc* 
worfen ju fcl)en. 

<& Krfreljr fid) iibrigend won jcloft, tali u>al)rcnb 

bufer^cil bcr *>pn Du Petit Thouers aftcrbiiifld uidit 

gan$ auf vcd)tu'd)cm 2Bcgc fjcrgcftelllc unb Don bcu 

£auptfmgen fl^cMjnctc 3krtrag, jit beffm Hater* 

fdjrift man fcl&jl yJouiarc 3»uang, nicfjt nffrin m'd)E 

mctyr ucadjtet, font-cm yMIftaitbig Aiuillirt rouubc. 

grd unb offen prcbigten bic iprorcftititoi geflen ba3 

^aCifttljum unb bicbfaDfidjiigtcDcnipatioHbcrgrai^ 

jpfen, unb bic SRmnifcftm 93rieftcr, Die itjrc .finvcllc 

<iuf cincm f(ein*rt reijenben .ftiigct in SKatisaibai er- 

ridjtct tjattcn, fonntcn fid; in bicfev ^c ii mir auf cinm 

fcr)r flcincn J?rciS iljncn crgcfccnct optr bed) ttmfa* 

ftc)i0nid)tfcinbiid) gefhmter 3nfuJan« vcrlaffcn. 3m 

SlUflemdnm furd)tcleu bic 3nbiancr bm *13iao, bcr in 

fcfacii (Scvanoniccn chuaS ©cfjcimnipvoKcd fur fie 

Ijatte, nnh ifymx von itjrcn ©ciftlic^cn in fold>cn gatv 

l>m gcfd)i(bcrt war, bflfi fie fid) fdjfntcn ir)n uarf) 

Sunfchwrbm 311 fcaf(trcn. 3a fit nnlrbcu iljn jcr* 

port unb jwte ^rfefter voiebcr gmalifmn wit borr 

wevtricfecu Ijattcn, (fttcn nicfjt m. 9?dfon ttorjuglid) 
rate oud) bic ©ruber <5mitt), ©roroer unb 9J?c. item 
ii>r9K6glid}|k3 fletijmt fie von cincm fo unukrlcgtcn 
nub bofen Sprite juruefprjanen, $11 tcm fie .bcr gentry 
cifcr bc$ froninicn §cnnis, mie ber nncrfattlidjc <S'fjr» 
gct^ SRoiucd imaufijajtfam irieben. 

•£>er §ran^fi(d)c Sljcii bcr Sewofyicr (nYlt (id) 
iiibcfKn fcoUtommen rul)ig, unb wenn and) (Souful 
Worenljout, in torn @cfu()l fciucr frclcibtgicn 9L*urbc, 
im Mnfang 9lmf autrciben woUte bcr ©croalttfjatig* 
fcii luegeii #(age auf *Bd)abcncrfa(j 'cinjurcidjcii, bic 
ffj 6c i QjcirtjcibiamiQ bcr S^njoiifdjcu 8'lnggc 3d it* 
ten, wigcrk ft* bicker auf bad 5Bf(limmtcflc bagegen. 

„3d) bin ttivn ben 3»bi>>nem frcuntlid) aufflfc 
UDiniuen/' fagte cr, „uub ware bcr 2c(*te cincr rftl« 
fadjen @d)(agcrci rocgen, &ci bcr id) cbcu fo wicl, 
DicUfitfit mcftr, nucjgettjeilt fiabe dl^ befommen, ncuen 
(Srunb JU ^Ireitigfciicn unb Urfaa)c jui fpnlercii §or; 
berungen metner SanbSfcutc jil gcben. 3d) T)attc gc* 
[(fjeuter fcin fottcn atS mid) in Sadjcn JU inenjen 
bic mid) 9*irf;t3 ongctjen." 

©ic Swsofcn m^rtpctcc warcn brtinit nid?tgftii5 
ciinwffrmbcn — fie n>pfltcn »or aften5)ingcn ivicber 
ucuc 6a£tpunfle fur uiitw ^nglifdjem Siuflufi aufis 
gciit'tc lUbcrflriffc, unb and) bic ®ingcbor«nen fdjtc* 
ncu miptranifd) gegen b^ngremben gmwbenui fcin, 
ben lie, dIS ten ®attcn finer iEjrcr eingcborwfn s i..' :r-^-:„_.,.._. aSBOS -.-JMU"' 1 no 
SKAbdjcn, unb in bem frfiEjcrrn <§oufc brS alien ?J2r. 
©86ornc woljmnb, fdjon gtitfffmnapfli flfS riiim 
tier tyrigen, garmdjt meljr att cinen 2Bi*9Bi &ctradjiet 
r)artcn, unb bet bod) /c^t fcinbHcfj unb gemafttrjafig 
gegen fie rtufgftrctcit war, 2)aS fo fcftr frcunbfirnc 
BfilttWF, in bem rr bid Saljiu nuHfjncn gefku* 
torn, fdjwn jcbtftifalTd gctorfcrf, menn <ra<$ uidjt gam 

gdflft. 

State fjattc abcr uirl 3ii autffl mib[rityen^mr>,' 
ft <m>n$ bcmrtiflcd o»ofi a" §«P ptwfimmj Wit 
er fwf bcr cinen ©cftc feft gcgcu feme Snnbefcufe 
Web, unb fidj ottf bcr anberen nirtjta 336fe$ gcgen 
bic Snfiifontt bcnnipt unr, tocrfeE;rte rr twer) nric &w 
anil bciben Xfcikn, unb nmljte fie fceibe w-bttat fi'rr 
(ia> 511 gciuiniicn. 6ofd)c ffcinc 9?c<fcreicu unb Wife 
wrfraiibniffc birntcn a6cc Wnf SWcgS bnjU/ iljn matt* 
cfics Snbcre nnft fjjm fterenb i n bra SGca irat, titer* 
fcf)cu ut laJTcn, unb mir bfe §ciimitfj, frinc ©nbie, 
feiu Hcincfl f)ersige8?0?abrl)cii fomitcn ifjm nnincf>nmf 
0onj jeiicn frozen faft wilbcn Ucbcrnmtlj uriebcrge* 
ben, mit bem er f?i^ efnem biiufenbm SkrfjtUtniu 
baniaCd entjogen, unb cinein nciim Scicn formlid) in 
bic Strmc gcu>orfen l)««e. 

M4tf bcfnmjrniger tUth ba$ gcfcfiidjaftlidjc So* 
ten ber 3»feln unter ben »erfd)icbcncn unb fo mnu 
9Cn graiijofflt, etn (jorftf frcunbfd;nftii*cS; cigene x&simmmirmt Sntercffcn, in cigene ©rfafjr ber bant bic Scute audi 
frfjiwt ftflcr mit cinanber, a(6 c3 irgcnb ctroad anbercS 
im Stonbc gewefcn ware gu tfjun, unb bn$ [cirfnc 
franj6(tfn)« Slut fd)n>anun uberljaupt oben auf. 

fflefonberfl »ict tntg tyiergu bic 33e(arbfd)e gamiftc 
M, bic fM) wirflidj unenblidjcimbanerfenncnflroertf)c 
SRiifjc gab in $<tpctcc cinen frtunbfa)aftfi$rn Son 
nt crijaltcn, ja cigcnt(id) crflt 311 fcfjaffen, wo fdjon 
bit Sftifdnmg ber Dcrfdjicbenm SRattn auKtS bcrar* 
tiflefl unwblid) fd)wierig madjte. $ic (Suropacr l)nr* 
ten metftenfl all tyre aftffi ©cro^n&citra, nber audi 
if)rc 9Jorurl()fiIc Ijericbcrgcbra^t in cine gan^ ncuc 
Seit, in bic weber bit cinen, nod) bit anbercu paffcu 
wotliot, unb fonntcn nut bind; unernu'iblidjc Slufl* 
baiter (Sin^elner, bic \ia) b« tefctercu rocnigficnS ent« 
Icbtvjt rjatlcn, fcagu gebriidjt juevben fid) dcmcmfdjafl* 
lid) jh amfijircn — man motttc wcilcr 9lir^W von 
i hn en. 

©in wfcfHd)e8 §inbctni(» afeff fur gro^ere ©** 
fcllfdjaftcit bfieb ber 9Baiigef- an (Suropaifdjcn obcr 
t»iclmrljr nxiyen 2)amm, von bentn- Rd) nnr fcijr 
menige auf ber 3nfct kfanbai, tmb 3U cinein n>irf* 
lid; gcfcHfdjaftlidjcn 8cbm bod)unumgangiic^ not^ig, 
ja imcntbctjrlid) n>aren. Sftft ben cingetiomicu unb 
mit ©nropdmi faft burdndjmUtlid) nur „obcrfladjlid) 
getrautcn" gmucn fouiitc man and; i\i fo!cr)er 2lrt •^-o-^_j^j« J _w - Mj^x B 4JJJLLKBqBHl| mmm 
172 173 «i*t gut serfcfjren; bit 3nbiancrhwcn rearm .; , ; 
unb Icbenbig, audj gufmihtjirj unfa Ii>bcn3n>urbtg, 
pafjren abcr nirgcnbS mcm'gcr fern a fe in ©cfcUfdjaft 
ije&ilbcter grauen, wa^rmb mitbcr^rokftnnltfdjcn 
Srt)6Iffruiig f bie in btrfcr £infirt)t faft nut aufl ben 
Stiimta bcr SJciffionairc &eftanb, ein nflfjcret <Bcr. 
fcl)r (ja«3 nuger Srago bfub. Stfcfl brn fcmbfid;cn 
©timb nbgercdmer, ben bicfe bcitcn £[jet(e b«r ©c-- 
r#Mt'SVn»hflt toymen, fatten fie ffdjtifc 
i" biefttSBq(c|wie mkHfem f5imcn,.ba bfefbrngen 
ori&obornt ©eifth'djen jetc 9irt von epict unb S^g 
Mm a(6 cine ©imbc be«3 gleifdjcS gegen ben ©ciff 
anfajen, nur in tyrcr jurittfgcwai cmfi 0t&aftmtn 
Sf&eiianrt ben $fnb gum giuimrl 3 u fiuben glatibfrtt, 
lmbtonben, barm virl s»*er(td)t(idjercn .gra^ofen 
toiitffl Wrfofitter, aberjewie nie auforfw&t murben. 
Stan leg bicfcii o&er nud) bnran ben (Singrfore* 
m-fOMftl, We »iH|84 bai SfHffonflfttn #r fro 
uwifrn, bap ile frinctimaj* Curd) bie fin ©nglifrtjeii 
pilercjTe frft^etten ©tjjrtttc cingcfaficfeert, fontcrn 
im ©egcntljeif nod) *o(l friftficn 9J?uiIje6 rynren, unb 
no* mod)ten faum victim Sage nad> bm »or$cr* 
bffajrifioiat SBorfaUcu *crg<in fl cn fcin, ate SRrS. 
iBciarb, von-ifrm Canbsleutcu feabct imterpfljr, ftp 
bflrnuf befcutb, alien $mfam Wit g»fcuT«(iftfi«ni 
-&mt)crni(ffii 311m Stoft, emeu Salt S u ge&en, nnb flttffbtag* b(ic& ifjr ba&ci WidjW ubrig, ate fid) ubcr 
ba3, mogegen pe fid) tana/ gcftrau&t, mctpfc^en unb 
cingeborene grauen, so" benen man fia) ja bie gt* 
odjrctficn audfudjat fonntc, mirflid) mil baju &u 
jieljcn; menu aucfj ber ©all baburdj eiuen rrronfl 
wrilbcn (Stynraficr befam. 

Slbtr bie SJh'fttonahf rraien Mntcn fclbjt Ijierbti 
ftomtb in bcnUBcg, btnn bicfe (jnttm $u grofien (Hn> 
flu& auf ten tDirflid; anftdnbigen 51)ei( bcr ttriMi* 
rijcit 23ei>6lfcrmig2iil)in\^ auf bie grauen unb Soa> 
ter Scr crfrcu §auprliugc, bencn bcr Sanj a.(3 chvitf 
rein funblidjcS, ddii ifjrcn fxnfrercn Severn ffreng Bit* 
botcn unb mit ftrengcrcit "Srrafen, wo fie ini Stance 
roaren bie inSrafr trcJrn ^u faffen/ bclcgt mar. ©clbft 
©able fiird)tcte nicijt allcin ben Umvitfcn ber ($ti\U 
lid)rn ju ei'regcn, fonbern iiji' rch'giofer Sinn, ttfefe 
(eid)t mit eincr 9Irt ©djeu 9oi ben fremben S9hnf(Sm 
Dcrtiunbcn, lu'elt fie ^tiiinf fel&fl von brm ©rtanfftt 
on' fol(^c 2>crgnug,iingen. 

Slciic Wfflltc fid) nbcr baron nidjt liinbeii; bod) 
erft aI5 ©abie fa§ unb fftljlfr, btip fie frjin 111ft einer 
langcren 2Beigcrmtg n?c!> tl)im, in Didtefdjt eiud) Qt» 
frfeben im ^aufc nnftCfim twiirbe, fugtc fie fid) cnt> 
ltd) feincm aBunfrt)j nber ba*3 §crj fdjlug ifjr Cafcei, 
aid fie iijnt iljrc (SimoiUisiung gab, unb e3 mar, a(S 
ob fie cine unrcdjfc finnblunn begc^cn ftfttb SIcngft* ... e-w-—--.,.. ..,„.„. ."-■— "Pwa ■ ' 174 lid) fud)te ilc babci imtf> <5mfrr)u(bi<nmgcit fur tyre 
Sttfflfle, unb it)r gutcS^crj licp jie town da(b flcnug 
fiiibcn. State* mar "a bod) mm cmmal (SuroOacr unb 
cr mufitc acroiji gem 6ci fcincn SaitbSfcutm fein — 
WHfjte ©nfeic bocfj fefta loic gh'uflirf) cS'fte ntarfjtc, 
manc&iimf cinen Sciuofjnei' toon (Htiu bet (id> 311 fcljcn, 
tmb bao Ing bocfj nur fold) Heine Heine ©icccfc boh 
SflftW entferut, unb bie gcranfc luofm'cn fo ettfc 
fe&lid; mcit, fol'tc fie bfl tic Urfncljc fcin, bic tfjn 

Set SrounrbS met fie brdtja'6 nud> frfjon, unb 
bti Sclarbd einmal im't 9tcnc* gciocfcn; nur nod; 
n(d)t M KM. Sftougijtoii, bcr Simcrifancriu, bcmt 
fait abfioficnbcd ©autjincn i&rcm floiijen SBc'cn meg 
tljat; aim) Sfcnc fflfj'te Fein Scturfiu'g bic &ute mif* 
pttcftfrt, tocmi iljm ntdjr gcrabc einc ©cfd>flfUfnd;e 
in (fir <§ou£ fiifjrtc. 

£fc»| alien ifjiKu In bat SBtg gdegtm £iiibCD= 
liffita nwptcn.'Marbtf jebodj jebe ©djtvtcrigfcit > 
u&cnoinben — bic jfrmijofcii wotftcn taHjfll, unb c5 
beburftc (lariJVM (Ead)en rde bcr ^refcige fined" BKff* 
Monatra, jtc baton $1 oedjinbern. 3Hr. ©cuttfe gab 
bctfyalb (fatal ©aW* unb aftc gtatigofcn *|3apftcc3 mk 
bic Dfjicifft bcr nod) im ^flfcit (tegenben Jeanne 
fl'Arc roaftii cingclabcii. 

Snbic ffintyctc |M; oov bem Mcnb, ffe mupic 


175 fclbft nid)t roarum, abcr fie burfJc fed) irid)t. nxigcrn 
$u grijen, benn crftlidj IjnUe felbjl SJhr. 9Mfon fciiic 
(Simoitfigung ocgeben, bap fie wcmgftenO Stjeil an 
bcr ©efclii'cijaft nefjmest burfc, unb bann nun; fogar 
Sefcrorc mit Slumama cingefaben — SRonficur SSelarD 
mupic ©amen gum Sanjen fjoben — fie fonuee 
fid) ba ntdj' auSfdjIiepen, burfte State" nidjt fo 
fraafen. 

2)et SBorbcrcitungcn beburfte c$ ba&ci md)t wctc 
— ifjrc Sratf)t, menu <i\\i\) iiflrf) <SKropmfrtu;in 'Sivmirt, 
war fo fdjlinV unb e in fad) soie nur nioglid), unb 
fvifd;c 23{umcu im Jpaar fd)mudten bad ncbreigeubc 
9l>UIi(j bcr juiigcn Srun fdioncr a(5 c3 ©iamnntai 
unb $crlcn oermodjt Ijattcn — vicHcidjt luupte (ic 
bad audj. 

9Molifi(Uc 93cfarb iuol)nte in etnem rei^citben Ucb 
uiii @iirteiif)aitd in bcr Bruomi'omJ, ber nad)ften 
Ouciftrapc Bow ©trnnb ab, lief ocrpcrft jioift^ai 
Orcitblamigcn 33rebfmd;t unb ^ajw^flO, ton 5 4Jaf* 
men ba^ 2)an) ubevraufdjt, unb ben $>or(jof bicfj-t 
bcpflan^t mit Orangcn unb Sanancn, bc-3 ©djflttend 
locgen. S)a3 §mi3 fctOcr mar Icidjt unb Iltftifj gc* 
bant, Ijattc abcr bod) fd)on ©laofcnftcr unb grune 
Salouficcn, mit brciter Ijotjei: Stranbal) mit oincn 
jicmlid) gropen tequcmen ©anl, bcr 511 bem tyeutigen 
\t mil SStoWctt unt 9kfimwdaflJ flflta cinfadi, f 

I 1^ 

■ [Hi P4H^gaaggW ^-atTj &'^. I J-^^HL^.Jf.M^-^ -r, T,-3^gsg= L ry j: '«; . ... mBOBOBS m 

abet Ijodjft ■ flff^nwrf»otr becorirt war. SBunbfrlicfc 
ffodjm bagcflcu freiutd) cinjefoe etucfen auS dnct 
cMffltten 8&rih<i&, bic linen 9Bcg natf) bcr (Biibfcc 
gefunben, unb 311 ben- cinfad) ftoljemm 2Banbcit unb 
Der ittpifdjen 9frgcrntioft- nirfjt fo r«i)i paffen rao& 
ten. 2(url; bic SMfllMffi ttflftri jufaminenflcunirfcff, 
»le ©(fid 1111b 3iifrtll cinjefne (KM naci) biefem 
cmicgriicn %H bcr SMt i)?riiDcrgcfiiljrr, obr? and) 
fa>n bed Sifdjierd $anb in murrcr 3cit fie 0118 
cinbciimftyem $o($ gefcttig* (jatfe. €0 panb auf 
ciiicr grfbQtMutm flominob* cm 9I(a{>aftcni()r gntf* 
frf)cn Manila s 4icr(nmifcrn»ifcl)f(n unb 6I«mf polirtcu 
3S&n«n bcr Spcrmaccltftfdjc — cinm ficincii 3tta$fr 
flOlti-d'rffdjTrtiif fdjmurflm rfn pflfU" aftcrlfc&jft fraie 
36»lfd;e {Perttflamjflffli wit buffenba Bmoritth 
rljniy unb imtgd bcr cjjwn QBmtb flaiibm 3«jn uot* 
trrffiidj gcpolfkrtc unto mil Sttmafl ut>cr$oa.enc ©0* 
pljaS, mil benen wlcbcr cf» fdjmajcr unb (anger, won 
Smmmfjofs nufgcfdjlajjciict Sifct) ma)t tymnffifRR 
molltc, bfi- bfe cine (Scfc fullte, aDcr mil ban fofttar* 
pen ^cobuflcii bicfed an -gnidjtcn crfuKtcn SfinbcS 
bfbfffl roar.' 

SW; luimbcrlidjrr rntb lumtcr a» bic ©crftt^ 
fdjitftni war bic ©efrilfdjrtft felbff gnnlftt. 

S)tt wirfiiri) gcbitoftctorfe B*n©cfflmitcnfcf*rc 
iiflmlirfj 311 rincm foIci)m geft m'd>t miS, tie Sinie 177 

njufltt writer oe$o?ien roerbcn.mrtrm fo cng«t9tauin 
OcfdjrfinH auf bcr tfcffnai Snfel, mar mail nirfjt cin^ 
mat fm Stmibc nod) imtcr ben tBJmigm ik fid) l)i« 
befanben, au^ufrfjeibm — cfl mugitn bmn fcr)v 
irifn'gc ©riknb* bftjU sbrgctcam Ija&ftt. SUIcg bc& 
I)iilO, wad nur eiiugcrmafjen auf SSilbung Slnfprun) 
macfttc unb mid bem 9)?uiterlanb o6« ft&rrfynUM bcr 
ttotli|irtm 9Bdt ftrtminrc, bic prorcftanti[<r)c ©citflidj* 
ffit muSgcnominm, to«r cingefctben, unb bic ffctne 
Mia Dcrfflinmflte in ben cigenfljumftdrfu-n Sradjten 
ba&ct, cm fo munbcr(iri) gcmiidjttfd ©oIFdjrn \vk fid) 
wo^l nod) jf, frit $aj»rttt flunb, auf cincm fo FfciV 
new Steam iujainincngcfuribm ()atk. 

?U« Sicn^ mil (Sabic bcit tSaal bcimt, wo ftc 
?J?nfc. ©cfatb fat if>rcr »cbcnbii)cn abcr borf) Ijcr^lii^cit 
2Bcifc fiiippng, wamt cben bie Officicrc bcr Jeanne 
il'Arc ciiijjctri>ffcn. ©nd 9}orftr(Icn g»tg wfeb unb 
imafpungcw'flfliua t>ovut»cr; Sfcarf fjaltc fdjon finfge 
Bon bicfen mffQff fennen g*tal unb murbc auf bad 
fmmbliidjftc t)on il)iipn frfgrflpt 

aJiabamc^rounrb iDrtr nod) nidjt crfcfnmcn, unb 
bn^ab.93dart> tmbrmmtig unb in bcrSijae fibcraK 
fnSlnfpnidj jjawmmoi ttmrbc,, unb 9Jcnf vicC mil Kit 
Dfftcicrcn jit fprcdjni tyttt, 6flr& ^nbic" affcin, unb 
ia() fid) cbcn &m& vcifcgfii, na<&) irgcnb rincm ffic= 
fminlfn um, nidjt fo fl'my vcifafffit in brm frcnibcit sivft'S'Ssi-^;-- ;; ■ w gsi - ■ ■~.y..-........™J!i 178 3umncr ju ficljcn, a(« SHr. unb9Hr«. SRouglnon ben 
©aal bctwtcn, unb nart) bcr ubltajen (Sinfufjrung an 
©abic vi>Tfi6rr gefjen nwtttcn. 

9ttr$, 9tougI)ion wanbtc ben ifityf n<wr) bcr an* 
beni ©cilc unb fo[) Satic nid)t, unb bic arme Kerne 
grail ftaub ctiion ShiQcnblicf f4ftc^tern «nb unfc^luffig' 
ba, oh fie tic, flelfi eiroad fait gegen fie gewefene 
grcmbc aiirctrm folic obcr nidji; after 3tcnc giug gc? 
rabe mil fittrfen Bcr Cfifrfac ben ©aal (jniuiHct unb 
licp fu ba gang aKcin. 

„®to&ame Stougljton/ 1 jagte fie Wfe> unb bcriujrie 
mir i(jvcr guiaerfpl&e ben 81 rm bcr jci,u bttfjt ait tt)t 
9Vrl>cigci>cubcn." 

9Mrt. Stoiigfjion brcfyc fangfam ben <ffovf nnt f) 
i()r tun unb ftri) jic an. 

„3rfj frnw in*d) Sic and) f>tcr ju twjfen,' 4 fagic 
©cibic. 

fflhffi. Sfengtyrpii nei'fttt fjoffid) bad §tinpt gegcu 
fie, SMr. s Jii>ufl(jton iiiadjtc cine ciwftO jtcife SJcrbcu* 
nung, nub bic beiben <Mat*cit gingcu, ol)nc writer cin 
SBett luit ifjr 511 wrcfo'cln, vcrbei, bem ant cm <£nbc 
bed Saalefi 511. 

Sable ftanb wic fit ben SBobcn gewuuseft, unb 
bad £cr$ fdjhig iljc angjUicr) unb Mrfaffrn tii bcr 
Stttjfc 

„6ie tjnku ©fd) gar nifljl erfannr in ten (rem* - 179 ten jEMm/ 1 immneftc fie eiifciicfj (eife unb (jfllo 
(aaVhib for fid) (jin — „fic ()abctt gcglnu&reS Wtirc 
3emanb gang SInbereft, grembc* — obcr — *. baC 
Sftrt ftfeg i()r in seffem ©tranc in bit ©cfjfafc unb 
von b« jura £rr;en suriirf, unb fir Ijattc in biefcin 
SlugcnMuf ©on vocifi was barunt gegeben $u §aufe, 
6ei iijver Hedtcit ©aba*c fdn unb bie frcnibe faftc ®e* 
fcKfd)aft W«(afftn jU f&uttt. 8ta ba3 ging nfcfjr, 
unb aTfi fk |lrf), wlebci ctroad inrf)r gvptji, nun tin 
©iMh uiiifdjaiitf; far) jic wic 33?r. Wu>3Wrfc 3fom# 
ton: gain, aUcin unb ftetf auf ^wci ©tfitjlcn fnjjciumb 
Scbrt frarr vor fid) niebcrinfjrn. 3n Hcfem 2fugcii ; 
biicf bcgaim ba« in rem 9ir£u'n$immcr anfgej**u"tc 
unb von bcr Jeanne <TArc liu't l)cru6crgcbrad)Ic 
SSufuYorgd feme froi)(idjcn ©eifen 311 fpieitn; nicijv 
unb mc(jr ®fi(!e trotcn ;ngfe(d) in ben Saal, timer 
iijiien mcljre Befannte &(\td\kr — cine §*mb Icgtc 
mi) ifir ploidirj) niif bfe ©djultec — e3 ronr 9(nnwnw r 
tic iljr (adjcnb bft Singe fcf)oiite, unb ber Irule 
Scljnitcn bcr fid) ei'cit angefrtngen ft6ecSnMed©cefc 
.iit leant, n>iri) b«n crften freunb(id)en Giubrurf bcr 
iljr cntgegen trat. 

„2SaS ft^cit bic S3eibcn ba brii&cn fo gang cillctn 
nub fteif?" (Iftjtette ./ baOei Slunwma, bic Ocincrrt 
IjotCe ba$ Snbic nadj ilincu t;inuberfcr)nuic- „@egnc 
utict), Hue fltlt unb cbrbar fie fiitb, ai& cb fie m 

12* ■— mmmmm 180 bcr tfirdjc rofircn — SRr. 2luc fomite nid)t fftfjct 
fi&cn." 

©nbic ladjcltc, abcr (ic rooubtc ben itopf 06 sou 
bcr ©ruppe — ed »oar if)r alS 06 fid) tic tci'Bcu 
Scute nur fo ftcif unb at>fjefd>f oiTcn bort Ijenicn Ijin- 
gefc|jt Ijntten, nfdjt mil i(>r 311 fpvedjen — u»b HW8 
Ijattc fie itnicn gctl)an? — „Unb Slumama, 3>u bift 
mid) l>ierl)crjjcfomincn gu ben gremben?" fajjtc ftc 
enblid) (eife — „id) gfanttf 5)u fnljltefl $id> uid)t 
top 1)1 iTOifdjcn ilnicn?" — 

»9Mn, bad tlju' id) mirf) ni<f)t," crwiebcrtc rafri) 
unb fluffcrnb tic jmiftc grau — „id) Ijnbc gu Smiifc 
genxint unb g.c$anft — id) woifte fptt bleibcu, abcr 
Scfcurc — " ftc nwnbtc ben tfopf nb nub f^wfeg, unb 
fe&tc enblid) iaiiflfcuii r)fo$u — „ctf ging uidjt ontoa*." 

„3dj ware and) Iicbcr baljciin QcMicbcn," fnflte 
€abie treuljcr^ig. 

„Uub id) n>cip nid)t," fufir Siumama, mif fid) 
feffrer in'cbcvfcfjcnb fort: „mir i\t mcinc £wu$tf bid 
jtftr liod) me. aufgcfallcn, ja im ©egcntfjciC lja6' id) 
baft lange TOeitc Dbctffcib oft nxil ebcr ffif fifrro 
Pfifffg flrijnllai, nur fjcute — ■ unb fie fdjautc (tftt 
wrlcgen umljct — „foimnc id) mir Ijicr fo foHberbar 
fo frcmb feller unb imbrtaitcnb »pt, af3 p& id) nicfjt 
f)crgc()6re jiwifd)cit bic gcpu(jtiii Scute — fie mil ntf-m 
Hill |ia) I)crgcE)angen road nuv bic fremben tfauflcutc 181 in ifjrcn Sabctt IjaHi; id) uarfufj unb nidjt cinnwl 
tr)rc iSprncIjc rebenb. Cb iljnen benn aucf) top!)( fp 
1.11 tDfritt) gevocfen tit, ale fie ..ai;T' unfer 2anb brtT.v 
ten. $ci Sic ijc cd too 1)1 anberd — 3>u fjaft £>icr) 
fn)on gan$ ifjrcr 3rad)t angrpafit. 

„9Bi>t)l ift mir'd aud) nicbt bar in," fagtc *£abtc 
fovffctjiitfcuib, „abcr id) fiifjlc ba|j t& ntm cimtial 
nidu anberd gtr)tj viellcidjt fftgffc 2>u Sid) and) 
nirtcin." 

„9tcni," cnoicbcrtc Sluniaiiia rafd) — „nic im 
Sefccn; jc mcl>r id) nth" bcu gremben in iBcrufjmng 
(oitttne, befip mo()r ffiijt 1 id) bug wit nirf)t fur eta* 
an bcr a,emad)t fuit. Sic finb RpIj Ktl'ci, unb TOovatif? 
— fie (raflcii €(f)u(jc, iuci( fie nid)t mit tfjrra unbe^ 
&illfliri)m bikncii 6o(j(cn unferc jforaUm betrcicn foil* 
ncn — icfe IjcuV e-d neulid) gefefjen, toic jirt) MtJ&ailfll 
babcten usib nid>c cineit (Scbritl auf bent frfjarfen s So? 
bcu ju tl)im vcrmodjtcn. Silfo bed()a(6 (Icefcn fie tic 
^upc fit foldje §ulfnt, nub foH id} bann mid) fd)a- 
men toa$ id) fie nidjt iragc, wcit id) ba cben grtjen 
faun, 100 fie ed nidjt im @tanbc finb?" 

„Unb bod) ti>uft 5)u ed/' fagte €nbic lad)elnb. 

„9Bci[ )uir cfrcn Sfjoirinncn finb, unb bad grcmbc 
Ijofjcr ad)icn bote unferc cigencu fjeimifdjen (Sitten. — 
91bcr ficl) rnaS fur gofb&Ii^cnbc Stkibtt bic gcranid 
upn bent <Sd)iff Draufcn tmgen," nntcrbrad) fie fid) l~ : i.imiuiiifi ^tt-. .^^ u-uw. ^l-^._.^ ..-.L i HU J ajMW "^» 182 jc(jt fclbcr, aid ffjr bic bli|jcnbcit Hniformcii bet Of* 
ficierc bed JcTtegSfcijiffa to>$ siugc ftclen. „Unb bad 
finb bod) huh ami) Sljriften, @abfe, rnib gutc Sftcrt* 
frfjen BicHcidjt imb tmgen fo tamtcn Stoat, unb und 
verDicten bac TOtouarcS ifben ©djmiitf. 

„9Gir n>i(fm uudj mcfjt ob cS ttfcf;! fiinbfjaft ift 
fo eitel ©olb nub $ue hi twgen," fagtc leifc SaMe 

— ,,mcmgftcm3mr!)t lucim nur $u ©i>ttc8 3Ktar gcljit 

— W* SMrtimci bort bctm sfcttci$ nic, ba fonncn 
fie bomi frcitfcf> tragen rvaS fie rooflrn. Slbcr fie 
Drc[>cit luicCcr tfaQtt tun, imb boil fonnmaurt) Wat?. 
SBcfarb — fie iff bic frcimblid))rc von attni (remfcai 
$ranen." 

"I>aei ©-cfprrtcfj ber ucifcen grtiuen nwrbc Ijicr tin- 
Wrtvodjcn, imb in ber Sfjat bctrakn and) jciu rafcCj 
Had) ciiumbcr nirtjrc aitbcrc ©afte ben ©anf, von 
bmtn Sfnigc, cbcnfuUa mit eingcGomicn grattm, tic 
t>rtbc»SrcimbiitiieiiI)erjnrij begrfifiten, imb jcbei \mu 
terc ©cfprad) jtuifefjen tyncn uiiirrbradjcn. 

Hub nmS fur buntc ©cfedfrfjaft mar ba vcrfflininclr. 

2>ie ©fjirfm ber (Somcttc crfdjirncn natiirlic^ hi 
ifjrer Uniform, uilb 3R*. 9£oiifj[)ton, SSt Seiarb unb 
ffirouotb mic StcnC imb cinigc §Inbcrc maren fit 
fcfjronrscm gracf, wic fi6crE)anpt in bem <§iiropaifd;en 
Skltcofhim gefammcu. 2»tiS bcfoubcrS fain uoriflcnfi 
ben in[iinbifd)cn graueu imb gjttbdpn wiinberHA 183 uor, unb fobalb c$ nur Ijcimlidjer SBcijc gcfrfjcljm 
fonnte, fidjerten unb fluftcrtcii fie nifijt romifl barubcr. 

(Sin grofier £fjci( ber anbercn ®afie ging jcbod) 
in bic leicljtc imb ocqucnic %rad)t geffcibct, bic bad 
.ft lima cigcnt(id) ftcbingt unb f orbctt ; t> clTc Sontmcr; 
ftoffc, writ uiib luftig flcarbcitct xtnh ben ©flebern 
Dor a urn 2)ingcn greifjeit ber Snocginig fafftfib. 
6trcnflf (Stifrttc fonnte fi&criwHipt an cinciuCrtnirijt 
ftiittpnbcn, wo bicfe fd)on jpbci Sritttijeilc beS fd)o= 
nen ©efc^lcdjW imrcrtbav au&jcfdjloffcn lyattc, uitb 
incfir old $mct ©rittlljcilc geljovten ber eingeiiorcuen 
Since an , bic nur jum Sl)eil t>attc bnvogeu n>erben 
foimen ©ci)itljc unb ©irumfcfc aiijui'cljcn, fon-fl after 
nur liber bem pareu ba* iveitc (oofc Obergcmiuib, 
imb barimtcr tic natttttl gii|ic tmg. 

Slunwnm bilbete ben Z\i\)\\$ biefcr, QUfi ben fdjSn* 
ftcn s Diiitd)cit jcue5 iwinbrrft^oiini ©tainnicS rtuflgc- 
ivsitjltcn <£ri)nav. S>cr ^ajeu bc» fie trug befianb 
aufl cinem fjalbfcibencii mattgrfmen mit tiefrot&cn 
gSbcn burdjsogeiicn imb gcimiftcrteu ©toff, in ber 
5(jat nur eiit cmfad)c3 @turf3 fU fl^ bad urn bic Sen* 
ben gefdjlagcn imb an bee linfcii S cite cingeftcrft 
wiirbej ubcr bicfed ukr intg (ic baS, crft burd) bic 
(Sutopfiet imb tval)V|'d}einlid; burd) bic ^iffioitrtife 
eiiigeffiljvie SDliergcmnnb, ba« Born o-ffcit, unb mit 
laiigni 3lerincln an ben Jginnbgclmfm Qcfnopft, bid ZKK3 KBHCS5H •— ■ 
ttmA fiber bic Jfttfe tjcmnlcrfifl, unb auS fcincm 
fwnjojlfrfjcro ©toff beffanb, ber bunt) einrn rotljfeibc* 
neii tftmtrn (FCjiitefifrfjca tSljamt iin ©iirrer jufte 
uiaijjcfjaftcn njucfc?, unb bie gorincn beg tforpcrfi mcl)V 
vcrrictfj ati »cri)uluc. Siiirrf) bad fd>warjc Corfige 
unb fcibmmeidje, mil teobtricdjmfacm £ocoSiutfo( 
grtranffc §<wr Want ftrfj ifjr, von Dmngcubtfitljcn 
buribRodjtrn, Cad ®mtht cineS m$eitben gniiim unb 
rotfjcu @rt)Iinfl!]ciuticl)iH unb bic nribamtftyrringc 
mm fop vpii bcnbarfiber mcDcrrjniigcnbcn ffiu>0* 
pen bcS cupc .hisniiii libcrbcrfr, Sluimunn, bic ©c-- 
[jenbe, wfc fie in ber ©ilbcrrcidjm €pracfjc ifnrtf 
Sanbcft Ijiep, roar cine ber jd)6nftcn graucu bu- 3n* 
fct, unb ttjlf bri ben mciftm ftjred SlltcrS, fianb tyr 
bic ctmad bunHcrc §autfar&c nur 311 iljrcm 93or*f)cit, 
luaijrcnb tic grofjeu Iid;lffarrn unb bed) fo twfftjnwt* 
Sett Slugcn ©femantcii gleid), win unb feu rig fiber 
be» won jarWm Self) ang^autfcten, litfjtbronjcnen 
SBnngm gluljlcrt. 

SMftjtt nnberc Snbunicriimen warcn al)it(irf) wic 
WuilMimi gcflcibet, wrnigftai* mit bem|~rl6m €tf)nitt 
bed ©emanbee unb aintlirfjen Cuffim, bic (Sapitamc 
von aBrtlffifdjrrtngeni in Icjjterer 3«"t auf Specula* 
lion, tytfte von granfrcty, S)ctiifn)[anb obcr (Siijj* 
Uuib mitgc6rad)t. 3iuei ber graucn nur fatten fid; 
f* twft dviliflct, emlmpfc unb edjutjc 311 taunt 


flb« bff neuc Sradjt fap fljnen mdjt bequcin, fie 
fcrjarrtcn brim ©cljcn forhvafyrenb mit ben Siifjcnj 
fie warm nod) nitty gcvooljiu bicfc Ijud) genug •$» 
fecben bic €ol)lcn auci) frci wm Stobcn 511 bringen, 
unb bic Strumpf&anber moctycii ftc audi »vof)( brii* 
den, benn wie jic fid> nur unbemcrft gtaubten, fasten 
fit' ba (jmuntcr ben, foldjen 3n>angcS uitgavefjntcn 
SMnigrfalicn 2uft $u fleben. 

©abie vicl(eid)t diem &M1 alien ftbrigfit tinge* 
borencn Wabd)cit fdjien fid) in bic frcmbe 3rari}t 
uoQfommrn gut gefunben ju ftaDm, unb bcwtgtc fid) 
mil [oldjct Scidjtigfcii barm, ale o\> fie vim 3«flcnb 
auf baran gcjpoijnt gerocfen mace. tftirfjttf befto ir>e* 
nigcr ging pe fafr fo cinfad) gcflcibct aid iljrc fifdjc^ 
rcu ©cipiclinncn, in eincm frfjlidjtcn Oberfleib uon 
ungcb(cict)tcr©cibc, bie r»tr)c Sdjarpc rbtnfo gefnupft 
wic Sliunama, nur nnbeti ben Sdjuitl bcS jlkibcd 
felbfi, ba* tn'S auf bic .ffuiidjcl l)inunlcrfling unb bie 
nicbiidjen in vuci&cn Sirumpfcn unb fernew bimnen 
2cbcrfd)u(jcn ftcrfenben Ji'ipc cben fid)ll>ar iucrben 
licg. 3" ben §aureii rmg fit cineii jierlidj gcflocft? 
tenen JRratij von 'iDiflnbetbliitljcn, unb urn ben §d(fl 
cine cinfadjc €d)nur rotijer 5toraDtn. 

SBon ben ©ipctcmi ter Jeanne d'Arc rvarcn Md 
i i"!;i nur bcr <£apilaiit mil bem cr|tcn ^tcutfiiant utit 
cinigcu ©eccabcltcn anwefcubj ber jmcile Siculcnant, i-iiasHEWawaffi w*?** 186 ben ©efrf;aftc (anger an Sorb Ijfcltcn, n>ie mt$w flU* 
brre ^orinf*£>f}icier« (burbot alter mid) nodj crroar* 
tef, unb £ftcn<5 ging cbcn mft bcm Qnpitaht bcr (Sor* 
scttc, mit bcm cr fa>on ttor cinigcr 3cit htfatmt unb 
gewiflCTHWffn Bcfmmbrt gcnwbcn, foi <Saci( mtf 
unb ab, ali SRoitRctir ©ertranb, bcr 9?amc bc3 @f* 
conbc^ifmenitts, crfcfjicn unb augctiMicttid) awf ten 
(Sflpitaiu jiiflfog, i(jiniramb fine Wcrbuitg^u ma^cn. 
3fon* trot cm paat©a)rittc afMf, ben Support, bcr 
vidteidjt gcljcinuvar, ntd)t 311 libcrljorcii, nber fciii 
Singe fjaftctc unniiiiftirltd) mif bcm jungrn Stonn, 
fceffen 3% 'f)'» fo tofaruit *mfamen, unb beffen et- 
na) bod), h-ofc atte ban niA)t beutlidjcr crinnern 
fonntc, 

„3« bicfcui SlugenMicf breljtm fid) bic Ofjwicrc 
iwidj if)in inn, unb bcr (Sapiku'n war cl>cn im ©cgriff 
bio jimgcn Scnic emanbec vorjufMIcn, a(S ©cibcaud) 
U9 JU g(eta>r 3"*, ,/3Mar.igne", „$crtranb" rtefai 
Unb eilimiDtt fcfi umftytangni unb ffijjt«t, 

<5ri)ii(fameraben roar en c3 auS fntyfkr 3ugenb* 
$fit, unb <ti Mfjt fid) bmfen, mit roelrfjem JJuSrf fit 
Sclbc tyor, fafl bci ben Simipobrn, bic ■rihitaoq 
an bic §cimatl), an bad SBfltcrlanfc, nad) fo Wcljafc 
vigcr Sllmtcfenfjcit begruptcn. 

2BCr mogen un4 loegcriffm tjaben van 2IUfiu 
Wfl* unfl cinfl iicb unb tEjcucr gemefrn, gerriffen mag 187 MS SBonb fein, ba9 unS an bit ftflfaffcte £fi|Vj ">» 
unfere Sgicflt flcftauben, fcffdtcn; glcid)gu(tig fiorrn 
wir n>ol)f »oit fremtcn SOtcnfdjcn barfi&rr' fprcdjrn, 
(>6rcn fetbft ungcrfttjrt ben £>rt nenncn ber unferer 
Smbcrfpicic 3cunc war, 3™ 8* *>** I)crmm)ad)fenbcn 
tfraft. 3ui£>cr$cn gittfltffl unb jutffS banh ttietfeicfjt 
nuv cin memo, ; long tJcrfhmgfne ©citcn raurben 6c-* 
riifjrt, unb fie ujodtcn taufnjcit in bcr alien ©fire, 
ate fid) nod) cben jcitia, genug bit Jjjwnb be* 3Ken- 
fd)cn ftarf imb fraftig barnuf (fflte, unb fie wrfmim 
men madjte mit bem f eft en SSilfat. Itnfcrt 9leibcn 
mogcu lion CKfcn ftfn, unb baa Unglniibticlje etto 
jKii, nber lag cin 93i(b fefber Auftatt$m auo jnur 

3eit, laf «ntf bif 3 r Mi c »**« >),,c "»* f4*» rait 

tenenmir greub unb firib gcifjcilt, benen wit unfere 

Suftunb ©riigfeit eiUgrgcniubclten , benen urir ben 
ctften €d)mei'3 flaatcnunb. tins auftwtotcH an )tU 
iter Snift, unb bic JpuUc fprteflt, Bic unfere ©raft 
umfd)lo§, bic crfiarrtc Sljraue fdjmil^t unb bti8 
^eiunwfl) ruttctt gum crficn SRa( an bcn&tabcn uu- 
for cr A>r$cn$frtmincr, unb ftrecft bic fdjarfe entfefc 
lirfje flrattc anfl nad) bem ^cilinttjum, ba* mir »on 
ba an waljrcit mQffm mfc uufcreii SUujapifl, mm 
lie uirfjt §alt gcnoiniien foil hamx, p nnfrrem Seit, 
5)ie bcibrii jungen 2cutc fcjjirncu auri) in bcr %tyrt 
21ttc3 tun fid) 6er vergeffengu ijatcn, in bcm cincn IBsa^SOTUKST F *-^*-mmsmmm 188 169 fcligen ©efiu)f beg -ffiJicbcrfmbcii*-, na<$ fo lander, 
'anger 3^ fjfatc fie iiictjt befi grains '€tfinme 
wirtrc ju ftd> fctbfi imb ban Sewupfefn bee $«t$c» 
grbradjt, on fenn fie fid) UfMa. 

#$tffo/ (adjtc t>icfcr, w »fe Mr fcfiefnt mag icf ? 
ba btc.3iitvomun'on fparm, bmn bic §errcn ftnb jo 
benfatto gcimuff mitciraitbrr fccfatmr, tuie id) wr-- 
limtljcii burftc. 

„S>aS in bcr Srjat," fngtc Strtranb, bet fid) 
jkfoftugrt mid) jucrfr son ben Sefben rcicber f«mi* 
mtffr, inbem cr beg grcimbcg §anb crgriff imb feft 
Hi bcr femm (nVu — „nt$t fjoffeu fount' irf,, Tjicv 
ait bcr frmiben Mfc Am fo mm Ucten 3ugcnb= 
Vfitym, fa ©pfcifcratrabttt mi* bcr Uttaficngdt g« 
Ittffm, mtb bic Urbmafdjtmg (ft am f„ ^ ft/ j c 
gvopcr bic grrubc iff/' 

„EIi Men, Scrtraiib, barm tmtcrijaften fie mid) 
3$rcn grain* tin wenig, faare t-ct Captain, #/ nt>cc 
vcrgeffci. @fe ind>t uin ii Uf>r - Mduim 6ft 
^<)cr 9fad)Wd>t tvtntl cr emm nod; lug fcaljin ring* 
fangen fcin fotttc?" 

,3* mwartc ben Sitfjter ber ^atrmiWc fefber 
I)ier, foOfllb er awrfieffrfnt" 

„Um fo bid bejfer — afcr ba brtf en fel)c id) 
cm pant ©amen ciiitwtm, bourn irf> guten 3lta> 
fagen mu£ — id) lucrbc Sic imdjljrr 6fttfll tiu'r ta$ ; i 

: 
9caf)cre biefeg. freubigen 2Sicbcrfcljcn$ imtguttjeifcn" 
— un& in it cincr Icidjtcn unb frciniblicfyrn SScrbciis 
gitng vtrlicff cr bic fungen Static, bic ic|jt Sinn in 
Sinn, fan ni nod) tfjver Umgebung bemupt, an eincd- 
bcr ffcnflcr tratcn, tort crft bem crftcn rjdinriidjen 
©cfutji bc3 2Birt«i"c(jflt$ mid) Sffiottc gu letfjcn. 

„Unt> fo tjali id) Sid) benn roicber, Diaic", nad) 
fo longer Svcsumng, $id) bm gliidtfiflcn eigcntlidj, 
bcr mtS untie ten Slugcn fwt entfdnvonb, unb icU 
new greunbcSruf ad)tcn wotttc bcr il)it gururfljattcn 
fotltc nut fcincm milben ungefiftiueii Sinn. Unb mo 
ijaft "2)u S*id) nun fo lange tjeriungctriebcn? SWcnfd) 
S)it bift braun gevoorben roic ein 3nbiaitcr." 

„Sd) iwcip m'dji wo id) ba anfnngcn foil ^u cr; 
$l)U\\ f " fagtc fftm&j bem Slit! fit ^erjlidjer $icb( 
bcacgncnb, ben iencr feft auf iijn gerjeftet Ijielt, „unb 
tunWicl), id) Ijattc f6 fdjon [aft mifgcgrbcn jc un 
Scbcn cincn gvcunb von fiber bem SEBaffct bruben 
wtcber gu pnbciv in btt fremtcn 5Sc[(. ^fc geit bic 
id; Ijicr Bcrlc&t, bfmfl mid; in bicf-cm Slugenfrlirf fo 
ciitfcijtid) \MQt unb iji mir bod) flutb wieber f« ritfd) 
fo unglmibtir^ rafdj ocrfiogcn. Oi) Scrlmnb, ©u 
iniifn mir viH, vicl von bar)cim er^aljien; roic 3i)r 
tort gclcbt, xoit 3(jr — obcr nein — ncm, aud) fie* 
bcr nid)t; bic §fiinatlj licgt In'ntcr mir, auf nimiiicr 
SBicbcrfffjn, nfib cfi i\t vicQeidjt beffer idi fflfc bic r^r^s-— !-5— cmraR^M ISO (Sdjtfffcr nidjt imityiuiifig , bic mir bad altc 33i(bcr? 
bud) mcfncr Sugciib [b NfflbflAmxt fcft »crfa>ffcn 
l)n»ai. 3a) 6m fcrrig 'mil granfrcirfj; «6ft »en 
Sir iimrfy fdj {ftmi, wic cfi Sir n,cl)t, mad 3>h 
freiBft, nut* Su fjoffft, brnn nad? her goffmuig 
finrtSWe-fiftcn bmtfyilt (ia? bw-SSatfdj fcikr mrfp 
am 6eBffl uitb ta'djrcflnu* 

„Unb mcSlmlb fliif trimmer *HJtcbafefjit ? " fagie 
Scrtraitb crir.umt, ^unffw ©d)iffe tal-cn fid) icfet bic 
$fl$n gcfaMgfei narf) bfcfcin fmicn qjmtft, imb »<•» 
uigt Sfonbtn foimcit mtd micber in bcr Sdjallwirc 
imfaw altcu .Rirdjfiigiprffn fanbcii. @g mag riit 
^arabicS friii ba3 una Ijicr umgicbt, toll c$ imS 
rtfcti jc bcr (ffinaty Sfrfj crfc(mi? ©u bift imitar, 
fin Smarting a»f frcmbrm 33obcn fi> lanflf ©uStfa) 
gcroaftf*im fern von ii>m tjatrft, mib wfebafi S&afcr* 
Ijaufi bem wcgcmubm 9J3aitbcrcr at$ tfjmttd 3ir( 
ben iangm fd)u>crcn Qfrb mofu" ttorfltfo>Of6t To off* 
net Sir bfe .§eimarl> bit ?irme, uitb grfiflJ Sidj, fit 
(Jiilt Sid), mit nil ujrfiH unmMfdjm 3au6cr, fpfctfb 
S»i mir rrp cmmal wiebct- ta-ct fdjonc 8mtb foirete 
flfc| f$ Nil ecxmmw, 9m&, imb b*3 fltttt [Mb 
mchw §citiiaU) fciii; id) rcefp and) id) gefjere rfamt* 
lid) nidjt «uf? fcftc btf* HRfe bic jjeft bic id) tort 
gtfvtyr, ift memer ^flttfjf nicift abgcftdjlni, Uiib 
bcniiod) (;Anj)t fcas £ fr $ mit alien Jafcm an icucm 

%i«f bcr mir bad Scbcn gab, unb mam irf> mid), 
tud) cimiuil brawjen, wrnimftig genua, bin fofrfjen 
©cbanfm fet'nen fftaunt $u aftmen, ift ed, aid ob 
mir bad ^crg and bet ^im"! fieraudfprmflcn mojlc, 
fobalb mir ben 33iig unfered <Sd)iffcd cinmal $um« 
luarts fcljren. 3d) fjafa bad im Slufaiifl fur chic 
tfraufljcit gcljaftm imb unferen Scftov gefragt, unb 
bcr liar mir cine SDtaffc imfmnigcd 3?" 9 bflflCflfll 
»crfcf)ric&en, a&cr cd fjnlf 9tidjidj bad \Uhti fflj ticf 
im <!pcr$cn unb mar im 9ht gcljobcn foSrtlb id) alt 
"Sanb fprang." 

„Unb bi>d) l)iib' id) red)*, ©crtranb," fagte 9tcnC, 
bcr mit cincui Icifcii, faft wc(j«mtftigfn 2fldjcfn bm 
2Bartcn bed greun&c5 grltiufd>t hone. „£o (augc 
iDu nod) frci unb unfiat in Der SECeCt umljcrftrcifft 
jcigt bcr Soinpap ScincS ^cr^cnS tern cincn tjeitigcu 
SRapct, fccin ©atcrtaubc.^u, mag Sir bort 2eib ge* 
blftf)! IjaDcn, obcr Uu(r f abcr — cS gicbi finni Sail, 
wo bcr ^enfd) felbft ttc^cimall) vcrgeffcu faun unb 
— gliicfliri) fcin." -' 

„9Hc> nic!" ricf ^Scrtranb rafel). 

«3rf) -bin vciijcirailjel ! " fagtc 9{cni fcifc 

„Su? ~ vev(>etmt[jei?" fagtc bcr grennb er* 
jlauiit — unb mil wein? — iuo? — waim?" 

»3ucr|l atig id) Sic mcinc Etcinc Srau," £acf>rttc 
SHatfi „id) braudjc vicWcidji mir br6 cincit Scwcifcd, .^.i— t=.,--t^--- . . .■■--,—-■- ■^..-^xA^XABisBSammBSSBKf *««S 192 2>id) JU u&erjeuflcu bn& £,„ Unrcri)t (jnft . bfl]m fff 
8fi6lc idj (Dfr mcinen - gc&mfltauf frim idj i»oi)( 
fount fa.jen, eljrr mcinc 2Ioc>Ueucr r brim bad <Sd)ifc 
f'll frit mirfi tin tolfen Spiel einrm cntjogcn mid) 
nuitfow'UEg rmrm onbcrm in bit Slmic gu iwrfai, 
MS n»ri» fdnvrmfer ,fia(>n ben .gnfen f<mb, b« i(, m 
®]u(f uno DhtOf tmidjtc, unb 6m mla^ icf> nid)t 
luicbrr. 3d) fame bif Stiirmc bic braugen tofren 
unb bin td uiubt otmorten iljirm n>ieb« tmbmicbe.- 
bic €iirn 511 Mffcn." 

„Um> £ri» c gr.iu?" friig Srrtranb, tt nwmin 
toift fie »id;t inft 3>ir jHtfltf?" 

5>ic Sroimjet™ fd;mrticrr«t m oicfrnt Sluqcnbfitf 
bci 93r,iinit btf Sm^s, unb 9fen* fdjaute innljcr nadi 
€abic. ©djott luirMtcn bic *$* m t>oruber unb Die 
j««flc grau ftcmb on bci- mibcmi incite bc3 SonieS, 
nod) ncuen SfumniiiA, an ij )rfr <5eiie titer jc^t 3K<«n* 
fimr ©ronarb, fWnot retfjtcn Sinn, son bent fa fid? 
Irtic git bcfmYn furfjtc, urn i(,rc Saffic ficffflt, unb 
augmfdjcmlid) 6mni(jt fie 311m Sa»$ 3.1 nirfjiflcii, 
ten |lc iljni miiflcrtc. 

Wk nil Slid) $iifftr cS buriij ftcne'g §03 — cr 
unfile fcli.,1 niil,! IwMjaOi, uiid bad Slut frijoti ilj.n 
m bic edjinfcj ©irimnt) abrr, Drr frmcin Sticf go- 
Folfll mar, frfmutc ubevrafdrt, unb \m von chirm 
Vi^ltdjcn ©cbflnftit crf rt ^, 511 itjm auf. 
103 „Unb tDcmc Srati?" rou'berljolte et U\\t. 

„<£ic()ft Du fie n£(f>t ba bviibcti, wie fie fid) 51'crt/ 
Incijtc Dime ics.it, bic §anb auf fccS 3mint>c$ 2ld)fcl 
fcfltnb, 

„^ic 3nfulancrin?" ricf tocr Officicr fa ft mic cr* 
fdjrcrft, unb fo lout, bap tic i(jm tmdjften Spaatt 
liari) ifjin umfrijtwtm, unb |clbft ©abio angfilfd) nad) 
Scene (jeniber dlicftr. 

„tlic SOTifiloitiiirc ftccfen tyr nod) Cll»a« in ben 
$ufm/ fuljr $tcni, \vk ciufdjulbijimb w<\m ben 
grtuhb gctttnbft fort „ofcct — gcffiUl fie Sir nidjt? " 

„@d ifi cin liebco, Ijoltcfl .^tnb," fiigtc fcer jungc 
Wmm ^ plo^licr) Qnry ftill unb cruft ivcrbrnb — „fo 
ijolb unb fd)6n lvif bci fBim^f .§immcl ityti '$& 
mrtiljSlanbeS." 

„Unb luceluilb ffllftcil 2)u tu fo fdjwcr?" lacbic 
Rcnf, 

„?ll>cr wr^^alb befrcift Tu f*c m'djt von bein a( s 
ten ©cdeii, bcr ftf Da quail unb peinigl?" fajjlc 
©erlranb vafdj — „fic (>at iljiu fd)on ^cljmnal ben 
Satlj nbijefdjlaflcu , unb ct lafji iiiinur nidjt nad) — 
cr wiirbc fid) bafl bci finer m c if en 2)ainc nidji 
unterfti'fjen." 

,,^11 (jaft rcdjt," fagtfi Scvitc frijneU, wnb t(jat 
emeu Sdjrirt nad) worn, fcjte nbev pio&lldj (angfiv 
HMt unb ladjclnb Ijin^u; „td tft ©met wdttff gwimbc tfrftflStfcr* -Z a b in. II, 13 SKSHSgHB *«™.._^„™, — uwa^i, 111 jsresmam 194 m\\> tomf eabic, rote ben rfioaS |3urtianifrfjm ©cift, 
ber fee man$ffial nod) ton unfrm 6ttf» unb ©c; 
brmirijcu M moti*}, ttjrcr rigrncii fflttigioit nnbcr* 
fUcbenbcm, ^uturf^rcrfcn ftft £od) f omm 33crtmnt, 
wir biirfcn una bcr ©cfcOfcfjaft nidjt fo (<m# cnt< 
oicfieti, 9fl<ibmnc SJcfarb bit briibtn — lj« iuer ifl 
ienc jungc 3>aine bfc bort mit $citirm &$ftnui je^t 
(aiyt? — id) f>a6e fa nod) nid)t nuf Snfjiti gef^m. w 

„6ic fommt won bet ©ubfrite bcr 3nfcl, Wie id) 
(jeutc gctjort," ciriviebrrk Scrtranb, „mo fie in bcr 
Smnific cine* bort rtstgcficbcftm gronaafen ggbtt — 
3I0cr tDcinc grnu roinft Sir ba brubcit." *" 

,,3fonftaK Srouarb iwfrb ^ibrinjjfid). Wife mir 
ftytotf ctrtgcgnctc $kn( mil cinrm Ijalb frottifefjen 
Sadjrfo bic Untcrlippc Detfrnb - „fomnt im't mir 
SBerttroib, unb id; $cigc 2X* mci ',i ^Bcib/' unb bat 
2lrm togrmnbrt faffc.it, ging cr mir i£m, WcSto 
j« vermcibenb, *u ber fiirtcwnScttc b«3 €<mlc3 gfa* 
u&cr, too fljm ©atie, fid) jc^t cnifMrft fcoit bcm*iltm 
§erm Mmadjcnb, rofd) cntyrgcu fain. 

„3f)rc Heine gran ift entfeljlid) fprotc/' ricf i(>m 
(jicr SWftnftftir Sroiwrb mit emem <tm& serfegcHen 
Sacfieln entgegm — Jfc w ffl unler fcincr <Bcbin 3 img 
mit infr bcit erftae ©after taajm." 

CMC fafj 6ftffflb 311 bem ©attui rtuf, unb 9fcnfc 
tyttl ?lrm tidjcdib in bcii feiiirn jirfjenb, fagtr mtf 
eincr fridjtcn rta>a« fatten S&criaigung 511 §crm 
Srouarb. 

„3cfjjjabc Bic bte jc|l fur uimribrrftefjfidj B Cj! 
flatten, ^Rwificitr, ttcr$cil)cn£ic bent nod) roljrit ©p* 
fdjmarf tcr Snfutancrin, bic fc!6fl 3t)tcn un<ui6gc* 
fefcicn SemuEjimgot gegenufcer iCjr Mcdjt 511 wafc 
rm fud>tc. 3d) §<iitc fdjon *ro crftcn 3an$ vorr>cr 
cngagirt." 

,,511), bairn oittc irfj taiifcnbmnl urn 93crgcbmig," 
|\igteber#anfmnnn, fid) verlcgen, <tbcr atuft jc-bmfnlfd 
pifirl iil>er bic cnoafl fttigc Wbfatfyun$ $ixM$kl)mb, 
t»d()icnb iKciii 1 , ol)itc fid) raciicr unt ^errn ©roitnrb 
511 fi'tinmcnty SabicnS Jganl ergriff unb fie mit Ijer^ 
lid)tn 2fioiten htm 3«fltnbfrcttnb a(6 fein (ic6cx% 
toBMrt ©Ci6, ilEf? feme Sabic jc(jt Dorficlftc. ' ' 

„(Surf) ©cibcit cr3rtf>r id) twd)(jcr Don emanber/ 1 
feijtc er bairn fedjflib ^fnjtt, „unb nun ©nbic, b<trfft 
©U rd mir itirfjt mndjeii, \vk Sronarb — nid)t tyaljr 
id) bcfomiuc fesnen Slvti, ipcim iri) 2Jldj jr(^t unt 
ben 9Bat$er Uttcf " 

.^locriJUin 1 " fcujtc, lcif« fid) jh u)m btegent, unb 
Ijod) enC^Ijcnb bic jungtgrau, „»afl luirb Wr. 9?cU 
fon, nmd S)?r. S)enni5 fdgen, menu fie crfafyrcn bn& 
id; fiier flfUlt}< — tcE) tfjuc bocfj u>o()l nirfjt redjt 
bnmit, unb modjte 3)ir a&er mid) nod; lu'ef wenigcr 
wrfj tl)un, mit cincr SBtfgmmg." 

13' I7 &?m&- ?5^3®&B»S6SK ■•■—"*■. > ***•- ujujj-Rwra 190 „S(jortyeit, ©afcie; Ijabcn tuir nity gufgntmnt fcic 
SSi^e mcfnca SBmcrlnnb* toor 3»r. Ofibornc? 2£u<jm 
gctaqt mif Slriu?" frug gRntf, mit dncni [rfftn ©or* 
umrf fn brm ftfang bcr Sifnimf. 

M 8iif Sltiu," ttjicbttgfllre Sobfe trffe imb tns 
2Bort rfcf Ifebe licfcc SBiibcr toad) in i(>rcr Sccfe — 
„mif VI tlu !" 

tfffn attc flaim Ejolfc feinc grcubc btirflft, worn 
mic froljlirf; warm." 

„2IE>cr SDfc. Scum's/ 1 fagfc @ B fcfo |(f>ud)Ccni. 

JRemS $og fcic ©raucn jufwrnncn unto \ai) chtcu 
fbUHiUtt filler *or fid; nicber; aDcr Gatoh feflte 
fyrc^anb mif fdnenSTrra imb fdjmitc iCjm mittyttm 
MHtfntai Oc^lidjcM 8(l(f iiiS Sfugc. ($r faij auf $u 
il)r, fab bad r>af6e earfjcfit in ttjren ■Jfi 9 cn / imb mfri; 
fcincn 9lrm inn jtc fd)Iin$cnb, iUj a itttl if, r ten 
friilKi- oft iniD gem ocutai £anj brijin in ben Bri%n 
bcr fvi5()itd)ci» fd])uui(}nibcit qtoarc. 

^ e«ibiV tannic mit »iifn&£id>rr ©m^ic uitb*cid)% ' 
Mt t tfta iijv $nj «»ar nid)t bri brm Srfy fn ifjw 
SBntR wogtc 1111T. pa* c5 mit vonDitrfc^olfcr etuumc 
unb quaitc bad ttnwfmffrtitMfe^wq mil triitcn, 
onuif|[idjaii»5ilban. „3u fmibigft far fflare fie jid) 
f# unb immcr 11110 burnt Mtieta nor, unb ted tfjr* 
mtelgHi ©ruber ©ennid etftmnt fianj) baOct ferfc 
lualjmib in iljreni O&r - Jhl M* $id, ben mi(, • i 197 ten fiinbljaften Xan$ crflcocn, unb tcr &pfc gefafc 
grrift fdjon mid) bem Sinn, »uo ifym bcr ginger fount 
gc&elen in Sufi unb Scidjtfhm." 

„3ln waft benfft ©u ©rtbic?" fhlftcrte ifjr fHetif* 
p, arte cr mit il)t roirbclnb unb ice pcfl in fcinmi 
9r«i brtl)iu flog, wafjrcnb tic dngebcreiien graucn 
befonbtrd, Saofcnfi Icid)icni 2<ni$c benumb crnb mit 
ben Slugen folglcu. 

Sabie frfjuttcftc Icirfjt unb ttrotijrufc mit bem Stapf, 

unb gmang fid) froljliri) ju fcin, al'er bie ma^nmbc 
<Siimmc in for n>nrb< ftarfec imb ftiirKu-, unb mic 
frfjminbeliib Iclnnc jlc fid) enblid) an 9icne5 ©j«ftff 
Unb Kit il)» fie 311 ciitem £m(jl yi iQ^rcn. 

„1>n faunfi M rafdjc 'Srelje!! nod) nidjt vcrtm^ 
fltii/" lad)tc bcr lunge 9tonn p ftc bort I)in gcbfitnb 
WO ^Scrttanb mit iiiUfrgcfdjIiigcncii ?hlnm fMnb lino 
fciiicnSlid bid jefrt vctHHinbt ^atttboitbem^aat — 
„nur erft tin vnat SA115C at'ci" T'id) niuntct EmJSrdd 
gcbtel)t, imb fcev <5djiuinbel ycrlicrt fid) frijon 0011 
fetl'er. @S i|1 cine 2lrt ©tt-fKUtftjeft bit n>o(>r tic 
inciften s 11?cnfdjen fil>crftf[)cu milfftn. 

„5l[) Woiifieur Stefotfgnc — (jicrfjcr, wcim id) 
bitten tarf, fur cincu 3Komcnt nut," rfcf In birfnit 
SlugenHirf bie fro£)ttd>c Stimmc bcr s ))f,ib. 35tfa&> 
bie iljtn fieimb (id) uno bringenb winftc ^11 ifjr Ijiu I BOS --■!'. VII'l ,H g ™^ - — i 19S $u fomincn. cSnbic bcdljnib beingreimbe uSergcbcnb, 
fofflte cr bcm 9tnf. 

JRmflm," ricf ibm abcr feie febenbige Heine 
Jrcui FdjoH Don nm'ttm rat#afir, Jo) l )a bc 31>ncn 
fine far angrntfjmr SRnrfjrirfjt mftyitftrircn; bort 
brtiben, unb ttf) wcrbc inbeffm btc 6orge fur 3&rc 
Heine grnu uDcmrr/men, ift cine jungc Same bic ben 
SfojItiiMuf nicftt moarttn famt 3(>rc ScfanntfdMft 
p madjciT, unb fid; frfjon n<i« nttm 3&teH Senate 
niffen rtuf bad ©einnicfk uitb ^emfidtfre erfimbkt 
M- SttHfiUf id>3f)iicn, Utttm6fe9tr$ag,« 
„Sic finb iu gi% aRflbfliBt/' fadjtc Start, „tomn 
bcm mfrffid) fo ijr, fdycinr bic Sftdje ,'» b cr $ftal a* 
fltyrlfa) $11 merben." 

„©pmm <Sk nirfjt tor btt 3(ft/ itxmttt 9Ba. 
bamc ©etarb - ,«% tctaimm cd mil femem gc* 
nrifrnticfrn Wibn> $u tijim, tmb tverben eta 
5|toar ftuQttt etiinb fjalim muffrn, bciien frfjon frfo 
rcre §ttacn crlcgcn finb aft tin {linger rcirfjtfirmiger 
Bwnjof* maf)rfrf,cuilicfj in fetner ©nift rait bentni 
tmgr." 

„Unb biciDaittf?* 

„3Bnrtcii ©ie, bort brubctt fpridjt jic nod, m ;t 
SKnbouif (Tfjmipm, bec ©Kefmurlcr yon Bmcm 
grow, ocr nrfctye id; al^t acme to bit &inbe 
Imifcn." 


109 
,/Dic jimgc Stame bort?" rtef Menc* ra|ty, nl> 
id) tjobe fie fdjon vorljci bemcrft: fie fomrai \>on$a* 
para, wtim t(t) nidrt irrc." 

„$aS 9We3 roirb fie Sftnen fltcidj fefoer mitrfjei* 
fen, SOToiiflturj aba: aufridjtig $ef<tgt," ftyte fie fdjcU 
inffcrj Ijinju, ffWn id) feiDor ncugicrig roelri) Sntereffe 
jic in fo auffntfenber SBcifc an 31)ncn ncEjmcn fann. 
<Sic inuffcn i\)X bod) fremb frill." . 

„etjini>ftil)ie t " fogteRntf, „iie6 ift nflY8 afttt 
b»i6ci b«|i gerabe ein fo rcijcnbeSSGcfcn fid) fiir mith 
ilitcrcfrirt." 

„6ic miijjrc beim fin Sluftrag ton SKabame Sfjou* 
pin" — fng.tc 9Rflb. Selnrb, 3icm^ 9Irm ergreifenb 
Uitb mil eincr fomifdjen 9Hif(r)nng von Sefotgnip 
mrt ©djnbenfccubc jtt ifjm miffdjaiienb. 

„Um tcr Ijciligcn 3iingfmu Milieu, 9K(ibanu/' 
fagtc flbcriRimi rafrt) imbmft foinifdjccSingfc „fd)on 
bcr @}cbaiifc ift graiifam — obcr — gdmtcii @it mir 
mcin ©Iflrf litdjt?" 

„©5nncn? Wflfl woikn©ic bantit fngm, Wttfa* 
ftcur, — i>bcr woljtr miffen 6te ubcrl)aupt H$ 31>ncn 
ein ©fiicf btvorftefjl? cities ^hinnerDolE; 3^t §cr= 
rcn bet Sdjopfung it>crfcet ahtt f>icr nuf ben 3nfeln 
siel §u ftfljr wmwljiit, unb fjatte id> frft^cr gcttMifit 
m& id) ieUt meip, nie im Scbcii wilrbc id) mcine ®n« 
wiUigimcj m cincm Uinjug nad) ^nfjiti fltgeben ^aben." •~^"~ = * !TO7iron7OT=cw ^^ 200 „$« fomint 9M. (ifotfpto/* f«flte 3ta rrffc 
unb a&Uxuut Sclnrb crfdjrof jtnb manbte fid; rafrf) 
**, bmffai 511 wrfaffm, ni* fir bad bikMjnftc a, 
djcfn nuf 9fot& S.>pfii bcmerftc, unb jtcfj nun urn* 
tactmb frtl) wie SWaD. (Aijonpiu bic aiitCK Stirfjttmg 
tfosefftfrtgcn, "»b tic iiiiigc Smmc im ©eflirfta) mjt 
SWoto. ©rounrb ^ururf.jcfoffcn bnttc. SRatame ©eta* 
bro&ic fy m (fl^rfuft mit ban ginger nub jfagfc icifc: 
„9Smn (Sfc iciicii altcn £ca$rn nfifcn fcmttcn, 
toiirben @ic mil- bofffoimitcn rrajr grbm, unb £(>» 
fitafctai role f*, otor - bit Sufi (ft win, fe fonmiei, 
«fc bciitt irfj imiii mid) and) nod) urn iitcnte anbntn 
©ope Mfimman, uiH tab nicfjt gtff fttcr ©hinben* 
(ang mit ^ tt «i 511 pimibfm « ~ Un» frfnt £nnb 
«ftrcif«ib fuOilc fie il } n let <Stt$i p, n» bic jnitflC 
gronbe mft SERabafnc Sromub, anftcfomb in tfcfaii 
Bcftnftty ftaub, bcl)klt cibcr fattrogrft fur bic erffcu 
Bfltfc ^ottBcuiScTfltoianc, ^TotciHoffrffc 6ufamte 
Stan*/ .iff Mr 3nitnimnilc nnf* State fcgannen 
unb fufj t>ir f«e 3«r gran^fe aitfitflltn. 

w Dr|to fcefifer, imtcr tent 3fcq lucvben €ic nod) 
fdjncllcr mit rinaiibcr befannt," rrcf bic Hetoc imnv 
tcrc gran, » n ben, %> m jpUtam ; „bort aber 
rpmmt and; wdn Sfayr, m*, le captain, 
»"b id) mttpei* fur icfct S[jmned;irff l iiu6cri,iffcn} 
»»fl) - Uttfctt <Bciabrcbu.ig ftmftar, urn tic Sluf, 20! lofung bicfed SRatfjfeld nuiiifd)' id) nicfjt 311 foinmen." 
Unb oljiic mcilet bcit beiben jmigeii Sottas cine 9Uu* 
luort gn gcftflttcit, trat fie nut can il)t |c|>t ben l J Irni 
retdjenbeu (Sapitain jiun San^c an, unb £r(ai>igiie 
fonntc eDfiifaUS itidjti anfrttcd t()tm, aid oer ($01101 
Smitten bat 3lrm Hetat, Bai fie and) mil finer (relink 
lidjeu ^anciguitg unb etnent cigenen frijclmifdjcii 
&ta)cln babci, aimalnn. 

£>ic erftcn SWinutai gingen f« mit ter Slnprb- 
nung bcS San^i'd x^ombcr, djnc tap er im €tanb 
gnocfen ioflM rfn SBort iwiler mit fciiicr fdjwutt Un= 
kftmntai ju njedjfcrn, bic crfte (^eteftcnljeit nber bic 
fui) iljin but ergrcifenb, fugtc cr icife: 

^^ataniL'Sclarb fjiittc mid) burd) cim'i)c frrnnb^ 
lidje, aba jcCmfdllS nnv in Itofrrel 1111c SjJcitt (>nu 
BcmorfcRi ffioiic amtut^fgt ju glau^cn, bap €ie, 
incin granlcin, tuunfil)tcn mid) fcnitm 3« If m en ; 
ba id; abcr gar tiidjt roeijj tuomic £d) fold) tin (i)iud 
wi'rbicnt Ijatrc — " 

,/Bii mifTen nod; nidji ob bad cin @lurf fur Sic 
u>erbat »wirb y SBBvnPcuc^ iadjtc abet tic 6d)onc 
fd;clnii|'d), tutb 9cen^ fat) mirfliri) ctmad ubcrrafdjr ju 
il)t auf, bcim bic nnmiid)cn ^Gortc (jattc SttabanK 
93c(arb Ettq »or ti)i- gcbrandjt, unb fonnten bic bef» 
bcit Somen mit rimoibcr im ©nrociftaiibnty fein? — 
abet wrtrjalb? — i^Mtr&i 
*»-— ««™^ !~- .j — „u*wjl jx .\!-V -'. J'-", 1 202 ......'J -'UP.. - ■■ „€« ift ifbmfalTS fcfrm ciii ©Ituf i» bfefe fftfe 

nat ffluflcit fdjnucn yt bfirfcn/' faajte er jebod), fid; 
rafrf) fammefnb — „unb *86fe$ fain ba ftaftrftft 
nidjt flcftfjcfjcn." 

„£nbcn ©it fin guttf ©cmiffcn?" frug bie jungc 
2)amc. 

Went ladjtc — „3a unb ncin, tt»fim©fe HMfltltj 
nCd)t ftmcrcrgu iragcn, nrie mft <*tcrMid)m fl6er= 
fjmrpt unb b«n^nftf8d{}, unb midj nidjt lcirf)t g*> 
niifl urn 5« bffiirdjtcn, bap mir bad ^ battettflogc 
«6« 9?<idjt." 

„®ic ftitD ciit wcagcfaufencr gtfnfrofc," f.igrt bie 
Jiuigr Same jc(it (adjenb unb fajj ncrfcnb $u ffrn 
aiif. 9torf cn-oifjclc; ba aber frinc ©efdjirfjtc, iwic er 
btcfe Stifcfn Mtfcir., anf Saljiti gar frin Wcimnifi 
war, fagtc er rufyig : 

„§at man fdion »crfnciji, mid) 3l>ncn »on bcr 
frfjfiriunftcn <Scitc DOQufft&mi?" 

„£>b man »crfucl>t tyit?" fadjtc bic Sdjonr, 
„©ic wSgcn fetter urtfjeilen. tlcfcrfgenS bin id) Oct 
bcr &trfj r na(;cr fntcrcffirt, aft fib vMtify glaubrn 
— 6ic finb mcin ©cfcm^cncr." 

nftuf ©wibe unb lliignabe," ladjtc Storf, gmt 
to ben (ciajtciiSon fcc$ unrflidjivunbcrfrfjoiun Wlafc 
d)cnS ciiiflcijmb, trffm 9ici$c trfi |r0i n>ic cS frijim, 
luid) unb nad) fcfnem Singe jtytbar ivnrbrn. „3Ibrr ™« ,--.-■- <«^UJj SSSRHsW 203 taufcnb fold>c ®efangcnc Ijabeu <Sie rooljt fdjon fol* 
d)cr 9lvt gemacfjt,- unb voerben nn$ toedfyaft and) rocrjf 
anf unfcr (Sfiienmort cnlfajfrn iniiffai, 3f)rem Sriumpf)* 
roagcn fdjcinbar frci gu folgen. 

yr^luF ©jrtnwort? — jcben fite fcin leicfctfinni* 
g.cd SBcrfyredjcn, c^c Bit wjfien mem?" 

„SBcm?" fagte !Kcn^ erfiaunt, abcr ifjr ©efpracf) 
wurbc t>icr burn) ben Xanj untcrbrodicn, bcr bit 
itkarc for rtof unb trennte, unb cfl tot firf) von jc&t 
an feint ©rtcamfjcii roicbet ami) nut ciit Sftort >pci- 
ter $u u>rd)feln, bio bic gran^aife beenbel war. Seine 
ltnljm je&t fcincr Sanjctin 9lnn, unb fi* ben <5aat 
iticbcrfYdjrcnb fagtc cr fragenb: 

^ttnb nun, inrin Sraiitciit, lofen Sic mir bad 
9?atf>fe( — Sic traflfn cine 9Radfc, Icgcn bic §anb 
barau fie 511 [fifren, unb ^ieljcit fie ncrfifd) wicber 
liuM. 3t)r €vM'ei]c( fagt 3ljncn frfjon, bap bcr 9IK* 
nnidjtifle 3Jitcn rincn gcTOfiUiflrn §&\\bit in'& ?Iii(]C 
ijefegt liter imfl aunc ©twMi^l } mig&randjcn =Sic 
bic 5}?od)i nidjt tic 31)ncu alfo Rfgcben — @ic lie* 
bnrfen beffen nirljt." 

„(§in Saflfifdjfanga if* boeb iwnljriidj nidjt bcr 
Ort edjmcidjelcicn jw lerncn," fad)re bic ©cbonc 
(aut auf, „unb ben nod) fd)emi c3 fafi aES ob isic 
felbfi bort cincn rpefenlfidjm %fyii 3f>rcr 3cit ba$u 
benuyr Ijuiten, nidjt mtprrllrtuug 511 fommen. Dbcr ...._,. msBsssam 204 Ijadcii 6ic brtS Wc6 frfjon mtcbcr fjier aiif ben 3n* 
rrfll profilirt?" 

„3ttciii grtofcfn/' foi fccr Jange Ohnn. 

,,eic Daficn rfdjt," fagte bic tafteSainftaM*- 
!«4 crnflcr lurrfcnit, „eS mtrb 3eii bofi ttft miff re 
bdbetfcirfflfn CMkngcn fimirijmm, Die un* &Mfy 
vot; aifo ncdjmais SHwiflfltr, eic frnb mcin ®fr 
fnngaier, dknf S5cfa»igncl w 

M 8fon $Kgm gmi." 

,$flfr— tifdjt »Yir mid) chi>a, StMiffair, fenbrm 
fSr nicuicn Safer, 3onflt§an Umi$ t (kpimin m 
brdHM(H0CJi 2aa«fifd)fAn,,cr« „il,« Ddmvure," 
pt gfWffted^cfetff tr|fa4Maircir, unb t^cit — " 

,3(6 trwMI — abet nnr in ht« mogtidj?" 
imiftbrad; fie Wmf"fei vollcm, mte&tntftu Qrjtamten, 

,/8n$tP fttfcr after tatf fdjonc muifAefl% TOfc* 
*cn tmMaft fort, „l»afcrf<bha$ unto mit ©*trc* 
§fllfe fa)«t gn $mtfr, m SrtJforfc, m fm.cn. ftrcuj. 
( i«fl l)fiiii(tcffl)it" 

Jlkr €ic, riiic ftwgijh, m aiUn bind) uieb 
^iird) 3anfff Stains Sodjtcr?" riff 9tatf, fluffier 

nod; migliiiilifg, 

ffSffifujfni Sb fir!) inir g« gcfjordjoi, swif uifr 
>ct fdjriftlidjf Stt^frtfcji gclmdji?- fnm 9»ii; 
©ufannc. 


205 «©& (tub 0raufam, W4." 

,Mw\ brim, fo mill iri) Stytcn mit jturi 3Bortrn 
tad fdicinfar imcrflflrlidjf Watfjfcl Eofcn. grfriid) 
bin irh feinc gnmj5(hi, fonbern iiu 9tao=g)orf @taat 
in 9?ort'*3lmcrifa gcborrn, friifi afrcr nifiitcr Gutter 
tmxtf} brn£ob fctrattbi fdjirfte raid) bcrSfoter — wfc 
<Sic mit fcgeufjen racrben, cin etWftS t»iu(jcr <Scc* 
nranu — nad) Souiirana fttmwtpr, rao fcinc €kbm> 
ftcr ail timn frans&jtfdjcn' 3S|fangas \H*vfjcivntf>ct ivar. 
3ft 3raifn Ni$ mm Hat?" 

»3a, ate jc&t?" 

»9&tt jc$t? all, wic id) (jicrfjcr gembe famine?" 
(nd;tc bic Sangftai — „<Sic vcrUugcn aifo in brr 
Sljar racinr Scgstinuitiuii? 3ft bad and) tfttwS un> 
flatani, raiff id; c$ bod? bin miprrorbmilidjcn Wm* 
ftanben 51. ®.ttc IraKni. (2((nvad)lid) v,„n ® f f U nb* 
(jfit, unb ecu tm (SitmpFeii Spuipanafl rait wirN 
itdjcr ©rfaljr flic mcin 9c('fii frcbi-uljt, fdjtrii r^, »if5 
Ob mfr ber r.iufjc 9?orb bafut feme Sia^cang Mrfcn 
folitc, brim Don fjiiiauf jun'wfgcfoljtt, vafd»(fmmcv(c 
fidj mcin Utfcl ctjit, aW ba$ c3 ftrij flcljobm I)ii(tf. 
©ic 9Irr$tc bort ^frorbiKtm inir buljcr riiic Sufmrr- 
tijibfi-uiiij itarf; Ergml) cinf.it raiftcrcn abtx rturii j}f= 
funben troptfdjm mima, unb mfin Bate, coum15 
pctdbe 1111 ^^riff cm 6diiff 511111 2B.i«fi|fofaiia Wl^ 
auriiftoi, f,mlk mirii mit cincm Sugcntfraiiib von —— ™*«.*^ l **wMi*..iu^ W ;i L _ _^ IU-JWMlHHi." 20(1 fid) vwaud no4 Safari, mid; fjicr bann fpafcr $« 
tcfudjcii unb oifUcicfet roicbcr ftfigufotfen." 

,,U»b roar bcr SMaHwrc Ijicr?" 

f #tl$t nraljr l>a$ intcrcfiirt <Sic?" mdjtc €u* 
fannc. 

„2>cr SMaUJare mtercffirt mid* afterbiiifl«," («>• 
cyclic Men*, ,,unb <5ie wcrbm niir ben ©runb uirf)t 
f*rciu'g iimrfjen." 

„9Hc$i % Sftonftair — £ic [)<ibm doITc llrfadjc, 
rtbcr id; gebc 3(jncn aurfj mrin SBort, bfl(* fid) bcr 
SJflawflrcbflinaffl furtSic infercf|hif>" pOftSnfmat 
fflrt, „bam mriii 3$ntcr (anbete gcrabc auf &tl>iti, 
<il* Sic doii tym mrfprungcn umrcu, unb arte bee* 
Ijnlfc nriebrr icfunbert oon ijicr fori ben „eiufpruugc; 
lieu SWdrfofnv", n>ie cr mir crjofjlk, nuf £«na Snfrf 
miebn „al»$uf)olcn". 2Ber mir banml* gefagf fjattc 
b«(i irf> I'd flfHH$ fcin foirte ilm Drifter chigu* 
fangai." 

„SBaimn warm Sic nirtjt fnlrjcr an ®orb," fftgtt 
9?cne, „iri) n>#« m'c biwougcfmifcn." 

„$rau 1 Scnuinb (Sua) SKaimcm," ricf CMatinc 
a&Orijtnrt — „famn auf feffcut Sanb, unb mil Ui* 
ncr (Sylbt mcljr all jener [)ci(igcu 93antc getenfenb 
bic bra gfiidjtiflni jcbmfalte nod) fin alien ffiatcr* 
(anb fcffclrm, I),it a nirfjtd (Sittgerc* 511 tfjim aid 
bcmSfifpici fciitcrSaubsrcutc 311 fofgen, unb fftf cm 
3 
207 armed 3Raba)rtt gu kfdjmafccn, baC ifjin bic Dnuer 
femes 9IufcMljfl(ttf Ijicr bic 3cit wrrrctot" 
; ,<Sic Hjun mir Unrest, SKabcinoifctfc." 

»SW — 3r)ncn jmb bic gcnmdjtcit (Sontrafte 
mfy ftcig Ijcilig?" 

Start iip fid) auf bic Sippcn unb fagte nodj fiei* 
ncr ipaiifc: 

H SBfo tabefn fie tnin), bflf fa; rnidj bem Scbcn 
an Sorb cined ^aflfifdjfiingcr*, bem ia) nidjt mttcrS 
ijattc fur 3<tljrc vicl(cid;t cmgcljcii formm, burd; bic 
ghidjt cnt$cgeu fjtibc." 

„9ccin," fajjtc «5uf*mnc Indjmb, unb ba$ gro|jc 
fd^uar^c fceforootfc Stage 311 i&m mifijebmb bcgcjjnctc 
fie eineii foment fcin cm 2Stirf, unb gliet brum rote 
nmfttrnb nub rait faum untcrbrurftcm SRutfjroJUm 
<m fciiicm 2ln$ug niebcr — M id) ftrgrcifc mar rn'ci)!/' 
fuljr fie bflOci fort, „u>ic Sic je beir nugin<f|c(jgcn 
©cbanfen gefagt Ija6cn foimtcn nit ©orb jti ^tfyn. 
§flfwK wenn id) €ic jc(jt fo wor mir fcfjc, unb ©ic 
baim mir Aid gcivo^nlidjcr ^atrofe, in aft tcm 
©ojiiuif unb rnnVjlidjen ScDcn cnied „WnaIe«" 
Uirtcr bem MJuficn ro^cu 9}oIf bcaifc — bic @IacC= 
tjanbfdjut) trugen <Sic batnatd nod; uid)t, loic? — 
unb and; iool)l nid)t ben gearf? — Unb wenn €ic 
nun bainald njicber ringefangen luarcn ? nber bic ©n* zmzi [IT ..:r...-^- : -^----^ T ^. __. ., „....-5»i ? j_ i pgagg IllfWfm 208 geCSiflni muffm 6ic rair nad?ftcn$ cinnuif cr^nOfcn, 

vcrfprcdjen ©fe mir fca$?" 
„9Wil SBcrgniiflcit." 
.,Unb awfridjtia?" w >ic mciiicin ©cicfitofltrr." „®ra, id) rocifi itidjt 06 icfi ntfdj bfimit gcrabc 
6fOttft0«i morfjtc — bud) wit wtrbcn ja fcijm. Hub 
3f)rc — grfltt?" 

„€fcfjt beil brftbcii mit jciifm grni^ojifdjcn Of* 
(Jrier — barf i$ (sic 311 tyr fu&rfH." 

a34 banff," fugte tic junge 2>auic ttTft clival 
falter ^ofiifijfci* — „id, f 0mnic m , 6 goitffiana — 
unb €ic fciirfen mir nfrfjt wmgat, bnp idj gcrnbc 
fcfn Qunfll^ttd Sfomnt&cil (»obc ffir — brannc §aut. 
Jfont ful) afhniiu, j,i &rlcibiflt git il>v aiif, mib 
<5u[aime hupgM fcft brm Slirf, bcr In frincr iimm 
flm 6rc[r j« nwrjcln frtjifn, fcort bic fleljeimfien ©c; 
Bwiftfl error fieri ( ;u molkn. 

m mar rin imniberfdjflnefl SR&btyn! tuic fie fcn 
teor ifim fianr-; bic nolle iip^c ©rfkli bod) To Jflrt 
1111b idjlanf in bcm rfafUfchcn 9W$ brr Sugmfe; bad 
cblc 8nilf$ mit jmcm mcidjcn 3.ui(nr bhtycnbcr 
grlfdw ft&erfloffcn, bcr anferc eiWM ftttf ten crftcit 
SMicf flcfiinjjcii nimmt; bit gliiflcu tool! ©lutfj unb 
gcUff, mib bi>rf? micbw cmco (0 fnnftcii SludbrwcW 
ffljifl bnp |ic toil mificii ©djattat 6%n ftraftm, 209 weim cr frrma, unb jiimeub lm»U8 fieri orbti&m wo lite, 
tiber cinen §immcl ojfitcnb rocim % @lnnj in milbcr 
Scufcc ftra&lte. 

StcntS fdjautc in biefc <5tcrnc voir ©fatfj unb Sc= 
6m, Mfl er fnfl oergn(i h>cSi)nU> cr $u ifjr mifgcMicft, 
imb wic bittcrc 2Bortc bic fiifen voffat Sippen cr|t 
gefprodjen; benn rote ciu (eifed fiadjefit filer bic cm- 
lien 3uge glicr, War ed fyfe fpiefcnbc* Soimen(id)t 
mif bcr immnefoben OueKe im SKBatbeflbunf el , mit 
tflufcnb Mijjmtoett funfembrn Sicfjtcrn lief #toiMcn#* 
rrab bi« nnf bcit m'nen ©nmb. 

„(Sic fmb bcleibiflt," fagtc fw cnbtic^ leif? — 
.©iff tjaiini lict'cr gcbrtbt, bap id) cine Umvaijrljet't 
gefagt, bcr ©cgeniwnt 311 fdjmeidjcln." 

„eic Orjngeu cin 93orurtt)ciI mit ausciuer femen 
3Qeft," cvmicbcric^cHc, „unb bod) m^iif iefi 3l)ncn 
gent} Sic fenneiv Sabic nod) nidjt." 

„®nbie — cm fdjoner, ffOTgtteflttSfcMttc— idj 
wollee idj l>kfit ^atk," fagtc (gnfmnic — „iBir in 
9?oib-21umifrt iua()(en imfcrr 9cnmcn faft nur aud 
bcr 93ibcC." 

„3ll), fdjon loiebcr eincn alten 93ef<mntcn gctrof^ 
fcnV" nnlerbrad; in bicfem StugciiMuf bic ©n'mmc 
be6 SapftainS bcr Jeanne d'Arc, bn3 ©efpracr), uitb 
iTOar gcrabc 511 cincr 3eit wo ©ufanna, mit (enter 
£mitp cbcii WJffbcr cingefenft fjattc in ein milbcrcS u -i *B&m!smmmmm I Hi i : I 210 @lcte. „eic Men ©Kitf, SR«n|ifur 3c(iH%uc — 
nftcr fur jc|jt morfjfc id) bic 3)amc memafrcitG um Wit 
iiitr »af|>?od)etiai Sanj bitten." 

lUMp Semis Ba^in, mir duct (rffrn banffiibcn 
9W0i«tfl bc$ tfopfcs fcimn Slrni, tuft jRciif fteimb>- 
lift) junirfmb fagtc fit: 

wSdj-imip |le nadftcr nod) cmmaf fi>vca>n — 
lucrbcH ©|e fommm?" 

AntvatatglC jufj, nbcr ©abfcniS SBifb fiaiibtn 
bicfem 2»ugm6iirf »or fciitcr feete, unb cr etwkbertc 
ta$ Sadjctn nJa)t. 

M3 jrjttttolpetftt, [cm Sci6 auftiifutfjat, war 

eabic cben mil SBeriranb, bcr nut bet frinb tta* 

il)m Ijiuubcrgrupte, p. ^„ jC angetrcren, unb an 

brut nadjftcn genfier Mcibcnb, fcljntc cr boil mft un* 

tcrgc|d>[agcucn SUinm, bem %m&, an bem cr ticf* 

mat fcincn Xm ncfjincn idoHic, jugtiftftaiicii. 3m 

Sutfrtiifl fanmiuincii if>m <rtcr bie ©ruppen uor ten 

9ugm f or>ne bap cr mi ©fcmbe gcn>c|cu marc ci.i 

tfntfgtf 33i(b aufeufaffeit m gu gotten. Set fciucr 

bmaat Seefc jog nneter tutb robber tic f$«m g ml .bc 

- W» bic frtltcn 2Bortc, bic fie flfflJwf en, »«* 

ubcr, unb cm efflcncS SBcI> # tin ®tffi$i tain C r nid)t 

®° rte > »»W*tfn*|i gtfcn ftwfe jurftc ihm 

turd, M %tty tttffftf Ijattc fie i( )U flttfecftiaft 

w^tb (1(f) f[ )m fo fmm% $*mmt; urn iijit 
211 
nur roicber iurtufsuftofen? — war ba$ @angc cmc 
«]cmo(jHlid)c Jlofctterie geiucfeii, iftn raw bic fflUdji 
f ft Wen ail foffm, bic fie liber Sfliinii albeit flUSgu* 
fc&tti gmeljut fci, unb i(;in bmm ladjmb bie i?luft 
511 ocitjcu bic gurfftfjm fljiim liege? 33ntj — " um 
fciitc 8ipj>cn jutftt cin ttcmrfjairfjeS 8adjc|», aW if»n 
bcr ©cbanfe aufilicg ba£ fie (id) tyn 511m 6jtfrf 
iljrcr Saunc crfdjeit r)aben fonnte — unb road fonfr 
war iljr 3n>crf? ^(joridjtcS 9»abd)m", murmcuc 
cr rcifc vor fid) Ijin, „£>ciiK ©dj&nfcit Dcrmttg n>ot)( 
bag 9lugc 311 bk nben fur fttrgt 3cit, a&cr ben SKaitgel 
dn$tQ faun fie nid>£ cr|~cncnj gef) unb fud/e ©ir 
cin antac* ©piei, bci im'r ^afl 2>u 5)ci'ik 3cit 
veilaren." 

Unb loicbcr nxcfjfclfcn bic ©i(bcr in 3ciu&ctfcI>ucUc 
»or feincin inneren Slugc - bic tifbiid)e ©rflalt in 
Bern i>rad?tigrn ^a«ftflflt — bic t>orxiberfcfjiD(rrciTbnt 
qSnate, bcrcn cinjefuc tlmrific cr fd)Mt nidit mcljr 
faf); bajn bic TOifif, aticbcfanntc, liin^c iangc nidjt 
mc^r flcfjoric 2one and bcr §efma$ — SSeifcn nafl) 
bcncii cr fcifcft in fdjoncrcr 3cit — fjciligcr ©c« bie 

®riimenmg ttr barg bic Sliigcn mil bcr (infeit 

Sank, iiber nur wiibcr unb umnm"ib(id)cr (lurmten 
bic ©cbrtiifcn mtf i()n cin, unb nidjt me(>r entgefjen 
frnntte er ben mtifotyUtem. 

fflhdrc SKtofli mujHe cr fo gcfbnbcn Ijaben, 

u* JJilfAiHn .,T*ra=a c_^,™ . „„ j , . ,.^>;.>; ■ — «- '- "1 ™'M« 
212 oft cine Icidjte §mu> fcinm Sinn frcriUjrte, mtfc fafr 
erfd)rcrft blitfrc cr nn|>ot. 

;,9Hffc 55u frnnf?" fagfc cine Irffe, (iebc Stirailft, 
Hub <Srtbied crcue fcclciitooflc Slngcn fdjautru bang 
uttfc forgenb 511 ifjm. empov; abcr cr beburftc ©cam* 
ben fid> $11 fflmmcfft, fid) ptfi^juwffn aud ben e<r* 
nat tn fcenen cr jc&t — jum crflcn SJfal loicbcr 
ltfldj Irtitgcn 3nl)rcn — gcrocift, nub bic rr MS fefe 
fiiii ffijt fcfter SBiCfcn^Eraft ^urnrfgcftfjfcufccir fjattc 
moljin fie geljortcn — iu bic SSergmtgcnljeir. §cute 
Bum ci'ilcii M witter, gouctfi burcij ben 3ugmb* 
gefimfoi vknridjt — t>ictfrid)t burd) jmcfi fdjonr, 
faftc $i(b, totf \lj\i aiijpg imb a&jhVfl sttglrid) in 
nnmber&arcr ffraft, warm ftc in aU<m ©rimm Mib 
@$mttj frmodjt, nub cS bcbmfte maljrlirfj einc$ an* 
bcrrn, faum minber parfen 3au6cr3 it)xc ©ewaft gu 
brctfjrii, abcr borf; 311 niiXbcrn. 

©able — roic cm @ouncnf)ral)r bet SBolftn 
ifaf$t buL-rf>6ridjt, imb Sidjt imb ScOm fiber bic nodi 
Vt>r uJaifg 2lugm6Iiifm nut mfi tftcbclfcfyutcn geben* 
ten glurcn mirft, fo taurfjtc pfo&fict) bnS |*fa Sift 
fit aO jciucr Sllil&c UttbfiicMdjWt bcr tfjm mif, imb 
^nrfcitreitcn gfcid), bic mil ben wefdjm goto qtufr 
Icnbcn Soncn niefjt mcfjr aWcin burdj bact £>t)r, win 
bnrdj offcSPownimfertd^Stjjfffi in tit <5ut c bringeit 
mib bic Wcwch na^ffinfjen nmrfjen iljrc 6armo»fc, 


: : ; 213 in 6cm QJiOrircn \i)xa fcinjicn gafew, fo faf) cr itidji 
allcm bad f)&(bc tfinb ut alt fcincr Stcbltdjfeit sir 
fid; flc^cn, item fo ffifjtte cr auc§ bfl$ SBe$[tyuaire 
ifircr 9?(u)c, ba3 ben dofen ©cip 3tirit<fbraiig(c ber 
tfjn bcfrijlidj, imb Icifc tyre §anb ergrcijenb, bic lit 
bcr fcinm gittcrtc fiiiftertt cr ba£ 3mibcm>ort, ' baS 
fid) tym fclbcr rcttcn folltc — „Sabic!" 

„£u\6ij| ftanf, 9bntV' fagtc abcr bic jungc gran, 
tljn jura gtttfcr fcrc()cnb — „I3h fic()P Mcid) nnb 
iingcgtijfcn and — lag und ju^itufc getjen'' — fc^tc 
ftc Mini vafdj imb leifcr ^ftju — „©fe roirb wofjlcc 
Dwl, t)icf iBofjfcr, imb — mir aitdj." 

„5)Jir fcr>ft WdjtS, 2)u fjolbc^ fflnb/' tmicbcrlc 
taC ladjefhb — rin cigaicfi @cfu&( tried iljn fcinc 
jctjific QcnwgHng ivic bcrnt Urfadje »ot tent SScifcc 
§u ^erbcrgen, obcr rtTag clntn* ©c^uungened in belt 
SBoxtcn, imb tflft Shigc bcr Sicbc taufd?tc e6 nidjt. 
9ic:ic fufjltc ba« nud) »oI>l, mtb jcbm Wfitcrm fficr* 
bad?t ju 6cfd)U>id)tt*gm , victlcid;t mciCercn gmgen 311 
entgefjen, bic cc fnrdjtcic, fefcte cr mit (antcr fru^lid)cr 
Stone I)inju: „n«m &itib, mix if fogar i)cui'2l0cnb 
rcdjt froh imb Icidjt 311 Bhwx, uitb id) roitt nod) rcdjt 
Vici tanjrtl. <tfcrfd)imil)lc grciibc U\)xt niinmcnncfjr 
gurftrf mtb c6 iviflr' ©uitbc fie son b«r X&ilr ill Wcifcn." 

„3tf) (WIS niffit Don wem <Ste fijtft|w/' fiigtc 
in f fcfera ^[iigcit&lirf cine (adjenbe iStimme an fcincr lH^^^^^m^ ill -ut-uu^iwuji^^iya! 214 Scttc, unb bit munrcrc ffflabamt- ©ffo&fcatju u)iu« 
Ifmcm — „abcT mdjt m \)t wfe |$au% toiafrit 
war' e$, font ty.tmfcn, bfc SBftfljin, tventgffen* 3 u 
emeui mmm San 3 3U mgagirm, bap Re nid>t ben 
flaiijcn fl(enb mtrfj nut ^m mug, tvfe fl* $„ 
©fltfe amiifimi." 

9knc ' W* '» Mfftm 21UGcnD[|d feme mmlnfdv 
* crc WWWBWIB finbm fomtcii, enter i(,m jcfeii, 
frite pcmridjcu Sfiprgnig, j« nirljr no<&, .mc.'tcrcn 
Stflflm mi*j«metyra, unb ©abic frnmbfit^ 3«mYfmb, 
(>ot cr Crr gran Scfarb ben arm. $fcf e a £>cr, bit i^ni 
nod, ]d W nb bat £M (ad w&cr fcfitc fftr [i c fcfotfc 
wc8f.f*m^eu)apie Hn&fijfo&M, barer im mit nit 
fmtiii tictmtioftrM 8 eii 2eid>tfinn, bcr iftm fr> M flat* 
inAMV toelt rr ff>i»t fo nan S natfirfitfc war, u>.> $«* 
mm$, to bcgaiijjcnen gcfjfcrS ivcgcn, ben a fcfjoit 
mm pt nma)m Wolfc, mmn fte nur cben fmmc* 

»<* gang frin murbc n )m ©c%n(,cit i>m m 
gwttcn. 

„$*> SaWc," frtflfe in fcicfcm Shtaen&ruf ?(»,= 
roam*, bie an fy, @ ciIe Irnt/ ^ „, ^ jfl ^ 

n.crtourbia. BtnfW ©c^t-bif, $„ Wott mM . 

©ab.c ftfjuttrtte fadjemb nut bem ffopf. 

„£<> (cu()t nirt)t, 9Iu.ua ma, " f a0 fc fi c fc^ta, 
Jnu mn bet- ffrcimbfti ©rf ? u(ter (egcnb, „,mb Iflit 
MW bae Saiucn iDunbcrgut, i W nn id; nur mape" 

fefcte fie ■ tvicbtr crnfter rocrbenb unb leifer IjinjU — 
„ob ttfr audi rcd>t tfjun mit foltfjrr 9u|r, unb »iel^ 
kid)t nicfjt gar cine "Sunbe bi&tfjin, von fecr voir un* 
fetter ttorlfigcn, t>a$ bag ©ange ya bod) nur cine un= 
[dmfbigc greube fci." 

„Unc )»a6 ifi'5 fonft?" f«d)te Sftimamti, „niinm 
mir ben Sanj, unb idj fle&' 35ir mem 8e&cii in ben 
tfmif. — 9tuir bic :©cfcflfdjaft — unb bte 5lrt.fu« 
n>tc jtt'3 ireibcii gefflQt mir nidjt. — 33aS Umfnifen 
l)cmmr bic frcic froI)(idjc 33cwcgimg bcr ©licbcr, bnd 
Srcftcn ircibt micfj fcbiwinblicl) , bug ftd) tic Stu6c 
mit mir im ^reifc n>iv&clt. Sncg bic SBtmto, bcr 
53i-'ccn Ijtcr madj en mid? irr nub imbc(jafl(id>; mir ivirb 
aid ob id) braupen im €anoe in ojfencr ©e* triebe 
unb bie SGeWcn mid) atif unb nicber roiirfcu. 9tcin, 
flieb mir ten freicn offcncii s -plan, bic 6hiftenbcn 3^ rifle 
unb blintcnbcn ©tcrne iibcv unfl, bic luflijjc -Srom« 
met gum ©nfc^tag in ^ritt unb ©ptung, unb id) 
bin Seiu mit 2cib wnb Scclc, MJje 3>u ntid) iwilffi. 
$ci tttif bic Irt^tt im SBiitbc flatter* unb bie Sccfe 
Dir .inn bic "Sdvtafc jagt, mic bad Slut ba bur^ bic 
2lbcni frt)icpt, unb gri flilffigcm Scuer wirb, clj' e* 
pn ^jcrscit ( niriirffct)rt.; ©a& fjicrbcr 3xmj i(l fait 
— fait T»fe bftfr Scuib (iuS beni er fummt, unb.cfl 
fVmu mir bafl §crj nid't envnrmm, ut» [ic aucfc Wfi= 
f«i unb Spcrftnfcl maciien mit i^rcn nnmbcrfirfjcu •■ . : mmmvmmrmi^fm =s==^ .^..a-j-b. _ mm m*m^mm!mm n 1 1 ii 216 SnflrmneiUcn, nug Scibc&fraften. Sfcdjt tmraal cine 
trommel fjrt&cii fie inoci, unb bag nenncn fie 2Jtaffc 
; ;/&u Mftrfii U)unbcr(icf>e$ gWaba)cn," facfjeltc *5r 
toic — ;,fretnbc Coffer fja6cn bodj'auc^ frcmbc <5it*e n. 
„@Ben belaid fatten fie und bie unferen laffen, 
trojjtc Slumama — „flbcr, n>a« id) ©id) fatten motile," 
Teste fie emfier Ijiigu — „m ift ba$ mei|k Sfflabdjcit 
baS mit toe" fo range tanjtc-, unb fo Bid mit il)ni 

. ,,3$ tvcip.ee nidjt," fnjjtc <£abic — „cinc flrcmbc, 
fllaub' ia), fefe »on Sfkpnra obcr beffen 9?acf>barfc^aft 
fornmt, unb mofjl Ijtcr woljncn Mcidcit wirbj — 
wavuinf" 

«3ftft gfpclc bad niti)*, mat* fa) voic 5)u," fflatc 
bie grcunbin mit bem tfovfc fdjutfebtb — „fic i)at 
cin glattcS IifUgcS ©cfidjt unb rtjr S3(irf — id) 
fimitte jtfre €prad)e nidjt Dcrftctjm, after ba6 iff op 
nidjt noting nmm bie Slugcn fo btutfia) rcoen mic 
bie Sipptn." 

„Hnb wastjaocn bie Sir gefagr?" fhig 6ttfe 

„9K$t0 \m mid) fecute," antmorietc Qlumaina, 
■after mid? 9?id^e tvad id) micber iTjafjlcn inodjtc; 
man fpfl fctnem SRcnfctycn etivaS UcMtf natfjrefrcn, 
nod; baju ajij; ben ofopcn £8erbaa)t jBt* 

„3)u 6lp rtrgccltcf) mif tie frcmben graitcn," fagic 
©abie ladjetnb, „n)eif S)u lucfjt mil ifjnni umgeftcn i- ; 
faimft mit \w e$ gapofyit finb unter n'nanber; cfl 
ifltuoftl moglid) bajj 2>u iljncn baftci imrcdjt tljufi. 
Siucr toe" ijat feittcm gar nirf;t imcbct mit itjr gc* 
fprodjen." 

„2U>rraud; mit 9Kcm(inb Sfobcwm," fa^tc Slit* 
mama fcfnwtt — „cr frunb fca am genficr nnb fiu(jtc 
ben tfopf In bie $anb, bid 5)u gn ifjm famft" 

Sabie fd)n?ieg unb f«f> (iimenb &ot fid; nicbet; 
iljr ©lid Ijaftcfe a&cr tudjf lunge am Soben, fon&crn 
fudjtc ben ©alien, in Bern wtlbcHtSetoirrbtdSflnstd, 
bem fid) Diene' imcber mit DoQeni Gifer Ejiiigegcbcn. 
Sllier bit, nadjticr i()rSIirf baiui undjerfdjiDeifie, fault 
(i« uidjij tOTt© So»£(3 l)Aftt ben 6aa( wrfaffen unb 

^fnela^tcmibpfauberU'norijiinmamit fciner tcbcm 
bi0cn San^erin , bcr gwm SBetarb. 

©oa) ncuc ©tific famcit jmn Saiij, in bem jcijt 
gernbe cine fui^e ^nufe eintrat, ben Zan^m ©clc* 
gcitijcit gu (jeben (id) on ben Ijic unb bn angebradjien 
unb mit Sruef)tcu, Xutyn unb aCeiit bebcrften Safcln 
ju erfrifdjcit, unb bum fdjwtVg bie SRufif, ale aRanajc 
ber wiiben S0?ab^en, fror) cincS tafHjjen ^mauficS 
enJfjobfii }U f cin , in bie: Wittc bed ©ankd fprangai 
Ultb fin) &M baib Don cinem gvofa 3^«( bcr 9Wan* 
m ningefitii fan!bcn. 

w «ommtl" rief Sine bev froljiid^en ©tfjaac, fid) 
jefct wem'g art bit gevw&ten gmnbrn fcijrenb, beven "•— => <M*lv .-?;- ;=J,^ r^--r— ^-gp»^ i i ■ iiiiii ■■Will ILliJB _2tS_ 

unbcfmmtc SBcifcn imb monotones $Tel)cit ini Minn 
gctum fie R|W» toi'flc flcftrgcrt imp crmflbct !)<itte, 

tf Jtonun! beim bet fdjitrfc £oit 
£nt mid; gclongiueilt fdion, 

Jtomm? 

Bnrft mirt bur* gufj mib JJnie, 

Burft mir"fl ini $crjm $ie: 

fismm! * 

„gricbm / SBnf)foc — gicb JKufjc — fort mitSMr, 
SMtibdjm!" rt'efen cm$f(nc (arfjenbe Stimmot to 
iwifdjcii — „l)ict i|l fcin ^(ii(j fur (Sucre wtfom 
XAnjc, mo frrmbe %mm fiiib — duAebtflnta wft 

„8ort?" ricfrn nficr VInfeerc Cui3>oifd>c», benen 
b« roilbc feefdnnte tout bic $ulfe frfjon mfrijft flops 

fen inarljtc — . 

* Surl? fofi fie fdnua&eit bo, 

#cr$djeu wit fomuieii ja, 
tfort — 

Stnfd) nuv bic Itomnirt $«, 
€>tc(u ivic nidjt miijiig mefr. 
Sort!" 

mib belt Zatt auf bcti fimbcii fdjlagcnb mt't itjrcu 
f[iiii)cn £aubm, mtb fhfaA imb focfyenb begaim tic 
immlrrc ©a>ir, iri)(j.bcm (Sinfyrmgcn cm^olitor 
SUnna, bit* wcttcidit nirfit initllnrcdjr furdjlctrn b(U] 219 hff&uijfa &"" Uc6ermutf) be$ juMntcn Srf)Warmce< 
rttrtariert fonntc, ben njilbcn (fpepehc, ben Sic6liiifl^ 
tan$ ifjrcs 6jtntnw& 

$ie netiaiigefommmeii ©Sffc 5 u>ci BhcfawA|P« 
cierc tcr Jeanne d'Are, mi|rf)fen fid) glcirt) fadjenb 
untcr &ie ju&cfHbiH Statu, btr.iie faft 2l(te fannten, 
imb ftfcJBcM frcfjjwoc ic(jt Knit feineit (Sinflug 
fliifeuoictcit bad jitgeffof* *Mf ivicbcr jut Orbnung 
junitfjttbTingen, rwtd after mir niajtmemg ©d)Wic* 
tCgftttn yeibunben war. 3» ber fflh'ttt gcfUnt, 
ftobcu lie nod) alien Srftcn IjntattS, jebe mtf cigene 
£imi> beai begonnenen Sanj iiu^itfuTjrcn, imb ce3 
murbc aud? in bcr 3$af erf* bonn mog(id) fie n>tc* 
bcr gu mjllfommencr Ortmuirg ju bringen, al3 tic 
SttnUJtfcn, auf 9trn& 3cid>cn, vort ftcnem #t emem 
Xaiiic cinftytm imb babtira) bic Watd>cn, bic ben en 
OTtflfflCn iiidjl iljrcn rigrnflt Sflft bcibcWrcn fonntcn, 
pangen nufiiiljorfn. 

%U bic fflhiflf mm abet, nidjt mieter tiirc^ cine 
ncuc !JJnu|c nenc *5tcnmg ^u yeriirfniijen, in bera 
totmum etucfc HM P faljci) fid? btc rc^rgcfoinimv 
licit Dificicre cbenf.i«$ itfla) ^ati^ctinncn um, 9ion 
iwcipcn ^nmen fctjieii abcr nur no* 9M. 9ttouj$foK 
ftbrfg gebtieben 311 fciit, bic tron atlcit 9lnfforbcmngcu 
ail* nod; nirfjt cincn e*ritt Ociit' 21&enb Qftaxtfa 
foitbeni tuaefcr an bcr Scire tyrcS c6cii \o (augioci* ml 

I 9V ± : \ ™=™««==^„L-^^J^.,JW..K7W.„JlU.VJ-JgP* 220 Iiflcn ©atten auf bcm cinm <£anayc fluSgrtjaltm 
Ijaltc. fOfotame SJcfarb war nut SWonfirar SBroitarb 
angctrctcn, SBnbamc ©romirb mit bcin (Sapitnin, unft 
Siaulcineufannc Mlc6 wrfdummbcn. 3fc&3toitfl> 
ton mctgcrk fid) abcr aim) bicpmal mit finer tfcifcii 
SBffbcHflimg an ban $an$c Stjcif 511 nrtjiiieit unb 
GinHberncujjcfiMnincnciiDfftcia'c [d)nutc c&ctt, (cfdjt 
flctrfifrel, (m Snal umfjcr, Tiff) unlet bm rfmttKfrafecn 
Snfltfantrittjwa (Sine ()crau6au[ud}cn, mit bcr eru% 
lidjer SBcifc im 2M$cx fortfamc, atd cr <Sabic k= 
liicrfic, bemt Giivopatfdjc Sratfjr Qui aerobe nicbt 
iM-fonDcr^ anfficl. SWafdj auf fie gu tretcnb, frgfc cr 
fcincn Slrm urn ujtc SftiUc unb fagtc: 

,,ffomm 3&cu)tite, bmm luollrn mir cimnal tocr* 
fudjen luic )»ir fjerum foinmcn, unb gaff baS tfopf* 
d)cu flcif, bag Sju mir niri;t fd)n>inMid) wirft; id) 
ttrcljc iJidj'fdjoii." 

Won? (jcutc (In) mit ©wtranb ujiftn pfammett* 
Bcfunboi, unb fdjritt eta (anflfwn bcr'<£«eHe 511 mo 
<Sabic ftanb, a(* cr falj mfc fie ficfj in bem Slrm tcC 
Srcmbcn.frraufae unb fidi tym 311 enttpmben fudjtc; 
btt junge Offictcv abcr, fdjon fcit SRonbcn (augem 
SlufentljaU auf bm Sttfefti gcu>ol)iit mit ben graucn 
SbJIHB iHiijUflrt^u, giaubtc mir Ijicrcinc ctroa6 fpre= 
ber aid ocmofjnu'djc t£d>6nc gefunben $u i)ttf«cit, unb 
ricf Irtdjenfc: 
! „3«m Satftt, mem SJrnbcfjen, ftemmc Dic^ mir 
mtf)t, idj time Sir 9?ici>t3j'' Sabic abet war fo er* 
frfjrceft, bap (ic nicf)t Bcrmoduc eium Stow u6cr He 
Sippen p Oringcn unb fid) son brin parfett SJfomte 
W«t cmpprgcl)obf]i fuljttc, <ift toe* mit cinrin 
©piling an tyrer <Sci*c war, unb fcfnf $anb mit 
dnem (Sifcngriff in bcS (Solbatm Sautter fjcftcnb, 
mft aor 3om bc&cnbcr unb fauni $6r barer <Stinime 
fagtc: 

»3wu<f ba, ftmffriR — bad if* mci»3Bci(t." 
tfSftKB fie bt^altm, jtamerab," ladjtc Cct imtgc, 

etiuns roljc^arincSjffrnVr, „akr dn^an^en mug 
lie rrft mit mir mattjai, bnuon Ijilfe tbr fcin ©oft." 

ffSflfFCH Sic mid) loS, ^Dii|lcm!" ricf trad) iu 
biefcm HugcnOlid ^lbtc, bic burrij.^cne-? ©rgenmart 
mmittyigt, i(>rc <£prad>c micber geiuaun, unb fcer 
Ofpcicr, bnrdj baa (Tgfpgt groHjojlfn) bcr 3nfu(anc^ 
tin ubfrrafdit, licp fauni in fcinan ©riff um ilnc 
faille uadj, afo'cr (id? aud? fdjon voit bcin, tent 
fcincr Siuitc nufjv madrtigni ffcmf fl ofapt unb mcfirf 
©a)titte surftcf^o'djfcubcil fanb. 

..Smfcf!-" fdjric cr, lmtbic^anb fuftr faft uiv 
U)iUfrdjr(fd) nnd) bent [ecrm ^gcnfopvcl, ffltrmmb 
frranfi atcr b^iuifdjtn, unb brr Dfpdff flnrii, fid) 
rafn) Wfiiincnb wo cr ftrf) ('cfanf, unb bafi tx Ijicr 
bad gep nin)t ftorcn burftc, 6ii> mir bic 3iil)nc auf 
-™~*»-^»««»wggg»^-^ M j4ktfc4,^A^^^j^uLL^i"jg w BSHHggW 
222 cinanbrr tort miuftc bcin, rro&ig 511 iljni HMtn* 
frfjaucnbm Statf (fim 311 fofgcn. fflbrr nnbrrc ?lugeii 
foittrn cbciifalte ten SBcnf gefefjm uiib vrrjtanbnt, 
unb ct)c 93cn6 nn ©tnnbe war ficfi dc-ii tSabie frci j« 
Wrt^CM, 11 11b fccm ftittcn abet iv<oi)J bcgvijfciivn, |a «* 
wnrtrbm 9hif ja folgcu, fufjfte cr cine $anb auf fcU 
nrr Sdjulter, unb ber fountain bee Jeanne d'Arc, 
ber gewbt £ufA(fig mit fcincr Sftngerfift bort ftebcu 
fleMfrftm, unb 3fl|gC bed aaii$m 61ifecdfd)»e« lit tin* 
cmbcrgfcifriibcn Sorfalft flttBrfcn war, bat ft)*, mic 
Wmlflc SDttmitffl Auf fcincr 6teIIc git Mcibm, m cr 
fljtti ftnttvort bringc *>m braufjen. Satin oftuc lock 
teres brm JDffia'rr folgenb, errcid;te cr tiefen gcrabe 
on ber Sfcfir, fa|s*c frineit Strut unb fil I>rtc u)» rait 
fid; !)inmiS. 

3n ban ©aal war inbeffen fi'ir belt Shigcisbd'rf 
SttbtalfHue ciitgcrrcteitj bic Sftuftd, aar benen ber 
Steri! ftflttgcfunbcii, (often aitrf) fa(i mic- verabrcbel, 
aufflcljort 311 bfafen fo ivic bfaSfayr (Mint. Sludj 
bic ubrigcit ®Sjfe, tt)cim n»rf> nur mcntjjc »mi ifjncit 
bic Urfarijr be* fo pfogricf) mifgrtiutdjtcu ©tttfftf 
famttai, fal)ca bap cr fn>n .5(1 njeit grftmigcn roar; 
onbers aid mil 531ut luicbrr gcfiifjail 511 wserbeit, unb 
ftoiibcn in icner vciuu'djcu drumming, bcin Slug* 
gmifl bed ®an$.fli cmgcgcii£iifeS)cn, btc wir iraS weft 
ftcts bci irgcnb eincr luifjmccn ®cfrt§r, mag fie imfl ! 223 Dbcr eiilcu Slnbcrn bebroTjcn, kfdjfridjcnfiifjffn. $cur 
tic etugeborcnen 9)?abd)eii, bcncii nidji cntgangcu 
war bap eincr ber Setfjciligrwt ben €anl »cr(dffm 
l).me, &iaufocn barnit uatiiru'ci) 2IHr8 bctgeu'fjt, unb 
jjucrfl bic fcicrlid)e unb jo i>lc&h'a)c 6ii(fc 11111 fief) 
Ijcr cincit Ulugcnblirf erftaunt beobadjtenft, jjewann 
bad (cidjtc (Sfemtnt bci tyitcn bod; nur $11 b<tlb «*fe 
ber bic Sbcrljanb, 

„§ierf)cr 2Bmt>incS!*' ricf pfofclid) bic ladjcnbc 
©limine 9ta^ul^uae> ber <S$w»ejter Sfuraorana, mit 
ber Cefcttre fd)oti fa ft ben ga^cu Sibeitb gctanjt — 

©t&hell ! 

©c^ncll mic ber gier'ge $Af 

©cfrncibrt tie $luty cni^iucc, 

©a>neU — 

„9iuJ)c aBnOine!" fliiftertc ed rafd) tun fie Ijcr, 
unb bad 9)inbd)cn fdjiricg crfdjrcrft, miiieti in ifjrem 
©efaug, a(6 fie bic eniftcn finfteni ©cjithlcr a\V cr^ 
Micfrc, bic fid) mfd) unb befiurjt auf fie ridjietcn. 

9J2abAine Srfarb iwuiltc abcr »uic bicfer bofc ©rift 
311 baniwn fd, unb bem Drd)eflrr ciu 3eid?cu Qcbcnb, 
bflp jfut mfd) wicbrr in Ben uutcrbrodjeitcit 'lan^ 
cinficl, ergriff fie brn SlnnKnirt unb ben fttto ffliic^ 
b<rfirr6cittcn mic fid; fer^icfjenb, fiil|rcrtc itc fcifc unb 
tringenb. 

„<Si, <£ic imgc5ogcncr 9Nciifdj, ben cine Same 
:■'■" ! «k.-w.!-,.^l„v ,.„«,?.-&«!;! 224 auni Sana fhttflfy mit®fmoR awfngcn mug. ®fc 
I)rt&cn mtV mrfnoc Uniijcr fortgcjagt, imb imb {$1 au f [j 
t>crpflirf;tct bcffcn €<cfle gu Hurmcfjnicn. Ucfccrbic^ 
fiHjtcit 6ie bom iiid;t bap OTtf flU f <5ic Mfiter?" 
fefrfC fie (eifcr fjiii^u. „<n?ncl)m ©ic lofcocr gut lva « 
6ic wcrtort.cn. fjaum, unb jcigm ©i c ben Scuten b<i|j 
@ie garnfdjt baran bmfcn ©fambaf aflgufangen!*' 

toe fiifjftc iiidjr nu'e-er Drrpanb, ba£ Re veefct 
Ijflttc; cincii $ff<f „ad? Safcfr aururhwrfenb, bic er 
jefct in IkfftfflM 6dm» fal>, fam ifjm mi* bic &* 
iimcrmiji nil bag 2kra.mia.mc, imb fid) ;u felncr [fe 
Bnidto&bigen Sangcrin mVbcrbicgcnb Hat cr Icifc: 

„2$rrgcotmg, u>ucrftc gran, Skrgrbunfl far bat 
falalcn Siuftritt fcen tyntn Ijier mcinc $tyc fcrcitrr, 
abet —'? 

„3rf) HKfpTOct," 6cruljigfc fI>n?Dtot>amc23c(arb, 
„eui SDWpiwrftanbnlp rnir — ruljig SHonficur, @fc 
fallen mir »id)t nucber (jfein wcrbrn unto aufbraufen, 
ffl fniigc irfi jc<jt in 3I)«i»i ©d>.<tc bin — cm mp 
»«rmamip war bic amijc Qtfafc to iungeDfpeicr, 
Dw 6ic gov nidjt feraife, faun nirfjt bic StDfirjjt go* 
fett Iptcn Sic obcr <©abie roijfctt(i<$ bclribigcn $u 
iwffcn, imb ivnrtc »ictfcid)£ cfrcit fo (cia)t tarait 
mtm fid? «tan ginger atyi|Yfmeibm, al« ©htff su 
fud;cn l)icr bet mir." 

w 86cr cr faf — " J ■ ; ,3rf) ttefp /a fOM/v uutcr6md) ifjn mieber 
9»<ib<une Selarb, in gittmiittjigcr Ungcbutb nut ban 
ifopf fttttt*, a » fie S um 2lu*ruljcn cibgetrcten 
warcn unb Wcfj(0 aft ciiigcfeorenc gmucn urn fin) 
fn&en, bic nidjt M'Ranben mad fie fprad>cn. „& 
** 3$* grau imrfj unferen Segriffen'uon bem 
»a« fid; tyicft unb geljort, feftibfgt, unb ware bag 
auf efntm Guropaifdjm 2M tforgcfalfcn, fo fonntc 
md;te anbcrcS n(6 ©cgm obcr $ijtof ben etreit 
cmfdjctocn; Ijab' ia) rcdjt?" 

„93are ba&?" wiebcrfjoffc Ken* ccfiaunt — 
„unb (ft ba& nidjt fticc, frci incincr Srau acnan 
bdlfctte?" 

»^ein, iiein unb atmuCB ncin!" fagte abet 
SRabanic Sclarb ungebufbig: „nart) 3nfnfani|d;en 
Segntfm von (5ftic unb 6rijicfiid)fri( — ■" 

„2U»cr mcinc gran ifl — " 

„®inc Snfutancrin, Sie mogcn'8 b«()cii unb 
wenbrn tofc ®ie luoDmj imb mcun f?c cine Slug, 
mfynt madjt won bnt ubrigen, -Don bcucn fie aUcr, 
biiij]d wic Sag uribSmft ver^icben ft fo iient bcr 
bo* nidjt auf bn $aut 3 u ^g C/ nnb ba« fungc 
frofjIiOK CHif von cineni Offirier, bag in frincm 
Ur&frmut^ won ben ecftifftambai m.f rinen 9lbmb 
N 5" te mir Ijicr fjicrcm fpringt, (^ roic ed feme 
m$t Sa^criu befominrn fiinn, nad» bnn febonften 


:1 .?;■ 

■ ' i ! 

ft .,LJ!-"!«l 226 3n.bmnifd)m ©cfjdjt umfcfxiut unb ba <uid $cifc(<n 
flcrflb' auf3I>rcgrflii trifft, [jctttc cbm fi> gut w 
mutyeu fonnm cmm%ci- Ittmi|fa$autpflhfem, 
olft cine 3»biomcrin, bic ft^j fo gan$ tyrer eigenen 
Siltcu ciUfd;(agcit, unb <£uro:pii{frf)eu ©cbraiidjen mil 
liner ©pmdjc imb §n(tung augeionubt f)<U." 

„2Iber tljrc gau^c tflcibung muptc ilun ba6 f^ott 
VMI ttovn [jcrcin verratfjen." 

hIU ob 56' SWtecr abcrf)aupl je fafj-cf toomit 
fid) cine armc gran ()frmi3gcv"i>t fj.it, bicfen £crrcu 
bcr ed;opfn»g ^u gcfrtWcii/' fpollctc bic jtmge gmu 
fjntt im edjerg fjflfb iin <g m jf. ^eiUiucbrr 3ljv \mu 
fa* fjfl^ cimau uitb ouf baS pciulidtfte, immcr fcabci 
<$ucrcn fdjkdjtcn ©cfdjmncf bcwityrciib, oicr^r wift 
siid)t cuunal i>b im'r Scibc ober <£ntmu getrngcit, 
warn wivetunben fang in (S»crcv GicfcKi'djaft gc»>c* 
fftt flub - ©otr ift bee $taijty giob," fmfcte fie fcaim 
Had) emct ffeiimi ^ufc, fl ftJ iKcn-f fdn»ieg mib *or 
fid; m'cbrr frtjauCe, mil famifdjnu (fonfl; „l)anbgrctffidj 
leg' idfQ tfun in ben »Beg, nub ntdjt cine fldnc itu* 
bcbeiucubc edjiucicl)clci fagt ct mix bnfiit." 
„Sicbe 9Habainc SBeforb," but Jjfcnf. 
„3d> bin fdjon UMcbcv gut," fodjtc bic ftctnt gvnu, 
,,abrr DtciuV' fc^tc Re crnfkr, imb c fucit ©lid umrjcr* 
lucrfcub ob [it fticniaiib fibcrtjorc, f>in$u — „fcim 
Sic flud; wtttOnftfe, fcym eie fid) tibfr eutc flcinc 


1 227 

^cmadjlafilgung SbrcS fonfl fo iieben Scibd>ciu5 
cfrr timmt l,i imJ cg, a(* Sic c<* nottj.'g rotten mam 
ft* — cbfii few - imfcrer gatbc mace. 2)cr Smnbc 
fami nun cinmal unferc ^mnfocrWiuific uirfjt fo 
fcidjt burd)fd>iurn, unb u>irb bcr f.ubtgcn (Singe* 
borenen itic cmc fofd;c Sldjlung unb Shifnicrffflin- 
fcit joam, ate ob fie i(, m c&cnburng marc." 

„Unb ift fie bad m'ri;t?" Wcf « frjlmuu, itnD 
Wahmt Scfarb bi& fitf, auf bic %« R; ,l c i6flCrtf 
.iugcnfd)cii 1 (i(i ) nut cincr Slntwort, bic ftc fic§ fdjeute 
gembe au^urprcdjen. 

„mtv 3icmV' fagtc fie cnblid) imd;cmo: ficinm 
9mfe mil mitflidjct s^v^hH im So 31/ 1WI > ftc bis 
ic&t nod; lllcju ifjin gcforod>cn, ( ,e rtb i c ift cin (icM 
JprjJgtf Sto, ciitc grau bic man licbcr gciviniu m.'t 

„?lbcr? Satanic Sctarb?" 
»eic Ixtbcn jM, m u ity b f e giurff^. j„ bic ^ cij 
maiI,a(.gcfd)rof|cn/' fc(jtc bic ffcim g r mi cntiidj cut, 
|d;!ofK!i (ji»t 5 « - y/ Sic fjnOcn ficf)m<fDrjrefflnmbue, 
ftutic unb ten ?J?cercSfir fl nb bcfdjranft, nnb - id) 
mi& nifl)[ ob ©ie tnmn jjtif gcttjmi ruibcn.' J 
//Unb papt Snbic nfcjjt in jebc ©ofeUfdjnf*?" 
/,3« — flbcr bic ©c|ca|djnf( p.ipt nidjt fur (re;» 
Uintctc Die roidjcStnmwti »>Ofmi fie ron brcdlcfcU. 

13* '■J 

mssm p^maiB SBKBHSSSSW .'■■!-« 228 Mjnfi rtK fea$ nufgcnommm nmrbc tvafl fie imrfiidi 
ift, i» fllP ifjtcr Slmmttlj unb f)o(brn 2tM6iid)feit, 
fcinc anbcrc grtw f onnte §oi)er ftcdcn, afrcr ivir fcbeu 
mm cinmal in ciner 2BcU uoit ^orut^cilcn, una — 
fonucu nfdjt bind) bic 2Brmb mit bcm fl-opf." 

„Slfcer id; tt>ffl oon bcrfflJcltSRirfjig mct)r — mir 
gcmlgt baS ©turf bad id; oefifcc — fie foUcu mir bad 
mir uimcrfiimmert laffen." 

Sftabamc 93etarb fdjiitteite mit fccm #opf unt 
fagtc crnft : 

„®fc ftmien fid) fdbcr nicf)t, Seramgne, uno futt 
fjicr in Scrfjalmiffc flffomawn, bic <=ic nod) m'du 
#crfc()cn tfnncii; gebc ©oft ba£ idj unrcdjt fafri, 
<ibcr Sic pnjjcn. fo wenig 311 bem tyntcnfofcn Seocn 
differ Snfcfa »]( — id), unb id) mill and) nicincii 
©ott buufen, nwnn 3ftxifirar ScCarb ciitmaf cbenfo 
tenfen Icrnt unb bic eegcf nuVber rjriiiimtirl* fc(H." 
„Unb n>nd foUic mid? innbern ebcufaKg itad) 
^rtufciiiiurfjufdjrcnV" frug dime, bod? fcin Slugc 
fudjec babei ben SBobflt o(S cr fpracf> r mib m» aid 
SHabainc 9?clarb gar nidjt aittmortctc fktf> ft auf, 
unb »or ifjin ftcmb, mit eincm cigencn £ad)cm auf 
ben jarfon 8fp»e«, ©ufannc; abcr o(me if>n an* 
$uwbc» fd)utie(te fie mir Icifc unb mic mtptilfigcnb 
mit bcm ftyf unb fd)ritt Imtgfam ber <3(cu*c 511, auf 
wtfdjer fid) §crr mit> lOfatoamc Swuarb tbm 311m 
gortgcl)en antyuftrn. 3i)m MM icbod) fcinc 3cit 
writer, barn burn) bicker fd)ritt btr Sfltftafo bcr 
Jeanne d'Arc, unb mit ciner cntfdjiitoigcntm ffirr* 
6cuflim fl gegen flJcobamc 33cfarb Stents Slrm crgrci* 
fCttb, fjtyrtc ec if)n mit t)mau6 in'S gr<fe, mo bie 
fiUJc &ccmft feme fyifr Slim fadjcltc, unb bic ©term 
gar freunblid) unb rrmtt auf fie fjcrniebcifdjiciiciu 

„Wr. DefflDignc/' 6egann cr Ijicr, freuubtia) bc$ 
iWm Btnul §anb fbfmfa unb ferfttfenb, „t8 ift 
JUrffffrcn 3jnm unb eincm indner Dfficicrc cin mir 
fjorfjft fntaicr, jn fifjmcqlidxr gall yofgefommen." 

,M) tfclx bcm $rrm mit aicrgnfigcn jebrn OIiu 
^cnMiff 511 fciitcr ©cuugtljimiig Unit," ctmicbcrtc 
Stcni rufjig. 

„3$ hwip bos, id; weip M/' fcfcttfgte'rt bev 
Gapitaiii — „a6er bic Sacfic ift, ba^ (Sic^eibc rcdjt 
utlb Scibc unred)t fjabeH." 

w 3d> Dcrftebc Bit nid>t," fagte Stent 
,,3fl) milt mid) bcutiidjcr crfiarcn," fut)r bcr SiV 
iiitain fort; „eie finb fcibcr 51: gut mit ben ^iciigen 
akrfjattniffcu befamif, aid bafi id) notljig tuittc 3^ten 
fcoi ©tanbpuiiff anjugf&en, auf bcm bie3nbmntf*cn 
mibdtcn bai ditro^cm gc^cnui-cr [tc^en; Sie muf> 
fen bcit gcriitgcn iiiDrafifrbcn 3wang fcimcn, ben ftc& 
bcibc %at f,icr aufcrfegen, unb Wonficiir Diofcotpljc 
fonmc Wnr 2li, m ,ng fabm, bflft Sine wit Jaufen^ I 

1 
I 


■. :.-:";:■'.■:.".■-■.. . , ..'.. enn mmsmmm 230 fcm cine fofdjc 9tuSiuif>mc tyres ©fftf)fccf)i3 tjift 
timdjte-." 

„(Sr tfi Boflfoiiinicu acirdjtfcrtigt ©cmifltijimiifl 
pi wrtaitgcn," wiebcrie JKenf, bem cSroci) Hjat bad 
©cfcdrccfjt bcr 3nbiancr fo rjcrabacttnirbigr 5,11 frijett; 
bo^pefi wef) wictfeidjt met! cr fttjlte roie »id 2Bat)r* 
fjcit find ©cfitfltc entire. 

^olffopfio^Opfdjrecf^," imiTmerte bcr Gapttam, 
t»m flapf argcrlid) tjcritticr imb liinu&cr iwrfmb, 
ff afer 9|v follt Gudj m'diE fri)ic(kii, SJcaitn, 3&r fofft 
(5tt<$ mft rfatnto wrftngab imb emfcljcn bnp (Sudj 
(Sou (Sum- ncfmibcii ©Jirbcr graven I)at, fie jut 
$fjrc (Sucred S&attrianbcd rto|nfj$ai, mcim'3 9?i>tl) 
tljut, (tfiff nirfjr bfl in bic- fttyaq* 8« fc&lciflcii, mo 
c6 lUir" cmc-d offcncit S&ortc* |tt)ff^m bcttcu 2()eitcn 
MOrJ (id) 511 fifagtugen feflf 93ctbe unrest fiatlcn." 
ttHb^hm DbMMc iwfvb r4n»A| # mv$ ban 
^Dtljcrgcoaiiflciicii, bad crfte SBmrt sum grtcbm bfe 
h»/ faflfo Snrf urn- |1d) fjin. 

„©o tr>iut eie #, SDtoign^ rfcf bcr ©npitain. 
„3ct)? — nie" — jfjtyfe tfttni jmlf^m ten 311* 
fammciiflc&ifi'ciicn 3atjiicu burcf) — „cr Ijat nieiii 
9Bfi& MMty imb jeber Sfotow fjfitte tofc id? flt&ntt* 
fcdt. Bkr tro&bciii wiU icfj bic $anb jur fficrfty 
imiifl reidjeu/' fc&tc cr fittflcr Sfoju, „n> cim §0?onficur 
9toNf|»6e mft mft ju SIRabame ©cfwfflitc acftr, unb ■ 231 

bic £>(imc tat, bcr bcsaitgrnni ftolftrit jDegm, urn 
@ntf4u(bif)uns tittet. ©fc «(ff ra frffrr Gflpitaiit, 
bag lmcr) unferm 2%iffcn toon (Sfjre frine uKitcrc 
2Bnijl mir ofcer ifjm Mctbt. 

„SI6cr ©clabignc, bad nnlrbc &ci — bad luurbt 
&ct — bad luuvbc in (Suropa not^tg fchi, aber fjicr — " 
„Unb fmb imfcre ©cfefic bcr Gfjre Ijtcr anberer 
Silt?" fntg State tymfanrfbabn fc'fl Shigc fdjouenb. 
Gapftain ©tacffllr M0 |ty aiif bic Sippcn — cr 
foitmc TO)t6 barauf erroicbern main cr tec* nifok 
fxmhn imb cfiicn jartcn, (jodtf fdjwieriflcit $tmft 
(>cruf)rcn moUtcj abec cr ivugtc «itd) bap fid) $lo; 
botpfjc (jembe tuicber fciiten Scgrijfcn t»o» (S§IC 
ima), eiiicv 3itfii(aiicriii g^enflbtt, bcrcii (51jcn mil 
ben fficipen a!9 xnti ju (cirfjt 1111b ju wmlg ttnbenb 
niiflcnommcii wurbcii, nic bap »fffi$ni wurbc. 

@d blic6 bn wcitcr fciiic fBkfyt, imb llcf auffcnf« 
51'nb unb-argrrrid) fid) aObrdjcnb fagte bcr (Japitain, 
Bcr gem bad Sdtfafte verniicben Ijnttc, abcr bic Un= 
HitfflUdjfcit and? eiitfab: 

„<5i> mcid)t .wad 3Jr IvpUt; fdjicfit (gud) bcibr 
cin paar fiugctn turcr) bic3arfcn — fo flub ceii poor 
SoKfopfc weniger auf bcr 9Bclt — abcr id) toiU mir 
Ccr flaiijcn 6acfjc ^id;tS wcitcr 511 ttym fjabcu — 
Midjts bmJDH miffen — bic golgcn u&cr ©«d>;" 
Qr feijrlc rafdjen Sdjriltcd in bad ^jajid jiirurf, 

-_. .™l.lU , J__i.,l.J : 232 von bcr mbtem Scifc otcc iiiifjcrtc fid; bn» jmtflfli 
OTaim cin SJcntittcoffiricr unb fagtC l)6fu'dj: 
„9Jtonfi«ir 2>t(<H>ijjnr, nxun id) rcqjt Un'i" 
„<So ift mcin 9?attit" 
„<5(c iviffen, um$ — " 

irS* f»fl>c 3Nn tnir SScrgmtgcn gu 2>icnffon." 
,Mn mm nninfdjcn ©fc fca(j id) mid) mcnbc?" 
„?icittcimnt ©ertemto wirb fo fmmblid) font — " 
„«H — foftett 3)anf, sffionffcuc, unb quint 
SlOcnb." 

9!l IjoflidKin @mfj train ten ft* bic bcibctt sffite- 
net; linbftrnt folate ban wremgrganecnen ®a)j&iift, 
Scrlranb in jfenntaifj 311 fcftnt unb urn fcincn 8& 
panti git Wtfen, unb fdnc gran una) §aufe nlp^fe 
fai. S>er SI6cnb uwr tfjin ucrlribtt loorbni gegai 
meiterc Sttft Uttb gwube. Unbcmrrfr, lomigfrcn* tin* 
6caif)ict Ijattc er bafcet gclpjft ben 6wf roirber brtrc* 
ten p Wnucn, SDtabamc Sktarb fctjicu iljit aba fcfjtm 
m ytngft unb Sorgc txmm }U Wen, unb fcincn 
2Ivm ct'flrctfcnb fuljrtc fie iCnt ben €Mf aiftmfr 
ti ma& fjnbcu Sic eeiftflii?" fTupcrfc fte lafcf, „@fc 

mfftiet aKanttj unb bic arme gmu p^ tm brfe unb 

mcfnt mtb forgt unb gr&nt fid), unb mciji — at>nt 

nod) nia)i ciitmal bud ©cfjCtimnflc." 

„®o ip eatic? " fhtfl^ne feifc firf, [, n g fl ., s m 

eniil PcrgcfrcnS lmcEj i(>r iiiiifdjuufaib. 233 M 8taf mcincm cigatcn $imma — idj Bitot ©ie 

boHf)in." 

Jhn final Slugcnbtirf, Mabame," bat gtmi, 
„itf) ftabe nut cincm $ntii ba brfifai jwet Stole 311 
ftp; ciufd)ulbij]ciieiciiHd) nut emeu 9bmmf, ty 
Mm gleidj urirbcr bci 3I)ncn." 

«lto fo foil ed bod; gum Statferflm gariebeit 
locrbcn?" fuiftcric crMcidjcnb SJtobninc Srfarb. 

Sfcrtf jiuftt tie 2i(r,f C | n _ rt&cr SBwlatt, cbai; 
talis 1111 Segrfff ben €anl ju aerfaffffi, fhinb nm 
mcitujc etyrittc won itjm enlfcrnt — uwiige SBovtc 
frffe (jefuiftm, genftfttcn — fte bnirfien rinanber bic 
^inb, unb 9^ elite rafrfj ju feiner u)u aiiflfilirf) 
tfADOrtcnbcn Suferrrin surnrf. 

„2G*i6 3()r fur cntfc^lMic banner \t\t," fagtc fie 
Mfl ale fie bcit ©Ml ycdrtffi-it haHm unb bic Srcppc 
Omauffticfifn, ber l,6r, tr Acumen ffio|nun^ p — 
,/init fitffcin Sfut ueraDrcbcn fie ba eiiunbcr $x mo&> 
ben obcr 311 wfnininicln, unb madKit fid^udfi *abd 
bap es Bl 6t( ? i 3/ uumiijjanglidj notfjig marc. ®m 
®m nit mtrb bad jc(jt mbfli, - 2l6cr bu grftfit 
®ic Ijiudn, unb getjen €ie 5 u ^aud mil ||r, fo rnfdi 
®jc fonnen - fte ff!)iu fid) 511 tyrrm .ffinb, unb id? 
modjtc micb felbcv (jiu|>(jc» nub meiiicn, toenn irt> 
barmt ben^c mic b.id «rmc fupc SScfcn, bad tycr 
Summer uttb Sorgc trfigi uimerfcfiurbei, ten mir i a — j. j.-„, -_i__ I., „ juii !■ gv 234 
chiflrfflken mar fid; jit am.lfircn, unb jc&i gtt §mifc 
Odjl, bad ^ng »aU 311m Ue&ertoufcn won 5$tfiM(i 
unb Stfb. 6(e burfcn mil ffr Ijier auf iPapetce nicfft 
mcf>r unter mcfpe Miner gctjen, 9tnrt, obcr eie 
fwmcii bet arnten gran nod? fcf6er bae ®ra6 I>fcr 
fli'flben mif bet fremkn 3nfe(.* 

Hub baiuit, ol>nc nutter due Sfahoart won ifjm 
stfjnwmtm, offnetc fie bie Sfjur fftn* Shm* iieg 
9fen< cintntm tmb frijrrc bonn fcftfi 311 iljren 0&flm 
$urflrf, bort fcinm $crba<tyt 311 crmecfen bag trcjcuP 
m<# ShlgnorbcnHi^rS SDrgefauai ftf, njaS bm 
Sro&fimi tjfifte ftorcn bftrfeit. £nwitel r. Unfern»efl8. 

State* bctrat Mfdj bad ffctnc fonfl fo frnmbftdic 
icfct abcr nut won cuter efnjfflin bfiftet bmmciibeii 
Sampe fount crfcudjtctc ©cmndj — einc eigette Qlngfc 
fiber bit cr fed? cigcnt'id) fcinc IMmtfdjnfl *u gcbcti 
lDuftc, prciitc ff)in baS^er^ufamineii, unb mtc pn 
Stjeil bentfrfgte eg t[)n, ate tym eabfc rntyegen Earn 
unb bribe £anbc fur tfjn auCitonftf. ih ^ p c fetfe- 
att fid), unb |lc frf>mie0te (fjr jftvfdpn fcfr, feft an 
feme Srijulicr, olnic ein efa^S Sort jufagrn, oljne 
einm Saut autyuftoftat. 

„2lrnte&ibie," fntfterie er Wfc, Unb fiWc fie auf 
tic Ijrige flfiUjciibc ©tint - fepcr briirftr fie fid) rnt 
u)n, aber He lUbiiictc fount, unb SmC ffiljlie mie fir 
in feincm Slrm gittcrtc. ■-J — m 23fi ,Mk woUcn ju $<utfc flff,m, man fugcd Sie6 # " 
Wftte cr fltifternb 5 u tyr mcbcrQc&cugt, unb ftc nicfrc 
Wtifl an fcintr ©nip, afor ofjaic gu rcbm — M 
§crj war iTjv fo \>oit _ f » (I unb fo n>ei>. (gftfytf* 
flffib nalnii cr fcincn£ut, bcuOTnrame SMarb fcfion 
fin- ifjn purtftrfW, «nb fm.cn 51rm urn i(jrced)'nf : 
tcr regent, fid p Itifccn pqfeftt imb gu fuljren, W* 
Hep cr mft igr baS ttbn«fefe, «uft unb Sefirn atp 
Mrfa* bura) tfne#faiettpr baSgrcfefucfcei*. 
* wni, ten bflic. gcnpciH W nnte, Ijunicrr .on 
Smflrftorenrn fianben uub fo gfM| Kn ^ |lm ^ ^ 
ftruinrntc, ben iDmibcrltrt.cn WUMm (autyenb, 00 
|fe imb ba cine- ?ld,n(id)fctt fen £aff bura; bic @[fc 
fcer Wugrfiirr gutffe, mtb ftc a um gfeg antritt <ni6 
r«icr $nnb, mitten anf tee ®faf c brauf en. 

9«at ben ©art™, untcr ben ftaufgen Burnt* 
»nb DMtym frftritfm He (jin, f fl „ afoTO unb jfe* 
flcnb ben fcftmnim $f A b entfcmg, «f ton bcr wtwt 
m mfttfam bitrrf> ^nfwenfrone unb SM>fhia> 
wi>fy ityfei fcincr eiraljlot frame nicfcenwrfei.. 
©foe fdjnmlc $[*«* ffi^ fll|f Hc j^ @ 

Wfc Meier ftfflrnb meidjlcn fie fetb ben Nfem 
^(nirnf,«un, bcr t>o>n &$ bcr .§« 3 ei a b bit bicfit 
■m ben etranb rcirf>ic unb won bcfieit 3Betten fclM 
ffltte SBiirjcfat 6efpuf)(cn licp. 

„5>u follleft SieT) freum an mifcrcn Sittrn mib 

Eergmiginigm/' fate enMid; Stent ftfe ate fie f^on 
fangc ftnvrigrnb neben (member Ijingcfdjritrm unb 
Scarf nur iing|rlid) 6cmfiljt actucfen war, biYbiajt an 
tyn nngefdimicfltc ©cftoft M jungtn 9Bci6cS *>or 
flfltn Unc6en$ritm bed SCcgeS 311 beiDaljrcn. „£u 
foUtcft tango* unb fr5$ff$feiit, unb (jaft tmr @$mc» 
bou gefunbm unb .§cr$eleib." 

Sibic woffle fercdjeii; SRenif futjftc nrie fie fid? 
toon feiitem .^cr^cit f)a!6 cmporridjlcic, nbec cd mar 
0Ur| old ob i(>r bic Stxaft obcr bad SSJort ba^u fefjfc 

w 8i(i Du niir bofc, €nbiV?" faaic £Rcn£ mbfiaO 
mirfj fangcr 5auff, unb finite baBd i&r OntHft i« 
Hd; emporjiiftcbot, 

*9iein Kcnc, p^rtc bicgwtt Icifc uitb ftrjfiltPlte 
toflfam ben ji |>f - ,,^1,,, m -^ t b6fc _ akt _ 
iibcr cine SB ittc i)fitrc id) an Z>i&/' 

„llnb nenne fie incin ^cr3." 

„$u luarfi fo alurflirt) in Sltiu" __ ^ gabic 
nrtdj furjem 3«aern fort, — M feiu e*iner 5 , fcin 
2Be() brofttc Unftttu gricben 3 n ftorcn. Dort - nm- 
m fcinc mcipcu banner unb granen mittt/' f«i,r 
l« metjr StutJ gcwiniimb, after boc^ frame* nod) 
fdjudjtcru fo T t ; „bort mxft 5)u Giner ber Unfercn 
gemorten, 2111c t)ar(cn ©i« iccb y mil id) fclbft - 
tear rin jpi ni tc0 SoocuS imb fflrtb &orf |nc(m 

m«t(,. 4->icr finb n>ir frciub, unb ber dfjarafter be$ mm i — mmmmm^ammmm 238 Sanbcs iff, turd) 2> tin e fcratolente, mic Aiidj buvd) 
bic (Sngintibtt cm imbcrcr gcirjorbcit. <Die lucipcn 
Wcnfdjm biinfcn ficf> t>c|fcv in itirct garbc," fuljr ftc 
n>ieber Icifcr fort, „«!« n>ir, tcncii tip Sonne tuitf* 
(ore $<uit gcgeben. ©age iuir9u'd)td bngegen, 3Jcm<, 
id) iweifj e3, 11116 fo rod) eg mir ctyut, id; luotrtc c3 
gem ertmgen win SeinctroiUcn — menu id) ntcf>t 
cben 2)cinctn>i(lcn £)id) bitten mu$tc wicber mil 
mir fort son ijicr ju jicijen. 

„^cinchciUcn y ©abtc?" faotcStaic*, «Der eSroac 
il)iu iiidjt @mft mit bcr Sragc imb ©abie mug to ed. 
„3Bcnn ©a w uidjt ftftet fufilft, Wait" fagte 
ftc tmun'fl, „mit SBortm tout id) c$ £>ir uid)t 6c* 
ftynttmj idj fim» Sid) aud> ran vcrjldjcrn bnp id; 
bic tttftrjtugimg Ijal»c i»ic ivir 3>cioc rcdjl, rcdjt uu* 
gliirflidj wcrbcu umrben, wjcim ink Ijier blirbcn." 
„9l(>cr mcin ©ffc&Sfr/ jagft SRmL 
„$i%t iiidjt bic (£ocoo>iinic WSU) im Utter* 
PUS," fouSflfefr, ftd> fefter an tyu fdjmifgcnb, „T)«ngt 
nirtjt fie Sro&fhuty Bed imb rrif amdmefe, tmb bic 
Onm&e bictct Sir bic Srurijt, intern jlc il)i'c buftm* 
bc» ©lutljtti auf Sid) nifbcrfdn'McU; l)aft 5>u iiidjt 
mid) — Skin ttiub? — [irgt uedjt fccrgricbcu ©oi* 
ted auf jenem fKllcn flcincn Snfclrcid), bad Seine 
£tulb mil Sillcm AufigcftaHtt «MS Itc4> imb fdjon unb 
gut unb frudjtbar iff? ©ill) JKcne," fc^tc fie fairtcr, 
, fcfin (wnju, „fc§ (jnbe 2lu>S getljmi loaS £>u ©on 
mir Mrfongt; id; Ijnbe mir ©tuw <Sittcn migctigitct, 
fo rocit c3 in mciner SRagt ftcmb, id) tragc Sucre 
flfcibung, id) fpTcdjc ©acre Sprmfo id) Ijate wefn 
<&cr$ Sir gcgcbeit, 2>ir, niir Sir aUrin — unto met* 
nan ffinb. Stor — mil bic gciroc Fomu' id) m'cfjr 
mtbern, bic @ott mcincr §<wt gcgc&cn — idj bin 
cin fltnb Dicfcr^nfetn, unb a(3 fotrfjcfi IjaffSu mid? 
iiefcen gefemt, imb ju $efaan aBci& gciiDmnicii. 
Slber mciuc ©d)U>c(Jcr« I)icr auf 2(i()iti fuib naibercr 
Slrt — Itb^t 111ft fo trcucr ©wgfatt cr^ogen «>ic id), 
leben fie mcift njup unb it-ifb in ben Sag ftiiicin — 
Uttl) 23riiic SanbSicutc twgen eief bic €d)ii(b. 55u 
Ijrttf (jcntc crfaEjrcu iinucidjcr Sldjlimg bicSnfufnncrm 
bci idiieii ftcljt — roitlft $u nod) kingci- Stugc fcin 
iwie fie mid) franfen unb nicoci'trntfcn? — unb bod) 
ijnft £)« nidit bcu gcfcr.ten 3^cH von bcui gefctjen 
»oa^ miv wic SWfffrt in bic <5ccle fdmitt, nid>r bic 
frtitcn nerrtct)t(id)en Sitofc cii^eluer graucn — nidjt 
bic lciM)tfcrtigcu 2Borte gcljort, bic mir, tjcimlid) oft, 
oft otjitc gurd>t unb €djcu in Die SMjrni gefluften 
nmrbm, unb bafl ®tut in bic SBangcn jagkn. 3rfj 
gcljorc m'd)t untcr jene Wt iifdjo^ id) )Mjfe and) nid>t 
ffir |tc, fie itid)t fur mid), unb nullft 3)u f)icr biriben 
auf $fl^iti, m<igft 2>u Sid) uirijt trcmicn won bem 
jc&t DicHciri;t licb gcmoimcncn Ccben, fo (up micr) HSHWflffiS^^^ "^™^=cra=Br^^— xctQ f 240 ^rsr*** bnljcfm bti meiiimi tffob, 9tmc\ bortfiin 9 cf>or' itr), 
ben s 4$fo(> full' id) mid, inib unfere §uftc mag Sir 
fctofr cine $tiniaty wcrbm — a£cr Sftta ioirb e& 
line bod? nic erjefm.— gogefl 2>u $urtirf, SKcntf." 
JRcii6 emjicberte 9iid;td } fdjmcigcnb fajrietcn fie 
nefcen cinanDcr Ijin, unb talk Silbcr^urftm ifjm burrr; 
©inn unburn, bcucn cv uirtjt gorm, ntd;tS)cimtng 
3U geben tfcrmod)tc. Stag gefdjafdge, roeim nidjt gc* 
frlliflc CcBcn HJiipctccd wax u> fdjon tycilweis $um 
93cbfttf)iiS flcmotbctt, bem n nid)t ejeru entfancn, bod 
ct |id) abcr nod) writ weniger flepefeen morf)tc, unb 
bPd? aud) rafeber fuO«c cr in unbtftinimtci fining 
bic ©ffalfr, bit fcfnn fjnuGiidjcn ©hirffrligfeit Ijier 
broken fonne. <§* falj fid; in tfampf unb ©Ireit mil 
tnropacnt, »on ben 3nbiancrn angtfeinbet feiiicr Me* 
tiaiou unb 2iliftamimmg, doh bm @mopaern »cr* 
adner fcincr ^ciratl) megen, unb Had) bad Sides, 
h>ic cm bienbcnbcruetftftfja-tStrciljl, jiuftc bad rocipe, 
rfiunberfdjone 3I»1(<& bed fremben %ibd>cnd, bcid 
fait unb IjofHiijty auf il)it nicbcrfal) imb fcfticr Slngft 
unb Oual ba untcii nur ju fpotten fdjicn. Sefjt 
gerabe futttc < r ^apcicc tiertflffnt, mo fie Ijfer a\$fc 
nc» war, bap fie iwoljf gag nad)(jer fid) ruIjiiUc, er 
fet tjor ir)r gcflolpn? — balj — \va$ war fie irjin? — 
UnrcSdjonljcit femitc tfjn nidjt forfen, eabic war 
fdjoner — unb iljv ©rift? — il>r frijUe bit mifoc 
: 9GeioEid)feit bic bcr ©clfeStenjcnen imcnbftd;m 9cci$ 
»er!ie[j.~Unb itjregarfce — blinbcS tfjorirfned Wcm 
fdjcwoK, bm 9Bcrty emeS §ev3en3. nad) bcrSrijaafe 
obet Snr&e $u fdjafcen, unb bie fupc $xu%t gat be& 
l)att$u vcrnd>tcn, mil ftc i>on bcr Sonne ettDrtS mer)r 
aftraunr. Unb bod) roar gcrabe m je^t bem funacn 
^WWii ^«i"]» cin frittered frf;nm#id)cS @cful)I, 
bap fie mil fenem fallen Sadjefn auf tyn mct,^ 
fcf>cn Fonnte; ber ©ebnnfe wurbe it)m 3 nr Dual, 
unbchnScufccr (job femcSruft. ©3 war pa erftcn 
9M ber SfiunfA bap bic ©eficbtc fclner garbc ware, 
unb ©abic fioitc unb mjimi* ben @cuf S er, bmn fie 
fenTtcbad^6pfdjciiunbfri;riU faurloS mbtn ujm Ijin. 
©a crrcicfjfcn fie bm fh'lfcn frcunbtidjen ^Uay bet 
i^rc $rfmat!) roar, bad niatle gebainpftc gidjt baS 
auS bem cmen *crf;angmcn genfter anotT, Msnti)tttt 
ben ©cfjlaf iljred .^inbed, bic q3nrme bic ir)rcn 6rei^ 
ten 9B B 'bfct barQbcr fting, raufdjtc reffe unb feierlia), 
unb e* mnr a(d 06 fie bem Bfyaf bc^ ?ic6fingS 
Iniifc^c unb i(jm kmte frcunblidjc 3:raume guflufUre 
u6er fein ffeineS Belt. 

W uiuoillfurfid) blieben bic &«ben ©cittcu (leljen, 
«nb wic f jr Slid auf bem fricbtfdjen (Dndje mljtc, 
bad ir)nen ba& Sjjcucrfic unifdjlcp, alS JRen^ ber 
imifenb gturfu'er)™, fcligcn etunben gebaajie, bfc cr 
fcjjon bort mil fcincm trautenSDcib »erlcbl. uui? nun 

©(tltflffa** 5 a bili. ii. 16 gSK g BBS B ETg WPggP 242 and) bic fnifjerc 3cit — &ie crflc 3cit fciner Sic6r/ 
fciner .goffiuingcrv bcS crrungcnm, fo fd;wcv crrungc* 
not ©hirfe in ac-llcn (ebcnbigcn gnrtcn CttipPiftieg 
»ot feincm imiercn @ci|}, fete cv bonmW ben SUigm* 
Mictgcfcgnet in bem er bicfe* ^nrabiceV $ucr|l bctrat, 
bn uonfain it)n cm wd)t unices, reuigcS (Dcfiif)!, 
unb fern 2Bei6, fein trcucS Graved SBcib fefl an ftcf) 
3tfl)«nb, prefer fanc-Siwcn an ifyic g(aT)entoe Stim, 
unb bits SicbcSroovt „<5abie" erfiarfc In bem fangm, 
fjeifien Sup. 

„Jfomm," fWi|icrtc fie cnbltd), unb cnt$og firf> Icifc 
fciner Umanming — „fomm!" irnb fcinc ^»anb civ 
greifenb, ffiljrtc fu bcit ©aftctt an fctS ^ f |( fccS 
$ in bed. 

SI) roic f*> flip ber fkiite Sickling riiljtc; bic 
Sampe, von cinem Orcitm SBananenblait Bcrbccft, 
toarf nur ben marten gvuncn ©cfjein dbtt ben frfjhuu* 
meriibcrc ©itgef Ijiit; bic fangen fcibcncn SSfmytm 
laflcn &ott tint" bici^t auf belt von Sdjfof gewtfjetm 
&(ul)cnbcn 2Bangcn, unb cin litM Cjcr^igcS Sadjedi 
fpieitc inn Die fcin unb $art gcfdnuttmcii Siypcn- 
Ghig«( fltijlcm mit bem gins, ipottt ce> im <5cT)uifc 
ladjcft, unb bad 9feftfe$cq fktu bc$ edjnfcgciftcS 
gittidje miSgcbreitce tibcr bem SicMing. 

fioimn [fefez Cefcr, fomm — flvf>fc £m bic ©tuftte 
bort, bn6 £>crj be6 SBeibcS an b«6 *0kimeS ©rufc 
: ! fflhtttto unb Satctlic6c bem 6cf;faf ber ltnf(f;u(b 
uwfcfjeiib 1111b Gtottcd ©cflcn nicbcr|M)cnb auf ixtS 
©au>t bes ftyfumiuernbrn tttlMtl — Unb banibcr 
bie raufdjenbe 3Mme, ba6 2M(b bed flMaiftf urn 
fie t)er abcr bcu ffittcu riiufdjcntm 2Bafo, imb ber 
©ternc bttyenbe erf;a«r bie geugm btf etneuten 
SBiUibrt? — fomm, (rife, Icifc bap Sin cd nur nf$£ 
flwfc bae frrunMufcSife — Sffiotyn? — tract) bem 
©iraiib fufjr' id) $ier) — IjorR £>u bie ©ranbung 
Vdufdjrn fiber bic Oh'ffc I>in? — fie bonncrt ti)rc trite 
emige ffieifc nm>«brcj|cn fort, aber boa) fftimltycs, 
mrjigrr Oeuf 8ta*t, aft-ob fie fc(6cr fid; fd;cuc ben 
[jetfigcn gricben jU ftorcn, bwxrof ber Wimbwfc^oncn 
Snfer rurjf, unb icic bed S»onbc6 S^cttc bort oben 
Ma ben ©ctirgfi^ng J)cmbcifteigt unb fcin SiVfjt 
ubev bie ©re fliept, b(ii/t i( Jm bic3tauibuttg*u>ttfc im 
lueiten fifbemen @(rdf ben ©ft^I jurucf. ^oinm, 
bort unlin (icjjt incfn 6ano C/ unb jencd frmitbu'cfic 
Sidji fcuditct unct auf imfcrcr 33a(jn. Bu, ftcig nur 
fin unb furajfe fcin Scijiuanfeu nidjt, ber Su^auin 
fdjupt c3 ooUfomute» vor icbcm Umfdjfagtn, febtr 
mitmn ©cf«Jr, unb burcf) bic doroUenriff^in fteucrc 
'rij^iri; in bem f(Jarfeceautm«D|n ubcr bn«9J?onb 
6e(cud;tetc Gaffer rnibctttr, menu auri) itiaji fo frieb* 
u'djen ©cenen 311. 

Jttatte SBaffer untcr unS — ticf, Jief liegt efi IULJ-X— ... HWII .«*• 244 borrunten in „W3tpwtm gtnftcrm'H'' imti lirfjte 
fllitymbc *punfte ^fcljcn unb bihjm burd) Me Qc^dhv 
nijroolfe, icm 5Rcnfdjfnnuge notfj unerf($fo|fflie 2Bflf. 
2>ort untcn taut bcr tforaflenbaum naty rct&tt unb 
rinfs fn'niibcr feme SBatfc unb Sammc, gcgen bic 
3nr)rtnufcnbc bic unfte ©mnbung fdu*agt, unb fm 
ghnctn bort Ijnter fid> fcin ffitka §<w4 gcoflut line 
fcin ociflfltfcncS 2)nd) genjof&t, unb jefct &cl Sftad;t 
m^finbet cr bic gn'mcn Sifter nUe, unb n>ie cin gc«n« 
bom bffyt cS unb flrcrtjlt'S gu 33ft tyinauf. 

„$)ic ©tone, menu fie aft nxrbm unb frerben, 
fatten fie in** SRecr," fagt 5)ir bcr 3nbiancr, „unt 
bort fctmt fie if>rc 9Bicbcrgcfom unb ranjtn unb wet* 
bat roicbrr jung" — abet gfatib'* i&ra nidjtj ticf 
uhtcn in bem€ornaenmn(b, bcjTen citgunb bidjt »ci; 
fdjhmflcnc 3>t)cigc iictbffdj bad iljnm aiwcttMirte 
■@cf)ciiMiii(i nmfjrcn mottm, tangttaa froljfidje »iwn* 
»oK,' bnd cigenefaar von &li(jfiibcniStcf)tburiftfl'o(f> 
ten, ben frozen SSeffjat, Inifdn unto ben $auinra 
lu'ii, fjt ruber unb fyntibrr, uni'fdljrt pauf unb ()hv 
untcr oft B>fe cin giinbenber leurfjtcnhet BttaXfc Unb 
bcr rraumenbe gifdjer oom, bcr in fcincin &*noc ficgt 
unb ffcumcnb nicberfdjaut hi bic ifjm frembc win? 
bcrbarc Sett, fict)i bicSidjtcr unb fofgt tyrttft&t&n 
unb6dnVjscnnutbcuSJugcn, unb glauti mufj inana> 
mnl baj cc untor, nc&cn fid; - boct, nein, fifitf er 
i ; ! 

! bic ©cifier nmffid, (c fcfciufd>t, cr murbc nic 311m 
©twnbe Brfeber&$rat; ma on bcr ednucUe barf cr 
Mm, trie bic mm unS 9lU f <wf bcr edjwcffc 
«W, unb fcinen Slid erlouft in ir>r germed nim * 
bcr&aree SGirfcn. 

SBcitcr - f*au nirf;t ju fang $foab, $idj f$»n> 
bc(t; unb fic# ©U b fn fo$ tfn @ntif ba Wfif ^ bcf 

fct>n jmcimaf fjcmfcermib fn'nu&crftfjof, unb bort 511 
§aufe fa)cmt, mo bcr gcrndcnftqiig bic torttcn Slrme 
miMrttauft-M (ft cin «* bcr nnfcrcmJtec 
laucmb fofgt - cin 25art)rcr fcinen ©cOictcru ba 
imtcn. 

€M>, um $ug fraufctt unb S ifd,t bic eiutl, unb 
m bem fi(6erguHjcnbcn Sdjau.u Mi^t fit Stomal 
ten glci* funMnfcc fnifrcrnbe $idjtcr nuS ubcr bad 
niEjfge BsfTtr, mf ban fie cine 3Me rafrnt nub 
barm gttjHcfm. SKejir nub mr$r f#tvbbd ba* Ufcr 
fliirutf, unb loir ftljcn ben (sdjattcn bcr $aln» in'ctjt 
«<*r in bcr ffaren Sfutr>, ffiic fie ben Sipfef serft 
»«t Oinukrrcidjt Rd> S u ffiqfa unb ^orgfnfl bfe 
Si)flutroi>fcn ntcbcr^utucrfcn in i()r rigmc6©fJb. 2) fr 
Serg mil fciucn B cn,n(tigcn Umrfffcn (lift inaflrihWt 
ficmor, unb finf« »on und bpnnnt unb fajaumt bic 
Sranbung unb fpringt [,6I)cr empor, mb xolh fautcc 
unb ^cftiger, al3 ob fie (id) unfemn ^aTjcn roibcr^ 
fefcen unb une ^«rufffcfjcucJ)cii tooffe aud iljrcr 9?a(}c. 
•SSf s*xz — * m 24tf 2>k&t flii bcr (Eoratauitnt* Ijin gfa'ien tt)ir — fo 
bia)t, bnp voir mil ban Stfcft bit fjorfmiifecicicnbm 
frnrrcn ^sucigc beriiljren «nb (Sceigct unb Smrijcici 
in if^rcu fdjiimnrruben firaljligm ©men im m.ittcn 
^I)o0»jtjorfd)dii founm %» fefjm r- fdjArfer fran* 
fell bad Siirtffcr am ©tig tmb rmm©uitf;fh , cifcit $icr)t 
fn'ntcr brni (Sano* bic oufgcriiln-ic SBeHc. 2Bcifer — 
m bitfrerrr ^ad}( gcberft, nnf bout brr 9J?onb TO if 
clri Silbcrfdjfcicr Cfcgt; unb nur bni cigmrn ©taiftl 
3UTHcfjj»DIi{jen f^int, brtjnt ficf» baft ronlb&cioacfjfcnc 
lifer niti an unferer &tt|fc«, mil fcincn bunffen 
GMgCfr unb ■ttfaftaftattm, fcinm fndjcrt.(a(tcnV 
flm $«HbflMu3 »nb iiHljoiifcen $nuiicu. 

3Betor— bicmifflcfrijciirfjk^aoc, bic im rafrfjen 
flMMpfWiuig fiber bicg(utl) fircirfjt frogl nitber narj) 
ban bimffcn fatten be* (fowc*, f (flMm mM/ 
fcfjil toicber, itnb abftyivcifenb hi meuem jjrwafligcii 
Ifeftt »erfa)n>uibe( fie in bent baminernbeii Smiiter* 
Ufo unb nut brr fd>arfc <Sd)rci fttf nod; mi$ bunf* 
(cr ffernc ju mid Ijcr, bic 5J,ii>n wrratycnb bcr »e 
Jefrt folflt 

©iPl) mir buRcr bad <8orgc6«rge fid; ba tynaufe 
[flfl«Jt in @ee, Cilieut Wcft<jc« Ungcijcucr $teitf) ba* 
Wm ©cbirjjc nicbcrgcRiegot unb fid> §fe E feeing* 
»«fto in bic flare giuu% bic $r$en gfanfen *u fu> 
(tti unb ben lc%nben ©cfjiuub -unb badSrattfen 
■ 1 bed Staffer* - ift e3 bod) fa|f afc a& bad f«m«r 
Sltbnien bee JMofftf fjerubmonr in* (<mgen n ta>aU 
iigen $miftn. 

Swan Ijfn gleiret bcr Jlafjn; fo bitf)t — butd) 
bic ^nlnicn am Ufcc fonnfT 3>u bag fiiMirfje firatt 
crfenmn, wk cd jia) um bcS @fibpo(& Sire brcfjt — 
unb bort bmben bit fiidjter? bort (irgt bic ©renje 
iwferet SJoejle _ cie Gompapitytcr |M? bec im 
§aftn attfemben Scru'ffe, unb fn ben offencn gufcn 
%f» cl>crnc gcucrfcfruiubc, TOle fajfoftnl) jefct im 
San, feben ?{iigcnp!uf a&cr bereft bic eifemen Sabefc 
Mm [)mfi&erjufrnboi mi btrfc (Mflcn lifer. 

Offer fatem flo[ 5 cn €d).'fr fafjren roir bin- brr 
Talbot im — unb bcr Wmm bort, brr b«« J?fmt 
fliif brn Stan grjlfijjt, rraumenb n^dj und l)cru&cr, 
fft).uit bit. inadjrljabmbe ^tnlrofe, ber f$m,tm$t 
b^ twfimbc Soot bfobndjrtrt Ijat, unb fjcimlicfj ben 
ffotf |d?uttctt Wits bit iliacn Mubcrcr Tjicr braufen 
in brr SSai Kjnit fo ip.it hi bcr »a$t. SBic fiofg 
unb pflinractttf* bic^ajtm, mit iijrrm fpiimcujcb ? 
artigen OJciuiir von 9Bmmk unb eingcn f<i>arf un& 
Km a^cirfjiteit grjjm bnS brtlcrc girnmntent, unb rote 
fcirijt unb clfljliirf; bcr ftarriidje ®au mif brui iflkjftr 
rutjt, brr Wfoc gleid) bic fdjhimmcmb bic mcichr 
SB*fl« OtWty fid; in <Srf)laf 311 fd;nufcln burcft bic 
fUBlSttanU 
y. ? J ? TC f g^ * ff 24S Unfa brt bruftcn? — ber fdjfmi fc SScSpcnartijic 
80AI funbct till anbercS ifcicadfdjiff, bic Jeanne d'Arc, 
bcbroljt rote c§ fnfi fdjciiU won torn £a|6ot ^icr unb 
Bern SBinbtctnK bn briiocn, jenem gcroaliigcn Jfolotj, 
ber bic aRfmtomgeit fdttff ffanonen mtdj Ijier (jerfifcet 
gcrirfjtet gftft; abcr bfc 5fljtte gemfce fo nxifmb roic 
ber flarferc gefob unb mit ciufrfjloffenem £ri>& litQt 
bic Sorvcttc fH(I unb rutjig In fo gcfAtyrlidjcr 9iad;= 
barfd>ft, ttab mit ber SMoTflciifomic grflp I nirijt rafdjer 
ccr «r|le©tral)[ bie #0(301 gtogacn SUWdiid, aieiljrc 
brci gnrbm luftfg im Sfiiube ftottern. 

SBcfd) cm cigcintf roimbcrlid)c$ SSilb mbcrglutf) 
brt Btttfti, luicbicGdjnttcn bcrbuiitfrn9cft«cnl)fru&cr 
unb [)muiicr$ieljfit, mtb bie ©tfrnc ifjr 93itb bancocit 
fucr)cn in ban uiiljciinlia) bitftcrm aGrtffcrfpicgcl. 

$wa) auf bem ftfqMWIf town Die 64fflgt 
ciiicr mode, lr \cd)6 ®l«fcn« frijiagts, c$ ifi elf tli)r, 

unb faum frit bic ©forfe ber SInfcrwuib*, »otn auf 
bem 'Sormftlc bc6 SBinWrtwc teiu (5<>iirt>fl|jfcr)ia<3 
flcantroortet , m fit mfdjcr 9N§enf«l0e, bic Jeanne 
d'Aro mit bcmSal&ot 311 g(cicf)cr3iir, unb ftfltg ifnicn 
flttc Sifjijfc m ber Sal bic ©timbc fdjlagcn. ?WeS 
i|1 ivicber flill unb ruijig n>ic vorljcr, fo foutlod ticgi 
tie %\d)t rtiif brm fmnu ntfjmcnbcn affect, bag man 
Ben Srfjritt ber cmjctatn SBndjc auf bem narfjflm 
Serf fcc6 frmijppf^cit Jfrir^f^iffd bciitiid) (jurt, unb 
; bag Icirfjlc vSuiiiiiKii eincr tjtunifdjeit SRcfObic tout 

leifc, mil bem rcgctmayigcit @ang, gum JEaft fibre bad 

SBafitr. 13a bcgiimt nod) fin Sd)iff bic orrfaumtc 

3cit (angfara nad)$ufd)mgcn — tic franjofifdje <Sd)i(b-- 

ronrfjt M)t, unb jafjlt/ mit "Sfingcn cinljaitmb, bie 

fdjlafrigeit Tau&cinSdjlage eincr gcfpnuwueit ©lode. 

93on bert fjcr foiinncn fie, von tern 2BrtHjifa> 

fangcr bet gcrabc in unfercr 33«lm Iicsit, unb btr 

Stofflj fa? tie SUJadjt [)flttefd)ficf fo fanft in Sec win 

Soot unb rcaumte fo fug, al$ tad ©djfagen ber Olo* 

rfen roirbcr unb iniincr mteber 311 itjm CjcnibcrtGiitc. 

Qted, {tor!,, bwi, »ier, ffmf, fcajS — crft fcin unb 

fcann ricf — cr j&ljftc fie von alien €a)iffeu, unb 

»i(6 roicber SSflcB (iiff unb rufyifl jcroorbct^ nnb cr in 

fcincm 4>aI6fa^faf (angc gcroartct Ijattc bap bic fiop* 

pcrnbmlonc fcineo eigenen faulen Sdjiffcd, ber einft 

fo rftfligcn Mi\) ©otter, mic immer ben 9Iad;trab 

auflninflcn fofltc, ba crft pel cd fljin ein bag cr fcf*= 

Dcr fjcute bad 2lmt Ijatc bie olte (cbendmube ©lotfc 

rprcdjen 311 niacfjcn, unb mit cinem (rife gemurmcltcn 

giitd> fudjte cr firf) jufaiiimen, franb auf unb ben 

ifioppct angicljcnb ba(i cr im 9Ripton fra)fima( gcgcu 

bic gc6orftcnc ©cite broljutc, bmimntc er feci jcbeni 

traurigcn Sd)(ag: 

ff ffie«kramc Sic^ — aftcfl -- gcborftencfl — Hap* 
prrnfee* — fd)itarrcnbcS — Sarincifcn 5)u! ^'iftcin 250 <5fonbnl fur tic ganjc Madjbarfrfjuft," fe&tc rf Dami 
fmirrcub Ijinflu, ate n ben ^tigcrpfau loicber fuc^tc 
utrtcr ban ffiooJ, ben 9flonbjfraljtcn wenigpend au$ 
bem 2Bcg $u acfceit, unb m'djt fwfeurondjm am an* 
brrn OTorgcn init j}cfd;»>oftcner ^tyjfiimoiiue. 

3>er 9#oub pnt ic(}f soli iinb lidjr gegm bic 
gfanfe bed fc&mnpigcn, \>on Maud; unto Sljcer gc* 
fcpwaratfti, fljrcmigcn gafjr$en$jd bcr ftttty Glover 
— b(c <3cgct bic gcflcm jum Srocfncit jjctoft worbcn, 
£)fi»flM Ijalbaufgcgeit, bit brciten ^f)ccrfiieifcii ber 
Stefer geignib*) m ben Stoftflt; bte ftngwt ffltoftat 
im't brm Brtltei ©i& fur bm Slitdgurf taaofr bic 
23i»Dtf aufgqBgrn unb mit Socofitlflttmattcn Mdjt 
6cberfr, tic Ijcific Sonne tiOcrSag bav>on afyuljalrcn, 
bad jerftyfo tfuvfer am Bug, bad 3cirf)m finer (an* 
gen SRdfc, SJflce fitubct bod ©cfdjaft be* 2Mlrlfa> 
fangcrd, unb bi»d> licgt ct (n'cr tragc unb faul, mitten 
fftfl in bcr gutm 3n$ir4pft, $it rnl>cit utlb traumen, 
ftatt im Dcarbcn rtwi ben gifdjeu auRUtfluctn unb 
feiitcn Slumvf $u fuficn. 

') Sic SBiilfflfiWSnflcr, nm 9h$td niryt }u uicl Bertaanfl 
mil ifcrcu ©tffen ui imiOw , unb giftcn bit!Ui<b* wr&ei* 
jiitaufai, uefen inrif) fttaito iljit Stgrl, unb ta tie Gtiilc 
ben -gag fiber Sljvaii qusMicii nift wk fteir fin*, W maclmi 
ftc audi Rellflcrfe in bte @e<jef, ,mf trncii fie jum Qinbim 
Cm Jirtjru. - 25 ( Stfdjt unter fcincn JtrajHim gfciten mir l)in, imb 
frcicr bcl;nt fid) bic 23ai Ijier »« und mid. — Si'cfjft 
©h ba brfi&m &ie flcine $nlraffl beitoadjfcite 3nfcl, 
linfd bcr einfafjrt ju? — Alotuuta \\t% httStMgb 
|t& b<r*pomarcH, bcr pilfc 3f»flC il>rer frnl>trc» Madjt 
nub fjaudlid;cn ©Iftrffcligfrit. — ffiorbei; fo ift bic 
3ci( bcr ipoumrcH, vor&ci; ij)rc 9J?ad)t ift 511m ©poll 
ijcroorbcu $U5ifd)tn (Sngfanbcrn unb grangofen; £um 
Spiel, 11111 bad beibe Wationcn t>ictlc!"d)t mil ffano* 
ncnfugclii nuirfchi, ober c£ ma) brm einm ©cgiicr, 
aid nidjl bcr 9Jlfi(jc lucrrl) bed cS(rcitd, Frciroitiig 
u&cilaffcn. 

fl^ciler — and ben bimficn <Sd>iffcn rjcrawd, be* 
rcn buftctc Dlumvfc [augc Sdjaltcn roerfm, unb bad 
weidje 9)?onblid;t 11 in \ld) Ijer ein^ufaugen fdjciitcn, 
jtfcitcu mir i>or. gunfen fprui>cnb orbentlidj i» ber 
ctcflriidjcn glnti), fd;icycn wir ba|f«, bad IcidjicSRti^ 
bcr ben fdjarfgtbautcn ^il)ii faft u&cr bic 9BcHe I)c&nib 
bit if»n tragi. Da btfi&cn iicgt bcr Strattb — tucii 
unb filbttn befjnt pd; bcr 9?^iibt»cfct)icncne ^ufrijc^ 
ficd unb bli^i unb funfcli, unb bic 3Boge q«i((( uuf 
bflfltgen unb faugt unb brcitct barubcr (jin, gurfi* 
meidjtnb nur ben fmifeinben "Sdiauiii ifjni faffenb, 
bcr tn Sironic audetitmibcrflicpt 

^rrcifljt Ejcibcn luir ie(jt baft langc niebcrc, tyaU 
mcn6cii)acf)fcnefianb, ben redjten 9irm bcr Sai, bic WWME-W^^^^^m^m^^^. 
ifm fctytyenb mtylt gc fl cn bca gaffo unb Mine 
ftodjflc&miic ©eriifie fcmfffl efit etdtf fu'cr in (See 
()ifiau0, Don bcm fimbiflcu etrmib «o, eceoootm nudj 
bci iricocre.il SBaffcrftanD bfe Siufafjrt 511 gcflaftcn. 
3l6ct tune braud;i fcri'ffanoc foidjcr £il(fc, bad 
t to«h% lifer 311 meia)m? - rjfdj Din, mty fifcr 
voic burd> bad 9B,iffcr tyieOtt wif bcr ffertn gftjfy 
unb brtS JRubcr bad c& fcorwfriS tm&t, Ijcb-t c$ unb 
Jtofogl c3, frfpp fiber <Sor«fif unb GunManf fort, 
bcm n>c (Ben Sfcufdjcffitf entgeften. Sambutftfb ftnb 
liter ubttaU bcm ©rimb tfaytfafar, rin 3eicr}en fur 
gifdjrr unb Boom tooh Kcfcrcm 9&ifiVr; mitten swt- 
fd)cn rtjitcii burdj fprutgt bad San«, unb wit bit 
flufocfoflmc epioc in vicr 3o« 2Ba[frr bcii Sanb 
6erfil)rt, Ijcfct fid? bnS fd;(anfc Soot unb fiftt fpfr. — 
9tot (fauna, «j> Ull ? pa 3 uxtrme fafofge 9?a( ben 
gu(i and? nift am 6pcod[.aftrau S icIjcinotrfcm£a(jiE 
ijodj fjittauf aufs iro rf mc & ln b, bap tyn bic nlcff# 
Tcnbe glun) nicfjr fjett unb fonfiifjrt, unb buret; tcr 
Garten Mattigcd ©run, burd) bic bee Wonbcn(rroIj( 
uidji rimnai guv £rbe brfogi, fftfrc idj 3)14 cinm 
<Sd)lcid)ibca ttattfjtt (>cuiilia>m $fap. 

fflfW nn'v Me §aub bier, bemi brr $fft ifr 
1*nmr, unb bort ojeirf) fritter bcr Sananen fc^cc 
SMjc, benen b« 33rot|ru((ji6fl«m «o* @«attm fl (ri.t 
bfflimit bq* JDhfidjf bc r mmn, unb ilbcr bcm $fa* 


rcidKn bic nirberm Sfifdje fufj bie 3*cfae rraiitidj 
Qaflta unb Mitogen bic SJrme fr(t in chatttar, liefer 
»no tfrfh niebcrbriirfenb in ben 9Brg, bis brfi SBfrn* 
fefcen £anb, mil fdjarfcm ©tfljl bcwrijrt, ivictocr fine 
item Saint ab^oingt ben jubrfi?0l^rn. SBrttcr — 
t)(\Uc 5)i(4 fcfi cm mid) unb [jebe ben gup, benn a(te 
nicbcrgcbrorfjcnc (SocoSnuffc unb $fi£ftn terfen ben 
Sobcn unb — mad 3)« scm-.nfr, unb was uitfcr 
Sciiicm guOf iuid?V— rcife ©ufc&tn finr/3, tic ben 
Sobcn Ijier bcdni, fctjre Sic^ m'cfjt an fie, fiber unb 
nebeu JDjt madifcn mcfjr, unb jc|jt — ficl>fi © u bno 
Sktt bort b»rd) bie3reei(|e bii^en? I)6r(r^u bic grf* 
Icnbni Sine ffifriiber ^enidjenffimincuV — joir 
Unb sun 3M unb iff; fuftrc Xicf) fc$l rin bei 9Wiit, 
Unb en ^ot. 
. mmmmmmmmm ?, 2Rutftt$fM Sof'S $otc!. 

St'rf in ben ©uiavcii wfifrfr; uiib eitta nurvicr* 
cbrr fimfljunbert ©rrjrittc Don bat aaipcrffen §nufem 
von'-lkpctec mfmtt, (ag fine berflm>or.n(i(i>m fang* 
m\m mVbcreii Sninbiiflfjuftcn bfcfa Srtfefo, rait 
^iiitbamiobfattcrii flcbctfr, unb wenfe mcfjr aiibcrrm 
#auflflflfitfj, aft cin paar riferiKit fffffrfn imb c-raem 
&tyM obcr mc&r ntebcrer, l)aib au3gf#fi|jfter @$e* 
rarC, bic ben (SingclunciKEt liCcr Sag |Uft.61}, unb 
fiGrr Wacfjt jurn totyffiflim t>ioir». 

®i« SBaiibc worm Mrigmtt, tfatt bem Suftflig 
frrfrn SWaum ju tfbmai mic in ben gtttfffrfitym 
3ubimiifrfjcn £aufcru, mit bfnmcu ©afimattm fafe 
ttberaff verfwngen, unb ber SBfirme megeu fonnte 25.7 ba<3 nidw gut gcfcfjefceit Kin, bfnn gctabc btc* 
f« 33fa^ ijartc eincr frafd>en Bugfuft $rc fccburfr, 
rau ba3 ©uiavmbuftifr mffc cine Wlamv fcf* ben 
ntgen, barm au3g$aumen §of unb $au«raum urn* 
l*Jofo flOcr ber SBefifterin Dfcfefl $(«*<* lag incur 
barmi ungcfiurt unb von nratjitrfgm unbrufenr'n 
Slugen tiitfjt bdfl,ii B t *u fcin, a(6 frifrfjc Suft jH fyx» 
ben - o&gtefa) fie bcrcu 9Sp(j£tfjaE »«$[ fluc^» gu 
faa&cnt wrftonb. 

2>fc Sanbc, wemt mail b«3 mit S3n|* ittcrlwit* 
gene ©nltenocrf iiberlmupt fo nennen barf, warm 
.rad) meiter burd) 9cid;tS briafiigt wad cima cincit 
KmAmn Kd^^UUi ber Satoofinrc Ijattc antigen 
foimcn; an ber eineii Scire Ijingcn ttur cm paat 
altc ffamiii4Irbmwkfe, a&gtmi|>t unb gc[d)mar 5 t 
burd; bic3«&if fowrtjl raic ratcfj »iclfcid)t bat Mauri) 
bcr-fiutrc, neben bitfeu ata ainb uitfcr efacr langeit 
Sta'Oc au^cfcf)ftffaicr(5tKopmipfc(;afcn, bk bketcKc 
»<m Srinf&cdjcrn bcifattit, parabicrtc cin after, cinfi 
Urfp gOVrfatir, aber jefct in jebe mogifrljc, wic mi* 
r«SflHa> garm Ijiucingcbrurftcr gff$ut, ber in 6cffe; 
rfll SA0A vicftcirht chnnaf ben ^omabifirreit tfopf 
cities Suty iui lufrigcn aften (fngfmtb gqhet, ieot 
rtba- untammt War, feteSaflr in SoaflitugSiquflftn 
unb ©uiauciifjDrjmncf) in ciner Saljitifdjcn £ui(c *u 
Vfrtranmcit. .^..,_,^^._._,^^^ J4 ^_ IL ^^ a ,.^ w ^^ uu ^ JigH ^^ 256 60 ffif>r iibrigcnS hit 98(infee iufinfd?a>ifen, fo 
toB unb mt(b pant) alto mPflfidje ©cfrfjirr imb ®e* 
rn»0 in Cm grim l)crum. Mrluiffen, bfe mif bicfm 
3nfrfn ten ©oo^nmi flcmttjnfirfj 511 tommobcii, 
ifpffcm, §ntfd;ndjieln, SlttriwfwOm, epa'frfmnmrrn, 
&jifa*m unb ©ok Wfip IDAS fonft nod) MaiteJi, 
nrnrcn in Waffe twfjanben, unb Tjic unb fca cine ubec 
Wc anbere flcfrfjidjtft; ba6ci fc$nfo, priftgen cinuanr 
93cfm, chirr ,£iarpimc unb cntcm Dtnbcr, fine nltc 
rof% g(mic mil gcucrfdUoli, nub bariifcer, obcr f» 
wriRcrft Muter bm SJktteit, brtfi C 3 nut von th^ti* 
ma Sfjcifcn brr §fittt mid gofeftrn uwbm fomite, 
mar-cin tymalti fjctnc© SBvvt fafeftfflt, auf tan ein 
*<wir ©fidicr, unb oGcn auf trine birfEci'% itbgcgrif* 
fene Si&ef ftigcji. 

Snlercffoiitfi unb mminirfjfaltigcr crmirfm fid; 
aUr jcbcnfnlftf feie fficrooljiter u>ic flcgcim>cirtigcn 3n* 
faffen bicfes a%elfftrom$fo&fl*, *™ wide teSMfo 
KW fojjar lit al»cvgfflu6ifdjct- gmdjt „ucbcn, wci( fie 
rt S»OrtW*rtl Zot", wic bic gigrniOumerin »o»fcm 
SRafWffH gciioljniicij mir fd>lfd>hi>^ genanni una-bc, 
in ban $c(i(> ftt>fmotuvIic^cr ffrftffo gfoubtcit, unb 
alTcrting* raCrfrrtigfe fl)r 2l„f f [j ffl CU1C r o(dK Sff , 
mutf>ung, menu flBc^au^t fl uf frgcnb cin menfa> 
(fdjfS 8Bcfm nngHwrnbrn, turftfomnwn. 

„9J?nttfrd)fii Sot" n»ar cin <S(jflroftcr y unb 9?ie* 
.b jrt«» ,r |r wkttm, m <rfini ^ „. 

fcljjfl, .r ltfl m^rlitf, nfcfrHfe Srfjulb Md 
Jw 6to>S6ntaro#frn, SttflfefMt » or fo»„» folI(lf , 

ad ,;, 21*2* wn ,c " ,m "■«*•« a*« 

™ ""f ' °""" f "' bnf "' mcr •** «WW obcr * 

i)icfim r3 fur 3iibuiniicf). 
3» i>a- 3ttflo,t nun nue il,rcm as««ranfc # «,& 

17 . iBn^mmmammi 258 fifdrfrmgcr tntmtytn, ober eiflcittu'di von bon <5npu 
Milt bcfiXben, ben tyre SRcijc Defltirft fjtibcii modjten 
(bcmi finite bic 3ar>rctaiifl braufen in Sec ^mttn* 
fallen Rub nidjt immcr mcrtjfcrifd)) entfut>rl roorbrn. 
£er (£<fyitain rieftrte bamafd 3»*d*i«««» «6er wad 
riefirt bie Sicbe ntcJjt, unb fe&tc (pater We jungc 
3>amc, affl cc (jcimwdrt* firfjr unb in fofdjcr SBcgiei.- 
«mg bod? nidjt in ciiicn (Sngttfrijcn ^iafcn nncber 
cfajirfimffcn mfinitytc, anf ben 6ant>uria>3nfcfn n(>, 
bort tyr gortfommen , wad tyr aud) ttottfoinmen gc» 
fang, tociter gu furfjcit. 

9)if[(tern>cn Sots Wemotccn miirbeu irpcnfattd 
fjwdjft inicreffante Satcn ticfent, fonnie fie mtr cben 
toeraiilapt werben natjer auf fie cfajug^nj fie fyrarf) 
aim nit fiber iljrc *8craangcnl)eit, unto bad cfcgfgt 
3iibroicuum, bas DlefTcfifjt nod) bariibcr, rocni&fintf 
ufrer ci'ncu XfaU Dcrfcfbcn, Shiflfmift [jaltc grim fon* 
ncit, unb auf ba$ iri) flfcid) midjfjer jiinlcffpinmcn. 
merbc, btirftc iiidjt, 

Soviet ijt gemifr, in ber ©ruj)»c ber <Sflitbn>irt)S* 
Sftfcfn Ijnttc |ic prfj fottflc 3cit aufgeljarten, tmb ba(b 
mifOafju balb aiif ^flwcif, flcfjnufl, tote bnnit mit 
einem®mibctyof$fa[)rgciig tmctj ben grcimelicfjcn unb 
9tottigat0f6*3iifchi gcijimgcn, unb fymc bort Jtierfl 
aiicjcftrngcii chic ffcinc ®M)fd>ft 5 u grnnfeen, in ber 
fie Gcfcmbcrfi SRatftfcn bcfjcrbcrgtc, unb fijnert bewu* 259 idjcnbc ®drftnfe wftuiftc, urn bit (ic, wfe urn man, 
rfjes ttibcrr, bei ii,r koOrfeln fonnrcii. fflon bort 
Urn* ^ no* »eu-€«fanb rjumecr, wo (if mfeber 
«nfl«3<tfM blub, fid; aber » ii ^r ehic „etufte 
fl&ttfl litter**, nrfe fie emen ftcfecit efnaugigen Srfc 
fajen 6d}u(jflirfcr nattnte, ber son jeW ab bet ffjr biith 
imtbradjfe. ' 

• 3n 92euf«etoib fjatten ,le bfe S)(iffionairc fcertric; 
to unb auf fin @rf>iff gc^*, baS fie 3c.be in ber 
temnoflfltuwt fanbrtc, unb l } m brmogen MeSUBb- 
naire efenfaft wiebcr emm Sapitam bad, ifinen 6& 
ncoiwfle fmmbh'tf, gefinnfe Scfen an Sorb p ncfi* 
im unb Wetmaf, aue tfjrcm iSereid, 8^ nnb aar 
*m«u0 ; bai , ©«mbier^3nfelu j^u^ren, to0 nc(j „ ff 
itoHofirm f*on feft Ktn fl eren Safjrcn feftgcfeftt U aV 
m. Urn %)l;oon aber, ber bad 6#ff fbpi ( imb 
niemaftete, ftmnbete e^ anSafoaswt im&aRftfter«m 
Sot fnnb uiclwr mit invent ^tmtn Seglctfer btn 
fW m&) ZaW, bad jfe, a» SWiMfflmnft fl a C r 
nmipfttt fa|t in bereubicc, tie fccRen ©efftjfte n n b 
bind) ben 3»oiefpaft ber SPntcfian^m OTiffionnire 
mu ben tfartjotifen, and; jcbenfaHd c^er eme fidjerc 
^ufieilattc wie irgenb einc m.bcrc 3„ff[ mfcafy m 
nur eine ofcer bic anberc Bttk alkia g^ottft, nnb 
bnnii and) flefjerrfdjt fyalte. 

®m Ffeinen 3rifcf.cn ©caliper roar ba3 SIHeS ?<TO5 »« B ™*=no=HKJ3Kra5!3BBHmBSHBraffinBHH 260 gu-idjgultio,; audj ec (jattc ubrirjen* erne 35crgaitfjcit> 
f)cit, bic in ©ybnci; iljren @ufmina^u>n$punf*, ben 
8#B gefimtocn, ,511 bcin Ijmgctric&cn bad $a<fyrin 
feinefl fctwnft roiib imb toff gcnug gcfombcU fiatec, 
liifi cS mit bcin geroaltiflcn ©turj in bic Sicfc, bic 
ccflm ©oiwiijfioisfn nut- emnial woriibcr, nxcber frinc 
*o«igc>)uil)c, mm mid; nia)t tfar(;cit ctlattgi fatter. 
SHurp&v — er roufifc felber nid;t ob cr je 110$ 
ciiicii onbcrcnWamcit gctjabt — war c&cnfaUS (Since 
jener TOaf)«n $airiotcn bic „had left Hieir counlry 
for their country's good"Qn)»<Scften ber^eimatl), 
bit $riniAt|j geinicben). 9Btc cr bamald feuie Srci^ 
Ijcit micber crlangt Micb fein ©eljcunniS, fowl' d6« 
if* gemif), bag et in bicfer Beit gerabc aufljortc em 
#att)oiif 311 fein, uitb ba« ©tuibfaui ber 33ibel mic 
cinem Gifcr begnnn, bet tym bic Scwuiibcrimfl Dcr 
^coteftaiitifdjcn ©cifHid)cn, in bcrcn 2Birfmig£frei$ 
cc torn,. l>attc fidjem muffen, fatten bicfe nur ebm 
&u Ujin gefangm foimcn, i3eugc fcincr TOirfiidj (inge* 
flrciiot-cit SJjatigfeit 311 fcin. SBunbcrbaree SBrife 6c; 
itatjin er fid) abcr bci bfcfcm Seiibiitm fortiua&rciifc 
alS ob cr irgmb ein enlfetilicijcd <8erbrcd>cn beginge, 
nab ia ftcter Sur<f)l unb SobeSmigfl lebc tabci cr, 
tappt ju ronton. 9Bi(tertc cr cincn ®ripftfl)rti hi 
fcincr mi)t (urn? bic fronnncii Gamier inadjlm fia) 
iwmdjmal bic grcubc ifjn unb 'feme ©cfaljrtia auf- m®mMm&m&&. 26 1 

oufuajen, obgleid) fie ©cibe tfcte grf ? m nfc Jo,„,ncn 

«?en, beim fie urjeftrfcn nidji affcin W«c^(d, f „bern 

md>tcn mtr mfe ©nmb m ffcifofleju ffoben) fo 

J* SRfi ^ m * ot «• rflWcr M bcr JM 

cfn erne wrin^fc Bum**** 5 « » er6rrgcjl/ 

b.c fid? V uaei4t in * u MftfinMr »A«e bci cincm 

«8Mm Ocfanb, afe OTuipfe «u*) mit feu 

$ff 81M m bie nadtfc JtftfcNfc !>immf«$r, »nb 

MeO tattB becftc, »a« fftm gerabc unlet bic 
$anbcf nm ; g^ „ ^ ^ ^ 

«r SIr&cit gcbarfjt, fafte er m Wn$ ben erftcn 
ta(fen©«H mtf, bcr il,m iintrt fcic^mifcc to, unb 
frng an barm, r,cmm 5 u fdjncibm unb juftccfjen unb 
5« nn^cn, a!5 06 fa„ fcfctt an fcincr WU r,irtac 

aXAttoa)eii Sot bctjantcrtc it;n babci q U f bflO 
^rafmnrbigenpe, unb fein eu)ftu|>fn.ort aao e6 attf 
®K8«f4 3nf* ©afifdj obci-eAottiffl), Uncmiracnb 
oner ber I'^uutcu^o^nefifdjmSpracOen un^ £uu 
Wt* » HP md,l Km an u> nbgeftumpff, fein 
®ff«r« m .Ore... ganacn ^m*, bad fie nid } t Mm, 
6« irflenbi chier fdertf«fn obcr ttttfeittO^ett ©ercgen, 
Wt, nacf, fcirtem Jtopf gefdjfeubert Ejaltc. ®or affert 
ankm aucr mt e 6 b^ W If fl e Sd)nft fefber auf.bic 
fie « ui ibrcn fd,(immfcen nnb gefaftrtiajftm 3oni 
T*"' UIlb Wt * ^»» tm gall dW eteci.c0 
»"( lOrem r,6djfl fanfonfl^gci, ©atteit (aenn i% ;fiSTTni-,r. --^-^ r '--'^^-'*^^^ 202 263 biefeu ungered)lfertigten Stamen ifterljaupr gcfrraitcfjcn 
torf) W mid ber £nnb rip unb an ben tf opf 
Wflff. 3fl fie fjntrc fdjon meCjrmauS gebrotjt bad gaiu,e 
WKfle $U<fj bet bcr nnefjftm paffenben ©cicgciiljcit 

— unb bie ©efcgonljeit nmr ftgcntiidj immcr paficnb 

— 511 ticrbmmcn; uwnbertnrcr ©rife fjiclt fie t ?6er 
unmet cine cigene ©rfjcu, bic fie fi* ober nic ftf- 
tor eiugcfW>cn inodjie, unb jcbcnfalfc incfjr in einp 
atergfaubifefjen ^urdjt wfe irgenb cfneni rcligiofm 
©inn wurjerte, bason ab tfjrc^rolnmgaue^ufurjEcn, 
m^rciib muxpt))), bcr ifjr bocfj nid>t fo rca)t traucn 
monjtc, fciucrfcird Sifted tfrtf iljr baa SSttd), bom cr 
in ciniimf bie S^iitk m\k$, aus t>cu ?lugcn 311 brim 
flril; unb Mftuifffn unb @cf*n unauftjorttd) baifu't 
nxdtfelic. DTiir 6ci i)i>irfoinmciicm ©affenfmiflanb 
tog cfl, mpmt mrt)tgcbraud)t,mif bem flefatn Sfrfcp 
to mif email $aiifcn wrfefjiebcuer Srnfintdjcn Mil 
^apigfciia* unb SibcforrbrcitungStocrcincn in Xnl)u 
h'fdjcr ©pradje, unb OTurpIji; fjatfc feincn 6i$ fo 
gcflcKt, bap « bnd SSun) forhuaf)rcnb bobci iniSliuic 
6cTj.'cu\ * 

3d) fugle vovfjin bug SJhittcrdjcn 3Ti>t^ 5lctiperc3 
gcrabe nicQl biQIl bicJicn fo«ntc befonberc <5(>rfurcfcf 
cinaupfen, unb nlfcrbmnS War fie, n» fl $ tyre augnc 
^rfdjeimmg betraf, nia^tS memget afS cM 3n>tfd)ett 
50 unb 70 Xjrcn, benn nmnberbarcr Sctfc (jiflten @d)mu» unb Mmu.cmjfjre 3fi 0e nut ciitem fofdjen 
edjiaer ubcr W n, baj man fie bafo bem cinm, 
bath htm nnbcrir mu>r gtmibre, gate ffc ft - nqt fl(s 
mMntldjwi pareu von cinfl grctfrotymi abcr j^t wcr* 
budjenen tfattun, mftfinitm Ijodigclben ©ttftfen, 'um 
fie $fiften gefd)!agci,, unb am Sag (rug f« fin bem 
&W%a ©bergcttwnb, ba« tljrc bum <S>ef*a(t in 
wcftfii gotten uniting; SIbenbg abcr, t»eim bic rYir)(c 
<£ccbrifc fiber bie fffl(Jt ffrfcfc 0&grcifl) j e ^ tton 

bcn©uiascn fonnlid) c mgcfdjfoffcnc «fltk borf) nirfjt 

errefajen Fomttc, rourbe CU bem cin fttipeft tfiinm or* 

u»obntcn 9J?urterd,cn } u tfft unb fie 5 og efnen alien 

ertegefcen Minufrigm Wamier^Dbcrrocf, bcr fritycr 

rfiimaf (aiigc ^aarc.ge^aW i )a b m modjre, fiber i()x 

ftttttWFteftj, unb fnupftc bic jwei Jlnopfe, bie iijm 

nocf) gebiicben, fcfl 3 u bid tnttec ben ^aW. ©ecKwf 

ginn ir)r babri bis tirf ub*r bieffnie n fcba> unb ba 

feftlt Safdjcit cbrafatlfl ft'tf fafen, in bcren eincr lie 

ben clnjfgcn ©map aufbcmafjrtc, ben fie (la? aupn 

bcmSranbi;g5nnte ; t6w®d;impfrabattfcofc fo Ijmfc 

lie nut mtt biefer Unannerjmlidjfeit p famprm, oap 

fie fo tief na$ ber ifjr imter ben^finben formjeic^eu. 

ben 3afa)c »iebertaud)en inupte, unb fia> geivo^itia) 

fnb(id) gesuwngen fo^ fta anberc §anb aud) nod; 

»»t 3" ^»ilr> 5" "cfjmcn, bn6 fajeue Safer)enfii»fi- 
aururf^uljaitcn. ^ ~ T T CT T-gr-ff ,. , , « , ■■i I |l |, || |IM i 264 

. 3kn$g$ (rug (ie WoS, unb (utf bcm ifopf cinrn 
film Slto[,[,ui, nk cr in (far 3» fl fnt> H^ifiM* 
r.d; fhiuinl tas 3it[ i(,rct SBunfajc gtrorfm — m 
H»re r,nltc r.d, baron fcfigttlammett, unb unJcr bflt 
brcilen, wunberlid) gcfotmtcn unb mil tillpaai funft.- 
lidjcn, nbtt feibfi in bcr ffunft wrblidjcncn unb gcr.- 
brilrfttn. ©lumen gcftfiniurftcn ©citemoanbcn bcffelbcn 
I>ingcn bic (jraurn langcn §aarc luicr Ijcroor. 

!Dtt£uj bicnle £fjr gcgen Sonnenbranb mASal 
lufl, am % t»ie UltaibS, u« fie |fr SK«taila fi « 
in rttitm SBfnM bcr£uttc futjte, ifore Ui fie jcbod) 
a'n Writes U i,b gut j„ @, nntl fl ^, ftate4 s»««quft*. 
iwfi gefpannt lie pj bet 9t»if jcbod, mar unfheitia 
md,t i[,t ©gentfiuin, obcr wain boej), jebmfalfc nu'r 
getijciftcfl, unb SHurptjo, bcr iDalnfdjcinlid; friifjtFC 
SJcfiCcr fefjien feine Slnfuvudjc baton frine&ucgS mif/ 
gegefien ju (jaben. 3K>cnbS obcr in 3cit bet ffiiljlc, 
Dei Oicgemocltcr obcr fonfiiacn SBlltcrunflSfaffcu , m 
iibcrfjaupt taS Sragm cineS foldjcit 'Jcocfs unlet bin 
fer Srcilc cine @ii»|d;it[bi a im fl fanb, unb nur ben gc= 
ruiflPcn ©tab » eil Stfrft%mg b«dMr» foitnfc 
l)«tk fid; frciiicft 3Jiul(er(t)fn Sot Darin' ringcfnobfi 
unb woffle Wwpff) ben. Dctdffe bc<5 Stfi^ itidit 
flanj entingen, fo umgtecr ben Scnncnfd;cin beiui&en 
- unb ba« ttjal er a»f. - Scben Sag mcnigftciic. 
cinmai, madjfc er ben Mrgiwifcrtcn Sierfudj in ben 
265 _ 

3iod cingufal,ren, .mb barm auSgnljaffrn, unb biicb 
barm gum (hfraunen.aKtr, ctoa in bcr 3cit (intrtfv 
fenben @,«fle, bis ir,m bn« aSaffer am gangen Mrpet 
^ranter | lf |, unb er bn3 nu(j(ofc ffiribungSflurf son 
m ScbulEcrn ri#, aufpacttc, sufnmmWoffte unb »cr» 
lucfitc in cine Saleonffc m jn-ingm, m» cr nacf, 
emcr fflkifc cbenfaffs wiefcer aufgao, u „b [id, umi 
mm* m fcinc SiM ftte - mt) bcr Siorf Uirf. 
mbcr&fc fo Eangc licgcn bis c8?I6enb« flip,! i» llt bc 
unb il;ii SB?uiicrd)cn Sot wicber &raud,tr. 

aujierbem iru 2Rurpl, V cin paar fefr al.gcnu 8 tc 
ooimncrboicn, son itgenb etnem fntbiofei. biinncii 
©Off, em tammMBtu* fym, dm gclbgcflrrific 
■JBcile, flail bcr fi-fjlenben .Ruopfe an ben bttrcffen> 
bmStcDcn mit Saft gugebnnben, .mb einc but* ben 
Mjrcfnngm ©ebmud; fd)o„ lolai fd-.oarg getrannte 
^«il)[nfc, bic a6cr gemiffertnalien mil j„ f clncm 
Slnjt'fl gcfiortc, unb oijne bic et ebm fo i f id,t erfd)ie= 
lira marc, i»ie oI,„ e bic £ D f cll obft bi( m ^ ( _ ^ 
6tt alte ijiigl,,,! fti^c. 3 um ®t Mt m b „ % mhli! 
">anb gu l,an 8 eu; unb otgleia) cr i(,n r c 3 ri.na6ig 
abmtfdjlc, ben Si«„i, baoon ju enifernen,-crinnerl'c 
ni, rjod, Sficmanb ii,n ie.bnruntcr gcfet,en gu i,aben. 
m SRutDto waren bit fficibungSfiMe affc i„ ber 
ffliiltf, an ifopf unb Scinen ging rr 6«rf„6 

SiiirDbi, root gd)iil,mad)er, nicr nalurlid, n.tr — l — l.w.j,j„i mm 266 

fur durupaer, bcrien cr aim edjufntjcrf nuSbc(ferte 
ober, tuenn fie ujra b«S Scfccc baju (icferten, «uo) 
^cufS fertigte, unb own bie OTifPoimkc tyn unb 
feme ScQfciterin fd)on gem^ fonge, bed-iincrlmtttm 
23crfauf6 fpirituofcr ©clranfc wcgen, Buffer flefefjuft, 
es wenigfien* nidjt fo unlet fijmt Slugm gebufbet 
$nnm, fo crn>ic6 ft-cf> bcr tkint cmaugigc 3rfantcr 
bod) ana) n>iebev fo nu{s(i$, j« inanfynat fogai- urn 
cntbcr)rli<f> in bfefer £mpdjt, bafi (fe bn6 flRbfrt 
Slugc aubviirfim unb ifjn licbcc butbrten ah3 fid) i,i 
ben gall gcff?( f f (,cit moIiWtyrc £unbfd)aft chirm 
borl frusta) bfitgejogmtn fat!)onfd?cn l£d)ui> 
m*rf)tr iM^uwrabm. ftfctrpf}); fufjlfemidj cme 3 cn>i(Fe 
9krcljrun a fur bicfc Manner; b£c if>m, wrniger tf* 
leidjt burdj fyr ffrnRigeS 2&fcn u „b {f )rc qjrcMgtcn, 
niS burd; i^re fnbrlfjafre timtmf bcr Sikf fop* 
nfrtcn, imb bebimfc He ftctfi auf bag bad prom^cftc. 
Xa abcr gcfrijfil) cS - mtc ubcrfjaupr bff ofelfn nnbenm 
©c(c 9 cnr,citcn - too cr im't Wfmercfjm Sot auf bciS 
boSartigftc gufainiircnfrt.il, bom ivcnn fit irgrnb cthfcid ' 
Sflfte auf brr SBelt, fo mar rt, ffjrtn cigcitcn SBcp 
ten nad/, cht ^fdjivnrjrorfigcr 9)iifilonair". ©fffcfif* 
(ia) burftc fie aber frciiirf) 9h'd;(3 gegen fie unfmicfc 
men, aft fjodjftcnS fdn'mpfcu nmtn lie firi) unler ftjtm 
greunben Befattb, nber Ijeinitidi fief fie audj tafur 
feme Ocfcflcnrjeit verfircidjen ftjnm irgmb einm 267 <2c$abernaf ju fpicten, unb bic aerbrodjmm Sranty* 
flnfrfjcn wcldje bic fromnicn banner nidjt fcta 
SRorgcns in fyrrm ©artcn faitbcn, nmrcn tflcinfg* 
reit gcgen bie fefjatfen 3n>crfen fck fie ibnen fid)cc 
irgcnbmo in bicSoljfcn trieb, roenn *Dtorp|jt> mix bic 
Slug en von eincm fertigen <Sd»i(j Dcnoambtc. 9tor 
bcr aUcinige OTangcI An (Soncurmu, torn im etanbe 
fleiocfcn, bem ficinen 3«n bie jftinbfcbaft bis jc&t 
ui eifyilten. 

fflh'tMcrdjen 5o(3 ^auptscfrljaft roar eijjent(ia) bcr 
tterbotcne ^MRb^crfauf an bic 3nbiancr, ben fie, 
irp^ Gonfufa unb ^iffionairm, troa Spionircn unb 
SBarfjcn bcr „£ircf)c)iporftanbc" in tjoflem iwunttt* 
brodjmen ©nag 311 Ijultcn lunfitc, unb bnbci cine 
SKciiflc ®ilb vcrbicnir, von bcni fcin ^enfeft mugle 
woljin c3 fain, unb bcijcn ^crfrcd auftuftnbcn fclbft 
aMiir^)&ijd @d;arfium 6i6 jc(ji cnta-ona.cn »par. 53on 
ben 3nbiancrn befam fee nur tljciducife brtor @db, 
bug \tnt von ben @uropacmfur$robuftc gcloft, a&cr 
fie naljm audj atlcdanberc, goco^nuffc unb grudjtc, 
fu> SartoffeJu, ^uijncr, gerfel, SMnttcn, 2apa y So= 
codof, ^erdmittcrfdjaafen, ^crlmj mad u> gcbradn 
iDUtbe, cc> War cincrlci, unb fie rougtc e3 WiebfC gu 
ben ^orf)fteii $rctfen an bie 8d;iffe, son benen lie 
ifire €pirituofm begog, a&JufcSm. Sluct) ju bem 
6djnuiggc(ii bcrfclbcn (jattc fie loicber i^re befonberen 1 
1 

1 ■■.-» 

1 - » r4 I •-,*;. I" 

I 

I [ iTTT'rL.IJRUH.UfS Or: m 

tat "=?3TCSS3BSOa3! 368 Scute, mpmtiim untcr Dm ©wopficrn, imb bicfc 
gcrabc mm *>icbcrum init ujk befie itunbfajaft. 
3)0* w(r finben nod; clnt fju6frf)c ©cfcHfd?aft En 

i&ren ©a(ien fomof,! »fc flflnj nj^ gc|Utnm m ^ 
HtWrnfy unb Die afte ©flint fefber fu 6fjtoSaiin; 
*« jjerabe $eufe roar tor wicber et'n ftU tcr 3Burf 
gcumgen, xmb cine gn^c $ar«c nru efoMfufrfoi 
«um unt> Slants gflMty ,-,i ifjrcm ^frffetf" m. 
borgot awtbrn, waft fie «„$ wW mit trr ff ^ 
m** jMWRIn 2i..frc fllIng 8 « banbn fat*: bic 
babe *jtol>cte» 3 « » W fcfWfflfc il)rc Slnfmernam* 
fttt fo Mfonmncn fccm fonfl frfiarf genug &eu>arhtci, 
tofranbe aiijuwcnbrn. 

3n to Wide beg fimtfco ffcmb auf cinem fc£cf„ 
en SnmAuflfltfrir cine h i m m } tkfc Heine rffcnw 
4*nu in ber, m.fl betn Pflf gtf n SwodmtSat fe» 
W cm ricfifler fe* fTflmmtC; mif bflI1 nfl(ftfn 
^obcr- flbcr u..t[ } er n>nrrn *fi#Um flftc geucr 
anqemadjt in* mil failto §0(3 obrr fcurfjtcm fa* • 
bcrtOTfen, uur urn fcuafe, jtt c W rnmb bteSlfccnbfl 
aicmilM* Oft* Wt^uim fan gu fjaftcn. 3n bte 
fern ffaud), unb fici bem imgcmiffm «i«t bed ffocfan; 
bm Sodjte f,if M/ okr fllUfr(en mm * 

mrtwen <5e(Tc(n, *<$* obcr p*|f banner, SEBHSc 

««b 3nb.Ai.cr, m(t bra obcr m'cr 3nbmnifd)cn m\>* 
c()cn $n>ifn)cn fid), in Mnitcm ©e.nifd; jufamnim, 
wfi^mb imtoBpifrijnt jftnm cine m$ $a(6 vo fl c 
gfflWc fjcrumging, oud ber fid; 3 f bcr y menn er SB* 
&«rf fu(>fie, bie »or ft) m ftcljcnbc 6ocodf«ate fiilTie 
unb bie glafaje bann wetter fc&itftf. 2KrS. Sot fag 
unfern babon, wicber in §Ohtq%0 mtipen Surf tin* 
fltfiwpfr, auf cincin orbcntlidjm 9Co!jrfrur)f, ber fie 
b«n gaitjcntfreid 6rqucm ubcrfefjauen tk&, unbiOh 1Vs 
pfy) fci&cr tcfjjitc in fcincm gen^n lidjen 2Binfcf, too 
« tin ocfonbcrcafiidjt in cincr Gocvdnuffciaafe &rcn. 
ftfll fiatte, br«rftc ben JBnuf an bic 9Banb unb fa)Jfcf 
- in wicfrrn bag 6a>f genannt -tvabrn fonnte, 
menu j1d>3einanD mit gcfrfjroffcneu Slugcn, nur btutt, 
fltaM nurrmumtabcodjrn, ber auf it>n einfiunnentcn 
SPftftfttftpfl ;ii crmel>rcn |'ud)te. 

2>ic Untcrljaftimg mar iiibclfcn rclicnbig gemtg 
gef»i(jrt n»orb«i # Ijattc aba mcift fllcicijguItuKU ®» 
genfmnbeu gcgodcn, fit bic bie gffabajm fiiitcm [aa> 
ten unb toUtcn, ben ^mtncni bic gi fl fd ? c lvegnal^ 
men unb fie wtjMa, ,mb fogar Ste|»^ in fefner 
erfc mil cincr geber miter, bcr Wafe Kftcftm, wad 
Qh swang entfe^fdje ®e(icj)ter JU fdjneibcn unb mit 
bW ^rtiiben, 3 u ifjrcm unbc|^rciMid>en grgo^cn, 
rafd? unb Ijertig tiarf; bent anocgrtffcntn 2f)ci( S u 
N>rcn. Sic blkhm babct frail.ee „ 5 u n>in«rt3 »on 
i*n»", Wic |bH in il>rer ^pwcfjc n rtlm | 0n/ b. 1). an fl -fl 


.'!• (it ?ei» II ■ . ■ ;i f 

is J— U~- w-WI*4L^„. Mill} 270 

fritter blinbcn ©cite, an bcr fie am wcnigften cine 
wfrfje Gntbftfung gu furdjten gotten, unb tric6cn c« 
■ fo arg mit tyin, bid er gufr^t, oljnc jcbodj feme lift* 
8«i'Wic fodgaffat Dualcrirmeii $u cntbccfcn, mimter 
murbc, ftdjbie Slugcn (fctbfl ba6 foinbe bfefet Owe* 
ration untctnierfenb) audricb, unb raft raicia $ a (b< 
tout gemurmeftoi glutr) «if bie SKoiqutto* feinc 
Sumfrc wifber ciu roenig m#ifrf)tc, bap f.e $ctler 
(raiintc. 

„Unb 3fjr, D'giannagait, man 3urae[," mtfdjte 
ttJMf bic STftc Ijinein, bie fmf bem 6tu5( gufaiiu 
irangrfouttt, bie Sfigc r;ti(& ^crauffl^^cn unb bic 
jufMiiincnacftlagntcn Sfcme gcgen bic £ni« geft&m, 
bem ©cfurad; tfjcifd brijagiid) pge$5rt, tfjcUd bad 
tfrcifen bergla|rfjc bcobadjtcr, aud) ttjotjietamat auj* 
Wf#atr fiber ben Sarin I)inuberacljord)t ftnttc, ob fie 
brnu|wn fan tottbnd)%S ©craufdjtternctjmc— „3^ r 
mollt jey »icb« cine 3^^ au f bet fufen 3nfrf 
bfcibcn? — fepe ©urn Shigeit itinb, 3f)r fyittct *u 
ftmcr flclcfliurni 3cit fjerubcr footmen fomi m> ,' n , 
0ORjen gcOcnelmtci' tfafenbcrjafjr — (aft mix- jc&t 
ben barren ba builk.t gufricben, 3fjr ©(mm, ober 
«ij Ijcfrc ilm u6cr ($n$) f g'tflb ttmm er aufiond>t - 

„§ntto SEfhitter Sol ift fjcutcSlbcnb bofcr Smtue," 
ricf (Sine bcr fflttbdjm troftfg - „folicn «jo^( raWa 271 tjicr fi(jen im auafaiigett 9?ep - e^rfcar trie in bcr 
$rcbigt? Jtomnit 2Bai()ined, braugffl im grcien iff* 
teiTcr ; fagt fin) bic ©rfjilbfrotc am geuer taudjern." 
Unb (adjmb, bic 2Kcfobic tyreS Sailed irftffemb, 311 
ban fie mit ben gu0en ben Saft fa)Uig, fiirattfl fie, 
fion ben u6rigeii bcglrftet, bencn b« gro$tc£$ci( bcr 
fflfatrofen e&enfattd, ttjefte ffudjcnb tfjeild lad>mb 
fofgtc, fjinaud in'd grcic. 

»$a$ g(au&> icf>, aRfitterdjeii; « frummtc inbef 
unfer after SeFanntcr com 6tranbe, o(mc ji«) weftcr 
lira ben Sarm bcr Sortftrmflenbrn gu fefjren, w no«& 
iirf), urn gfCKfjniiebet bie paar fount oerbienkn eajif* 
Kage, imb wcr wcig toad fonfl nod;, A w ri«fir«t, 5>tr 
2)cincn SBinteroorratHn „Ser G t^iu» ei.-ufegen?" 
" S8rtf >' ft»»i e3 Wat feinc ffi unfi ben Srannt* 
n>*m an ?anb ^u fc&ajfen/' bniiumte abcr bit Site 
fopfidiutfefnb, „imb ba3 ©fib biegmai raft (Sunbm 
ttcrbiou — fein 9J(enfa) fdjaute banad), uub id> (atte 
u>t felber mo«cn im Ganoc anCanb unb Ijicr Ijerauf 
brlngm, Itienit ber 9?arr \>on einem ea)uflet ba in 
bcr (5rfc itur fur irgenb Was anted nod), aid auc 
cinanbergegaugened Sebcr ju fiirfen, gut njarc." 

5Kurl)E)i;, bcr muntcr genug geworben War tk 
Htm SQortc Wit i^jrc fdjmcr^aftc Slufpufung tu 
^errtcfjen, fimrrte nut chvad in ben iBart, crwitberte 
abcr »ia)tS, unb filtg (irf; an feinc ipfcife au ftopfen, 1 
I 

".1 

tT 

|i I 

Tli I >; !I MB & I 

MS b^VJM^^fiW^ iwnnvmn ms-sa—s^mm • ■; ■■-- 273 niit tier er sen baon fongfhm norr fidjer bcr SRafjc 
fcer-gfofdjc 3U atStftetc, oor alien SMiujcit eirimat in 
» 2lrmc3 Smtgc son ii)r 511 fotmncn, unb bad SBcttcrc 
Dann feincni gutcn ©ttitf $u fibcrfaflcn, term fcxc "9l(tc 
flonntciljm fcincn. 2!ropfcn it>rcd ©trranfS, ba(j fie 
fltd ifjUe ^prittfltfpecufrttion ktrotijtcte,. menu er nicfjt 
com fo flttt mie febev SInbece baftir &c#tt)ftt 

„§al)a 9J?uftcrii)cn/' todjtc a&cr fete SanbSmann, 
ofinc (itt)' ibic .9RuI)t ju net) mm nadj ban tiejcidjuctcit 
Snbim'Duum um$ufd)aucn — „mm bic Slrbcit gct^ait 
ifi jMMtt 3'k fie. fjmmtcr fe&cit, i(i) fagc (£udj <tbcr 
bap ^Ijr (Slid) baft bic 3«*t wider J>cr&dWu»fd>cu 
wcrbct mo fie @ud) aufpaffen bit miter (Suet 9Wo$* 
(fUfhrneft; beim wron bic grarijofen t)icr bod; nod) 
bicUe&crljaitb fricgen, totrb bcr SJtanmwcm fo biUig 
note bcr- Siinonciifaft, unb ber ftaiutfa ton tint ant 
©tranb trmlfen, niroffcitcn SageSIidjt" 

„S0cnit bic 9Bi*2Sio" nut ber ^enfer Ijofcn n>ou"fc," 
fiturrre bie 2l(tc, bic fecmiltct) bicfc Scforgnip fdjon 
fanflc djeiitc, „afccr bic Sngltfrtjcn „®ifcnfcitm w I>a(= 
ten ifjnm ben Stountcn mif'3 9Inn,e, unb id) nwrbe 
jn ben £ag nod) cricben, wo wir fie (jftifwetreioen 
fefjen aud bet 33(ii, nu'e cine ©rtjonr rnubigcr £mnbe." 
f /^nEj/" fodjtc (Sincr ber frfjou tjalb nngcttuitfep 
ttcn 3nb(aner; fnbem cr mm fetnem <Si(s Ijiiumter* 
rutfdjrc, unb fid;, ben <Sa)einc( untcr ben JfWf&fe* ""■ ■■"«» 
273 benb, lano audfrredtc unb befjntc jmifdjen bie JErnte 
fer ~ „vut), bie Serctani« nebmen ben SRunb oofl 
— ftc ftnb (auterSBorte unb fein ©ranbt» — morgen 
friif) fein Sdjicficanoc tnct>r im .£wfcn." 

„Unfiim, JDu ©aufauS," fdjimjifte aber bie 9tttc, 
emenummfcr)cn$iitfiiad)iljm I)mu6etwcrfcnb, „waS 
roeifit 2) u won ben <Srf)icfjcanocG, brig $)u5)eme Suttflc 
mil fjincinOnngft wrnn ocninnftigc Scute rcben." 

„2Bct3 fd> von ben <Sdiic(krtnoeS tftfpf * tallte 
nber ber 3nfutaTier — w fttt b'ran uorfccigcfaljrcrt Ijcuf 
216enb — Sonttti cfi uidjt Wiitb." 

w Set Suvfdjc tjat am (£nbc ntd>t fo gang Un* 
rcdjt," meintc S'islmmagan fopffduittetnb — „ber 
eljnuurbigc $Kr. ^Eitdmrb limfi gar nidu fo vortreff-- 
lidjc^adjricijtctt mitgckad)t Jabeit, fonft fatten fcinc 
itaincrabcn l)kx, fttjtm cinai ganj anfceren Savm ge= 
fd)ia<jm, unb beftntigt fid) |c(jt baS, b<tp bie Snglfdm 
bcr fegctit, battti fiaben toir mid; in adjt ilagcn btc 
granjofen wiebcr flier ban §at^. 3d> wcip ktur fcfet 
nidjt rcd)t wnfl man fid) rofmfdjm foil." 

„Da|i fie ©ribe bcr Scufcl r)olc!" fnume bie 
ajtc imimfd) in iijvem rounbfrlict)m Sialeft, „Giner 
ifi fo fcljr barauf vcrfrffcrc cincr armen itltcn grau 
baS ©tgdjeit ScbruSunterbnlt ga entjEe^cn, wie ber 
Sincere, unb too bic (Stunt Slttcd Bcrbicten, crfatibcn 
bic2int>crn2I(tc8— fiegeben fidj orbentlid) bJcgvfpte I 
1 


~^— - ,-^m* ™^.t^,_., .. i.i_ i iniiMji •3**«H|W 274 Sttufic bic Snfclit mtr fo fdjncu* rait mogu'o; gu mi* 
ntren. 2l6cr [jab 5 id> bic 8Bki§i; mill idj todj norfj 
(te6cr bic grmijofcn aid £crrcn njiffen, benn §anbcf 
treiben bic 9J?if(ionnirc and), unb wcr Don ifjnen ira* 
flffdjorcn Mctbcn n>iu*, mug tyncn baim itjrc Stau 
tune nub ©ibefo alifaicffll fur guirf Gocoditufwt 
unb ^crlinuttcrfrfjaarcj anftatt fo!d> fBbarttam (t« 
nitffiffigrn Sieiitcn 311 gonnen, Happert'3 in ifjrcn eigc* 
ncn ©clbfarfcit lucitcr." 

„D\) lapt (^iier Tticfjtdmi&igcd 3nbinni[d;ec3 @c* 
WSfdj, unb vcbci bop cd cin anbcrci ortent Iid)cr 9)?cnfcr) 
mid) ttcrftcljen faun," ricf abrr Ijicr (Siner btt ©note 
fa>n SRairofot, bcr 3fmmctmann ber Jtirn; Gtocr 
baj»m|rf)cn, bet mit bcr gro|jtcn 9iufmcrFfamfctt SRfit* 
tcrdjmSole" JKcbc gefotgt roar, unb iim'3Sc6m nid>t 
(jermiGbcfoinmen founte load (cc eigentlia) flejpro* 
d)eit — „ttcr i(r irobt unb wo taemttt" 

w 8flpt'd flUtfdtt, 9)<utrcrrf>cn," bcfAmi^h'fltc btefc 
D'gtannagan, be* (ftigiaiiberfl Qanrcbc icbod; fofeeit 
bcfld;tcnb, bflp cr in [finer ffluttetfora$* bic Unto* 
ijrtUmio iocitci fuhrtc, „bnrd; ii)x fQttbot bed SroiiM) 
micgen fie b«6 ftfc* wicber mif, unb 31>r Meibt 
nod; immcr fit ttjrcv <Sa)ulb. — 2Bic met rnfowt 3&r 
ettoa, bap 3l;r jd!)riid; cm tjcimlid;cm ©rojjocrfouf 
Ottbfatt?" 

*9ty& «»tcr arm en SBiltwc bic Stffcn bic fie 

«» ben 3Rimb (tart, r)c(j?" fufjr if>n <i6er bic SIttc 
an — „tap id? $u (c&cn We an Srobfntdjt unb 
GocoaoafTcr ifi'c cbm gemig, gonnt 3ftr mir baft 
ctiioa and) iiid;t? — 3$ r verbicnt m eincr 9*ad)t mefjr 
burn) midj, nuc id) burn; @ud; ba$ <jaiije ^aljr." 

,-§nf;a OTutferajen/' fadjtc a6cr ber3re— „3$r 
ienit b<ie ^rafjfen moljf von ben ffranjofm, unb b* 
B« rfefiri 3ljr ofcmbic? aud) nirfjt Sucre £aut, unb 
fi&t moljf unb fidjer Jicriii<Smran6cJaaIi*cn^ou*, 
mtUjrenb fie unfercmem, toerut fie ifjn fasten, ofct* 
Ieirt)t fuqcn $roce|i madjtcii, Pali attct 30eMAu^ 
figfeit/' 

n SSflO, njflg rtefirt SJt/ linimmte bie 9i(te wcr* 
«ia)tlid) — „bfl^ |Ic <$iid) cmficcfen fur cin pnrtrSBox 
d;cn, obcr oon bet 3ii|cf Dtrnjcifcn txinn fa)ifft 3I)t 
ducj in ^opejee tin, unb pcigt in ip^am im'ebcc 
an Sanb — c6 ift orbcutlidj erjiaunridj, bag 3$* cS 
ante bra llinltanbm wMh| mag e, rtanl naa) 
Smtfrfttwrben nod) cine f Jfl l6c (Stunbc fur fungfg 
fdjmcrc h(6crnc 2)oIf« $11 arbciieit." 

„3f>r rebel wic 3<)r'd vaft$t,« tmmmte 3im 
pnftcr in ben Soft - „unb idj (,a6e aud; gcrabe 
feme befottbm Sufi Qua) bad ©ajije f;fer i»eitl5wpg 
«k« cinanber p fcften; fomrl abcr fann id) Sua; 
vcrjtdjern, id) looUte lickr^niaufrnbmal mft Siettn 
fliatfmiirteii fRft^biflcn Jufimnnoiimnm, roie mit 

is- ^■ll li IHFi'i'l'MPBIIi IWl^Wl ■■ fi 1 1 
■;• 
■■?■ 


■ 


^ 
• 
y^ 
ft. 


■■ 


-. 
| 


& 


■■ -.-'(- ^.-rt"—r—--^Z-VZTV 
ben gropniauligen Surfa)en, bcu gronjofot, unb — 
Ijabe ba$u mcfne gans rtbf«mbcriiel;cn ©riinbe, bic 
cben Scieiiianb rocilcr eiioaS an^m, wtc mid) feffecr. 
9B«m bad ubrigrud mafjr tuirb, was Xaotiii ba toer* 
mullet, «nb bfc (Snglaubcr tytt nucber ffar 8<u)r* 
nmffcr innrfjen, in baS bic grannnanncr lmdjTjcr nut 
fliegenbm gafiimi ttajftfjoi, bann n>c$ fflftae 9$ufe 
icr ©of n was cr git r[)un fjnt, unb Jebe attbac Snfri 
fp bann fur mid) Ocquicmcr wic 2ar>iri — 3Ijr (fasti 
mix \>UUcid)t cine «$mpfcfj(mtg nad) 9cc»*<3cc(flitb 
nritgc6cit SWitrtct^c^, wtc?" 

ttuffft ocrjog M biefen g&ortcn b4d<3cjlrf>t 8 u 
ciiicm fatten ©rtiifcn, SOniUercfjeii Zet wurbt afor 
bofcunb fccrtimn cben mil ttocrwHcn 'Satan j®#M>f* 
Mm Qcgcn ben i)"'»(i*en, after befro boSfjaficrcn 
Siiinriff bee 3wn, ate braupeii tin (fifce? $fcifen gc* 
Ijortwurbc, unb 9Rr*. Zot fowojf, wic 3»n affe* 
Stobcte in bent emeu ©cfM)t gtfftet 2Barfjfamfcit 
bergapen, 

•fr^ Wftd • ba*," fngtc Sim; ftcmb nlif \>o'n 
fcinem 6f|, unb $oq fid; l.utgfam nad) ciiicm offer 
flmcrm Sljcil bee §iittc I)in, toA^rcnb Zcatiti bic 
gcrabc bcr ifjm frcljcnbcSlafrfjc jufrfyfeft*, mibuntcr 
fid) fa>6, teen wo fiefc^lfo bcr jc^t rcdjt gut bert 
MTciibflcn idtpiwH mfic, c6en fo rafd; wtcber mtfcrnfc, unb bamit mif feineii $(<$ ^tuuifgritt -^ 
,M fommt Scmanb. * 

„2>a6 war £o*fo'S 3efr$m," flu|>crtc bte mtt, 
bor(ia)tig bie £«nb »or biegfaiRme faiuni, batubcr 
ftmwcgfanucn unb ben gfcia) crfemirn ju fonnm bcr 
»f>rc £Me nod) iU b.'efer fpakn ©tunbe befrcten 
rourbc - „Zoatiti, mafr 1 Seine Sfofdjc." 

„2Baf)r mcine Sfofdje?" fnurric bcr SnManer, 
<mf ban ${<$ fcrumffityenb wo cr fie vafiorgett — 
„ba$ ^abrn Sfebcrc gctrjaii ~ Dro'0 3orn fiber fie." 
3n b.'efem ShigcnMuf offnetc fid) .afcer bir nicberc 
5Jainbn«bfir, unb t»it bem mif ©acijr braupen po= 
ftirtcn Sttfttfoitt bf«t gefolar, betrat, bm §«t «tf 
m bie 2Iugen acbrutft, eni SRatrofe ben imicren 9W 
WW m ber 2!,flre fieljen, M) erfi 5 u orfentiren in 
h>aa fur ©cfc(rfd;aft cr ei 9 ftUlicf| t m , un b fijritt 
bnmi, hhc tnit ciucm eritf urn fid, fter vouTommcn 
jUfricbaiflfRdrt, p gramme. # K warf er ben Am 
fl&, FfJtC (I* flttf rfnm ber Utxcn €$emr( nieber, unb 
lutfl an feme S^onyftife ft ru()i 3 ^, Pol>fm. afe ob 
^ «on fkiit auf |)icr(,cr ge^rt (jaite, unb gar ntyt 
beabiiajtigtc j c lu.ebcr tfncn fo tm$tn%mm mi m 

oerrnlfeit. *° 

SWiemanb in ber Sjxittt war ubrigenS mit groic« 
wm ®f amten bitfen Semegungen bc8 ^\ad)6 — 
brr fur f(jn. fan frember f$im - gefofgt, ate 2J? r •1 

I 

.i'l m 

1 

p 

1 
1' .. 
-. iUi •i' III f .CTg-re-g/ET-^r-rTT.-* ..... TT -. Tff1cfc '-W-flPiUil! 278 Dlffairaqgati, bcr in bcro fata SBanbcrcr mit mm 
fcinedivrg* freubigen lk6crrar«img fcinen friifjeren 
atren tSpicpfljcfcffcn, 3arf> von bcr Jeanne <TA™, 
crfaimtc, imb (id) bnoci redjt gut frmmpt war, bug 
cr iljn Ijflfb unb f,alo fi-focr cmgetabcn, an Sanb 5 u 
fomtncn. ' 

„2M3mt," bfflnnn bic|'pnum'b!flc?0/ft;!«, nad> 
t>«» « (i(f) bic $ffif c ungcbr.umt, n>af>rcnb bic Sin, 
beren tyn fdjwcigmb, unb burrf) frfoc Mblutigfcit 
WMfl4 nOrrwfrfjt, jufdjantcn — „tui C ge$ft foaf 
2It»cnb y mad ficljjt 2>u brim bai)inicn in bcr (Srfc? 
— f)«6t 3ljr 9h'd>t$ $tt frfarcn t)icr? " 

„$o[ mid) bii'i'cv imb 3c»ci" brummic after 3fa ff 
&er feftt faitgfam sorfam, nnbfcmcn <titeii$(<u> tufe. 
bcr cimm(jm, juam bnd ntyt Sarf iff » on bcr 
Jeanne, itim inrin 3imgc, Iifli* ©ii bell $lab i)kt 
wirHia) fliifgcfunbcii/ imb mo im[(ft Jut (jin?" 

„8wmMid)cr empfang biui, brf gfogo," ratfjtc 
3«f — ,.f»aUi> Stfntc bn totfifrm, nmm 2>u mit bcr 
Stofdjc fcrtfg bift, fang' fie mir cinmaf f^cruber." 

3)fe Shircbc gait OTitt|% brr fid, j n M$ m $| Ui 
floiWirf uii6co&act)tft genua m tmtt, tinm ftcim* 
hrfjfli Qlugrijf mf bic crOcutctc giafdje tuagen 311 
bflrftn, tin* ,V(,t crfawrft a6fc&tc unb dm M m 
UWttflnfe Stujcgung mad)fc ta* corpus delicti 
r«fd) njirfcer, mtt» MO ^tt geelgnctrnr 3*** J» Wttrrftcw, 

Zoatili war after inbeffen and) aufmerffam gmwbm, 
unb in bic§6() fpringcnb unb tnitbrm fflufe: JMo, 
wiper Sfcum — t,at mcine gfaf*e," fjolte cr (1* 
fefn ©igcntljum nMcbcr, isn't bem cr jeboo) b« gcfaljr- 
(ifljc^adjbarfdjaft bc$ neugefommenen Srcuiben efen* 
fotfs nn'cb, unb firi) feiitcn $fcr$ am nnberen (Snbc 
bcr §iirtc jua>. 3i. n vcicfjtc 3nrf inbcffm cine an* 
bcrc Sffaftfje l>imiucr. 

„Unb Si)cr frib 31) r, iocnn man frngen bmt mcin 
fcimr^crr?" fugle aber jeftt SKfittcrdjen Sot, mit 
nod? {miner eftvaff voafnfjtig gebampfter IStfoime, aid 
06 fie nirfjt tea)i trouc bapni^t PidTfidjt nod) cine 
anberc ©rfclffcfjaft bmupen anbci^utte jWjnt foime 
— „3I)rEommt f>icr flcrafce fo bmtbtiniq ^crcin, a(^ 
ol> 31)v mit juui §a«6 gefjorret, unb mftft bod) koit> 
fen bag id>, ten fttrng gdja(tenm ©cfc^en bcr 3nfcf 
1W4 fallen grembrn aibcr K.idjt 6ci mir fccijcrbcrgcn 
barf, fe(bp wenn idj iftft fenne, n>ad bci (5h* nber 
niri;t cinmni bcr gait ijr. 

„q5cr in) frin? — i,m, 3im brt brubni io£rb(Sua) 
bad atit beften crjafjfcu Hjmm f n>M» er fonp Sufi 
ba^it r>at/' ladjte bcr Matrofc, jum crftcn ISttdl iuic 
bcr a6fcftmb mit bcr gfoftfc, unb fid> b a3 9?a| fl u$ 
bem Snrt fircicf)cnb. 

,Mbtx \\>o fommp S>u nod) (jcv fo fpat in bcr 
9tod)t," frufl icyt Sim fclbcr, unb wit in bcr SBcft M ii 


P ••™-*™wwofi*s«aB3K3S?SH3X3!S5H5K ag!S«HBR 280 I)ftft 2>u ben fdjinafen $fab bur* bic ©ufatfen wfe 
fofgen fonncn?" 

ff SBerbainmt tootfg ft** id) Mcr^uyt »on einem 

*fab oervurl/' ran)re bcr @«m«m, „ncm flncMfc 
cmcn ni^lfimurbiflcn ffrtujjug Ijrt6e id) bur* bad 
ntocrttfcfrtfac VnHwtf #„ flfmfl[f3t nfldj flB<|| 

@rnd,m ttnb $fuimer«8egrn*ni Jtt, unb bin flUf unb 
ftfi torn, 6(0 id, mirfj cDm bmit ma$lt tie 9ind,t 
ante ®oM frciem £umnct Rpfeftm, afS M 
n6d) gum gulrn @Iurf ffiu tt frcunblidjc^ Sic(;f burd, 
Die 3nfd,c fdjimmcrn fa, unb nun vor brm SEBntfc 

®out« fmta am*, tr* {4 bas Mf< Vftta d* 

Swfrfjcn Da tjorfc, bcr mid, nod, unmet f* ucrfiort 
wib miptvauifdj anftcl,r, aifi ob id) u> Atf* Sfcracit* 
WufMmcbfr toon faitfen ivoHc. £<uV feme Shtafr 
mem 3un 8 e, bcr Sranby ifl uortrefffid), unb Met 
Ml mid, b^d, fci.i scufci, mni^m nirfjt bis * 
£n„ *irb, unb man fid) iud)Uml)t in ben fb>a)rtytn 
£ran u cugcbufd,m bic geben vom m, ja bie §aur 
Wort ben Ji'nodjeu tci(it" 

3» m htt\txtittV fmg O'gtouiaflBn inftt. 

Mftfp fcijric bic 3Ufe, * on i&rcm 6n) auf, 
fVnnociib— wW ,b tmlt' id, cm9krf t crf &fe, fur «* 
laufene 9)? fl irpfcii? nx* motif 3I)c ba ft.Yr? - «** 
halb fcfb 3Ijr ^crljcrgcfommeii?" 

»m W SKte/ fudjtc fie 3 fll f al-cr micber jn 281 fcniWgm, unb bic gfafdjc »«!,«■ nod, cental segm 
badSidjt ftaftrnb, rt,at cr cmcn^mcitm^ug^er c6en 
m *« fa *« Written flbrig Hep - „nut nfefy 
foId>m torn ciner JHritugftK: n?e fl cn; bnd fjauen 
Bcffere dinner »or mir atfgmi - SBrftft nod) em* 
mat, bcrSranM, if} famog, unb !« ™tftcbicg/afdv 
fyex Ijattc cine ©djrocfrer." 

„?!6er Re y>tn 2>id) nod) nirfjt vennift?" fhgee 
31'in, iljn uBer b«S Sidjt aufmtrffam torad)ttnb, 
nbcnii icfi miff bod; nidir fjoffm ba£ 33u eben, »on 
bm eputijunben gc ^ tjier nut fo 3 u SB«w ae* 
frodjeii bift" ° 

*©« aJcrglcid, Knntf.jwlftn/' Wmunjflte 3arf, 
»w mtr fid, fcibcr jufriebenj „crp mit^uufefmctbm 
late fie mcine Spur in b:n ©uimen srrlorcn, unb 
i* fansi's ifjnen nid,t ubel nefjmen, benn id, mftt 
Wfrcr m'd,r mcljr roo id) wax — wic foUicn fie'S.* 

„Dfl ijnbcn miV5!» rief a6er bie 91 fie in 3om 
unb ©rfmm mtt bet red,tet« gauft in ifcrc linfc offene 
§anb |d,faflcnb; u mtm bent fo%raur<nm Suu.p 
fon ia) mir t)icr bad <Daa) ukr bem JT«bf niebcrrei, 
0cn unb mid, micber ^inaue in alio 2Bcir jagen Jaf^ 
M .oeitcr fcf,Ue mir 9?ia)m - f,i IlflU g lnit ^ 
n* Surfte, Ijinaud fo fajncO S)u aefommen bift 
obcr id, faffe 2)id) Binbcii unb fncoein unb fetter 
ttmber auf 3)cm 6a)iff jurMHefcrn, tooi)in m at* «_—*jj — u~ x-ju-JU !S« 282 f>6rft, unb >as 2)u hn Cebcn niffjt tjattcft Derfoffen 
foffeti. 

: „-&crrticfjc ©aflrfrmnbfdjaft r)ier auf ber Snfef," 
fndjtc 3acf, ofjne alter aucfj nut bie minbefte ©ewe* 
flung 511 nmrfjen, aft 06 er bem 53cfer>f gorge feiften 
mc-He — / ,t»n(rinr*fllt|rf)cgrfimbff6 ll ft b<t«, r)or mid) 
ber 93ofe - fie frgcn's Ginem bod? erf? &m WW), 
tfjt fie @(nm loieber Ijfomi&uerfrn. 9fcm 3foi, n>ic 
ifi'3? — n>t(f|k 3)u mid) nfdjt Kcbcr tvictec an 93orb 
sunitfftfjicfcij to(fm?— <£) U meipt, idj loimtcufldjlKC 
flnr feme ©cfdjWjfc cip&foi, @ou bcn><tr>c nfdjt bic 
mmbrfte." 

„Unfinn," fourth: bet 3rc, ff tf ivacc mfcwr* 
bammt eged md £>u, emma( crfi miebcr an ©orb, 
nja&fcn ober trfinbm fonnrcfi — mi, i<& tveifj fd>n 
SftttSn fagm wfltftj btcSlftc I;<tt aber in ciner^in* 
U)trcd)t, rjfer fmiiift ©u nfdjt Dfefefll, unb°id> 
mtd) )ti*t, wemt fie $irf) wirflid) bis fl „ bie ©ui.v 
»en Sttftfal r)abffl, benn bmm fWern fie awft, ton 
cm obcr bein nnbcm ftommen Snbfcmer gefuort, 
bif bofo I chi gulf* 26erf ju t«tm flfaafem, bicfe £fttte 
noej Mr SflgcSnnbrud) «uf # unb fonnfen und Md 
mi Eiepen ©cjjfaf enmfdjen." 

^of fit ber Seuftf!" rfcf 3«tf pnfhr - „iic 
mo fi en tf)im n>ne ffc nidjt Caffai fo.imen, a&cr nuinrr 
Gutter @orm gefjt t>ru(c 9?od;t nirfjt W jft«r aUcin 
283 in bit ©uui&cn $ii«iu6, unb mora icr) bie gonje 
SDtonnfc&afr ber Jeanne d'Aro ninrer mir mfifte, ~ 
SBenn 3&r mid? cuuS bem 333cg Ijaben won't, wrfterft 
mid) Ijier trgenbloo, itfj bin mfibc ioie ein getjefcrer 
SBoIf unb mill fcftfafm; fonuiun bieOTonfieurdnfld> 
&tt wirffid) wi>cf> fjierfjcr,, road in) a&ee bod) fiaxf be* . 
oTOtfjXn mocljtf, fo fairn fie fcic afte wiirbige ©nine 
K mit bem flUttlfeftfJen £ur auf unb bem geim'f 
W}9 mobernen Sl.yug, ic(d)t gcimg nnf due fnlfdje 
Sfljrte biingeu - f*, jejjt wigt 3[,r ft* JhtCgC unb 
Sangc bavon." 

Wu(ferd;en Sot, ber oiettdajt in iter gangtn 
ialjraefjntc langen ^rari« cin-foldjcd ©tiftrfri i>on 
ferfem Jro?, I( r gcgemiber nodj nidjt oorgcfomineit 
nw, ftmib tin erften Slugcnblirf mmtf) ftatt »or 
Ur6crrnf<tmii d — kbcnfalTd fpmrfM b^nn nber mar 
lie rtctt iiu 33egciff Wfc ©ofted 3orn fiber ben ttn- 
»erppmtcn (Krciiwtbredjen, ber ifjr ftier in tynttfefr 
"en ^uttc p frozen, ja fie 311 uerfjfifjnen mogte, ate 
3fen bagn>i|d;m lent, unb fie prfi(f()a(ttiib ben 2lrni 
bes SRotrofen faptc unb birfffl tri <£eite ,503. 

»«Ba« »l« ber3Kc.i|dj ^ier?" Frcifdjlcje^ obct 
bflS gereiVcfficib mit fattier, geffenber ©limine, jifm, 
lid) mibefumnicrt mic ed fdjfen, nn'c Wei ©pciftafef 
lie nmdje— „voa8 n)ut er f;iVr, m& fudjt er beimir, 
bnfi cr — " ■ -', i .* fl I 

1 — >«rao-;fcf.< — | ^MBBQBB K~ IfSffiL 1 " 264 

.&,& g»uttet*cn/' Hefner 3im mf* unb bef, 
«g fie unrerbrccbcnb, unb ben Hrm btobrnb gegen (it 
aufge[,o6en - „ 6a ri, ob er Su fdjrcffi Si* fel6cr 
mn ben §01(3 _ be c fcicr (ft ci „ a(tcc ffmilrrnil W1 , 
nitt, unb irf, werfc... i!)n ,,,-^j fc fcct ^^ Wm 

• *fl||fHi 

«Slfrcr bier in intiucm §nufe~" 

**u6Jfl ajiiittcrdim - (,icr in. «mi* f„it Imb 
RnW K „,,* „■*, Mcifrat - 3),, 6r„urf,(i Sit bt*- 
W» taneSoroc jtt maftm, «a b3 ^ 3flrf/ . lU(mMe 
TO 3tol K»t segen Mtfrn, bcr jinuIM, „ c m(bi 8 ^ 
m*. bcr Untcrbnltung ju emmim fdjiol - „Su 
fW)|t bier cuuf ncfnT)rIi*crcm Sobcn ali Su roaljr, 
(rfwa.'i* bmmitftcfc unb je cfcer S« flu « tflJ S*ein 
tofrtSittys fomn.ff, befJo btjfer fur Si* _ ,*&* 
fur una c,Uc Sri'bc. 

„§!&«• ,»ic S um Seufci fann i* fori?" ricf bcr 
TOatrofc nrgcrii*, „*» Sicfi*. brnufm, itf orbait* 
'* iiiflnw^fm, m .b mi. ben, Si*, |* 0I1 in S ,*» 

fj " ,tl ' ,u " ■« »•* 8fl»ifi cine Ijaibe et.mbe 
form .A t.ur*«rbeile„ miijfcn, nut ben $ lcl „ h(„ , u 
ertei*«n.» ' 6 

,,©u r«Vfl a«cft „i*i aWlt at})m/ , mlnbla , 
m 3wi, „btm. toil mnffen Si* cine e <mu Sirerfc ' 
wctt talanb brfngai, roe.... g>u e * n((bt , Mer Bw 
J«f|P in bcr swfc torn €tnm» ju bieiben unb mil 285 crftcr ©cicgtnbcit in cinem ganoc Had) irgotb tine* 

nnbc.cn 3nfci fiber^ufepen." 

„9ie,n ncin - banfe/' ftp 3a(f mi> ^ 

ncCerlegcn - „b rau p cn in @ee ijl fa^m* unb 

unfi*erc« Sortfommc, , unb bcr £ei,Fcr trnuc ben 
»crf*icbcnra Srcgattcn bie ftp im ©n, *, au< , 
taifen unb; (ic Km.teic Sine,,, feben Slugcnbiirf r,b fl - 
to *a(S foramen, unb - nrngicrig fmb fie aire. 
*«m, 1* roifrs /cbriifairs ttfi einnwl cine Fui^c 3cit 
birr in Ben Scrgcn mf.uftm _ mf @ n (, ra ,,|, ct 
foinmc 1* no* iirnnrr jcilig genug." 

.(But, ban., foir Si* £„„„•„• f)i {k g bd|| , 
m" fagtc Sftn in,* cinigen, 5Md;benfcn, unb m at 

" «WH««*W*H mtSrju bc,i,3„bia.,et fclfrcr, 
'ilo }it 3nrf gciixinbt." 

» Soarfti roirb fi* rnitcn," fnuvrlc <,6cr bie.Vr 
fnnt etellung 6eibe(, rt !.e.,b unb ,H, nut mm n.ehr 
<nif bw Sdte I)inukrbref,enb, „SMU (fait fjicraufl. 
gcjcidjnct unb ift f c r )r butftig." 

. ''® (i ' 10 ' 1 » 1 '"!" ifm bcr 3rr jroi,-*ci. ben ,«« 
l«mn.e.,gebi|Tc„cn 3SI,ncn buta), flto cr *& „,* 
baf nil be. Snfulnucr.., men,, fie cii,„, fl ( f c , ne ? llft 
fatten, 9ci*i 9 s „ m^tn „,„,. min ,„ g,^ 

Sofen, „„b bttfbift bfl. anberen jungen S„,f*cn ,u 
M ttinrmb, fiuPcrte cr il,n. eiron« fa'fl Obt — 
irflfllb cin fflcrfp^c, fcf.te ^uHjcit 5 „ 6cf*roircn, if; i i fl 3 ; m 


=•- !.-J..U'.U.!!!'S» .!K-""S 286 n» nraffe fyn bate! f, bringcb iUi)Ctcbc( ^ 
t.if) cr mirffid, fcftic Snpa fcjter ,,„, fj d , , )cv „„ iie 
•§««rc ««« bcm©efirf,t fyttttfte iuit> fid, toil itiafc 
ben mifm „tua bem Scg" ju fiiljrat. 

3>cr 3nfW«W. bcr @S*f« If) i lJfn „ M; „,^ 
fauf - m.r (,„6(ii n>«iigftai« fcin Scccf,( fm ilm, 
boil bic Katut Sides gcgcbn um8 cr brand,!, mom 
cr nur bic QaM, bromd, a.iSftrccfr, cine cbcit fofd,c 
$mm m scrlangcn, mic f,c unfa gnnjcfi Sltma. 
.uufcrSobcit, .infer ubcroolfcrter Slant fd,on 5 ur 53c= 
tmgung mucrcr <5rift«y gem<id,r, unb une nffo and, 
bmnit icbee Skibiciifi gcnoimncn [, nt , (i e lmS mt> 
"gnct ji. r,«6cn - TO ir folium cimiiaf nirf,! otjnc fie 
feben, unb bc*f,„I6 nud, .,jd,t mit i(,v »ml)(cii. (S« 
unirbc cbcHfo .ocnirj ©nmi imfcrcr reidjen Scute, 
imfcrcr aienticrS uub (Sapitaffffcit cinf.Kfcn §ofj m 
Mm obcr Otrapcit ju bm.cn mit <Sd,<mfcf unb 
^ujrjmfe— „»it 6r,n.d,cn c<Snid,t" fagc. fie nd,fct 
jllrfmfc, „b.ifTir (jaben luir uufcrc s a ,t c .« Snffcfbe 
f"0t Dcr 3n[ut«iur - , id, b m ..d,c c« Mr, ebcr 
torn «'$ nirfji fafl , ifcg, ti ilt m mm fr . icg 

®c|id;ts, in jeecin 9?«» fnncC fforpctfl. <£)« fflrob* 
fmd,un,u», eri,af,rt il,,,, m ,„„,„,„ flllkrc mip 
Mume fd,r.| t c(,, if,,,, fcft-cr b.,8I« mr ic|cftc9Jint,i ai.f 
bm 53«>bm nfeber; nur bic filcibung , B urh Mba 
»oi. ben Smuc. unb33Mbd,c,im.fl bcr9cii.be 8 c«>ifr« 
S iKBE&HSS&SS 
»'iyr««««8 «wbn.rtf nwUBlten* bcr roribf.^i 
»« 3d>,,lfer«,, n cinigt 3c. t; «bcc m m « ^ 

cbr sn,,, Sd,nbcn bcr anf-dancr, burd, bic erfl „o, 
«,fio„ nl r ra „„b (■„„,„ oo» <,nbcrcn euwpfcm 
ei»gef„i,ricn a«r.u„c m » ma g cm a«6t mb auf 
Wm, »mb b.e monaiu rdte serfaufl(i| f 

^y«>e'^bici 6n c„b„rd,f ( ,reb U L 
5 tbeng ficfen „,„ cm™ SnufiMM ,„ r,„ 6[ „, fflt 
C fie f.,rcn cflcnrn Scbc.fiunler^rt, te « nnberc<i 
MMh 3 ur 33c qU c„„id, fcit i^rcc feificnj gcbmndjfcn, 
efommen onmen. Sen Srmien mm bc J bf 
cjte i.u 6 (.d,e SBefdjafLgung 9 cv ,„ lnm/ unb ^^ 

feia , JO ifn.cn bnf-.r Qtfat geben foIKc, fp llnlc fj c 
mh,rl,d, nut |„ („„g C fc p tl/ nl8 {g ^ 

>« *«MW Wr fie ftatlc. SBa, W „, nic , m , lc g 
Coflm ernes 8o [» «,« bem fie ,, t - dlt silmaf cillm 
Sj-9'ifT mm )o» „, t b iBflm, ^ „;,-„■„, Ullb j 

©on ■ burd, bic fro.be SJMnnn ^Ottet, ifl fiiw 
ten ^,u,en 5 c,uorfc,t m W b ni , ,- |, eclt (j, b „ m 

glunbuj u„b ocnmuungtooa j„ , IP d, mil munberbai 
rcren eadjen auffd,aucn ? — 
. 2Id, We* bic Sonne ccific i&tc grfldjle nocf, 
W It- .m Sd;a:.en i(,rrr munbcroollcu 2B-3lbcr 
«*« U<t)'3 f» fiif,f ,oic fo„fi, ' w6 to 3uri| „ ft 

33 : »; ~^*=nrc3=w??535ER3KJ iSBmHRP 288 trnumtc (8 fi* M cficr, mcnlgflmfl afrf rrf*ta 
cntgcjp, a » bafltcbie^Atib fatten „ nn bat fflfTttfl" 

regm fottcn, » {( ti bk wtft mbt f9tMk(m m 

,f;ne,. Mfnjfe SBer rirong oon ir,„ m y, 
»oOta : mufjtc c8 gut iqaifn, _ bmill mm J, rt 

WflTefc&r; «6cr gcjwmgcn tvolltm fie nod) fainter 
luajt buju iBcrtm. 

„Ui* rod ffifrt a. mid; tjin?" ft,™ 3flff mi , 
tmmi Mftn trnfhtQ »o„ TOifttrana. „» a f«i,, wie 
W bK.3nW«net fcrtig mndjtc it,,, j„ [, cglfi t fll , b* 
'(fH»fitjiigeI>m?" 

„3u cincm ©am [„ ttl , atr8m;/ , m|) . (1)rttc 

3ta, fr,m bie SBorfc Icifr juffafternb - „f c (6fi a»fi„ 

ft! %et 6rm,djl * c " £>, ' ( "* *■ ""^ »*airi« 

5 **£ *»*« ftM* son ben, fie ni( f„ fri6 „ 
glcid)m S,rbt8Weiif» ffirdjrm imifitc — bctfflfoft |ic flt 
faun, ri„ ( OnfOc SOMfc Wn 6 fa fmftnll/ ' Z 
ta|t«ft, imb (ft mdufcni nM,t, »* te fi te , flM 
l)enn(,d)rt S^IuofwinW attTauftiicr SMatwfm i.r 

Jft '« ft "f b « 8<msm 3„r c( , 6w fl^ l()l _ 
eiff 3)u fcr)ig?" ° 

.*wui(p irf) rtton <mbtrtS8«r6mflttMBm," fnrfjtc 

« 1^1* ,m '" ,f 3rtlfC **« 5"iUf.iDpfoi,? _ nte 
* 8ta|*e ti, llf t,,„c id) ]Itil , rt f(i Emmcr m , . ((|| 

Jtopmi tab, ,„ lb bB 9j fM Hj9 , tj(f;t bm 
SBttflcn. U„b nun abc, SMttmfcn , unb MH# 
289 

Sir ©oit bit fnunMifr 8r»(rt$ung - to m v 
».cl(c,d)t cinmai im ©htnbc bin. lt„b $„, jf flme , 

riLSL®**' >* * «■* a*, fat » 

Mt -«Mlte fete*, fci,,e ©,I6c gefprodjen, tmb bm 
Nnbm ®e|cuc„ „ ut „,n, I( i, mn (, „„,„ ba3 a|rto||nft 
geftW«> fonntc, uuicr fcincm ^wranboorbcobndjtct 
'Witt, „f)flft 3)U „id,( »icftcirf,t Siiji cinm Slbcnb, 
wntwrgnng mfijummfro,? _ 6 .,„ S[rt)ammt , a 
»c% 9rtrit fo nllcin , nit cinor S«&M brau^m 
in bm SBufdjcn rfcrunijufricdjcii." 

„S<mfe« brunmuc «6cr bet SRatrofc cl.ncmiffli. 
1&» - „bcjtnb f mid; g'rnbt Ijiet 1w i,( m m bin" 
„Slud) gin," brummtc bcr Slnbcrc finftcr - , Mtt 
W, lt -© f fcr(fd,afe me fd,(cd>tc," m mltrinem firncn 
©Hlpn^am^llSbcr, »fate cr fcinem guhrcr ,,„b 
'-'«[,{(] wfd) tmb minify bnfl § flu8 . 

«» cin SBort Wiubt aHVrocften, n rs fid, bie 
Iticfjlc Sflml)H8ir„lr isictct $mtcr bm Sribn fdilofi 
ttnb * ,c 3>i«kibmbcn l)ord;icn »WeffiKnubnf<D, fl 
taflW unb anftturff-fln, ben, & a (b in ber gtn» «r! 
iMilcnbm SdjriKen. 99m 3»mri »■»! ter jcill,; gto= 
va, Sob mil Soma,, ^ jlHtfl M g. 

»' tt «/Wifc.|*iniff6i|tepfammm8 W mw*taaw 

bm |ut mia bcr Stirn rurfenb brummtc cr, mcfir ^i . I J ^ IfTTK 


— —ui^UJUJWH m 290 Icfetcn 2Bi>rre bed w>unbcrfid)en Surfdjcn wicbcrfjo* 
ienb> bcr l)icr fo pttftrid) awifdjcn $»tn iiufgctmidjt 
unb Dcrfdjnjunbcn war: 

„Scficr ftfnc ©efclffrfjaft uric f*l(*te? — SBrltcr 
tfnmcmb, 3>u mwbfft writ fit bcr 3Mt (jcruniiurfjm 
miiflcn; mm 5>u fd^tcc^tcre fmben moUtcfl toil $ciii 
cigcncS fflfcS 3c$." 

Jttm 3tjr ifj.t?" fritg 3fm rafd), fid; ^iglddi 
itadj ban €v"rf;cr umbrrljcnb. 

„*BicIfcicOt uidjt fo oul mic 31>r, fndjtc fcicfcr 
(rota, „o6cr iinmcr bod) gut going frofj $u fcin, 
bn(j ifjin mcttt ©rfityt uidjt ^crabc aftc 6cenen .Vs 
©cbfidjniffi jtmiffii'cf. Sffiir warm bop jai ufr§! fo 
fangm 3ni)vc» ©diipfnwcrabm, jit Sortopgftpe $iu 
fammm, imb cr nnube cjepcitfdjt unb fpdicr iit to 
ten an Sanb «jefd;afft, weft cr bfl* R unb 2). nifty 
uon cinnnber $u untcifdjcibcn Wipfe*- 
„2>a* 59?. unb 5).?" ftgte3b» erfhmiit. 
„9cmi baSWciiiunb2>ciV' fodjtc bcr 2&.u*pfd;; 
fattger, „oba- nod) fdjli.mncrc ©arfjm nnirbcn iljm 
JUI Sa|> 0*fegt, imb cut l,n(6cs ©imbcr mir rcttctc 
i()it Parnate won bcr 3?aanodc — scrbirat Ijattc « 
fie fajunjrlnmiaf." 

^liiffjcpftptl" fliifkrlc ba bic ©rim.nc bcr Mm 
rafd) unb voifidjti 8 bqwifdjcit — „flufgcprtPr, bran. 
fen |mb micber ©djriiic bic ba i.idjt rjitigctjorm — 
291 unb bcr jauk ©mid, von cmc.11 erfjuffcr faucrt b.> 
maftrMtfg micber ijintcr frfner bi<ffrf%n9f6e( unb 
idjinierf bic 6c(tm »otf GocoSol - ( )inm m(t m 
mnmm, mtyn ©u gel)6rft, unb bag »«<(, ocr 
^-3o)c ma Sir unb ban S3ud) battonfloge." 

Wtupft fdjim aU-crbinge wfllifotbig autofefifo 
ten SB r,al>c.t, imb Ijnttc (id;, ba .'6m bic %hfd)t »fe 
bcr a&fjanfccngcfommen, jtintn oClnadjdidjcn Srofrcr 
bie fflbefi Don. @c|1me geftoft, u6er bcr cr bti bem 
maUen Sirfjt bcr unffctcn gramme orutetc. Gutter- 
rfjcu &■«'« jorum* ftfvic tf,„ mm rt(r , rbilIg g rft|wa 
to b,cfer MitaAfiptyafltt afe ll?cto'«igcrlid> 
0cra«d)t burd) ben 3Scrh.il beg ©ranby, te,ci(@ bucdi 
t>k i.ncnnubtic^cn Slngriffc bcr m&witm, fceret cr 
ffl l)eutc216cnb fm.m crmc(jrcn fonntc, MMrefefonp 
an tfjm 1mm bcnf6nrcr ©cift, bcr ©cift bed SBibcr-- 
Iprurf^ in ity\ 3cfal;rcii, im b murrifc^ «ber b<i$33ud> 
unb ba0 Sicfjt wcgfeljmb ritj cr mft femcr fcincn, 
iqit nvgcrlic^ erregkn eiimmc: 

»2ld? $um §cnfcr, id) f;nt>e biaupcn Wd)t$ 311 
ludjen, unb n)cim man ® mx Wl " e f { ncit ^ cn[ ^ fn 
bcfjrmbeltc, fonnic man auc^ mic cin WUn^ cripi- 
tcu. Sap bic aufpajfen bic (t$ » or »a« gu furc^tcn 
6nbcn; ^urj)^; (,at cin ute6 ©cluiffcn unb tlfit 
()icr kiigegut" 

w 9tuit baS fjat mir noc^ gefcljft!" ferric mt* . 

19' 
*': : I 


1 , 
•J ' 


!HHHS£R3ff^-~ 292 tcrdjen Zoi, Don ifjrcm ©(ft cinpor unto auf ben 
JKcbcU*cn iufflljrcnb, bcr nur cfcen 3eit genua, _6cJ>iclt 
bag ©tfteff mtt Bcr San$e awifdjeu ftdr) unb bic £fa ; 
gfire $u femgen. SRuttenftcn Sot fcr)icn abcr feme 
Saftff frf)on $u fmncn, unb mit cinem ©riff it>rcr 
fongen Slnnc um bfc glnmmc fjmungm'fcnb mntfrfjlt 
jte bos Suii), fjob cs mit betben Slrinm auf unt* 
fr^fcutertc eft bli&csfdjnctt unb mit cinem iiigriminfc 
gen gfu$ una) bem flopf br3 ftcincn <Sa)uucrS, bcr 
inir burcf) rnfd)c3 Uitfertaurfjcu bene nid)t nnl>ctmrt> 
Sfm ©aunty bc« SSanfcc* entgefjen fi>nntc. „S>a," 
fdjrie fie MM, firfa)ro-t() vox SButf) — „** $& 
Sump, in ninim bafi unb fhibiec'*, unb nun (>mai«5 
mit Sir, obex fo mafjr ba often bcr 3Ronb am §ih* 
inc[ ftc()l ; id) fiicpcSir ba$ l)cigc (Socoflol lifter ben 
Scift, unb bnil)c 35fd> wit tin murine* <5d>ucin CnS 
3>u Mft — 5)u — 2>u Scberfrcdjer Su." 

,/3»n> Scufcl nod? emmaf, 9)fiUterd)cn," rirf at>er 
31m fcfct ba$nuftf;cn, ber fid; mbeffen cbcnfaUS gum 
gortgrljcn ftercit gcmnd)t, unb fcinc 3arfe sugcfiiopft 
fetnen §itt aufgcfc^- Ijattc — „ia$t ben Sarin l)icr, 
3Ejr madjt ja rinen €fonbnf, bn£ bic §unbe am 
etvanb an gu ftcllcn fangen. 9tfjy wirb'S imfirtuilidj 
tytt brm, unb id) furijc ntir [icftcr cfo piftcrcS Oimiv 
n'cr. Stmm tfamcmb, in) mill 3) fa) nod) in gate 
@*feHfd)(ift bvingen, [,cut' Slfccnfc, unb morgnt fttf 

bairn - Seufel!-' untcrbrarf) er fid, at>cr raffb unfc 
crfdjrccfr, benn braugen raffeften tfotfty, nu'c auf cfn 
sqeftmed jfeimnanbo, eftic aniaftf ®m»|rte!6<n auf 
bet Soben, bicf,t an fern (Siiigang fret §u(re ntcber, 
unb Me ©timme efncS $eft$f<nfrn m gramofi|d>rr 
©J>rad>c umrbc tout: 

„3m von (£ua) «m bad £mifl f^rum, 06 e& 
no* cincn anbcrcii (Smgang fjat, unb 3^r ijicr Mri6t 
OH bcr^'ir; \va$ mit ©mmrtlmiburd) roia ben fto&t 
3Ijr niebpr — gcucr aiuf Jcbcn gffidjtf ing. " 

„5iffc better," brumnnc ©06, f^ c 6cnf«a« auf, 
ipnngmb, unb fcinc *Sc0c[lud)^ofcti ncd) SIri ber 
<3«ic.uc in Wt-flttt jcrrtnb - w 3acf ifj ujncit p 
icdjlcn .geit auS ben fffount genital." 

^« b(ic6 f§m Feme ^cit 311 mcitcrfn^emcrTungci], 
beim bic St)ur murbc in biefc.n 2Iugcnbiirf auf 0tt if, 
fen, unb fid? burfenb (rat cin gran S 6fifd;cr ©«£>ffi, 
cier cin, bc.u cine SInjatjt ^arincforb.itcu mit aufgc, 
Pfanikm SSahnctt fofgteu, imt foinit cin ©cilaffm 
bcr pt( f/ bic fcinc genfier ^aite, unnmgfid) mad)tc. 
Scr Dffiricr, brficn 331irf ben tnncrcn fttaum, fo, 
n>cu ba6 ndin(fd) m ungcmific Sidjt bcr (J co5>- 
9mm crlaubte, «6«fla 3/ Daftcic 5 ucr(2 auf Wuruto 
Iriba ber, fid? )«cnig um Wc ^atrouiric obcr $am 
fiicfeung Tummernb, an bic cr burd) cine faugc Scihc 
wn 3rt&rcn fl »* »»W Won gouofjnt fciu nwcMc, ri Jl ^i^-Mi.wiux.LLUUlXOm 
I 29-1 nut rafdj unb bcRn^t feme Si&ct nufaegriffm (jattr, 
unb mit bem bidfcnSufr) jc$ gnr nidjt fc^jneff genug 
in feine .pffSmrcbrtffc Ijincmfafjren foitnte. 

„£atfo Sir — roaS fm6t 3ljr ba fo ^oftDarcd 
311 mfcefen fjc?" ricf er in <$n 8 (iffl;cr <Sprnd>e, unb 
fling fortflfam auf'bm ffemm $Zcum jm, ber fnjt 
infimFMrtio b*« of IjalS ()meii TO r,<mgtc Surij &ci 
©cite unb in ben grfjattm brueffe, unb nadj rincm 
niigcfangenciv 6cfjii[> griff, a» o& er mitten in bw 
9Mjt fciiic mil Sunfelnjcrbcn aufgege&mc 9lrl»eit 
nn'cbcr firginncn ivolfe. 

„Unb fefb 3f )r tnVrtjcrgcfonmim, eirriU), unfere 
Safdjcn fill toitlh'rcn?" murrtcfl6crnmpitfd> bcr Heine 
3re, bcr fdjon cincn httfifdjen edtotitfU nad> bcr 
«jm »cifja1itcn Uniform watf, unb frfucit gmtjen tvoly 
foppgru Sfcitlj ober ctjcr MtotftftOgtycfft $tefoft& 
fommni fjcure, Aid cr fmtb bap bcr ijadtflidje Scfurt) 
nur ©otbntcn unb feme SDhTflonanciwaren, „n>cnn'S 
mil Sttgitfiftttt war&t, fann ictj mmie i?n(cbnffcn 
nnb Sflfcfjcn f &<# p ^fcn nu'c unb mit tva* icO 

fftanofdnt mcin 23urftr>, langfam," fadjfc ber 
Officier, unfa: nttcr Scfaimtcr Senrnnb, Mircf; bie 
nmrrifd;c 2t„m> « fcincowroS Oofe gemadjt — „mcim 
i« n<irt)l;ci ucugicria tucftm fofftc, wirfl 3>u mir'S 
bo* nod; ^m mfiffen, |r»t abet o pr attm JWnam 295 roota mir Seine 33oinung ctrtmaf . &m gmauct 
befcljen, o& tvir nidjt cincn aftm grcunb mft@$tfffe 
fauierabat bnrin cutbecfm frown, bcr fitr) n><i(jrfd)cm* 
lid) »on Sorb uerfoiifen (jar, unb in bcr tunffot 
* n ** "»** »W(flr bortyin jururffinben fann. £fe 
©niavcn ftetjen gar 511 bfri>t um (5ucr £au« — 3ft r 
fofltet fie tin room's listen." 

„3Bic id; mtrfe ficfjcn fie bodj nod) iminer nid>t 
bifyt a«wgf fcrummte 9ttur}% Oalbfmit uor fid) ijin, 
mm^m Sot nafnn nbrr f«r tf,n bie ttnierfcaltung 
ouf, unb mit iljrcr fcferfttm gfimmt faifofe fie ban 
SDffiacr entgegen: 

• «$ elite SBe^wmg, Seine SBo^niffifl? meffai 
Qvfmg Tjn&r 3§t l;icr anberd aid mcine? unb 
flimt(>t3r;r bag bcr fd;i»u&igc "Scfjuffcr ba cineSBo^ 
"«ng pit |td) fdber |tff — 3^ ba6 aud} cftic SRa> 
nicr finer flrincn flKcinftc^nben grau bci 9lad)t unb 
SWrf ill's ^an« ju fciTrcii, unb jie ju crfcijrccfen, 
bap fie ben Scb bavou Ija&m fonnrc? m» n>otf( 
S*f wet fcib 36rl mn fud)t 3$r? nun, ^abi 3i Jr 
bie Spradjc tcrlorcn bnp 3tjr bnfUeljt wie son ©ott 
vcrlnffen?" 

w S!ffe aScrtci-," fodjtc Scrfronb, bcr ft<§ erR je&r 
»on fcincm ©tounm flB« tit iinmbcrbare, vox iljin 
fliifftcigcnbc unb Pon bet gramme ^rtntrtfiifdj genug 
bfWimenc ©cfralt crljotcn fonnte - „ba8 ijt cint 
'ii * ill 

1$ 
I MUIMHii m i y n . .— , «=i=»»a=n=mi4.„JJ_.JiU,JJlU_|IUJ_U.UU!Ul!i!!| 296 

®mr, MWm tm b„ f^«*!,«n»r, id, fctt, Mnt 

mm w m to fd,o„c ©cfcf,w, t aus( , ,•„ m 

fllte Ucbmorfc jurfirfjief.cn Eoimtr." 

„SW).«,n8 fdjonc Qtftreftt -. Same « 
».«rte Me9H t3 „ K , „ 11)a9 ll)0 „ l3 ^ m|| ^ ^ 

•mbcnS,^,, *m, tffln e* ifl SflaMjilr, nnb 

JJ B J!*' mci,,c *"* **■ ll,if '«•• wf^ecB 

9a DfiMo tiovie fcf>ou fauro mc6r mtf fie, fen, 

«U nnljcr j„« *,d,r „, lcnb , „„„ (ci „ c „ 

« »or dim Sn.ncn l,m,u^Momm m , ob auto 
bm, neben bec iatm ffaenbm Sabfelbum nod, Sto 

Perft tonren „„„ ft , clI m oOerfMdjIidjm l]]lto „ 
ludjung (iuf beoncmc »« miSjinpcidjtii. 

3im r>atic erf. wMtirfj, i.,,b ruiecr bad crile 9He> 
bnflopen b« Oow^rfaftai 0*, ci „ c SBcll , i .. q , ulft 

Eft S " M ''" fct " ^eratu.ttbi! 

tto p Of,t and, hw brrtl , acil @d;ri((c ijiMi bm 

¥fa6 ■ me to, »„ «, be. ffopf in bic $&*, qcftfini 
'» b.c Siugm flc . 03cn , r4i0 „ N m wb ^ 
■■■■■■■■■■■ 
@<injc mit BoKfommcn outtm ©rtviffen Mien afc 
wnrten £ n>«Hen. 5»ur to nifmifa .mb fEnflere 
SIW, ben cc t)ci.,,(id>, unlet ten. Sdjatlcn fciner ft* 
fttmpe »«, ncd, *,„ ©f|M« r Ijinafecrfrfjcp, wfc bie 
tcft jufammcgcbiffcncn &(« r,attcn fpm.cn «h..m 
faff* bag bod, nufrtts .nit iinn f„ flUt „„„ rf(fji 
l>g frf, >mb a sietlcirftt gcgciwariig (icber bm Bon 
SRoSpfhtf „,„ mrijfcn Xjcimaff.icfjten ®uta*nfitm»£ 
al* flcrnbc bicfen 6t$a fl rfc&m Waft m.f bem er firfj 
Kfonb, .'.me fjnben morfjtf. 

„3Q<i* stottcn frf, fiid,e, HMmkI* m.'cbcr* 
Brftc Skrtranb (anflfnm .mb f„jj , Dic lllit (^ fc(6cf 
rebenb - „(,,„, 3m, fdjeine r«0 rirf;lifl „..« ban Staub 
gemdjt obcr tod, cincr. fSrfjwcrcn <|)(a emrqef.mbm 
»u liabm. 36r, bn, s .uci son gud/' wanbtc ct fid, 
fcmm ... iraiijouirbcrepraciKcnbicSDlbatm, „fu*t 
nnw«I «n k« ffianb 6i„, , 6 3 ^r „id )t irga.bm. 
nod-,3 C inanfc cntbnft, imt> mem f , Wllflt ,-,„ ,, ct 
pm pj DieBcid,, am mit fafefe Wtfe bfi6cn 
^l<i,m, bic bn fo fdj.neigfa,,, |i &m , elron , n ^„ c 
iMtap «t.cr ten @cfud,tc. grben. §cba ffimllc 
pm«," Mbk r |W, fete fl „ tic tribe 80,^ Mft 
benm Sob nfc$t a« 9Jia tt ofe p betfenen n,ar, 
««(,renb fclbfi 3 i m eincn jicmlid, ^mnnnifdje. ?£n= 
ftt.il) DatEt, unb i,ict a..fSa(,i.i, «,„ mon fnum «c H(c 
mUm 3faraf» » ew .uft,c.. rounic, red,. 3 „t p, r «, t i '■wixEzzez&i.awwrfma rasMHBHB 298 ©atyoaffcr florin, cften fonnte — J# futfjc cinen 
cnlfprimgcncitSJtonn »ort ber Jeanne d'Arc, bcr Mlf 
ben Seamen 3<uf r)orr, unb fonft cin fo fcurdjtricbcncr 
nicfjtaimpiger (Sdjuft ifr, n>ic mir fc (Sincr <Sct)ur> 
feber^rtrrten obet baS2>ctf dneg ©cfjiffed geumfdjeu 
Ijat. jftmn mid) (Shier won (5ud> nuf bte ©pu* 
Brtnjicii?" 

/■;\,<Svur6Wii<)m?'' Brummie abcr So6 bageium — 
„Wfim'$ fluf See Wa«, abee E)iVr an Sanb 6fn tcr) 
tamer frol) wnn id) bn8 Ufcr felbcr rateberfinbr, 
mid; nidjt pfftyen ben Dcrbnmmteu SBfiumeu 311 Bcr* 
Imifcn - b rt infift 3$r 6iuj f^on fincn Slnbcrcn 
fudjen." 

,/5l6er Ijaft ©« brn Surftcn nirtjt irgmbftjp gp 
(tdjitt, tfamcrab?" frug bcr Dfficicr umfcer, bcr <u$ 
bem gangm SBrfen bcr SUtcn envad $ktynfu$c6 fail 
*crrnurt)cn ivotftc. „(& fjrffit 3pcf." 

„®« fjcipm mir sicmlid) 2IUe," fnurrfe bcr ©ec* 
marat — „mcnn man @(s»0 Stamen ntcijt fcrifl nuf 
GngnTdjm ©djiffen, nmnt mail ilni 3*wf ~ jeber 
tMatrofc i|( rfflnMid) cfn ^cborcucr Sncf, unb ?ric<|r 
Den aubtteii 9Zamni, i»fc bad graiiendttoK bei ber^efe 
rail); mft brm rfftm €ar$r*t([cr*@rog oljitc 3urfrr 
imb Slum, ben fie ilnn iibce bm6d;nbi1 fljrpen/' 

SBertranfe fjattc, iviiftrciit |M (proa), guofl 3im 
obrrjrfidjh'd) bctradjict, unb (id; baiill victor in ber 
I §ufre umgefefjen, in fetner Grirtnerunfl murbcu atn 
anbere SBifber mfy, unb n>icbet unb loicber feljrte 
Kin 8BTJH ben WMcfanitetcn 3fi flfn bee Wanned 
jurfirf, bcr am Jjmcr mil jufdmmengQoflmntSBeaunr 
m miD fe$ anfrng in feincr Safer* nan) Snbaf 3 „ 
fulfil; ftd) ciitc gjfdfe ju fioufcn. 

«$atto jfflmcwrt, faflfe cr cntficf), a » bie bribm 
©otbatrn ^urucfgcfominen warm imb flcmrtbet h\U 
ten bng ltd) SRfonanb welter in bee §iitrc bcflnbr, 
»m m*n ftfrCWbc bum frfjon rinmaf ithferftiftr* 
ttwffce gcfraijt? — $» b,-ft cl -„ @nf}£anbcr?" 

,>SEenlg|iea« nidjr totit tmnt," bmmmte 3(m, 
W «»rf> «nejr in frfne ^feifc ©erticfenb, unb f^t 
I)firt» Dom Sidjtc afrgemanbt — „Cmbc aber nidjt bie 
efjrc _ SDfrnfdjcn gC#en fidj »ui t ©fatter unb 
©cr -^ trngen 91Hc bte Dtofe mtffen tin © C fic(,tc/' 

Sertranb barg cinen Stupt&Inf bie 9Iujjm in bcr 
•S'lnb, wic am barer) feme fijujrmi g'iiibrnrfc frin 
©fbnrijtnig 311 6cirrc it — tin tfjntmrcidjeg Men flog 
ifyn in nintn ©iftewi cor bem fnnerm ©efll ^or, 
■Her; n Dcr d u ^iel bcr ©cfttm, W m ber ©cRaftfll 
locijfcfteit unb fdjwmnmot bn bnrdjemanber, afd 
'Om fo rafd) j« gcflaHcti bap cr fief) ben cinen, m> 
InngUn fjeraudgriffc aud bcr OTafje/ unb nur ben 
*opf fdjittrclnb, fd)ri» cr mit \ierfdjranfrcn 2frmcn 
cin Wwr Wtat auf unb ab in ber §mt t «(ne, »eic 
1 ! 

i' ; 

1 ■ .--_„..^,!.uj!.'w-p "nwB«n 300 c« fdjien, auf bk 3mi>or>ner vic( $u aajten, ja fafr 
wrgcffcnb, wc8lja(6 er eigen'titfj tyforfjergefemmcn. 

Dim roar ba6ci bicfc Ijodjjt unnottjige Sluftncrf* 
famfcit, bic bet Dffkicr, bc» er fclfter rcd>t gut wic* 
bcrerfannte, aiif i()n roanbtc, tudits ramigcr aid angc* 
iictjm, unb cr fing an ftct> cbcn nidjt mcfjr fo fidjer 
auf fcinem $fafe 311 fut)[cn. <£r ftaub fongfnm mif 
1111b ^og (id) bcin ^ntcrgrunb bcr .gmlte gu. 

©ertranb ftompfte ungebutbig mit tern -Juli. 

„2Bci(j. bcr S&Uftf," mutttfBc cr bate! Icifc »or 
jin) Jjin, «tt»o niir bic ©fl(gcin3l)i)ftenomio fdjon e%* 
mnltowgcfoinmcn, after nicf)ld Unftcbc-utcnbeS roar's 
bflO £fl ftrfjcr — nun ticllcidjt fSDffl im'r hu'eber fin 
— tjn — ftfltc er, ciitptJifeljcnb, ate cr ben <£ccmatm 
iiidjr mcfjr auf fcinem 6ty ecblitftc — a[), bcr £crr 
fdjfnft rooljl §to, 1111b wiU fid) fcin Sagcr jwecfit* 
man>n? — fjabt rtfjr (§rfaubm|j <m Sanbc 511 bttu 
fan, imb auf welded ©dn'ff gcijort 3t)r?" 

„3d) gctjorc auf gar fellrV' arigenncte Sim fin* 
fkr aufi hem §al6bimfcl bcr^fitte -oot — „bic3nfcl 
Ijier if* mcinc£cimatlj, imb id) roet'bc.bWf fdjiafm 
tSnntn, bent' id)." 

/,1111b $ii, inein Surfdje, <wf ki>cfd)c6 6d)iff gc~ 
fjorft 2)n?" iDanbtc cr ftdj je&t 511 3So& — „obcr 
rcd)nefi 2>u 3)id) cftua aud) yi ben Gingeftoreuen, 
mit Seiner 8urrf)t*tiJi: a bcn SSnnmen?" 
301 „5icrbam,m c$, ncin," famnmit bcr ©ecinann, 
idi gc()6rc gur Kitty ©otter," 

„S)em SBaUfifc^fAHgcr?" 

„Unb wedftatft. Mft 2>n ba ntdjl an Sorb, ©ft* 
ml)?" frwg fcer ©ffieicr fdjnrf — „bie flirty (Slower 
ftd)t ufcerfjaupt in bcin 5Bcrbad)t auberc Sabmig «l$ 
Sljran an Sorb 311 fufjreu, imb menn ia) ntrijt ine 
I)fl6m bit SttifftOHmn fdjoti #lagc ciiigcm'cfjt, bnp 
3E>r ben gajgm Dtt mit s&aitbi) ubcrfdjwemmt." 

,,5)1*0 fDcifjionair-c fonnen $11 ©raf* geljen ," «* 
roiebcrtc Sob gladjgultig, „bie fdjum&cn »ie( went! 
ba Sag fang iff SS?nS litmgcnS bic flitto ©otter 
Unit geijt midi nicfjts an — bic ffisty gfouer ijl tin 
<Jrt"o fc^PftflnbigcC graiten^iiniiKr/' 

' SBertranb . lnd>tc. „2Jod; apropos/' ricf cr plo$* 
lid), fid) 511 Qflurpl)!? wenbenb, bcr nod; tmmcr auf 
fcinem nicbercu ©d)emc ( fag , unb brn in bcr Qik 
aufgegriffeneu ®ri;ul) roic miptrauifd) bctradjtetc, w wa8 
njnr'S benu roafl bcr ©urfcrje ta corljtn verfterfte? 
fcf> bod) ciiunal 6iner yon (Bad) nati) — in bcr &o> 
Icbnffc ba bruben mu^ c5 fcin, i>icl(fidit ba^ unfi bafi 
mifSnrfe €pur Orm^t." 

„Uni) was Ijfibt 3f)i' Slid) mn anbc«r Scuic iln* 
(cKiffcn 311 bcfummmi?" ricf after bic. gxau jcjjr, 
Sum eifrcn S»«{ bcS €djufrcrd ^*wt(>ci ergrcifenb, bcr w --^wiaaonasnra-BE ?AW.5SK?^« 302 nw mit Puffer trofttgem Site »or fefn Gngciifgimi 
trot, unb nkftf u6ei9BMm6 Mien eejmn««upcrpm 
Jii jM*dbfeat - „fyti> id> Qnd) m'rfjt gcfaat bag 
WJ Wid>td »on Sucre* flrtttjcn ©cfmbcl mrf*, unb 
mit nod; lmnfger bnraus irnufce, 'unb ubcrfjmipt 
»«nf«e bic atfft»ecfl#nm ^Sto ,-„ memon gmifl 
gm Men m'rfjt gefefjett 4 u tjabai? — {ft b «3 j[c£jt 

5* ■**« in bet *>* « dner armen often gnu 
WW *W« Hmerpe *u obcrfr S u % c .t, unb 
«n|dnt!biac$ciitc mit gefobenen ©m>ct)rm unb &n> 
n«tol 3 ii trtyrcftn? g prt ^ g^ ^ g r 
fetter acljort, im« Mft^r vcu un6? - m*mt 
Sfc nod) baV" 

flAmm r)tcr9Kuacrdjcn/' ftitytc abcr bcr cine 
Soibat, cm ricfiaev Surfdjc, fa «nb OTurpty ju al^ 
*W 3cit a6cr fanft fej *Scitc frfjicbeub, n^rcnb bet 
■fete, untrs SDhirpfyft 2Irn.cn fort, bic fro 9 l% 
flafebflfie mit bemfflajwinct anfpicfjte unb nart) »orn 
flOfl, too bad aftabrttgft Ijodjft ititKtbac$% ®u* m 
Sfdjtc rolftr. 

. «S6tC mm/' tcdjtc bcr DRU* „imb torffaO) 
icfMI^Btt bic »or ntfr? - |tf> feint gunty mefn 
frommer 33urfd;c, irfj nrire bcr Sc^tc bcr 5>td) in 
3>dh« 3inbad;t fiorrc — [apt fie fofl* 

t,®tHW Sfcuf ftfer fjgp fd,ric after jefti bic 
Slltr, burdj bad ruti 9 c Srr^rtni bev fattc uur nod; 
utetjr in SButy gcbradjt. „$cff unb @ift in (Sucre 
tfnodjrn, unb faufenbe Jhanffjeit, bap^fjr eine avmc 
gran migfeanbelt unfcbiYirft ini(jrcmeigcnen$au3!" 
tttlfa aufatfig iJielfcidji, ofcer flud)mii9lb|ldjtbae}r)ci|k 
«*««»! iibcr bic ®nbcmflfutflc aatyufrffuitcn, fHtfj 
fie }U gfeidjcr 3ctt bad [jolje unb leidjtc Sainfa* 
gcjMI, auf bem 9Kurptji>$ &)co8fd)A(c mit fccm barm 
Brenncnbm3>w6t [tab, urn, unb bae ©otbrttctt tomv 
ten mid) rwirflia) cben nut unter (nut ouSgefhifmai 
gfudjcu jur ©eitc fpringen, bent brofjenben Del, bn3 
fid) iept cn^unbete, 311 tritgrf)ciu 2fof bem Solicit 
a&cr f$fug ed in feller gramme ernpor, ben $f{i» 
mit feincm Sic^tc u6crflicjjcnb. 

„2iae aBcikr .aRabomia," ricf ©crtrnnb, b« 
ladjcnbaucurffvrang, „<S>n wix\t2>k fciber baS^jmiS 
u6cr bem #opf ansunben, unb ba tjintcn — * fcfit 
Slid pel (11 biefein foment auf ba$, ifyn faft un* 
roiafuritd) augemnnbte Slnrli^ bcfl3ren, bcr fid) fiber, 
rnfrj)t imei) bcr fjclleit gramme iimiefjautc, unb mic 
cin 'aunbenber 331i& fprang JH gkidjer 3rfj bie gcin- 
nmmg an jene 5Rad>t in i[)m ciuf, bic Sflrf fdiou 
frurjer gegjii 3im enuiUjnt, fcincin ©ebftdjlnifi mft 
3«u6crf(ftnriTc bad ^0 unb SGic jener gt» in bic 
Sccte rufenb. 

„So|iristi," fdjric er, ben 2>cacit mit fccm SBort 
oufi bcr e-djeibc reipenb unb QC^n bcu 3ven nn^ WJ^Xi W-i^LUJWUBSI I .. I. IIX,^J1LJJUHWW 
_304_ 

Jw Jcffct bft bon tob auf« r# ,,b, unt> ben, 

£"« ? T r . b, * f w * fd;rfUbcmb ' ** «* «r 

NK tome fprln 8 «M |« llW , f bnrf.bcr a, fofr cn 

»« tf.rpcr be* S rfl«Ji B en mar 6n%. ^fnfer J, 
K mib ** DM* WHWM n,ft 

«»b bincO f?c n, t>rrOTittc, mtc©^ enfsmci. 
«tf|flft grawlt ««nb bm.tfnarfcn berime fonttt 

f?in«" " * mtc mit ®**™** s« 

m acHMai mar, unt nur n^rfj bemSJcrf^tom 305 3im0 uni> bcr rafeft fiefeucrfen ©afoot hue fattM 
mit fern tfopf Wfofe „©m, m&ftte totfla h>ad 
bfl Cm SSinbc ip-^rtcufelecrjlcrr, mie fir er bmvF) 
bic SBnnb nmr," lnnrmerte er m ft$ Ijinj ,-frfh 
§af£ fann aua) femeu 58cimn banf&ac fUtt) mnV 
fefe fccim mtf «inm bfoprn ©cfcrteur n>irb bod) nidjt 
gfety scfdjpffcn— Ijab'S mir nb« ctma acbadjr, bap 
bet ©ucfdjf moljl toad «tf$fen rdnnte — Mm' a 
nut wottte." . ■ 

gin ttanr €o!batcn toctttcn jefjt rafd) gur Slniv 
JjfofluS, bcin gftidj%ii nad^ufegcit, 93crtranb rfcf 
pc dbcr jurM 

„2npt ifjn fccute, ill ban U*tc$eJg if* fr f$ n 
taiiflc fn eirijrrljeit/' fafltt er fofnc <Rfin fl c turn 3W 
ben auftebcnb nnb ben 6prag, mit [cittern rctfe at* 
nmrmcrkii gfu$ luicbcr gufanunenpaffrnb - „nwt' 
«Ocr ^naiHf- atfo I>i fr nacfj £fap t>cr $aft 3)« 
^ fltfimfecn? — mm rjofffnifia) mc bno iiitfjt 
H& re^fc Wat bag wit ciimnfctt Dcgcgnct jiub, un b 
lw« iwfjjpc TOal fenn' iaj 5>i(^, bwauf fannfi Su 
^irfj yerfaffen. Unb 3)u 3Kfifto$m/' toanbte er 
fi<^ y!6blt4 an bic flUc grou, bic fnuitrnb unb fci, 
ftnb nrben bem quafincnbcn Bicimcnbcn £Mc flcntb, 
unb flifttge ©ffrfe Mb md) b«v Itrfa^e bicfci 
Uffttrfiaijuiifl f|»0 ^auSpaiibcd, &n(b nac^ bem 
HngffitfHc&m 6dju(iet fjinu&er Wnrf, mi bem Re mir IJififlMefft XflfcHL H. 20 306 307 liorf) iM)t rcdjt nmfjre, wis fie cinen £att Mom* 
men folttc, %m ©rfiran aue$ulaf[m — „S>u faunft 
mfr Wiftlcicijt fagcn trie bcrSkrfdje, ber bac6m burrfj 
3>cine 2Eanb fowttfl, Ijeigt, ma3 cr txdbt unb tuo cr 

^utterd)Ctt Sot roar abcr fcincSrocgs friber&umc 
irgenb cmo SEudfunft gu gd>m, unb tyrcn »o(fcn 
©riinm gcgcn ben groger Fefjrenb, u6crl>auftc fi* iftn 
mit finer umljrm Uditf) Don 6a)iinpfrebcn unb "3or* 
nHIMAMf. b«p cr sertaiigc fie foUc allttf ©efinbet 
fennen, bad fid) auf ber Snfel rjerumtriebe, tmb bic 
SBoljnuug *on Scutcn augekn bic 311 itjr fiT« §au$ 
famen cinen $olfar 3U tap$Hn, nxwoit fie Ubm 
miiffc fo tyrcn often Sagrn. 

Sob woffle cbenffiffd von 9Ntr)te tot'lfcn, unb 
Skrtrnnb fM) nwftX tin bop cr fjfcr nur feme, jc&t 
tucit foftborcrc 3cit Betgcuben wfirbc, tmfi ben Ijicr 
Slmucfcitbm bwd) $rot)imgcn cber ©ilicu ctwod 
fjeraitSnjtotfen. ©icHciifjt abet vennoftte ii)m if>r 
eiflrnnuj; bicfer flewattige £eM ber ffltenfdftrit 
mefei gu trii&eh, imb fief) an bic Sffte wenbenb ba ber 
SWan-ofc wrt)l fd)rocr(icr) cincit ffamcraben »«ra(I)ot 
lofirbc, fagker rut;ig: 

„Sricben afolttercjjen, cbett roetf 3t>r cine arme 
wtfaflm SBiMivp feib, rrb' iff) gu Quean Scftcn, 3ks^KE£SS 
unb wolff 3r)v cinen §nufcn ©rib mit cinem ©$&j 
fccrbienen, fo fjaot 3I)t writer 9iic$h3 ftu.tyun ate 3a 
gufogen." 

„§aufm ®clb," inumpelte bic Siftc murrifer), 
ober auf einniaf tncrmnirbig befanftigt, in iljrcm 
aafjntofcn SBunb — „£aufen ©rib, ja mft ber 3unge> 
bfl prrfprcerjt 3ljr 2Bi*3Bte ba« Sfoue worn §iinind 
Ijcmntec — $ n ufcn @e(b — rote foit cine arme t>cr* 
laffene SBftttoe cincit ^iiufcn ©cf6 uerbiehen in biefer 
fdjmerm, bnWtnben 3cit? — fort mit (Suet), icr) fenne ? 
&»$ fdjon Pon often 3circn tier,'-' 

„@rt)on gut, Stfabonnci, aifo 3)u wcipt m'cr)t too 
jener Surface, ber bo cben burcr) bic Sflmbn0manb 
fprong, unb mit per ©elcgenljcit biefrt §aufcs* 
aupcrorbcntlid; wertrotit frf)emt, fid) u6cr SEag 
mifi>alt, unfc roc er ivoljnt?" 

w 5ttefe — sRin)t$," brummte bic 2i(te murrifeft. 
SBeipt and) nidjt roic cr Ijcipt?" 

2)ie SUt( jogcrte unb fat) fall) unfdjltifftg Sol> 
an, ber abcr fog rutjig an fcincr *Pfcife unb fa^aute 
ftiH unb ^cim(id) ifldjclnb »or fiaj niebcr — fie ffiiiU 
telte irofcig mil bent Aopf. 

©wt," fafite ©crtranb, fid; bie Sippen 6ci(?enb, 
tjicKeidji f&ttt ^ir'S fp5ter tin; fnftyt fid) a6rr ^Sein 
©ebaajtnip, fo fannfi 3)u 500 grant — scrftffjffc 

20' :.* ---^^=^r..,.,..i^i;-^/^^s*aSK!ri!!MST*»«: 
• 30g ©U? - 500 grnnf .verbtcnot, worn ©u m k ®t\v 

„grmf§unbcr^ronf?" fcgfe bic mtt unguiubig. 
_ _ w 5Iuf bcr Sfcflc ownqrt^f, f 6 flrb w j r bmi8 „ c , 
m m unfcre «MI ocfonnnen ~ unb fet6fi f,- It 
W Were.! foltft ©a ^imbert r>a&c.i, u«in S)u 
««* p-fftfltt ©r fl retf«ng (^flfflf^ M|L« 

23o6 l)ob jrht gum crfrcit SRiil ben ffifirf » om 
*»bw auf, unb fa[) bicSIfte tarnb An - 8»fite 
<Sm Sot Hfm flDcr , n ber m in mm 

™ DcrIorm ** * f » Sforfofo* unb cS kbiirfh! 
««i8tt SWitutcii, ci,e fie hit 8erf«(iuRe Wn fid) no-- 
WUWit fotmtc - kvrttn fie ffa) nify rfttM aar * Pr 
fcM,3fti0m geuirtc. 

„3rf> miff Wfd,tfi mit bcrSadjc gu tftjm fial.cn/' 
brummje fie htfctlMft - „)»«, Dfcp . w D I gfflnra»8<m** fag ®«tt«n6 rafty; 

(lift werbenb - Jaucri <$(,,„„ ^ bn6 fflort &on 
ben ««»<«, of,' tf fl cf P rot*cn ft _ baS meip id) 
Wfe ®ncr *rfr bcr fef nur and «mb cm gefn, unb 
UfMls fo nrnnen faun - jycii fonuncrW. (Is 
**W«W "nb fifrafl inci.ie9i.ilje [,a*cn 
m mcmcMi ci euch %au*^ utftyt 3£, t „ n s ? " 309 „3d) wrflcfj' (gucfy, »tcrdjcri,'' rac^tc aocrSer* 

iroirb — „banft flbrigcus fur ben SBinf, unb 

vergept bic 50O granf nidjt. — 2)od) jefrt: 2ld>tung. 
3ljr Scute rcd>td umfcljvt unb vowartd marfc|!" 
unb ben ©oibitfen wtm fajrcitcnb, bic i&m buret; 
bic uiebcrc £f)ut mit gefiflcftcn tfopfen fclgten, »er* 
liep cr tafef) ba3 £au$, unb balb ftrfiatig ber le&tc 
©djritt bcr Gcmaffitetm banner in ber gents. 

33ob ttjcir aufgeftonben unb [aufdnc bcin ttkifee 
«nb wriicr Tcrf<$ttrimmcnbcn®craufd> bcr ilnngcnug 
wtf&flm granjofen. $<mn f«$ ten £ofmgurteC 
nad) (SccinannSnrt in lie $6i;c rucfenb unb ben -§ut 
ctiuaS inciter nud bem ©cficfjt frf^cnb, brurftc cr 

6cibc £iinbc nebm ben §uftcn in ben Sunb unb 

bterjlc firf) ab, otyu roeitcrc* SBc-rt obcr ©rup bn6 

§au^ ju vcrlnffcn. 

Sic Slirc ffll) ir)in (inptr unfc fff)i»eigcnb na^ 

otjnc i()!i mtfeuljalten, in ber Xfiur abet 6ticfr er 

Vfl|(t| nod) cininaC jit Jen, brcijic (i$ urn, nn(jm 

mit bet (infm §onb bic $fcifc am bcin 9J?unbc, 

unb fagte: 

„Wtti\\ 9?amc i(r ©ofr 6anbi>/' unb f4 bann 

auf bcin %b\a§ ^cruinfc^mingcnb, oerfctjwflnb cc buret) 

bie nod> offene 2I)ur. 

SKi'itter^en Sot aber tofcfjte bicSid)ter auS, o^nc 

ftllf SWueU^ obcr ben jept soicber jum Scuer nicber^ i[. ^^SH^s^gsBraraEs^0B» OTSswsPBig 310 flefouertea 3nbi<mcc irgmb cine 9*utfftd)* 311 ncljmcn, 
unfe btfirfif ftcf) murrifd; imb fimrrcnb auf tyr finger 
in *er Qdt nicbcr. @i'c (wile ben tfopf »olf, imb 
felbft ber time Sdjuficr Urmit ficfj Ijeut 2tt>cnb un* 
bclnfliflt auf fem Sagcr werfen, ben 9Bodqm'to6 e»i 
panr ©iinibm edjlnf a&^urmflm. Srwf boh gerlitr * Smtici 9BCI In Iffipjifl-' 
■ ■ ; --4^-^JiMiglJJfcail^llTStS^g- : .. . - 1^; ■■ ' \ " v.- ;•; $ 

l jiJ,^nV 


^otsweww " «-j, CajjUt Stomon au6 tcr ©ubfce. 
V-, ,—.-. >.,!!?*£■ ^ Oiomcm aui btv Sub fee UOII /ricbrijd ©crpaAer. Dtiikt Sfliib.#-'.v. ; v^^' , 3: 
8c foj*B» SBctlin, 

flerinann <£oeicnoI>lc, aufcolpf) ©ocrincr, 

•IS51 U* tMtjilfrudjC'anbfujifl. k^^^to^™— . yjj ,.i J!"JH. W-'fJUIW • ^nfjort t>e§ btttten 23anbe§, -41 6iite 

($tty. 1. 9IItc (Stinncrungm imb ntixt ©cfymtrjeu . . i 

i 2. $0inatc uuO Du Petti Thouan ....'. 54 

a 3. £ie Saftitifte gfagfle " . . SO 

4 JDie SonftttttJ 122 

; 5, ©ufontut „ 1^3 

« C. 3im Cftfannagan in Sljatigffit .... 178 

s V. Scnful SPrihfcarM (S>tfangrima$mc .... 230 

i 8. 33oraacrt $(udft 259 

: 9. 3>er crpc tfamtf 292 

* 10. ©« Slbfdjirt 310 r mam 'I'-u.:?-**" i 
3& SUfc (grimictmigcit imb nwc e^moaen. 

Uc&cr bic Sec ftn'd? bcr Sffiorgciiwfnij Icifc unb 

fciirfjt, fraufertcbieSBogcn, bic foielenfe, nerfenb naif; 

tym auffangtcu, into glitt baim fttfjjfjtolfdfcft bic 

$<i(mcii amMftt imb in ben fntditfcfjwcren Sitoib, in 

bem cr rawfcluc unb flfijlcrtc imb $Qau unb SliitQcn 

nicbevfdn'tfteltc auS bcin bltymbcii Sau6. ©Icigntu lag 

nod) bae 50?ccr y unb imt biinffcSdjnttcn ftogcit turn 

fcinc gdufjc, n>o bcr SBinb fie faptc, Ijcriibcc unb 

Ijmfibcr brannenb unb oft tin vafd;en 3ug barflficr 

&mfh?id)mb. 9tor am §unmcf fimbcte t>cr u'd>ic 

Stfcif.bmna^cnbcn^rgcn, unb fanbtc feiucaurfen* 

bm'StrnljIon mit mid {iter ken nod) ffcrujunfefnben 

^immctobnm, wr ben en bie JEinbcr bcr Difltfa ertfidjett 
os«nsrf(i'8 fulfill, in. < 
STOga B B TO ffB IW 2. unb fdjcti uiib fiirdjifam $M&okt}m f bem ©wtitm* 
flott 9faum g u g#bfn, 

Unb Derail fain bcr, mif fdjuaubcnbcn 9toj]cn, 
Wfc 9om ©term ftdKigKi, unb nidjt (aitgfam unb 
flogcrnb, u»c bci uitf fni fatten 9iorb — ban erften 
Slngriff folgcsib mit ftarfer marfjiigcv i£wnb, fd;cua)tc 
cr bfcftatyt wen fid) ijer, unb fWnem crficn baiiimcrn* 
bcit 9ta(jot fdgfc mid; ftfion fact ©icgcfytg, mi* ban 
cr bm fHidjrigcn gciiib 311 paatftt trtob. 

I&tmfri unb bfati (ag bad 5ft«r, aU5 bev ctfic 
jflnbttOw Stwljt btiriibcr jurftc unb bic ttcuun QBcffcn 
ncugievig bic *6>fe fjokn, pif* bem nagenbm ®sfl 
in 1 * Slugc $u fdjaum; unb cin WInfmitf 9?cfr Worf 
cr uoer fie mtf, @u(b unb q5uri>ur ilinf>fcnb, mtbwie 
son cincm 3<mberjlav Hxiitjxt, gfuljtc »(o$ficf) baS 
WcitetthjgcnS? ®Uxr, ftbeSBctte ben btaiicii fdjlanfcu 
Stotfm miiSiamanicit flJcrpccu* u>tb »un ©olte unb 
©ilbcrabcnt Ud)t nnb fcudjtcnb burd)$ogeu. Unb bic 
Serge firaljltcn ben 2Bifccrg(an$ $aU t Uc tfjau&c* 
bcrfteit iPafmtnftoncn "warfen ten fil&cmcii Occgcn 
Hfcbcr in 3$«i unb ©«lu«t, unb unc aufatymcnb 
immcnbtid)cr2Bomic niibt=eIigfoir, Rromte bcr$uft 
fliie wm aU ben ©Ifitycitljmiicti, bic ticf wcrpcrft im 
bunf(eu^ii6crut)ten / ben ecrnrinb rutfmnvts trcibenfc, 
mit fanftrr Hctabcr ®cWMlt. 

UcDcr bic v 3crgc abcr fd;autc bcr (spimcugott frcunMidj in'S St)<u*, nub gruptc bic fricbiidjen £>a* 
djcr attc, bic tief vcrjtccft im fdjatiigen $mi> fogen 
unb ifjn fttta)feten ben ©cwaltigen. 9a'ct)t taufdjtc 
(w bnfcci bcr leifc ihiji ben cr tfmen juwarf luic cr 
mirbcn§atn crrcictjt;— fjoficr ftcigenb unb mad?fenb 
an gttiidjt unb ©eioalt ware bcr jfcifi 511m gjftigm 
feugenben Sgfcil gciuorbcn, bcr gfinbtt matf cr crrctrfjt 
unb borrt unb brennt, uiio bic Galium fatten bairn 
aitc ^iinbe w>U$u n)un, unb mit alien ^afcrn ben 
ffiTjfat Sdwnefaft mie tan fcuetai ©ftattb I)crauf= 
jicEjcn, bad ifjnen aiuocrtvautc (SJut, bic SBofjnuttgtti 
bcr ffiflcn Wcnfdjm vor ton gKtyotben ©ttflfjl 511 
fd}u(5cn unb $u fdjirmen. 

Unb wic frcunb(id) a ba iintcit anf bem gclbcu 
§a\& fvicltc, bftg Ijic unb ba fcenSBoben 6cfccctte, mie 
cr (Mi bmef) jebe 3wrifledf|)afte burdjjtaljl unb ben 
fafrigm ©lattcrn -fdjnicidjritc uub mit ifjnen h[te, 
iini nitt bureOjulaiTcn, fin ficiucS Hefncd wcnlfl mir 
burd) 5 ulaf|Vu 311 ben S(iii( f cn imb gruri)icn untcsi, 
bencn cr 3nrfci' bringen luoHrc- unb cin galbcncfl 5?lcif, 
unb bann ieimbaflidjc Jigurcn mit Ifytm fatten 
formic, imb ilnien ^cidjeu unb 23ifber in tic §aut 
grub gnm Slngcbcufcn. 

SJdf^fMUMbndjcflScbcnunbSrctfem in bem (jcrr* 
(fd)en QBrtib, unb bay bic 9Ut ba (oinmcn foHtc mir 
flicrigeni 3<t0h , unb bic fafowi nicbcrfrijlagcii tutb f* ^^u^JkUJLjJLUiiOm i- ' 


i assume, Setter g»;MMn mit Uwqoi gcrabcit mctym, 
Ma6fy3 tinmtoMt* Setter, tem®emmfttaty ptckk 
gcgrtm, to 1 bairn nid;t foiefenb incftr gu>(f$m ben 
3u>ciam foff, fonbent terfongenb fid> an bm $*bcn 
faugt unb ffj»t Ijart unb trwtet^t in gicrijjcr Suft. 
M& fort mit ban fcaurfoat Wh\ w^mufefan 
bicSSamne, nod] ftiijtcrt bcr SRotgemwnb, bcr flatter, 
Ijflftc ©cfrtfc, ben SIJi(T;cii attcn fcinai rotten gjcfcfe 
itnfinn Dor, tmb untcr bem &m6, bic fcf;onftc 3icrbc 
bed §aind, bcr ©rumen einc bic bad Sanb gebar 
unb bic ju u>cn gcDork, gu ben frf^mtfen Valine.. 
«nb fcuftenben S9(utt>cn fa| ©able, unb roic on 
ben mctjcnbcii, rct|d)clnben, mispcritbcn NUfeqi bcr 
©flftfliK, bic tyre gruncn gad>cr fd»t$cnb fiber fir 
t-rritetc, bcr Sfjmt in flto$cn Ijcffcn SMpfcn Uifr 
m (MM nfebtrftd in ii)rot SctjooS, f« lu'uo. an 
ifiicn miftim efa flared S&rftnmpaar unb ftfjrocr 
nub (angfrm fnnr cd meter 311 ban 33>att— mtbefett, 
ffl)meretcn jperlen ftaum jU geta. 

_ @u mar aUcin - mic bad tfmb fpicrtc 311 tfnm 
Bufra, r)afd>tc nan; fecit mcdjfrtnbcn fatten bic 
cin nerfifdjer etratjl Mas cin }(r* unb tjcrmcrjcnbcd 
Sltttt ivarf, obcr fun)tc (ret; ficinc blij>eiibc SDhttyclii 
ant bem ftngtatb*, ok fid) fjfer mil bem ©oben 
»crincn 3 tc-Dcen^ (jattc fcinc £rimau) — 3 um often 
fflW (Wt fie mil if,m ucnnctyu -.fri^n vor Sag, imb jVoar burd) Scvtranb abgctjo-tt, verfaffen, in cincr 
©tiramunfl scrtaffen, bic i^r bad $crj.mir ^orge 
ffiKlc — fic'wupte fetber nirfjr warum, unb jc^t 
fcfim'irtc ifjr cine Slngft bcr |tc nidji SBorte-gu gefcen 
Vttfte, btc ©rnft jufammen tmb bic Sljraneit, bic 
t'fjrcn SBimpcrn cntficXcit linbcrtcn ben ©djmcrj niaot, 
bcr fee crjcugt, fonbent branntcn nur tveiter in jutk 
benber, qualenbcr fiofce, 

(Eo fajj fie ba, fange, fangc SDWmrtai, tit ifjrem 
©ram, bic brennrnben Singe n in ber^anb gefiorgen 
unb bic flnrmlErDWfcii prcfjlcn fid) (jcn)flftfamffial)n, 
^vifdjot bffl jartcit, jitterabwi gfitgctn buret), IjinauS 
in« gecic. 2lbcv immcr an^Iirfjcr Hjuibe tyt ba&ci 
Hind §crj, cin maftofirtofg jtcdjcnbcS 0efut;( 503 Up 
bucd) Sa;citct unb §im — fie atfjincte fdjmec unb 
mic won cincr [jewnvraffenben ©cfnfjr bcbroljt, 
bic fie umga6 unb toenn md) itnpdjtBat kbrofjtc, 
fajautc fie cnb(irf) scrport unb b(cia) empot unb 
forcing mit eincm Ja(jcn <Sd)rci au-dj auf von 
t^rcm ©ffr, bctttt bor t^r ftomb, mit auf bcr Srufi 
flcfmt$*en Slrmcit, ben cmflflt tiki jc(>t uidjt fircitgcn 
Siirf feft unb forfri;riib auf fie flcfjeftet, bcr Sflaim, 
ber finft mil fatter ftnncr §anb Ijincingrcifcn luoflJe 
in fljK Sicbc, in t(jv Scbcn^ unb bem fie fid) fcit jencm 
Sa^ nidjt me^r fltgenufar gefc^cn — bcr Sffiif' 
fiouair JKomc. -x.L^u..,U!.~-l — l^WUp .-''l.V.'v,--' .-"... 1 
I 

i It. II.: Unb . . f.lljrtc ty, i'cpi j„ j ht? _ @0 , 
• SI)C|[nar,mc? Tjatfe fdn flam* ummlbfrnnce em 

27"? !*? - WU **** 309 .« |*r ^ 
•*" 1 " rem " P« *«• N'cn eattcn indite 
"lib tot ftilfm TO^nmt^ig cmffc ©[id M Wcm 

SK.RM8 f, fell' f. cntUW) fcfl auf fid, gcrid)fct fty 

-iaS" f °" ! ~ "** '''* O^crjm?" fTfljtrtt ff c 
mbl.d; m rm.m fjwtnrm", mtgjlburrf^ttertcn :X j um „ 
,M *«aff - »«« if, BorgcMlcn ifiMHkH 
Jptf iu>b, M «h», b« 6 «„ f bem Sobc „ „ C 6;„ 
Sfc flcipicll uilt tic Kfrmfifa Smite bcr Wuttcr 

im, >t>nZi>m m M>, Rnng'Mfuit fi,„„ mfrlc 
#» l^c.a.b an forffitfc, fitf) wWte fa cl uf,m«,b 

flB c5 bm ©.i,,,,,, fnfiKc, Dc „ ;,,„. ^r )c * ^ 

bcr Jpfctfe m mm mm ^ ^ 

"lib |ngtr. cnip: ™ 

T**' r ° N««W(|c m, bam (if torn mdjt »o« 

** *«• »"& Mermen Wroffcn (^m Kimfc 
Wft nufrt bm mid; fmb ©ei nB totkun -^ „ 
g c a- j^ fgH ^ _ ^ ^ ^ ^ 

SMim okx Sob fjnt MefeSBansm tffftftWt 
■Jp (M)*- ft*** (fob bn * fcJ^JJ 
nnfrrcr **», fee bit frflifcf flfn ^mm*™, bic nvir, 3)cin ^ftegcttarer unb td> auf 2>d« SBa^fcn 
Hub SIufMufecn fc&ren?— if* bn$ SBerfyndpn SQ3Al;r* 
fecit gctuorben, bae unS3>dn ffnblid) frommcr 6um 
in frufjer Jsugcnb get*, unb pflc9Jl3u fo bad 2Bort 
©uttee, bad 'Sir, cin $eitfg# ttofknbcr Stem fetittc 
i>orlmd)tcn follm auf bcr fdjwcrcn SSatjn bex $tfiftUM 
bic 2)11, nadj fccm SBidcn bi l $ §e#m bcircfcn, unb 
bcr S>u,.«fj, nad) fo filler, fo entfcjjltd) fu^cr 3cit 
fdjon crltcgft?" 

©Abie fd?mii'3 — bad £1*3 war ttjr fa)oic u&cr* 
otcS »otl unb frijTOci', unb ble 9Bodc bc^ ©tlfMi^en 
fdjnittcn inir norft Jtcfcr fin in tic SBunbcn. 9lnd) 
bci mdnnutl)igc, fnft licbcnbcSon ben fie an iljm nic 
i3cn>6t)nt, brans R* »»* fdjavfcm S^mcrg In tic 
6cc(c unb toicbaS, n»«a i^r fn frul)« Sugart gc? 
loftrt unb i$r 5>cr^ banialS in ooMcr uugctljriticr 
ffrofl crfuKt IjitUc, jcet n>icbcr, »icfkid;t pnrfct nod) 
cuvdj tie @c|klt befi baiuflrigcn fitcngcu Scfjrctd, 
burdj bic Siinunc fclbcr ju !tag gerufm morbeir, 
Dcrcn Mange in ifjict Srfnnramg nic t?cm>ifd)i, nur 
flff^ftunmcrt Xjattm, fo fticg and) kit ben SDortcn 
bcr inaljncnbc pnficrc ®djl quf unc fei>6 njavncnb bic 
■§onb unb bcr ©cbanfc id) feabc flc funbigt mud}«, 
«»t 0ura)^ unb <Sd>wfcti#ilb, mit ricfcnljaftcv 
^SffencUc »or iljrem inncrm Slugc empov unb go& 
bcr Slngfl unb Oua( bic fie an bicfem 9Jiorflcn fdjou uu-vUiuAiAjj LUL.4W.UMWi 8 flcfuljlf eineu cmftftgai uiib bod, if>r unbewufit h 
falfrtjcit SluSbettrf. 

„%$, rfjwurbigcr £err" fluftcite (! c fcffc - 
„mrf)t mi8 efgntcttl Sltttneb — ©oft mcifj C S — be* 
«u id, ienen ©rr, „„„ ^ ^ ^ ^ , 
Mtm gcfuljlt, jn)ifrf;m ben fiemten SRenfdjen." 

„9lkr 5)u $ofi mit i(,,,cn getmut!" fault 
toaurffl ^aWflfenaJrunb fern a» fl t>fte tein erX 
SBcI,.„urr, aur ben b(eirf,en 3uge» bcr «,««. j.mgen 

J* ~" ''^ rot "MM wOofcn Sup mit bet fit 
fid) tm Kmfc fftBtagat, fmubegrauen i,. bmStanm 

[ rcmt?cr a "« ,mcr ' Onft 3)u fcfcawftf. Ml Sfidi 
fcrom gmoBMink wcniisu b« glanSR, rabSfe 
M#ri# iftUft 2) W; Mr 34 fc|6fr ffl t 

Ma«> M .§crj fci „»<$ frci con bofcr ?.(6(id)( 
Men aBitafdjcn - a r«m6e ce niefji: - gjtt gcinb 
fat tfc §««b mid, ®fa auSflcfrrctft, bie $» fftm 
Halt dm nut ftomntnn inbvunfti fl em ©tbet unb 
US " &ft " ''" bB N«fl« ed;rift, n&jm^rcn, 
HH% - ,« $ n .bmi!a - toitHg geboten ^ £„ 
BPt <5d)mt bajn war, ate Eh tuwmOTaniM (bfateft 
to tan i«a[,ren ©fc» t 6 f „ n6l, ( b , ,„■,,„ ^V 
Sw.l.gtlram SMnrt &ntia l,MU einbringe" burfen 
cmbmigcu mm, \un Hfdjt 4 w6e ©mulicfjfeit unb 
Win* Sun Pflrfcr in Sir gemefen 4( « jbic Siebe 

su ©i>tt." 9 
„ei)trourbigcr §etr" bat e<, b j c . 
„<&i fd,mcrjf mid," fuf,r ber ©eiji(id,e mit faft 
n>eid,cr ©limine fort.„c3 fdjmcrjt mid; tfcf Sir 
ml) tf)un gu mujfcn, $nibeitti<i, beim id, babe SUA 
IMiflt&ttW, fd)onctf* Hemes .ffinb, unb Sein SSad)fe>i 
unb ©ebeiixn in ft) ©otl h« ! I,!gefarri j ,tt SQeife mit 
"imgcr grenbe mtgefctjen. 3d, I)ieft a hamate fur 
ratfra! fPttJBb cnlgegcnjuhelcn die 3>u ben rrjfm 
Scijuritt tfHin iPDrttcft — bcr §crr fjnt eg mtberS gc, 
lenft, Sein 3i mf jy gdntcfen. - Slbcr rait cine 
Wuita mttk er Sit a.tfiegen, tf Su, ba« tfinb 
ncfnSnieh,, bieSu bit §errtid,fcit Seines StainatS 
»wi Semen Sicnem fetter gel,6rt, unb forgfattig <mf= 
flqogen roaift, ©eln SBort weitet 3 u serbreitcn nuf 
Mefen Sufefn, mta) beftriten mutbeft «uf ban ratten: 
|f(* bc« Sc6en«, roenn fcine treuc unb ffdjerc £<mb 
Sid; m.-[,r fil^rtc unb (eitetc auf ©einert SCegen iu 
nwnteln. arte, ntfe biefe ^offnungen jinb brtbin 
<lc(io6m, Wfe®preu im2Gii.be- ber ctpc Sufttjnud) 
Dcr Suit, bcr aSt-rfitr)rmig, unb 3rtf>rel<uige Shieit unb 
SBKUj idjn-nitb batjin, are ob c8 cin 9Md>(8 geiwfen 
i»«e, cin mu SBIatt im §erbftftucm, bn« bent 
«?ecre bee Sernidjtung eutgegemi)cl)t. Hnb non) - 
m no el, HI te ScitSid? juturfjurjalten, jcgt nod, 
"ft 3tettung nid)l unmoglidj, totnn ®u bie nuil)nenbc 
greunbe*(iinime— bie Stiminc ©of tee [)6ren tuollteft ■■■■inipiiVPHa ^mum SKB9WBHS^H«H 10 bfe Mttcnb, fleljcnb ju S)ir Rtf^t, bur* memcn 
SRuiifc tori) iff bic ctfte ©timbc nirijt aontber — 
nod; (afl)t Sir ba3 Sidjt bcr Skrfjcipimg unb c3 ift 
inc(;r greubc im £iimncl Met cincn Siinbcr, bcr 
miifj guviicffrfjrt in bic Slrmc bee SlHlicbenbcn, afe 
fiber (mcfmb ©create bic ba cingcljn jw I>tnmi(iftf)en 
£eiTlid)fcit." 

;/ 9Bnd fan'n id) tijim?" Ha 9 tc bic <mnc grau 
unb fate WcrjmcifcOib fie §nnbc auf bem ©djoofic 
^nioin ©flttc, m em tfinb forbeni mcin 8c6cn — ifmen 
flcljort eg, tyncn iimfj id) Mcibcn uub fag* nid>r feibjt 
©ott in feinem 9Gort: £Dn fottp £Wcr unb Gutter 
ycrlaffeit, inib bem SWitwnc foigm?" 

„2>ttn Stale, after uidjt bem getnb" rief ber 
Bfflionair pm crffcii fflfat micber ben afren imw& 
ffitftycu $ a |j foi S31irf — „ntrijt bem gcinb, $ra* 
benha, ber 2)ia) mil ffiflm Sictomt unb rcmftyeitbeii 
«(Snflfit fwfi 3)u foUji bfln mm, ber mm bod) 
efnmal SMn Sfcmm (jewotbrtt, in nUciii @uttn 
fofgen, abcr nidjt in ©unbt unb Sinftcnnp — unb 
W nin)t aUcin, ©u fou*|r, ©u mufti nil Seine 
ffltttpj all ©cine flfaft fiber iljn amoenben, ttm 
fcI6er Jurfi4iu)nTtcu Don bem, ma ifjm SScrbcrben 
bro!)t." 

„95a3 roflrbr Artier Osborne fag en" fuljr er 
to if ber m it roeid;crcr (offerer ©limine fort, Jwnn 
cr $icr) geftern in itjron 9fe«)t)t, bic groI;Ii<f;|}c untcr 

ben groljiirfjeri nod; Ijatrc fetjen fomtcn? 

<Sabic fduitlctrc traurig mit bom -ft op j unb fcufete 
tief auf. 

„2Bemi er 3cuge gemefen iwarc, wic 3)u ifjrc 
lanjr tflnjteP unb &Ltym9tmm ben 9l6cnb »cr* 
bracbtcft, ber in ©ebet inn ©«fiwn ©atfen, urn 2>rin 
tiuib fjattc wfficflm fofifen. lU'itbentia — faunft 
$U nodi betcn?" 

w 9urt wB« iimiger «5eelc p mciiicm @oti!" 
rief after ba$ arrnc 9£cib feftt, ban bei ben SBortai 
cine Sa|l turn bev Scclc wal^tc - „bcr e*rin mag 
wibei Mid) feto, imb bcr Sluefprua) bcr Wciifcjjen'i 
flbcr ©srtt bcr mcin §03 flcrjf unb faint, mcif mir 
wic mc()imlif)i0cin ©cffiljj id) bem ©efc^l, bem 
8wttT4» »<*M« ©attcR jjc|(oixf;tf, Stjcit 5 u ncfjiucn 
an ben Suftbmfoireii ber grcinbcn. Mit »uar nidjt 
freub^ babci gu »«(jc uttb nidu fvo(>; id) pflffc 
nirfjt jtinfdjen fie mil ifjmt fronben ©irtrn unb ©e^ 
bniudKit — in it tyrwi freinbcn ©ebanfen von red)t 
wnb gut -— mir ijt mir nioI)l in ineina: §cimat!), 
W mciiiem .Hint unb I>W id) ntcm freunblidjcjt 
9IHu uuijt vcrKiffm btofm, u>|f fro^ mic fl(fuflia), 
wie ©o« baitftnr r)fltte id> Icbcn idoIUii/' 

„3d> foinmc joBt von SUtu" jogtc Sft, 9icioe 
icifo. ^^^^fiSSSaafflKXSGl - ■■ — ' mmmmm 12 13 „©on $ltiu?" ricf ©abic rafrf> unb bcrocgt bic 
S&tbt fnltcnb — „uon — Won Sitiu;" fcjjtc fie long* 
famcv unb fltft fount tjorbarcr (Stiminc I)(^u — 
„v«t meineni 2Uiu — uiib l)«bon (if inrimr fwunb* 
lid) itocfy gcbad;*?" 

„93rubcr Ggra gat mid) 6egtcircr ' fagic bcr 3Rif* 
ftviiaCr ol;ne bfrcft <mf tl>rc grngc |U cnuicbcm — 
„bcnn bet jc{n*gcn uu)aftfd;n>crcn ^crfjaltnifl'c tvrgm, 
iff cine gufamnwnfimft von alien foldjm STOoimern 
tucmgfknd notyig flewjjrben, bic irgcnb cine v>ou 
mgciibe ©tcttuug mif ben verfdjicbmcii 3nfc(n chu 
nefymen, bovt chua auftimcfjcnbcin $[miu,5jifriiem 
(SnfEup 311 bcgcjjncn. 3>ic SOTuttcrfiirfjc in Qhtflfanb 
fdjciiit rt)cilnaI)inlo3 uufercnt tfampfc juftfjattCB git 

roeHflt, unb »fe mfiffm tyv jc&t gds«i A*« tocWjc 
Mftc roir 311 fle&fcten [jnben, mtb 0(1 mtr cmigc 
mciiicjc, brr d)rifHicI)m Dicligitm gtmomteiu §mu 
lingc if>rcu <Sdju(» torafolgten , cbet cln jtarftf $<u> 
rddjcS Vflt, b«* cin 9tcd;t I)<ir, U>rc £itifc pi be* 
cmftjrurf;cit. w 

„3ttMo-na-rc" fWffertfi bic jungc gran, unite 
Xi)xmcn tad)c(nt> (cifc »or fid; r)in — „WMo-na-rc." 

„3a Sfrubcntia— bort nflcrfcingS war cine fdjene 
3cit fur $id>" fngtc bcr ®rifi(i<i)c, mit cvnftcr %l)tiU 
limine bcu gflben auffaffcnb, bcr an tyre (frimwrunfl 
fniipftc — „unb fflotttf Jpanb fag ficbenb mif3)cfitcr ^eimntlj, fchtcn Scgcn fpcnbenb jn jebet Stuntc 
bic mit ®uicf unb (jciiiger 9iur)e Slcfnc $rujr cr= 
ffifftc. 5fruic9tcuc fiber cine cin^igt i>crfcf>ftc Srunbc 
— fcinc $md)t v»or eincm cinfu'geu Strafgcricfjr cr* 
fullrc brt ©rfrt -&Wj — bcr nuffetmcnbcu <5unfcc 
mcljvtMi bic W&mtS, bic tyre 2k6cn baJ)cim, ify 
^atciirtitb mfoffcii fjntten, $f$ tmb bic SJeincn 
riii cm ouiflcii Men cincr riiifticjeii ©ifirffeligFcit ,511 
a,m>iimcn, intern fie bic (>cibui|d?cn ©rauci jcrfiortcn, 
bic biejc Waiter unb bic $fljcn il;rcr £m>i>l)iicr 
fiilftcn, unb &otm SBatcrlnilD foaimtc fciucu Milieu 
£inimciabom Jicbcnb fiber cin glurflicijcS S«nb. 5)a 
fain bcr Skrfudjer unb 5>u ct-Iagfl." 
^(S'fjnuurbigcr 2$arcr" bac vSabic. 
„Siirri)<c nidjt, mdic Jh'nb, bap idj in bicfer 
Stunbc gpfc-ntnicu bin 2)ir ^omnirfe j»t madjcti 
fiber 93crgangcned; cd tf( gefrfjcljcn — id? frrcrftc 
mciitc §iinb and 2)iri> j« rctten, abcr S»u fcic|jcft |1c 
otiificf, Ultb iPcnn id) ©id) n«d) r burd> bie ^cr^n^ 
ni||c gc^ungcii, rinc 3fii(aiig iDcinrm Sd)irffa( 
ubcifaffcu nutate, [)abc id; Sfolj bod; nid>t enien Sag 
nur an5 ben SLngcn rcifprcii ^ntbciUia, unb fcinc6= 
megfi bic^offmmg aufgcjielu-ii, Seine 6eelc ifjreiu 
Grlofcr 3 u rcttcn — fa Mj furduc foft, 101'cbcc 511 
geminncn." 

y/Si&er load faun id; — oarf icf) tljun?" frug 1 mm i J 4 

£abtc in pcinCidjcr Sfnoft — ^ntcincm ©n«cn gctjort 
mUlMm, mciu ©jfirf -.fclbjt linfcre Religion 
ae6ictct unS fljmp gcljordicu." - 

„2BU(ft 3>u fcincn S?ci6 obcr fcin*; <sec(c rcttcn?" 
fntg bcr »}kicffcr mit pilferer, faft tcmlofcv €tinimc. 
fcincn S!cib?" ricf 6nbie — tier mit 93%^ 
fd?ncffc bcr ncuc ©cbanfe an ©cfafjr bc$ ©nttctt 
buvrf) bic Seclc awftc — „fcincn 2ei6? nmS broljt 
ftygf — Wfld foir id; rcttcn - o fprctfjt -uni be6 
£ciianb$ Sfiiifat, vua$ iftgcfdjeljcn?" 

„$lj6ricl)tc3 if tab" fajjtc a6cr btt frommc SBaAii 
fopffdjuitcuib unb fcitfgcnb auf fie nirbcr |rf;aucitb— 
,,t\)imd)U& blfnbcS il'inb, baS ^ffcnb imb rruuntenb, 
in funbfmftcr ©orgfofigfd* in bie 2fe l c(t Ijmcmgclc&e 
(jat, imb btc swcttcrfclnimngcvc SlSotfc, bic bvobcit 
furdjtlmr am §immcl broljt, uicf;t fic(;t — obcr nifyt 
fc(>cii iwiU. tfid,it utvn bem @uisc(ncit fprcdjc id), 
bcr Icid)t|umtg bic ENacfcc ffincfi ©ottc^ fjcrmtSforbcvt 
burrf; uaftorftcS ^Infjaiigcn am ©ofccnbicnfr, mit bem 
ftd) bic grcwlcr i)tcr 9k[m gefwdjeu r>at>cit burd) bcr 
Stiffen ©pmnft — m'd)t bcr ghtjefof ift cfl, bcr ben 
fiv«fcnbcn ecljEan] bcS Slttmiirfjtigcn 311 furcfjtm ty\t— 
"3rf; will mcinc *pfcUc -mit ©hit muifcii inndjcn/' 
fyridjt bev ,§crr — „iuib incut- Sd»v*rt fott gicifrij 
freffeu libcc bem Suit bcr (Srfcijfagcncn, unb ubcr 
bnn ©cfangm^ imb Vi6cr bem cMblo(jicn ^paupt bc$ 15 gctnbcS. — Sauced Mc, bic 3fjr fcin Solf fcib, 
bmn tt totrb bn3 Slut fcincr itned)tc radjen unb 
mtrb fief) an fcincn gchibcn rad>n unb anabig fcin 
bciu Sanbc fcineS 9$olf6 -- 9htn wilt icfj mtcr) --auf* 
inatfjm fpridjr bcr §crr — nun roiu" ici) mid) w 
(jefcen, mm n?i« id) (joq) foinmcn, bcun bic fBoIfcr 
voctben gu £alf Bcrbrannt werben, tpic man flbgc* 
ijaucne Somen mit gcucr anpcrft — Unb bcr Jpcit 
if* gormg u6cr atlc .gteiben, unb grimmfg iiber BlfleS 
iljr §cn — cr rofrb fie ucrfcamicn unb gum @d)lacf)teii 
tiGcrantnwtcn imb ujrc (£rfd}iag.cucn werben r)ingc* 
worfen tocrbm bap fccr@c^ntf wn i$fen Seiajnainen 
aufflcijen tvirb, unb bie ©crgc mit u)rrm ©iut 
fiicficn." 

^Ccrfravnicr!" ricf 6abtc unb Gava. gufnmmat* 
fdjaubcmb iljr 9Ii«ii& in ben $Mtm, bem fiirajt; 
fatten ©iibc ^u entgefjen, bad btt fmficrc SWann Mr 
ii)v I}craHf6cfdjworrR. 

„5lUcrbaniKrja!" fagtc ber »^ticftcr in langfani 
imb tiefem Zon — „ja, 6 id gum (c&Ecn %at>a\ fcincr 
©ttabc unb ©iumfjevsigfeit — b'ann afrer nud) bet 
IRadjev imb f»ird>tbarc 9W(§tcr, mit bem €dj\ocrt 
feiitffi geiuaitigcn 3i>rnc$ imb bcin Sifm fcincr ?UU 
macfjtigfeit. Brill 3inn ift ninijtbar unb bic 2Mr 
aittcrt mcmi cr ben Singer- fjefct." 

„?ibcr ®ott fnnn nid)t bcit Untcvgang Sltfcr »»i>«™* -»— rrcrsc*~, -(__. _',_-.„"i". BHHSSWWS^HW III ifi nMen" tot 6abie^ „** ftcl>t bfc Serpen unb n>et£ 
bic ©tfjulbigm Bon ben edjltlbfofcit $u irennen — o 
iDftreSflttt-DSbornctycr, bag er fciiiem armciuQiribc 
Sroft fpenbetc unb Wall) in bcr entfe&lufjen Sfotlj:" 

„ftur, thi ©c&ct lirgt Sctbcfl" .cnufebcrfe fheng 
unb craft voic je, bcr ©cifilicljc — „&ctc Softer, »et* 
lorcnefi £amm bcr £ecrbc — bote, ©etc gu bem 3Ifc 
iuact)ti?jm bap cr Seiner €tiimnc 'tfraft ucrlciljr, 411 
bem Oljr bc$ ©attcii j« bringen/bap cr iDcincm 
§cr$cn. bic Strnfc fliebt, au3$ul)d(tcrt in ban fdjvucrcn 
3Bcrf unb €eiucin 5*fab §u fc-tgen,* trofc aflcn 3rr# 
gangen bcS ©crfudjcrS. 9?ocCj ifi bcr 2*ofc madjlig 
in Sir, flier bcr £>crr w>lrb £>irfj bcuflcn unb nicbec* £ 
nwfcii in ben iStaub, wmn Sii 2&irf) am ftdjcrflm 
gfaubtcft ta» ©eiltcm Sltm .— fo 6ctc, bete bajj @r 
tic gafcm SelM. £«3cti« 311111 Sicfjfc mmbc unb 
<£cinc guiib fifcer 2)fri) finite, $irij ill frijinitcii unb 
fn)ti(Kn in brm naljai fampf." 

Unb n>tc con bem ©cift Gcriifjrt con ban tt 
fprarf), waff cr (itr) p(tyfl$ mben bcr Sraiimibciv 
bic liiccijanifdi fciiicin 33cifpict fotgtc, auf bic #m'r 
nicber, unb bicSlugcn frfjffcpcitb unb tie faft frdmpf* 
f)«ft gnfflWimtngcfartttel #ant>c 311111 $immct aufljc; 
Ocnb ricf cr mit batter roeTjbun&fdjnucrtcr unb bad 
§0$ bed SSctfad nuc mit fd)<trfci SUaffc trrffenber 
©limine in bcin ^fafin Slffap&fl; 
L ^ 
.§crr cS ftnb §cibcn in Sfcfn (Irbc gefatten — 
bic fja&crt Semen ljciligcn flcmpef cenmrcimgt unb 
mid 3cnifa(eiii etcinfjaufcit genutdji. 

tfSBtr fmb uitfercn 9Mjbarn cine gdjnuw$ gc* 
n?orbm, rimSjioii un'o^ofjn benen, bic urn 1111$ finb. 

„£evr roic faiigc ptBJtSu fo gar siimcn, unb 
Scineit <§ifer n>ie getter bvennen tajfflt? 

„<5d;attc Scineit ©riimn aufl tuif bie ficfctn, 
bic JSiejj nidjt femten, unb auf bic tfoiiigrcicjjr, bie 
Scfnctt Kamcn nidjt (inrufeu. 

„S«nn fie r}a6cn 3aco6 nufgcfreiTcn unb feinc 
£aufer ccnciiftci. 

„®cbcnfc nirfjt imfcrcr vorigen TOffctyar, cr* 
barmc 3)id) unferer 6alb, benn roir finb fajt bflmtc 
gciwbeii; 

„§iif im3 (iiott, im^r^cifcr, um Stinrf Ka- 

wcnS @ljrc mitten; errcttc uim3 unb tiergicb un* un* 

fere ©flnbe um !Dciucfi ftamatf luilicii. 

„3Harum tnjfcft &u tic £cibcn fagrn ^SBo i(l 
nun iijc ©ott? 

w S(tf timer ben £ciBeit wor unferen Slug en funb 
luerben bic diafy bed ©luted Seiner tf nedjtc, baft 
wrgoffcii ije, 

yy l'ap »or 3)ict) foinmen tab ©euQeii ecr @c* 
fiiugenen; itacf) CDchtcm gropeu 9Inn bcljalie bic 
Siuber t>cd /S-obed, 

%r(l.l(Jrj'fl Zatflt\. ill. n ranaa»reBcraa wtavnom „> (8 .,ltnb t>crgi» unfcrn 9?<icr)&am fKbrnfnltig in 
iijrcn SSufcn tfjrc Sa>a<*;, bamit ftelDid), §crr, 
gcfcfnnafjct IjaGen. 

„3Bir nfcr, £>cin 9*otf unb (Sdjaafc Seiner 
Sfieibc, tanfm 3>ir cnn'gticr) unb vcrffmbigcn iDcinen 
9hu>m fi'ir unb fiir!" 

ftmgfflm crrjob ji<fe bcr $rfcfrcr nad) brut ©c&ct 
bcr 9tod)c ctn ben -MHor farmer unb fianb nodj 
side SWimrten lang, init fcfl ciuf bcr ©ruft fltfak 
tcncn $Anbfn nc&cn bcr fitiecnbcit grau; aDcr igcibic 
rcgte fid) m'djt — bus Shtffn) in tai$fintal uGcr 
ben ©nu)i Ijingct-cugt, fog ft c in (;cJ(icin brunftigcn 
@c&ct unb nur ba$ r)tfHgc Siiogcii tyrer OJcftatt, bcr 
fciPc rafdjc 9{H}cin ier fid) ifjrcr $ntft mrwmg, *cr* 
ricfl) baft Men, bafl fcriben bcr 8mm. 

Der djtUmrbfge SWr. 9bu>c fd)<tittc init etnftcin 
faff mcfynfitQigcin Slirf auf bit Sctenbe uicber mib 
iegtc ban n fdnc De%n $finb« leifc unb voic fcgncnb 
«uf tyt $aui>t. CMh filiate Wc Bfrifymqj unb 
aurftc unfa tyr jufaininen, abrr fie blith rrguUg8Io8 
in iljrcr StcUung. 

„$rubcuiia" fagte ©ruber 9toroc tetfe — ,$tw* 
bentia!" — a&cr fcinc Slnnwrt wurbc w)m, unb mtr 
fefrr fefjien bJc Sttietitcntnf baS 91ntli& in n)ren §to 
ben begmben gu mourn. ,,60 fei 0oct mttMtl" 
fagte brr fromnic Sforan, fcineu $ut ergrcifcub, ben 
1 »■«■ ll. 19 fr bnntben auf ben Xifd> fjepcKt — „fo fenbe cr £>ir 
fffn 2id)t unb fcinc ©nnbe — cr faffe fern m$t[td)t 
(cudjtcn is&cr 2)ic unb gebe 2)ir fcinm gricben!" 

Sid; bomi wrnbcnb, Vcrlfcp cr mit leifen etfjrittcn 
bas §au*, ging fangfam bind) ben ©nrrcn, an 
befien Sljurc dn Snfufancr fjalb auf bcr Saucr, Ijnlb 
oirf i()n tttortenb, geftanben Ijatte unb fofgtc ber 
Sroomroab, bic itad) tyayttu rjhumrcr jufjrtc. 

Seine ctmad range unb fjagcrc $cftatt war aba 
nod) nidi* gang fitter ben, biefen tycit bcr £ccfc 
NAtttben 9taM*fn Bcrfdjnmnbrn, M (tui bcr ^ictn, 
iifl) bitten Orangni(aube bic na«)c 311m §aujc panb, 
cine flciuc n>ol)tMci&tc gigur, ganj ba^ ©cgcnlfjcii 
bes inageren ©cijrlidjcn, -Dorraudjtc, unb befirn gnt» 
femung mit augenfatiger Siufmciffainfcit unb fa|> 
mic nu(jfi-a«tfd> frcobarirtetc. 5)cr Ijier jcbcnfalls »cr* 
fictft ©cwcfciw fdiicn fid) audj gar nidjt bam it 3U 
bendn'gen tap bcr affo Scmad)tc fcincn 9Scg tie 
©trapc cntlaug big auger <Sirf)t fortfe^e, fonban cr 
wlicfj cbcnfaHo ben ®attcn unb folgtc tern 91nbcrn 
5»icrft cine forge Srrerfe auf bent iffieg, unb bitnn, 
old cr cine ficinc 2lnt)6f)c crrein)(c, von bcr cr rinai 
$icin(id)cn Ucbcrblidge^nmi, nod) cine ganjc3cit^ 
fflng init ben Slugcn, 6i« cr nnrflidj in tveiter geme 
Winter ciucr Sicgung bcr <Strape »crfd}n?unbcn rpar. 
<Stp bann ftr)itn er fid) ttoHfomnun fid)er ju fuljlcn 

2* hs^_j™ ^■■WrafflS-l i *.- J > • ■ h 20 uub ciCic jc|jt init rafdjm ©djiittcn unb gfreubc jttfllj* 
Icnbcn 'Slugen jutn §mid jmriitf , be-ffcn Sijfive nod?, 
wie fie brr ©ciftlidjc scrlaffcn, fyaih gcoffitct fianb. 
9m bcr ©dwellc abcr blicb cr n>te fcfj-rn unb un* 
fdjTfifPfl ftetycri — cr (job bm -Sinn, ltitb lief) tyn 
nueber ftnfcu — cr fc(jfc bm gup Wt, unb jog i()n 
faft angftlid) micber ^iicutf; citblid) aBcr fnjjte cr ficEj 
rin $w a — bie ©Dime pirn, mil jebeni SliigenBlirf 
Ijohcr imb- cr burftc bic foftuarc 3rit iticfjt (anger 
verfmimcn, unb tic £anb bcr $$urc iiarjcntb ffopftc 
cr, tnil cincm jcbcufnllS ^clvaftfrtin (jefanimclteii t§nU 
fri^liifi (nut unto fjcr^aft an. 

AtctncJlnriwort; — briim im 3»"»'cr rut>ric imb 
rcfltc fid) s )hd)t& unb bcr Stopfer 6fic& fopffrijutlclnb 
unb unfcfjiiiffig in femer laiiffbcnbtii ©tcMung an 
bev %\){ix. (Snblidjj. unb nadj migrnfa^emu'djer tleocr= 
nmibuna, ffopfre *r jinn jtbrftat SSflf, uitb $»ar 
etnxtf (larfcr aft sorter, imb a!6 and) bicfima! [cine 
Sinmclbuiift fo unDcAnttvortrt Mid> aft norljcr, ^ 
Warm bic Ungcbulb bti itim fo writ He ODcrljanb, 
bap cr, viclicirfjt ami; r)al6 nut bcr ttcficsjcttgiMg cd 
fci SWicmanft mcl)r imJpaufi, ben Afnodjcl femes fait* 
ten ginger* lant unb (jeftia. an bic Sfjur nmwdjtr, 
in bcmfelbcn Siuacnoltrf npci auct) mit cincm fautn 
untcrbrurfrcn Sdjrci jurMfl««n0 r al'3 baMcifc flbcr 
bod) fo fceutlidjc imb il)in fo woljlfrrfanMr Jmh mai" 1 ■ cincr mcifelidjcn ©timim an. fcin Ofjr fdjfug. Sem 
crpeS ©cfufjl fa)icn mid) roirflid) un6ccma,rc gludrt, 
a6cr bic Xonc Ijalkrt uiflleicf) aftc imb o& fo KcDc 
(Srumcrunam in ifyn gctt>ecft, imb fafi mfiiufiartig 
imb jebcnfalft unfccrouftt nact> fcincn giigen fu'mmtcr* 
fiir)lcnb, ob cr bic Scfmfic and?, roi'c cS fief) gcljorc, 
baran fjak, unb ttidjt ctroa toicber Darfuji «ift roficr 
MiQttc griifdjen ben eultisMtcn SHenftJcti Ijcrumiaufe 
in bcr 9Bdt, fdjob cr bicXpre iflngfam. auf roib 
(rat [liiicii:. 

€abic ^attc fur) cfrcn, al* fie ba(5 Kfrjjftn gcijort, 
wont Bobcii crljo6cn imb panb bcr S^fiw $ua,cbrc(j*, 
faum After aiirfj tic Heine, fo fang bcfrcimbctc ©eftalt 
beft (Sintrtteitbcn crblirft alfl fie mit bcin grcubenncf 
„Witoitarc — mein gtiter, licber 5}titon«rc/' auf tysi 
^ufpraiajj imb feme, nad; tf)r auogrfh-crftc^aub cr-griff. 

^u-bMti-a!" fMmmeUc bcr flciuc Wtam f unb 
tip bic Sliiijm lveitcv uub weitci' auf, hen mefjr unb 
mcljr fiiuntbeit unb iw(|uia*nbi?n Sljranen , bic cr 
"idjt ^uruifwreiTcn fonnfc in iljrScd, eincii 3Hid ah 
iUjjcsrfttJttn auf bad 2Befcn, bftsi il)iu ba^ Siebftc flc^ 
Wefcn war auf bcr SBclt, faft fcit bem Sag an, wo 
cr cS ancrft auf fcineiu ?irm gcioicjjt unb mit fittcu 
<Sd3incidjeliiamcn amamtt (jattc bic cr wugtc — 
,/#u-be-iii-a — c^ — e3 frcut mid? rcri)t — red;t 
fefir - Sic — §ic - 5>idi -" (^t Earn iiicfrt f r : : '■ ii i> .U.1J-AIU1JH BSSSHBSWHHHHSH fl : 
I." ' 22 ttcjfcr — bic grogen r)cttcn Straiten Ifltftm i[)ia bic 
Stocfcn t)humtcr unfa bic nicr)t mibcrflrcfccnbc Srau 
ait fld) ^irfjcnb, rtc& cr — ben l)6a)ftcn Stitfbmtf in* 
nigjtcr, Ijcrjti^cr 3artricfjfcit ben cr fannte, feint 
Stfafc'an bcr ir)rigcn, jog ftc bnnn feffer m fid), 
(treidjeue il>r mft uciben £anbcn bic ©d)(afc, brel)tc 
iljr .ttSpfdjcn xu ficfj fjtn, % in bic ?utgen ju fcljen 
vmb nannte fie batci mft atfen afan <3d>iucidjcl* 
nnmcit bic cr tannic imfc tyr, o tofc totel taufmb 
9M fif>i>H , in fruljcrcn 3aljrcn (icbfofcnb flcgc&en 
Ijflttr; Sabic abcr barjj u)r tfo^fdjeii nn fcincr Srufr 
»»b tyre SljrAncji ftrimtcn ungctynfetf an ton 
§cqra bc$ treuen djrlirijcit grnmbed.. 

©ruber (^ra ftwir aitdj n>irflid) bcr <£ ijtc bcr 
(id) Utfdta fantmeftc, unb bo£* gclicbrc $ttnt> <mf 
Sfemcd 2angc icifc von jid? fdncbcnfr, bap cr cJ&cn 
bic bleidjcn, ttyvaiienfeudjtcn Q&gt cfffcnnCM unfa 
u6crWirffii foimfe, fagtc cr fliijlcrnb unb mil rcdjt 
u?cid>cr, wci)iiu"it!)igcr erimiue, bod) nirfjt in fcincm 
gcbrorfjcncu (Sngiifd), fenbern bcr t(>m gefaufom 
9Jhittcr]VMd)c: ■ 

„5U>cr watf ifr ba«? — ifi <".ubcnia — mcittc 
flcmr, tiebe *|$it be iti a nicv)( meljr baS frfiljficfc 
(cidKEjcr^iflc ftinr. son ?Ki-u? — ffob hie flarcn 
ttugen fcfjon fp ft-ftf aowbm in bcr Turpi 3cit, 
unb bic SBnngcn fo fop unfa tjl bcr bofc bofc 
2Bi mi ctroa gar fd)fcd)t gewefen mft mcinent Sieb, 
mciucin fupeii Ijcrjrroftenbcn fitefc?" 

Untcr tyren 2,r)ranen t>or larfjcltc ©abic unb 
fcinc §anb fflffcnb unb jireid)ct»b fcr)ittteltc ffc (ctfc 
mft bem iVopf unb fflgte, mil wicber faft ban rotten 
Gtrarjf »origcn ®Iutf6 in ben fd)onen 3«8tn: 

„.$cirt Wt-to-na-rc — ncin cr ift gut unb HeS 
\m jc unb mcht§cr$ aft fein bid aumXob, unb 
writ, weft baruber fpnaud — ^mife mir mct)t ben 

,/Dmm (jfli 2>ir bcr „fd)m<u$e %m\\" wicber 
ba$ ^ci',1 fdjmcr gemadjt mil fcincn ^prtcu, bic 
(Sincui n»ic aKeffcr cinf c^n ciben in bic Snift unb 
nut tinnier brennen unb fa)mcr$cn" fagfc ©ruber 
(l^ra, unb bcr fdicuc abcr jurnenbe S9(irf ben cr aud 
oein genfter bie. ©Irapc ciitlang WWrf, ttcrrietl) mir 
ju bcurlid) wen er bamit gemcint. v 3Sain id) cine 
3citlatig mft •iljm gufannnen bin, unb tf)n fceten unb 
piL'bigen l>ovc y bairn foinmc id; mir intuit* »or roie 
bcr cnlfcjltdjftc furdjtbarfrc ©unbet, bcr nodj cin 
bffwibcrcd Seller fit bcr §S|fe Ijaben muptc, fcinc 
5fmbcn vollfianbig abjiuiupcn — unb niettn tch 
fonfl mit aititcr O66ornc fpwd), war mir'3 bagegen, 
rtld ob mir bcr cine fiajt uou bcr Sruft gewafat unb 
mir SBalffun in bic frifcr)m ©unbot gegoffen r)atte. 
C^fl ift bod) tint gang crfd;rediid)c ©efd)ia)tc, Wttltt ;! g§^»SHB»» n . - . 'I...-...UUJJJRHB j i 
1 'J !:: 

1 1 
i -it 24 man [b gar nirfjt fl cn>i0 crfatjrcn faun ob man cut 
nidjtSuuivbigcr ©fmbcr obor clit gutcr thrift i(l, amb 
id) Din fci mix nod) nfdjt fat <5*anbc gcmcfen ba* 
t) inter gu fomrnen." 

„«&» wit (u'W* Sil nu«, SRitonare" — riff 
Sabic, fnbein fte tadjclnfc cfnni <5d)xitt jurfitffrat, 
frinc (Sfcfiau unfa tflcibmtji, bic tfa) aflcrbingft fcit 
fie iljn nicfjt gofc&cn um nil SffiefcnHidjc* ttcranbm 
J>altc, beffer ubcrfdjmieu ju fonncit — „fegnc mid;, 
n>ic ©u Sicfj gcflcibct (>afl, unb wft fmaiiri; 35w 
emfjcr gcfjft irJJ, unb uric ctynouvbifl." 

Srwber gjw fd)fiHcItf mitbcm^oprVimb fid) ftf* 
be^mircmcm fcflwetiJegS W>rfcJ6^efMgfn©(irf»wi 
oben bi$ untcit Drtrailjtmb, fonte or leifc unb fwurtg; 
«»■* 9 Styfe, $ubciim - (pcSty*; tie 
§ofcn mad)cn einen ffltmfcfjm l)od?ftai$ unbequnn 
o4« nod) nidjt sum tgfyriftm, mtb bic ftrifew dinger 
fjicr jmter bttl Ctywn — bcr aBctpc [jnitc geftem 
rcrfjt be* im'r fagic menu id) mid) cinmal rafd) unb 
Ulojjfidj burftc, f<f>n!te id) inir bicDTjreit ab, uric raft 
bent Sttflftatteffcr." 

,/Dic JHribcr imidjen aKcibiiifld ben Swiften 
nifljt, SKi-to-na-rc" [flcr>c(tc ©nbic, „afcer b«8 (rate 
#fi'3 in tor S3ruft tjat Sid) be in rcineii fcrjoncn 
©tauten gemonnen unb 2>ci» $trj erfufft mil 
©cmcin (ffjr unb Spwte." 
35er Heine 2ttitonare fcUfetc rctfji and fri)n>erem 
§er^cn ticf auf> unb cd roar augcnf(fteinlicrj.ba(s U>n 
cort envad brnrftr, mit bcin cr ftcf) fdjcufc an £a* 
gcSliaXjU fommen,- (Sabic fuljltc ba$ mdjr aid fie 
c$ fal), bAm bed Sttitonarc setanberte tffeibmig $attc 
tyre.Slufmerffflmfcit bis jt$t in b« Sirnt ju fcljr in 
Slnfyrud) gcmimntcn. ®Tfr jc&t banerftc fie aud> 
cigcntliri), ttjm fiotC in'S 2Ingcjid}( fdjcmrnb, bajhtidrt 
SUfcd fo met ban Ketucn, fonft fo frcisnbiitfteuWflitut 
|Wic afe eSn)t>(*( folfc; unb irgcnb ttvoa& Doi-jjefaUcn 
frin mfljfe, bn^ ilju brurfe uub quale, unb uidji ju 
Mutjc fommen taffc. IMit fcincu «S^w^ic6« unb 
(Sigenfdjaftcn nba and) njiebcr bcfamit, Iadjeltc 'ftt, 
fccim nic^t uniDa^fdjcinlid) font if)i" bcr ©ebanfe^ 
bic none au^rgchjoijnlidjc unb unbcqucinc Alcibmtg 
bir tijm bcr SNfffhmaic jcbcufalle \um nidi* mtffle* 
it6M)ii)t bodj ani|crat()cit ( bci 9Jir. Stem fo gut n)ic 
cin ^cfc^l) brfltfc iljn'unb iiclnnr i()m ba« grcic, 
ba^ 3utvau(tdjc fcincr Sewcgungcii. 

s Bi-to-na-vc fat) akr'aud) mirKid; wcr ( ^ocifc(t 
<m$ f benn uid)t allcin bap cr bic 2Bcpc feft unb cng 
3ugcfn6)oft hug ubcr bem fcit cinigcr 3«t roiebcr gc* 
bicljoien ®nu4 unb Mcffnopfe bcrfclbcn in wirHidj 
flefAl)r(id)cr ©paiiiumo |Wt, nidjt attcin b<iji ir>m 
bflfi toeife bicfe £u$ brcimal in bidden gattcit urn 
brn ijiafei lag unb bem tfopf ia6 Slnfeljcn gab, aid r . ■ ;--^fiiK8^w " ,nro uf 

I 

•1' 
y 

- 

is ... 


I i 

I » 1 .»! 

1 4 

II 

ft J 26 06 cr mil bcm (If if unb- parr gepfirfttn ^embrragen 
eta Mm nut l)iWu%fcr}nttrt fei; nldjt aUcin bag 
fein* gftfjc rote friifjer in ben Breiten .unbeouemcn 
©tyu&en (fcmbcn, unb cr bei jebem ©rfjritt auflrat, 
nf6 p& cr ben gup irgcnbn>o cingcftamt Ijalte, unb 
tyn nrfcber ljcrrtu(3p$icf)cn ttjunfdjc, fo roar tf)in 0$) 
jc&t bAd/foufc borfj mcnigfrcnS frequent unto (uftigc 
ScnbcnUid) genoimucn, unb bic ffemcn bitfcn ©cine 
ftaftn in fo cngcn firanuncn $ofcn, bajj eft eiit 
©UnbtC frfn'en toi'c cr u&crfjaiipt Ijincfogefonimcn 
unb belt Fleincn fdnlrfjtcrncn Wtam m<\nta$t Ijatte 
einni ■ furjen 9taw*t, trofc ben @inrcbcn teg ©cift 
Fidjcn, iioef; fiber bicfem neiten unb jcbcitfalte un 
pafenben St (ctbimgeflurf 311 trngen, baS nun eutraal 
burrfjnud nottjig . fc-in follrc mid) bcu lejjtcn ^cibnu 
fdjcit Sfaftrirfj von iljm $u entfernrn. Unb fcJ6(l b«6 
war nitty genug gerocfen, bam fogor bet I;ofjc troft 
(ofc <£uropaifrf)c $M burftc nid)t fctjlen jljn eTenfc 
ju madden, unb fo oft war cr fdjon bamit in jebem 
©ulrwcnbufd), jcbcrSSanmic, in bccHfjftr jebcr^fitte, 
in ben 3n>eigeK jcbcSBaumcS f;augcn gcWic&cn, bap 
cr jeht iintcr fcincr Valine inef>r Ringing ofjne ben 
fd)malcn ftanb feincS ^cinigcrS $u faffen unb fldj 
jm burfen. 

Softer 5lrt, unb nod; niit bem 3ufn& due* 
birfen unb frf;n>crcn ^cbctbnc^*, baS « in bic link 

unb cngcSwufnifdje fyinchtgearoangt trug, roabrcnb c3 
itjm in bcin fcfjmaien 3Wef fornvaljrcnb in bic Jfrtie* 
rc&lcn fd)Iug, roar SOJitouare ctufgcpu$t, unb c8 lap 
fid> benfen bafi erfuf), fflfrft untcr ben gunftigpen 
9}crf)aftnif|cn, an ba« frcic ficben fcincr 3nfcfn ge* 
wofjnt, nid)tl)attc (ctrfjt unb ocljflgltd} fuljlcn foimcn. 
Wber bent nrincn fleincn SERann briicftcn mid) nod) 
nnberc ©otgen. . 

,/Sic frijonc 3eit ift Dorbci " fagtc cr ftautig, 
„roo nur bic (Sterne bic 2Iugcn ©ottcd warcn, unb 
ia^ l)iucinfd)aucu fonntc, buret) bic funfetnben 2idjtcr 
bid ticf in fein ^errHdjeS Otcidj. SWitoimrc ift uru 
glurftiri^ fein ©lau&e ift nwnfenb gouorben, imb 
nun l)ar et bcu 953 eg »cr(orcn unb ttrif nidjt ob cr 
gcr-flbc buret) Tiber bic Serge unb burn*) bic Xtjalcr 
rocg ftcigen unb Hcttcrn, obev cin Ganoe netjmen, 
unb ini fcirijtcn SSinncnronffcr ber Siffe (ongfam 
l)itifteucrn foil." 

„Vlrmcv 5J?itonarc" lafljeite ©flbfc, bic nocjj im- 
inci* nidjt ben emftcn ©inn fcincr Sfiortc begrijf — • 
„a6cr njcr l>ci( 2)ifl) nur fo tyeraudgcpn^t in bcr 
frcmben ^rad)t y bic 2Mr nidjt papt unb sufngt?" 

SBer?" inurmcftc ©ruber ©jra ftnficr vor fid) 
l)in — ;/ u>cr? — cr f)at nod) anberc €ad;en gctljan. 
3Bir fmb flrge Sunbcr unb mujfcn ic&t entfeOlicr) toicl 
betcn unb Sibe(|1cHen auflwenbtg Itrncn, obex nrir ni ' :i .■ 

\\ ft: ri:vM.-crj ^; .... -„..,.- A'- ■'...„ -...;,., IJ» 


3: i i ■ k 

i V 
1 I- 

M 

I % 
' ■''-. 

is 
|- 


,1 

S.I 28 get)m 8Ufc rettungatos 311 ®runb — 3Ritomtrc 
f«iat.-ifl* fja(6c bfcfcSBud), urtb btc nnbcrc §aifte 
tjat er mid) gcFannt aber roiebcr bcrgeffcnj aiutt nmp 
cr ?iocf> einmal sen worn aufaugcn unb — unb felh 
9ktcr.«ni ©rotator bfc>6t bod; in bcr — ba imten 
— ticf bit imtm." 

©« firing fwip fo fvcimblsrfjc Sfonm ffyttm 
fta|}« .nit ban tfotf «hd ©Abie, frfnc $anb crgrci* 
fcnb facte mft (eifcr unttitiify rftljrcnbcr ©timmt; 

„@8 ioirb fdjon noa> SlttcS gut gctjcn, SDft.fe. 
ttfl-w— unb @ott if* fa btrttfetnu*, ofjnc bcffen 
SBiltat Wit €per% »» m SacTjc, fan #<wr von 
SAum #ratt>& fattt - f m tytt mitbw Slnu - 
torn indium 2l*iu — tug $ bort hd&cn unb tfmn 
wnb — 06 fie meter nod) numcfjinat frcunb(id) ba 
nebcufcii. 2lrf) fcin Saj ftWft Wo irfj bic 9Bolfc» 
md)t i.eibe tic ba fjiimbcr^kfui, unb nut memm @c= 
bmifai, meinai <ffiimfa>n ifjncn borj; no* fo writ, 
fo toeit vorniid 6in." 

„Sttiu" roicbatjotte brr Heine Warnt,. fongfam 
unb frambfidj mit ban JKwpfc ifMtaft -^ '^fflfc ban 
Wltei ftrfttflfll^auS unt) ber ffefnett iieben tftrd>c— 
mo bff iiahiiilnravfl )a mere*) Menba gerob fiber 

unfercm 5todj* ftefjii unb u> niiM S.'dit <wf wifi ") Nnl»uitonivn in men.:, bafi ©eft irn bus Drt note (jcnmtcrgic^cii; mo — abet «Hft aua) manned an- 
bcrt gawbcit flttf SI tin" fefcte cv jinnenb, unb faft 
roic mit flctj fetber vcbenb, Ijlngu — „btc Scute t&tts 
ben 311 fliifl unb ui reid), unb barm ifTS mft ban 
tJricbai »i>i6ei unb ban ©lurf. — 2Btc fdjon roar 
2ltiu aid cS nur fcinc ^almtn t)attc unb feme $Pam 
bemgebrdtat 4?uttcn." 

„*ffiic f^oitjvat flttht" ioicbcrfjDltr feit^cnb btc 
fringe grim. 

M U»b virtn: 33cfud) ijakn roir brfibcu flel)a6l" 
fajtc bcr fleinc 9)lttonarc mit nod) fofl crnjtcrcr 
@tmunc Ijin^u — „fautcr tetc bic cd gut mit imS 
memttn, xok fie fagfcn, unb btc gefommen marcn 
unfeve ©cftcn ju rctrcn, unb bic unS cntfefiHd) »tcl 
vcrfpradjai warn roiir nur gcrabc- ba Ijincinfpringcu 
rooUlcit, n?o bic 3tnbevcn fagten bap c8 ttrijkrlol) mit 
^ccb unb Sc&roefef brenne." 

„9U«wn 9J(if|lo)tairc »on gnrnfwid) luifSftiu?" 
frng ©abic mfri) unb faft cvfdu'crft. 

„%i) -TOcifj nirijl iuo fie fjcrfamai/' fagtr bcr 
ficiuc SJifliui triiung, „absx 3Bi 3Bi5 roaven barunta 
unb Stubcrc and) — unb — jit IjaOen mid n>fnig* 
pats tafl ^)cv,5 frf^roct- ejema^t, mit ifjrcn 33crfvred;- 
KBgcn unb brofymbat Siebcn." 

„Unb n»flf 9)ir. 9?on?c &ii(i bic gremben on gc* 
roefen?" jggwift^y^MW ■A 
•f ft i i - • - 
i 

K -■•: 

tf ft {i ! fc 

I J ' 


■ ! f : ---■-..--...:-.'j..:^.- .:.■:—? ..,. ^,J!!--»i^apHH 30 SOcitoriarc ladjettc faft wicbcr wic in after 3rit 
Wirt fngrc fdjmun£clnb: - 

,,06 cr cd wcip j unb SDfcW unb ©fut rjat ct 
oom §immcl r)cumtergcbcrcit fur bic — bit &o|jcn* 
bicner — unb bcr #iimitc( b(ic& Mau" fc^rc cr urn 
Ijctinlirf) Fndjcnb tjingu — „uitb bamt fnmen bic 
anbercn banner unb forfeit oom litocnGJoit, ben 
fie flaji^ gennu fennen luofftcn unb bcr iljr befkr 
Svcunb fcin fofltc, unb ricfm aurfj loicber cinch 
Scuerrcgcn von $«$ unb ©djiDcfcI nicber auf bic 
gfaqtfex ifjrcr ©cgncr — unb bcr $immt( Wit* 
ftfattl* 

©o frfjnrf unb grcit fticp cr b-a6ci bad fefctc 2Bort 
aud/bap bic fichu Sabfc, bic 6ia jc&t rut)ig unb 
mtbcad>tct ran Sobcn gefpieft, crfdjrctft in bic £6fjc 
fufji' Uttb eflUlt iclfctt ©djrei audfKcp. ©ruber %a 
brcfitc firf) rnfcfj baling inn unb bad £inb fawn am 
$*bcn cr&licfcnb, marf cr, mtt 9Hipadjnmg jebcS 
llnfattd, ben §ut oc-it fief) auf bic ©rbc, fie( nc&cn 
bem nod; iinmet fttrdjifam jn ty m cimnn'fdjmiciiccn 
tfinbe nuf bic JEfatt nicbcr unb ricf mit, oor inncrcr 
Stflfmmg fnjt crflicftcr abcr mid; jufecmbcr, jaua> 
jjenber (stimmc: 

,Ili ili Pudenin, ili it i aiu, polii."*) 

•) fifrittc fldnfi'futtnfa, flcince, ttciitce 'fimAcn, mrin 31 1 £? 
Unb bic ffleine, tie ifjn erfr (rauuenb fcerreidjtet 
tjatte, prerfte bic §anbdjcn na$ ifjm au6 unb facfjte 
iljm tntgegen, unb ber gutc fleinc SRitMtaw griff fee 
auf, n<u)m fie auf ben 2lrni unb forang jaua^cnb 
mit ilnr iin 3immcr umljcr, iiS ifni baS fyintcn Wic 
iwu*t)cirb fiber foldjcS S3ctragcn fet)[cnfcrnbe SBudj 
juun (Sintyaltcit aroang, fo fcr)t fie T*d) ®eibc baruber 
freuten. 3ci>t Ijatle cr a6cr auc^, mit bciit'&mb, 
9ilicg ttcrg<[feil, toad iljit frid bafjtn gebrfiefi ■ obcr 
wee) getfjan, unb bad 93?flba)en nur rjerjcnb, ba3 ftcf> 
munberbarer 2Beifc SIHcS von iljm gcfalicn Hep, -wad 
cr mit i^r ocrnerjmen moctjtc, al$ eb cS gewupt 
Ijattc ba(* iftr oon bem SRaniic ficber nid>rd Uc&cIcS 
brolje, planbcrlc cr mit ir)r bad tottfie ioiIbc|>c 3°"$/ 
naisntc fu bci aUcu (Bcfjuicidjclnamcn unb fing cnb^ 
fid) fogar an mit il)r in 'feineiu ge&rodjenen -®ig* 
tiftr), t»ou bem cr a&cr in beu (e&tcn Safyrm not^ 
oiel meljr OcrgcffcH aid ba^u gercmt Ijatlc, 3U 
fdjiuaften unb lae^cn unb ©cfefjic^tcn gtt erja^Ictt 
au& 23ibc( unb .gteiben^cit, wtiVtm unb Snnb, wie 
ce tt)m burd) ben ©inn jiicftc, Dcm iicbcn ladjediben 
itinb fjcgcm"i&<r. Unb, ©able (taub biinetscu, bic 
IinTc§anb auf bcuSifd; gepu^t unb mii bcr rccljicn 
in ben Socfcn bed tinted fpicfcnb unb fecnen 6a)dicl 
, ftrcidjcnb, lodtjrcitb bie Tlcinc Sabie jau^tc unb 
ladjte fiber ben ncucn nmnbcrlidr)en Spiefgcfitfyrtcn, T-r v 

si 

:•■■ ■V: 

- ■ ■ \. i- 


i; # J i 

: 

b 
iljrc Stcrmdjeit um feinen Starfen Icgte unb ifm -an 
belt fleifat .gcmbfragcn unb Jp«fdtucf)rpi&Crt gupfte. 
Uub 9Kiron«rc (icp fid; baS 9IUc3 rutjig gcfatfcn, 
unb fjattc taitfcnb unb taufcnt gragcn imb'Stcbfo* 
fimgcii fur bag #inb. . 

„Unb roic laitgc Mtftjl 3>u auf £al)iti, 3Rft* 
iwrc?" fagte ton ©abie — „f)fl(l fcu mid) SItlu tier, 
laffcn, unfc mlttfl nidjt wiebcr $uMM)rm nad) bem 

©a rombe bcr Heine SRmm plon(uf) crnpijafi, 

fcD*c bad .Uinb, bad ifyn nod; gar nirfit laffcn nrolttc 

uicber mif bat 33obcit unb fugle, rcdn Ijcr^aft mil 

bemtfovfe fdn'ttrclnb unb cincn fdjcucn Slid nad) 

'bcr Styur vocrfenb: 

„9Bm' cd- mif mid) <ingrfommcu, ijatr id) btc 
3nfe( itidjr ttcrfoffen mem ScMaiig, mijjer Sta? fjier, 
•^ubcnk Bicffridjl cinmnl mteber mtfeufudjcit unb — 
WOWt r$ migiug, innufmfjoici: £U$cincn ndenSiel); 
Ung6jtclfcnj abev tf iff fe# cine fcfilinimc 3cEt — 
bic Seine Rub ivrc gemorben ait iljrcut @.ott unb mil 
©croatt wolleu fir bic Sick briitgcn, unb mit 3Mut 
ben ©Liuben begicfje)!, bnjj cr mad)fc mib gcbciljc." 

Jibtt tdj \>crftef)c Sicf) nichf fagte Sabic. 

y ,§ic Ijabcii road wor tjicr auf Saijiti!" futjr bcr 
Sntbcr <%ki Jri'fc fori, aid 06 cr firf; furdjte irflenb 
till @et)cimm5 311 wmifycitj ,M* & lft, ibeip i*' 3* i ■?s nod) m'd)t, abcr bSe 23i6cl|Mcn bic Qinter ?Koroe gc* 
prcbigt ricdjcit nod) SUU. £>ie ©crclaniS Ijafccn 
.\iricg6fd)iffc fytcr, rote id) fcfjc, after bic SBirotS 
fino aiicf) itidji mitjjia,, unb Wgcftern roarcn ^roei 
nrov* -®d>tffc -auf €ltut in <Sid)t, son bcitcn Dtottco 
beljauptct, baf fie ben Feranis gefjorren unb bid 
.toioncn on 23orb e fatten mil Quiver unb fdnmren 
tfugcln." 

„Unb i»tu5 foimcu un6cibnjfnctc-5)2cnfcl)cn ba= 
gegen tf)un? frug ©nbic »bcI)mutfH'g mit fccm ^opfc 
fd)utlclnb. • 

, f tlnbcwajfiictc r 9Urf)t4" chpicbcrtc SSm^ct <Sjrn 
vafcti, „a6cr Scroaffn'cic befio mcfivj SBi6c(u rontcn 
uirijt in Den 5?ificn, bic fie ttotn Sorb teffciben 
3BciUfifd)fangcrd, bcr jcOt, ttjcnit mid) n!d;t 5!Uc8 
laufdjt, Ijicr ha §afoi li«gt, in Sltiu an©ovb unb 
,m pdjcTcn 9icrj>crfcn in bic Serge fdjaffrcn." 

„^)ic 9fiifftonairc roerbcit nic bic ipanb rcidjcit 
ju ©emaft uub SSlutocrgicpcit" ricf tSabic. 

„ s -i3cim id) 'road nid)t fc^cn mag, brer/ i<i) ben 
ff«pf weg," faatc bcr 9)(itonarc trorfen — „c3 gie6t 
Scute genug ubcrall, bic, cincit SoHai' ju ucrbicnen, 
Iwbt cin fdjlcdjtcS SBcrnijun, Vuic vicf c[;cr team 
ni^t tin gutes — tyvc fianbdlcute mit SJaffcn ju 
wfeijen, bnp fie fid) fclbft fcfdju&cn foimm/' 

0)«(lSrfcr* la l- Hi. 111. 3 m V'W « 8 m 

t I 

Hi « 

i S* 

I i 


r- in i, v 


•■' i li m 
I 

! & 
Ifii 

i. -™v7 Sr =r-- C7 -, — *J..waisii. rt u..J^VU5SB 34 .... '.LB J-'A'!-^— ■!!!■.*,■ ,£)unanntc|j.cr|i Mateo, Monarc?" frug ©abic 
— „wfe gc()t c« tym unb road trcifci cr jcjt — ift 
or ein bcffcrcr -SWcnfa) gcnvotcenf " — '. 

„9gftg cr in biefcm SuigcnMfrfe treibt meijj id) 
ma()r(itfj ntyt", fa^te bcr Heine 9flqim fmftcr, >ct 
fllS id) faro flanb cr braugm auf *goftcn, unb gfog 
bann mil bcur cr)m>urbtgm 33rufccr How? ,in bic 
©taW juvurfj — (fl nid)t bns ctffc OTaf bap fie in 
cinem 3oa)c u'efni." 

, „»att« fjicv <mf ^:a|>it!?" ricf 6nbic rrfiaunt. 

. /; 3kftcoi)Mi(o»aix"ciwicbcr(c58nibcr <gjva trorfen. 

„9Ritonarc? — JRaitco? bet fcinen SBatcr »cr* 
rartjeu nuube urn cin eturf tfatam gu vcrbirncn 
obcr cin (Siutf ©ctb?" 5 

„9cmfco SRtolWK" beftatigte aocv auf fcao" S8e* 
fiiimiUcftc bcr Heine SOhmi uitb fc&tc, fanftffiitt babci 
mil bent tfopfr'mrfcnb r>uiui — ff Wm\$m finb 
etamal 660, «nb bann UMCber gitf — aiaitco l>af 
fetor Sunbcn cingcfcfjcn unb If* frommcr Mm gc^ 
ivorbm — abcr tragi itocf? feme £ofcn" fugte cr, 
trofc alter lluk^icmtidjfcir, ttod) mtt cincm (jttuiflm 
©rob won Gifcifutht (jin^i; tf §at nod, fciu SenbcB* 
lua) unb fcinc naificn Seine unb ((open Xtylf — 
unb nut am QMtyJta bcr Airtyc emeu jjaitf — 
faun nicfjt gut oijue gracf in bic tfitdjc fommen." 
„3iaitco SRitonarc? wiebcrtjofte abet tuicbcruin 
\s ©abic, bic fief; uodj immcr- nii^t von tyrcm <fr* 
ftouiwt 'erfjofnr ftjpntc — „uub bag auf Sltiu- — 
too fie fbn fenncn." 

©ruber Qpa fiemdftte bad after. 3Cuf Striu ci* 
gentlid) niaj.r, bcr 9BaI>rr>cit bic (gfjttfi gt6ayfccmi 
locnn aud) fcin frommcr djriftu'djcr Sinn bort gcrabc 
bet iljm nun JEurdjbrua) gefommen, tjabc boa) aua> 
s JRflndjcd wicber, gerafce in bcr erinnerung bet ©o 
it>ol)tlcr bcr 3nfd, gcgen Hjn gc|>roa>cn unb ©ruber 
ftmt, bcr fta) torn fciucr hjirffidjcu SinncSatiberung 
«6ccjW0t, tjafte iljn cb<n rrac mitflfltofflUM^ urn ujn 
^icICcid)i mit bci bcr, fn ben iiadjpcn Sageit ju Ijal 
icnbcn ©frfonmiruitfl von ,,tfirrfim«itcikn'' ^u wijfcn 
unb baun auf irgcnb cine ber 3?ari)liarinfciii, auf 
taicn cr nia)t gevabe p«fp«(id) bcfmmt fc( y jU 
ocrfe^cn. 

©abic Kirftc ctftaunt auf ben Kciiicu Wtam\, 
oemt cine wunberbarc SScranbcnmg war jcbcnfaUfi 
tn beffcit gaat^ciH iimcrcn SBefcn vorgegangen. ^r, 
bcr nod) oor locnijjMt 3aljrcn icbem 3Bort »on ben 
^il)|)fii bcr SJHfjuMafw in froimner, furajtfamtt 
v&a)ra (jelrtitfdjt, unb n>cit c(>cr an fciner cigenen 
©ifffllj, n!S an ben Sa!)r()cit i()rcr6a&c unb©(au= 
bmpforincln gcjweifcil (jfittc, fpradj jejt, felBft tion 
bcui ftrcngftcn iljrcr 6cijaar, fl(cid)gullig; [a €abte 
fonnt? (id) iibcr fcm 8iu6brurf in fcinen 3ugen unb 

3* w - 36 2Bortat nid;t (finger taufd^cn, faff ironifrfj, unb bad 
mm Ktycfn bad urn feme Sigpen fpiclrc modne 
bcr gurrf)! nocf. bc» $fo« gcn.tcn, n6cr fhraftc bic 
tflnfurdji gflflttt: 

©ntltt %« ftyautc nocii. cittp 3eft fang %ttalt 
v*t fid; nicber, ct f^tte tap ©abicud 3Mirf mif tym 
Ij^ftetc - bap |ic bic ©cranicmng entbetfr bie in 
ir)m borg^angen, unb frf)cutc fid; ana) gcrabc iljr 
»icund;t ba* 311 gcfteljen, luafl ht ifjm atfrffcte — 
mad h> ben ed»faf raubte unb ben gritocn unb 
tyli manorial trie cine furcf;t6arc ©feito bmrfte 
unb boa) and; nucber mil jcbcm Sage, in fciner 
ltfi#tn Uingcbuug fcfbft, bic neiic «,nm g fanb, 
5110 cr after chmmE fd;cu unb fliid)%bcrt 33(icf m 
%.<mffftUB, «"* brc gartfidjc, ficbenbe SFngfl fafi 
b.c mi0 biffw treitm 9lu 9 cn fcu#cte, ba moifttt ed 
ii)in wop bwrd) baS $vq 5 urfcn, ba|J fee — fcinc 
^u-bc-ni-a, feiit flcftcft (iefced flinb bad er gefcal 
"nb ftcpflcflt unb Ww.drt.rn 5fu;jni>fef gematjrt — 
fa ba<3 5 .c tym bid left mrfjr n>fc ;« cincin 5 M>ei,en 
SHtfW aid cincin greunbe mtfoef^eft, %ij(immc$ — 
edjltoimerrt »«» i(jm bnifm timtc a(d er crirngeu 
«•**„ luib in bcr #urd)t oit $aub biticnb qcacn 
fie auSfucrfcnb fagtc er (rife: 

aSMum ift fcin pfffcr 3Ratffl) gckuorben, fflu- 
bc-iti-rtj cr Um frfiM ©Pfi unb — Hjw aud^ - 

i^ut 51Ued toad tn bcr 23ibcf (Wit *ibcr — anberc 
Rainier, Wanner bic and) farjtrn tap fie bcr Ikbr 
@ott gefdu'rft — ftnb 311 iljm gcfommcit unburn 
Cfjm, wo cr in fficqnirifuing war, Stop gc&rart)t — 
roo enceinte, fcinc Straiten getrorfiicf, mo cr ult* 
frijlufftg ftaitb, rftten imicn $fnb gcjetgt unb — 
mm cr fid) m\<i) bid (cfct nod) nictjt gctrmitc bcu 
imtcn *|3fab 311 ttanbcfii — [;ci( er bod) bid' jefct — " 

Qx ftotftc, aid ob cr ftdj nidjt mcfjr gctrauc 
reciter ju reben, unb Scibie fnfjv (cmgfnm unb tarig. 
fdnc £nnt crgrcifenb fort: 

„^m often 3*fab fcincr JRclifliou mlaffcn unb 
nut bie flu(wre ^orin bci&cljaltcn, fcinrrt ®o£t fcnmit 
Jll taufdjen/' 

„Hlta ^"benia, aiia" — ricf obcr tcr Heine 
9R«TO ba rafd> unb angftlid; tMcHcidjt, loeil er bie 
SBa(jt$dt >vciu'gftcnd einc« %x)tit$ bed SGoni>sirf* 
fuljlfc — „ndn tfinb, nirf)t mecnctr)albcn bin 
id) wanfcub gemorben tin rcd)fcn $fab, nein bic 
^Kitoimrc'fl fefber tragnt bic <Sdju(b, bic eiitaitber 
anfeinben unb fdjhijpfctt, unb A^cibcn= unb ©oficn* 
aubctcr nciuicn, waljrcnb (ic 21l(c alicin bcliau^lcn, 
ben reajtcn unb aud; aHeinigcn ®(awMcn gU rjatcn, 
beffen gcinte Ooit mit feincr flcad;c t)ciinfudjeu 
unb von bcr @rbc vertitgen rafiffc. 9BaS mir obev 
am ^etjen nagtc, bad ©djirffaf von alicm 5Bann r.-™--. ; ; •;,,.--,-•,:— — -__-— ™»_ .^ _, _ } J«I, N 33 Staler — wn ber Sutler, bic nod) gar 9iitf)W 

son eincm anberen ©[auben gcioupt, jn c(;n faum 

ncimen' gcljort, uiib bic liim bori) remmgdroa fotftcn 

ttccforcn fcin unb Dcriammt, ba6 ttjat mir we^.unb 

nl« bcr flnberc ^rlcftcr fain unb mir bit SluSjccijt 

[trine, id) fonnc buret; fTcipiflcd Scrcn unb fbmmcn 

SGnttbfi tyre ©cltgra* audj gennnnen, Don bem afl* 

uannl)er$igen ©oit, unb afS ©ruber Sine bagegen 

boimcrtc mil alien SBaffcn fcrr [jciiigm ©rfuift, ba 

^ucfic imb jog tf mir un §cr,s, unb bofe ©cbnnfcu 

fticgen anf in mir, unb Cieppn mid) nid)t rnftcu unb 

vuljn, unb left weipid) nid;t — r)at bcr <§inc rcdjt 

unb fmb fie liiircttbar vcrbcunmt gu emigem gcucr, 

obcr bcr Slnbm unb trt) Bcgc^c cine cntfc$(tcr)c 

6i"inbc, menu id; meiu Scbcn bann iiidjt itjrcr 9icl* 

rung weiftc wo id) bic SRittcf ba$u Biefffi^t in 

§anbcn Ijabe. Sinner SOtitonarc" fefrte cr bann 

traurig Ijin^u — „ift rccfjt bod baran, foil anberen 

.fanafaS ten ©lauben bringm unb twoip fcfOer ma>t 

— Um? wenn bcr altc Stan mm borf) am (Snbr 

vedjt ()aiic." 

'. „9Bao" fur ein alicr Wann, Sttitonarc?" frug 
<Sabie erftmmr. 23rnbcr (Sjra abcr I)ob mfdj unb 
crftfjrcrft ben ginger an bic Sippcn unb ftcfj fdjeu 
umfcfjcnb, fagtc er (angftmi unb vorfid)tig: 

Jfi — ^ubciiia, p|t, ba$ nmr ein vounberbme r. 
furd)tbatcr alter IJKattri unb er Earn unb giitg in 
eiium "Sturm." -; 

„Unb wa& iljat etibci :$ucr) <iuf 5Itiu?" 

„3Bie -cr fagtc Tain er fcon ben ^nfefn ju 2ce* 
warts, ijiembct .311 trciben unb (SocoSof unb $erfc 
nmttcrfdjanlen cin^ufaufen in fcincn fleincn Sutter, 
aber cr fprad) furcrjtbare *Saa)m unb mid) fcfyaubcrts 
warn id) baron benfe — ttenn iff) barufcer itadV 
fume." 

„2Ibcr was fprad) er \o 6ntfeij[id)cS?" brcmgtc 
tie grow. 

„*pu-ec-ui-a," fagte bn JJtitonarc, brr gragc jc{jr 
nod) audweidjenb,, obcr uc burrf) erne anberc brant* 
loovtcnb — „fjafi H>u fefjou cimnaf an ct'ncin 21b; 
granb — am au(jcrftcn 3tanb eiucr fcinvnibclnbcii 
§o()c gcjtonben, imb i|l S)ir Ba nia)t ba« ®cfiu)l 
gefommen, atfl ob 3to l)inunterfi>ringm mod)tcft in 
tie Hiefe, ba|i H>u ben *pi a ^ nur -fdmclf ^erlflifcn 
inugteft in gucdjt unb ©raucn?" 

€ai?ic nirftc, nod) in bcr <5rinmrumj frijdubcrnb. 

„6icl)f« 5>u ; fo roar c6 mir, njcnn id) ben 
96oricit bed alien n>ci(jrn banned laufc^lc," flu* 
[tcrtc ber Heine Snbiancr tuib mtfrc jKtt sor fid) ^in. 
f f (h irug ciucii langeit rocipen fpificn Sort, unb bic 
flcincn bltycnben ?lugcu (agen luic ^mci g(ul)cnbc 
-S^otjfcn uiifcr ben mifdjigcn Sraucn — ■ ©fill ganged S^MIbW ■ps;,) nn -u™. jj.. i. u u.. i. sani 40 

■ 

©rfirfjt (jimj liabci in btd)(c« gotten, bic fefa fitter 
mcijr crfcimcu lichen auf bcr $nut, imb or mHptc 
fcr)r alt fcfn, bemt cr (jattc bic 3Bert gcfer)n »on 
bem S(jci( n>o b«6 Sfflflffcr gn <5tcin r»irb in grim, 
migcr ilndc, to§ gu i»o bic Sonne SlbeubS fin ifir 
?ctflcrftnft, unb cr fpnwr) »on ©ott unb ben Stcmcn 
ate ot> cr bn ofcen $u Jpviitfc gel>6vc unl> gteifefjen 
bell ©temen fltHJrtiibclt l)httc n>ic in cittern ©flrtcu." 

„5lbcr cr gtitufcte flit @cit?" fmg Sabic (cifc 
imb fdjeu. 

„<§x f;attc bcnfcfljcn 9ffluicn on fur voic tt>ir — 
3cl)0»<u*)," fflgtc bcr frciiic SDtitonflrc, „abcr cr m* 
fcugnclc" — . f c fcte cr Icifc, faft fltiftcrnb I)uu,u — 
„cr ycrtcurtnctc ben .frcilaub/' 

„©uiiflcr ©ott!" 

„<5r fcugnctc 3cf«8 Glnifhid" frcftfleigtc ba S9& 
toiwrc ,,unb mir licpfi wtr gic&crfrop burd) bic 
21bcrii, <i(d id) mil ir)m fllicin in brm ftfttcn §<m<3 
fa(S unb bcr gftcftfiunn urn bnS 2>adj Ijcnltc, bflg bic 
faicfernbcit Delfuumncn [jodj auffd>fiigcit in rotijcT 
©tutf), 1Mb bcr magcre tfiftc fcavtigc SWmin mir won 
bem £ci[<mb ci^ljite bcr nut cin 9)?cnfd) gwefm 
ffi u>ir mfc 2IUc — ate cin gutcr Wenfd), imb son 
fciucn SKcibern unb bat rcidjcii Scutm, bic ffirdjictm 
b.i|i cr burd; fcinc SRcbm ba* <Botf gegen fie auf* 4i roicgcJn roiirbc, on Ca6 freiu, gefdjtagen rourbe, ta 
cfonbiglirfj umsufommeiu" ,■- 

„(§t vcrkugrtctc ©ottcfl €>ol)it," fagte <Sabic 
fdjaubemb. 

„3fl, unb cr trlcb ©pott fiber SIM, ujaS felfcjt 
bic 2Biroi$ fur tjeitig t)nucn" nttftc bcr AHcinc ,,111113 
bod), bod) (aufditc id) it)iu gem, benn fcfn ©ott 
loflr cin ©ott bcr Siicbc unb bcr <5)nabc, mi* aUc 
Wcnfcfjcn Karen fcinc £inbcr, oUc, allc itflfjm cr 
fltif git fid), $Aiiat\t3 unb 9Bci|«, Seretonid unb 
Qeramd, reenn fte gut nub rcblidj IctJten imb feinem 
v JBorte folgtcii; unb mcin fflatcr unb incmc Gutter 
— ad) ^ubciiid cS war motjl rcdjt ffuito^aft bu§ id) 
iniicn SBortcn fo geme Ijorcljtc — a6cr mcin 33atcr 
unb mciiK SDtUttct roarcn and) cingegangm gu fcincr 
§crrlid)fcit, nxnn fie nidjt foufr red)* fd)Ud;<e unb 
bfifc "iOccufdjcn genjefen. Scit bci 3 C " nun finb 
mciiic ©cbanfen md)t jnrf)T mcin cigcu" futjr bcr 
flcinc 9Hann tn'Uifclig f ov( j „fctt bcr 3f't i)nrin' id) 
mid) unb grflm , id) midy unb mcidjc mir ©orgc unb 
Jtummcr, unb9Md)tS foiiimt bcrSSfc unb (ocft inid) 
mtt fcincn ©djincidicltonci^ utib am %a§ fcf) id), 
n>o id) audj din, ben Slftcu neben mir, roic cr fid) 
ben 93art ftrcid)t unb mit ben frfjarfcu abgcftupcncu 
SBortcn mir bod) ^roft unb ^effmrng in bic @celc 
gicfit. ©cit boa Zac[ ift bcr fuunr 9Ju'tonaK fin ,"**tl^^*U*WW w-uv.^-.A.-uai'JBsnss^iiJ.'B&B 11 42 

4 

anbeur .ftqvrffcfter aftnfty getwrtcn/btr nl ban 
birfcn ©cbctbud, in bcr Safrfjc ijcrumlauff, unb nid)( 
ben 9Rut$ l)a* ^ncf^ufc^u, ban baS Slur in btn 
Sfottn gcrinnr menn tr an ben aornigen ©ott'batft, 
ttfc u>i bic mripmgRitottanft Idjrcn, unb ber bem' 
feffcen ©oil boa) nnmer wicber, unb rro& a«cn (SajilV 
berungcit 311 giiffcn |Ufai f unb fyn ®ater, 3ft>*ty 
ncimm ttf0r,-.i«fc cm ^ fcmcn docnciI fflntcr 

nifl, ben eS nirfjt furdjtot, a6cr von .&cr 3 cn, writ 
*>on §cqcn firbf." . 

„£>u armcr, nrmcr TOunarc" fagie bfl ©abic 
wit iljrcr ivdcjcn eftarine, mitfciUfl M A (trn 
ffcte Kcrnm* £anb ergrcifenb, unb flc fdfc ftrcu 
rfjcfnb; >tc 2)n armed gcpruftcS £era, bctc rccht 
mi* riefftcc S«fc.$u Sdncm #ci(anb bafj cr Sirfj 
fnl)T«i unb 'ftytyn inogc auf Seiner fflatjn, mrt 
ben rcd>n Sgfab butd> 9i\ta)l gum $td>* - 6ctc bap 
« S*f bic 2Ga()i%it S eigc $u Scincm $tcis, unb 
S>(ft) ciiiQcbn fflff m Seiner Jg>crrfid>fcit. Sifter ** 
8flJ* ni*, filiate ©J* wldJK, bemi aerobe in bcr 
ADtalflM) if* or 3>ir ia wd) am narfrftcn unb tjorl 
bic Sfame ©einefl Ajltto* bic $u iljm raft unb bic 
<&anb aiteprrrft nan) f|ra, 11111 @$uft tmb §tilfc." 

mSM W-bfl8?"ftf fl ttbfl p(6$(ic(j ■btr9tttojwrc, 
beffeu mi$ in tiefem fd)mcr$fia>m ©imicn Qfmtufc 
fdm>cifte ubcv bic @cc, «nb bcr jc&t ba* Soor ctlltf 
Mca3fd){ffc* , »on ndjt .©totrofen gctubcrt, urn bic 
itnd)fit Snnbfpijc foinmcn unb gcrabc auf baft £au6 
gu rjaftcn faf).. $intrn am §crf n>cl)tc bic frango? 
ftfdjc Sfoggc, , 

„@in ©c*ot. bcr gcrante" fagtc <3abie rul)ig, 
„bafi n>al)rfdietn(id) iiad) $apara I;inunter n>ill unb 
fid) bidjt an bcVftfiffc, be* rur)igc» SBaiftrt roegcu 
fjfilr — flc Fomntnr oft Ijicr vorubci." 

„3)anit Ijattcn flc bic tforal!cnfpi|jc vrrrnciben 
muffcu, bic jc|3t jmifdjcii itjucn unb bcin gafjnuflffer 
bcr Sinncnriffe Vic§k" fagtc bcr 93M(ouarc, bcr lnit 
eincin ©lid ben (Sfjoraficr bcr Sai ubcrfdjailt fjarte, 
Ultb jf(jl aufmerffamer aW uorl^cr I>hiuber!5lirftc. 
„Sic Kiuicn nuv IjicrljcnuoHcrt, njic flndj ff>r SBug 
jcigt, obn: lie mu?iot bic gang* *5trctfe tvicber jurutf. 
$111 ten nebcu bem fteucnibcii ?)tahn fijjen $vti Sfp* 
cicrc bcr SBi Si^ unb neben ifincn — " 

„.^ci(i0cr ©ott — neben il)nm lugt 3einanb 
auf fcer SBanf" ricf abcr aud) in bicfem 2lu3«nMicf 
Sabic in Sobcdangft, bcr bic bdfc Slljming, bic ir»r 
ben flimjcn 9)iorgcn bic ©ruft crfiitft, mil mfldjlfgcr 
ffraft nirucf guin Jpcr^cn braiigU — „9tcnC ! " 

,$ltniV' ricf ^mbcr djra crfd>rcrtt — f/ ttwd 
Ijftl bcr tolifopfige 9Si 9Bi roicber angeficHt, bap iljn 
bic cigenen Sanb&cutc flcfangcfl l)aocn follten? — 
abcr bits 59oot brcljt bod) indtcic^t ab von Ijicr — " 
»y j**^ w**«*v**r.^. SnBBQ ,->._-..„.».■.■»■ 44 ©abfc aniTOortctc iftm ma)t — in frracfjlofcr 
Single unb Genvartung tjing ty T 9ftf flii tern rafd) 
nae)cr rouimcubm gaejrjcug, baS toon ben cfoftffdjcn 
SRubcrn gcJricbcn raufd)eitb burd) bic 2Bc(fcii ftyfiumtc 
— fd;on gtati&tc fie bic- 3% bed Dfftcu-td ju er* 
fatten, bcr I>mtrn fctmtc unb aucr) ftc TOar jc^C oon 
ben tin ©oorc ©cpnblirfjcu crfaunt ivcrbcn. $ic ouf 
bem @i& tiegenbc ©cfta(f ridncte fid; *)alb empor 
irafc nu'nftc |«fl6ff, tmb mfi fciufem 9Iuffd>rci flog 
lit (jinaud an ben ©tomb, flog, ty ft QfuntyAfftcicn 
fffefta pergeffenb, (;mchi in bic Race g(utf> bent 
9m niiocgcn, ton barm fag, blciaj unb btutchb, 
worn cc aurlj frcunblin) jc&t jjcrubcntnnffr — ;ljr 
©attc — Tag Scene". 

3m mirfjftcn SRomctti fer)ofi bad SBoq( $c«Ut, bic 
SRfltoftn bcr Qarfborbfciic marfen iljvc Piemen writ 
cHicm@d)fog empor unb Sertraubd^anfe fri'crftc fid; 
bem armen 2Bcio entgegcu, beffen fiievcr unb cut* 
Hte SItrf m an ban blcidjcu ttntfty bed 93cr= 
nmubctcii (n'ng. 3n bcmfdbm foment faft ocrufjrtc 
bad Soot ben Stamfe, unb pin £$cfl bcr ?)>arrofcii 
fprang fiber ©orb tfjn an Son* gu tragm. 

„3feer@abie" fluftcrlc fflwrf ^'vmthfMl 
fjalb verfegen bcr iungen grau bic £anb ginftfar* 
rntycttb - w wa0 nmdjft 2>u fur Me ttfcttfc tob 
bed 9Kaba)cn?" 45 „&u O.ift vcrunmbct" roar M& wad bic grau 
in faft atfemfofte Slngfl ubcr bic 9h>pm beingen 
Foitntc. 

„Unfimi" fadrtc abet bicfer, „cbcn nur bic Jpaur 
gcri&t, unb t>ergcl)ii r)att' iel) fonncn, Ijfiltc nirfjt 
aJctrranb (n'cr in iibcrgrojjer Scforcmifi fcarauf b& 
ftaaibcrt mid) tycr ju f atyrcn." 

„§ic SBimbc ill unkbeutenb, SHabamc" fccficu 
tigre rtber *ntd) [eft bcr inngc jOjptfar, bcr an Sanfe 
gcfprmigm wax unb cine faft umuitlfuvlidjc 93cme-' 
gmig niarfjtc bic jungc grau fjiitaitf unb 311m $nu$ 
juriuftufiijrai, moljin jcjjt »icr fraftigc fOtotrofcn 
ftaf ciucv bcr 53oot ©often ben SBcmmnbtfcn rragen. 
<Sabic abcr Ifcjj bed ©atteu &anb nirfjt led imp 
ivflt)rcnb fie ftd> angpu'rf) an iljn ffl)inicgtc, fuljr bcr 
jungc Officicr fort: „3n) furd;tcic nur cine moglidje 
(Sht^fuibmig, tuctttt cr ben (attgesi 9Bcg in bcr ©on* 
nenfjiOc (>iitc 511 gup^urucftcgcn follen; tvenige 2agc 
lucvfceu iljn lule be r ljergejreflt Ijabcn.'-' 

„21bcnoa« ip gcfrfjcljn, umbcd^citnnb&aiUllcn" 
bat Snbic. 

SJcrlranb bip fid) auf bic %iwm ilrtfc Wcnc* fagtc 
finftcv: 

,Mify& Don Bcbcntung £tnb ; cinboVpettcrQIber^ 
l«f cincr ncififdjcn ©ottiu ^um Dpftf gcbradjt — ba^ 
gicift^ Ijeia bqlb — fl bcr — HMD ifl bad ba brftben!^- p™.™™*, — ^..,..i_^_.__L w j_je K3= ; '...'. ■- 46 47 3)tf-to-ita-rc? — bci'SIUem ronG ba Icbt — m^ofcn 
unb etnimpfcn ,— STOftonow" unb bem Kciucn, 
flUf ifjn jufifcnbcii SWaim bic £nnb cnrgcgcurcidjcnb 
fdjuttcitc cr fie feft mib IjcrjHcr) unb— nwnbtc ben 
ffppf W Stjk, benn gewbe in' biefcm 2utgcn6(itf 
traf il)n tie Orimitruttg m »tui uric tin 6ttd| fctf« 
Ecbcrt r unbnicbiljm baS 9Bnffcr (jmattf m bieSlugcn, 
ba$ ct ben Scclcutm bcrgcit ttJoUfc. 

„©$fcr ®(-2Bif J ' ricf abec aud) jc{st bcr Heine 
Wf|louair iwicbcr in fciucm toftfrcit ©tglifaat #mt* 
bmucffrf;, b.*J cr mil bem (JwojHici- gfaufce fprcd>cn 
ju uifijfcn, „aita mnitai — macr)t ole manni vjei 
©orgc ~ (cicr)tfirmigcr AEopf ber in birfcit Stambud 
far)rt Ulib bunfyvttf — ftpf UcUic $u-bc-tiia pi 
$m& unb fommf imd)r>cr ,<utgcf<#rcn,. 6li«ig unb 
biflfiimb jagt ir)r ben £obcSfci;rccf iit.bic ©iicber, 
bilji |lc audj franf nrirb unb fh'rGt." 

^u-be-nf-a!" fngtc Icifc IRcnd unb brutftc bic 
$cmb befi trcucn SBcibet, feb in bcr feiiicn iur)tr, 
„imbS)u licbci macfcmgreiinb,'' wtnbic or fid; bann 
pKtfty im rclnfioi Snljitifd; gu bem, bm-uuev cutfB 
Siaif erffr erltaunten Sttibiuirc „roo fommp 3)it Ijer, 
\m tvn"6jt s>u, wfc gcijt cd Sir? — unb wHjl Du 

bci una biribcii jept auf Saljiti?" 

(£t)e after bcr 3ttft0irorc bic rafd) ftintcrcinaiibcr 
<H1 fijn gcrirfjtelcn graven bcanrWrtcit. foitnic, Verbal bennitgefommene &$ipflqt jebe nxitcrcSIufrcgung, 
bid cr bic, aflcrbingS ni<r)t gcfar)rHrf;c aOcr in cincm 
r)ci(icn AUma> bod) iurmcr gu beadjtenbe SBunbc rrfr 
nominate untctfudjt unb ro'icber fcerbunben r)rtitc. 
Sot -alien S)ingcn miiffc bcr Scrwunbctc in cm 
rubles 3im!»cr gefdjafft tterben, bort bic nflfljigr 
^flege #u fmben. 

©db ic fteforgtc ba# 2fUcS mit gtitcrnber §aft, 
PtfiteMrc mif SRfltft,. tfnn cm. futjIcS unb wetted 
Sagei p bictm, unb iDcdjfcitc crft fi)te ctgenen, 
btmfjnaffen jtfeiber, al« fie Den fatten mit aiimt 
ocvfurgt, tvad i^rc (icbenbe $anb fur tlni brrriteit 
Eonnic 2»ie SBwibc ruar aUcrbingd nidjt gcfa^ru'4 
id nirfjt tirnnat (ebcutenb, unb bic Augcl il;m cben 
nur burdj ben ubcrcn 2^ci( bed 2lrmcS Wdj( mi bcr 
SdjitUcr buTdjgcgaiigcn, o^ne ben itnodjen iwcifcr 
311 ycrlcficn, SMutoerhift unb ^rmflttimg fatten it)» 
a6cr Dod) crfd)6pft unb a!6* bcr jrocite Sctbanb mit 
Sabiend §iirfc angctcgt mnr, pel bcr Srfbenbe in 
fi'nen fnnficn n&cr feftcn 3d)(af, in bem i^n ber 
%t ittdjl flciiorr Ijaben moWte, unb fcl6ft Sabic bat 
bad 3lmmn JU wrfaffflU 9hic Mataoli nruffc bci 
i^m fliirurfbleibeu, ilia 511 ntfen fobalb cr toiebcr cr* 
Wflt^Oi rm'irbc. 

21m ©trnnbe fng untcrbeffen baS Soot fdjoit 
tuicber 3m- Slbfa^rt gcrii|lrt, unb Sertmitb niolllc E©2^ ^——-Tr-r-T^rr- ^ T^— "~ 4$ c&cu Slbfdjicb ncfjmcn von ©abic, an Sorb juriitfju* 
Mjrcri> a(S biefc fcincii Slrnt o^tiff unb i(jn m(t 
Icifcr, a6cr briiigcnbcr <Stfmme bat, tyr bie Urfadjc 
bcr SBcranmbung anjttflcfan, bie fie mit peinfidjer 
9fogfr fie roiffe fetter cigcittiirf) nicjjt rcd>f, nxirum? 
evfiittr. 2)cr jimgc 9)toim aogcrtc erft fcerfcflcn mit 
bcr Hntiwt, afcer « fiujlte aud), tuie et ii)r Mcftf&r 
cigcnMd) nidjt ^muricicm burftc, mtb cr^aljllc ifjr 
tffrl mit fo fiujflt unb fefjoncnten SBomn affi mog,* 
lid), un'c jencr Cffiricr, nad) ben gcjlrigm Sor* 
g<ingcn, niri)t umfjfn gefonnt fjabc, (hitopaifcljm 
3?cariffen wit ©(jrc nad), WcnC 311 forbcm, unb roic 
fie fid) Ijcut Sttorgcn, unferu bcr Stabt mit ityreu 
©ceunbailtcn gctroffen unb gefrfjoffeu ftatren. 9(o. 
bofm>, fcin @cgucr, Ijabe jucrft gefetjlt unb cine 
Icidjtc <3lrcinvunbc befommen, abcr banu Ijartimrfig 
biiwuf bcftmbcit ben sivcitcn ©dm)i 311 tfjun. 2)ic 
(Smmbiwtcu fonntrn i\jm ben nidjt UJcigertt tmb 
Don Mben, $iemlid) augtcid) ijefcitcrtcn flngcfn fct 
Wcnf in bic erfjurtcr, 9toboI|)ljc burd) bie JBrufr 
getroffen.- 2)rr ©epcr Irk sn>ar nod), nOer bfc 
2l3unbc ft! jltmlf^ gcfaljr(id); Siciif l)abc uOrigcnS 
fur feint €irf;crl)cit itid>t tad Mu\to\tc $ &cffwf)rcn, 
fc&tc er rafd) [)ingu, benn fel&ft hu unglutflidj^cit 
8flll ]1eljc er gcrcd)tfer(igt ba. <*r Ijattc nia)ld So- 
bered gctyau aid fldj fcertr>cibigt. Sabic nnirfcc tobtchMcia) — \i )X ©arte ^cr^ 

viMinbet, siel(eifl)t cm ^cotber — ifjrcrfjfluVn, mit 

biefer Sufi auf fcimr ecclf, unb ^cfdd) fcer irbi* 

frfjen @cred)tigfcit fiir buttigc £[jat fcerfaflcn, bcim 

mit (SiUffftcn baa> fte biuan, toie gembc jc|t bic 

fng(ifa}m 6d?iffc bic £&crmnrf)t tm #af«i fjfittett 

I unb fnuili cincn gafi voru6crgcl)H Caffm mfirbcii, 

I cinm an$ bem ir;iten fcinMidjcii etamm git ffleu>at* 

I frlmft 311 3icf>cn vor i(;r ©cridjt Serivanfc fdjutrcfte 

abcr bet fcer faut gcivovbcnen ^Scforgnip (adicnb mit 

1 bem itopf. 

,/Sk engtifrijc <§ei'rfd?oft ift voT&ci" Wcf cr, 
HPB13 ben Jlopf empowerfenb; „®rop(mramiieit 
erfemit ba3 Srai^ofifdjc ^votcitomt an, unb 31'cljt 
fcinc €rf)iffe aumtf — j a itocr) incf)r, in ber SKcifje 
finer ber 9?aa)Dnr.,3nfc[n finb fd> ou S mci. gran 3 o, 
tndje JTriegflfdjiffe - jcfccnfalie D u Petit Thouars 
»'»t feiner gfottc fin Sluffrctiicn gcfc^en morbeat, unb 
bie Sricororc J)enfd;r von jebt an auf Safjiti." 

f ,3wi fvan^ftfa>e <£rfjiffc finb grfcOcii mcrboi? 
— unb won tuein i)aU ^Ije bic SfarfjrirfjtV" fnig 
Sabie raf^ unb cm ©cbanfc as Dtaitco burtfMibtC 
i()r§ini. . 

»^feinc Snf^eugc freujen f ? cru6er amb fjinubcr" 
mtt.yorlf*e ber OfP?Ccr - „wir tja&cn Meraa unferc 
aSftJtoj abcr frin Sk ^atame bap id) rcdit Imtte?- •'.■--".V ■■■■- .-.-.-..»" 50 bort fiber ben Stiffen braupm fcflclt bcr Salbot dot 
bem 2fcinb, blcfc tffiftcn $u vcrtaffcn, -smb $a — bort 
fonimt autfj bcr St'nbictfor, ftfjrcerfallig feme rocitcn 
<5egcl cntfftltcnb. §alt meme Surfdjcn — SWutjc 
m loir brauficn in @ec finb," unterGrad) cr fl$ 
rafdj, bent cum audgebrod)enen Subcfraf fciitcr Seutc 
$u wljrcn — „bcr ffranfc fajiaft unto 3£jf burft tyii 
nidji n>ccfcn burdj ©ucr §urr<rf;, 2)orfj je&t and) 
nad> ^flpctec ^uriiff, benn loir- wcrbm bprr al(c 
^mtbe wolf a« tyitn befommen, unb Ijcutc 216 enb, 
wcim c$ gcf)t, fontm' id; cineit Sprung $eru6cr, 
midj itad; ban SBcfinben unfcrcS licben .Rranfcn jU 
ethmbigen. 60 Slbicu SKabamc, auf cln froljcrcS 
2Bicbcrfcr)«t"/ unb fid; fwmblid) gegen ftc nrfgcnb 
fprang cr .mf ben Wants beS l}inan(jc$egcneit Sooted 
unb tjineiu, m bcr Strjt ftfjon feincn @ift roicber 
cingcnommcit IjcWe, bic ScHtc (icfen bantit (tnaud 
in ttefcrtS Staffer, fo( a cnb, fofcafo fie bafl fdjfcmnfr, 
frfjarfgcbmitc gcu)r$.cug jfott' flatten, unb motto 
SJcmutcit fpatcv jffdjtc unb Jjwptr bcr dug hrtcber 
gegert bic ctyjfcuTcnegfun) an, ftc in W&»8Ma#& 
mcitcu jiw <Sci(c iverfcnb, bcr nadtftcn Sanbfpfyc ft, 
nan bic c$ bnlb bArmif wrfcWcmb. 

„Ufti$ f«flh b« 9Bf9Bi von ben Stiffen ba 
braupen?" frag after fcfit bcr mitoit«wc, bcr ban 
iljin uiwrrpaiiblidjcn ©cfprad) btfonbert fo erftmwt 
I 9 
m 

3ft ■A I 

gctaitf^t,. roeitjeinc Heine spubenia bit frernbe if)in 
unbcgrcifKdjc <5prad)e fo geWufig furacf), unb bem 
babci bic jraci gropen (Sdjiffe bic fefrt erfl in ©ict>t 
gefommeu unb augcnfdjcinlicr) von bet " 3nfcf fork 
fegcttcn, ebcnfattd.aufgcfatfen roarcn. 

„($$ finb bic (SngKfdjen tfdeg&fdjiffe, bic. ben 
$nfeit tertoffm" fagte Sabie. 

,/Dcn «£nfen wertaffen?" roicbrripfte crft^unt 
bcr Heine Sfltmn — „unb ©ruber Slue J)at un& bo* 
uon gang mtberc ©cf^ft^tcu er5n^(t — pu.(), $i& 
unb bic SSJiSid foramen mit grojjen Stiffen angc= 
fcgeK — bofc ©acfjen, bofc ©a^cn — luo blcibt ba 
unfer <3ott?" 

€abie fjorfc gar uidjt t»a6 cr fprad) — »oc 
ttjrcin inncrcn Sluge lag bet acrtuunbcie Gkttt, lag 
frin blutenbcS Dpfcr, unb wa^renb btc ()etten S^rancn 
il)r flill unb fdjrocr bic SBangen niebctrrihiftcn, mur-- 
incite fie mit icifcr, fdjincticrfulltcc ©tirame: 

„licTtorcn — uetiorat — ®IM unb grieben 
t>ai)in — 0^ anna* armer fitter jDdDome, n>ie gut 
bap Shi fill! unb rutjig in bcr fufjlat (Srbc liegfi — 
TOcnn nid)t bcr fniljerc ©mm— bcr Sag [jattc!Scin 
trcucs ^crj gebtodjat." * . .■ 

„3a, ffiarcc O-no-so-no/' feuftte bet Keinc 
Whm, feincn §ut toicber crgccifcnb unb auffcfccnb, 
untcr bem bnS breitc, bunffc, gutmu^igc ©efidjt 

4" .™,- ™^«h-u8s B BWB g g gBWff 52 

o-ar fo fnmifa) unb wibcrnatuvtta) audfalj — ,/Batcr 

O-no-so-no nwr cm gutcr ^Slann, imb Wfiren jte 

flffc fo aowcfcn n>ie cr — 2J6cr id) mu$ in btcStabt 

ljinuocr," uiutr&rad) a fid) fclbft> „bcim bic ©cr, 

fammlung foil fjcut' Sttorgcii fctit unb SRitonntc 

fyta lint) OTitonavc Ofaitco finb »on Sltiu flcfdjuft 

imb foltcit fcine 9Bt-SCi6 Ijabcn wo Ken. Gu-bei 

^ubenia, gu-bei — 9?ad) bcr ^crfammlmtg foutmt 

SHitonarc mieber Ijtcrfjer suriicf unfa Okibt bci toto 

m\-m t m a gcfunb iff imb bci Heine ^ubcnia 
iti ill — " 

Samir wanbtc cr fid) unb vcrlicp ben %rtcit; 
bflfi frijmcrc ©cbct&ud) ab?v in bcm fangm fdjinalcn 
§racf£i>|VI ftiifl wicker an ju fd)(cnfem, unb a 
ncrt)m ben 3ipfd fcbarijtig Jn bcu linfen 9Irm unb 
fccrfotjjtc lancifam fcincn 3Bcg, ofjitc ftdj vucitcr um* 
anfcljcn. Unb ©abic fa)autc ujin fdnwer miffcufecnb 
wad), aid fie bic ftcinc fomiftfjc in fo cntfc&u'djc 
iHcibevformcn gc#»ang.tc ©cftah ton Scg rjm<i6 
geljen fill), unb baran bad)tc h>«3 ffir ctn cinfad) 
naliirfidjca §cr$ tmter ben unnaliirlidjcii Stoffcn 
fringe-, afcr bcr (Snip beS SlugenblirfS uxrnbtc ifjTC 
©ebanfen bflfb wicber bcm a6; imb bent fatten ju, 
unb nur nmtige 3RimU«t fpntcr fag (ic mn Sett 
bes ea)lnfcnbcn, ifjt tfinb auf bcm 6d>i>3, ben 
©rfjlummcr bed tfraiifcn bciuadjcub unb von feiner 53 fic6crij.ci(jen ©tini SOJofiquito unb gHcgc fern ju 
flatten. 

Shiri) ltnd) 5-lumama I>attc fie l)irni6ergefd)icft, 
ifjT ofijupcl)!!, worn jk.irgtnb nncc^utfc b'efciiifiig 
fcin fotlte; Suraama- mar aber frulj am SKorgcu 
nad) §aufc $unirfa.cfcl)rt, unb tynttc iljrc £inbcr 
gewcrfi unb mit foitgcnoimnm, SRicinanb wufjte 
woljin; Scfrorc *>ax ebcnfalte nirgcncS ju feljcn 
unb $u finben, unb cad 9tod)&artyau$ tag niic mtS* 
geftorben. VS&S JkwPS^EWS ;.-7*'JrW^i 
- -. -»,.-.■*- ,„ pt^=t-:— -; an BB3HH?H5KHff 55 I (Bnpibl 2, Uomow itnb Du Pclit Titounre. 

Soprtce i«ar in fa#km Slufrcgimg; fajon 
«■ p|cn SRorgm I.efcix buntpfc ftrucfc bur* 
ben ffcmcnDrr, bic eii fl (ifd;cn tfncnSfrfn'ffr nwftfen 
m m audtoitfm fcrtfg , mt . g lU , 5 in bw ^ 
Wfo baffH fa>« La Reine Blanche, mit bem q* 
fttrrfjtctcn ?lb,mmf Du Petit Thenars an *>** L 
Wen worben, berm tamm fefrt mpteM 

"m«tenoi ^rotfftfl,ttifa)cr@f;riflcn *rct<Wcn 
fem nntrbe. i . * 

Sic jcapirainc bcr Bcibm fttflfijai ffrincitqe 
*ra nR mgaiiflcittn Sag to« ac 3eft on Sot* 
»"b bcr c^ftoin M &ftot ^ 1Iiefjrm @Hmbm 

mit ben. auracfgcfcTjTtca engfffym Sonfrr imb friifycrcn SMiffionctir $ril$arb gufammen gemefen, 
unfe bitfer alfo attein fonntc mirrTidjc Slufffarung 
liber bos fonft unbcgrcifiid)c ^lirurf^ic^n bet CSng= 
rif^cn <Strcitmad>t ge$Ot 3" beffen £auS ftromte 
nun atidj bit 9ttafjc, {Sttftang forbcrnb, too bic 
britifdje §ulfc, bcr britifdje <Sd)n& bliebe, .bcr tT)hm 
ben Ikkvgriffcn bcr graiyofcn gcjjcnuber fo- fefl 
mat »cvfprod)cn wotben — offoic ©rfltmmg, wn8 
per nad) Gmglanb gefanfetc SOTifttonatr bori midge* 
ridjtcr, unlb nxid)cn SScijtnnb bic tfonfghi von (3ngs 
tonb bcr in iljren 9?cd>ten gcfrnitftcn $omarc gugc* 
ftrfjert unb jnigrfagt Ijnbc. 

SMr. $rita)arb trujtctc fie mit bemSeiftanb ®oU 
tt& t bcr bic Seincn nidit 311 <3djanbcn roerben (ajfc, 
imb belief cine 9krfammlung bet ©eiftfidjen son. 
^iipclcc, bic nan)ften imb noityigflm Stfjritte JU 6c? 
ntipn, falls cine granjBfifdjc gfottc £a()iti mirfiid) 
ouffl Mcuc rjeimfudjm wurbc. 

SXirtiber foHtcn ftc iifaev «in)t langc in 3tocifcC 
Hcibcn, mir rocnige Sage jpatcr Itefatfcrbingd wicber 
tin flrincd SnglifdjcS tfricg&frfjiff, cine fogcnaimtt 
catch won nur 200 Son* cin, nOcr mtr urn bic an* 
term Sdjtffc abjulofcn unb (Jet) ruljig unb otync 
HMfttH 3)cwoa(trotion in bcr SBai toor Sfnfcr ju 
Icgcn (eft mat tier Basilisk) unb-fralb baiiad) wurben 
von ben §5t)cn @d)iffc ftgimliilvt, bic auf Salu'ti j^ >■-*.> mk* ; i I I .^...UlLLU^U"" 


56 

Mm. ^euufmnmrnfrcuacbc^cacr tMmm 
m $m ;.m Me Abitf *or bcr Rcine blanche gob 
ten. srtBfcn bcretffrc fd;on fon^^ jjj 

J nur ^ftUdgc-unb 23<m m ga^eugcA To *tf 
cr fctmftar WMbm; bm W| ( fo 

ocpaliflen. ' ° • 

«m anberen forget anfertcn. bic COHNfe in 

™W» 9dtmtifcm m b*3 & } o bcr Seme 
flab ben boi.ncn.bcu ®fot fl rtt| bcr gronben buimf 
an . e»fenft » a «rfM, itrfe jitaunb,,* «n fl c^nT« 
®aPe auft 9?cic hi fefnet SJfcfc ja wi]lni 

(Wttt gnnemt *£* afccr b fc gm[bcnfah)C)t 
10 Jeanne d'Arc, bic ben in f, trover etfcfc *> 

W *■ Afloat 64fflcn Mm*, Jr j£ 
W«! (angc one btnefenbe f« tmcriraglidjc a*** 

J** J* «*« S» NT«i ^ man .ucbrr 
N» «.« nod; ij« Dccgicr.mg lwoIlc ^ ^ ^ 

cm Sgft bttSctdahfe (^ gci.ug fu^c, u)rc„ 
8**ftli mm ctnm ^ m . „ We,,. L 

.1 \*gm gift*** Qmm m , miomh 
m tote m feme.- imvfimq* inline *» 

»cf,tiMUiiflm 33cfurd;tun 9 c 3 , nod, erne ?.(rt L 9* 57 


ffntigimg gcgcbcjt, unb bic 2ttmm$afc bcr Jeanne 
d'Arc Kfcfjntc untcr fotyen Umjtintan bcit Shigciu 
Mitf, »w fie bcit s^cfer;! juBtfRfltfJug crljaftctt ■ wwbc, 
bic fdjon i)i\ib occittnrten 3ufdn wicber iljrcm fcA6e* 
ten ©Bct&crrn, obcr toiefntcrje bcr §cnfa)<ift berSOHf* 
flonmrc $u iibcrfojfcn. 

5ffierdjcnUii(crfd)ieb i)attm ha bie tefctat wcitigcii 
S&8C l)cvBoi'gernfc«; bic Mpn (fnglifdjengregrtte, 
bic Bid fcjt bic 3«tcs«ff«i bcr Snfji lifrf^n Jtonigia 
ii&m»ad;l, fffgat bcngclnb berfefben, ba- fd/on cftcu 
bic&anb mta) bail ganjen 9icid)c aiidgcprctft, imb 
m immcr bic Dteffcidjt Wffli goigen 3 n gicrigeit 
^nlrtiigcnd geftcrdjtct, jc(jt Em air)igcn unkftrittcncn 
©tfl§ bcr gaiyeit ^nfeln, urtb Wflijvcufc bic ^iffionnirc 
in SeftQrgung unb 3om ^erabc bic erfjiffc in ton 
c.itfcf)cibcntcit memm abfegcfit. fatjen, btrcn gcucr^ 
Mjlfmbc fie aid won Snghmb gefanut ^coffaniut 
fattest, bcit waljrcn @(au6en luic [cine 33crlaeicr 511 
f^afrm, tvagteu ffa c« m>rf; nidjt cfnmai ben Zal)U 
hent ben ganjen Umfnng iijrcr ©cfflrrt)tuiigcii »..(, 
jiUIjcilcit, unb »on ujncii aitfgc^cnb lief 6a(b bitrauf 
tfl« fcerufjigenbe ©crnrtjt biltd) *Pqpc(ee: bit Stig, 
(flitbcr fcicu Mod rtuggc|Vgc(t bic SKaftpiefa«*aife(ii 
cbcnfal^ 9 on ban 2)rurf befi Swn 5 5fi|rfjcn 3od)e5 
5« befrcien, uitD.wmigc SBJocjicn fpatcr rourben fie 
mil ^erftarfung jucOrfl^TOi bic ?Jiac^t bcr %ifN *lwfei , »MW*»tfcMI areHHBHBH m 

V 

w 58 fief;cn $rotc?tantifdjcn flfitye, nxnit cd fcin muftc, 
mft ©eioatt ber <S3affen anfrcrfjt p crljaitcn. — @d 
Hwr bad tyre (cfctc J&'o-ffiiizng. . 

Sttipfrauijir) feeobacrjicte t>or qOen Slnbcra Sinwto, 
tic ffwtigiu bicfcr 3iifcTn, bic Seiucgungcn ber Sera* 
m'S, bic fie nun fcfion frit etner JRci^e von 3al>rcn 
flf* itjrc getabc rjnttc fatnen Icincn, unb bag fWji 
SBhtt b*x ^omaren fcf^pf U;r gorrtfo' iit bit 6<1)Iflfc, 
«(* ftc bic ©aimer granfrcicr)* rvicber fo Fccf unb 
rro$fg in bet ©rife pattern fat>, unb ben jfanNtcit* 
bomicrtjortc ber grtipcnb bent ftcinb and tyrcr eigcucn 
23ai cittgegcnftfjafltc. 

©ft jmnb an bem genflcr tyrcS, jiemifa} in fe 
rol>aifcf)cm ©cfcfmmrf cin>)crid)tctcn imb mft ciner 
Uttffc b«t $14 tmb ©rjtyenren auSgcftartctm obcr 
beffer u&*rfnlftm ^anfi^ b.'c fjcific a.'rnc ftf gcgen 
bfc ©foflfdjcibc Qcprtpt unb ber cr)r\mkbigc9Jh.$vir* 
n>rb fling mft <mf teV^'tiffimnafflfa 
genm Sfcmm in bmj ©email) auf unb «&, unb blleb 
nur inand)mal m bem peiicn genfter ft$«r, bfe 
©flttgungen bcr cben ringcfrinmaim ©djiffc 511 bc= 
P&Kfjtai, afar rtme cfti SDort 311 fprcdjrn fcin obcr 
bcr fffiufgni 9<ad)beufeii im SOHnbcficn ju ftoKii. 
£>ic Scufter brtyMta babci r-on ben gemaftigen Sa* 
futen tcr Oeamffnctcn ec^iffc Uljb bic locfercit ©cfjeiben 
rTatywtett unb flirrtcn in tf>rcn 9t<u)mcn. 59 Suf beni cincn £ifd>, entroUt unb fiber cinnu 
©fpfatf, ciitcm J?flffccfcn>tce, mcl)Tcrch Shiincnvafcii 
unb cinigen gefcr/mattVoU cmgctmnbcnm rnglifcfym 
SBHberbfidjcrn lag bic $al;itifrr)c rotl)c Jfoggc mit 
bem cin$cmcn mcificn <Stcni, imboben fiber bcmfclbm 
iirft eincr fjofbmen wn *Palm$nKigcn untgebenen 
JEronc frifd) tjincingcftWt 

„$a$ finb mm ©icrc ©crfprcc&ungcn!" fagtc 
bic JWttlght cnblitf) iwcr) langer ^aufc, ftd> §alf» gefltti ben iMirtir bcr jttfflldrt bic ©telle • S eineS ®ng!ffi#m SntfuK wfar), •ijenimbrcljcnb — 
„bao If! ©in ^Tafjfcn son bem ©rf>u(5 bcr mndjlfgm 
©crctaniS — bes inarfjtigcn (Dotted ber BBcfftn — 
SBcit brmtjicn in Sec fttjmiinmcn bic (grfn'ffc bic man 
raft fiber unb liter e$u)fi bug flc mid) uitb mem 
2$o[f befehu^cn foUien, unb mitten In mcinem JRcirf) 
barf mir bcr ftofgc [aubgierfgc gerani bic cigene 
Slagge trojjig eiitgcflent)iffcn, unb untcr bem ©*«$ 
fcincL'^anoncnDicUcicfjt ncue (Frprcffungcn fotfccm — 
loie faim icfj fie jefrt i(mi meigem?" 

„m barf uicfit mciter get)n a(d cr bid jcjjt gc* 
gangrn ifi" entflcgndc pnficr ber SDHfjfonair — „bic 
"cue gittgge ijier, mit ban SttUdn bcr SRajcPai 
wirb if)in beivcifcn, welcfjc 2Infprud)e ^omnreS (^«g= 
Emtb MiilcrPftft, unb mit bem ganjcit ©6(f gegen 
!lri?, unb beni ^ewufltfein bag duglif^c 5trieg^fd)iffc .-.— -,.. .".'--V 1 60 61 m b.cfctScc frcujcn unb jcbenSog-roicbcr tinr<uifcn 
mm in bic SSni, ,bercu SBaoo^nct fie burcl, bie 
Sm.bc bet (Religion unb Srcunb^nft scrpfHdUci 

mpt fcM m , if, Du PelB Thouars , c .' icn 

froprorenftftgua ju crAffncit, ber ben 3m uni. bie 

f(i;n)crc fcmo.dntf ma^ asow*» <u,f ii,n unb 

ben SOron brr «„, Bergen nM , ^ , ( 

w ll»b Wcr fcfju&t mem armed tbof jeftt » r 
ijmt tfuacln, menu id, fcicgraggc Jjific unb Om 
3ont t«%e?" frug tyomaxc, 

,<3>u Hft r,icr ffSnlfifo" fa 3 tc bcr OTifjionair 
crnfnmb fcicrlicf^ //W .'c GngfanbS ^ni m baftriht 
i*r tarjn meruit r«ff m fi6ct j^mmm M 
lie IM ctit 3cid;c» rt>m MftfeKjJai ©Mdjwart, 
ft Wt.MTette 3ccd)t 5)iv 8 «, fa 35cin«n ft* 
NTJ M barf tfiNr ma)t nxljrcn, men. cr aud> 
modjte, unb- id) multe mid; f^r tm.fdjm, *c,m Z 
m ** ■Rfewpm n(*( f wr Rug wenud 
»firc frn M 2&#flen Mcfcr g( rtgfl c mft ciner 
«jflj inner ftnm }u cfjreit. £m fenfe |?nb 
W*' - fc(jtc ft trotfen ftm, ^ mm * m 
aitt? fonp 8 erabc nu$t* «tetce nacf)f* 3 en faun " 

9mm far, »>, f^mb an - u ? rc {Mm, 

burd) ifaaoncnfcfjufK bcr fi cfurd,tdcn Sermtid n> 
**~ bcr ©cbanfe Ijacrc einen U»fae6fltflt 9Mj fur |lc, unb ifjrc rocifclicfjc ISitrifcit griff banadj, fo 
fcfjr fie au<$ noa). hHflc -}cit fcorljcr cincm fo ent* 
fdjitbenen <5d;rittcntgcgm gcipefen fcin nwrfjtc. 

„Unb 2)u tjiifefi guglcty bie £nglifrk gfaggf 
»or ©cittern £aud?" frug fie .raflfc bed ^ricflevS 
Virm ci'grcifcn&. 

„8K8 ®rttp bcr £6niflficf> 2.al)itifcben in iebcm 
Soft" crwiebcttc t>cr Sfltfftonair .— „id) but fogar 
bem Slmr nod), baS id; scrcrctc, bagu pcrijflicfjtcr." 

„6o fei cd — pi!" vicf bic tfonigto unb fin 
cigciied SMiefn bciebtc fljtt ftfrtofitt, frrcaVuben 3% 
unb go* ban. tafdjnt audbrurfSDoltcn 2Mnf einen 
i)H)tm ©Eaiy.. ffi«r 9Bi35i foil mir bic thm 
flvupen im'iffcn, bic cr nidjt 6cn"il)rcn barf, unb Sein 
®>ott mag mir (c&i bc^cifen ob et, ruic 3f)r unff oft 
i'^aijlt, mil 2Bol)fgcfaHcn auf bicfc Snfcln nicber* 
fdjaut, bcrcn ©cwo^ncr il;vc often ©otter unb @e* 
fc^c in ben ©t«u6 geworfen tiabcn , bad fatty be* 
^cilanbd nuf$HTid)teii, unb fcincn 9?amen ju cfjren, 
obcr ob cr grcidjgaiUig bic difoige krraa)tet, bic 
fcin 3Bor( l>(cr auf Srbcn ijui, bem ©oflcnbitnp bed 
anbercn Qis(Fcfi gegenufcer. 9htf mix bic ^awptttitgc 
We fdjon ben gan^en 9)?oigcn brauficu gcioip artg& 
taiftip incincr Stfcjjfo |toen — to) will knight 
feiiW unb cine ifonigin wit fie fiber bem gwpm 
9Bflffcr briiben auf ber 3nfcC Seined «Batcrlanbc0 
-4UJ-- ViU I v 62 

¥m, m «n ©po«. „„r unb gro&cn&ilb am 
cmcm Spferte 81 wig/ bcm jcb „ ^ ^^ 

Me .Krone otefjmtn unb fcfpoIMn barf." 

„Unb Su «jir|} f^„, «p«m«, bag £> u SRi*, 3 
g J#to 9*« fflflle ber.@cif«id x _„i n 55 c , lleH , 
JH* tnf feme frcmbe gtaiftt bic ^nnb «,„ &fa 
tffa««e fcgen, bic auflcftflnbniijc ju -men man ®i* 
f" 3 ffn » «!««%i *m Wcil * crpu 
r™' " l,b «* •* ftfef „„| mfl( ,4 ta J bct 
*£*«* W 4mr, fcfOf. cine, «(fp 1^, 

Bgfc mtt t(ui.gc», ftopf juHfafjuwdfot 3* 
mm bii&wtttnst, Seine SBefdjft jB crfulfen 

HtyM c Signal M 6 cmi | luortni/ f „ tafb cg .„ fa 
«jj MM Snbeffen sfe fei ber fa mit & 
*MJ« ©ambc unb gefce ©it feinen Segc, „„b 
Svicbcn in 3tfu ©jrffto." 

Unb Mnblia) fcuic ^nbt 8 fg Cll fr , wfe , 

Segal mtfeftrt, 6Iie6 er cii.cn <K wnffli mi , , Ilm 

f """' cl f***" »"*« Mtti «'.b bcriicp bann 
Ittngfiim bad ©ciimci;. 

*9»J it)* 33„f f „ mogfefjefng, i|„ p* «** 
jittcrte Dor tnncrec Kufrrgung, unb jk bebutftc etner 
ftnyn 3ctt; efjc fie fid) wicber Vottftanfeig fammctn 
fonntc. £aum aOcr fyortc fte bic <5rt}rilic bet Uflbav 
ben Scanner, -«(d fie aucf) mit bcr Anergic, bic tyrem 
g«iu,m SBefcn unb Gtaaftcr cigcntlnnnfia) mat, jebe 
<£d)U)arf)c son fid? nbfdjuttcuc, unb bic Sippcn feft 
oufcinaitbcr gc&ifien, toenn audj nod) mit ffopfenben 
Sctyafcn, bic §aupttut(jc empftng, bic rafdj unb 
efcnfaffS in 9(ufrcgung, in u)w-®cgenn)art crfdjiencn. 
y/ 3orrtmw ^ornate" ricfen Slonui unb ^oromni, 
^ttBtlM, lint ftyu*c SJfa| ®ort in bcm naljcn 
tfampf." 

^Dtra nflljcn ^ainpf?" fnig Romaic, ctftmmt 
3« if)ncn fliiffcEjcnb, „\m fpridjtyon cincmilaiHpf?" 
„3>cr frominc 2Kflnn bcr 2)ic| Bcrifcp Crraafjntt 
11116 panb^flft au^u^nltcu fctbft gegen bic Uc&cr« 
inacijt led ^ciubc^ braupen" fagtc Qlomii, „unb fa 
mit @0tt, mag fcrtiudjcn wir ba irbifrfjc SaffeH 
,^u fdjetten obcr 311 fi'ivajtcn." 

„%kr ffctton fcincm Itampf bic.^cfcc" entgegnrte 
Vnnoxv cntfi — „me nnfccc ifrtiibcdfiflggc fo«t 3Ijr 
flufjicljcn an mciucin §nu$ — id; nu'M fciucin §)ft«t* 
fdjen ©flffft, unb mtf«c [Religion ijl cine jHcii.qicit 
bco gricbem? unb bet Sicbe — fagt ba^ ben ?cutcn 
brauficit. 6ic follcn feinen 3auf nnfmtgoi mit ben 
Sttnnfe, fonberu fie frcunblid) bcl)niibrln P unb i&nen -L-Liu^ukmumufj - UUUip 64 ■W gaffer, roa* ft nu^^ntg^^ to 

Sir, RK * ,C, ' nm 3m **** «nb ft* 

mgrwbcii nut tyncn Mot." 

grift en fie m tt&tm ,mb in unferc W"f r 

KB**** IN ticker H |« Ld 

* !* faun ffir bicjrn 8** Beta «* - 

; nnb m t bem f rommm SIumif - r 

PM)t refhgen, „ m ben ,14 f„ toc p f<N rln J„ 35 SaWemcipcn fafctn cbai nidjta roriicr barin, nW 
cine fcrjrgciv^nltcijc^anWiuig, lucffcicf;* -fogor tor 
Sfaigfeit gegen bic granbai, He if>rc rigenen gtaggen 
lucfjrit (icScit — Wri^alfi lotmtcn fee uidjt bflffclk 
mil feci' ujriaai tljurt. 

9to*$ cm ertjiff W inbep tit @id;t atfonnncn, 
tmb ftrfc cinXJjcil Dei Saltier c* faou nut frofcr 
3m>crttd;i cite chtcS .bcr-gururffc^taibm.eiiflfif^cn 
.Wrir^fcfciffc auSrief, fdjlumcn bic c^rln gsoij^m 
cot 'fgingebanch jfirflmfcn, ncV %tifem ob« 
ftnimfaitiftm Sntefa, ba& Srfjiff featc fo roenfg 
©nglifdjcn tftcl untcr ftd>, wic bic tin $afcn lie* 
flmbc Ueine blanche obcr Danae uiid ttflflfi fo gut 
m'c Syicpforc tt>ic fie oft SSftbc. Unrcrtor SRaffc 
frilMcn ftdj bemt mid; Mb citrine ©mppcit, bit 
»a* ffi* imb aegen cifrig tafpwdjen, tmb ba&ci, m* 
iiiajfcn* bic @ingc6omcn / ntit cincv Slrt Don <»h>i$ 
crof tyre ftntJlid)c ga^itc 61idtcn, bic (upig imSffiinbe 
^imutSiuerjtc, imb nad; toot Sdjiff™ I>huUcr 511 
flxupen fd)icn. 

itm'cr after Sefaitnter, Sob 6attbv roar untcr 
tynrn mtb f«fot gchnncrmajicit cine 2£tttorUai, toad 
bic SttatUi bc3 fwmbfli, cben cinfcgctubcit ddjtffrf 
tettftf, aueguulkn, bnm e(ltc«tJei(S ucrftanben % 
«ur wcnfgr til fcincji gcbrodjcncit 2nJ)itifd)«i $lu^ 
tntcfett, amb Cann crHarten Sliiberc toiebcr, bic cin I---.'--- W -.,*! J„,UUWiJ^JJl l J.*V.™ **W*^^"P"P wcn.fl bie @n 9 (;?d,c <5 m d } t ciernt Ijattm, ba£ cc 
jcbca 6c fl cr an Sorb bcdgmiiben crfcnnc, unb nrfjje 
»flmmcdca, unbtoo cd gaiuuftt fti 5 . fd« Sieg hwr 
«urf; w«ftfflWitti.atebfcSrcga«c cnbUcf, ifjrc tat 
arfBte unban ffcan^ccf, wic <m bat ^bcren 
ftniaflfa^ciiflm in bcr %ai, fcjc flcfurdjtctm, jebm* 

faf»-0«*ap*«i 8ra» 5 6rifcf>cti SiatioitaifarDcu ilcMftr 
nmrbcn. . ■ 

//©tfllic IrI^I" fogic ba after Scrmtaiic, bcr 
flaiwfma, bcr fid, bcr ©raftw C 6 f „ 3 „ flcfcaf I;rttiC/ 
„und fiat bev cl>rmuvbigc ©ruber SNf-tf (©mfffi) 
»»'»"* flCfafit, bie gtranfa gotten nur (Inched 
Npftqr in iljtcm g W a, Bela), unb bad fdjirfJcii 
ffc I;cr bcilb |0/ balb fc aiigcnialt, 4Mb balb mil km, 
baib mit jenem Am; ©db 5 « Et |>re||cn, uiib jftt 
fltyn brci fd)ou mi £ a fen nnb bad vicvtc fcgclt 
c6cn rftt, unb cfl»0 iinmer n ropcr aid bad anberc- - 
bcr cljirnVrfciflc 23mbcr Mitt m «0 gctraumt 6afcn." 
„©rubcr $&i tmuiui abcr ( am>6ljnlia) mit ben 

mm w*nm sot, .««»; .^ 

RUgC iqnBwgn 1 I* it* bic feutmuidjm, nur 
bflfr bit garlic <%#, lvcim ffc nag vucrbm. ©it 
•**» fatten cine ganjc 2Borijc Mnimfnanto 
Kbai Sag »icr anfeerc tokj/kma ljcrfa)icfcn, unb 
edjtcltcii Emmet nod) fo »ic( gu $<mfc,« 

SBaijwnb ftcf) bic {smgeborcnen, btmcft.tfn Sfaibcttr ■■-^;- 
67 

bad won 90b flcfiigft utefc&te, win btefm braitaicn- 
bcr :mimiitfommmm Wtyfm bcr 9Jiaa)t emcS 
fombtf *u (auftyen, bcr ilnicn bid fciit cf;cr fltfl m 
befceutcub jjcfdjilbcjt war,. (jattc bic Reine blanche 
mif bem ncu cmfemmenbttt gtyqcuj mftf) Sipafc 
flcmcdjfcft, nber bic tmaxtttt unb von bcr Mnkin 
«MN S^pHitg ifjrci^ gfaggc, bcr flcgcmtbcr jcM 
*n bem ^atb^aitf, bic $n 9 (ifd,c *fa m 
mis, nnb bic Uq/fflfa fa 9 cn ftttf unb cmfi in 
bcr ©a. - ob Svcimb ob gttob - nfl tk Aflnfe 
U'Urr bad emfdjeiben. 

8m bcr Reine blnuclie font icjjt ciil Soot aft, 
nut bcr iwcljcnbcn %xkol m m ^ mt) ^ ^ 

icdjjcfjn ftteracn vfcilfdjnrtl u6cr bic fricgcfgiaire 
glltn) babcrtfctrtcbcn, n crabc ban § m f t ^omarend 
*H, oor bem fid, cine ^afjTc S5oir Jcbed ©ef^^tS 
rou jcb'r gaebc fall tocrfommrft [>n«c. 

Tf. iin ©tern bed S^tcd fc&e»l>e ©ffefcr war ' 
«6tt . u Pelil Thouars felBer unb c(,c nur %!„• 
"w UmitclKHbm iljn, won fciira frill X i-m Scfudi 
m in bcr C^inncrung, cvfannt fjaftcn, fpmna cr 
« t'anb, rief bem if,., begreitenben Offi 5 icr ciniae 
^w*f 8« unb fd,ri(t bann, nHcin unb imflH 8 cra^ 
raid)